Skip to main content

Full text of "Corpus glossariorum latinorum"

See other formats


LL] 


i 


11} 
741279 2 


UNIVERSITY OF T 


D 


3 T" 01 


v 
a Misa) 


1 


t 


AN 
WAS 


M 
M1. 
Ὑ eda ΤᾺ; 
ἘΌΝ M 
ET) Pb 
ZW AT τς ἈΠ δ 
b Nes Leo are 
(OMEN Uia 33 Wahl οἱ CLA Ao. 
QULA CS πον e PA INA eT 
1 uy et Orne: 
esf wey M? A Ed 
ΓΝ c 


vit 
MNA 


Ab NE n 
à e vh d 
: SMS Vesey es , 
NO mde Aen ake SM 


MT iri AM tec 


BNR A Athos A 
diu ana hy 


B NI 

ΠΝ 
A Seis Saal 
ena 


σε κὸν 
Ἢ ἡ, Η 


Ale Ub dat Hana 
Urea 


MP YR TAMER Bare, 
3 M AEE RAT Y 2112444 273 
ΤῊ, » 489 ie nni 
a | 


MEM εν 


ind 

ἜΝ 

Lipa ur 
VENIIA be eran G4, 
φως 4 


VIQR 

DE serat 
TOU 3e 

Pt 


A u MR 
LETTERE MJ 
HEUS C a s. 
"s 


AM 
LPS 
2. N Ps 


MU rt» y 
p i» 


ἢ 


B4 j vmm TENTI DP | ni 
"Wr. n keh A my "f , 
2 en i "m it^ M ^ 


51 E i 
] ' 
. 
i 
τ P , i 
"uU a 
i 
ay A 
J 
$ D 
d D 
» } 
4 
— á 
] N - 
' 
I 
! ᾿ 
La 
D nw 


Ir 


ΠῚ 
Fr 1 


᾿ Π Er Bee 
»" he Mua 
PS ΜΉΝ ἐς 


CORPVS 


GLOSSARIORVM LATINORVM 


GUSTAVO LOEWE 
INCOHATVM 
AVSPICHS SOCIETATIS LITTERARVM REGIAE SAXONICAE 
COMPOSVIT RECENSVIT EDIDIT 
GEORGIVS GOETZ 


VOX DV 


8: 


bv 


d UET. 


LIPSIAE 
IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI 


MDCCCLXXXIX 


GLOSSAE 
CODICVM 
VATICANI 3321 SANGALLENSIS 912 


LEIDENSIS 67F 


GEORGTVS GORLTZ 


215251 — 
v? [t^ 


LIPSIAE 
IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI 


MDCCCLXXXIX 


HENRICO-GELZER 


COLLEGAE - AMICO 


D-D 


GEORGIUS - GOETZ 


ΑΝ 


huy tm 


PRAEFATIO 


Ex lexieis mere latinis praeter Placidi copias nullum novi, quod 
glossas prima huius voluminis parte editas auctoritate aut vetustate 
superet. Duo enim exhibentur glossaria antiquitus contaminata, quo- 
rum alterum, quod uncinis a priore secrevi, suapte virtute excellit, 
alterum magis vulgare, quod ab ‘Abstrusa’ incipit, permultorum 
aliorum quasi fundamentum extitit; utrumque autem iam ante saecu- 
lum septimum in eam quam habemus formam redactum est. Secundo 
loco proponetur glossarium vetustate venerabile et certo quodam 
vinculo cum priore conexum, cuius etsi auctoritas cedit vetustati, 
tamen haudquaquam reici potest. Tertio loco sequentur glossaria 
varia partim auctoritate partim fatis memorabilia. Adicietur appendix 
quattuor glossariorum specimina exhibens. 


ΠΕ 


8 1. Codex Vaticanus 3321, membranaceus, quem manus 
septimi saeculi uncialibus litteris scripsit'), accurate tractatus 
est ab Augusto Wilmanns Mus. Rhen. vol. 24 (a. 1869) p. 381 sq. 
(cf. Loewius Prodr. p. 143). In fol 1" haec leguntur: In nomine 
dei summi incipiunt glossulas diuersarum rerum nominibus seu uocabulis 
per singulis litteribus (bu litt. deletae) appellandis ab A usque V recapi- 
tulantes singulas per wocales et semiuocales et liquidis et mutis recte per 
ordinem consequentes. Sequitur imago hominis sedentis qui speciem 
docentis exhibet. Glossarium extat in fol. 270—165"; lemmata et inter- 
pretamenta singulis versibus continentur; rubris litteris singulorum 
ordinum praescriptiones (velut DE A ET D, DE A ET E, PER H ET D 
et aliae) insignes sunt. — Quaternio tertius intercidit, unde magna 
inter AP et BV lacuna mata est (p. 19, 31 — p. 26, 41): reliquae 
lacunae ipsi librario debentur. — Correxerunt singula tres manus: 


1) Cf. Jordanus de Rom. topogr. vol. Il p. 3, qui codicem octavo sae- 
culo tribuit. 


Vill PRAEFATIO 


prima ipsius librarii est; altera satis vetusta est (quam ‘m. 2’ appel- 
law): tertia est saeculi XV. Interdum, sed raro, adnotatiunculae 
extant, quas nulli ex his manibus tribuas. — Glossarium seeuntur 
in fol 164 sqq. ‘synonima. Acer intentus ueemens atroz concitatus 
ardens? e. q. s.; in fol. 172" sqq. * differentiae uerborum .Hisidori iunioris. 
Plerumque. ueteres. sermonum | differentias" e. q. s.; in fol. 208" sqq. 
"capitula. de nominibus ebreis’; in fol. 219* sq. glossariolum graeco- 
latinum ‘Agios sanctus ..... Parobola similitudo’; reliqua hue non 
pertinent. — Glossarium olim a Caietano Marinio magna ex parte 
deseriptum est teste Arevalo in Isidorianis IV p. 270, qui illo apo- 
grapho usus est!) Post Arevalum adhibuit Angelus Maius in 
glossarum farragine, quam in sexto volumine Class. auct. a. 1834 
p. 501—551 edidit. Ipse enim in praefatione narrat, non unum se 
edidisse librum, sed collectanea ex octo codicibus Vaticanis derivata. 
Quo ex numero tres ‘ab mitio ad calcem expilavit: codicem unum 
mirabilem litteris grandibus saeculi ferme VI, alterum sae- 
euli IX, tertium denique saeculi XI’; reliquorum quinque (unius s. X, 
trium s. XI, unius s. XII) A et D litteras tantum excerpsit. Codicem 
autem illum *mirabilem" esse Vaticanum 3321 Loewius Prodr. p. 145 
exposuit. — Apographon integri glossari reliquit Loewius; quod 
cum ipse diceret celerius confectum esse, iterum cum ipso codice 
partim Gundermannus partim ego contulimus. Cum tamen ne sic 
quidem omnes scrupulos exemptos esse intellexissem, plagulas ipsas 
ad codicem accuratissime correxit. Gundermannus. Seripturae 
compendia non imitati sumus nisl ubi aut dubitari posset. quomodo 
explieanda essent aut corruptelae origo sic facilius patefieret: ac ne 
verba quidem litterulasve male sive antecedentibus sive sequentibus 
adhaerentes semper notavimus, quippe quod nemo esset desidera- 
turus. Etenim talia multo saepius legentes impedire quam adiuvare 
usu et experientia edoctus sum. Reliqua religiosissime transcripsimus. 

$ 2. Eiusdem glossarii codex est Cassinensis 439 (549. 557), 
membranaceus, 147 foliorum, Bethmanno 1udice saeculo IX vel X, 
Loewio iudice saeculo XI, Amellio iudice saeculo X scriptus. De 
Bethmanno cf. Pertzii Arch. vol. 12 (a. 1874) p. 508; de Amellio 
"Spicilegium Casinense’ quod paene confectum esse scio. Praemissa 
est folio primo scidula cum hac inscriptione: ‘Codex sign. num. 439, 
alias 557 in Octavo membranaceus. Characteribus Longobardis seculi XI. 
tempore Theobaldi Abbatis Casinensis. Memoratur in Codice 28 pag. 585’. 


1)In bibliotheca Victoris Emanuelis Romana sub no. 17 asservantur 
excerpta ex codice Vaticano, scriptà manu Aemiliani Sarti. 


^ — 


pu! 


PRAEFATIO. IX 


Continet 1) in fol 1"a—67"a glossarium quod tractamus; 2) in 
fol. 81'a— 81"b glossariolum vocabulorum graecorum biblicorum ; 
3) in fol. 81*b—83"b glossas Eucherii (cf. Carolus Wotke, Glos- 
sae spiritales secundum Eucherium episcopum, ‘Sitzungsberichte der 
philol-histor. Classe der Kais. Academie der Wissenschaften? Vindob. 
a. 1887 p. 427); 4) in fol. 83"b voces varias animantium (cf. Loewius 
Gl. Nom. p. 249); 5) in fol 84'a—87"a glossariolum ab Afrondin 
ad Zacharias; 6) in folis sequentibus glossarium biblicum secundum 
varia materiel genera dispositum. Reliqua aliena sunt. — Glossarium 
primum idem est, quod exhibetur in codice Vaticano 3321, in singulis 
tamen magnopere discrepans. Discrepantiam lectionis accurate in 
apparatu notavi, non notavi diversitatem collocationis, ut infinitam 
molestiam taediumque evitarem. Collocatio glossarum eo maxime dis- 
crepat a Vaticano, quod in Cassinensi aliquoties consonae praeter 
primam negleguntur, ita ut seriem PE excipiant series PLE, PRE, 
seriem TA sequatur series TRA: quamquam saepius sibi non con- 
stitit qui glossas disposuit. Talia semel hoc loco commemorasse 
sufficit. — Ceterum codex maioribus lacunis laborat: interciderunt 
1) p. 27, 10—31, 44 (in C littera); 2) p. 74, 32—76, 6 praeter paucas 
(in littera F); 3) p. 81, 34—93, 41 praeter 83, 41—46 (in litteris G, 
H, L); quem defectum librarius additamentis partim inanibus, partim 
aliunde notis explevit: quae omisi. Eodem modo nunc quidem neglexi 
glossarum meliorum series in litteris C, D, E, F, ut ex adnotationi- 
bus apparet, adiectas: videntur enim omnes in aliis eodicibus extare, 
velut in Vatic. 3320 — Vatic. 1471* — Cass. 401 et in Vaticano 1468: 
de quibus infra agetur. — Ceterum codicis Cassinensis scripturas 
enotavit Loewius: iterum contulit Gundermannus. 

§ 3. Similes glossas, sed omissis haud paucis, exhibere videtur 
codex Matritensis bibliothecae nationalis Reserv. —4 —7 (cf. von 
Hartel, Bibl. Patr. Lat. Hisp. p. 460: specimen exhibet Testis Mufioz 
y Rivero Paleogr. visig. Matrit. 1881. tab. XIII) saec. XI, qui liber in 
fol. 159"—186" glossarium maius continet. Initium hoe est: Abstrusa 
abscondita, Abdigat asse alienat uel respuit, Abutitur contemnit, Abactus 
ab aucto remotus; finis hic: Vbidus uduus, Vspiam alicubi, Vtrius que 
eb hwius et ilius. Initium B litterae hoe est: Babtisnuumn distinctio, 
Dasilla regina, Basileus input rex, Bacus winum uetus, Baratruwn 
profundum, Babilonia confusio, Bacanalia furor, Bacula uacca dimi- 
nutiue, Basiliscus serpes qui flatu suo quod atangit incendit, Bardus 
Stultus inceps, Ballista genus macine unde excutiuntur saggile, Baubant 
latrant, Baucule gellone hubi infusa fiunt, Baccatus furit uel discurrit, 
Bascaudas concas ereas, Baccilectes uinum, Burru pirrum, Bablas 


X PRAEFATIO 


tabulas ianuarum, Baccane erba iucunda. Quae qui perlustraverit facile 
intelleget bonas lectiones ex hoc libro vix peti posse: idem Loewii 
est iudieium, qui excerptis haee addit “scheint nichts neues zu bieten ". 
Itaque librum neglegi posse censui. 

$ 4. Quartus liber, in quo hoe glossarium extat, codex est 
Vaticanus 6018, membranaceus, saeculi IX, foliorum 131. Continet 
in fol 3'a—50"b glossarium; reliqua ex varis partibus composita 
hoe loco commemorare nolo. In fol. 1" legitur: Vr Isidori glossarium. 
sed copiosius quam in impressis, ad quae alia manus adiecit: Est 
plane diuersum a Glossario. Isidori L. H. Paullo infra scriptum est: 
Hoc Glossarium ualde congruit. eum illo codicis 5321, quod tamen post- 
remum copiosius est. A. Maius. Fol. 23 et 24 post fol. 18 collocanda sunt; 
elossae inter Faletrans (p. 73, 43) et Immolat (p. 89, 35) intereiderunt. 
Post fol. 36 ponenda sunt fol. 41, 42, dein 37; glossae inter Porro 
(p. 146, 24) et Resurgere (p. 163, 48) deficiunt. Qui codex inde.a littera I 
ad finem eandem glossarum materiem continet cum Vaticano 3321 
et Cassinensi 439; de litteris A—F infra agetur. Ex uberrimis 


quae Loewius reliquit praeter collationem magnae partis excerptis 
haec enucleavi: 1) ordo glossarum in universum ita differt, ut duobus 
elossarüs confusis aba, abb, abc, h. e. tres primae litterae respician- 
tur, quamquam qui composuit librum sibi non ubique constitit; 
2) ex ordine mutato saepius contaminatio singularum glossarum mata 
est; 3) interpretamenta etiam non contaminata saepenumero licen- 
tius tractata sunt; 4) omnino vix quidquam ex hoe libro peti 
poterit, quod erisim adiuvet. Quod cum ita sit, im Loewii excerptis 
et enotatis aequiescendum putavi: aliquoties tamen ubi e re fore 
visum est testimonia huius libri adieci. 

8.5. Vtroque glossario vel potius glossario ex utroque 
derivato usus esse videtur, qui codicis Leidensis 67 E farraginem 
congessit. Codex, de quo praeter Lucianum Muellerum in Fleck- 
eiseni Annal. vol. 93 (1866) p. 385 conferendus est Loewius Prodr. 
p. 145, membranaceus, 65 foliorum, saec. IX, olim bibliothecae 
Bartholdi Nicolai Krohn, Past. ad D. Mar. Magdal. Hamburgi" glos- 
sarium ex variis libris compositum exhibet in fol 1"a—61"a; ex- 
cipit glossariolum perbreve: incipiunt glose Noni cum Ciceronis. Accu- 
sat... usque ad fol. 65": Yperbaton circuitus pertinens et ex Ciceronis 
synonymis maximam partem pendens. Denique in fol 65"b variae 
manus varia scripserunt velut ‘Ego gislebertus". Quomodo codex 
cohaereat cum Vaticano 3321 ut appareat, unam seriem exseribo 
ex Loewii apographo: 1. Abusiue dispecte, 2. Ab ineunte aetate ab ipsis 
rudimentis infanciae, 3. Absalute manifeste, 4. Abducit abstrahit absportat, 


PRAEFATIO XI 


5. Abditi absconditi tecti, 6. Abeunt redeunt uadunt, 7. Abis recedis 
uadis, 8. Abnueram non reciperam refelleram, 9. Ab stirpe ab origine, 
10. Absono praepostero absurdo, 11. Abscedit discedit, 12. Abicione dis- 
cessione, 13. Abira coeptabat ire incipiebat, 14. Abitudo abitus corporis 
siue cultus uestimentorum, 15. Abdicatus condempnatus, 16. Abicitur 
contemnitur, 17. Abiurgare negare, 18. Abolicio delicio gestorum, 19. Abus: 
male usi, 20. Abstrusum caecum, 21. Abolet detollet abstergit, 22. Ab- 
stracte eiecte abducte, 23. Abiwrate furate, 24. Abesto absens esto, 
25. Absitis queritis, 26. Abiete genus ligni, 27. Ab origine a genere, 
28. Absurdum turpem, 29. Abolita abstersa deleta, 30. Abdicatus alienus 
a fide. Ex quibus glossis cum ‘abstrusa’ glossario concmunt 1, 2, 
a, 4, 6, 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 27: cum altero glossario 11, 
17, 18, 23, 24, 26, 29: 8 glossae desiderantur. Quae congruentia 
etiam alibi occurrit; velut in littera V: Vabrum uabrium multiformem, 
Valitudo fortitudo an wirium. demin, Vagatur ubique gressu instabili, 
Vastum inmensum uel desertum, Valide fortiter, Vaticinantur diuinant, 
Vafre ualde uafre, Vagis foras uersum tumentibus, Vateia diuersis 
plantis, Vibia waram, Vacca confersa uacca parituru, Vagurrit otio 
deperit wagat: quae conferantur cum p. 188, 189. Quod quamvis ita 
esset, tamen in apparatum scripturas codicis non admisi; in plerisque 
enim lectio concinit: ubi discrepat, suspicio contaminationis non semel 
proclivis est. Saepius denique dubitari poterit de fonte: nam quae 
congruunt glossae, haud raro etiam in aliis glossaris extant. 

§ 6. Similis res est in glossis ‘a a’, quas et Loewius et ego 
hoc titulo usi saepius commemoravimus. Cuius glossarii reperti sunt 
hi libri: 1) codex Cassinensis 401, membranaceus, saec. X; apo- 
graphon fecit Gundermannus; 2) codex Vaticanus 3320, mem- 
branaceus, saec. IX (cf. A. Wilmanus Mus. Rhen. vol. 24 a. 1869 
p. 381, Loewius Prodr. p. 138): partem libri contulit Gunder- 
mannus; 3) codex Vaticanus 1471, membranaceus, saec. IX, qui 
praeter multa alia quarto loco has glossas continet: contulit Gunder- 
mannus; 4) codex Vindobonensis 2404 (CDXIX Endlicheri: cf. 
tab. Vindob. II p. 68), membranaceus, saec. IX, ad litteras A et B 
spectans (cf. Loewius Prodr. p. 138). Priorem partem in meum 
usum transcripsit Carolus Krumbacher. Ex quibus libris simil- 
limi sunt 1 et 2; similes, sed ut in multis discedant, 3 et 4. Vestigia 
earundem glossarum quae sunt in Vaticano 3321 inesse huic B 
litterae seriei credes ex Cassinensi libro petitae: Dabtismum tinctio, 
Basilla regina, Basileus imperator aut rex, Baccus winum uetus, Bara- 
trum uorago fundum carens, Babylonia confusio, Baccanalia furor, 
Baccula uacca adminutiue, Basiliscus serpens qui flatu suo quod adtingit 


XII PRAEFATIO 


incendunt, Bardus stultus. ineptus, Babe admiratio est, Bacchus winus 
seu liber pater, Bachatur insanit furet perbaricatur. discurrit, Baccat 
wociferat spatiatur, Bachat sacrificat, Baccatur margaritatum, Bachatur 
crassatur latrocinatur furit uel currit, Baccanalia turpia saltantia, Bac- 
calia baccationes fures, Bacterium baculum fustem, Badue dilicie, Bafer 
grossus, Baium porrum, Balantes belantes oues, Barrum rufum, Barrus 
locabos elephas, Baratrum borago siue infernus cenus, Baratrum terre 
hiatus altitudo profundus, Baratrum genus foceta ingens profundi fouea, 
Barbarismum loquelle witiwn, Bacthum uinum temitum, Barbarus cru- 
culentus, Bascaudas concas hereas, Baucalem sigillonem ubi infusa fit, 
Datillum uas ad portandos carbones, Barbisco TENHZW, Barbarica 
auro an ornamenta, Baubant latrant, Bases sessio columne, Baccilatex 
uinum, Dacue clamare. Quae qui perlustraverit utriusque glossarii 
vestigia inveniet planissima. Ceterum de hoc glossario alibi agetur. 

§. 7. Non paucae glossae Vaticano 3321 communes sunt cum 
codice Vaticano 1468. Est liber membranaceus, 94 foliorum, sae- 
culi IX/X, unum tantum glossarium exhibens. Inter singulas partes 
spatia relicta erant, quae explevit glossis manus fere aequaeva; inter 
singulas glossas manus saec. XIII haud pauca adiecit. Litterae G 
partem ex meo apographo appono (omissis glossis manus tertiae): 
Gazas opes diuitie, Galea cassis, Galerus calamaucus, Galearti bucel- 
lari idest satellites, Galero pallium in capite procapillis, Galerum pil- 
leum pastorale de iunco factum, Gallicinium cantus gallorum, Galileus 
uolubilis, Galuus nomen passeris luteis pennulis, Galatea mantua, Gab- 
barus insulsus barbarus, Gabbare mortuorum condita corpora, Gabriel 
fortitudo dei, Gamos nuptie, Gameti mulier q habet uirum, Ganeus 
luxuriosus insatiabilis, Ganeosus tauernarius gulosus propinator, Ganeor 
propinor, Ganeo comestor glutto, Gannit latrat invidit. muttit, Gantes 
nomen fluwi, Ganarus inscius peritus. Sed omnino numerus glossarum 
cum Vaticano 3321 congruens minor est quam in glossis ‘a a’. Vber- 
rima excerpta ex hoc libro, de quo alibi agetur, reliquit Loewius. 

§ 8. Quod glossarium codicis Vaticani 3321 ex duobus con- 
flatum esse dix, eius rei argumentum luculentissimum codices quidam 
afferunt, qui alterum tantum glossarium ab *abstrusa' incipiens non 
contaminatum exhibent. Sunt autem hi: 

1) codex Parisinus lat. 2341 (Colb. 323. Reg. 2647. 2), mem- 
branaceus, 273 foliorum, saec. IX/X. Continet glossas *'abstrusa in 
fol. 257—269; secuntur post ‘nomina duodecim lapidum? et explica- 
tiones quasdam terminorum grammaticorum in fol. 269"— 2992" syno- 
nyma Ciceronis (Cicero uecturio suo salute. collegi ... — Orator. defen- 
sor... Jüniunl feliciter. sequitur alia sinonyma ciceronis.. Cicero . . .). 


3 ΤῊΝ 


— ee, n 


PRAEFATIO XIIT 


Reliqua mitto. Correxerunt codicem duae manus: prior aequaeva, 
posterior saec. XIJ. Accurate transcripsit Gundermannus et apo- 
graphon cum codice idem contulit. 

2) codex Parisinus lat. 7691 (Reg. 6669. 3. Baluz 865), mem- 
branaceus, 84 foliorum, saec. VIII/IX. Codex mutilatus est: continet 
glossas 'abstrusa' a Bradiwm ad Prohibet remouet. In fol. 36" margine 
superiore scripsit manus saec. XIII: liber sancti Remigii rem vod LXI. 
Hune quoque librum Gundermannus contulit. 

3) codex Vaticanus 6018, de quo modo egimus. Is enim in 
litteris A—F ‘abstrusa’ glossarium exhibet, licet singulis glossis 
plerumque male habitis, h. e. mutatis, correctis, interpolatis. Codieis 
scripturas enotavit Loewius. 

4) codex Bernensis A 92, membranaceus, saec. IX, sub no. 3 
duo fragmenta ‘abstrusa’ glossarum ex litteris H—G exhibens. Cf. 
Hagenus p. 126. 

5) Eisdem glossis usus est, qui saeculo ut videtur octavo vel 
nono magnum illud glossarium concinnavit, cuius nune in biblio- 
theea Monacensi duo exemplaria exstant eaque truncata et miserrime 
mutilata. Alterum est codex Monacensis 4719" = Benedictob. 219", 
h. e. tredecim fragmenta a variis codicibus, quibus involucro fuerant, 
a Guielmo Meyer a. 1883 soluta; scriptura est saec. VIII/IX. 
Alterum itidem Monacense est, olim Tegernseense, h. e. undecim 
fragmenta, soluta a codicibus Clm. 18034, 18187, 185125, 18158, 
18396, alis. Scriptura est saeculi decimi. Idem in utroque codice 
glossarium extitit: cuius haec fuit indoles, ut complura glossaria 
litterarum ordine servato contaminata exhiberentur, fontes autem 
semper in margine litteris maiusculis adscriptis (velut A, E, I, 
L, M, 8, T, V) indicarentur. Glossae ‘abstrusa’ V littera notari 
solent. Ne quis dubitet, unam seriem transcribo (ex cod. Tegern- 
seensi): Vecordia stultitia, Vectatur pro uoluntate portatur, Vectatus 
portatus, Vectigal tributwm fiscalae, Veluculum currus reda carrus, Vellere 
aedificare, Venit wenditus, Venio wendor, Venum uenditio, Venalicium 
quicquid. uendi potest, Veluti quomodo, Vendere uolentibus an uenale offe- 
rentibus, Venustawit ornawt, Venustus formosus quasi a uenere dictus, 
Venustas facundia eloquentia uel pulchritudo, Ventrale quod solum uen- 
trem operiat, Veneramur | colimus ornamus, Vepres wirgultae spinosae, 
Vertigo tempestas a wertendo (1—2 versus abscisi), Vergentia loca 
humilia, Vergit inclinat. an fundit, Versis mutatis an retro conuersis, 
Verteret euerteret an conuerteret, Vertitur uoluitur, Vernus subaudis.. . 
dies, Versipellis callidus artifitiosus, Verna uernaculus seruus e. q. s.: 
cum quibus cf. p. 189—191. Ceterum fragmenta quae soluta erant 


XIV PRAEFATIO 


transcripsit Gundermannus: nolui tamen scripturae discrepantiam 
apparatui inserere, cum mihi persuasissem utilitatem inde aut nullam 
aut perparvam capi posse, molestiam plurimam. 

$ 9. 'Abstrusa' glossae etiam in librum glossarum trans- 
ierunt non contaminatae cum altero glossario, ut ex collatione in- 
stituta facile apparuit. Quali usus sit qui librum glossarum confecit 
exemplari ut appareat, litterae K glossas quae huc spectant ex optimo 
libro Sangermanensi 12. 13— Parisino lat. 11529. 11530 saec. VIII 
secundum Gundermanni apographon exscribam: Kadentia conlapsa, 
Kadere cedendo proferre, Kadere fluere uel deficere, Kai kanceli, Kalibem 
ferrum, Kalippio una ex nouem musis, Kalones gallie militum, Kal- 
tulum in quo mortui deferuntur uel westitum detritwmn seu linteum, Kamene 
muse, Kana fides antiqua fides, Kaniser senex, Kaos prima elementorum 
confusio uel inferni interiora, Kapadinarius uolumtarius, Kapax memo- 
riosus, Kapessari incipias, Karinantes inludentes uel inridentes, Karistea 
dies festos inter cognatos, Kassiculum reticulum, Kasus fortuita pericula, 
Kauernas concawas petras. Quas qui contulerit. cum p. 102 et 103, 
unam glossam (Karmina dicta) in libro glossarum desiderabit; reliqua- 
rum summa est consensio, ita tamen, ut magis ad Cassinensem 439 
accedat quam ad Vaticanum 3321 libri glossarum memoria. Ex libro 
glossarum eaedem glossae in alia compendia transierunt, quae ex vasto 
illo lexieo sua derivaverunt. 

8 10. Earundem glossarum vestigia frequentissima indagavi in 
codice Parisino nov. acquis. lat. 1298 saec. XI, in quo Placidi memo- 
riam gravissimam inesse Ind. Jen. aest. anni 1886 p. ὃ sqq. ostendi. 
Cuius libri scriptura ut in aliis ita etiam in hoc glossario arte coniuncta 
est cum libro glossarum, quod vel ex una hae glossa apparet, quae post 
p. 104, 33 im libris acd legitur. Adscribam 1) memoriam codicis Sanger- 
manensis, 2) memoriam codicis Parisini: 1) Lanterne arcule sunt 
aitro cluse in qua lucerne aut cicendelia (a m. 2 in ras.) wentorum flatus 
adire non possunt. unde et ad pbendum lucerne facile ubique circum- 
fereruntur. 2) Lanterne arcule sunt uitro incluse in quas lucerne aut 
cicindilia. uentu flatu adire non possunt. unde et ad preuendum lucerne 
facile ubique circumferunt. Yn acd,memoria multo plenior est. Sed de 
hoc libro alio loco aecuratius agendum erit: glossarum ‘abstrusa’ 
erisin vix potest adiuvare. — Vsus sum apographo Gundermanni. 

Denique non praetermittendum est integrum *abstrusa' glossa- 
rium in ‘affatim’ glossas receptum esse: quo de infra dicetur. 

8 11. Alterius glossarii perboni non coniuncti cum glossis 
‘abstrusa’ vestigia quaedam deprehendi in fragmentis Monacensi- 
bus sub littera L. Exempli causa hane seriem ex libro Tegernseensi 


a e TT rm oTr€mTK€-MK-—e— EP nid. aum: 


‘eS um.) 


CUM oui ἡ rci x tots, m σοι ον 


PRAEFATIO XV 


exseribo: Tuccitum bubula éticla apud alpinos gallos, Tumultuario (a s. 
v. scr. m. 2) subito, Tuburcinati propitiati, Tuere wisio, Tuburcinatus 
hic propi.. natus alibi turbatus, Turturilla ita. dictum locus in quo cor- 
ruptele fiebant, Tubas sonitus, Tumultus concitatio populi, Turma multi- 
tudo, Tutela custodia, Turbine tempestate, Turbilum ubi incenditur: quae 
conferantur cum p. 187sq. Non prorsus eaedem glossae sunt, sed 
similes, omissis alüs novisque interpositis. [dem im hae serie ob- 
servari potest: ... Viscus caro sine pinguidine, Viuices plage im cor- 
pore sine sanguine, Virosa mulier uirorum appetens, Virops que iam 
uiro opus, Vitiligo macula alba im corpore, quae conferantur cum 
p.193. "Videtur igitur glossarium L littera notatum certe partem 
illarum glossarum continuisse, quibus tamen aliunde haud paucae 
adiunctae fuerunt. Res non satis certa propter reliquiarum tenuitatem. 

His de libris expositis ut comprehendam quomodo editio facta sit, 
haec moneo: in contextu integra scriptura codicis Vati- 
cani 3321 expressa est; in apparatu adposui integram 
Scripturae diversitatem codicis Cassinensis (a) praeter eos 
locos, ubi ipsum Cassinensem in contextu exhibui; porro 
adieci discrepantias codicis Parisini22341(c) praeter minutias 
orthographicas, item Parisini 1691 (d) potiores discrepan- 
tias — de hoc igitur ex silentio coniecturam facere noli —; 
denique aliquot lectiones memorabiles ex codice Vati- 
cano 6018 (b) excerptas. 


II. 


§ 12. Transeo nunc ad glossas codicis Sangallensis 912. Codex 
est membranaceus, 160 foliorum, litteris semiuncialibus saeculo 
octavo scriptus vel potius rescriptus. De prima scriptura cf. catalogus. 
Glossarium unus scripsit librarius praeter fol. 95 et 115, quae ex alio 
membranae genere petita et saeculo IX in locum foliorum depra- 
vatorum substituta sunt; glossae ipsae quin eaedem sint quam quae 
interciderunt non est cur dubitemus. Scriptura carent fol. 80, 98", 
115" propter membranam nimis detritam. In fol. 101* cursivae litte- 
rae sunt, sed eiusdem librarii Correxit codicem praeter ipsum libra- 
rium manus aequaeva, h. 6. saeculi VIII. — In fol. 1"—2* manus cor- 
rectoris rhetoricos quosdam terminos explicavit; in fol. 1* non multum 
legi potuit. — Codicem commemorat Augustinus Calmet in Diario 
Helvetico (Einsiedeln a. 1756) p. 66, ubi miro modo haec leguntur: 
vocabularium in quo voces graecae verbis latinis, quandoque Germanicis 
seu Teutonicis exprimuntur. Accuratius de eo egit Loewius Prodr. 
p. 139 sqq., excerptis usus Hermanni Vseneri Post Loewium 


XVI PRAEFATIO 


tractavit codicem Minton Warren in opusculo bonae frugis plenissimo 
inserto libro qui inscribitur ‘Transactions of the American Philological 
Association? vol. XV (a. 1885) p. 126, 188; idem glossarium edidit ex 
suo apographo; plagulas Kaegius, professor Turicensis, denuo cum 


exemplari Sangallensi contulit. Ipse apographon anno 1884 con-: 


feceram, ex quo paucas lectiones cum Warrenio communieavi. Cum 


tamen inter meum apographon et editionem Warrenianam haud pauca . 


magis minusve differrent, Gundermannus illus editionem adscito 
meo apographo diligentissime cum ipso codice contulit. Quod cum 
ita sit, in omnibus quae discrepant a Warrenio meae editioni fidem 
habitum iri confido. Vnum addendum est: me πὸ huius quidem codicis 
compendia repetivisse omnia, nec verba litterulasve male anteceden- 
tibus aut subsequentibus adiuncta ubique enotavisse. 

§ 13. Ex reliquis glossarüs nullum novi quod omni ex parte 
cum Sangallensi conspiret: neque tamen desunt, in quibus eandem 
fere materiem invenias quaeque, cum ordine magis minusve arbitrario 
disposita sint, cum Sangallensi m unum confundi nullo detrimento 
potuerint. Adsciti sunt igitur codices hi: 

1) codex Ambrosianus B 31 sup., membranaceus, 215 foliorum, 
saeculi IX. In folio praefixo leguntur haec: Humne codicem, qui ali- 
quando fuit Bibliothecae à S. Columbano Bobij institutae Jii"? Card. 
federico Borrhomaeo Ambros. Biblioth." fundatori Religiosissim S. Bene- 
dicti Patres simili donati munere. libentissime tradiderunt. Anno 1606. 
Paullo post scripsit alia manus: Ven.^* Antiquitatis codex scriptus 
tempore Ludovici Pii, ut in fine Litaniae ad calcem Antonio Olgiato 
eiusdem. biblioth. Amb. quam primus omnium tractavit Praefecto. Con- 
tinet liber in fol 1'—109" Isidori differentias; in fol 110"—114" 
Isidori de orthographia tractatum; in fol. 115"—116" tractatum de 
praepositionibus; in fol. 117? —211* glossarium; in fol. 211"— 215" res 
varii generis, quas enumerare nolo. Glossarium incipit ab .Allegoria 
spiritualia, Acolothin ecclesiasten, Ambrosia diuina, explicit: Zebedeus 
donatus siue fluens iste, Zardas alienatus ualde: quibus alia manus 
voces varias animalium subiecit Longe maxima harum glossarum 
pars congruit cum Sangallensi; qua ita usus sum, ut discre- 
pantias potiores tantum apparatui insererem; quae glossae reli- 
quae sunt (multae in A littera, paucissimae in reliquis litteris), olim 
si tanti erit aliqua ex parte tractabuntur. Itaque ex silentio nihil 
concludi potest nisi hoc: glossam aut deesse in Ambrosiano aut con- 
sentire aut denique ita discrepare, ut operae pretium non sit discre- 
pantiam adnotasse. Exempli causa litteram G infra exhibebo. Apo- 
grapho usus sum Loewiano. 


PRAEFATIO XVII 


2) codex Leidensis 191 (cf. catal. vet. p. 333a), membranaceus, 
saec. XIII/XIV. Extat 1) in fol. 1—18 glossarium ab Abicier abici 
proici ad Ystrio ioculator, quod Loewio Prodr. p. 141 ‘non malum’ 
esse videbatur; ex apographo quod confecit Gundermannus mihi 
persuasi, satis vile esse. — 2) in pag. 1—183 alterum glossarium 
quod ‘Festi collectanea" continere manus recens indicavit; nempe 
Pauli glossae per singulas litteras cum alio glossario iunctae sunt, 
sed ut utraque pars non confundatur. Glossarii duplex est materia: 
posterior pars proxime accedit ad Sangallensem, ordine saepe 
eodem, sed glossis haud paucis omissis; prior ex uno vel pluribus 
glossariis derivata nihil exhibere videtur, quod non ex antiquioribus 
fontibus notum sit. Glossis quae cum Sangallensi conspirant simili 
ratione usus sum quam Ambrosianis. Apographon partim Her- 
mannus Planer, partim Gundermannus, partim ego confecimus. 
— 8) glossarium biblicum, cui Loewius immerito maiorem aucto- 
ritatem tribuit: qua de re alibi agendum erit. 

3) glossarium ‘asbestos’, ut utar nomme a Loewio imposito, 
cuius sinceriora exemplaria duo supersunt inter se simillima. Alterum 
est codex Cassinensis 218, membranaceus saec. X): cf. Bibl. Cas. 
vol IV p. 201. In folio praefixo legitur 'seculi X Codex et fortasse 
etiam IX. seculi?, et in margine inferiore: “Iste liber est sancti monasterii 
Casinensis No. 772’. In fol. 29'b haee extat glossa: fra domina wel 
capitulum item era in calculi supputatione ponitur ut era DCCCCVIITI, 
pro quo numero codex gemellus Vaticanus de quo mox agetur 
*DCCCCVIIT exhibet: unde nescio an merito colligatur, Cassinensem 
librum anno 909, Vaticanum anno 908 esse scriptum. Glossae 'as- 
bestos? extant primo loco; sequitur 2) glossariolum nomina biblica 
explicans; 3) unum folium ab alio librario seriptum, eiusdem glos- 
sarii particulam extremam exhibens, quod exitum primi glossarii de- 
perditum supplere voluit; 4) duo folia ex alio codice earundem ‘asbe- 
stos’ glossarum, ab initio ad Abellane. Codicis quem Loewius ex- 
cerpserat apographon ipse confeci. — Alterum exemplar est codex 
Vatieanus 1469, membranaceus, 291 foliorum, saec. X (cf. quae 
modo de aetate exposul) Continet in fol. l'— (4"a glossas ‘asbe- 
stos’; 2) m fol. (4"a—T06"b ("Incipit glossula heucherii de hebreo in 
latinum?) glossas ab Adonai ad Zacharias memoria domini; 3) in 
fol. (8'a—9"b glossas ‘de grecis nominibus? ab Agios sanctus; 4) in 
fol. 807—83"a varia theologica; 5) in fol. 83%a—155"a glossarium 
biblicum; 6) in fol. 155"a — 160*b glossas conciliorum; 7) in 


1) Teste Bethmanno l. s. s. huius libri apographon fecit Merkelius, 
Corp. gloss. lat. tom. IV. b 


XVIII PRAEFATIO 


fol. 162"'a—223"b glossas Bedae aliis auctas; 8) in fol. 223"°a—271"b | 
Auxilium (In Christi nomine incipiunt. flosculà ex etymologus breuiter 
ablati ab auxilio presbytero: cf. cod. Cass. 90); 9) in fol. 271" b—291"b 
varia theologica. — Glossae ‘asbestos’ simillimae sunt earum quae 
in Cassinensi extant: differunt imprimis eo quod codex Vaticanus 
additamentis quibusdam pretiosissimis auctus est, de quibus egi Mus. 
Rhen. vol. 40 (a. 1885) p. 324sqq. Has nune exseribo: Abzet extincta — 
est uel mortua. lucilius in XII. primum pacilius tesorofilax pater abzet; 
Bietus senex marcenti corpore unde et poma bieta dicuntur . ὁ. marcida; 
Cicures mansueti; Dipraz qui perdit sermones et aliud. hine mde aliud 
defer; Helluo woraz qui bona sua absumat; Lactobriga (ga ex ca) est 
qui wrina humana dentes sibi fricare solet; Nitator seditiosus (inter 
Nabat et Natina); Natina discordia; Ola summa wmeri pars posterior ; 
Planipedes mimi dicti quod apud antiquos im orchestra adsueuerant exul- 
tare idemque saltatores uocantur; Pegnides musae obingentem | liquorem 
appellantur a fonte quem ungulae ictu patefecisse dicitur equus; Pepteides 
musae a fonte macedonico dictae sunt propter liquoris eius wucam subtili- 
tatem splendorenque, Penem antiqui codam uocabant .4. ueretrum; Pedicum 
wiciwm mollitiae. lucilius ὧν LI. satirarwm pedicum cam excoquit omne; 
Pipatio est clamor plorantis acerua woce. lucilius petit pipas clalibet 
idest petit clamas da (wuat mquit ex quo antiqui clamorem aceruum 
appellarunt; Propudia quasi porro pudenda uel a quibus pudor et pudi- 
cilia. procul absint. propudiose meretrices; Proeminator proemii. atque 
praedae appetens; Ranna narium medium; Scidici lasciui libidinosi quod 
subinde scindantur id est findantur; Scultimidon? qui scultimam. suam 
quod est podicis orificium gratis largiatur. dicta scultima quasi scorto- 
rum intima; Suppes est qui sola concaua non habet; Taurus dicitur 
locus inter inguina, et podicem medius; Tagax fugax. Quarum glossa- 
rum alibi nec vola nec vestigium est. — Codicem Vaticanum ex- 
cerpsit Loewius, contuli ipse cum apographo meo Cassinensis. — 
Ceterum glossae ‘asbestos’ longe plurimae transierunt in. glossaria 
Cassinensia tria quae etsi non eodem, tamen arto necessitudinis 
vineulo cohaerent. Sunt hi: 1) codex Cassinensis 90, membrana- 
ceus saec. X, 256 paginarum. Cf. Bibl. Cas. vol. II p. 824. "Incipiunt 
flosculi ethimologum breuiter ablati ab auxilio presb’ro’ (cf. cod. Vatic. 1469) 
inseripsit pro vetusto titulo eraso man. saec. XIII. Sed prior inseriptio 
aut eadem aut persimilis videtur fuisse. Continet ‘Auxilii’ copias 
Vatieanas contaminatas cum multis alus, seilicet glossis ‘asbe- 
stos’ glossisque ‘a a’, et tertio quodam glossarum genere, de quo 
alibi agetur. Codicem excerpsit Loewius. — 2) codex Cassinensis 
217, membranaceus, 186 foliorum, saec. XI/XII: ef. Bibl. Cas. vol. IV 


PRAEFATIO XIX 


p. 200. Inf. 1" legitur: *Zste liber est sancti monasterii Casinensis No. 580° ; 
in involuero numerus est 514. Glossarium incipit: Abba syre. Grece pater. 
Latine genitor; explicit in fol. 183"b: Zeta hiemalis que calida fit ob- 
ducto igne, Zetarius caminatarius. ln extremis folus variae res con- 
gestae sunt, velut tractatus ‘de octo miraculis mundi’. Codicem ex- 
cerpsit Loewius, litteram G contulit Gundermannus. — 3) Codex 
Cassinensis 402, membranaceus, saec. IX/X, quem excerpsit Monte- 
faleonius (cf. Loewii Prodr. p. 142). Continet praeter alia 1) glossa- 
rium ab Abba sire grece pater latine genitor ad Zetas edes; 2) glossa- 
riodum a Proaulum ad Spodromum uel ypodromum nullo litterarum 
ordine; 3) glossariolum ab Abnuo permitto ad Yperaspistis grece ... 
fides dicitur permulta nomina propria explicans. Primum glossarium 
excerpsit Loewius, htteram G transcripsit Gundermannus. In co- 
dieibus 217 et 402 similia continentur atque in 90, exceptis copiis 
Auxilii presbyteri: ἢ. e. glossae ‘asbestos’ et magna pars glossarum 
‘a δ᾽, adiectis aliis, de quibus olim agendum erit. Ceterum littera G 
glossarum ‘asbestos’ infra speciminis causa edetur: ex qua editione 
apparebit, ad crisin harum glossarum sufficere codices duo sinceros. 
Hae igitur glossae artissimo cum Sangallensi vinculo coniunctae 
sunt, quamvis ordo saepissime discrepet. Quod multo correctiores sunt, 
altera ex parte traditioni debetur,. altera ex parte emendationi, 
hie illie etiam contaminationi Quibus glossis ita sum usus, ut 
selectas lectiones apparatui insererem, inutiles abicerem: quod 
quo iure fecerim ex specimine illo apparebit. 

Vt autem complectar quae de glossis Sangallensibus exposui, 
hoc moneo: me 1) accuratissime expressisse in contextu 
scripturam codicis vetustissimi abiectis quibusdam minutiis 
inutilibus; 2) apparatui inseruisse potiorem discrepantiam 
glossarum ‘asbestos’ (a et b), éodicis Ambrosiani (c), de- 
nique codicis Leidensis (d). 


ETE. 


S 14. Transeo nunc ad glossas codieis Leidensis 67 F, ex 
quo omissis alis quattuor glossaria exprompsi, quae singillatim 
tractanda sunt. Primum ipsum eodicem quem pro fundamento habui 
deseribam. 

Codex Leidensis ΟἹ F (cf Geelii catal. no. 496; Loewius 
Prodr. p. 89, 110 sqq., euius verba ex parte mea feci), olim Krohnianus, 
membranaceus, 158 foliorum, saec. VIII/IX, *quadripertitis paginis 
ita scriptus, ut usque ad fol. 102" triceni singulis paginis versus 


contineantur, inde a fol 103" usque ad finem modo 30, modo 31, 
b* 


ΧΧ PRAEFATIO 


modo 32. Integer codex viginti quaternionum erat; vicesimi folia 
septimum et octavum, quae vacua fuisse videntur, nunc excisa sunt. 
Quaternionum notas in octavi cuiusque folu versi margine inferiore 
perscriptas habes, praeler vicesimi scilicet, quae una cum extremis 
duobus foliis intercidit". Quo in codice continentur haec: 1) in fol. 1*a 


— fol. 54'b glossae ‘affatim’, quae quarto loco exhibentur; 2) in. 


fol. 54"b — fol. 627e glossae ‘ab absens? secundo loco editae; 3) in 
fol. 62"d -— 104"a glossae ‘abavus’ primo loco expressae; 4) in 
fol. 104*a— 118" glossae Vergilianae tertio in loco positae; 5) in 
fol. 1198 --- 128'b glossae proprietatum (INCIPIVT GLOSAE 
PROPIETATVM(?) Arma bellum idest pugna, Albani patris abbami 
senatoris ... F'unctus ministerio seruiens, Fictio simulatio, Fucus cirewm- 
uentio) de quibus alio loco agetur: cf. Loewius Prodr. p. 171; 
6) in fol. 129: — fol. 140'e synonyma Ciceronis (Collegi ex... 
obwiat occurrit presto est ad tempus addiem ad constitutum adest. ad 
locum ad rem); 7) in fol. 140"—141"d item (Cycero wetere suo salu- 
tem... Consilia placida sensa disa. Explicit); 8) in fol. 142" — 1478 
glossae Nonii Marcelli (INCIPIVNT GLOSAS AGELLI ET 
MARCELLI Aput iuxia ... Zonatim ingenuorum), de quibus interim 
cf. Lucianus Muellerus Adv. Non. p. 271sqq.; 9) in fol. 141 8 
— fol. 148'd item (ITEM ALIAS Abligare . . . Vnde exditi dicti 
Vnde lixiuum dictum sit): cf. Lucianus Muellerus l. s. $.; 10) in 
fol. 148'd — fol. 149'd glossae iuris (ZNCIPIVNT GLOSAE IVRE): 
cf. Mommsenus in Keilii grammat. lat. vol. IV p. 277sqq.; 11) in 
fol. 149*d — fol. 152"a glossae spiritales Eucherii (cf. Pitra in 
Spicil. Solesm. vol. III p. 400 qui hoc libro usus est: quem neglexit 
Carolus Wotke *Sitzungsberichte der Wiener Acad. CXV" p. 425sqq.); 
12) in fol. 152"a—152"b voces variae animantium (cf. Loewius 
Gloss. Nom. p. 248 sqq.); 13) in fol. 152"— 158" exemplar . fidei 
Niceni et alia eiusmodi, prologus de questiuncula 8. Augustini; 
14) in fol. 158" duo alphabeta graeca. Subscripsit librarius 
FAWCO MA PWC. (D€K (K ex C)HO HCOOT PEKO 

"quae si recte intellego significant: Gaostmaros fecit isto Greco’: 
cf. similes subseriptiones, quas Loewius Prodr. p. 173 adn. 1 eon- 
gessit. — Glossas 'abavus' Loewius cum exemplari Hildebrandiano 
contulerat: ex qua collatione pendet apographon quod typothetae 
tradidi; glossas ‘ab absens" transcripserat Loewius; item glossas 
Vergilianas. Glossarum ‘affatim’ partem tantum excerpserat, quam 
ipse supplevi. Sed cum esset cur de lectionibus haud paucis dubi- 
tarem, bibliothecae Leidensi praefectos adii, ut codicem denuo lenam 
transmitterent. Cui desiderio cum illi consueta liberalitate satis- 


a 


PRAEFATIO XXI 


fecissent, fieri potuit, ut ipsae plagulae partim mea, partim Gunder- 
manni opera diligentissime cum exemplari conferrentur. De ratione 
qua codice usus sum idem fere quod supra dicendum: neglexi con- 
pendia praeter pauca quaedam, litterarum verborumque 
falsas distinctiones non semper adnotavi, reliqua ea qua 
par est fide expressi. 

8 15. Glossarum ‘abavus’, de quibus primo loeo agendum est, 
praeter codicem Leidensem hi codices reperti sunt: 

1) codex Parisinus lat. 7690 (Colbert. 6464. Reg. 6071. 6), mem- 
branaceus, 136 foliorum, saec. IX (= a). Continet glossas *'abavus' 
in fol. 1" — fol. 105"; secuntur in fol. 105" — fol. 125" glossae Ver- 
gilianae; denique in fol. 125* — 136" glossarum Aptet wos impleat 
wos... Famulare seruire, Fas licentia rationabile iustum. — Hoc libro 
usus est Hildebrandus, non 7651, ut ipse per errorem dieit (cf. 
Loewius Prodr. p. 88) Glossas 'abavus? geminata opera contulit 
Gundermannus. 

2) codex Hauniensis bibl. univ. 26 (144), membranaceus, folio- 
rum 62, saeculi IX, ex bibliotheca J. A. Fabricii (= c) . Exhibet 
glossas 'abavus' a p. 301, 27 ad p. 362, 39. Prima pagina vacua 
est; in folio verso legitur Jncipiwnt, erasa reliqua paginae scriptura. 
Inter fol. 27 et 28 unum folium excisum est (interciderunt gl. p. 326, 8 
ad 328, 8) Ex hoc codice Olaus Bloch olim cum Friderico 
Osanno glossam p. 309, 1 communicavit (cf. Loewius, Prodr. p. 164 
et p. IX). Ipse pauca excerpseram in usum Loewii (cf. Prodr. 
p. VIII sq.): integrum librum contulit Gundermannus. 

3) Codex Bernensis 258 (cf. Sinnerus I p. 401, Hagenus 
p. 288 sqq, Loewius Prodr. p. 174 sqq.), membranaceus, foliorum 191, 
saeculo nono scriptus (= ὁ). Fuit olim Petri Danielis, postea 
Iacobi Bongarsii: quem codicem ‘quaternionum notae docent ex 
duabus conpositum esse partibus, quarum prioris usque ad fol. 47 
pertinentis (fol. 48 enim, quod vacuum fuerat, nunc excisum est) 
sex quaterniones veteris et novi testamenti glossas secundum libro- 
rum sacrorum ordinem congestas continent’. Altera in parte haec 
insunt: 1) in fol 48'— 83" glossae ‘affatim’; 2) in fol 837—115" 
glossae ‘abavus’; 3) in fol. 115* — 1285 glossae Vergilianae; 
4) in fol. 128' — 131" glossae ‘ab absens’; 5) in fol. 131" — 153" 
glossae Ab oris a finibus ... Zona cingulum, de quibus alibi agetur; 
6) in fol. 153" — 159" glossae Audatia temeritas . . . Afflixit prostrawit 
percussit oppraessit elisit euertit obruit. ewellit; 7) in fol. 159*— 175" 
glossae Arma pugnas ... Vocabula nomina; 8) in fol. 1755—177 
glossae Aerarium thesaurum ... Zelotipus ab omnibus timens uel suspi- 


XXII PRAEFATIO 


cans; 9) in fol. 177° variae voces animantium; 10) in fol. 177° 
— 183" glossae Amoenum fertile docundum ... Vicissim inuicem, Vio- 
lentia. uim. ualida, Vastitas contritio (de quibus interim cf. Loewius 


Prodr. p. 150); 11) in fol. 1885 — 189' glossae .Atwm?é mare uel. 


celum . . . Zelum indignatio; 12) in fol. 189* — 190* glossae Agrestis 
rusticani . .. Vna simul; 13) in fol. 190'— 191" glossae Eucherii 
(cf. Wotke 1. s. s.); 14) in fol. 191" Incipit prologus senonimae. Hee 
uerba qui plurimis modis... Sterilis infructuosa infecunda. Glossas 
‘abavus’, ‘ab absens’, Vergilianas, ‘affatim’ partim ipse, partim 
Oscarus Streicher, partim Gundermannus pro codicis auctori- 
tate minutiis abiectis semel contulimus. 

4) Codex Carnotensis 299 (2965. — 120. — 1300: ef. Cata- 
logue des manuscrits de la bibl. de la ville de Chartres. 1840), mem- 
branaceus, 96 foliorum, saec. IX (praeter 95 et 96), ‘ex libris 
monasterii S. Petri Carnotensis ord. S. Benedict. Congreg. 8. Mauri, 
ut in fol. 1" manus saec. XVIII/XIX sensit. Folium 1 — fortasse 
aliunde inlatum — Ciceronis de inv. I cap. 6 —9 continet (a ver- 
bis aut eam apellat que habeat im se controuersiam ad haee: nam 
aut nulla causa: cf. Halmii Rhet. lat. m. p. 593); sequitur in 
fol. 27— 11" glossarum ‘abavus’ fragmentum (a p. 375, 36 usque 
ad finem); in fol. 12* — 68" glossae ‘affatim’; in fol. 69'— 78* glos- 
sae ‘ab absens’; in fol. 78"—94" glossae Vergilianae; in fol. 94" 
glossarum ‘proprietatum’ fragmentum (ab Arma bellum id est 
pugna ad Arboreis ramosis). Fol. 95 et 96 aliunde petita scripturam 
ostendunt saec. XIII; pertinent ad interpretationem bibliorum. Inter- 
ceciderunt initio quattuor quaterniones: quot in fine deficiant incertum. 
Codicem contulit Gundermannus. 

5) Codex Andegavensis 266 (cf. A. Lemarchand, Catalogue des 
manuscrits de la bibl. d'Angers, 1863) 199 foliorum, saec. IX. Codex 
miscellaneus continet loco septimo decimo inter varia Isidori scripta 
"glossas saneti Isidori? in fol. 138sqq. Quo de codice Albertum Le- 
marchand, bibliothecae Andegavensi praefectum, adivimus, cui haee 
debemus excerpta: Incipiunt glossae Isidori. Abauus pater proaeui id est 
auus aut, Abactus ab actore motus, Ab alto deicit praecipitat, Abamatertera 
soror awiae, Abamita soror aui, Abasa infama domus, Abdicat repulit 
expellit alienat, Abdicat derogat, detrahit, Abdidit occultawit abscondit, Abdit 
abscondit, Abdixi distra, Abditum absconsum occultatum, Abducit sub- 
stralut aufert. asportat, Abenus retinacula iumentorum, Aberruncat ab- 
Stirpat, Abesse abstitisse, Abextit intestina hostiarum, Ab his ab ipsis. 
Ex quibus glossis apparet, memoriam codicis Andegavensis cum 
reliquis libris conspirare. Mira est inscriptio. 


PRAEFATIO XXIII 


6) Codex Parisinus lat. 346 (de la Mare 37. Reg. 3707. 2), 
membranaceus, 140 foliorum, saeculi XI/XIl. In fol. 1* seripsit manus 
saeeuli XII: ‘est liber iste Sce trinitatis Vindocinensis qué glosarius nomi- 
natur'. Insunt primum in fol. 1" --- 94 glossae veteris ac novi testa- 
menti; deinde in fol. 34" — 139* magnum glossarium contaminatione 
effectum harum glossarum: 1) glossarum Vergilianarum; 2) glos- 
sarum ‘ab absens'; 3) glossarum ‘ab oris’; 4) glossarum ‘affa- 
tim’; 5) glossarum *abavus'; 6) glossarum ‘audatia’; 7) glossarum 
‘arma pugnas; 8) glossarum ‘aerarium’; 9) glossarum ‘amoe- 
num fertile iocundum’; 10) glossarum ‘atumi’; 11) glossarum 
‘agrestis’; 12) glossarum Eucherii; 13) vocum variarum animan- 
tium. Contaminatio ita effecta est, ut in singulis litteris singulae 
series velut ba, be, bi, ex varüs glossariis iuxta se collocarentur, non 
confunderentur. Quicumque hoc glossarium vel obiter cum glossariis 
codicis Bernensis 258 contulerit, eum summa utriusque codicis et 
in universa materie et in singulis rebus concordia effugere non poterit; 
ex qua concordia suspicio nascitur, codicem Parisinum ex Bernensi 
provenisse. Sed ut sit codex Parisinus ex Bernensi non descriptus, 
illud certissimum est, rem criticam ex illo libro firmari non posse. 
Qua re non erat, cur eum maiore cura excuteremus. Ceterum addo, 
in fol. 139" sequi synonyma Ciceronis (Incipit prologus . . . Hec uerba 
qui plurimis modis . .. ab Oratore initium capiamus sic. Incipiunt glosae 
senomimae ciceronis. Oratur e. q.s.); in fol. 140, euius partieulae tan- 
tum supersunt, descriptionem provinciarum legi Ex codice pauca 
excerpsit Gundermannus. 

7) Glossae ‘abavus’ in eis fuerunt, quae in magnum illud glos- 
sarium Monacense transierunt (cf. p. XIII): nota earum fuit I littera, 
sed ut eadem littera etiam glossae Vergilianae, ‘ab absens’, et 
glossae Nonii Marcelli (cf. p. XX) comprehendantur, quarum haud 
raro integrae series servatae sunt. Vnam certe exscribam (ex codice 
Tegernseensi): Labetes olle, Lacerba seductio, Lectus electus, Lectitat 
sepius legit, Ledit remordit, Legatos internuntios, Legio falanx, Legislator 
promulcator legifer, Legipraecor legum constitor, Legio numerus certus 
militum ut auiunt. VI, Lena palla, Lenis limpidus uel quod graue non 
est mansuetus, Lenocinantes conciliantes uel seducentes, Lenones dome- 
stici adsecula, Lenocinwm seductionem, Lente lenter, Lenta languida ociosa, 
Lentetur optiose facit, Leppitudo epifora, Lepidum gratissimum, Lepes 
urbanitas iocunditudo pulchritudo elegantia, Lepes sermo subtilis uel lewis, 
Laetale mortale, Lethae obliwiones, Lethosagi oblima edentes, Letio lamen- 
tabile, Lelum mors mortale, Lewigat linit dealbat', Lenissata genus amor- 
rum est, Lewwm sinistrum contrariwm, Lecius scriptura; secuntur glossae 


XXIV PRAEFATIO 


Vergilianae: Labetas wn ereas, Lebwm prosperum. signum, Lectum 
spondam, Legimus nauigamus transimus, Legit collegit, Lena palla, 
Lembus nauis pyratarum ... Legat alligat, Lew sanguine leni lubrico; 
seeuntur glossae ‘ab absens': Leptim ciuitas intripoli, Lepus bonus 
ac facundus, Lepidus onus, Lewisata de tunicam. dicit. militarum, Lenis 
tranquillus, Leuit mitigat, Lexis pausatio; secuntur glossae Nonii: Lea 
lena, Lentitur otiose fiat, Lixa galiaria uel cor malitum, Lentitudine 
pro lenitate, Lemures laruae. Haec sufficiat attulisse exempla: appa- 
ratui lectiones neque has neque alias inserere volui. 

Ad hos libros acecedunt haud pauci, qui Loewio glossarii 
‘abavus’ pleniorem quandam memoriam continere visi sunt: 
qua de quaestione infra agetur. Ex magno eorum numero duo elegi, 
qui sinceritate reliquis praestant; sunt autem hi: 

1) eodex Leidensis Vossianus lat. Fol. 82, membranaceus, 
201 foliorum, ex variis particulis compositus (cf. Loewius Prodr. p. 98). 
Glossae ‘abavus’, quae continentur in fol. 156'a — 200"b saeculo nono 
scriptae sunt. "Titulus hie est: Incipiunt glosae ex mowo et ueteri testa- 
mento sew ex ethimologiarum spiritaliter compositae. Inter fol. 195 et 
196 integer quaternio intercidit. In fol. 200"e incipiunt synonyma 
Ciceronis (Incipit synonima Ciceronis . Veturio suo... Vitare decli- 
nare . . . sustinet. — Expliciunt. synonima partis Rethoricae Cyceronis). 
Reliqua a glossis aliena sunt. Glossas ‘abavus’ integras transeripsit 
Gundermannus. 

2) codex Monacensis Clm. 14252 (olim Emmeramus € 71: cf. 
eatal. IV, 2 p. 150), membranaceus, foliorum 197, saec. IX potius 
quam saec. VIII. Continet praeter alia, de quibus cf. Keilius Gramm. 
lat. vol. V p. 567 adn., glossas ‘abavus’ in fol. 7—173'a; cf. Loewius 
Prodr. p. 103. Inseriptio haee est: Inccpiunt glose affatae et relique 
decem. novo et weteri testamento seu ex ethimologiarum spiritaliter com- 
positae et haec subscriptio: Expliciunt glosae . deo gratias amen. Prae- 
missae sunt duae praefationes, de quibus alibi agemus. Codicem 
partim Hermannus Planer, partim Gundermannus, partim ego 
contulimus. 

Ex his igitur codicibus cum codice Leidensi artissima necessi- 
tudine coniunctus est codex Carnotensis, ita tamen, ut nullo modo 
ex eo ipso, sed ex fratre gemello originem ducat. Quodsi codieis 
Carnotensis lectiones in apparatum non admisi, id propterea factum 
est, quod pars extrema tantummodo extat; fragmentis enim in tanta 
subsidiorum abundantia uti nolui, nisi ubi auctoritate prae ceteris libris 
valerent. — Similis necessitudo intercedit inter codicem Hauniensem 
eb Parisinum 7690: quin etiam primo obtutu eo inclinavi, ut illum 


PRAEFATIO XXV 


ex hoe transcriptum esse putarem. Quo tamen accuratius singula 
comparavi, eo magis mihi persuasi, similitudinem ex communi fonte 
esse repetendam. Quod ut ita esse crederem moverunt me et bonae 
et malae quaedam lectiones, quibus congruit Hauniensis cum reli- 
quis libris, discrepat ἃ Parisino. Velut p. 315, 14 habet Cabulum 
eum aliis pro Capulum; Parisinus Cawillum ex glossa 19 eiusdem 
paginae; p. 338, 42 praebet cxculsit cum reliquis, Parisinus exclusit, 
ut alia mittam. Quare Hauniensem non omnino abieci, sed pari 
modo eum Parisino adhibui, h. e. excerpsi notabiliores lectiones et 
falsas et veras: eas quarum nullum usum esse censu! exclusi. — 
Codex Bernensis in universum emendatiorem formam praebet, quam 
rarius archetypo, multo saepius correctori tribuendam ‘esse existimo. 
In ceteris propius a codice Leidensi abest quam Hauniensis Pari- 
sinusque. Ex hoc quoque codice selectas tantummodo scripturas 
attuli. — Omnium suspectissimam formam exhibent libri ‘plenioris 
memoriae', quippe ubi correcta sint menda leviora, graviora saepe 
etiam magis corrupta, permultae autem glossae contaminatae cum aliis 
ita, ut genumam formam penitus exuerint. Ex quibus libris quae 
emendatiorem speciem sive ex fonte sive correctoris opera habebant, 
transcripsi, quae contaminatione adiecta erant apertaque vitia procul 
habui, ut ex specimine quod infra edetur facile apparebit. — Itaque 
ne quis de consilio quod secutus sum erret, hoc moneo: me in con- 
textu expressisse codicis Leidensis scripturam abiectis qui- 
busdam minutiis, quae vero uncinis huius generis ( » inclusa 
sunt, ex aliis libris supplevisse; apparatui selectas reli- 
quorum librorum discrepantias inseruisse, levissimis erro- 
ribus omnino abiectis, gravioribus lectionibus neque eis 
bonis tantum plerumque receptis, praesertim in glossis 
difficilioribus et obscuris, ac ne eis quidem exclusis, quae 
cum aperte falsae essent tamen grammaticis utiles esse 
possent. Ex silentio igitur nihil concludendum est nisi 
hoec: reliquos libros aut congruere aut discrepare ita, ut ex 
discrepantia nihil quod bonae frugis sit discatur. In uni 
versum apparatum inutilibus rebus onerari quam quidquam quod utile 
esse posset desiderari malui: neque enim, quod scriptorum libris eve- 
nire solet, ut alius posthae eadem vestigia sit secuturus, in hoc genere 
litterarum futurum esse probabile existimo. — Ceterum hoc glossa- 
rium edidit ante me G. F. Hildebrand (Glossarium Latinum biblio- 
thecae Parisinae antiquissimum saec. IX descripsit. primum. edidit, ad- 
notationibus ilustravit Prof. Dr. G. F. Hildebrand. Gottingae 1854) cum 
iam antea in programmate Tremoniensi specimen proposuisset. Qui 


XXVI PRAEFATIO 


qua neglegentia et ineuria fuerit, Loewius Prodr. p. 87 sq. recte ex- 
posuit. Ceterum litteras A, B, C non integras edidit, sed excerptas. 

816. Secuntur glossae *ab absens? eodem modo quo glossae 
‘ubavus’ ex. codice Leidensi 67 F editae, adscitis praeterea libris hisce: . 

1) codice Carnotensi 299 saec. IX (a): cf. p. XXII; 

2) codice Bernensi 258 saec. IX (0) cf. p. XXI; 

3) codice Sangallensi 908 saec. VIII (c); 

4) codice Vossiano Fol. 82 saec. IX (d); cf. p. XXIV; 

Ὁ) eodice Monacensi 14252 saec. IX (6): ef. p. XXIV; 

6) codice Parisino 14087 saec. IX (f). 

De codicibus 1 et 2 non habeo quod eis quae supra exposui 
addam; de codicibus 4 et 5, quibus glossae ‘ab absens" eodem modo 
insertae sunt atque glossae ‘abavus’, infra denuo agetur. Restat ut 
codices Sangallensem et Parisinum accuratius tractem et reliquos 
libros enumerem, quos novi, non adhibui. 

Codex Sangallensis 908 (ef. Scherreri catal. p. 324 sqq. et 
"Exempla codicum lat. ed. Zangemeister et Wattenbach’ 
Supplementum tab. LI = p. 273) minusculis litteris scriptus vel potius 
rescriptus (de pristina seriptura cf. catalogus), p. (5 — 412 varia 
glossaria continet haec: 1) p. (5 — 137 glossas Inpendit siue windicta 
... Zuna cingulum; 2) p. 191 --- 114 glossas Amoenum fertile iocundum; 
3) p. 114 — 228 glossas Adipiscitur obtinet. ( Expositio sermonwm scho- 
lasticorum); 4) p. 280 — 363 glossas Vergilianas; 5) p. 363 — 388, 
261— 274, 253 — 254, 215 — 280 glossas ‘ab absens confuso 
ordme, quod Scherrerus perspicere vix potuit; 6) p. 228 — 252, 
255 — 261, 388 — 412 glossas Arbiter iudex item ordine confuso. 
Glossas *ab absens? et Vergilianas partim Gundermannus, par- 
tim ego abiectis minutiis quibusdam orthographicis semel contulimus: 
reliqua partim Streicherus partim ego transcripsimus. 

Codex Parisinus lat. 14087, membranaceus, foliorum 102, sae- 
euli IX exeuntis, ‘ex libris S. Petri Corbeiensis?, ut in fol. 1° legitur, 
"S" Germani a Pratis n. 1182, olim 526’, ut in eiusdem folii parte 
inferiore scriptum est. Continet haec: 1) in fol 1— 75 glossarum 
'abavus' pleniorem memoriam; 2) in fol. 76 tractatum theologicum 
a faciamus hominem ad imaginem et ad similitudinem. | nostram. inci- 
pientem; 3) in fol. 77—97* glossas ‘ab absens’; 4) in fol. 977—98" 
glossas ‘de libro Eutitii"; 5) in fol. 99"— 102" initium libri Pri- 
sclanei de nomine, pronomine et verbo (cf. Gramm. lat. vol. III 
p. 443—456). Glossae ‘ab absens? cum glossis Vergilianis conta- 
minatae sunt adiectis aliunde circiter mille centum glossis et vetusto 
ordine plerumque neglecto. Hoc igitur glossarii initium est: Ab 


PRAEFATIO XXVII 


absens, Abba pater hoc syrum est, Abbacue amplexans, Abartenum in- 
honestum, Abdicat filiwmn repellit de suo iure exhereditat, Albdicare repel- 
lere refutare, Abdias seruus domini, Abduxit negauit, Abectos exportatos, 
Abeuntibus discedentibus, Ab euro flatu ab orientali parte, Ab ineunt 
aetate ab infantia, Abire cirewire, Abisse discessisse, Abigunt a se ex- 
pellunt, Abigit minat, Abit discessit, Abitote ite abite, Abluero lauero, Ab- 
lita sopita. Hoe glossarium partim contulit partim transcripsit Gun - 
dermannus. 

Codieis Parisini persimilis est Laurentianus 8. Marci 38, 
membranaceus, 165 foliorum saeculi 1X. Insunt praeter alia quae nunc 
mitto 1) in fol. {τ — 126" glossarum *abavus? plenior memoria, 
in fol. 127* — 145" glossae ‘ab absens" eaedem quae in codice Pari- 
sino insunt. Ex codice haud pauca excerpsit Loewius, particulam 
transcripsit Fridericus Schoell: ex quibus subsidiis intellexi, tantam 
esse Parisini codicis congruentiam, ut aut alter ex altero aut ex 
eodem cum altero fonte fluxisse putandus sit. Quod cum ita sit 
eumque Parisini codicis collatio praesto esset, Laurentianum ne- 
glegi posse existimavi. 

Ex glossariolo ‘ab absens" vel ex eius fonte multa transierunt 
in codicem Parisinum lat. 10588 (Supplém. lat.302), membranaceum 
saec. VIII exeuntis, qui in fol. /5— 138 glossarium ex variis libris 
collectum continet inscriptione hac: Dawit de christo cuncta profetawit et 
iosep qui corpus domini sepeluut. In christi nomine incipit ermaneumata 
ceceronis Abditum absconditum, Abstruswm remotum latens abscon, Abnegat 
inficiantur plus quam $e e. q. s. Inscriptio a primis glossis derivanda 
est. Multae glossae ex ‘abavus’ glossis petitae videntur; multae ex 
glossis ‘ab absens", veluti haec series: Ab absens, Abiit discessit, Abrogans 
qui aliquid tollit, Abnebus extra nepote, Abeunte ctate ab infancia, Abolet 
non olit, aliae ex glossario Terentiano olim a me edito; aliae aliunde. 
Atque etiam in reliquis litteris eadem res est. Omnino hoc glossarium 
vix dignum quod respiciatur: nam ordo glossarum arbitrarius est, 
ut ei nihil tribuas, ipsae glossae aliunde notae si recte vidi paene 
omnes: praeterea tantis sunt affectae sordibus, ut ne grammaticis qui- 
dem ullum ex hoc libro fructum proventurum esse credam. Ceterum 
htteras A et B (quae mutilatae sunt), item G descripsit Gunder- 
mannus, ex reliquis notabiliora excerpsit. 

Praeter eos quos enumeravi codices etiam fragmenta Mona- 
censia commemoranda sunt, in quibus quomodo glossae ‘ab absens? 
extent supra exposui p. XXIII; commemorandus denique codex Pari- 
sinus lat. 346: cf. p. XXIII. 


De eis codicibus quibus in apparatu usus sum pauca nune exponam. 


XXVIII PRAEFATIO 


Codex Carnotensis (a) eodem necessitudinis vinculo eum codice 
Leidensi cohaeret, quo in glossis ‘abavus’ cohaerere perspeximus: 
verum tamen cum non desint, quibus discrepet, ad communem fontem 
illustrandum commode adhibetur. — Ad eandem cum Leidensi fami- 
liam etiam codex Sangallensis (c) pertinet, sed ut affinitas minus 
sit arta. -- His codicibus opposita est classis contaminatorum 
codicum: nam qui glossarum ‘abavus’ pleniorem collectionem con- 
didit, usus esse videtur codice eiusdem cum Parisino Laurentia- 
noque generis. Hine explicanda est summa librorum def consensio, 
quae et in singulis conspicitur lectionibus et in universa indole: com- 
munis est lacuna litterarum P et Q: commune est in eisdem litteris 
supplementum multo uberius quam in reliquis, quo qui contaminavit 
elossas ‘ab absens? cum Vergilianis defectum sarcivit, communia 
sunt interpretamenta saepissime aucta et amplificata, scilicet ex eadem 
quam exposui contaminatione repetenda, ut et alia docent et Ber- 
nensis libri (Ὁ) medium quendam locum obtinentis comparatio: is 
enim in multis lectionibus cum def conspirat, ut propius ab his quam 
ab ac abesse videatur: interpretamenta tamen illis additamentis carent. 
Itaque dolendum est, quod non integra huius glossarii in Bernensi 
servata est memoria. — His expositis restat ut disertis verbis com- 
memorem, apparatum me eisdem ductum rationibus quibus 
in glossis ‘abavus’ usus sum composuisse. 

8. 17. Glossas Vergilianas edidi ex eodem codice Leidensi 
(cf. p. XIX sq.); aecedunt codices hi: 

1) eodex Carnotensis 299 (a): cf. p. XXII et XXVI; 

2) codex Bernensis 258 (b): cf. p. XXI; 

3) codex Sangallensis 908 (c): ef. p. XXVI; 

4) codex Vossianus Fol. 82 (d): cf. p. XXIV; 

5) codex Monacensis 14252 (e); cf. p. XXIV; 

6) codex Parisinus lat. 14087 (f): cf. p. XXVI; 

1) codex Parisinus lat. 7690 (g): cf. p. XXI. 
Quibus tres addendi sunt libri quos novi, non adhibui: codex Pari- 
sinus lat. 346 (cf. p. XXIII) et fragmenta Monacensia (ef. p. XIII 
et XXIII); tertio denique loco codex Cheltenhamensis Phillipp- 
sianus 1716 (Meermani 511), membranaceus, saec. IX (olim collegii 
Parisiensis societatis lesu no. (3). Continet post tractatum theologicum 
1) glossas Vergilianus (Incipit de glosas . Auectos exportatos, Ab- 
euntibus discedentibus, Abire circwire, Abisse discessisse . . . Xystarcha 
substantiae princeps; 2) glossas in aliquot libros bibhorum, de libro 
offieiorum, de libro rotarum, de ponderibus, de nominibus ebreicis 
(Adonai djs); 3) glossas ‘affatim’ (Item glosas . Affatim habundant 


PRAEFATIO XXIX 


uel statim . . . Vulgus wilis populus (extrema difficile legi possunt). 
Glossae V ergilianae, item ut glossae ‘affatim’, in brevius contractae 
sunt multis glossis prorsus abiectis. Pauca excerpsit Gundermannus. 

Ex his libris alteram classem efficiunt codices Leidensis, Car- 
notensis, Sangallensis eodem modo quo in glossis ‘ab absens? 
(cf. p. XXVIID, alteram codices contaminati, tertiam, quae me- 
dium quendam locum occupat, codices Parisinus et Bernensis. 
Itaque fere eandem condicionem deprehendimus atque in glossis ‘ab 
absens': nec differt edendi ratio.') 

8 18. Glossas ‘affatim’ utrum integras ederem an excerpta 
ex eis proponerem diu et multum dubitavi. Quas glossas ex duobus 
fontibus compositas esse Loewius Prodr. p. 108 luculentissime de- 
monstravit, quorum alterum glossarium ‘abstrusa’ esse prima huius 
voluminis parte editum facile cognovi. Hine etiam affinitas explicatur, 
quae inter ‘affatim’ glossas et librum glossarum intercedit, iam a 
Loewn1ol.s.s.indicata. Has 1gitur glossas cur iterum ederem cum nulla 
esse videretur causa, excerpendi laborem aggressus sum: in quo quanto 
magis progressus sum, tanto magis intellexi, alterum glossarium, 
h. e. excerpta, sic pessime editum iri, quippe quae artissime cum 
reliquis glossis contaminata essent atque coniuncta. Ita effectum est, 
ut prius consilium abicerem, praesertim cum ‘affatim’ glossas fre- 
quenter descriptas et ad usum adhibitas esse recte Loewius monuerit 
(Prodr. p. 106). Quarum glossarum inventi sunt hi libri: 

1) codex Leidensis 67F: cf. p. XIX sq.; 

2) codex Carnotensis 299 (a): cf. p. XXII; 

3) eodex Bernensis 258 (b); cf. p. XXI; 

4) codex Vossianus latinus Fol. 26, foliorum 48 membrana- 
ceorum, saeculi VIII/IX (cf. catal. vet. p. 369°, Loewius Prodr. p. 109, 
Carolus Krumbacher, de codicibus quibus interpretamenta pseudo- 
dositheana nobis tradita sunt, p. 41 sqq.). Inter folia 17 et 18 unum 
folium intercidit, post fol. 31 deest integer quaternio. Continentur 
libro haee: 1) in fol. 1—35" glossae ‘affatim’; 2) in fol. 367 — 47" 
interpretamenta pseudodositheana; 3) in fol. 48' — 48" pars glos- 
sarum Eucherii; idem folium praeterea tractatus theologici initium 
continet (Incipit tractatus sancti athanasii episcopi. alexandrini de ra- 
tione pasci. Scio . . . decrescerent): quae sequebantur olim, abscissa 
sunt. Codicem Jenam transmissum partim Gundermannus, partim 
ego. semel contulimus. Ceterum ‘‘hoc glossarium Burmannus de- 


1) Eodem glossario et aliis usi sunt Eriulphus et Wido Levitae in vasto 
lexico codicis Bernensis 236 (cf. Hageni cat. p. 279), cuius de compositione 
alibi agetur. 


ΧΧΧ PRAEFATIO 


> 


scripsit (‘cod. Burmann. 4°. 5’: vol. I p. 1—159), sed ex parte tan- 
tum (inde a tragoedia conposita fabula usque ad Zelosus zelotypus: 
praeterea A litterae particulam ex ipso codice in volumine secundo 
— apogr. Burm. 9 descripsit) ipso Vossiano usus: multo maiorem 
partem ex apographo quodam Heinsii petit, quod, ut commodior 
esset glossaril usus, ad severum litterarum ordinem redactum erat. 
Sed hoe quoque apographo usque ad fimem ἢ litterae (p. 90 apo- 
eraphi Burm.) tantum usus est:-reliqua (p. 91 — 159, iaceat iactet 
mittat usque ad psyatticum matta) ex apographi Heinsiani apographo 
flaxerunt^* (verba sunt Loew1i Prodr. p. 110). Idem Loewius paullo 
post sie pergit: * Eiusdem codicis alterum apographon (breviatum, ut 
videtur) demonstrari potest post varia fata in bibliothecam Leidensem 
pervenisse, ut novum glossarium postea ab eodem Burmanno de- 
scriptum. Cuius in apographis (vol. P? p. 329—319) glossarium habes 
‘ex ms. glossario Bonaventurae Vulcani inscriptum. Sunt autem 
clossae 'affatim". Burmannus eas descripsit ex apographo Davidis 
Ruhnkenii, qui hauserat ex schedis Ioh. Alb. Fabrien. Ad Fabricium 
schedae pervenerant a Reimaro. Olim fuisse Bonaventurae Vulcanu 
titulus inscriptus docet. Primum autem fuisse fontem Vossianum 
Fol. 26 docet cum scripturarum vel in rebus pusillis eonsensus, tum 
maxime lacuna inter pz et ἕω hians, quam Vossiani propriam esse 
modo vidimus". Fabricii schedas nunc in bibliotheca H auniensi 
adservantur, ubi ipse inspexi. Cf. Loewius Prodr. p. X. 

5) eodex Bernensis 224 (cf. Hagenus catal. p. 274, Aneed. 
Helv. p. CXXI sq., Loewius Prodr. p. 176), membranaceus, 226 foliorum, 
saeculi X, qui praeter alia haee glossaria glossariorumque similes 
collectiones continet: 1) im fol. 189" — fol. 191" glossas Eucherii; 
2) in fol. 191" — fol. 193" synonyma Ciceronis; 3) in fol. 193" 
— fol. 196" glossas Amoenum ... Vacillo non consisto; 4) in fol. 196" 
— 198" glossas Adfatim abundanter, Apex swmma capitis uel nuntium 
... Vescitur pascitur; 5) in fol. 198"—226" glossas ‘affatim’. 'Affa- 
tim’ glossarium ipse tractavi, sed satis habui litteras A, B, C dili- 
gentius contulisse, ex reliquis litteris gravissima quaeque excerpsisse. 

6) eodex Leidensis Vossianus lat. Oct. 14, membranaceus 
foliorum 156 saeculi IX. Continet 1) pag. 1 — 134 glossas ‘affatim’, 
quarum initium et finis interciderunt (prima glossa est Aquewwm 
unius aetatis, ultima Vnorum multorum); 2) pag. 135 — 220 glossas 
Ab oris . . . Zizania lolium; 3) pag. 221 — 291 glossas Adonai... 
Zarda abalienatus ualde; 4) pag. 291— 298. grammaticae artis nomina 
grece. et latine natura. — Poeta, uates . . . Periodus uero tota sententia; 
5) pag. 293 — 306 glossas Austeritas . . . Sustulit segregawit; 6) in 


| 
| 
| 
| 
| 


PRAEFATIO ΧΧΧΙ 


pag. 310 interrogationes et responsa de rebus grammaticis. 
Maiorem partem ‘affatim’ glossarum ipse contuli. 

7) codex Parisinus 346 lat. saec. XI (cf. p. XXIII). 

8) codex Parisinus lat. 2326 (Colbert. 4859, Reg. 4342), membra- 
naceus, 88 foliorum, saec. IX/X. Exstat in fol. 1 — 19" tractatus Isi- 
dori contra Iudaeos auctus versione theodisca (de qua praeter alios 
cf. Weinhold, die althochdeutschen Bruchstücke des Traktats des 
Bischof Isidorus von Sevilla de fide catholica contra ludaeos. Pader- 
born 1874); in fol. 195 — 85" glossae ‘affatim’ a prima ad Coniugate 
nexe uel coniuncte (p. 497, 26); in fol. 86"— 88" interrogationes et 
responsa de rebus theologicis; in fol. 88" notae Tironianae. 
Codicem contulit Gundermannus. 

9) fragmenta Monacensia (cf. p. XIII), i quibus ‘affatim’ 
glossae T littera significantur. Vnam seriem transcribam (ex cod. Te- 
gernseensi): Lapsus est ruinatus est, Labitur soluit cadit fugit, Lacer- 
num stola, uestis, Lacunaria auratis camere, Lancunaria pendentia. lumi- 
naria, Laquearia ornamenta tectorum, Laquearia catena aurea an corona, 
Larua umbra uel maleficus uel incantator, Lauerna ferramenta latronum, 
Lacessit prouocat uel wirus agit, Lantis uasa, Lanceae patellice, Lati- 
cymium winum, Lambit contegit lingit, Latunculas uasas e. q. s. Itaque 
excerpta facta sunt et in glossarium amplum recepta. 

10) fragmentum Wirceburgense, nullo notatum numero, 
inter ‘fragmenta codd. philolog.’, quod mihi benigne indicavit Geor- 
gius Schepss. Est duplex folium; prius rectum continet glossas 


KExustus . . . Euanwiti; fol. versum . . . expellit . .. Fanum templum; 
fohum posterius rectum exhibet glossas Insignem . .. (Ὁ) iuuio in de- 
serio; versum Ibidem . .. Iconica figura. Scriptura est decimi saeculi. 


11) cod. Cheltenhamensis Phillippsianus,de quo c£. p. XXVIII. 

Hoe glossarium in eorum numero est quae jam dudum virorum 
doctorum oculos in se converterunt. Et primus quidem Adrianus 
Turnebus in Advers. lib. XXVIII cap. V et VI fere 133 glossas 
edidit, quas ex ‘affatim’ glossario sumptas esse Loewius Prodr. p. 109 
demonstravit. De codice quo usus est haec narrat: ‘Petrus Daniel 
Aurelianus Onomasticon quoddam perantiquum in membranis per- 
scriptum mihi commodayit. Ex eo et voces quasdam et earum ex- 
plicationes excerpsi'. Ceterum hune codicem fuisse Bernensem 258 
Loewius probabiliter coniecit. Eodem libro num Scaliger in colli- 
gendis ‘glossis Isidori! usus sit, non satis certum videtur. 

Miro easu effectum est, ut glossae ‘affatim’ pro ‘Placideis’ 
haberentur, uti iam ex inscriptione glossarii Fabriciana apparet hac 
(p. XXX): Ex manuscripto Glossario Bonaventurae Vulcanii. Sub Placidi 


XXXII PRAEFATIO 


nomine hae glossae a doctis laudantur et fortassis an sunt Placidi, inter- 
pretis Thebaidos et Achilleidos Papinii Surculi Statii: quae verba ex 
parte Lindenbrogii sunt (cf. praef. Stat. p. 1). Easdem glossas 
fratres Labbaei cum edere vellent, scripsit Scaliger: illae glossae non 
magni momenti sunt, de quibus mecum agis postremis tuis, Carole. 
Poterunt tamen sine fraude ad calcem magni lexici subiici: sed selectiores, 
non omnes. In Glossarii autem Graecolatini et Latinograeci societatem 
non sunt admittendi scriptores proletarii, sed classici. Cf. quae exposui 
"Nitzungsberichte der K. S. Ges. d. W. 1888’ p. 228 sq. 

Recentiore aetate hoc glossarium paucis tractavit Vsenerus 
Mus. Rhen. vol. 23 (a. 1868) p. 677. | 

Codices in duas classes digeri possunt: prioris classis sunt Lei- 
densis 67F et Carnotensis (a), posterioris Bernenses 258 (D), 
224, Vossiani fol. 26 (c), Oct. 74, Parisinus lat. 2326, ut reliquos 
mittam. Prior classis aliquanto corruptior est: sed emendationis 
vestigiis caret, nisi quod saepius duae glossae lemmatibus paribus 
omisso altero lemmate sunt contractae. Altera classis est emendatior, 
sed ut saepissime suspicio moveatur, formam emendatam correctori 
deberi. Ex huius autem classis codicibus similiores sunt Parisinus, 
Vossianus Oct. (4, Vossianus Fol. 26, nisi quod Vossiani duo, 
maxime posterior, insuper licenter mutati sunt glossis similibus con- 
tractis et integris glossarum ordinibus (in litteris I, L, M, N, O, P, V) 
adiectis. Emendatissimus est codex Bernensis 224: sed quo tersior 
est eo est suspectior: nempe correctus ut videtur aut aliunde aut ex 
ipsis glossis 'abstrusa'. Cuius retractationis unum saltem promam 
exemplum. P. 501, 50—52 quas glossas pleniores exhibet si compa- 
ramus cum p. 46, 57—39, scripturam officia, pro qua populo ex- 
pectamus, mirabimur: desinemus mirari collata glossa p. 47, 15 Curiones 
officia: nimirum contaminatione illa scriptura effecta est. — Ex his 
igitur libris elegi tres quorum potiorem diserepantiam excerperem: 
Carnotensem, Bernensem 258, Vossianum Fol. 26 (cuius tamen 
interpolationes omnino neglexi) Dubitari potuit utrum Vossianus 
Oct. (4 an Vossianus Fol. 26 praeferretur: sed cum neglectis con- 
tractionibus minima discrepantia relinquatur, recentiorem vetustiori 
cedere malui. Bernensem 224 aliquoties adhibui, ubi eius scriptura 
notabilior esse videretur. Omnino curavi, ut in hoe glossario, cuius 
dimidia pars ex glossis ‘abstrusa’ fluxisset, apparatus esset quam 
brevissimus. 

IV. 

819. His glossariis appendicis instar adieci specimina 1) co- 

dicis Ambrosiani B. 51 sup.; 2) glossarum ‘asbestos’; 3) glossarum 


Sa 


oS ull’ aft Resell 


Or ee dia, 


; 


PRAEFATIO XXXIII 


‘abavus’ plenioris memoriae; 4) glossarum ‘abactor’, de quibus 
nondum egimus. De codice Ambrosiano non habeo quod addam: 
specimen autem proposui, ut et apparatus ratio illustraretur et copia 
esset codicis conferendi, sicubi simile exemplar emersurum sit, quod 
me adhue fugit. In glossis ‘asbestos’ codicis Cassinensis scripturam 
in eontextu, codicis Vaticani discrepantiam potiorem in apparatu 
exhibui; ef. p. XVIII. Ex codicibus Cassinensibus easdem glossas 
continentibus lectiones praestantiores excerpsi. De reliquis dua- 
bus appendicis partibus accuratius agendum est. 


Ac primum quidem de ‘abavus’ glossarum pleniore me- 
moria disseram. De ratione, quae inter glossas ‘abavus’ utriusque 
generis intereedat, Loewius Gl. Nom. p. 101 haee seribit: ‘Von 
den glossae ‘abavus’ . . . giebt es zwei in zahlreichen Handschriften 
erhaltene Hauptredactionen. Die vollstindigere (A') ist noch un- 
gedruckt, die kürzere wurde nach der Pariser Handschrift 7690 von 
Hildebrand (Góttimgen 1854)'veróffentlicht/.' Videtur igitur sie rem 
explieare, αὖ breviorem memoriam ex pleniore derivet. Quod 
certe falsum est. Immo magnum illud glossarium contaminatum est 
ex glossis 'abavus? eis, quas edidimus, ex glossario ‘ab absens’ 
eius generis quod est in codice Parisino lat. 14087, adiectis aliis 
glossis, de quibus, ut de tota hac quaestione, alibi agetur." Nune 
nihil addere in animo est nisi codicum recensum et aestima- 
tionem. Reperti sunt igitur hi codices: 


1) eodex Vossianus Fol. 82 saec. IX: cf. p. XXIV. 

2) codex Monacensis 14252 saec. IX: cf. p. XXIV. 

3) codex Parisinus lat. 14087 saec. IX: cf. p. XXVI; inspexit 
Gundermannus. 

4) codex Laurentianus S. Marci 38 saec. IX: cf. p. XXVII; 
excerpsit haud pauca Loewius. | 

5) eodex Parisinus lat. 1680 (Regius 5481), membranaceus, 
108 foliorum, saec. X (cf. Loewius Prodr. p. 103, Rudorffius 
*Abh. der Berl. Acad. 1865’ p. 183, Warren, on the enclitic ne in 
early latin p. 14). Folia 62 post 63 et 69 post 73 collocanda sunt. 
In marginibus haud paucorum foliorum man. saec. XI/XII varias ad- 
notationes posuit, inanes sane atque inutiles. Codicem inspexit se- 
lectasque inde seripturas excerpsit Gundermannus. 


1) In glossarii fontibus etiam Eucherii librum de variis vocabulis 
(scilicet hebraicis et graecis potissimum) fuisse alio loco docebitur. Plerumque 
Eucheriana facile secerni a reliquis possunt. Num tamen inde factum sit, 
ut glossarium ad sacram scripturam referretur, incertum. 

Corp. gloss. lat. tom. IV. C 


XXXIV PRAEFATIO 


6) Codex Parisinus lat. 7640 (Regius 5030, olim Puteaneus), 
membranaceus, foliorum 132, saec. IX. Continet in fol. 1—123 glossas 
‘abavus’ a glossa Awerte intellege ad finem; in fol. 124—132 secuntur 
glossae Abrogans humiles ... Infandum nec dicendum (cf. Steinmeyer 
et Sievers, die althochdeutschen Glossen p. 1— 198). Glossarum 
'abavus' satis magnam partem contulit Gundermannus, qua colla- 
tione in specimine edendo usus sum (= ὃ). 

7) Codex Parisinus lat. 7641 (Regius 5480), olim Puteaneus, 
membranaceus, foliorum 147, ex quibus fol. 1—85 saeculo decimo, 
folia 86—147 saeculo duodecimo scripta sunt. Continentur 1) in 
fol. 1—74" glossae ‘abavus’; 2) in fol. (4"—81* synonyma Cice- 
ronis; 3) in fol. 81"—84" sententiae Senecae; 4) in fol. 84"— 85" 
glossae spiritales iuxta Eucherium episcopum; 5) in fol. 86'—14'* 
(saee. XII) glossae in Horatium. Glossis ‘abayus’ manus saec. XI, 
ut videtur, partes ex bibliis excerptas et theodisca versione auctas 
adiecit, velut in fol 2", 5°, 6", 7°. *Partem A htterae contulit 
Gundermannus. 

8) Codex Parisinus lat. 1603 (Colbert. 1411. Reg. 5040. 3), 
membranaceus, 260 foliorum, saec. XIII. Continet in fol. 1 — fol. 178 
Isidori etymologiarum libros; fol. 119 scriptura caret; in fol. 180 
— fol. 254 secuntur glossae ‘abavus’; in fol. 204" — fol. 260 syno- 
nyma Ciceronis eadem quae codex Voss. Fol. 82 exhibet. Pauca 
ex hoc libro excerpsit Gundermannus. 

9) Codex Montepessulanus (bibl. de l'École de méd.) H 152, 
membranaceus, foliorum 302, ex quibus fol. 1— 107 sunt saec. IX/X, 
fol. 108 —25'7 saeculi X/XI, fol. 258 — fol. 302 saeculi XI/XII. 
Codex provenit ‘ex libris oratorii collegii Trecensis. Insunt in fol. 1 
—106* glossae ‘abavus’ hae inscriptione: Incipiunt glosae afatae et 
reliqua ex nouo et ueteri testamento seu ex ethimologiarum | spiritaliter 
copositae; secuntur in folüs reliquis alia multa, quae secundum cata- 
logum adfero: 2) tabulae multiplicationis et divisionis usque 
ad bissextum necnon ad inveniendum varios cycli terminos; 3) liber 
Sancti Laurentii presbyteri de duobus temporibus quem lIudebertus 
diaconus Nevernensium civitatem Rovetus Aretadio diacono transcripsit; 
4) sermones Saneti Augustini; 5) passio S. S. Caprasii et Fidis; 
6) vita Sanctae Mariae Aegyptiacae, translata de greco in lati- 
num; 7) regula S. Benedicti et alia quaedam, quae silentio prae- 
tereo. Codicem Parisios transmissum inspexit et excerpsit Gunder- 
mannus. 

10) Codex Vaticanus Reginae Christinae 310 (cf. Arevalus 
in Isidorianis IV p. 316, Loewius Prodr. p. 101, qui huius libri notitiam 


—"À— le À 


- voii 


PRAEFATIO XXXV 


et uberiora*excerpta Vsenero debuit) ‘Qui liber variis e particulis 
saec. IX et ineunte X scriptis compositus, fol. min., inde a f. 52—214 
‘abavus’ glossarum pleniorem memoriam exhibet . .. Scripta est autem 
haee codicis pars ineunte saec. X bipertitis paginis. Fol. 52* titulus 
litteris uncialibus scriptus est: Incipnt glosse (altera s 8. ser.) ex 
nouo et ueteri testamento sew ex ethimologiarum | spiritualiter compo- 
sitae ...explicit f£. 151": Zona cingulum balteum, Zizania lolum... Qui 
sequebantur tres versus litteris uncialibus scripti nune erasi sunt. 
Ibi Vsenero latere videbatur: ‘hic fimiwnt glosae . deo gratias amen’. 
Excerptis Vsenerianis nova excerpta addidit Loewius. 

11) Codex Oxoniensis Bodleianus Auctar. T. II 24 (ex libris 
Meermani, cf. catal. tom. IV p. 92 no. 541), membranaceus, 212 folio- 
rum, saeculi X/XI. Vltimus quaternio intercidit. In fol. 1* manus 
saec. XVIT/XVIII seripsit: Collegit Parisiensis societatis Jesu. In fol. 1" 
legitur: Ἢ In XPI nomine incipiunt glose ex uetere et nouo testa- 
mento siue descripcio uel interpretatio hebrecarum nominum. | Extremae 
glossae in fol. 212" sunt: Vis corporis .. . Visco... Viscera . . 
Viscendi . widendi. — Codicem inspexit litteramque DB contulit Gun- 
dermannus. 

12) Codex Londinensis Addit. ms. 18319, membranaceus, folio- 
rum 151, saeculi XIII (‘Purchased of Mess- Asher. 8" Oct. 1850”). 
In fol. 2" plumbo scripsit man. saec. XVII: ‘Ad Bibliothecam Monasterij 
Montis S. Georgii 1659". Folio 1" agglutinata est scidula, quae prius 
in involucro fuerat titulum exhibens manu saec. XV scriptum: J¢ Mater 
Verborum. Addita est altera scidula, ubi alia manus saec. XV scripsit: 
Legatarius gerhal (gerhab?). Glossarium est in fol 2*— 149": Incipit 
maler uerborum opus laudabile . .. . Zyzania lolium . Finito libro sit 
laus et gloria Christo. Scriptori requiem donet deus in ier?m. | Laus tibi 
sit iesu. Quae secuntur huc non pertinent. Ceterunt insunt interpreta- 
menta haud pauca germanica. Codicem excerpsit Gundermannus. 

13) Codex Matritensis Aemilianus 44 (cf. Gulielm. de Hartel, 
bibliotheca Patrum latin. Hispan. p. 514, Loewe et Ewald, Exempla 
script. Visig. tab. XXIV), membranaceus, foliorum 172, saecuh X. 
Continet glossas ‘abavus’ sic incipientes: A wox est ante uerbum uel 
apex prima, Abauus pater proabi idest auus awi, Abba pater sirum nomine, 
Abbacuc amplexans, Abdias seruus domini, Abacta inuolata, Abactus ab 
acto remotus, Abactus expulsus, Abamita soror aui, Abarcet peribet, Abasu 
infama domus. Extremae glossae hae sunt: Zetas gemales respositio 
tesauri, Zetas estuales domus ubi ponitur thesaurwm quod foris est ad 
cultum. regium. Secuntur glossae conciliorum, de quibus et reliquis 
ef. Hartelius, Loewius l s. s, Steinmeyer et Sievers, die 


e* 


XXXVI PRAEFATIO 


Althoehd. Glossen vol. II p. 82. Codicis excerpta uberrtma reliquit 
Loewius. 

14) Codex Monacensis 14388 (catal. IV 2 p. 165), membra- 
naceus, 238 foliorum, saeculi X. Continet praeter alia, de quibus 
vide catalogum, in fol. 184—222 glossarium latinum Accipe ad Procul, 
quo de alibi agetur; 2) in fol. 228 — fol. 230* partem glossarum 
‘abavus’ ex litteris A, D, C, F; 3) in fol. 230 synonyma Cice- 
ronis (Cyceroue terisio salutem e. q. s.). Codicem inspexi ipse, primum 
elossarium transcripsi, alterum ex parte contuli. 

15) Codex Monacensis 14804 (Em. g. 5: cf. catal. IV 2 p. 235), 
membranaeeus, foliorum 182, saec. IX. Continet in fol. 1" --- fol. 134* 


elossas ‘abavus’; secuntur glossae in psalmos, aliae glossae, glossae . 


in libros Regum. Codicem excerpsit Loe wius. 

16) Codex Leidensis Vossianus Fol. 24 (cf. Catal. vet. p. 369, 
L. Müllerus in Fleckeiseni Annal. vol. 93 (a. 1866) p. 397, Loewius 
Prodr. p. 124) membranaceus, saeculi X. Continet 1) in fol. 17— 95" 
elossas ‘abavus’ interpolatas ex aliis glossarus ab Anathema ad 
Zozomin (prima pars intercidit); 2) in fol. 96'—9* glossas Hucherii; 
3) in fol. 977—100" synonyma Ciceronis; 4) in fol. 100'— 113* 
Isidori librum decimum; 5) in fol. 113"sqq. glossas biblicas. 
Codicis apographo usque ad litteram E a Burmanno facto usus est 
Loewius; uberiora excerpta ipse confeci. Accuratiora de glossarum 
materie quae 101 extat exposuit Loewius l. s. s., quamquam non omni 
ex parte recte iudicavit. 

17) Codex Bruxellensis 10859, membranaceus, "saec. IX, ut 
catalogi scriptori, IX/X ut Vsenero videtur scriptus, in 4°, olim Lova- 
niensis ab Ἵ. B' quodam emptus postea in Stewechii manus pervenit, 
unde in bibliothecam Bruxellensem transmigravit. Insunt autem, ut 
in catalogo scriptum est, "Theodori parvae glosae de diversis libris’. 
Pars est maioris codicis, cuius extant quaterniones XIII — [XXI] fol. 3. 
Primo folio continentur versus inde a f. l': ‘miror cur minime pro- 
missum reddidit ipse | quod gratis studuit promittere quid sit’... 
usque ad f. 1" ‘hic capu indieuli sumunt sine lege peracti | artis 
erammatice pariter sermone polito" quos excipiunt haec: INCIPIVNT 
PARVE GLOSAE DE DIVERSIS LIBRIS EXCERPTE A PVSIL- 
LITATE ///////. Yn loco eraso videtur scriptum fuisse TEODORI’ 
cuius vocabuli litterae prima et sexta paullo certius, tertia minus 
certo, reliquae omnino non iam dignosci possunt. Incipit: Augustus . 
locus scs ab awi gestu qui ab auibus significatus est, Armillum was 
uinarium . quod ab armo 3. e. humero. deportatur, Ador genus farris. 
Explicit quat. [XXI] f. 3": Zozia. signa. unde zoziaticus. circulus, Zimia 


1 
* 
E 


PRAEFATIO XXXVII 


fermentü. unde azima absque fermento. FINIVNT GLOSVLE ////f- 
Secuntur iterum versus ab eadem manu scripti: ‘Has ego perparuas 
studui coniungere linguas | ipse mico // paruus ae minimo minimus. | 
ipsas na lector percurrat mentes agaci|et reprobet proba. quae 
bona swnt capiet. | Almotheon tyrsis orti subcolle pellori..." Verba 
exscripsi Loewii Prodr. p. 102 sq., in cuius (i. e. Vseneri) excerptis 
aequievi. Extremus versus quem Loewius attulit, est initium car- 
minis apud Baehrensium P. L. M. IV p. 112. Baehrensius (Jenaer 
Litteraturz. 1871 p. 155") putat, post PVSILLITATE intercidisse 
MICONIS: quo de homine cf. praeter Baehrensium Duemmlerus 
Neues Archiv der Ges. f. ült. d. Gesch. vol. IV p. 515 sqq., Ludovicus 
Traube in Woelfflini Arch. vol. VI (a. 1889) p. 266. 

18) Codex Bernensis 258 (cf. p. XXI): ibi enim quod septimo 
loco extat glossarium ab Arma pugnas incipiens, cum eo conglutinata 
sunt excerpta uberrima ex litteris A et DB glossarum ‘abavus’. 
Glossarii apographon confecit Oscarus Streicher. 

19) Codex Vindobonensis 89 (Endlicheri CCCII: cf. tab. 
Vindob. tom. I p. 13, Loewius Prodr. p. 162) membranaceus, sae- 
euli IX, continens in fol. 10—163 glossas 'abavus'. Inscriptio haec 
est (post eundem prologum qui est in Monacensi 14252): Incipiunt 
glosae affatae et reliquae e nouo et ueteri testamento seue ethimologiarum spi- 
ritaliter compositae. Partem litterae A exscripsit Arthurus Goldmann. 

20) Codex Taurinensis bibliothecae nationalis E. V. 44 sae- 
euli XIII, qui p. 25—35^ glossarium exhibet a Iulio de Pflugk- 
Harttung ‘Iter Italicum" vol. II p. 343 sqq. editum. Quod glossa- 
rium mera excerpta ex glossis ‘abavus’ continere facile intellegitur 
litteris Β et G cum editione illa collatis. Accedunt aliquot glossae 
aliunde petitae, sed neque multae neque rarae. Glossae hic illic 
paullulum sunt mutatae. Cf. Loewius 1. s. s. p. 821 sqq., ubi idem 
glossarium tractatur. 

21) Is codex quo usus Salomo, episcopus Constantiensis, vastum 
glossarium concinnandum curavit: nam eum non modo librum glos- 
sarum compilasse, sed etiam glossarum ‘abavus’ pleniorem memo- 
riam recte Loewius suspicatus est: cf. Prodr. p. XII praefationis. 
Quod ita esse ex hac serie litterae B cognosces quam secundum 
exemplar impressum exhibeo: Babiger stultus, Babigera stulta, Babw- 
rus stultus ineptus, Bacapulus in quo mortui efferuntur, Baccalus liber 
pater ponitur, Baccalem gellonem ubi infusa sit, Bachanalia bachationes 
uel furores, Bachanei herba, iocunda, Bacchari genus herbe iocundi floris 
et odoris que arceat fascinum, Baccas oliue laurique poma, Baccha tias, 
Baccatum bacharum sacris frequentatum, Baccatwm margaritatum, Bacha- 


XXXVIII PRAEFATIO 


lio uerba. furoris, Bachata uexata, Baccha insaniens a bacho, Bachatam 
bacho sacratam, DBachat sacrificat, Bachar genus floris, Bachania furor, 
Bacharium was. aquarium uel winarium e. q. s. Vude simul apparet, 
ex interpolato genere codicum eo, quod est in Paris. lat. 6640, pendere 
glossarium Salomonis: quo de paulo post agetur. Etiam alterum 
elossarium Salomonis, quod cum priore plerumque coniungitur, ex 
'abavus? glossis multa recepisse Loewius Prodr. p. 235 recte monuit. 

Haec igitur exemplaria, quorum numerus nescio an etiam augeri 
possit?) ex bibliothecis minus notis, quamquam acriter omnes per- 
vestigavimus angulos, ad quos aditus patebat, in quattuor classes 
digerenda sunt: duas classes formae sincerioris, duas item 
formae depravatae. Sincerioris formae prioris classis quasi dux 
est Vossianus Fol. 82, ad quam familiam pertinent codices Pari- 
sini lat. 7603, 7641, 14087, Laurentianus 8. Marci 38, Vaticanus 
Reginae Christinae 310: communis est his omnibus inscriptio, com- 
munia sunt singula multa, etsi non desunt quae discrepent. Quo 
inter se cohaereant vinculo artiore, eam quaestionem ut inutilem 
mittere possum. — Secundae classis dux est codex Monacensis 
14252, quocüm arte coniuncti sunt codices Parisinus lat. 7680 et 
Montepessulanus H 152. Horum quoque et inscriptio et singularia 
multa conspirant. Omnino differentia inter utramque classem non 
ita magna est, minor etiam in ipsa scriptura quam in dispositione 
glossarum. Quod tamen cur aecuratius notaretur nulla causa fuit. — 
His libris oppositae sunt duae classes codicum depravatorum, 
euius classis alterum genus auctorum librorum esse volui, cui 
attribuendi sunt hi: codices Parisinus lat. 7640, Leidensis Voss. 
Fol. 24, Bodleianus Auctar. T II 24, Londinensis Addit. ms. 18319, 
Aemilianus 44, Vindobonensis. Ex quibus similiores sunt 1) Pari- 
sinus et Bodleianus, 2) Leidensis Vossianus, Londinensjs, is 
qui in glossarium Salomonis fluxit; 3) Matritensis et Vindo- 
bonensis. Parisinus enim et Bodleianus interpolati sunt glossis 
haud paucis partim ex 'affatim" glossis, partim ex glossis Eucherii 
petitis: exempla ex specimine quod infra exhibebitur commode petentur. 
Leidensis Vossianus, Londinensis, is qui in glossarium Salo- 
monis fluxit ex simili quodam libro atque Parisinus pendent, sed 
adiecta sunt multa aliunde, inprimis voeabula hebraica: qua de re 
olim agendum erit. Matritensis et Vindobonensis exemplari non 


1) Velut his ipsis diebus accesserunt duo codices persimiles Parisini lat. 
nouv, acquis. 1296 saec, XII et 1297 saec. XII, de quibus cf. Léopold Delisle, 
Mélanges de paléographie et de bibliographie (Paris. 1880) p. 53 sq. et 109. 
Vtrique libro sat multae glossae aliunde illatae sunt. 


PRAEFATIO XXXIX 


interpolato oriundi sunt: illi admixtae sunt glossae haud paucae, quae 
etiam in libro glossarum extant (in eis etiam Placidiana sunt): cuius 
rei, ut alia multa ita haee glossa litterae N testis est: Nec tam wersos 
equos tiria sol. iungit ab urbe. idest non tam crudeles sumus ut sola nobis 
fugiat. tangit autem storiam atremi et yest et fratrum quà cum grawiter 
discordassent wisi sunt 4n gratiam redisse tam atres ut sestis filios im 
secreta. parte occisos membratim concidit et coxit eosque epulam dos inscio 
fratre adposuit quod sol cum widisset medio diei ortus suos redisse dicitur. 
Quae eodem fere modo extant im codice Sangermanensi libri glos- 
sarum. Possum, si velim multa alia addere. Similis autem res est 
in libro Vindobonensi — Extremam denique librorum classem 
itemque depravatam efficiunt codices mutilati, excerpti, con- 
tracti: codices Bernensis 258 (euius excerpta ex libro simili Pari- 
sini lat. 7640 fluxerunt), Monacenses 14804 (cuius excerpta conspirant 
in universum cum cod. Monacensi 14252), 14588 (qui semper glossas 
ab initio litterarum excerpsit, maiorem partem reliquam omittit; 
Loewio teste circiter 225 glossas exhibet), codex Bruxellensis, de 
quo quod addam non habeo, denique codex Taurinensis. 

His igitur expositis restat, ut moneam me specimina littera- 
rum B et G proposuisse hisce usum libris: 1) Vossiano Fol. 82, 
quem pro fundamento habui; 2) Monacensi 14252 (a), cuius dis- 
crepantiam potiorem in apparatu edidi; 3) codice Parisino lat. 
1640 (b), euius additamenta contextui D litterae inserui uncinis inclusa, 
reliquam discrepantiam omissis rebus levioribus in apparatu posui. 

§ 20. Pergo nune ad extremam appendicis partem: litteras B 
et G glossarum ‘abactor’. In actis Thomae p. XXVII Bonnetus 
similia ‘abavus’ glossarum extare glossaria in codd. Montepess. 
152 et 416 commemorat: alterum codicem p. XXIV tractavimus, 
de altero nune est agendum. Codex igitur Montepessulanus 
(École de méd.) H 416, membranaceus est 136 foliorum, saeculi IX. 
In folio praefixo verso legitur praeter numerum foliorum, quem 
S. Kühnholtz bibliothecarius notavit: ‘Codex ms. bibliothecae Buhe- 
ranae E 72. MDCCXXI’. Continentur haec: 1) in fol. 1"—9* glossae 
hebraicograecolatinae (Adonai dme ... Ylim prima materia); 2) in 
fol. 9'— 15" sine titulo synonyma Ciceronis (Cicero weterio salu- 
tem. Collegi . .. capiamus. Orator auctor ... pertendit contendit) ; 3) in 
fol. 5^ — 136" glossae *abaetor' (Incipiunt gloae. Abactor ... Zona 
cingulum): quaternio foliorum 25 — 32 (Accepto tulit ... Archi- 
tectus ... construit) eadem continet cum folis 17 —24, non ex ante- 
cedentibus transcripta. Inter Senowm et Signum magna lacuna est. 
Correxit glossarium manus librarii ipsius, alia quaedam addidit 


ΧΙ, PRAEFATIO 


manus 2 (saec. XI?). Codicis Parisios transmissi apographon fecit 


Gundermannus. 

Idem glossarium continet codex Parisinus lat. 2183 (de la Mare 
411, Regius 4062. 4), membranaceus, foliorum 197, saeculi XI. Continen- 
tur haee: 1) in fol. 3'—22": ineipit commentarium iusti epi ad Sergiwm 
papam in canticis canticorum. Cupiens in. domo dei aliquid offerre ... 
super omnem. gloriam. angelorum; 2) quattuor fola quae sequebantur 
excisa sunt; 3) in fol. 23'— 26" synonyma Ciceronis (Incipit syno- 
nima Ciceronis. Cicero ueterio salutem. Collegi . .. capiamus. | Orator 
actor ... contendit); 4) m fol 21 --- 44) dialogus Albini magistri et 
Karoli regis de rethorica (cf. Halmius, Rhet. lat. min. p. 525 sqq.); 
5) in fol 44'— 45b": epistola alewini abbatis ad Karolum regem 
Francorum de conuersione saxonum atque hunorum; 6) in fol. 45* 
—49* epistola Flacci ad dauid regem; 7) in fol. 49"°—64": Que illo- 
rum qui infra scribuntur. quinque. graduum ministeria alta dnatione 
peellunt. ... celum et terram. et mare; 8) in fol. 647 — 66" tractatus 
de oclo principalibus wiciis; 9) m fol. 66" — 115* expositio passionis 
domini; 10) in fol. 113" — 122" anonymi computus ecclesiasticus; 
11) in fol. 129) — 132" orthographia Albini magistri (cf. Keilius 
Gramm. lat. vol. VII p. 295sqq.: codex est breviatus, itaque vix 
utilis); 12) in fol. 132'—1393" *orthographia grece latine recta scriptura 
... Veneunt qui uendunt, Veneunt qui uenduntur (cf. Hagenus Aneed. 
Helv. p. 299 sqq.); 13) in fol. 133* — 138" glossarium hebraicograeco- 
latinum (Adonai... Ylen prima materia); 14) in fol. 139° — 197 
glossae *abactor'. — Correxerunt glossas ‘abactor’ duae manus: 
altera est cum librario aequaeva, altera paullo recentior: quas tamen 
manus infra non discrevimus. — In fol. 197" scripsit manus saec. XI: 
“Guill Goffrid haimrie". Codicem contuht Gundermannus. 

Tertius (vel, si quaternionem illum codicis Montepessulani 
abundantem adnumeras, quartus) liber est codex Bernensis 178 
(cf. Hageni catal. p. 238, Anecd. Helv. p. CXVII sq., Loewius Prodr. 
p. 174) membranaceus, foliorum 116, saeculi IX/X. Continet praeter 
alia (ex parte congruentia cum Parisino lat. 2183: quo de cf. Hageni 
catalogus) 1) in fol. 3'— 1" glossas Adonai... Ylim prima matheria); 
2) in fol. 77—11" Ciceronis synonyma cum epistula ad Veturium 
data; 3) in fol. 12"— 7?" glossas 'abactor^;.4) in fol. 111* — fol. 116* 
differentias Ciceronis (cf. Hageni Anecd. Helv. p. CXIX sq.). Quem 
librum non contuli Ex Vseneri tamen excerptis et ex eis, quae 
protuht Hagenus in ‘Grad. ad crit.’ intellexi, eum propius abesse 
a codice Montepessulano quam a Parisino. 

Huius glossarii persimile continet codex Monacensis 19439 


ats 


PRAEFATIO XLI 


(Teg. 1439: cf. catal. IV 5 p. 246), membranaceus, foliorum 95, sae- 
euli IX. Extat glossarium in fol. 1— 88; 2) secuntur in fol. 88 
Nomina greca: Annales historie siue singulorum annorum gesta ... Y lin 
primam materiem; 3) in fol. 89°: de nominibus hebreorum uel grecorum. 
Adonai ... Zabulon habitaculum pulchritudis; 4) 1m fol. 95 initium 
novi glossari: Abacte .. . Abolesi meglegenter agere wel obliuwisci. Ini- 
tium primi glossarii hoc est: [ncipiwnt glose. Glose greca interpraetatione 
lingue sortitur nomen hance philosophi aduerbiwm dicunt. quia wocem 
illam de cuius. requiretur uno et singulare uerbo posito declarat. Con- 
tiscere est tacere item latus awit apertum. aurit percutit. item cum ter- 
minum dicimus finem aut populatas interpraetam esse uastatas et omnino 
cum unius uerbi rem uno uerbo manifestamus. Abactus; et hie finis: 
Zona cingulum. — Correxerunt codicem duae manus, altera paene 
cum librario aequaeva, quae glossas correxit et alias supplevit, in 
his pauca quaedam vocabula theodisca; altera, saeculi XV, plures 
adiecit glossas, etiam germanicas (velut Bombarda schiespuxen) In 
fol. 57° legitur ‘meginhelmus’ manu ut videtur prioris correctoris 
scriptum. Glossarium integrum partim Hermannus Planer, partim 
Gundermannus, partim ego transcripsimus. — Easdem in univer- 
sum glossas exhibet cum eis codicibus quos antea descripsi, saepe 
ne ordine quidem mutato, omissis non ita paucis, adiectis aliquot 
ex alio fonte, sed nec multis nec bonis. Omnino multo magis ac- 
cedit scriptura ad codicem Parisinum lat. 2183 quam ad Monte- 
pessulanum H 416. 

Sed satis puto me de codicibus huius glossari egisse: pergo 
nunc ad materiem quam praebent tractandam. Qua de quaestione 
brevissimus esse possum: usus est auctor glossarii 1) 'abavus? 
glossarum plenioris memoriae codice ut videtur tali qualis 
est Parisinus lat. 7640, ex quo libro excerpsit glossarum maio- 
rem partem; 2) his adiecit glossas aliunde petitas pleras- 
que inutiles, h. e. aut viles aut notas; 3) glossas alio modo 
colloeavit, contraxit, contaminavit. Quae recte me contendisse 
nune paucis demonstrabo. Vsum esse auctorem tali libro qualis est 
Parisinus lat, 7640 ex his colligitur glossis ibi ex affatim" glossario 
interpolatis: Barbarus truculentus inquinatus, Barridon genus organi, 
Barrit eliphans cwm uoce emittit, Baubant latrant, Bagario orcioli genus, 
Bimaritus iterum. maritus, Bipennis securis bis acuta, Blatta genus pur- 
pure uel uermis, Blenni putidi tetri (conflatis glossis Blenones putidi 
hercones, Dleni ietri in Parisino se excipientibus); Boare sonare cla- 
mare, Brawium munus wictorie uel genus palme, Brumalia rossinae 
pluwia: qui consensus non potest esse fortuitus. — Alias glossas 


XLII PRAEFATIO 


adiectas esse ex specimine apparebit. — Contaminatarum glossa- 
rum haec exempla pono: Abusitatus minus instructus uel contenypnit 
(cf. ex ‘abavus’ glossis plenioris memoriae: Abusitat usminus instructus 
inscientia, Abutitur male utitur contemnit. recusat. renuntiat), Glaber 


caluus rasus lenis uel quod sine pilo est (cf. Glabrum quod sine pilo 


est, Glaber caluus rasus lewis uel lenis); contractio facta est in his: 
Adoptio filiorum imitatio (Adoptio pene natura emitatio hoc est adfiliatio), 
Acerra far quod sacrificiis adibebatur uel turris herculas arcella turaria uel 
turabulum (cf. Acerat fas quod sacrificium. adhibetur, Acera mensa. uel 
turabulum): ut alia mittam. Sic igitur tela retexta non est cur 
glossarium edatur: si quid boni insit idque aliunde non notum, postea 
excerpetur. j 

De aliis glossariis cum eis quae tractavimus magis minusve 
cognatis, velut de glossis Amplonianis deque glossis Rhabani et 
Keronis, alio loco disserendi erit opportunitas. 

§ 28. Extremum praefationis locum teneat glossarioli fragmen- 
tum Coloniense archii municipalis, olim monasterii S. Martini maioris 
— GB. B. CXXX — rescriptum litteris uncialibus saeculo septimo. 
De prima scriptura (Cod. Iustin. 5, 32, 4—12) cf. disputatio Gunder- 
manni, quae mox in Museo Rhenano edetur. Glossae insunt hae (f7): 
Caupones tabernarii uel winwn windentes, Carmen quod poeta componit, 
Calcaneo tenus usque ad caleaneum, Calamus canna, Coetus bistiae ma- 
rinae id est pisces crandis, Carcerem ubi rei clauduntur, Carceres unde 
quadrigae emittuntur, Canculum dubium. ambiguum, Cawere declinare uel 
supterfugire, Chaos confusio aelimentorum | profunditate, Caribdis sub- 
mersio terrae uel peccatorum uorago, Celebre famosum magnum, Celebri- 
tas conuentu frequentia. uel sollemnitas, Cew quasi seu ueluti, Censura 
iudicium. cum seueritate, Cerula (uw non satis certa) celena, Censores 
iudices aestimatores, Cerula nigra, Censio iudico seu statuo, Cernit widit, 
Celsum excelsum, Celibes qui sine coniugio wiwit, Celeps castus con- 
tinens solitarius, Caeralis decorus formosus, Cerere pane, Caelebris gene- 
rosis nubilis, Cessatus cunctatus, Cernuus im caput ruens, Celeberrimus 
opinatis wel nominatissimus; (in fol. verso): Censeo aestimo decerno 
iudico suadeo, Censum substantia uel aestimatio, Censura wigor uel seue- 
ritas, Censores (es ex is corr.) éudices, Cernit widet considerat, Cecenit 
praedixit. locutus. est, Cenodoxus fame captator uel uanae gloriae cupidus, 
Ceue inclima te, Cimentum minutor lapidum congregatio, Cerealia fru- 
menta, Celsus altus, Ceroseis nigris, Cerusa nigra, Ceratas tabulae ubi 
scribuntur, Cetra extra seu ultra, Cetus uelux seucetatus, Ciet commouet 
seu (eu incertae) ..., Cieo uerto (0 uerto incertae), Citum (itum incertae) . . ., 
Ciet (t incerta) ..., Ciebat..., Cirografum . .., Ciet et post circa 12 ht- 


t4 
T 
B 
+ 
rs 
i 
: 


PRAEFATIO XLIIT 


teras quae dispici non possunt £ wel wocat, Citra ..., Citerior (o in- 
certa) et post circa 4 litteras quae dispici non possunt rae, Citimum 
(m inceria) et post circa 3 litteras quae dispici non possunt omni 
(o incerta), Citerum *amxuomo (pleraque post Citerwm incerta), Cir- 
citer ..., Circulatur cxx*xixn*, Cirographwm propria scriptura (ia serip- 
iura praeter p incertae), Cixxuxsx* «com (1 et m incertae). 


His praemissis prodire iubeo librum modico volumine plurimo- 
rum et grandissimorum codicum aut integram scripturam aut certe 
medullam exhibentem: quem conficere non potui nisi multorum adiu- 
tus benevolentia, opera, auxilio. Quantum debeam liberalitati eorum 
virorum, quibus bibliothecarum thensauros glossographicos con- 
dentium cura commissa est, id ipso libro magis quam verbis testi- 
ficari velim. Ex ceteris autem viris, quorum prompta voluntate usus 
sum, principem locum obtimet GUNDERMANNUS, qui quam bene de hoc 
quoque volumine meritus sit quaevis pagina praefationis docet. Sane 
eodem iure etiam in his glossis edendis operam et nomina coniungere 


potuimus: nisi melius visum esset atque utilius, unius auctoritate et 
arbitrio gubernari omnia. 


Seribebam lenae, mense Septembri. 


α. 6. 


GLOSSAE CODICIS VATICANT 3321 


Corp. gloss. lat. tom, IV 1 


7 ©; " ni. LC ΡΟ 2M εν, " 
d { — sees ." Aun V eee y ATE 
j ‘ go het tay Ὁ ἘΝ 
$ " ; 
~ 
ι 
é 


.a = cod. Cassin. 439 saec. XI 
| (00b 2 eod. Vatie. 6018 saec, IX,» Εἰ 
e = cod, Paris. 2341 saec. IX — 
d — cod. Paris. 7691 saee. IX 
Vneis inclusi. quae in solis codicibus Vaticano antiquissimo 
nensi exstant: de b cf. praef. 


$g m Ἢ 

ABE 
| * 

» av. 


9r 


5 


10 


Abstrusa abscondita Abigelus qui seducit seruum) at‘) 
Abdicat alienat') uel respuit pecum?) alienum 
Abactus ab actore motus Ab himo deiusum 
Abstemus sobrius . Abominat negat quod suum est 
Abrogare legem tollere Abolet tollet uel delet 
Absistit longe est uel desinit Abnuit negat uel recusat 
Abaso infirma domus Ab re contra rationem 
Abnt discedit uel?) discessit?) Abrogatur aufertur 
Abstinet obseruat Abiurat reprobat aut negat uel 
Abutitur recusat aut^) contemmet ^ plorat 

uel?) aspernit Ab ineute etate ab ipsis rudimen- 
Abutimur recusamus - tis infantie 
Abusitatus minus mstructus scien- Absolute manifeste 

tiam Abluit mundat uel labat 
Abnepos filius nepotis Aborret discrepat 
Ababus pater aui Abstrusum inclusum aut occultum 


1) t add. m. 2| 2) uel s. v. add. m. 2 | 3) discessit ex discesit m. 2 corr. | 
4) aut s. v. m. 2 || 5) uel s. v. m. 2 || 6) seruum ex seruu m. 2 || 7) au in ras. 
im. 2| 8) pecu m. 2 ex pecus || 


1. praecedit in a gl. haec: Abba syr. gr. pat. latine genitor in uocatib; amittit 
.$. sieut pallas et cet nomina gf in as exeuntia || 2. om. a | a se alienat c | 3. ab 
actu remotus «c | sequitur in a: anax rex | 4. Abstremus c | sobrius ex sourius c || 
6. ualdesimit a. desinit c || 7. sequitur in «c: Absurdum infirmum inconueniens | 
8. glossas duas habent abe: Abit discedit et Abiit discessit, nisi quod Abiia a | 
10. aut om. abc | contempta spernit a. contemmit c | 12. scientia ac | sequitur 
im a: Abusus sapientia minus intellegens | 13. Abnep; a | 14. Abauus ae || 15. aut 
pro au ac | pecus ae || 16. Abimo ae | deiosum ac || 17. Abhominat ὦ | 18. uel 
delet om. c | 19. denegat «c | uel'om. abe | 20. se ὦ | rationes a. ratione c | 
praecedit in a: Asilum gr templum ad quod quisquis fugiebat nefas erat inde 
trahi (h s. v.) dictum asilum an traendo spolium | 22. aut negat] abnegat be | 
uel plorat om. abe || 23. Abneunti c | 24. Asolute c | 25. uel om. c | lauat ac 
26. Aberret a || 21. aut] uel ac || 


15 


Ou 
“ 


cr 


m 
e 


M 
σι 


20 


4 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 

Abrumpit ineidit aut rumpit Abilem abtum 

Abdueit abstrait uel asportat Abscedit discedit 

Abreptus raptus Abutitur male utitur uel abusibe 
Abicit minat uel expellit utitur 

[Abolita abstersa uel deleta Ablubione inundatione sordium 
Abutitur contemnit Abiurasse imtercepisse periurio 
Abice expelle Absurdum dispar 

Abolitio dilectio iustorum Aberit discedit 

Abusi male usi Abeas discedas 

Abdidit abscondit uel texit Abest deest 

Abstracte abiecte uel abducte Abstraxit sequestrauit 

Abiurae furatae Abdidit recepit 

Ab oris a finibus Abstraxit se reuocabit se] 


Abdicit abscondit aut texit 
Abeunt uadunt uel ueniunt 


Abesto absens esto 
Abietem genus ligni 


Abdicant repudiant Abest absens est 
Abstrusurus oceultaturus aut ab- Abis recedis 
sconsurus Abnueram non receperam 


Abditum absconditum Ab stirpe ab origine uel a genere 
Abstrusum remotum uel latens Absono absurdum uel prospero 


Abdicat repudiat expellit aut alienat , Abitione discensione 


Aborigines combene originis Abitudo abitus corporis uel uestium 
Abnuit negat aut!) consentit Ablegatus condemnatus 
Abolere obliuisci neglegere") Abusi male usi 


Abaxonio olyxis et ealypsis fiho — Abusibae dispectae 


5 Abiurat dissoluit Abstractae electae uel ΕΓ Ἐπ᾿ 


1) aü m. 1; à m. 9 || 2) supra e post 1 seripsit 1 manus 2 || 


1. aut om. c | 2. Abstrait abducit a | abs portat c | in marg. add. m. alia 
in a: Abstemius sobrius seruans se a uino | 3. Abrectus ὦ || 4. 5. om. a: pro 
quibus est: Abyssus profunditas scripturarum οὐ Abyssus corda hominum || 4. Ab- 
igit e | uel om. c | 6. contempnit a || 7. Abiges a | 8. deletio gestorum a || 10. Ab- 
scidit a | 11. ebiecte a | 16. respuunt uel repudiant « | 17. om. «| 18. sequitur 
in a: Areole id est collectiones aquarum que in hortis deriuantur pro utilitate 
olerum | 19—21. om. «|| 22. aut] on(7) sup. scr. ὦ | consentio a || 25. Abiura a | 
dissoluet «| 26. aptum a || 28. uel om. ὦ | abusiue ὦ | 37. se priore loco om. a | 
reuocauit a | 38. Abdidit e: cf. gl. 10 | aut om. ae | 39. uadunt uel redeunt a. 
redeunt uadunt e | 41. Ab his c || 43. uel a genere om. 6 || 44. absurdo ὦ ab- 
surgo c. absordo sono b | uel prospero om. be | sequitur in a: Absono absurdo 
uel propero et in ac: Abrogat demet aufert (auferet c) || 45. Abitio c | discessione 
b. discessio c | 46. habitus c | testium c | 47. condempnatus ae || 49. Abusiue ab. 
Abusipe c | despecte a | 50. om. a | uel abductae om. c || 


30 


3r 


40 


45 


50 


C 


10 [Abiurgare negare 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


σι 


Abnexus adligatus”) 
Absurdum inthimum?) uel incon- 


Abeuntibus discedentibus 
Abspernatus conteptus 


Abicit proicit ueniens*) | 
Abaeston arcadiae lapis qui semel De.a et ὁ 
accensus non extinguitur Accola alienus cultor aut nouicius 
5 Abodos dementes id est dementicus Acrocheria ligatura articulorum 
Acceptabat') ire ineipiebat Acrementis ualidae mentis 
Abiure furare Accipitrem acceptorem 


Ab origine a genere Accidiam tedium animae 
Abplescit de memoria excedit Acies extensa militum inpugnatio 
Aceruum inmaturum uel malum 
Abolire abstergere Acrimonia saeuitia 
Abruptis apertis A culmine ab alto 


Abortibis subito natis Acuto murice saxus asperis 


3" Abducere saeparare Accolae introitus 


15 Aborrere aduersum esse 


2 


c 


Achantus cardellus 
Abreptus raptus abductus sublatus Accentus sonus inflammatio?) uel 


Abenneger lapis adiutor uociferatio 

Abstractae aeiectae Accitus uocatus 

Absona non simili sono Accleta luctator 

Abiectus iactatus Acatus nauicula uel area 
Absurdum stultum Ae ueluti quasi quemadmodum 
Abductus ab isto loco ductus uel?) sicut 


Abdieatum exclusum uel fedatum Accingunt adparant muniunt uel 4 


Aboletur doletur armant 


1) Abceptabat corr. b supra posita m. 1 || 2) gl. addidit m. posterior | 3) t ex 
f corr. | 4) gl. add. m. posterior | 5) inflammatio ex inflamatio m. 2 corr. | 6) uel 
s. v. add. m. 2 | 


2. contemptus ac | 4. archatime c | accenctus c || 5. om. be | id est demen- 
ticus om. «|| 6. Abire ceptabat abe | ire] ambulare b | 7. furate be | sequitur in 
c: Abieté genus ligni | 9. Abolescit «c | excidit c. abscidit α | 12. a///pertis 
(2 litt. erasae) a || 13. Abortis a | 14. separare a || 16. rapto adductus a | 
18. eiecte a | 19. Absonunum a | similis a | sono ex sonu a || 22. sto a@ || 23. Ab- 
dicatum ex Abdicatus a | edatum a || 25. Abnefus « || 26. om. a || 27. om., ut 
semper, abe: in a praecedit haec gl.: Abtotum ubi nulla est inflexio casum | 
28. aut n.] auicin; ὁ || 29. Acroceria a. Acrocerie c | 30. Acre//mentis a. Acre- 
dementis c | ualide/// a | 32. Acedia a. Acidie c || 33. inpuncnatio c | 34. maturum c | 
35. Agrimonia c | firmiter add. a || 37. saxis ac | sequitur in b: Accingier acce- 
dere | 38. Acole c [| 39. Aculantus e. Acalantus ex Acalantos corr. a | cardelos a | 
40. imflama c | uel om. a || 42. om. c | Acleta a || 43. archa c || 44. Accieluti c | 
quemammodum « | uel sicut om. ae | 45. adpatant « | uel om. ac || 


eo 


ex 


40 


~ 


— 
σι 


σι 


10 


μι 


20 


4u 


6 GLOSSAE CODICIS VATICANT 3321 


Accisis circumcisis Aceruum tumulum cuilibet rei 
Acutum cito Accipe audi 

Aceruum tumulum Accipio adquiesco 

Acumen oculorum uel gladius Acturi planus pariter sine mora] 
Acerra!) arca. turaria Acrimoniosi seuitiosi?) 

Acer utemens crudelis uel uelox — Aerimoniosus seuitiosus*) 

Acrior fortior Accitus uocatus 

Aciuis grecis Acriores fortiores 

Aconitum genus ueneni Actutum cito 

Aceron fluuius aput inferus Acirologia propria 

[Acciti aduocati adcersiti Academica ubi tractabat?) plato 35 
Aconita genus herbe benenatae?) Academicus philosophus 

Actum celeriter uel paulo Acromata cenicorum carmina 
Accensi irati uel concitati Aculeo ab acu deminutibae 
» Accolae uicini Acumina ignea 

Acutum acuminatum Acidiatur stomachatur 

Acies acumen oculorum uel gladii Acanthus genus floris quo uestes") 
Acri arguto uel ueloci inficiuntur 

Ae autem Ac autem 

Acsi tamquam uel quasi Acutum cito 

Acanthus flos Acciri euocari 

Aciarium ferrum. durum Actos exagitatos uel fatigatos 
Aculeum peccatum [Achates genus lapidis 

Aecingere apparare Aucta ripa nemorosa 


1) r alteram supra scr. m. 2 | 2) uenenatae corr. m. 2 || 3) post e erasa r || 
4) post e erasa r|| 5) studebat sup. ser. m. saec. XV | 6) s post. add. s. v. m. 2 || 


3. Aceruus ¢ | cumulus ex cumulos a. cumulus c | 4. Acies acumen bc | uel] 
aut c | gladii c | 6. ueemens ac | uel om. ac | uelox om. c. uelox fortior a: ef. 7 | 
| yw in e: Acri arguto uel cito | 7. om. «|| 8. Acibi a. Argiuis c | greci a | 

9. Aconitas dieimus omnes noxias erbas ab acone. portu bithinie. ubi prouen- 
tum fuit malorum graminum a | 10. inferos ac | 11. euocati accersiti a | 12. ue- 
nenate «| 13. Acotum a | 17. uel acies a | 19. absit longe sit non sit a. m. in a 
addidit | 20. uel om. a | 21. Acantus a || 22. Aciare a | 25. cumulum cuiuslibet a || 
28. Actururi pariter planus « | 31. om. c | Accinctus a || 33. om. c | Acuttum a || 
34. om. € | 35. placito c || 36. philophosus a || 37. scenicorum ae | carinina c || 
38. deminutiue c. diminutiue ὦ | secuntur haec im a: Acantus erba egyptiaca 
semper frondens plena spinis uirgultum flexibile in cuius imitatione uestes arte 
ornantur que dicitur acantine — Acuta uox est tenuis alta sicut in cordis est — 
Aspera uox est rauca et que dispergitur per minutos et indissimiles pulsus || 
39—44. om. a | 40. stomacatur c || 41. Acatus c | quod c || 44. om. c || 45. Actus 
exagitatus c | uel om. ac || 46. Acate a || 47. Acta a || 


‘ 
4 
: 
ἱ 


oO 


5r 


10 


24 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 i 


Agnonitus qui nulli communicat 

Actuarius acta qui faeit 

Accentu impetu 

Aceruum dolore plenum 

Actis coaetis uel conpulsi 

Aecisa!) ex omni parte praecisa 

Acrior molestior 

Accingor munior 

Accierat conuocauerat 

Acta secessus uel amoenus 

Accelerat adpropinquat celeriter 
uenit 

Acies*) acumen oculorum uel gla- 
diu 

Actenus usque hac 

Accidit, euenit 

Accersit euocat 

Acceptum gratum 

Acoluthus subdiaconus] 

Affatim abundae satis 

De a et d 

Adimit tollit uel negat 

Adipiscitur consequitur aut impe- 
rat 

Adficis affligis uel obiurgas 

Adstruere edifieare uel firmare?) 

Adrogans superuus 

Adio ingredior 


Adoritur gignitur nascitur 

Adeo intantum an ualde maxime) 
satis 

Ad extollendum ad laudandum 

Adlatum adportatum 

Adigebant cogebant 30 

Adsolitum adlitum 

Adycla domesticus 

Adycle pedisequi?) uel lenones 

Adtaminat usurpat uel inquinat 

Adseiuit sociault uel coniunexit — 55 

Adsectatores imitatores 

Adit intrat uel impellit 

Ad prestolandum ad obsecrandum 
uel sustinendum 

Adfectat uult aut desiderat 

Adfatim optimae loquens 40 

Adfauilis delectauilis 

Adornat plus quam ornat 

Adoptat adfiliat 

Adserit dicit uel adfirmat 

Ad seiscitandum ad interrogandum 45 

Ad explorandum ad inquirendum 

Adoritur adgreditur 

Adulciscendum ad defendendum 

Adurit incendit 

[Adeptus adsecutus uel adquisiuit 50 

Adnuit consentit 


1) Accisa et praecisa corr. m. 2 | 2) ci im ras. corr. m. 2 || 3) firma in ras. || 
4) e ex um m. 2 corr. || 5) post s expuncta s || 


1. Acnonitus a || 2. Actoarius ὦ || 5. uel om. ὦ | conpulsis a | 6. Accisam a | pre- 
cisam a || 9. Aggerat a || 10. uel om. « | amenis ὦ | 12. om. «|| 17. Acolitus sine 
interpretamento à | 18. Adfatim ac || 19. om. abe | 20. uel om. ac || 21. om. a | aut 
om. c | 22. uel obiurgas om.c | 23. uel om. a | uel firmare om. c || 24. superbus 
ae | 27. an] aut c | maxime uel satis a. om. c || 31. Asolitum c | adlisum bc | 
32. Adsecula abe | 33. Adsecule be. Adsecte a | pedesequi abe || 35. Adscidit 
ex Abscidit c | sociabit c | uel om. abe | coniunxit bc || 37. Adid a | uel om. abe | 
inpellat a. interpellat be | 38. opseruandum c | uel sustinendum, quod c omittit, 
in gloss. 39 post aut intrawit in a || 39. aut om. abe || 40. Adfactim c | obtime c || 
41. Adfabilis ac | delectabilis ac || 44. uel om. abe || 


1 


^ 


σι 


- 


σι 


8 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Adcelerat adpropriat uel festinat Adsuetus consuetus 
Adclinatum obliquum Admonitu admonitione 
Adolator blandus uel adsertor Adoream laudem bellicam 
Adqui itaque ideoque 
Adquin certum est 


Admodum ualde?) 


Adfinis proximus 
Adorea genus frumenti 
Adorium farri genus 


Adiugat coniungit Aduersum ediuerso] 


Adtrectauit adtaminauit Adsentatur adolatur 
Adruminauit rumorem adtollit Adnuit consentit fabet 
Aditus itroitus uel ingressus Adlegat adsaruit 


Adita uiscera inferiora 

Adipiseitur adsequitur uel inue- Adicit ferrum se ipsum interficit 
niet Aduentat aduenit 

Aduentantes aduenientes 


Aduersatur detestatur spernit 


Admisso peccato uel recepto 
Adruneat euertit aut dilaniat Adluuione inundatione sordis 
Adfari adloqui Adnititur conatur an iubat 


Adsportat adicit uel adfert") Adolet incendit uel incensum ponit 


Adclibem oblique uel erectum Adumbrat effingit tegit 
Adfectat temtat?) uel appetit Ade inuisibili locum hoe est in- 
Adaesum exile uel tenue fernum 


Adeste adestote subbenite suecur- Adest post*) 

rite Adcommodantius utilius 
Adridit deridit 
Aditus interiora edis templi 


Administrat procurat uel preest 
Adicet inuitat suadet uel addet 
Adreptus raptus uel asportatus ^ Adtonitus intentus 

Adnauimus adnauigauimus Adscriptum adiunctum?) 


Aduectus adportatus Adiumentum adminiculum uel auxi- 


Adsuetudine consuetudine lium 
1) t im ras. pro it m. 2 || 2) post at erasae at litterae || 3) d s. v. m. 1 || 
4) post addidit m. 2| 5) um ex us corr. m. 2 | - 


1. festinat appropiat a || 2. obliguum « || 3. blandor assertor a || 4. Adfinitior a || 
6. farris « | 10. ingressus introitus « | 11. sequitur im a: Apparuit aduenit | 
12. uel om. a | inuenit a || 13. Admissum peccatum uel receptum a || 14. Adfuncat a | 
ut laniat « i 16. uel om. a | afferret a | 17. Adcliue a || uel om. a | 18. temptat ap- 
petet «| 19. Adhesum ὦ | 20. subbenite om. a || 21. deridit] iocunditatem polli- 
cetur q | 23. uel om. a || 24. adnauigamus a || 27. om. a || 33. adiuerso a || 35. pauet a | 
adquiescet add. c. acquiescit (ex acquiescet) add. a | 36. astruit abe || 38. inter- 
fecit a | 41. Adlubione ac | 42.. aut iubat «v. adiuuat ὁ || 43. uel] aut a. om. c || 
44. efingit a | 45. Adec(vel Adet) e | inuisibile a. inuisibilem c || 46. potest a || 
47. Adcomodantius c | 48. uel om. abc | prestat αὖ. prestet c | 49. Adiecit be | 
adet c | 50. stupefactus intentus «c || 52. adiutorium adminiculum c || 


30 


6 u 


35 


40 


45 


50 


———————— 


1 


7 


bo 
σι 


σι 


. 


lc] 


or 


e 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 9 
Adqui quin etiam quin potius Adtenso neutruti 
Adpendit estimat uel pensat Adtaforos communis] 
Adnitente conante uel opitulante Adflarat adspirauerat 
Aditus introitus Adflictus male oppressus 
Adire introire uel subire Adgrediantur circumdant 


Adtollens eleuans erigens Adest praesto est 


Adsumpta consumpta uel fimta ^ Aderit ueniet subueniet uel ueniet ei 3: 


[Adfeetare adpetere Adgredior aspiro uel incipio 
Adprimae perfectae Adgredio arripio uel incipio 
Adimere auferre uel tollere Adfieior tedio consumor 


Adauctus adcommodatus Adsignat restituit uel probat 


Adfinitatum coniunctionem uel ami- Adclinatur ineumbit uel inclinatur 
citiam Adiectio adpositio 

Adrastros fossores Adstipulatur adtestatur 

Adeo ad eum uado ad eum Adigor conpellor 

Aduncus incuruus Admisit peccauit uel permisit 

Adprimae utiliter Adnitendum adtentius conandum 

Ademit') abstulit Adcommodata utilis uel oportuna 

Adfectus adflictus Adsuescent adnexuissent uel con- 

Adsensi consensi suissent 

Aduertere intelligere Adrogat adseribit uel deputat 

Adfligis consumis Adstrepit obmurmurat 

Adigor adgrediar J. Adfingitur confingitur 

Aduectus exiuitus Adamans ualde amans 

Adsentari idolari uel consentire Adamans lapis durus 

Adludit appetit Adultus maturus 

Adsaeclat domesticus Adsis placidus sis propitius?) 

Adrectores imitatores Adiumenta auxilia 


Admaton inpossiuile Adelibatum obliquum uel curbum 


1) ex Adimet m. 2| 2) post prop erasa r || 


1. etiam ideo ac | quid c | 2. extimat be | uel om. abe | 3. Adnitentem a | 
aut c || 5. uel om. ac | subire om. || 6. eriens c || 7. uel om. c | 10. uel om. a |r12. Ad- 
finitatem a | uel om. «a | 17. Adimet a || 20. intellegere a || 22. Adibor a || 23. exibi- 
tus (u ex o corr.) a | 24. adolari a | aut « | 26. Adsecla a | 28. Adinaton inpos- 
sibile a | 29. Adteson neut futi a || 32. malis ac || 33. Adgrediuntur ac || 35. aut uenit 
eia. om. c || 31. om. c | 37. om. b | Adgredior c || 38. Adficio a 89. aut probat a. om. c || 
40. uel inclinat a. om. c | 42. Adstitulatur « || 43. Adicor c || 44. uel om. ac | pro- 
misit e | 45. Admittendum a || 46. Adcomodata c | uel om. ac | 47. Adsuissent c | 
adnefuissent a | uel] aut c || 48. Adrogant ac | adscribet c | uel om. abc || 49. Ad- 
trepit ὦ | omnibus murat bc || 50. confringitur c | 51. 52. om. a || 54. propitius sis 
ac | 55. ausilia c || 56. Adcliuatum a | oblicum abe | uel om. ae | curuum ac || 


30 


50 


55 


1 


— 


- 


sr 


bo 
ς 


r2 
S 


10 


Adfinis proximus 
Adrumauit rumorem adtulit 
Adorti adgressi 

Adgressus inuectus inruit 
Adglomerant iungunt 
Adoleuit creuit 

Adulti iubenes uel adulescentes 
Adempta substracta 

Adero praesens ero 
Adruptis apertis 

Adegit coegit 

Ademptis sublatis 

Adfore adesse 

Admonet rogat 


5 Adicias addas 


Adminiculum adiutorium 

Adtollit extollit id est laudat uel 
hornat aut cum inuidia tendet 

Adnexi conati 

Adesto succurre!) 

Adoreas triumphum uel laudes 

Adfectus maceratus uel caesus 

Adtestatur testimonium dat 

Adtulit adduxit uel adportauit 

Adspectat adspicit 


5 Aduneis naribus euruis naribus 


Adrobrus gallus de gallia 
Adspirat pauet 
Adeptus consecutus 


1) succurre ex succure m. 1 || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Adluuium ruimaparum ex aqua 
Adsultibus adsumere saltibus 
Adrecti erecti 

Adoptiuus in loeum fili receptus 
Adhortis sacrificiis 

Adtollens cum inuidia adtendens 
Adpendix socia comes 

[Aditialis qui audit 

Adfectio uoluntas 

Adsaeculae pedisequi uel nenones 


30 


35 


Adurit incendit 

Adcertio euocatio 

Adfligit negat uel oceidit 
Adoriri incipere hordiri conari 
Adipiscendi consequendi 
Adfectatores adpetitores 
Adolemus purificamus 
Adhorta adsumpta 

Adibe iunge 

Adforet adesset uel uideret 
Adscitis queritis 

Adsensere consenserunt 


40 


45 


Aduersas contrapositas 

Adflictis rebus perditis negotiis 
Adtollentem elato capite minante 
Adspirat pauet 
Adtrectare contingere 

Aduena peregrinus ospes 

Ademit tollit 


1. om. c | 2. Adrumabit c | 4. inuentus ac || 6. credit a || 7. iuuenes ae | ado- 
lescens a | 8. Adepta c | subtracta a. subracta c || 13. Adfure a || 16. auxilium ad- 
iutorium ὦ | 17. extollit interpr. € | ornat a | adtendet a || 18. Adnixi a | 19. Ad- 
estote succurrite be || 20. Adorat c | uel om. a | triumphat laudes c || 21. uel om. 


abe | 23. Adpulit ac | uel om. ae || 25. 


currus om. naribus c || 26. Allobrus (go 


m. 2) c | sup. gallus οὗ habet t burgundio | gallina a || 27. pabet c | 28. conse- 
quutus ¢ || 29. ruina riparum ac || 30. salatibus c | 31. aderecti a || 32. in om. ac | 
loco ac | fili c | 33. Adoreis ac | i. triticeis add. c* || 35. cocia « || 38. om. ὦ | 
41. uel om. a || 42. ordire a | 45. turificamus a ἢ 46. Adorta a || 48. Adfloret a | 
53. minantem a || 54. om. a: ef. gl. 27 | 57. sequitur in a: Adigit compellit || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 1] 


Adsertor confirmator 

Adfuit praesens fuit 

Adsiduae multitudo 

Adlubies locus scenosus uel ob- 
seurum 


5 Adluit perfundit 


10 


15 


Adidius desiderantique 
Adtonitus stupefactus 

Adlatum adportatum uel adductum 
Adpulsus adplicitus 

Adnixus incumbens 

Adstans inante stans 

Adsiscit adiungit 

Adtreetat cum pollutione tangit 
Adclinis resupinus 

Aduexit adportauit 

Adierat adcumulat 

Adstetit inante stetit - 

Adfatus adlocutus 

Adlapsa caute ueniens 


20 Adigit compellit!) 


9r 


25 


Adsaecula cliens uel susceptus 
Adergo post dorsum | 
De a ete 
Aequum iustum 
Aequiperat quoaequat 
Aestus procellae 
Aedes domus uel templa 


1) gl. postea addita, ut vid. | 


4. Adluuies ὦ | uel morbosus a@ || 8. uel adductum om. ὦ || 15. gl. bis habet a || 
16. Adgerat a | 17. Adstitit « | 18. locutus « || 20. om. a || 21. cliens uel] chen- 
tum a || 22. post adorsum a || 23. om. abe || 24. Aequm c | rectum iustum a || 25. coe- 
quat ac | 29. Aelter a. Aeter c | à celi c.. angeli a || 30. Aetera rota c || 
31. labor @ | laborauit miseria c | 32. aut c | ab ae || 34. ante insectatio m. 2 del. 
siue ortulatio in c | annuidia c || 35. Aedituus c | ianitor uel be | custos edis c || 


Aequeui coetanel 

Aether aer superior an caeli pars 

Aethera rotae caeli 30 

Aerumna lauor uel miseria 

Aequora maria uel campi au equa- 
litate dicti 

Aepulae aescae 

Aemulatio insectatio uel inuidia 

Aeditus ianitorum custus uel aedis 35 

Aeuo tempore uel seculo aut 
etate 

Aegri infirmi uel tristes aut egroti 

Aenis aeneis 

Aerarium thesaurum publicum 

Aerus dominus 40 

Aemulus inuidens uel oblicus 

Aere eramen 9" 

Aetatula aetate modica 

Aeque similiter 

Aetiuolum statiua tempora 45 

Aedieula domus modica 

Aeneatores tubicines 

Aegeator hornator 

Aeneade coniuratio aenea 

Aeorus uentus quem regem ben- 50 
torum appellant 

[Aeuum iter longincum 

Aequiperat aequat adsimilat 


36. temporum scto ¢ | an a@ | 37. uel om. c | aut egroti] ü tediosos c. om. a || 
38. ceneis a | 39. tesaurum c | sequitur im c: Aequor maris, quibus m. 2 addit 
planicies | 41. uel oblicus om. c | 42. eramentum abe | 43. etas ae | 45. Aesti- 
uolum a. Aestibolum c | aestiua bc || 47. Aenectoris c || 48. Aegator c | ornator ac || 
49. coniuratio enee a. coniuratione c | 50. Aeolus c | uentorum ac | 51. longin- 


quum a || 52. adsimulat a || 


σι 


Θ 


- 
σι 


10° 


2 


bo 
or 


= 
ς 


19 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 ᾿ 


Aethera partes caeli superiores Aether caelum 30 

Aethon mons Aettheria caelestia 

Aencadres tubicines Aegra tediosa uel dolentia 

Aegeator hortator Aequis oculis aequo animo 

Aeoas horientalis Aequeuus uniuerseetatis ') 

Aeoi horientis Aetica ars moralis 35 

Aeolus rex uentorum Aetthiopes solis ardore subditas 

Aeneum ereum tissum Aesitans duuitans 

Aeuum aetas longa De a et f 

Aerculus genus arboris Affluit abundat 

Aenatores coniciens Affuturus absens erit 40 

Aebrutus stultus stupidus Affectio uoluntas uel dilectio 

Aeditus natus Affectatores appetitores 10" 

Aerumna calamitas miseria uel la- Affectus dilectionis teneritudo uel 
bor aut infelicitas propinquitas 

Aequor aequo mare Affligit negat uel propintatis 


Aegrae uis uel moleste ingratae Afflictus luctus et squalore con- 4 
Aestuat calore patitur uel sudat fectus 


Aepas horientalis Afflictis rebus perditis negotiis 

Aetas tempus [Affatu eloquio 

Aequipero comparo equo Affluens abundans 

Aegens mendicus Afflarat adspirauerat 

Aediculae hospitiola Afflictus malis oppressus — - 50 

Aegritudo tristitia uel anxietas ^ Afficior tedio consumor 

Aedes aedificia Affectat uult aut desiderat uel ap- 

Aesolum genus arboris petit 

Aequibus eiusdem aetatis Affator optimae loquens 

Aequalis unius aetatis Affauilis delectauilis 

Aetica ars moralis] Affinis proximus 55 

Aepos uersus eroicus quod ipsi di- Afflata adusta aut inspirata uel 
cuntur iestaeor incensa 


1) e sup. se add. m. 1 | 


3. Aencadres tibicines « || 4. ortatur a | 5. orientalis a || 6. orientis a || 
11. coniens @ || 14. miseria calamitas labor infelicitas a || 17. calorem a || 
18. orientalis « | 20. aut equo a || 22. ospitiola a || 23. aut hancxies ὦ || 29. quo c | 
ipso e | gesta eorum a. 'gesteorum c || 30. Aeter c || 31. Aettera c || 32. tedio 
aut « | dolens c| 33. Aquis c | eq animo a | 34. Aqueuus c | unius etatis 6. hu- 
nius etatis a || 35. om. abe || 36. om. bc | aethiopes a | subditi a | 37. om. be | 
dubitans a | 38. om. abe || 39. Affuit a | abundat ex abundans a. abundauit c || 
40. Adfurus c | 41. uel dilectio om. c || 44. necat a | uel propintatis om. ac | 
46. Afflicti ac || 54. Affabilis delectabilis a || 56. uel incensa om. a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 13 


Affectat temtat aut appetit 
Affatim statim continuo uel abun- 
danter 
Affecta addicta uel adtenuata 
Affuit absens fuit| 
5 Deaetg 
Agone certamen 
Agreste ferum 
Aggeres terre congeries 
» Agmen multitudo 
11. Agnati filii per uiros 
Agerat congregat aceruat 
Agaso domesticus 
Agiografa sancta scriptura 
Agonia alacritas uigor 
15 Agonista certator 
Agitatur uentilatur uel mouetur 
Age incipe uel dic 
Agitare agere 
Aginantes explicantes 
20 Agitat agit an cogitat 
Agit portat 
Agagula lenocinatur 
Agetur tractauitur 
Ageneuotes hii qui se sanctificant 
25 [Agmina multitudines 
Agricola rusticus uel cultor agri 
Agnatos propinquos 
Aggeres arietes murorum alterius 
generis 


1) ἃ pro e m. 1 corr. | 


Agitauimus persecuti sumus 
Agerat grande facit!) 30 
Adgrediuntur circumdant 
Adgredior ingredior uel incipio 
Agrippa qui in pedibus nascitur 
Agonotheta praemii indultor 
Agitator uentilator iubernator uel 35 
auriga 
Aggregat congregat 
Agasone aequitione 
Agger monticulus uel congeries 
Aegrum nigrum 111 
Agonia hostia 40 
Agina hictus uel quadrudine pre- 
spicitur 
Agimenta augmenta astarum 
Agerem uallum uel uiam publi- 
cam] 
De a et i 
Ait dixit 45 
Aio dico 
Ain aisne 
Aitandem dicis uero 
Aiden infernum 
Aiunt dicunt 50 
Aiebant dicebant 
De a et 1 
Alacer uelox hilaris 
Allegoriam similitudo 54 
Alas alter 122 


1. aut appetit om. a || 3. uel om. «| 5. om. abc|| 6. Agon abc| 8. Agger c. 
Aggeries b || 10. fili ac | uirus a || 11. Aggerat congerat c || 13. Agiografia c || 17. uel 
dic (dic ex odio) c| 19. Agitantes ac | agitat add. a || 20. Agitant a | agit aut c. 
om. a | cogitant a || 22. Agatula c | lenocina////tur (n er.) a || 23. tractabitur ac || 


24. Agenebotes c | hi a. om. c || 26. uel cultor agri om. a || 34. Agonitheta a | 


Il 


35. gubernator uentilator aut a | iubernatur om. c | uel mouetur c | 41. istus ü 
quatrutine prescitur a | 42. admenta a || 43. Aggerem a | puplicem a || 44. om. ab c | 
46. didico ante corr. a | 51. om. c | 52. om. abc || 53. ilaris ὁ || 54. Allegoria ac || 


δῦ. uel alio loco add. c? | 


10 ΑἸσοὺ infrigidat’) 


2 


τῷ 
σι 


5 


σι 


0 


14 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Alaerimonia laetitia elea nomine qui hoe ludum?) 
Almum sanctum inuenit idest 10cum 


Alterutrum inuicem Alites aues alegere 


Altereatur contendit [Altum mare uel preclarum aut 
Allectat expectat caelum 

Alit nutrit Algor frigus 

Ala pars multitudinis exercitus — Altrix nutrix 

Alaris caballaris Alacer fortis expeditus uelox 


Altercatio contentio 
Algones abes marinae 


Allegat insinuat mittit 


Alsit frigduit Alluuione inundatione sordium 
Alsosus frigorosus Allegat adstruit 

Aluus uenter Allobrus gallus de gallia 
Albeum sinus fluminis Alfa initium 


Aliquatenus aliquantum Alummo amatore siue filio 
Alumni filii uel serui ab alendo Alant spernant 

dieti aut amatores Aligere pinnatae 
Aliorum altera in parte Allegoria similitudo] 


Agurnum aluescentem aub exal- Altilia uolatilia 


uidum Alanum lignum id est uerna 
Allegurrit degustat Alternis uicissim 
Allecti electi Alternanti cogitanti 
Alta menta profundis sensibus Aliquantulum parum 


Altrices nutrices uel edocatrices — Alluuiaconsumptioriparum ex aquis 
Alioquin siquominus aut simon Alitorem nutritorem 


Aluearia uasa apium?) Alnos nunc populus 


Alternis agunt non simul agunt Alte subnixa eminens 
Alea ludum tabule aquod à mago Alpes montes galliarum 


4) i post g sup. ser. m. 1} 2) ante p deleta p || 3) ludum ex lusum corr. ἢ 


2. sequitur in ac: Alteruter alter ambo || 3. om. «c || 5. spectat bc || 8. Allaris 
ante corr. € | caballarius e | 10. infrigdat c | 11. frigdauit c || 12. frigurosus ac || 
14. Alueum be. Alueus a || 16. uel amatores a. om. c | 17. Aliorsum be | partes a || 
18. Alburnum abe | albescentem «b. abesté c| 21. mente b. mente ex corr. c | 
22. educatrices ae || 23. quod si non be || 24. Albearia e' | apum e || 26. mago 
alea «c | nom c | lusum ae | adinuenit c | idest iocum om. ae | 21. Aliter a | 
8 salues aues interpr. c | eligere a | 28. aut celum ὦ || 33. aues «a || 34. om. a || 
38. Alummo om. a || 39. sperant a || 40. sequitur in a: Aliter aues || 41. om. a || 
49. Atilia e | 43. Alnum «c | berna a. uernus ex uerna οὐ || 47. Allubia e || 
48. Altorem c | nutritus nutritorem a || 49. populos abe || 50. Abies (ut vid. et 
$. v. t alte) c | 


12* 


90 


40 


13° 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Altrinsecus dextra leuaque 

Alienum aes pecunia feneraticia 

Aliquantisp aliquandiu 

Alogia conuibia 

Albuspretorisubi conscripti sunt qui 
recitandi sunt tabula est et habet 
albis litteris iudices et senatores 


15 


Aliorsum alio more 

Altissimoctio longissima quiete 
Alienauit alienos fecit 25 
Altereatio contentio 

Albeum profundum 

Aloae equites 

Aluus uenter 


Allicula genus uestis Alipides aequi ueloces 30 

Album quiigneum Alteratur uariatur 

Altum dolorem infixum Abt nutrit 

Alucinatio lucis alienatio Altor nutritor 13" 
10 Alga herba maris Alidit abscondit| 

[Albet splendet De a et m 35 


"ὦ 
σι 


20 


Alacritatem uelocitatem 

Altilia studio saginata 

Altaria areae in altitudinem in- 
structe diuinmorum 

Alma sancta clara uel lucida aut 
eandida 

Algor frigus 

Alacer fortis 

Aluetoria uasa apium 

Alternum unum 

Altus nutritus pastus 

Alendum nutriendum 

Alternanti duuitanti uel interiectae 
agenti 


1) e pro littera erasa corr. | 


Ambiguum duuium 

Amendat effugiat aut longe mittit 
uel extra commendat 

Amnis fluuius 

Amburit incendit 

Ambit eircuit 40 

Ambitus circuitus 

Ambages circuitus uerborum uel 
factus 

Amaenum fertilem iocundus uiri- 
dem fruetum facientem siue ar- 
borum multitudo 

Ammodum ualde!) 


Amichitur tegitur aut uelatur 45 


/ 


. τι - : 
1. Altriequus c | traprasum dextra a | destaleaque c || 2. ueneratiora c || 3. Ali- 


quantisper ae | aliquamdiu ae | 4. conuiuia grece dicta a. conuiuium grece c | 
5. Aluus a | sunt qui] qui c | abet a | albus c || 6. sequitur in be: Alumno amatores 
sme filios (filio c) | 7. Aluum a | quigneum a. cigneum c || 8. sequitur in e: Alma 
saneta | 10. erba a. belua b. uelua c | 11. Aluet a || 14. are a || 15. lucida aut om. a | 
16. sequitur in a: Altrix hutrix hebreorum | 18. om. «|| 20. sequitur in a: Alto 
maris pelago | 21. Alendum ex Alendo a | nutriendo a || 22. dubitanti « | aut a | 
intergecte a | 26. om. a | 21. Alueum a || 28. equitues « | 29. om. a | 32. om. a | 
secuntur in a: Alumnus nutritus et. Almus clarus | 34. Allidit « || 35. om. abe || 
36. dubium ae | 37. effugat abe | 38. Amnir « | fluuis ante corr. c | 39. Am- 
buerit a | 42. Ambagens c | uel anfactus a. om. c || 43. fertile a et e corr. c | 
aut iocundum «. iocundum c | auiride a. uiride e | fructum facientem om. ae | 
siue arborum multitudo ualde a || 45. Amicitur ae || 


147 


10 


nm 
σι 


20 


16 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Ambrosius quidam caelestis odor Amentum ligamentum 


uel sapor Ambrones deforatores 
-Ambroseis caelestis odoribus uel Amfractibus cireumflexionibus mi- 
saporibus adque dulcedinis gratae 
Amisit perdidit Ambitio cupiditas 
Ambusta combusta uel exusta Amblacum spatium ad ambulan- 
Amaracus genus floris dum 
Amplectitur amplexat Amaena uoluptuosa 
Amanat extra manat Aemulus inimicus 
Amata catenata ab eo quod sunt Aemulatio zelus 
ami Amfitrite mare 
Amita soror patris!) Amens qui mentem non habet 
Ambibalus birrus billosus Ambiguas duuias siue figuratas 
Ambro profusus Ambientibus circumuenientibus 
Amolire dissipare Amnueram contraxeram 
Amoris pignus affectionis uinculum Amore pio sancto et honesto] 
Amissam perditam Ambruimur conburimur 
5 Amihit uestut Ambigariae ex amrabus partibus 
Amomum odor herbe ab?) unguenti Amictum cooperimentum 
genus Ambligonium optonsurum angulum 
[Ambiguum duuium instauilem De a et n 
Amminiculum auxilium Antra obscura loca 
Amouere abducere Anceps duuius 
Ammodum ualde Anteblibium pignus codicis 
Ammonet rogat Antagonista recertator inceptator 
Ambigit dubitat prouocator 
Amites fustes aucupales Ambustum exustum 


1) s add. m. 2 || 2) ab m. 2 corr. in vas. || 


2. om. abe | 3. prodidit c | 4. uel om. a. uel exusta om. c || 7. Amanet c | 
manet e | 8. habeo « | quod sami a || 10. Amfibalus a. Amphiballus siue c | 
uillosus «. uillosa uirtus bellosus c || 11. decoctos aut profusos (o post s ex u) a. 
decoctor et (et e corr.) profusus c | 12. Ambolire a || 13. pinnar a | Adflictionis 
uinculo e | 14. Ammissam c | 15. Amichit a. Amicit c | uestit «c.| 16. ad a. aut e || 
17. dubium instupile a || 25. deuoratores a || 26. Amolemi migrate nova gl. est ina ἢ 
28. ad om. a | 32. sequitur in a: Amatores riuales duo qui amant unam quasi qui 
de uno riuo bibunt | 33. quasi qui « | habent a | 34. dubias a || 35. cireumdan- 
tibus a || 36. contradixeram « | 39. Ambigarium ab. Ambigarim c | ex] pro c | am- 
bobus a. ambabus be | secuntur in a: Amello edificia puplica et Ambitiosus su- 
perbus | 40. om. be | Amicrim a | 41. om. be | optunsum a || 42. om. abe || 
44. Ancebs ὦ | dubius ae | 45. Anteblibum a, Antebiblium c || 46. pecertator a. 
recentator ¢ | Ainceptator a. inincentator c | spoliator add. c || 47. gl. bis est in c 
(exaustum priore loco) | 


be 

25 

i 
30 
90 

145 

40 
45 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Anathematus habominatus 
Animaaduertit intellexit aut oceidi 
iussit 
Anexiferis mestificis 
Anediosus tediosus 
5 Animus aequus animus iustus 
Ancilia scuta 
Ancil uirga aurea 
Anget sollicitat aut stimulat uel 
tedio afficitur 
9 Angit consignat uel praeuocat 
15" Annales annorum capitulares 
Antrum spelunca 
Angina glandulae 
Ancipite gladio ex utraque parte 
acuto aut duplici 
Ancipites duuii aut gladii uis acuti 
sicut. spatha!) 
15 Anauolagium palleum 
Anfracto perflexum adunti difficile 
Annua anni dies expleta 
Anniuersaria quod supra 
Antistes sacerdos 
Angusto estu angusto freto?) 
[Anticipat praeoecupat 


17 


Animaaduertit uidit. adtendit 

Animaaduersio sententia in malum 
datam 

Ante regimen parietum 

Anclare aurire implere 25 

Antiae capili quos mulieres in 
capite conponunt 

Annitente conante uel opitulante 

Annuet oculos oculos tendet 

Anfactum iter difficile tortuosum 

Annuit consentit 30 

Antistites principes 

Angiportus edium materia uel ae- 
diculae 

Aniques patientes 

An numquit 

Anitio senectute 35 

Andros insula est 

Angentibus abangina que fauees 
occupat 

Animaaduertite adtendite audite 

15" 

Angiportum androna uiformium 40 
uel callem 

Anna gratia 


Animaaduertenda uindicanda 


1) h del. m. 2 || 2) freto ex fretu corr. m. 2 || 


1. Anathematizatus corr. ex Anathematus c? | abominatus ὦ. abhuminatus c | 


2. Animatuertit & | an ὦ | praecedit in c: Animaduersio sententia || 3. Anxi- 
feris ac | mestifecis a | 7. Ancile (e e corr. m. 2) c | 8. estimat « | aut ac | 
9. prouocat ὦ | uel praeuocat om. c| 10. Annares a | annos interpr. c': annorum 
facta c? | sequitur in abc: Annus (Anus b) annus (om. c) unius | 12. Anguina c. 
Anginae ὦ | glandole a. glandule.$ anguina ef s. v. subgula (m. 2) c || 13. gladio ex 
gladius a | acuto corr. in acutus a | aut duplici om. c || 14. Accipites a | dubii a. 
dibii e | bis ac | sicut spatha om. αὖ c | 15. Anabolagium a. Anabulatium c | pallium 8 
anabulagium c || 16. Anfracta proluxu c | adeunti abe || 18. quo « || 19. Antestis c | 
sacerdotes e | 20. fretu ac | sequitur in c: Annua acta continens | 22. Animat- 
uertit a | 23. Animatuersio a | in reum data a | 25. implere om. a || 26. abeo 
quod ante pendeant idest ante anténe add. a | sequitur in a: Anthanaclastum 
multa mala passus | 28. oculo utroque loco a | ostendet a | 29. Anfractum a | 
inter ὦ || 34. numquid « | 36. Andro a || 37. occupant a | 38. Animat uertite a || 
39. Animat uertenda a || 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 


to 


σι 


18 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Antitesis contra positum 

Antecellit antecedit 

Anexius tristis 

Angor tristitia 

Anfibulum birrum] 

Animatus animo firmatus 

Anelabundus multum fatigatus 

Ante omnes prae omnes uel prae 
omnibus 

Animi impos impatiens aut amens 

Anastasis resurrectio 

Antieipare praeuenire aut ante- 
cedere 

Anedia fatuitas amentia 

Aunualia opera singulorum anno- 
rum 


- Ante lucanum ante lucem 


_ 
c 


bo 
σι 


5 Antes extremi hordines uinearum 


Anguis serpens 

Anus uetula 

Annare natare 

Anile senectutis 
Annatantem repugnantem 
Anagogen superior sensus 
Antestatus testatus 
Anquerit ualde querit 
Anfractus circuitus 


25 Anascere instructio 


Angent paenitent 
Animum pascit aduocat 
Ancillatur famulatur prosequitur 


Annit incumbit 16° 


Annauimus adnauigauimus 30 

Antiquauit uacuauit 

Andreas uirtus 

Anget contristat 

Antiae capilli quos mulieres pro- 
missos in capite conponunt 

| Antifrasis cum dicimus habundare 35 
quod non est et acidum quod 
dulce est denuntiamus naturae 

Anathema perditio 

Analogia similitudo 

Anagogia regula artium ad lo- 
quendam 

Anacefialeosis') recapitulatio 

Anthismos concinnitas 40 

Antonoma pronomen 

Anapestis exutraque?) longus 

Anfimacros extraque urebis 

Amfibolia duuia dictio 

Analogia propositio 45 

Anus culus ?)] 

De a et p 
Apricitas calor 
Apoerisis depulsio 


1) i post f s. v. m. 1 add. | 2) ἃ post x s. v. m. 2 add. | 3) gl. add. m. 


secunda. | 


3. Anxius a || 5. Anfibalum a || 6. anima c || 8. prae omnibus imterpr. ac || 9. in- 
paciens ///////mentis e| 10. Anastasi a || 11. aut om. a | precedere abe || 12. Anilia 
abe | 13. Annalia c | 14. ante matutinum add. a || 15. ordines abe || 19. Anxxre c | 
20. Anatantem a. Anitentem (i ex a) c | 21. Anagen a || 23. Anquirit c || 25. Ana- 


cefe ¢ | astructie e | 26. Angint ac | 


27. parcit c | uocat e || 30. Annabimus c || 


31. Antiquabit uacabit c || 32. 33. om. be | 34. om. a | Ancie c || 35. abundare a | 
quod nom a | denuntiant « | 36. qui caret deum interpr. a || 38. loquendum a || 
39. Anacecefialeosis a || 40. Antismos a || 43. Anfimacrus ὦ | rebus a | sequitur in 
a: Anfibracis sime interpr. | 44. Antfibolia a | dubia a || 45. proportio a || 46. om. 
a | sequitur in a: Anagogen superior sensus | 47. om. abe 


€———————ÉÉÓQÁ——— 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 19 
Aprica aestiua calens Aprilas calox 
16" Apricus locus temperatus sine uento Appetebant adpropimquabant 
Aptus utilis necessarius Apisci adipisci 
Apodixen ostensio Apagete aperite 
5 Apricis mansuetis Appetebant adpropinquabant 


acd Σ 


Apex summa potestas uel cacumen Appulit applicuit 
Apissimo ostio largissimo Apopla seriptura!) 
Apparitores obedientes — 
Apochrifa recondita uel occulta Apoplanescis anticipatio 


siue remota Apoliten subsolanus 
19 Aptare componere uel reparare Aparcias septemtrion?) 
Aptum compositum Apostrofos regressio| 
Apolitertum ubi reponuntur uasa Aqualiculum uentriculum 
lauantium Aquileum fuscum nigrum 
Apostrofa transitum facit Aquilo uentus 
Apologia excusatio Aequiloquus iusta siue recta loquens 
15 Apex interdum distinctionis nota Arcet prohibet aut uetat 
uel summa Arceri prohiberi 
[Appodix socia come Arguet accusat 
Appagesis recede sic sanus sis Argutus urbanus aut astutus 
Apparuit paruit uel oboediuit Arbiter iudex probatus seu paci- 
Apostatare retro ire preuaricare ficus 
20 Aplustria armamenta nauis Arbitrium uoluntas siue potestas 
Apiciosus caluus Ardor flamma 
Apex summa pars litterarum uel Arduus excelsus 
summa pars capitis Ariolus qui trans colit 
Aposioresis suspensa loquutio Artimecus numerarius 


1) ab hae gl. ad p. 26, 41 deficit cod. Vatic. 3321, pro quo cod. Cass. ex- 
hibwi | 2) post p 1 litt. erasa ἢ 


1. extiba c || 2. Apricum c | 5. mansuetus a || 7. otio bc | largissima c || 9. Apo- 
erifa ab. Apofrica c | stecondita e | sequitur in a: Apocalipsis reuelatio | 11. Ap- 
tare a | 12. Apeliterium c | ponuntur ac | res lauantium a. res lauentium c || 13. Apo- 
strofat b. Apostrofam c| 15. interduum c | nota uel summa om. c | pars capitis 
add. a | sequitur in a: Appulit adduxit apportauit | 17. Appagenis a | 20. orta- 
menta a | 21. calbus a | 22. uel... capitis om. a || 23. Apisioresis a | locutio a | 
sequitur in a: Apex summa pars | 24. Aprilax a || 27—28. om. a | sequitur in a: 
Apostates expositio dieitur unde et thesauri apositione dicti | 29. Appolit a | 
sequitur im a: Apex summitas uerticis uel montis | 30. Appola ὦ | 35. nata aut 
summa pars capitis add. c: ef. gl. 22 || 36—838. om. c | 39. Anget c | proibet c | 


sequitur im 6: Argiuis grecis | 40. proibere ¢ || 42. Argustus urbanus austuties c | 


43. probatus seu pacificus om. c | 46. Ardus c || 47. aras colis e || 48. Artimeticus ¢ 


9% 


25 


σι 


10 


20 


τῷ 
σι 


20 


Artus membra decora 

Artuatim membratim 

Artubus membris 

Artus decori pulera membra 

Arcersitus uenire compulsus 

Argumentum argute inuentum uel 
quod dubie fidem facit 

Aruina adeps aut pinguedo 

Armonia coniunetio uel consonantia 

Artex cacumen aut summitas 

Arees edita an excelsa loca 

Armilla ornamenta manus rotunda’) 

Ardentes fulgentes uel festinantes 

Aras altaria 

Ariopagites curiales 

Arua terra 

[Archelaus agnoscens leo inter- 
petatur?) 

Argentum eloquia diuina siue in- 
telleetus littere uel historie 

Arta tribulationibus pressa 

Arta caro 
sanctorum 

Aridum siccum ieiunum 

Arces aedifieia moenia 

Arcet uetat cohibet 

Archanum secretum 

Arduum altum difficile 


dominiea uel corda 


5 Arrux?) aruspex 


Arpos inapulia ciuitas turni) 
Arma proprie dicuntur ab armis 
Arcem ciuitatem cacumen summitas 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Arul greci 

Armiger armiportitor 

Artus qui et hoetes stella septem- 
trionalis 

Arma auxilia 


30 


Arces argutia 
Arrogat adseribet disputat 

Arcton septemtrion 35 
Artum angustum uel secretum 
Armillum uas uinarium 
Artus propria iuuentus 
Arta membra 

Arcet ab ariditate 
Archanum?) oceultum 


40 

secretum 
misticum uel opertum 

Arce artificiose] 

Arbusta arboreta 

Arcanum secretum hoe est unde 
ceteri arceantur 

Aruina caro ferina 

Armillum uasa sacrorum 

Argolica grecanica*) 

Arcessit uocat 

Argi greci 

Arripit apprehendit 

Arciua armaria 

Armonia ex multis uocabulis mo- 
dulatio aptata 

Artare constringere 

Armites armipotens 


50 


Arida ieiuna et sicca 
Armenta pecuaria 


1) gl. add. alia manus || 2) in marg. eadem m. scripsit: herodes pellicius siue 
pellis gra | 3) prior r s. scr. m. alia || 4) tur////ni (Y ex i corr.) | 5) h add. s. v. alia 


manus || 6) i s. v. add. m. 1 || 


1. decora om. c | 5. Arcessitus c || 


6. dubio c | 8. aut a | 9. Arcem c | asu- 


mitas e | 10. Arcis c | aut c.| 11. om. c || 12. aut c | 14. Ariopagite c || 44. unde 
om. € | 47. decanica e | 48. Arcescit c || 49. om. c | 51. Argiua a || 52. sequitur in c: 


Artum angustum || 54. sequitur im c: 
56. pecuria c || 


Armiger armiportator || 55. et om. c || 


ὧι 


10 


15 


20 


25 


GLOSSAE CODICIS VATICANT 3321 21 


Aruspices qui intendunt signa cor- 


poris 


Artieulatus articulis compositus 
Armamentum!) locus ubi arma po- 


nuntur 


Arcepta genus uasis ut pigella 


Arcia initium grece 


Arridet iocunditate pollet 
Arrabone arra uel pignus 


Aruas demonas 
Argolici greci 
[Arduus laboriosus 
Aridum inhumatum 


Areessat euocat aut inuitat 


Arripio eorripio 


Artus proprie iuuentus uel membra 


Arduum altum difficile 
Artauit conligauit 
Arictat percutit 
Arcistes sagittarius 
Anolus diuinus 
Arguit culpat 


Ardulio actis cum malignitate 


Arcessit prouocat 
Artis summitas edifici 
Ars ingenium | 
Aruspex are inspector 
Aries machinamenta 
exoluuntur 
[Arcebis prohibebis 
Aruine pinguedines 


quo muri 


Arua sagros solum terra 

Arrecti erecti extersi excitati emi- 90 
nentes 

Arguta loquiaex femininum est 

Argutum tremulum 

Argue euince 

Arusspicia auguratio 

Aritmetica numerorum ratio 35 

Arsis euatio 

Arturus?) stella boetes 

Artron articulos 

Arenicon masculinum 

Aritmeticus numerarius] j 40 

Astra stelle 

Astrologi qui intendunt signa celi 

Ascultat aduertit intente 

Ascitus adiunctus 

Aspernatur despicit detestatur con- 5? 
tempnit 

Asilum confugit templum 

Aspita ruina 

Aspargere uoces multa narrare 

Asper obscurus aridus uel districtus 

Aslum spolium E 

Astarinum ubi uenduntur bona pro- 
scriptorum 

Assillum tabanum 

Asotus luxuriosus 

Ast uerum?) 

Asteriscos stelle perlucentes 2 

Astillum illum uero 


1) ma s. v. add. m. 1 || 2) u prior pro y corr. | 3) in margine hae sunt gl.: 
Asia elatio, Pathmos fretum, Ephesus uoluntas siue consilium meum || 


3. sequitur ut nova gl. in c: Aut armatura nauium | 4. Artepta c || 6. sequitur 
in c: Arcem cacumina sumitas || 7. arram interpr. c | 8. Arbas c | demonias c || 
9. secuntur in c: Arctus qui et boetes stella septentrionalis οὐ Arma auxilia | 
25. arce 6 | 26 macinamentum quomodo muri dissoluuntur || 43. intendit c 
45. dispicit e | contempnit om. c | 46. confugia c || 49. arididus c | uel om. c | 
destruetus e | 50. Alsum 6 || 51. Asturinum c | uinduntur c || 52. Asillum c | 
53. luxoriosus c | sequitur im c: Asur superbus || 55. om. c || 


1 


e 


-— 


σι 


[2 


σι 


φ 


9 2 


Aspargine asparsione 

Ascitis quesitis 

Aspera hiems uiolenta tempestas 

Astilla uerum illa femininum est 

[Adstipulatur adsentit 

Astillum illum aut autem 

Aspernanda reicienda 

Assumpta consumpta finita 

Aspectat aspicit 

Asta astutia 

A stirpe ab origine 

Astute callide argumentose 

Aspernator contempnit despicit 

Asotus luxuriosus magnus 

Astus fraus 

Asciterium monasterium 

Astrologus siderum existimator 

Astronomia astrorum nomina 

Asstrologia lex astrorum 

Astrum stella uel sidus 

Ascites grece latine aqua plenus 

Aufertice ablatiuus | 

Attu tuuero 

Atuerum ceterum 

Atroces mmites seui crudeles 

Atrum nigrum uel obscurum 

Atratus lugubris 

Attaui antiqui 

Atrox ferox perniciosus 

Athomi tenuissimi pulueris qui in 
radiüs apparere solent!) 

[Ater niger 

Atrox seuum?) crudele 


9 


Dd 


1) solet corr. m. 


1. asp///r///ione c | 2. quiescitis ¢ | 3. hyemps c || 4. Astillam c | illam c | 
femineum c | 23. praecedit in c: Atleta luctator | 25. crudeles om. c || 26. uel ob- 
scurum om. € || 27. Astratus c | 28. Ataui c | 29. Atorox ante corr. c || 30. Automi ¢ | 
pulueres e | radiisolis apparent c || 45. sole c || 46. spetiosa c || 48. Auiaé extra uia c || 
54. audaciter c | 55. que habes c || 56. crescet c | 58. Aurit implet aperit et Auspi- 
cium aui signum c || 60. antiguam c || 62. aut om. c|| 63. adipisci conat c || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Attollens eleuans 

Atris obscuris nigris 

Attica atheniense 

Attali regis primum allatum est 

Attribux senex atrix buceis 

Attat uox uel sermo stupens 

Atdum quamdiu 

Atqui reuera immo 

Atthenas anomen uenerue dieti 

Athanatos gt latine immortalis 

Atheus ars moralis 

Atalecton ubi uersus legitimo fine 
concluditur] 

Aurora que ante solem procedit 

Aurea speciosa 

Aula domus regia 

Auium extra wa 

Aurora matutinum tempus 

Auencat eradicat 

Auleum uelum 

Augures qui auguria intendunt 

Audax temerarius 

Ausim audacter 

Augus qui aues colligit - 

Auget crescit ampliat 

Auctio crementum uel uenditio 

Arit auis signum 

Auspicatur incipit 

Auirum anticum 

Auspicatus adorsus 


Augustius magnificentius aut prae- — 

clarus Ἵ 

ΕΣ ΗΝ | 

Aucupatur appetit adipiseit conatur | 

in solent | 2) seuu//// (s erasa) | : 
] 


—————— 


GLOSSAE CODICIS VATICANT 3321 28 


Auertit distulit abduxit 

Australis meridiana pars 

Auctor conscriptor 
uentor 

Auellit’) eradicauit extrait 

5 Auulsio ruptura scissura 

Autumo estimo 

Auersor detestator 

Augustior felicior praeclarior 


faetor adin- 


Auctoratum consuetudine plurimo- 
rum auctoritate firmatum 
19 [Auitum anticum 
Ausonia italia dicta 
Auiustrum amplificatum 
Auortum conceptüs inmatri partus 
effusum 
Autum ipsud 
15 Austrum. africum 
Auuim secretum alonge semotum 
Auttetus non aliter 
Australis meridianus 
Auitum duabis adrelictum 
20 Audet ausus sum 
Aueit exportat 
Autumat estimat dicet nominat 
Auellit expellit 
Aut?) submotum longe 
25 Autum ampliatum 
Auertere prohibere 
Auribus plautis placidis et ingen- 
libus 
Ausem ausus sum 
Auentes cupientes uel gaudentes 


Audacissime confidentissime 30 

Aucupium lucrum 

Aufugit abscedit 

Aulea cortina regia 

Auulsa abstracta uel eradicata 

Auctius amplius uel uberius 35 

Autumabam existimabam 

Aurit audit uel oret 

Auctoritate firmatum] 

Audeo audaciam sumo 

Abortim conceptus inmaturi par- 4° 
tus effusus 

Auceps auium captor 

Autum antiquum 

Aurugo morbus regius 

Aucta comulata impleta 

Auia secreta extra ula 45 

Auertit superauit 

Audentior presumptior 

Audacter audaciter 

Audacta ripa nemorosa 

Ausi precepi 50 

Auetoritas aliquibus meritis con- 
firmata persona 

Ausisti potasti 

Auerni inferni 

Ausesis augmentum dictionis 

[Austri nimbi aliter uenti 

Augurans ominans 

Auus pater patris 

Auitus aui locus 

Auexit secum adduxit uel asportauit 


55 


Auspiciis indiciis uel potestate δ 


1) A///uellit (1 litt. erasa) | 2) h addidit m 2 (haut) || 


3. conscript’ fact’ adinuent’ c || 4. eradicat c || 6. Auctumo extimo c | 7. de- 
testor ¢ | 39. audatiam e | 40. Auortim c | effundit c | 41. auicaptor ¢ || 42 Aui- 
tum c | 44. cumulata e | sequitur im €: Austris uentis | 48. audactiter c 
49. Aucta c|| 52. Austis potatis c || 54. Ausensis aucmentum c | secuntur in c gl. 
hae: Axe sub dio sub patente celo, Azimum sincerem || 


1 


= 
c 


T 
σι 


20 


94 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Aullas quas ollas dieimus Bascaudas concas ereas 
Auspicia portenta prodigia Baccanilia baceado uel furor 
Augustum sanctum religiosum ue- Bardus stultus ineptus 
nerabilem !)] Barrit eleuans cum uoce dat 
Baccilatex uinum 
Baudant latrant 
Baptismum tinctio Barritus clamor elefantus 
Basilla regina . Barrum rufum 
Basileus imperator rex Balteum cingulum 
Bachus unum uetus Bases sessio columne 
Baratrum uorago fundum carens Bacue clamare 
infernus Baxeas calceos 
Babilonia confusio Basterna tecta manualis 
Basiliseus serpens qui flatu suo Baratrum terre yatus]| 
quod adtingit incendit Blatta purpura 
Barbarismum loquelle uitium Baxem calciamenti genus 
Badrus stultus meptus Barcocabas stellec hebreum est 
Baliste genus machine unde exeu- Beatus felix 
tiuntur sagitte Beatitas beatitudo felicitas 
Baubant latrant Beat beatificat 
Baccane herba iocundior Beauis beatum faciens 
Balbiger stultus Beneficus bene agens 
Barbarica aurea ornamenta Belliger uir fortis 
Bacapulus in quo mortui efferun- Bellicosus uir assiduus in bello 
tur uel portitor Belligerant pugnant 
Balbus qui uerba non explieat Bella cient bella committent 
aut frangit Bellum domesticum intra domum 
[Balantes oues uibentes Bellum eiuile ciuis qui est contra 
Baechatur furit? discurrit latroci- — ciuem uel intestinum 
natur Bellum italieum bellum romanum 


Baucalem gillonemubiinfusaest?)fit Bellum quinicum afrieum?) 

1) m. 2 maiorem interpolationem ad astrologiam spectantem | adiecit, quam 
omisi | 2) est exp. m. 1 | 3) post quinicum lacuna relicta est, in quam quadrat 
bellum || 

4. Dabtismum c | 6. aut rex c|| 7. Baccus c|| 8. profundum interpr. c || 9. se- 
cuntur in e: Bacanalia furor et Baccula uaeca diminutiue | 11. om. c || 12. Bar- 
dus be | 13. Ballista e | macine c | seutiuntur c || 15. erba c || 16. Babiger c | se- 
quitur in c: Baratrum uorago carens fundum || 17. Barbaria auro aut ec | 18. mo- 
raui efferuntur e£ Baiulus portitor e|| 37. Blata c | 38. caleiamento c | 39. stella 
ebreum est e | 43. Beabis c | facis c | 48. Ballatiens c || 50. cibile c | ciues 
contra ciue uel intestimonium c || 52. Bellum punicum romanum c | 


25 


30 


40 


45 


50 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 25 


Bestiarius uenator bestiarum 
Berillus genus lapidis 
Blenones padi hircones 
Belba bestia aut fera 

5 Bene linguatus eloquens 
Bradium premium uel palma 
Brabirium uictoria 
[Brattologia breuis dictio 
Breui animo pusillanimo 

10 Bellum maritimum in mare 
Bellum pugnam 
Bellantes dimicantes 
Bellieosus pugnandi cupidus 
Beedi thebani 

15 Benigno grato 
Bellorufons equos pinnatos 
Bestimie troie 
Belbe bestie maris 


Beatanalia baecationes uel furores 


: Benigne sine difficultate 
Bellieus pugnandi cupidus 
Bersabee puteus septimus 
Bethsamis domus solis] 
Bistemie troie 


25 Disuleum utraque parte sulcatum 


Bibliotheca lybrorum repositio 
Bilicia stulta 


Bibliothecarius qui codices resecat 


Bibliopola qui codices uendet 


. 30 Bilinguis bifarius idem loquens 


Bibulus bibitor 
Bicipitis bis acus 
Biceps bis acutus 


1) bi s. v. add. m. 1| 


Bitidum biformem 

Biti proficisci 35 

Bigamus secunde uxoris maritus 

Bipinne secure 

Bipedale idest. duorum pedum 

Biclinium quasibieellium!) | idest 
due celle 

Biuium inter duplex 40 

Bimator duplicator 

Bisiliter poreus fixis ungulis 

Bimaritus iterum. maritus 

Bibera secunda uxorum coniux 

Birsum coreum- bubalum ^ 45 

Bipatentibus ianuis apertis 

Bidento fodio 

Bifores duplices ianue 

[Bibrantia iacula fulgentia 

Bipertit induas partes diuidit 50 

Bisultes porcus fixis ungulis 

Byssum sericum tortum 

Bimatus idemque 

Bident adextra porta capent 

Bistonio troia 55 

Biremis duorum remorum 

Bisculum diuisum ungula 

Bibulam humoris auiditam 

Bifidum biformem 

Bipallum ferramentum rusticum °° 

Bibolatio designatio 

Blessus qui uerba frangit 

Blenones pudici hircule 

Blasphema detractio 

Blas stultus e» 


1. Bestiaricus c | 3. putidi e | 4. Belua c || 5. Benelinguarus c || 6. ab hac 
gl. accedit d | 7. Bradium c || 24. Bistanime c || 26. Biblioteca a || 27. Blicea bed || 
28. Bibliotecarius c || 32. acutus c | 33. bicaptis c | 36. Bigaon c || 37. Bipinnet c 
39. uicellium c | id est om. cd | due cellule cd || 40. Bibium ed | iter c | 41. Bi- 
matur c | dubicatur ¢ || 42. Bisilites c. Bisiltes d | fissis c | 44. Biuera d | uxorum 
om. cd | 45. corium cd | bubulum cd || 46. Bibatentibus c | ianuas c || 


26 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Blatterat stulte loquitur Bounator trieat insidiosus 
Bifarius. bilinguis Bombus sonus tumidus 
Bigenes de duorum generibusnatus Bouest rura busta rubentia 25 
Bipinnis bis acutas Bootes') stella 
s Bidubium que post duos maritos Boni consolendum in partem bo- 
biduatur nam 
. Bibium due uidue Brocea labrosa 
Bifidum in duas partes fixum Brauium premium | 
Bicerra uestis rufa Breuianimo pusillanimo 30 


Byssum genus est quoddam lini Brutescunt stulta fiunt 
nimium candidi et mollissimi Brutus stolidus indocilis?) 


quod graece papatin uocant] Bruma tempus hiemis 
10 Boetes stella septemtrion Brauium genus palme uictorie 
Bos forus Brettanice flores qui in silua nas- 35 
Boia idest catena cuntur 
Boreas uentus aquilo [Baratrum infernum 
Boando uociferando Boatus uox plena siue mugitus 
15 Boantes clamantes boum 
Boare sonare strepere Bratteo auri lamina 
Boa nomen serpentis Benebentus dieta quasi bene in- 
Bobimatores inconstantes uenta uel bene habens idest 
Bona eaduea facultates quibus non — fertili terra seu opulentissima 
suecedit ullus heredes Bulimus fames magna 40 
20 Brocea labrosa Brauium palma idest manus uie- 
Bonus sonus aut uox torie?) 


Bortama ecce manualis ποτ - 


1) o secunda, ex e corr. m. 2 2) ocilis im ras.|| 3) Baccanalia furor et. Baceula 
uacca diminutiue add. m. 2: eadem haec Ovidii Met. V 544 sq. verba, adiecit: 
Fedaque fit uolueris uenturi nuntia luct; Ignauus bubo dirum mortalib; omen. 
praeterea. sup. Ignauus extat pigrü et sup. omen est augurium, in margine Fetore || 


10. stella id est cd | 11. uentus interpr. d | 12. om. cd | 18. Bouinatores d. 
Bobinatores c | 19. eres 6. heres d | 20. Broca d. Brotta c | 21. Bomus e. Bo- 
mas d || 22. tecta cd | 23— 25. om. cd || 26. Boetas c | nomen stelle ed || 
27—29. om. cd, pro quibus hae leguntur gl. in e: Bacula iuuencula aut uitula, 
Burrit uox utue, Burrus ruffus et niger, Bustum lignorum strues ubi corpora hu- 
mana cremantur, Bubulei pastores bouum, Bustuarius qui corpora humana eremat. 
idem fere d habet | 31. Brucescunt c || 33. iemis 6 | secuntur in cd gl. hae: Bucco- 
nes stulti rustici οὐ Brusa (Burra d) cloaca (cloasa d) | 34. om ed | 35. Burti- 
tanici c. Burritanici d | silua] salina d | secuntur in cd: Buxeas (Boxeas c) cal- 
cios (clauos d) et Bucerum pecus bubulum || 


ΑἿΣ 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Burgos castra!) 
Bucerum uox inepta 
Bucula bacea 
Brueus lucustas 


5 Dullantaes aquae exundant 


10 


20 


Bustantes funestantes sepelientes 

DBuceriae armenta 

Bursa corium 

Bullae ornamenta regalium puero- 
rum uel equorum uel camelo- 
rum] 


De e et a 
Canit cantat!) 
Canities senectus 
Cassum uacuum uel inanem 
Capescit liuenter accepit 
Capessit tenet aut capit 
Cauilatur cum conuicio ioeatur 
umridet aut tergiuersatur 
Caulae ubi sunt aduocati 
Caulas ouium cortes 
Cachinnum rediculum 
Caulem fructicem 
Cabo caballus 
Canum summa pars galeae 
Capulum spatae manubrium?) aut 
gladu 
Caminus fornax 
Caposus inlisus 
Caudix robur uel radix 


21 


apillaseit capillis porrectis 
Capillaseit llis rect 
apiticensus cor ui in capite 
Capit Ss corona ¢ { 
geritur 115 
‘aducus demoniacus 
Caduceus dem e 
Cadueis inanibus 30 
Caducum casurum 
Japa ntinens 
Capax cont 
n Oo spatium 
Capedo spat 
Cautus prudens uel acutus 
lataplus ac is nauium 
Cataplus aduentus nauiu 
Classes nauium multitudo 
Caneri cancelli 
Castimonium sanctimonium 
1 "uiaeuum 
Cassum inane peruact 
Calpes galeae militum 
Casses reda leporum 
‘au 1 1 
Cautes saxa ingentia 
Canit praedicat uel cantat 
Causatur queritur uel querella in- 
{ 

fert 
Celeps sine uxore 


10 


45 
Calles uiae in siluis aut semitae 
Caristia dies fructus inter conatas 
Calumniatur ealumniam facit 
Capuluis manubrium gladii 
Cassabundus instauilis bacillas —— s 
Capulum ubi mortui efferuntur 
Caniles ex farma et aqua coquitur 
Caluitur moratur 

Caesit cecidit 

Capessas ineirias ut ciceso 55 
Capessere incipere uel adinplere 


1) ab hac glossa denuo exprimitur scriptura. Vaticani 3321, deest cod. Cass. 
usque ad p. 37, 44} 2) r add. s. v. m. 1} 


10. om. bed || 12. Canicies c | 13. uacum c | uel om. d || 14. Capessit ed | 
libenter c | accipit ed | 15. ut capit c. aud capet d || 16. Cabillatur c | con- 
uitio ¢ | ioculatur c | aut ridet bd. uiridet c | aut tergiuersatur om. cd || 18. cur- 
tes bed || 19. Cacinnum ridiculum c | 20. fruticem ed | 21. Caba c | caballum c 
22. summam c | gale c || 25. Caplosus bed || 26. ruborum radix c || 28. in capite gerit 
d. capite gerit c || 30. inmanibus c || 33. Capedum d || 34. Catus d || 37. Cancelli c | 


18" 


10 


τῷ 


σι 


28 


Capsit aperit 

Cardens uasa fretiua saliorum 
Carisa lena est dupla 

Canier leno 


5 Canice recremeo 


Casinar senex] 

Callidus suptilis uel astutus 
Candet splendet micat 

Candescit nitescit 

Caticizat imbuitus structus 
Cateruatim gregatim 

Cataclismus diluuium aut euersio 
Catalogus iustorum numerum 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Caucasus mons scytiae 30 
Cautes aspera uel saxa in mare 
[Calones gallearum militum 
Cauet deuitat 

Catax aut elox aut elodus 
Callet usitatissima abet 


Caminus proximus 


815 
35 


Caluitium caluum 

Cana fides antiqua fides 
Casus periculum euentus 
Capis accipis?) 

Calent ferbent 

Carinae medium nauium 


40 


Cateruarius quiincateruis populiest Caleas diuini peritus 


Capessuntur capiuntur 

Canora cantu grata 

Cauno negotiator 

Catasta genus poene est eculeo si- 
milis 

Catum seriptum 

Cantilena cantici conpositio 

Capit fruitur 

Carpit concidit aut detrahit aut 
poma incidit 

Crassatus effectu priuatus 

Cantus sonus 

Casum lapsum aut ruinam 

Carere dolo esse sine fraudibus 

Caribdis mare uertiginosum qui 
naues absorbet 

Carpitur consumitur 

Candentes candidi uel nitidi!) 


Candentia sidera decliuiua?) oeci- 
dentia 

Capta uiduata 

Jauo rouore aequo ligneo 

Carminae litterae 

Carmen laus 

Cancum internigrum 


45 


Cautum sollieitum nauis 50 

Cari parentes carissimi patres 

Caus prima rerum confusio inqua 
mundante discretione latebat 

Calumnia accusatio 

Callidus dirus malitiosus 

Clamitat clamat saepius 

Classica exinanita 

Classem nauem 

Caulas septa ouium idest casae 
pastorum 


55 


1) ti add. s. v. m. 1 ἢ 2) s pro t corr. m. 2 || 3) decliuia m. 2: decliuiua o. 1 || 


7. siue ed || 8. Candis e | 10. Catecizat c | inbuit interpr. bed || 11. congre- 
gatim b | 12. Cataclismum ed || 13. numerus ed | sequitur in bed: Caterua multi- 


tudo | 14. interius c. incaterbas d | 17. 


Caupo b | negociator c | 18. simile c | 


sequitur in c: Catax a coxa | 19. Cautum c | sequitur in c: Carbaso linum | 22. de- 
trait c | aut discerpit aut poma c || 23. Cassatus bed || 26. dolum c | 27. Caripdis c | 


uertiginosem c | 29. candidum igniti c. 


31. mari c | 


candidi aut igniti d | 30. sortici ed || 


10: 


10 


v 15 


20 


τῷ 
ι 


9 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 29 


Cano carmine meo refero 

Cateruatus multitudinem circum- 
datus 

Cantus dederunt eantauerunt 

Camera fornix curua 

Causor!) accusor aut queror| 

Cana coma siluestria 

Causarius reus 

Cadauer ab eo dicitur quod per 
mortem ceciderut?) 

Caterua multitudo aut grex 

Causatur quaerellatur uel queritur 

Causatio querimonia 

Catus uelua marina 

Caruaso lino 

Catax acoxa 

Calixica exinanita 

Capessere capere 

Calips fornax ferri 

Carbasa uela 

Calee fine 

Calidos latices aquas calidas 

Calamis tubis 

Carcesia genus poculorum 

Chaus confusio rerum 

Carecta loca caricae plena 

Cauillum ioeus cum conuicio 

Castrensis honor aut dignitas 

Caducarius quicumque fit heres in 
bona alieuius?) qui heredes non 
habet 

Campiter fundus qui in campo est 

Carpsit discerpsit 


1) Causor ex Casor m. 2 
4) arenas m. 2. arena m. 1 || 


Carptus discerptus idest concisus 

Canoris cordis 

Classieus sonus in nauibus aut in 
tubis 

[Crapula nausia uel comesatio 

Caperratum supercilium tristes 

Carcessium est in summo malona 

Canuam canistrum translatum 

Camba cauis 

Caliendrum quo eapillos mulieris 
conuenit in ornamentum ad oc- 
cipitium 

Cassiculo reticula 


Catella diminutiuae catena ut asi- - 


nus et diminutiuae asellus et unus 
ullus 
Claudere claudicare 
Casabundae saepius cadendae 
Carbunculi gemmae hos grecis 
pinteres uocant 
Callens sciens uel intellegens 
Calleat nouerit uel callidae sciat 
Cantila antiqua. contentione 
Calueris frustratus fueris 
Caracutium altissima- 


rum rotarum capsique deuexi 


uehiculum 


quo solo in campania pro are- 
nas*) siluae gallinariae uereuan- 
tur antequam lapide stenerentur 

Caprone hic medios inter tempora 
capillos propriae uero aequorum 
iuueque imminent ita dictae quod 
sin caput prone 


corr. || 2) ante t erasa n || 3) post li erasae cu | 


8. p morté c. morte d | ceciderit bed || 9. om. bed hoc loco || 10. uel que- 
ritur om. bed | 13. 14. om. hoc loco 6, non d | 15. exinanit c | 16. Capescere cd | 
sequitur in cd: Calles semite || 18. sequitur in cd: Callidus uersutus aut astutus | 
23. Caos cd || 24. carie c | plane (a ex e) c | 25. Capillum c. Cabillum d | conuitio c || 
27. que heredem c || 28. in om. c || 30. discerptus om. c | id est conscius succisus c | 


30 


30 


Calabrum genus uersuum malorum 
quasi colobon uel iocularium 

Capit sumit 

Catipulum mensa quadrata que in 
atris ponitur 

Clamitans frequenter clamat 

5 Capio intellego] 

Calculus lapillus calex enim lapis 
est unde et caleulari dicuntur 
idest. numerus 

Cantarmum uel cantarum equus 
castratus aliu 
cant 

Canicula a cane dicta 

Catapota genus calicis 

10 Caleon quasi humilis leo 
20" Calamaula') canna de qua canitur 
Caristium marmor 
Candius uestis regia 
Caraptura detentio 
» Clangor uox tubae 


saumarium uo- 


= 
σι 


Crapula uini ciuique indigestio 

Clamdestina oceulta 

Clam occulta aut furtiuae uel ab- 
sconsae 

Claritudo?) claritas?) 

Claneulae latenter 

Caries uentustas*) 

Cariosum uetustum 

Claret patet manifestae est 


t2 
[I 


1) 1 add. m. 2 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Crapulatus ebrius 

Crateres uas idest?) qui unum ca- 25 
pit urnas - ΠῚ -") 

Claustra clusura 

Catascefe destructio 

Casnomia musca uenenosa 

(Captat capit 

Cautionem cauendum 30 

Captans intelligere cupiens 

Cauet uitat 

Carnificina macellum 

Carpit uellit 

Cauillatur calumniam facit 

Cabrones girgalos bespas maiores 
arboribus 

Chaldei feroces 

Cacumen uertix 

Calculus lapillus 

Candit fulgit 

Claneulum idem occultae 

Clamdistinum occultum dispositum 

Callitas astutias 

Caua cornea bucina 

Canon consuetudo 

Cauillatio quocus 

Charismata gratiarum donationes 

Carecto papyrionem | 

Cassia‘) flores bene olentes unde 
unguentum fit 


35 


40 
90" 


Cauillantur tergiuersantur 50 


in ras. | 2) 1 add. m. 2 || 8) 1 ex a corr. m. 1: 8 add. m. 2 || 


4) n expuncta | 5) idest add. m. 2 || 6) capit ex caput corr.: inter capit et urnas 
rasura 1—2 litt. est | 7) Casia ante corr. || 


6. est unde] enim uel c | decalculari c | dicitur ed || 7. Canterinum ed | cante- 
rium ed | uocantur e || 8. sequitur im cd: Cacinnus tractus solutusque risus || 
9. calicis c | 10. quas ed | 11. Canna maula d | canit cd | 14. Captura be. 
Cabtura d | 18. occulte ed | uel] aut cd || 20. Clangule c | 21. uetustas bed | 
23. manifestet sine est c | 25. unum cadum bed, nisi quod uinum d | id urnas 
tres d: om. bc || 26. clausura bd || 27. distructio be | 28. Casnomina e || 49. Casia ¢ | 
bene om. ed | fit] conficitur c || 50. Cabillantur c | 


σι 


10 


15 


2 


ς 


HM 


21 


2 


ex 


30 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 91 


Callet usitutissima habet Capite absolutae capitis periculo 
Clauis manicae timonis liueratus] 
Crapula cruditas De ὁ et 6 
Cabro bespa longa Cerimoniae obseruationes uel reli- 
Canamaula lanugimem habentem giones aut saere publicae 

idest citoniae Censores iudices 35 
Canorum prophetarum Censet statuet aut iubet uel de- 
Calatium canistrum idest cartallum —— finit ' 
Calta genus floris Celeber frequens!) festinus 
Caduceum uirga mercurii Cecinit eantauit dixit 
Cartallum canistrum Cedit consensit succumbit uel di- 
Cancer forceps aut uluus mittit 
Cauo traue naui Cedo succumbo uel locum do aut 40 
Castoreum testiculi ueluarum oboedio uel pareo 
[Capulosus inlisus Ceduntur occiduntur aut truncan- 
Capite census taxatio possessionum tur 
Cauillatur mandatur Censuit iudicauit definiuit statuit 
Capitolinus capitolio seruiens modum posuit 
Caliuem ferrum Censura decus uel pulchritudo 
Calee fine ' Celer uelox 
Calatim eanistrum siue cartallum Celes caelicole 45 
Castrenses militares Cernit uidit prospexit 21u 
Carpere detegere Caelites deos 
Carmina cantilena uel musica Ceruli nigri 
Cantu praece Caelitibus diis 
Casuros cadentes Caelius excelsus 50 
Canet respondet Celsa sublima uel alta 
Casus fortuita periculum Celsus altus excelsus 
Cauernas concauas petras Censeri appellari uocari 
Cardo summa pars ostei Celebretur agatur 
Carpere consumere Ceu quasi 55 
Castigat uerbis corrigit Celeps eonuiuii expers 


1) s add. m. 2 | 

1. usitatissima ὁ || 2. manicateno monis c || 4. Crabro ed | uespa ed || 5. Ca- 
namuula e | cidonie ed || 6. Canoare c || 7. Caculatum c || 11. froceps c | ulcus ed | 
12. Cabro e | interpr. om. c | 18. uel uorum c | 33. om. bed || 34. obseruatió mesum reli- 
giones c | aut sacre publicae om. bed | 35. om. bed || 36. uel definit om. ed || 37. festi- 
nus om. ed | 39. succumbit consensit bed | aut ed || 40. aut locum ed | uel pareo 
om. ed | 41. aut truncantur om. cd || 42. Cesuit c | finiuit cd | sequitur in ed: Cen- 
sor iudex | 13. uel] a e| 51. sublimia ed | aut alta d. om. c || 56. conubii c | 


σι 


10 


15 


25 


32 


Ceruleus uestia marina colore uero 
appellatus 

Cesaries coma capitis 

Cei iudicatores 

Caeliuatus sine uxore eo quod caeli 
digni sunt 

Crepidinem summitas riparum 

[Caerulae lineae in arbore nauis 

Caelicole caelestes 

Cerulus wiridis uel glaues 

Celebritas conuentus frequentorum 

Cireurum genus nauis 

Cecropia etica regiacae 

Cedo dico 

Cerulea nigra 

Cespes terra aut grammine 

Cespitem fruticem 

Censetur dicetur 

Censum deuitum patrimoniorum 

Cereris messis 

Cernes uides 

Centum promul posuit 

Ceca nigra occulta 

Celerare fuga maturius fugere 

Cetari liquaminari 

Coepit initiauit tenuit 

Ceci furore ira excitati 

Certos exploratores 

Celata sculpta aut depigta 

Certare contendere dimicare 

Cesis custodibus cesis sacerdoti- 
bus 

Cece fores oecultae ianuae 


GLOSSAK CODICIS VATICANI 3321 


Ceco igni occulto amore 

Ceduntur uigiles inficiuntur 

Certati concertamine 

Cessisse recessisse 

Cecidit ruit 35 

Celitis celestis 

Caelit caelestes 

Cetus uelba marina 

Centiam lunam | 

Censura uindicta cum potestas 40 

Census facultates uel opes 

Censurius excensores 

Cespix frutex 

Crebro frequenter 

Creber frequens 45 

Caeles cithara que exanitur 

Crebreseunt multiplicantur aut in- 
ualescunt uel innotescunt 

Crepitus sonus flammae 

Crepitans resonans 

Celebrae sollemnem 

Cerastes serpentes cornutas 51 

Crepontia insignia uel indicia que 
expositis infantibus adibentur 

Cetus congregatio uel conuentus 

Cessantem tardantem morantem 
desinentem 


Cherubin scientiae multitudo 55 
Centrum medium camere siue 
caeli 


Cerebrosus qui in cerebro habet 
uitium 
Celeberrimus frequentissimus 


1. bestia cd | marina (maria 6) omissis reliquis cd || 4. Celibatus e | eo om. ¢ | 
quod et e | digni sunt] digis c || 5. Cripidinem sumitas c | 40. aut d. uel 6 | se- 
quitur in ed: Celestibus (Cestibus d) om. interpretamento | 41. uel iussus e aut 
iussus d | 42. excensore cd | 43. Cespis d || 45. Crebes c || 46. Celer d | cithara 
que canit e || 47. aut ualde sciunt c | 50. sollemne ed | 52. Crepundia e. Cre- 
bundia d | inditia qui c | 53. uel conuentus om. ed | 55. Cerubin ed | plenitudo d || 
56. Cetrum e | sequitur in ed: Celicole dii celestes uel qui celum colent (aut 


celum qui colunt d) || 57. Cebrosus c. 


Cetebrosus d | cerebro € || 


99u 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Ceres frumentum aut panes 
Chelido hirundo grece 
Cercilius nauicula 
[Ceco mare nocturno bello 
5 Cerere paneum tricticum 
Caelestior praestantior 
Cecutientes lippientes 
Censeo decerno extimo 
Creperis duuiis 
10 Cernuat praecipitat se 
Creterre crateres 
Cernuus in ceruice preceps 
Cetra genus scuti marsici uel scu- 
tum sine ligno 
Cetus mulieres capillus ad fronte 
15 Cecumentes lippientes 
Censet extimat iudicat 
Celeps uir sine uxore 
Certat pugnat 
Cerimonia legis diuine uel consti- 
tuta sacrificiorum 
20 Cereslia arma pistoria 
Celidris serpentibus 
23" Clepare contingere 
Clepit subripit 
Clementer benignae 
25 Clerus sors 
Celebrare colere] 
Cerasus arbor 
Cerasia poma 
Creagrans tridentes 
80 Cretus generatus aut purgatus 
Crepusculum initium diei uel noctis 


1) s add. m. 2 | 


1. aut panes om. cd | 


2. Celido irundo ed || 


33 


Cenodoxia uana gloria 
Cenouium monasterium plurimo- 

rum 
Celebrat frequentat 
Cemeria siluas obseuras!) 35 
Crebris spissis 
Crecopidiae etenicenses arege gre- 

corum copre 
Caenum luti uorago 
Censura uigor uel seueritas 
Cerula nigra a cere colore tractum 40 
Cedar tenebre uel memor 
[Celeps inues innupta 
Cerebrum narium altitudo 
Cementum mendacium cogitatum 
Ceterum nam 45 
Censura uigor seueritas 
Celeuma canticum nautarum 
Crepor sonus 
Ceoptis incoatis 
Cessare uacare quiescere 50 
Certa firma uel placida 
Certi securi 
Cesis occisis] 

De c et i 

Ciet mouet uocat prouocat 55 
Citerius exterius ulterius 
Citatim cursim 
Cintia luna 
Ciere bellum inire 
Cibis patricius senator maior 60 
Ciuis romanus romanus natus 
Citus festinus uelox 


8. Cercilus e. | 29. Crea- 


gras c. Creacras d || 33. Cenobium ed || 34. Crebrat c. Celebrant d | frequen- 
tant d | 35. Cemerias c | siuas c | 37. Crecopide cd | atenienses cd | copre 
om. ed | sequitur in cd: Celeber festinus frequens || 39. uel om. c. siue d || 40. puto 
est autem nox pollore (noxa pallore d) suffusa add. cd || 41. om. c | aut meror d || 
51. om. bed || 55. uocat] eaput ¢ || 56. om. ¢ || 60. Ciuis c | patrius c | senat’ c || 


Corp. gloss. lat. tom. IV. 


3 


94 


Cilex perita 
Ciuicat ciuem facit 
Circuit girat 
Circuitus girus circulus 

5 Cireuit girauit 
Cireulus girus 
Cireiter plus minus 

24" Circulator qui famam adportat pe- 
riculi 

Circa. iuxta 

19 Cireus girus 
Cireumseripsit conclusit 
Cireumuenit in praeiudicium misit 
Cireumquaque omni parte 
Cireumluit circumsoluit aut fluit 

15 Cireumfusa eireumdata 
Circumseptus undique cinctus 
Circumscripta deleta 
Citi festinantes 
Citam uelocem 

:» Cieutientes lippientes 
Cieuo uocabo clamabo 
Ciroxere circumdare 
[Cixit iudicio expertus uel litem in 

iudicio passus 

Citra extra 

25 Cicus plaeidus mansuetus 
Cicunre mansuetefacere 
Circumfusa cireungecta 
Cis citra uel post 
Cireumfusus circumdatus 

80 Circum tempora iuxta fronte 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Circumspexit contra undique uersus 

Circumfusa undique ueniens 

Ciet mobet caput prouocat 

Ciruleus uiridis uel glaucus 

Cireumforaneus cira fara ductis — 35 

Citimum contra omnia proximum 

Circumlocutiones obscuritates 

Circumspectat sollicitus est 

Cicatrix liuor 24u 

Citra extra 40 

Ciclades insule in mari 

Cripitanti sonanti 

Cireumlitus unctus 

Citrate sine te] 

Cireumscripsit concludit im preiu- 4 
dicium mittit 

Circumscriptoriae callide subtile 

Ciebat concitabat 

Cimbia species poculorum 

Cimbri galli 

Climacteria naturae rei incerta per- 5 
fugia uel auxilia i 

Climmate pars caeli . 

Cimber gallus cibis de gallia . 

Ciuelus mons frygiae 

Cirsum carpentum 


Ciamus concinnamus 55 

Chirografus!) cautio 

Citeriore interiore 4 
i 


Cicutis arundinibus aut erbis be- 
nenatis : 
Cilindrus lapis uolbilis 


1) us m. 1: à m. 2 || 
1. pirita c. pirata bd | 2. Ciuitat b | ciuiu c | 4. circulus om. ed || 
5. om.d | Circuiuit e | 6. om. d || 7. 148 plus 6 || 8. Circulatur e | 12. prae- i 


iuditium e | 14. uel c | 20. Cicucientes c | 21. Ciebo ed | clamabo om. ed | 
45. piuditium c || 47. concedebat ed | 48. Cinbia ed | speties c || 49. Cinbri e | 
50. Climateria e | 51. Climare c. Climatem d || 52. Cinber e | galles ciues c 
53. Cibelus d | 54. Cireum bd || 55. Ciam c | concinamus bed || 56. Cirografum b. 
Cirographum c || 58. uenenatis c || 59. uolubilis ed || 


σι 


10 


μ᾿ 
ς 


20 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 aD 


Ciuita frequentia 

Cista corues 

Cinnus torti oris 

Cierentur uocarentur 

Ciritat populum adloquitur 

Cirsum genus uehiculi 

Ciliandrum semicolumnium 

Citaxus similis taxo 

Citerum aliquid exinde citiara- 
rum 

Citerius quasi propitius 

Ciparissus cypressus grecum est 

Clybanar quasi tunica ferrea 

Ciuaria aciuo dicuntur generaliter 

Cynocefalus homines sunt qui ea- 
pita canina habent 


5» Chens amicus minor 


Chentela officium domestici idest 
clientis 

Crispans concutiens uibrans 

Cristabat cassidatus aut galeatus 
fulgebat 

Calypsidra uas aquarum quam iu- 
dices habent propter oras noc- 
turnas metiendas 

Clientes amici uel serui 

Ciro hue ad nos ultra a nobis ad 
alia 

Citisum frutectum 


1) exercitum (m ras. in 1 corr.) || 


Cigni poetae 

Cliuosum inequalem 

Clypeare contexere 

Clypeum seutum 

Clinicus paralyticus 

[Cireumfundimur circumuallamur 

Cingula baltea qua cingimur 

Crepido ripa fluminis 30 

Circiter proxime uel prope 

Clitri hngna uolubilia in cabeis 

Cliuus ascensus] 

Cominus proximus aut iuxta aut: 
coram uel inpresenti 

Contio conuocatio populi 

Contionatur dux exercitum!) ad- 
loquens 

Contionarius qui populum adlo- 
quitur 

Coercit corrigit prohibet 

Conmentatus mentitus 

Conmentum commune mendacium 10 

Conmenta astutiae macinationis 

Comis hilaris bonus compositus 

Comtus ornatus 

Comtum compositum 

Coniectus in uneulis missus 45 

Copulatus coniuctus 

Conexi coniucti 

Conixi conantes 


2. cor/////bes e. corbis d | 3. tortio cd || 6. ueiculi c || 7. Cilindrum bed | semi- 
colomnium e | 8. aliquid add. e | 9. bis est in c | lemma om. c posteriore loco | 
ut cytharam c | 10. proprius bed | 11. ciprisus c | grece ed | 12. Clibanari ed | 
13. Cibaria cd | cibo cd | 14. Cinocephalus c | 16. offitium c | domesticidé c 
19. Cylipsidra c. Clipsidra d | uasaquarequam c | pro oras nót?nas c. per oras 


nocturnas d | 21. Citro cd | anos c || 22. 


frumentum c | 24. Ciuosum c | inequale 


cd | 25. Clipeare c || 26. Clipeum c || 27. paraliticus e | sequitur in c: Ciclopera et 
in d: Cicoplea, sine interpretamento | 34. Conminus cd | proximus interpr. ed | 
35. Conscio c || 36. Concionatur c | adloquitur bed || 37. om. ed || 40. Conmentatum c | 
mendatium c || 41. macinationes ed | 42. ilaris ed || 43. Comptus c | 41. Comptum c! 


45. Conlectus e | uinculis bed | 46. coniunctus bed | 47. coniuncti 


bed | 
3* 


3 GLOSSAE CODICIS VATICANI 5321 


Coneidit cecidit 

Conicere extimare aruitrare 

Concreta conmixta uel coagulata 

Conplectitur continetur aut am- 
plecti conatur 

Congeries congregatio 

Consiti constipati aut condensi 

Contribuli consanguinei quasi ex 
ea tribum 


Coiciunt iactant 
Coitio genitura 
10 Confutatus conuictus uel confusus 
Comat frondet 
Cornificina macellum 
[Conubium coniugium 
τι Conus summa pars galeae 
26° Conticuere tacuerunt 
Conclaus locus conclusus 
Consentiens conueniens 
Coniecture argumentationes 
Contagio coinquinatio 
0 Communis simul in se 
Commuleat conculeat 
Conrumant contio ubiuo 
Consum granum exalto 
Consueti consuetudo 
5 Confarsata consociata 
Confarraciter consociatur 
Confarrati" qui una copula sunt 
alligati 
Contemnalis senex emptus manum 
missus et tutor auctor factus 


bo 
c 


Coniecta collecta 

Consultum responsum 30 
Coercet coherceretemendare 
Conmenticius mendacissimus 
Coarguit ualde accusat 

Colatoria liquatoria 

Contundet deuellat 35 
Condunt abscondunt 

Consilium uoluntatem 

Condet construet 

Conueniunt respondent agitant 
Componit finiuit explicauit 40 
Comuulsae fluctibus laceratae 
Contingere attaminare 


Collem munticulum 26" 


Compar aequalis] 

Consternatus conuictus aut pro- 4 
saratus 

Contagio contaminatio criminum 

Compagines iuncturae 

Consumat complet finit 

Conlatum datum 

Congregat aceruat 50 

Contraphas contra ius diuinum 

Contra naephas contra scelus 

Cogitarium donatio imperatoris 

Conliuum crematum 

Contemnere neglegenter agere 55 

Contumelia contumelia aut iniuria 
uel graue conuicium ?) 

Commodus utilis actus congruus 

Coors numerus militum doctorum 


1) i add. m. 2||2) u post n ex d corr. m. 2 | 


1. cedit be || 2. estimare d | aruitrare om. bed || 3. uel coagulata om. bed || 
4. aut — conatur om. bed | 6. Consciti e | uel c | condens c || 7. consangui- 
nem c | eadem tribu c | 8. Conitunt c || 9. genutura c | 10. uel confusus om. bed || 
45. prostratus bed | 48. Consummat c || 51. fas bed || 52. nefas ed || 53. Cogi- 
narium d | 55. Contempnere c | negligenter e | 56. contumelia aut om. ed | 
iniurium e | aut ed | conuitium c || 57. aptus bed || 58. munerus c | doctorum 


om. bed | 


] 
3 


MP S 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 od 

Conticuit tacuit Confusus perturbatus 
Consecrat sanctificat Congeritur congregatur 
Concitus festinus citatus Coimus arboris genus 
Conpiliat expoliat Conuellere confingere 

5 Compertus inuentus uel cognitus Contine pace conterere 
Congruit conuenit Confectus diuilitatus uel maletrac- 
Conuexo litore rotundo tatus 
Coit ambulat uel conuenit Conset statuit definit iudicat mo- 
Coit ambulauit dum ponit 

19 Confeetus finitus aut diuilitatus ^ Conuersuri conuerti 
Competitor amicus Confossus contrucidatus 
Compromit uicit adumbrat Conmerui male merui aut offendi 
Constans animus firmus Coalescit concrescit 

7 Constantia animi firmitas Conpos optate felicitatis effectum : 

15 [Congreditur dimicat aut confligit ^ consecutus] 
Congressis dimicantibus Conpendium lucrum 
Conspexit contra aspexit Conducit prode est iubat 
Concurrens consentiens Conuentum compositum concinna- 
Cognomine appellatione tum 

30 Consedere desedere Commemorabor recordabor 
Considunt sidunt Conminis seitur confingit 
Cogunt compellunt Coneupiseit rem alienam cupit 
Compellat adioquitur Cognitor curiosus iudex 
Conuexa decliuia uel declinata Conpulit coegit 

25 Conuulsit excitauit Coniectura ingenium argumentum 
Contexit tetigit contingit Confestim continuo statim mox 
Conpressus prohibitus Conserit interponit 
Conuersi animi mutati animi uel Conminiscitur conmemoratur re- 5 
Consanguineus proximus cordatur aut confingitur 

30 Corripere exoccupauerunt Comis qui comedia scribit 


Corisce crispae aut resplendentes Conmanipularius conscius collegat") 


1) t del. m. 1| 


3. incitatus bed || 4. Conpilat bed || 5. uel cognitus om. bed | 8. anbulat e || 
10. aud e | debilitatus bc. deuilitatus d | 11. Conpetitus c. Conpeditor d | 
12. Conprimit bed | uincit d | aduberat c | 13. animo b. animi ed || 44. ab hac 
gl. accedit a | 45—48. om. abed || 49. alia nam c || 50. iudex om. ed || 52. Con- 
gectura ὦ | uel argumentum « || 53. statim continuo mox «. statim bed | 
55. cómemoratus recordatus a | confringitur c. configitur a || 56. Comicus abed | 
comedit scribit a. comedicascripsit c | 57. Conmapularius v, Conmanicularius c 
scóscius c | collega ae || 


σι 


38 GLOSSAE CODICIS VATICANI 8821 


Conciliabulum ubi plures sui iura Conpilo euerto expulio 


sedent Conpatior misereor 
Corimbus cacumen Corax coruus 
Coalescit conclutinat!) uel crescit Contagium abaeque inquinat 
Copula coniunctio?) Comesum manducatum 30 
»Conubium coniugium aut con- Condensantes constipantes adpli- 
iunctio cantes 
Coniboli concordes coniuncti Conprecantur optant 
Coneunctatur dubitatur Conmercantur merces quoemunt 
Conmentatur prestantissimus pre- Comiter benignae humanae 
cipuus Cottidianitas adsiduitas 35 
Conpetit conuenit congruit Conlacrimant flent plorant conflent 
10 Conpetisse conuenisse Constuduit simul cum illo studuit 
Conuentum molitum macinatum Conpetentes dicuntur simul pe- 
Condixit statuit decreuit tentes 
Conibet consentit Contius ornatius 
11 Coniuentia consensio Concursant in unum conueniunt io 
28' Coniuere consentire Conmolestat conspiranter molestat 
Coniti simul conati Concinnat artificiosae confingit 
Corpolentus corpore ualidus aut Conplectitur continetur 
letis carnibus Concinnum breuiter ornateque po- 28" 
[Conueunt concurrunt situm i 
Conpilauit interuertit Coniectus in uinculis missus 45 
20 Conspiceret inferret Consiti constipati aut condensi 
Conspexerunt uiderunt Coiciunt iactant 
Conticuere conticuerunt Coitio genitura 
Como supercilio fastus Conamur adpetimur 
Coruscus splendidus Commotus iratus 50 


t 
σι 


Considere sistere sedere inhabitare Commentum excogitatum] 
1) c in g con. m. 2| 2) n post u add. m. 2 | 


1. Conciliabolum c | iuris ex iures a. iuris cd | sedunt c || 3. congluttinat a | 
aut cd | 5. matrimonium uel coniugium abcd | aut coniunctio om. abed || 
8. Commentator ad | peipuum c | dispensator add. a. disputator bd. depu tor c || 
9. congruit om. cd | 11. Commentum a, Conmentum ¢ | macenatum a | 12. Con- 
duxit « | 14. Conibentia «bcd | consentio a. consensus c | 15. Conibere abed || 
17. Corpulentius a. Corpulentus c | aut letis carnibus om. bed | sequitur in 
abcd: Conuexa extrema celi | 19. iteruertit «| 23. factus a || 25. sedere om. a || 
26. expolio « || 29. abeaque « | 30. Comestum «| 31. id est sensum (ex sensus) 
applieantes ὦ | 35. Cotidianitas a | 36. plorant om. « | 38. patentes a | 39. or- 
natus @ | 44. compositum a || 46. aut om. a || 48. Coicio corr. in Coitio a || 
49. appetimus ez appetimur ὦ | 


Or 


10 


- 
c 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Cominus prope uel iuxta coram 
inpresenti 

Chroma colorum umores 

Consequens ueri similes aut con- 
gruens ; 

Continuat iungit 

Consulit interrogat prouidit aut 
parcit 

Conpactum coniunctum 

Conexum — coniunctum 
tum 

Conmerui offendi 

Columem salus 

Coniugatae conexe coniunctae 

Conluuione collectione sordium 

Consulto deprouidentia uel de in- 
dustria 

Consultores prouisores interroga- 
tores | , 

Conlustrare ubique considerare 

Conduceuilius conuenientius 

Coniectare extimare 

Consciuit contempsit intulit inro- 
gauit 

Conscirceret inferret inrogaret 

Conminisci mentire confingere 


conpac- 


99 


Conereti conmixti confusi aut ca- 2 
pillis uersuti 

Conclaue interius cuuiculum sed 
proprie domus sie appellatur 

[Conti euete tacuerunt 

Consternatus metu perterritus 

Consentaneum conueniens auitum 

Conmuleat conculeatum conturuatus 25 

Concinat consonat 

Contemni auertimini 

Conectitur coniungitur 

Conperimus scimus 

Conciderunt ruerunt 30 

Condet reponeret 

Contusionibus plagarum afllictio- 
nibus 

Conluuione inmunditia 

Conpetisse conuenisse 

Condi scifus uel patena δῦ 

Conminiscitur confinget 

Conmemorabor recordabor in mente 
habebo 

Conderet constitueret 

Consultatur interrogat 

Consultaturus interrogaturus 

Coturno supercilio fastu 


40 


1. Comminus cd | iuxta prope uel a. prope aut iusta uel ed | aut inpre- 
senti ad. an inpraesenti c | 3. Croma «bed | color aut d | humores ac | 3. ueri- 
simile acd | an a. om. c || 5. Consulet c | prouideat «a | uel a? s. v. | 7. om. bd | 
conpactum om. ¢ | 8. Conmefui a || 9. Columnes c | adscripsit αὖ: Celum a celsi- 
tudine et a celando et a pictura dietus est | 10. nexe be | uel coniuncte c. 
om. ὦ || 11. Conlubione cd | 12. Consulte c | uel de] uel @ || 13. interrogatores 


om. ed || 14. considerata c || 15. Conducibilius ab. Conducebilius e | con- 
uentius cd | 16. estimare a | 17. consensit c | inrogauit om. bed | 18. Con- 
sciscere b. Conscissceret c | infert c | interrogaret « | 19. mentir bed | con- 
figere e| 20. aut — uersuti om. bed | uel «|| 21. cubiculum acd | sed — appel- 


latur om. bed | multorum sulcorum uno ostio clausa add. a | sequitur in abcd: 
Comete (Commetes c) stellam (stella c) qui quasi comam (com in ras a) habet | 
22. euete om. a | habete add. a | 23. perterrit a | 24. Confentaneum « | ha- 
bitum «@ || 25. conturbatum « | 26. Concinnat ὦ | consumat a | 27. Contempni ὦ | 
28. adiungitur a | 31. reponet «| 35. sciphus aut patera a | sequitur in a: Con- 
iugate nexe coniuncte || 37. habeo ὦ || 


on 


A 
οι 


40 


Coitus congregatio uel concuuitus 

Coniectare extimare 

Conuulsa diuulsa dissipata dis- 
rupta euersa 

Conseiuit contempsit intulit inro- 
gauit 

Conscirceret inferret inrogaret 

Conminisei mentire confingere 

Conereti conmixti confusi aut ca- 
pilis uersuti 

Coeuetus flumen aput inferos 

Comitium imperi adeptio 

Conmercantur merces coement 

Conlacrimant flent cum flente 

Consuadeto persuade 

Commobunt dentibus comminuunt 

Commodum ipsum quod eodem 
tempore 

Continentur congrediuntur 

Concipulassent minutatim conci- 
dissent 

Comitalis moribus quod uulgo ca- 
ducia dicitur ideo comitalis dic- 
tus quod in cumitio primum 
nescio quis hoc morbo arreptus 
sit | 

Confraglauit concremauit 

Consultat consilium querit 


1) s pro t m. 1 corr. | 2) e ex ae corr. m. 2 || 3) animos corr. m. 2 || 


1. concubitus « || 2. om. a || 3. dissipata diuulsa dirrupta « ἢ 4. om. a || 
5. om. a || 6. om. a || 7. om. a || 8. Concuetus a || 10: quoemunt a || 15. Conti- 
nantur a | 16. Concipilassent a | 17. Comitialis a | ideo — dictus om. «a | co- 
18. om. a | Conflagrauit be. Conflagrabit d || 
24. sequitur in abcd: Conderet (Concederet b) 
uel a | 28. dimicare om. cd || 29. conclauati a. 
Contraxerat congregauerat | 32. reseruata ed | 
33. confinalis abed || 34. om. a | 35. consorte a | parietis unus a. om. bed | 
38. Cognitio ad | iuditium c | 39. om. a | Comites c | benigni humani c [| 41. dili- 
gere amasse a. amasse bed | 42. animos ad | mens add. a* || 43. Copia a | facul- 
tate ad | oportunitate a || 44. sequitur in acd: Conuulsa dissipata euersa (dissi- 
pata disrupta euersa ed) et in cd: Copias habundantes dilicias || 


mitio a | uel cadutus add. a ἢ} 
19. Consulta a || 21. ppicax a || 
constitueret (constituere a) || 27. 
conglobati d || 31. sequitur in ed: 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Consulturus interrogaturus 

Consultus boni consilii prespicax 
prudens 

Consulatur interrogatur 

Concurrere congredi 

Concilias amicum facis!) 

Conspexere uidere 

Conticuerunt loqui cessauerunt 

Conuersi mutati aut uersati 

Congredi confligere dimicare 

Conferti conglouati coadunati 

Condebat constituebat 

Conduxerat congregauerat 

Condita conseruata reposita 

Conterminalis confinialis 

Conpatior misereor 

Conparietici consortes unius pa- 5 
rietis 

Conexus coniunctus 

Cognitor iudex 

Conitio iudicium cognoscens 

Comiter benigne?) humanae, 


25 


90 


30° 


Coloni incolae aut peregrini 40 
Coluisse amasse diligere 
Corda animus?) 
Copiam facultatem oportunitatem 
[Copia habundantia uel facultas 

45 


Confertos coangustatos 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 41 


* Concipulabo concidam minutatim Compos optate felicitatis effectum 


Conducere expedire ! consecutus adsecutus uel uictus 
Congerronem conpopionem et nu- Commemini reminisci uel recor- 30" 
gutorem dare 
Coegi collegi Comitium locus ubi dantur ho-?! 
ὅ Congermanescere coniungier nores 
Conlutiones studiis intentas stu- Comitio tempora honorum quando 
dentes fabulas nominauit dantur set ubi sunt?) mihtes 
Compago eorporis comisura Contraxerat congregauerat 
Concede transi Confragosa aspera 
Conspicuum quiequid inter ceteros Contumax superuus uel contemptor 2 
denutatur uel pulcher Contumacia grauis superuia 
10 Coercentibus reprimentibus Comesator guile aut uentri immo- 
Coturnus superba gloria derate deditus 
Coluber abeo quod colit umbras Comesationes acomedendo satis 
Conparietinis domestici Comisationes luxuriosa conuibia 
— Conpos particeps consors uel per- cum meretricibus mixta 
fectus uotis Comisatur turpiter conuibatur — 80 
15 Confidentiae audaciae Conprecantur optant 
Concrepuit sonuit] Comitate benignitate humanitate 
Cocitus flumen aput inferos Conlacrimant flent cum flente 
Coluber serpens ofis grece Constituit simul cum illo instituit 


1) sunt add. m. 2 | 


1. Concipilabo a || 2. sequitur in a: Confarreatis nuptiis multis modis nuptie 
fiunt usu si anno uerbi gratia cum uiro licet sine legitimis sollempnitatibus 
fiere& coemptionem uel manuum conuentionem cum in filie locum maritus in 
patris uenit ut si quis prior fuerit defunctus locum hereditatis iustum alteri 
faciat fratre cum per pontificem maximum ediale flaminem perfruges et molam 
salsam coniunguntur ex quibus nuptiis patrimi et matrimi nascuntur | 3. Con- 
terronem a | copionem « | nugatorem a || 6. famulas « | 7. cómissura a | 8. Con- 
cedet transit a | 9. ceteras a | denotatur a | pulcer ὦ | 10. Cohercentibus a | 
11. Coturnux ante corr. a | 13. Conparietini a || 14. particebs a | perfector uocis ὦ | 
15. Confidentia audacia a | 17. Cocuetus c | apud c || 18. om. bed | serpens om. a | 
ophis grecum est a || 19. obtate cd. optare a | effectu « | conseqtus a | id est se- 
cutus c. adsequitur a | seu a | uictor a bcd | secuntur in a: Cornipex equus, Coapor 
negotiator uel tabernarius: item in ed, nisi quod Conipex equus d, Colipo c, Copo d, 
negociator c, uel tabernarius om. cd | 21. 22. contrahit a verbis locus — Comitio 
omissis | Comitia ed | datur c | 23. om. bed || 25. contemptor uel (aut d. contemp- 
torum c) superbus acd | 26. Contumatia c | superbia acd || 27. Comesatum c | 
gule a. gu///le c | ac ac | uentris ὦ || 28. luxuriosa add. α | 29. Comisationes 
luxuriosa om. a | conuiuia abed | 30. Comessatur c. Comesatur a | turpitur « | 
conuiuatur cd | 31. Conpecart’ c | obtant cd || 33. om. a || 34. Costituit c || 


IC 


14 
31° 


49 GLOSSAE CODICIS VATICANT 3321 


[Conmeare ambulare uenire Conlocauit coniunexit 
Conparare procurare Conlocatum coniunctum 
Coniecit impulit Commotus excitatus 
Commodiorem utiliorem Consumet deforat 
Confutare confundere Conriualem emulum?) 80 
Contra contrario Conroborare firmare 
Conperisse agnouisse : Conuicisse concitauisse 
Contendebant!) currebant festina- Consulere prospicere] 

bant uolabant aut cupiebant ^ Consuadeto persuadet 
Contemplare extimare Conuenustat adhornat 35 
Consumat expendant Conuinna genus ueiculi 
Confore conuenire aut adfuturum Conmolunt?) dentibus eonminuunt 

esse Conmolestant conspiranter mole- 
Contaminare contingere stant 
Conuenit concordat Contius orsius aut adlocutus 
Conperere agnoscere Concinnat artem facit aut componit 40 
Coniciat mittat uel persuadat Concimnum brebiter*) arteque con- 
Commentum concinnatum positum 
Consulis consilium. habens Coneiliabant dissidentes pacifica- 
Conueniam admoneam bant : 
Coneurrunt in unum ueniunt Coniectio coniectura uel extimatio : 
Conmunicatum consultum Concinit cantat aut consonat 231" 3 
Coeptat incoat Conperio?) inuenio cognosco o x 
Conparit prouideat uel coaequet ^ Conparendo saepius parcendo 1 
Contra econtrario Conssciscitur constituitur ᾿ 
Conciliatus conparatus Contriuulibus parentibus 
Conuecti congregati Contiguum proximum 
ἤν γα ἢ - 

1) ante te erasa d || 2) e corr. pro e m. 2 || 3) o post m ex u corr. | 4) bi 1 


s. v. add. m. 2| 5) i add. s. v. m. 1| 


1. Comeare a || 2. add. a*?: Corda animus || 3. add. a?: Comite socium 
itineris || 4. Commodiores (es ex m) «| utiliores ὦ || 8. concurrebant ὦ | cupiebant 
(ἃ ex 0) a | 9. estimare a || 10. expandit a | 11. Confore ex Conforte a | seuat 
futurum « | 13. concordat in ras. a? | 14. sequitur in a: Conuenit. concordat || 
15. seu qa | 21. inchoat a | 22. uel om. a | coequat a | 23. econtra a | sequitur in 
a: Colafizat pugnis cedit || 29. Consumet deuorat a || 30. Corda idest animus add. a? | 
33. sequitur in a*: Concinat resonat | 34. persuade abed || 35. adornat abed || 
36. uehiculi a || 37. Cómulant c | cóminunt e | 38. Conmulestant c | conspi- 
rantur c | 39. ors//us c. ursius a | uel e || 40. Concinnant ac | arte abed | facet c | 
conponet c | 43. estimatio a || 44. aut consonat om. ed || 46. Conparcendo abed || 
47. Consciscitur we | constituetur « || 48. Contribulibus abed || 


art 


I—Ó 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 43 


Columen columen unde et columne Concentum organa 


dicuntur Cognatum propinquum 
Contraere colligere Conelauus locus conclusus 
Conexe coniunctae Concinentium consonantium 
Comit componit Consult consilium petit 
5 Comitatus secutus Comis socius a comitando dictus 
Coalitus enutritus Contuitus contemplatus 
Congeluit mdurauit Confertum collectum uel plenae 
Conluuium conmixtio Conpotor pariter uibens 
Conmentare conponere adinuenire Consolat consilium dat 
10 [Cofecit addicit*) Contra uas contra licentia 
Copidinarii tauernarii ac coppodio Coxilina coquina 
appellati Coget concubuit 
Conmeat uenit Conticuimus tacuimus | 
Conplusculos pluriores Conserimus committimus 
Conuenit admonit adfuit Conlocupletatus ditatus 
τὸ Concedens adquiescens migrans ^ Conquassare adiungere classem 
Conrumpat uitiet Conmodat praestat 
Conminiscentur confringent Conflixerunt concertati sunt 
Commodum iustum uel continuum Conspicantur intendunt aspiciunt 
Contersurum migraturum?) Conlidit elidit 
20 Concludit. conuincit Contentus patiens 
Consulendi prospiciendi Concunctatus conduuitauit 
Comesandum comedendum Conliuo genus pecuniae 
Contriui diem consumpsi diem Cucuruita secundum septuaginta 
32" Comi communi bono reliqui et iter à dixere 
25 Contumelia iniuria Conmenta fraudes 
Colacem fallacem uel furacem aut Conuicium sermo iniurie aut in- 
circumuentorem properi 
Condicione lege Conmentieius liber conprehensus 


1) additeit ante corr. || 2) um m. 2 ex us corr. || 


1. Columem a | culmen abed | dicuntur om. a | 2. Contrahere abe || 3. om. 
ab || 7. induruit c | 8. Conlubium a | 9. aut inuenire a || 10. Confecit a | addicit 
ex addidit a | 11. tabernarii a | a « | 14. ammonuit « | 17. Cómiscentur ὦ | con- 
fingent «| 26. Calacem a | uel om. ὦ | foracem a | uel a ἢ 33. Comit a | sequitur 
in a: Comit ornat uel componit | 35. uel om. a | plenum « | 36. bibens a | 
39. Colina a | Constanter perseueranter add. a? | 42. Consenserimus c | 44. Con- 
classare ac || 46. Conflexerunt « | 47. aspitiunt c | 49. paciens c || 50. condubi- 
tauit ad. condubitabit ¢ | 51. Conlibum ae || 52. om. ed | Cucurbita a | secun- 
dum — reliqui om. « | et iter à] ederà a | 53. om. ab cd | 54. Conuicie a. Con- 
uitium c | uel ac || 55. Conmentitius c. Conmenticus a | conprehensus om. cd || 


30 


35 


10 


32" 


1 


μι. 
x 


9 


44 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Conprehensiuilis qui conprehendi Conecit consimilat 

potest Conabula initia infantum 
Conforaneus unius fori Consor particeps uel socius 
Consolaria ut hornamenta Coniecta inmissa 
Consentaneus aconsentiendo Conglobatio congregatio 

5 Contio!) populi multitudo Confossum uulneratum 

Confraumentum simul cumfrago- Commissum creditum 

rum ut mons Coruscis fulgentibus 
Conplodere repercutere Croecitus?) clamor coruis 
Contrafoedus?) contra pactum Comitur componitur 
Coneors unius consensionis cor Coniesta conportata 
Concentus simul cantus Controuersia certamen 
Consubrini qui de singulis soro- Conquestus querellans 

ribus nascuntur Copuletur iungatur 
Conquirentes causantes Coniestio conportatio 
Coram praesens palam ante eum Coraula mimus 
[Corruit. eadit Commeare simul ambulare 
Condempsum frondosum Conuescitur pariter comedit 
Coniectura similitudo Conmentis fraudibus?) 
Cooritur simul nascitur Congruens conueniens] 
Congruum aptum Coortis natis 
Contagium morbus Corillos auellanas uel nuces 
Cornicenes quicum eornibuscantant Coacti prouocati conpulsi 
Conflictum certamen Coaucta collecta 
Conpliees conscii Coarcuatio concameratio idest con- 
Coartata constricta iunctio arcuum 
Conpererant cognouerant Collegium societas collegarum 


1) Con///tio (i erasa) | 2) a add. m. 2 | 3) us ex is corr. m. 2 | 4) bu add. 
S. v. m. 2 || 


1. Comprehensibilis «cd | 2. foris cd | ut ornamenta add. a || 3. Consularia 
acd | ornamenta aed || 5. Conitio ad | 6. Confricumentum a | cumfragore a. con- 
fragosum cd | mens c | 7. Conlodere c | repcutere c | sequitur in abe: Commenta 
(Commentat d) fraudes | 9. Consentionis «cd | 11. Consobrini c | uxoribus ὦ || 
13. palam uel ante eum a. om. ed | 15. Condensum a || 20. cornis a | cantat ὦ || 
22. consocii a || 25. Conicit a | consilat a | sequitur in a: Curricula paria currus || 
26. Cunabula a || 27. Consors a | socius uel particeps a || 28. Congecta a | 29. se- 
quitur in a: Constipati condensati || 30. Confossus uulneratus a || 33. corui a || 
35. Coniecta a || 37. querella ὦ || 39. Congestio a || 40. minus a@ || 46. abellanas 
ad. abellanus ¢ | aut nocens c|| 47. conpulsi om ed || 48. Coacta d. Coasta c | 
49. Conmaceratio ¢ | 50. sociexus e | colligarum e | in uno honore (in unore a. 

/uno hore b. in uno onore d) positorum add. abed || 


25 


33" 


30 


35 


40 


45 


0 


Ou 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Collegarius unus ex ipsis 
Corna poma siluestria 
Contractis clausis 
Corcodillus animal in nilo est 
5 Cornieem qui in corno cantant 
33" Coragio pars est ludis quando 
prouerbia dicuntur 
Colos color concihatus 
Corimbata nauis 
Conpotem conpossessorem 
10 Comesset comedisset 
Condeciuile congruum 
Conum summa pars galeae 
.Contorsit emisit 
Corimbi hederarum bacae 
15 Conciuit excitauit 
Conixa partu liuerata 
Cloes pluuia 
[Cola dietis longa 
Conma brebis 
20 Conuexo rotundo 
Confisus fiducia plenus uel prae- 
sumens 
Conperendinat differt in aliam diem 
Contactus inquinatus 
Contagies contactus in culturis 
0 Conuocat multos in unum colligit 
Comisatio bonitas innocentia 
Conuulsa eruta praesens!) 


45 


Consolatores confortatores 

Conperio cognosco 

Coniuer capitis motu adquiescere 80 

Conperendinatio dilatio uel decra- 
stinatio 

Conciscitus constituitur 

Conminiscuntur excogitant 

Conectit inlegit conligat 

Conminisci simulare 

Coalitus enutritus 

Conlustrat circuit 

Comesationibus?) luxuriosis con- 
uibiis 

Conplexabuntur conplectentur 

Coneretos conglobatos uel conso- 40 
lidatos 

Confoederatio coniunctio a pactis 
omnibus 

Conpulsatio conpugnatio 

Coturno genus calciamenti uel spi- 
ritus grandi 

Conuellere auellere siue abstrahere 

Cohibet continet uel retinet 45 

Confunditur miscetur 

Conlapsa cadentia 

Consedete sedete 

Congerere construere 

Congeritur conportatur 50 

Conduntur seruantur 


co 
σι 


1) praesens ex praesentia corr. || 2) sa s. v. add. m. 2 | 


1. Collegariis e | 2. Cornua c | 4. Corcodillo a. Corcodillos e | nolo a 
5. Cornicen ad | canit abcd | 6. pras et c | prouerbii c | 7. Collos c | collor e | 
conciliatis c | 8. Corimpeta a. Coarimbata c || 9. conpossesorem cd || 11. Conde- 
cibile ac | sequitur in c: Comrisus fidutia plenus || 12. suma ed || 14. Corimbit c | 
ederarum acd | mariace c || 15. Concibit ed | exitauit ed || 16. Coniexa c || libera « 
19. Comma a | breuis a | 20. secuntur in a 22 glossae, quae a Ce incipiunt: cf. 
praef. | 22. in poscrastinam diem differt a | 283—268. om. a || 30. Conibere capis a | 
31. dilatatio « | 32. Consciscitur a | sequitur in a: Confertos condensos in unum 
collectos | 34. collegit a | 35. Cominisci a@ | 38. conuiuiis « | 40. conglouatos a | 
secuntur in a 24 glossae, quae a Ca incipiunt: cf praef. | 41. pactionibus a | 
43. siue « || 44. 45. Conuellet retinet continet a | 48. Consedite a || 51. om. a || 


44r 


σι 


10 


34" 


15 


46 


Corripitur adprehendunt 

Chorus multitudo 

Constituit fixit 

Confluere conruere 

Conpellare adloquere interpellare 

Confligunt contendunt 

Conuoluens inuoluens 

Corusce fulminis coruscantis 

Contundet domabit 

Coniux maritus a coniunctione 

Commata concitata 

Corrupere!) inuasere 

Collem editum montem altum 

Coloni ineolae uel habitantes 

Conuectantes conportantes 

Conuectare conportare 

Contemplatur speculatur 

Coge in ununum collige 

Cornipex aequs?) 

Coapo negotiator uel tabernarius?)] 
De e et u 

Cumulus plenitudo aut ceruus 

Cumba nauis 

Cunctatur duuitat uel remoratur 


5 Cunenctatus*) trepidatus 


Cunctus omnis uel uniuersus 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Culmen altitudo 

Cuimam interrogatio de persona 
Cuidam alicui 

Cuiquam alieui 

Cuiusque cuiuscumquae 
Cuiusquam alicuius 

Cuiuscemodi qualis cuius spei 
Cuiuspiam alicuius uel cuiuscumque 
Cupidus desiderans 25 
Curia ubi hordo consilium init 
Curio qui praenuntiat populo 
Cruor sanguis 


Cruentatus sanguinolentus 35r 
Cundi sciuus potera 40 
Cunabula initia uel rudimenta 
 Cuneus densus populus?) 
Culpam piabunt peccatum soluent 
Culpatus infamatus aut accusatus 

45 


Culpo uitupero 

Culice cintilianae idest tinea de 
alleee quod in naue nascitur 

[Curitia luna 

Curae sollieitudo cogitationes 

Curriculum certum temporis eursum 

Cunetis omnibus uniuersis 80 

Cudit fabricat excutit 


1) m exp. post u m. 1 || 2) glossam addidit m. 2 | 3) glossam addidit m. 2 | 


4) nc exp. m. 2 || 5) Cuneus est panis (et s. v. i. frumti), Cuneus e collectio 
plebis m. saec. XIV in margine addidit || 


1. Corripiunt a | conprehendunt ὦ || 2. Coruis a || 6. om. a || 7. Conuolbens inuol- 
bens « || 8. fluminis a | 9. donauit ὦ || 10. a coniuge a || 12. Corrumpere a || 13. altum 
ex editum a || 14. inhabitantes a || 15. om. a || 16. componere «a | 18. in unum a | 
sequitur in a: Conueniat oporteat et post hame extant 24 glossae a Ca incipientes: 
cf. praef. | 19. 20. om. a hoc loco | 21. om. abed || 22. plenitude e | aceruus ac | 
24. dubitatur a. dubitat cd | uel remoratur om. cd || 25. Cunctatus aed | trepidus a 
28. prosana c || 33. Cuiusquemodi cd | qualis om. a || 34. uel om. a, uel cuiuscumque 
om. cd || 36. ordo bed. ordinatur « | consilia a | init om. « || 37. pnunciat c || 
38. sanguinis ed | plaga addit alia m. in a || 39. sanguinulentus e || 40. scyphus 
seu patera a. sciphus patera e | 41. Cunabola c | initium e || 42. desus c || 
43. Culpapiabü e | solbent c || 44. infammatus c | aut om. a || 46. cintilianae idest | 
zinzale uel eulix uel a. om. bed | nabe c | nascuntur a || 49. cognitiones a || 


c 


10 


15 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Culpam peecatum 

Curuis carinis concauis nauibus 

Culmine altitudine uel salus 

Cuuilem lectum uel secretum in 
corde 

Curricula tempora annorum que 
cursus uel spatia 

Cumulus plenitudo autceruus uel 
collectio 

Cuinam interrogatio de persona 

Cuiusque modi qualis cuius spel 

Culine facere 

Cuneus turua minor 

Cumulatius amplius uel uberius 

Cultus uestitus uel homatus 

Cuditur inpellitur uel percutitur] 

Cum quando 

Curiones officia 

Curusco micant uel relucentum 

Cuturno supercilio aut fasto 

Coturno genus calciamenti 

Curulisella a curru qui equi de 
currucules dicuntur 


1) post s erasa p || 


41 


Culleus tunica ex isparto in mo- : 
dum hieronis facta 

Crominis sacculis 

Cudere excludere repercutere ce- 
dendo proferre uel aliquid facere 

[Culmum arista 

Culmen aceruus 

Cunctantem cogitantem uel duui- 3: 
tantem 

Cupit querit uel desiderat 


σι 


Cumulater superflua siue plena 
Curis cogitationibus 

Culmina summae partes aedium 
Cuspidem asta’) 

Cuncta omnia uniuersa 

Cumta adunata 

Cursu iter 

Cumulat onerat] 


De d et a 35 
Dammula an damma capra agrestis 36" 
Dator adtributor 


1. Culpa a | 4. Cubile a | secreta α | 5. tempori a | que — spatia om. a || 
6. aut ceruus siue a || 7. 8. om. a || 10. turba « || 11. uel om. «a | 12. ornatus a | 
13. uel om. a | secuntur in a 11 glossae a Ca incipientes: cf. praef. | 15. offitia c || 
16. Corusco a | micantium uel c. micanti uel ὦ | relucentium c. relucenti ad | 
17. om. c | Couturno a | supercilia « | aut fastu ad || 18. Coturno om. a interpreta- 
mentum superiori continuans | superciliorum factu add. a. currulis sella add. c | 
19. Curlis e | cella « | equide curru currules c | 20. Culleius ¢ | ex parco € | 


yeronis e. meronis ad | qua liniebatur 


pice et uitumine in qua includebantur 


parricide cum simia serpente et gallo insuta mittebantur in mari ut conten- 
dentibus inter se ipsis animantibus homo maioris penis afficebantur add. a: si- 


milia exhibent bed | 21. Cruminis acd | 22. Cludere a | percutere a | 


rece- 


dendo e | aut acd | sequitur in 6: Culine sine interpr. | 24. secuntur in a: Curri- 
culis certum tepus et Crura coxa, dein 27 glossae a Ca incipientes: cf. praef. || 
25. uel om. a | dubitantem a | 26. uel om. a | 27. Cumulata a | siue om. a | 
plana a || 30. Cuspide a || 34. honerat ὦ | secuntur in a 46 glossae a Ca et 24 a 
Ce incipientes: quibus aliae manus addiderunt 15 glossas a C incipientes: cf. 
praef. | 35. om. abed | 36. Damula c | aut ed | damna ac | agreste ὦ || 37. astri- 


butor « || 


48 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Dauit consecrauit 
Dracontia gemma ex cerebro 
Danus fenerator 
Dapes escae ciui lautiores 

5 Dapsilis profundus aut profusus 
Daticius dediticius 
[Dat iura imperat 
Dapibus hepulis 
Danai greci 

10 Daticius profilus datus 
Dauid manu fortis!) 
Damascus fortitudo 
Dat uenum uendit] 

Dedete 

15 Deuerticulum ubi diuertitur 
Delubra templa 
Deineeps exinde 
Desciuit pedem retraxit 
Desidescere neglegenter agere 

20 Degladiandi deoecidendi 
Dedecet non decet 
Desitiscere contemnere 
Deploide id est uestimentum du- 

plex?) 
36" Deligit eligit 
35 Decernit statuit 
. Decidit ruit 


Deformis fede formae 

Densum spissum 

Detestauilis extra testimonium bo- 
num qui est 

Derogat detrahit 30 

Defuit absens fuit 

Dehine deinde uel post haec 

Decretum statutum praeceptum 

Deliberat cogitat retractat 

Deuitat spernit 35 

Deuinetus ligatus 

Deposcit ualde rogat depraecatur 

Deliquid peceauit 

Derelictus solus dimissus 

Decens pulcher ΤῊ 40 

Desebit ab iracundia lenitur 

Detrudit excludit eminat propellet 

Detrusus inclusus 

Demum iterum postmodum 

Defecatum liquidum purum exter- 45 
sum 

[Defendere pro alo satisfacere 

Delibutus perfusus 

Deiscit patescit 

Deluit lauit 50 

Degunt uibunt uel uersantur 

Dediti traditi 


1) s add. m. 2 | 2) gl. add. manus 2 | 


1. Dabit consecrabit e | 2. Dracontius c | lapis ex cerebro aut gemma c | 
4. ciui lautiores esce a. escae c. esces d | 5. aut profugus a | profusus interpr. cd ἢ 
10. profiliu a | 11. Dauit a | 14. om. «bcd || 15. uertitur a | 19. negligenter c || 
20. Decladiandi a. Deglandiandi c | 22. Destiscere ¢ | contempnere «ae || 23. om. 
abed | 25. stat « | sequitur in a: Decernere statuere || 27. formis ed. forde a || 
29. Detestabilis acd | testimonio bono ed | 30. detrait acd | 32. Dein deinde ef 
Dehine deinde uel post hec bed || 33. praeceptum statutum a. statutum bed | 
34. cogitare tractat c || 37. ualde rogat interpr. cd. e erogat depraecatur a | 
38. Delinquid e | peccabit (b ex u) c | 39. solus om. cd | demissus c || 40. De- 
ceps a | puleer abed | 41. Deseuit ab cd | ad c | linitur a || 42. excludito interpr. c || 
43. exclusus a || 44. Denuo a | postmodum om. ed || 45. Defectatum « | perurum a | 


47. Delibatus a | 48. potescit a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Dementes sine mentes 
97 Depromit eicit foras 
Demit tollit 
Descendit aperit 
5 Desidia pegritia 
Depositum creditum uel commen- 
datum!) 
Dedecus scelus 
Dexter proprius 
Deorsum desursum deorsum 
10 Delituit latuit 
Defert deportat 
Deuectus adportatus 
Delatus deportatus 
Desipientes insipientes] 
15 Desit deest 
Deuitiscit dissoluitur euanescit 
Defrudat defraudat uel minuit 
Defatigat flagellat lassat 
Defluxit dilapsus est 
20 Defecit lassatus est aut mortuus 
Defendit excusat uindicat 
Deget consistet demoratur 
Degener qui degenere optimo na- 
scitur et inhonestate uibit male 


Degredi egredi 

Degre precepta statuta 

Degerit ordinate distribuit 
Dedunt se subcumbunt aut arma 


tradunt 
Digamus saecundae uxoris uir 


Delinitus deplacatus 

Delituit latuit oblituit 

Delitescit latet 

Deleuati de terra leuati 

Deliuotus delicatus 
fusus 

Deliquium defunctum") 

Delectum electum 

Delicius perindeliciis amatus a do- 
mino 


unctus per- 


Demiror despicior 

Demet detrahit aut minuit 

Demore ex consuetudine 

Demouerat separauerat 

Demsi deduxi deminui 

Demensum incisum 

Denuntiat protestatur aut praedicit 

Denundinat omnibus notum facit 
aut diuulgat — 


1) uel commendatum add. m. 2 | 2) c pro e corr. m. 2 | 


1. mente « || 2. scit a || 5. pigritia « | 6. uel om. «| 8. propitius a | 9. De- 
orsüm desuso iosum (o ex u) a | 11. Deferet portat a | 14. sequitur in a: Desi- 
pere de sapientia exire | 16. Defeciscet c | euaniscit c || 17. uel minuit om. cd. 
quod frui debuerht add. a | 19. dilapsa ed | 20. an a | 22. consistit ed | 23. De- 
genes e | degere c | obtimo ed | et inhoneste a. echoneste c | uiuit a | male 
om. abed || 24. Degre a | 25. om. a | Degere c | 26. Degerit precepta statuta 
ordinate distribuit a | destribuit c | 27. se] tre a | subcubant a. subcumbitque c | 
uel ac | 28. Degamus bd | sequitur in c: Delibat degustat aut sanguinem detrait 


aut tenuem sermonem praestringit. 


item fere bd. in a haec est: 


Deiustatà 


sanguinem detraxit an tenuem sermonem prestringit | 31. litet c | 32. lebati c | 
88. Delibutus abcd | delicatus om. bed | unctus om. a | 34. defectum bed | 
35. electiuo a. electio bed | 36. Delitius e | proindelitiis e | aut amatus a | a do- 
mino om. a | 37. despicio «d. despitio be || 38. detrait aed | amminuit a | 
39. secuntur in a 24 glossae aliunde illatae: ef. praef. | 40. Demorauerat a | 
43. aut om. ὦ | 44. om. d | uel deuulgant a. om. c | 


Corp. gloss, lat. tom. IV. 


4 


91" 


eo 
σι 


σι 


eo 


38° 


Ls 


50 


Denuo iterato 

Denus nomen pecuniae unde num- 
mus denarius dicitur 

Deplere euacuare 

Deplet euacuat exinanit!) 

Dependit soluit reddit an diligit 

Depromit proferet 

Deperiebat turpem rem diligebat 

Depretiatus uilis effectus 

Depopulat uacuat euertit 

Depopulata manifesta deuolutam 

Depeculatus depraedatus 

Depectio pacis consideratio 

Decipula laqueus 

Decolor deformis 

Deduc detrae minuae persequere 

Descens aperiens patefaciens 

Deductio disputatio uel demptio 

Decerno diiudico uel definio dif- 
finio 

Decernunt statuunt finiunt 

Decidat cadat 

Decessit obiit esse desinuit 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Dextimus dexter 25 

Depegisse defixisse 

Deliquium lunae quod greci aeely- 
psin uocant 

Despondit hic in defectionem *) de- 
dit 

Decrepiti qui iam duuii uitae mor- 
tisque sunt 

Desposin steriles 

Depisci pactione transigere 

Denarrabo explanabo 

Deortare dissuadere 

Demulceri exosculari 

Dedere tradere deputare 

Decreuit constituit deliberat?) 

Decessere locum dare 

Deuincto ligato ammoto amoto®) 

Deuincimini obligamini 

Deterrimum facilem 

Desiderata exoptata 

Dedo humilio deputo obligo trado 

Demensus mensurauit 

Deputat abdicet 


30 


35 


40 


[Deliuare deminuere diminuere*) — Desiuit desinuit 45 
Deeipulum deceptionem Deiectum dispersum 380 
Dedimenso tuo amentiendo dictum Demolitur exterminatur 
a mentiendo dictum?) Desinentes cessantes 
1) i prior ex ἃ corr. || 2) diminuere add. m. saec. XV || 3) à mentiendo 


dictum add. m. saec. XV || 4) ante f erasae uoti || 5) s. deliberat eandem vocem 
scr. m. saec. XV || 6) amoto add. m. saec. XV || 


1. interato c | 4. deuacuat cd | 5. aut reddit d. retdit a | aut ed. om. a | 
6. Depremit a | 7. turpia aut a. turpi aut cd | 8. Depredatus a. Depre- 
ciatus cd | 10. Depalata bed | manifestata acd | deuoluta cd | 12. Depactio a | 
pacis confederatio rei mansure confirmatio a || 13. Decipuli laquei c | 15. De- 
trahe a | persequere om. bed | 16. Deiscens c | 17. Dedictio e | dispositio c | 


aut domitio 6. om. a | 18. deiudico a. 
diffinio om. abcd || 19. om. « | 20. 


iuditio c | uel om. abed | difinio c | 
Decidant cadant c || 21. desiuit a || 


22. diminuere om. a | 24. tuo uel abeo quod in mense uno acceperit uel a a | 
a. m, d, om. a | 27. 28. lucae a | uocant hoc in defectionem dedit a || 29. dubii a | 
unde res dubie creperes uocantur unde et crepiti quorum funera crepitu et 
clangore fumile iam conclatur add. a || 30. sterilis « || 33. desuadere a | 
38. amoto « | amoto om. a || 40. facilém a || 45. Desinit a | 46. Degectim a 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Depalata deuoluta designata deli- 
nita] 
Depopulatio desinatio 
Deuellat uacuat euertit 
Deditus intentus subditus 
5 Deuaricat praeobet 


Deeidentibus morientibus an ramis Desidiosus neglegens 39r 
an folis de arboribus cadens ^ Dediticius pro obside datus 
Deiudieat discutit discernit Deriuatum deminuatum 
' Dedecoratio inhonesta dehonestatio Deuia sine uia 30 


Deditio traditio spontanea 
10 Dediticius si barbarus tradat se 
romanis 
Dedita opera mala data 
Degit agit uibit 
Despicauilis despectus contempti- 
bilis 
Desiluit descendit?) 
15 Despuendo reiciendo 
Desista desine uel cessa 
Despiciens deorsum aspiciens aut 
contemptui habens 
Destituit disturuabit 
Desit desinit cessauit 


20 Despicuit rennuit refellit 


51 


Desipiscit infatuatur uel delerat 
Decertat pugnat dimicat uincet 
Destinatum deputatum 
Desituata delinita forma 
Despondet ualde promittit 
Desideratissimus qui desideratur 


Deuoco adeuso 

Deribuit obstupuit 

Deuota absoluens de uita etiam 
non promissa 

Deuertice de summitate de cacu- 
mine 

Declinat derelinquit aut uitat 

Dextra prospera siue uirtus 

Detestatus abominatus aliquid 

Deuerticulum deuia in uia deflectio 

Derectum apertum uel rectius or- 
dinatum 

Detractat retractat aut recusat 

Determinat definit 

Detrimentum damnum alicuius rei 


1) it pro et corr. m. 1} 


1. delinita om. a | 2. designatio a | uel deuastatio «dd. c || 5. pouit ed | 
6. Desidentibus a | aut rimis aut d. aut remissam c | floreis folils a | 8. in- 
onestas ὦ | inhonestius interpr. ed || 10. Dedicius a. Deditius d | barbarus aut 
romanus tradat ὦ | 11. mala] manuum ὦ || 12. Dedit c | uiuit a. om. cd | 13. De- 
spicabilis «c | contemtibilis c | 15. deiciendo c | 16. Desiste abed | 17. De- 
spitiens ¢ | aspitiens c | aut contentui abens d. contemptum habens a. om. c | 
18. disturbauit a. desturbabit c || 19. desinuit b. aut contemtui habens desi- 
nuit c: cf. 17 | 20. Despuit cd | fefellit a | 21. uel delerat om. ed | 22. pugnat 
preliat a. pugnat praelio bed | dimigat c | uincet om. bed || 23. Destinuatum a | 
putatum « || 24. Destinuata « | delita c. deliniata d | 26. Desiderantissimus 
abed | 21. negligens c | 28. om. bed | secuntur in a 29 glossae aliunde illatae: 
cf. praef. | 29. deminutum cd || 31. Deuoto abed || 32. Detribuit a. Deriguit be | 
obstipuit ed || 33. Debota a| de bita exoluent a. de uita exoluens ed | 35. de- 
linquat a | aut uitat om. ed | 37. aliquis «| 38. Diuerticülum a. Deuerticulo c | 
inuiam c | reflectio a. deflectio c || 39. Directum a | apertum rectius a. rectus c. 
rectius d | 40. an « | accusat c || 


4% 


52 
Decaccinatem deridentem 
Demonitiones subprestitiones 
Destituit disturuabit 
Deperit inhonesto amore estuans 
5 Deierare iurare 
[Depiscor transigo 
Delietus uerrucclatus quem dicunt 
Decedens discedens 
Deeus decore uel hornamentum 
10 Demolire dissipare 
Deturuare depellere 
Deligunt eligunt 
Delius apollo 
39" Depalatus fur imuentus 
15 Deriuat separat 
Deposcit depracatur 
Delos insula 
Decerpserit dissipauerit 
Decorant hornant 
20 Desinire desistere cessare 
Decus dignitas honor 
Deceuisset pedem detraxisset 
Deinceps posteaquam non fiant 
Desiderium. uolumtatem 
25 Declinauit peecauit 
Delinquent peceant 
Depressit tribulauit 
Dedieat consecrat 
Deponet exhonoret!) 
30 Decorus speciosus 


1) t add. m. 2, scd postea. delevit || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Destitutus derelictus 

Deficiscet dissoluitur marceseit 
Decerptum degustatum sanguinem 
Degit consistit demoratur 

Deuit deest 

Deriuatum deminutum 

Dependit pro alio reddit aut soluit 
Delauitur defluit 

Deuulgat quod supra 


35 


Defitigat fatigat lassat 40 
Detrudunt abigunt depellunt 

Defluit delapsa est 

Deperire perire 407 


Deispeculare sagittare 

Deereuit constituit 45 

Decusserat detraxerat 

Deuerberat percussit 

Demens infelix 

Densentur stipentur 

Decoloratas non similis 

Desidia deuilitata 

Deflexit transuertit 

Despectus spraetus uel contemptus 

Deductum tenue uel gracile aut 
subtile 

Deducere deponere inpellunt uel 55 
ruinam faciunt 

Desueta non adsueta 

Densae in unum collectae 

Desertem derelictam 


50 


1. Decaccinantem c | 3. disturbauit a. discuruabit c || 4. inonesto ed | estuans 
om. cd | inlecebre nititur add. a || 5. Delerare ad | 6. transsigo «| 7. 8. om. a || 
9. siue a | ornamentum a || 11. Deturbare a | 13. Deliunt a || 16. depeatur a | 19. or- 
nant a | 20. Desinere a | 21. honor om. a || 22. om. a | 23. fiat a | 24. uoluntatem a | 
30. delictus interpr. a || 31. 32. Destituitur dissoluitur marcescit a | 33. detestatum a | 
sanguine detrdet aut tenui sermone prestringit aut sanguinem sacrificans fundit | 


37. retdit α | 39. quo a | 40. Defatigat « || 42. om. « || 44. Despiculare ὦ | 


45. om. a || 49. Desentur a@ || 50. similes a || 51. debilicata a | 52. Deflexia a | 
conuertit a | 53. uel om. a || 54. tenueni ὦ | glaciale siue a | 58. Deserta dere- 


lieta. a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Dedignata non dignata 
Dextrue euerte 
Deierare iurare 
Decrepitus ualde senex 
5 Deterius peius 
Deiestat deieritur 
Delibat degustat aut sanguinem 
detrahet 
Denuntiat detestatur praedicit 
Detrudat defraudat 
10 Deripiebat turpi amore diligebat 
Deuolato designato 
Decoratio dehonestatio 
Deieratis sanctae iuratis 
40" Desiduum desidiosus ignauus 
15 Deuexum descensum pronum 
Delubrum simulaerum uel timpha- 
num 
Degere uitam agere 
Decatis consecratis 
Deuelimur in duas partes diui- 
dimur 
20 Deuertice de summitate 
Depopulatur uastat deuellat 
Demum consequenter 
Desit deest 
Determinat disiungit 
25 Denset densius coaceruat 
Defuncturiae opere leui transi- 
toriae 


1) gl. add. m. 2 | 


53 

Depraecatus es rennuisti aut ro- 
gasti 

Dextra leuaque utraque parte 

Depopulare uastare etexpoliare 

Delubrum templum idolorum 30 

Demensum incisum 

Deuaricat prostituit 

Deseiuit desensit disiunexit 

Decretum placitum uel iudicium 

Deriuat detraet deducet 35 

Detestauilis teterrimus pessimus 

Deciduum cito descendet 

Defessus perinfirmus 

Desecabuntur occiduntur aut con- 
ciduntur 

Demet detraet aut minuet 40 

Deplet euacuat exinaniuit 

Discriminat intersecat diuungit 

Dependere pro alio soluere 

Deminutiones superstitiones 

Detentio occupatio 45 

Deterimi sunt proprie stercora ex 
frumento que excernuntur 

Desipire de sapientia exire!)] 

Dialogus disputatio 

Dilargus multum donans 

Difficulter tarde 50 

Diseidium separatio 

Dirimit separat diuidit 

Diriuitorium locus contuberni 


2. Destrue « | 3. Degerare a || 6. Degestat degeritur « | 7. om. a || 11. Deu- 
blato «a || 12. dehostatio a || 13. om. a || 14. Desidium a || 16. simulacrum uel om. a | 
tympanum a || 19. diuidimus a | 20. om. a | 21. deuastat ὦ | 22. om. a | 23. se- 
cuntur in a: Delibat degustat aut sanguinem detrahet uel tenui sermone per- 
stringit e£ Decauit consecrauit | 26. Defunctorie a || 27. aut om. a | rogatus es a || 
29. 34. om. a || 35. detrahet ὦ | 36. Detestabilis pessimus teterrimus a || 37. De- 


cidium a || 39. Desecabantur a | uel a 
iungit ὦ || 44. 
50. om. a || 52. 


| 40. detrahet aut minuit « || 42. dis- 


Deimminutiones ὦ | 47. om. ὦ | 48. disputator a | 49. Dilagus a || 
deuidia ¢ || 53. Deribitorium c. Diribitorium d | contuberni c || 


41° 


σι 


μι 
Oo 


41" 


20 


bo 
Qt 


54 


Diathice testamenta 
Dilueulo ante mane 
Disseptus diuisus 


Diuortium separatio aut repudium 
Diserimen separatio aut pericu- 


lum 


Diuus imperator qui post mortem 


ut deus habetur 
Dicat dedicat consecrat 
Dimicat certatur pugnat 
Dilectum carum 
Disceptat disputat 
Discrepat dissipat 
Dicto audiens') cito audiens 
Dictitat frequenter dicit 
Diminuit confregit 
Dispendio damno 
Dirus atrox crudelis terriuilis 
Discretum diuisum saeparatum 
Diabolus criminator 
Dicio potestas 


Diseretum deuastatum aut ob ar- 


bore detractum 


Dieatura honor est super conso- 


latum 
Diffidit non credit 
Diffidere disperare 
Differentior eminentior 
Diffitentur negant 
Digesta deseripta 


1) i add. m. 2 | 


1. Diactice a. Diatece ¢ | 3. Disreptus a. Disceptus c | 4. Diuortio « | aut 
periculum e | 5. om. e | 6. di c | 7. Didat c | idest consecrat acd | 8. om. a | 
certatur om. ed || 11. om. ed | 16. crudelis atrox terribilis « | atrox om. ed | 
terribilis e | 17—19. om. ed || 20. ab aed | sequitur in cd: Dicatis consecratis || 
21. Dictatura a | consolatu a | 22. credet a || 23. desperare a | 26. discripta d || 
21. Dilabitur abe | 28. Diluis e | pugnat c | 29. ungitur a. inguitur c | unguenti c. 
ungento a | 32. inpertitur a | 34. Discusum a | 35. Dinimit «|| 36. 37. om. a || 
39. Diutinum diuturnum a | 40. Discrepat a | sequitur in a: Discolüs indisciplinatüs a | 
44. Despicere a | contempnere a || 47. ornamentum a || 48. desperans a || 50. om. ὦ || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Dilauitur defluit 
Diluit purgat defendit 
Dilibuitur unguitur unguento 


Diluuium grece cataclismum ]a- 30 


tinae tempestas 
{Dictoparens obediens 
Dicatur inperitur 
Diluituit. latuit 
Disclusum diuisum fatens 
Dinmit diuidit interducit 
Dilubrum templum 
Diuerberat disiungit interuenit 
Diffitetur negat 
Diutinumi diuturnu 
Discrepans non conueniens 
Dissipat disturbat 
Diuortium discidium 
Dissidet discordat 
Dispicere contemnere spernere 
Diriuere dinumerare 
Disoricare consumare 


Discerniculum hornamentum ea- 


pitis uirginalis 
Diffisus disperans 
Distentio occupatio 
Discidisse pedem detraxisse 
Dignitas nouilitas 
Distitit cessauit 
Disserit exponit 
Difelht dirumpit 


51. nobilitas a | 52. Destitit α | 54. dirrumpit a || 


40 


42r 


45 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 55 


Dilapidat erogat 


Digessit ordinauit uel exposuit 


Dispectare dispicere 
Didasealus doctor] 


5 Dilatum aliquid recens in poste- 


rum demissum 
Demetiar diuidam 
Dimolire dissipare 
Dindima mysteria 
Direpti separati 

10 Disceptatores iudices 

Disceptatio altercatio 

examen dimicatio 
Distracti diuisi aut uenditi 


Discriminat intersecat disiungit 


Dispicatis decoriatis mruptis 


15 Dispendet disponit moderatur dis- 


tribuitur 

Discolor dissimilis 

4?" Distinguit seiungit aut uariat 
Disiecit dispersit disiunexit 
Dissice disperge effuga discute 

20 Diciscit dissentit discrepat 

Disciuit dissensit 
Dispar dissimilis 
Discrimina lauoris pericula 
Disparilitas dissimilitudo 


contentio 


Dispectus fastiditus contemptus 
Dissiluisse aperuisse crepasse 
Dispendia detrimenta 

Disputat tractat extimat 
Distantia inaequalitas 

Distat separat aut meritis selun- 


gitur 
Distracta elongata aut uendita 
Disciuerunt discesserunt recesse- 
runt 


Disturio occupatio 

Discipulati edocti 

Dispecit secernit 

[Dispensat remunerat erogat 
Dipenates dii domestici 
Dionesius liber pater 

Disus inmanis 

Dira mala orrida 

Dirutum distructum 

Dietas domos 

Diutinum cotidianum 

Diuturnum habundantissimum 
Diripit uastat deuobit 

Diripiebat uastabat 

Dificiscet dissoluitur marcescit 
Disreptum separatum desperatum 
Dispicatis decoratis aut disruptis 


25 Disiunctus disparsas aut distantes Dispensat disponit moderatur gu- 


Disiunctas longe separatas 


bernat 


1. 2. Dilapidat erogat ordinat a reliquis omissis || 3. despicere a || 4. Didi- 
"i 


dascalus a | 5. aliquod a. aliquia c | dimissum (um ex us) a. dimissis c. 


dimis- 


sum d | 6. Dimetiar a. Dimitiar c | 8. misteria ac | 10. om. c || 11. contentio om. a | 
dimicatio om. cd || 12. Distrac/////// (duae litt. deletae) a. Distrati c | 14. Despi- 
catis a | discoriatis ¢ | sequitur im a: Discolor dissimilis | 15. Dispendat cd | 
16. crucem praefigit a: cf. ad gl. 14 | 17. om. a | aut uariat om. cd | 18. Disiecit 
ex Discecit a. Disgecit ¢ | dispendit a | disiungit c | 19. discuti c || 20. Discissit c || 
23. laboris abc || 25. Disiectas c || 27. Dispestas c | fastidiosus a || 30. estimat a || 
32. sperat c | uel meritis seiungitur a. om. cd || 33. a uino bcd. uendita a 

34. recesserunt om. ad || 36. sequitur in be: Discolus difficilis || 37. Despicit a. 
Dispexit ¢ || 39. Dipenate a | 40. Dionisius a || 44. domum a || 45. Diuturnum a 

46. Diutinum a || 47. deuouit a || 49. Defecisset a | marcescet ὦ | 50. Disrempti 


separati disparti ὦ || 


40 


50 


σι 


1 


= 
= 


1 


en 


2 


[-] 


A3" 


56 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Diadema bitta capitis regis Diuersorium receptaculum aut ho- 
Dictator imperator spitalitas 

Digredi egredi Diuulgat notum facit!) 
Discriminator discretor Diuexum descensum pronum 
Diluit pugnat defendet Diuidere discernere saeparare 
Diserimine distantia aut periculus Diuellimur in duas partes diuidi- 
Dictumiserauile mirificum mur 

Discernere diuidere saeparare Diumior diuinitatem referentior 
Diribuit obstipuit Diuturnum multi temporis 
Dissoluisse iniasse crepuisse Diuale diumum 

Dispuet rennuit repellit Diuersum non conueniens 

Dirimo diuido Diuerberat diiungit 

Diductio disputatio aut deminutio Diuinum unius diei 

Dissero declaro Digrediens descendens 

Diuulatio designatio Denique 


Distituit disturuabit aut disseruit Dipsas?) serpens intolerauile 
Disceduerunt dissenserunt recen- Diaria aciuos et unius diei 


serunt Dialecticus ipse qui disputat 
Diiudicat discutet discernet Dirum atrox crudelem 
Dissipiseit infatuatur Discolis mortalibus uel difficilio- 
Dissologia duplex locutio ribus 
Discolus difficilis] Dispunctorem 
Dissidet discordat dissentit Dindima sacra mysteria 
Discerniculum hornamentum ca- [Dirivere denumerare 

pitis Diligit elegit amare 
Dissonat per diuersa sonat Disseptus diuisus 
5 Disserenat indiuersum serenat Dipsadis genus serpentium 
Dispalatum diffugatum Didat dedicat consecrat 


1) ab hae gl. ad 51 exteriore margine abscisso iam D legi non potuit: quod 
singillatim indicare nolui | 2) ante i erasa e || 


1. uitta a | 5. defendet om. a | 6. uel periculum « | 7. Dictum mirabile a || 
10. inaniasse ὦ | 11. rennuet « || 12. diuino « | 13. uel minutio « || 15. Dibu- 
latio a | 16. Disturbauit distituit disseruit a || 17. recesserunt ὦ || 19. Desi- 


piscit α | 22. dissentit om. cd || 23. ornamentum abe || 26. Disparatum c ||. 


27. ospitalem cd | 29. discessum a. dissensum c| 30. sperare c. om. ὦ || 31. diui- 
dimur om. a | sequitur in acd: Diuulgatum ubique disseminatum || 32. diuini- 
tate aed | reuerentior a, refert d. fert c|| 35. non consentiens a. nc sentiens c || 
37. Diurnus a, Diurnum cd | 39. Dique denique «cd 40. intolerabilis acd || 41. Diar- 
ria « | ad cibo sed c | 42. Dialeticus cd | 43. crudere a. edie c. edie d || 44. moralibus d. 
morabilibus c | uel om. a | difficiliori a || 45. om. a | Dispunctore ΩΝ c || 
46. misteria acd || 48. eligit a | amare om. a || 50. serpentis α΄. serpentum a? || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 o1 


44: Dispensat disponit moderatur dis- Dissertus prudens intellectus 


tribuitur Dilapidare euertere 
Disiectas disparsas aut distantes Dissimili discrepanti 
Distractat elongat a uino Diseparamur disiungimur uel’) 
Disturio occupatio saeparamur 


5 Dicto parens praecepto obediens Diriuare deducere aut transferre 
Dialectici genus philosophorum Dirarum miserarum 


Discrepta non conuenit Disciscitur dissentitur 
Disparile disparsum dissimile Direptum disiunctum 
Distinguntur uariantur Diuortium saeparatio 

19 Dicionem condicionem Diuerticulis diuersoriis siue hospi- 
Dispuendo reiciendo tiis 
Discolor dissimilis Dissoluisse contremuisse 

- Dilauitur defluit Diuum deorum 
Digerit hornatae discreuit Dissultant res hornant 


15 Disibit sibe desit desinuit cessauit Distulerant disparserant 
Discrimen diiudicatio aut periculus Diue musae 


Dissero declaro Dispositionem foedere 
Diuidie erant discordiae uel mo- Dicta responsa 
lestie. erant Digerit disponit 
Differentissima plenissima Dilecta electa 
20 Disterminat disiungit Disce cognosce 
Diuinior diuinioaterefertio ἢ) Ditissimus dibes locuples 
Dispiscitur diuiditur Distendunt implent 


Diriuitores diuisores et diriuitores Dispulerat distraxerat 
dicebantur qui suffragia populidi- Dimouerat deduxerat 
uisa in locos tributim separabant Diffusus disperatus 


Disploso percusso Diellium bellum 
25 Difficile durum Dispondi promisi 
Dissignat ordinat distribuit Discessis separatio 


1) o ante a ex u corr. m. 1]| 2) uel supra scripsit m. 2 | 


1. disponit om. a | diribuntur a | 2. Disparsas dilectas distantes a || 7. Dis- 
creta a | 8. difficile a | 12. 13. om. a || 14. Dilerit @ | ornate a | 15. Disiuit 
siue «|| 16. uel periculum ὦ | 18. discorde molestie sine erant a || 20—22. om. a | 
23. ri in Diriuitores add. a? | populis a | loculos a | tributi a | separabant a 
24. Displosa percussa « 26. Designat a | distribuit om. a | 27. Disertus α 30. Dis- 
paramur g | diiungimur a | uel saeparamur om. a | 31. uel a || 32. Difarum a | 
34. Disreptum a | 36. ospitiis a || 39, Disultant a | resonant a || 40. Distulerunt a | 
resparserant a || 42. Dispositio « | 47. diues locuplex a || 49. Dispulerant di- 


tracxerant a || 54. Discessi a | speratio a | 


58 
Dispicit de alto aspiciet 
Destitit cessauit 
Disperii responde 
Diriuere dinumerare 
Diffisus disperans 
Disparile dissimile 
Diutinum diuturnuin 
Dispulit dispersit 
Diruit euertit 
Distuere deserere 
Dissimulauit distulit 
Ditatur diues fit 
Ditatus diues factus 
Dilatat differet 
15 Diseoforum diseum ferens 
Ditiore diuitiore 
Dioleo nomen loci 


~ 
or 
- 


1 


o 


Digestum hordinatum uel exposi- 
tum | 
De d et o 
20 Docilis qui docet uel ingeniosus 
Doctor saequax 
Donee quamdiu 
Dogma doctrina uel regula 
Dorcas capreas 
Doris mare 


τῷ 
σι 


Dogmata meniauel superiores domos 
Documenta exempla 
Dorica greca 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Domuerunt uicerunt 
[Donum munus 30 
Donaria loea donorum 
Dolosus callidus insensatus mali- 

tiosus insidiosus 
Docihs sequax 
Documentum quod docetur ignorans 
Domos spinas 85 
Dolos fraudes 
Dolabra ascia lapideria 
Doxa gloria uel claritas] 

De d et u 

Duuium incertum 
Duco aeceptum habeo 
Dumosa spinosa aut loca siluestria 
Dumas spinas 
Duum euphoniae 
Duellio reuellis 45 
Duellhium bellum 
Dumtaxatsine praeiudicio aututique 
Dudum olim iam antea 
Ducere deponere 
Ductare ducere 50 
[Dueitur traitur 
Ductores duces 
Dunt dant tribuunt 
Durus inpatiens contumax rigidus 46" 
Duelio perditis 55 
Duum duorum 


40 


2. Distitit a | 10. Destruere « | diserere a | 12. 13. Ditur diues factus a || 
18. ornatum expositum a | secuntur in a 19 glossae a De ineipientes: cf. praef. | 
19. om. acd || 20. uel ingeniosus om. cd || 23. Docma ed || 25. mares (s add. m. 2) 
uel materne idum aut niffere idum annimpha (ha m. 2 in ras.) a. mare uel ma- 
terne reidum ἃ nimfe c || 26. Domata cd | nemia c | domus ac || 29. Domierunt c | 
urcerunt a | 30. Domum a || 32. malitiosus insidiosus om. a | 33. sequaxosus 
insidiosus a: cf. 32 | 37. lapidaria «| 38. claritas siue gloria a || 39. om. aed || 
40. Dubium aed || 41. abeo ed | 42. aut 1. s. om. cd || 48. sequitur in cd: Duum 
duorum || 44. eufonie a. eufonie c | 45. om. a | Duuellio e | 46. om. a | 
Duuellium e | sequitur in acd: Dum donec quamdiu et in 6: Dumosa loca sil- 
uestria uel spinosa | 47. piuditio c | aut] tamen acd | utique om. ed | sine dubi 
add. a? (reliqua abscissa) | 48. paulo antea ante olim add. a? | antea] dudum ed | 
49. deponer c || 50. om. «a || 53. tribuhunt α | 54. rigidus contumax a || 


45" 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 59 


Duellium bellum pugna Edito alto 
Dumis locis siluestribus siue spinae. Edisserat ut non sit aliquid de- 
Dutrudunt abegunt depellunt sertum 
Duces comites Editus natus aut eminens 
5 Duodecennes duodeeim annorum| Edidit peperit aut scripsit 30 
Editui ianitores 
Edisserit explanat scripsit 


De e et a Edueare eligere proferre liberare 


Eatenus ea ratione aut tenuiter instruere 
Eatenus ipsa ratione Edita roborata 
[Ebiones pauperes Edisserabo explanabo 35 


10 Kbeatus obtusus!) Editus custodes edis 

Ebrius ad tempus multum bibens Edicta publicata 

Ebriosus semper multum bibens Edulio mandueatione 

Eandem ipsa illa Edulia alimenta 

E de] [Edifieia fabrieae ab aedibus nomi- 40 
15 De e et o nata 


Eousque intantum 
Econtra ediuerso 
Ecquis aliquis 
Eequando aliquando 

20 Eculeum genus paene 
Econspectu deconspectu 


Edulia que manducantur 
Educere instituere enutrire 
Edes templa aut domos 
Edentem manducantem 
Edurum satis durum 

Ede eousque intantum 


Deeetd 


Edico admoneo 
Edax uorax aut glutto Edulia apta ad manducandum 
Edentat dentes excludit Educere eligere aut proferre 
25 Edieit foras dicit unde edicta di- Edacitas amara commestio] 50 
cuntur De e et f 
Edissere enarrare Effieax expeditus 


1) sus pro tus corr. m. 1| 


1. om. a||3. om. «|| 5. Dudecemnes a | secuntur in a 11 glossae aliunde illatae: 
ef. praef. | 6. om. aed ||. Eatanus c | aut tenuiter om. cd || 8. ipsa illa interpr. ed. 
ea ratione a | 9. Eatenu ipsa ratione pauperes a | 13. Eadem a || 14. om. a || 15. om. 
acd | 16. om. bed | intantum] de a: cf. 14 | secuntur in a 61 glossae aliunde 
illatae: cf. praef. | 18. Equis ad. Etquis c | 19. Equando «. Etquando c | 
20. om. cd | Eculeus a | 21. om. cd || 22. om. acd || 23. aut glutto om. acd | 
30. aut scripsit om. a || 32. scribit «|| 33. Educere c | eligere om. a | liuerare c | 
instituere c. om. a | 36. Edituis cd || 37, publica c | 38. manducatio cd || 40. ab 
edificia nominate a | 41. om. a || 43. aut om. a || 48. om. a || 49. an probare a || 
50. comestio a || 51. om. acd || 


60 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Efficaces omnia expedientes Effetha largiter fluens 
Effebi adulescentes Effiminatorum nulla uirilitas 
Effigies imago Effrenatus inmoderatus arreptus 
Effebus inbarbis Effiminita stimata 
5 Effieit perficit Effutare mentiri uel diffamare 30 
Effundere spargere Effibus puer inbarbis 
Efferunt asportant Effemmatus mollis euiratus 
Effosa subuersa Effatus eloquutus 
Efferre pedem proficisci Efflagitat petit exposcit 
10 Effluit largiter fluit Efferus ferus inmansuetus 35 
Effeta sterelis sine fructu aut sine Effute uaneloquus!) sine effectu 
effectum Effeta languinia erba 
Effera quod supra Effigies formata uel facta 
Effetae sinae affectu Effectum uacuum 
Effugium qui de bello ad alteram Effrenis sine freno perceps| 40 
partem transfugit Deeetg 
τ Effigiae simulacrum Egerimus tollimus 48r 
Effulgens splendens Egressus foras exiens 
Effuncare radicitus eruere Egregius summus magnus 
Effemerides rationes Egerate execrate 45 
47 Effetha locuta Egone ego ergo 
20 [Hiffeminat euirat Egestuosus miseriis pressus 
Effera crudelis Egestas ab eo quod egere com- 
Efficacia sapientia uel quod spiri- pellat 
tus a perfectio Eger egrotus uel tristis aut infirmus 
Effectos lassos uel defatigatos Egrotaticius qui frequenter egrotat 50 
Effisematis specularibus Egregium gloriosum aut praeci- 


25 Kiffectu fructu puum 


1) u primam m. 1 e corr. || 


2. adolescentes a | 4. inberbis c | 5. profecit c|| 7. portant a. asporcant c || 
8. Effossa a. Efforssa c | 9. proficiscit a || 11. om. cd | sterilis a | affectu uel 
sine fructu a || 19. om. c | quo « | subra d | 13. Efficte c. Effecte «| 14. bellum 
ad | fugit ad | 15. Effigiem cd | 16. Effulges α || 18. Effemeri c | nationes a || 
19. Effata (a post f ex e) a. Effacta e | 92. quod spiritus a om. a || 23. lassos 
fatigatos a | 24. Efesimatis a | 26. Effecta a || 27. Effeminatorum a || 29. Effe- 
minata « || 30. uel om. a | 31. bibarbis a || 32. seuiratus « || 33. elocutus a || 
36. uaneloquis « | 37. languidina a | 38. Effugies « | siue a || 39. Effetum a || 
40. secuntur in a 16 glossae aliwnde illatae || 41. om. acd || 47. Egestiosus c || 
48. habeo a | 49. Eger dicitur animo uerum tristis est in a. Eger dicitur animo 
egrotus corpore ed | 50. Egrotatitius c || 51. egregie gloriosum a | aut om. a | 
praecipum c || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 61 


Egoglam eulogia Elucit praefulgit 25 
Egomet ego ipsa Elatos gloriantes 
Egent indigent necessae habent ^ Elatus superuus inflatus tumidus 
Egregius nouilis magnus Elefans elefantum 
5 Egre ingratae molestae Eleganter ab eligendo: 
Egerare dispernere detestare Klicere producere uel exeutere 80 
De eet 1 Elogus carminibus uel criminibus 
Ei1ectat ructat malis 
Eiulatus ploratus ululatus uel [Eluet praefulget 
planctus Elicit exprimit excludit 
10 [Kiectat eminuit Ehgere instituere 
Hicet prouocat educit Eligit affligit 35 
Eiciendus expellendus Eluo comesator 
Eiulantes ululantes Elogium bona fama 
Eidem ipsi] Ellum multum confidens 
15 De e et 1 Eludere circumuenire 49r 
48" Elactare e lacte tollere Elatum publicatum 40 
Elicit exprimit uel excludit Elementum naturae genus 
Elementa ut aqua ignis aer terram Elogium responsum 
Elegans speciosus uel peritus Eluuies liquores quando aliquid 
20 Elinguis mutus funduntur 
Elogium hordo criminum uel uiti- Elingues sine lingua sermonem non 
orum habens | 
Elucubratum uigiliaelauoratum De e et m 45 
Eluens labans Emax tenuis macer aut qui amat 
Elauitur effugit demere aliquid 


1. Eglogam c | eulogiam a. elogium c || 2. ipse ὦ | sequitur in a: Ego ipse | 
secuntur in ὦ 14 glossae aliunde illatae: ef. praef. | 3—5. om. acd | 6. Eierare a | 
spernere a || 7. om. acd || 9. Elulatus c | ululatus om. acd | aut c. om. a | uel 
luctus add. a | 10. eructat add. a | 11. Eicit a | prouocat ex proicit a | educet a 
12. sequitur in a: Ermon anathema idest alienatio | 14. sequitur in a: Eierat iurat | 
15. om. acd | 16. 6] a abc|lacre c | 17. uel om. aed | expressit add. acd | 
18. ignis et terra aere et terra nature genus a | et terra cd || 19. spetiosus c | 
uel om. acd | peritus om. cd | 21. ordo acd | aut ed. om. a || 22. uigilielaboratum a | 
elaboratum cd || 23. lauans abed || 24. effugiit c | 25. Elucet a. Elucet ex Elu- 
cit c | prefulgens a. praefulget c | 26. Elatus a | gloriastes c | 27. Eleuans a | 
tumidus superbia inflatus acd | aut honores sublimatus add. c | 28. om. a l 
29. Elegantur c | eligendorum c | 31. uel criminibus om. ad | 33. expressit 
add. a | 36. Elluo a | 39. in marg. a habet: Electrum id est argentum et aurum 
mixtum || 41. initium add. « | 42. Elegium g [| 43. Elubies a | locores a | 
aliquo a | sequitur in a: Elinguis mutus uel essimilis | 44, Elinguis a | ser- 
mone a | secuntur in a 18 glossae aliunde illatae: cf. praef. || 45. om. aed || 
46. an a | quiamatere c | emere abd ἢ 


σι 


1 


e 


" 
ῷ 


49u 


20 


or 


62 


Empurius locus super mare 

Eminiscitur in memoriam reducit 

Em admiratio 

Eminet altum est 

Eminentissimus altissimus 

Emancipat manum mittit 

Empos inpatiens amens 

Emersit surrexit uel contigit 

Eminentia celsitudo 

Emicat splendet exilit 

Embolismo inmense duas lunas 

Emicuit effulsit aut magnificus 
extitit 

Eminus in parte procul non longe 

Emolumentum lucrum uel usuram 


5 Emensus perambulauit 


Emareuit elanguit 

Emereor conplaceo 

Emanat euullit 

Emerita arma uictricia 

Emeritus miles ueteranus qui con- 
pleuit militiam quia mere mili- 
tare dicitur 

Emacitas emendi abitas 

Emulcens oblectans 

Ementitur ualde mentitur 

Emptorium locus ubi negotiationes 
exercentur 

Emortuus ex parte mortuus 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


[Eminulis eminentibus modice 

Emergere exurgere exuperare 

Ementitur simulat confingit 

Eminet existat excellet 

Emancipat iuris proprii dominum 80 
statuit 

Emacitas marcitudo 

Eminentior excelsior excellentior 

Kmersurum liberaturum 

Emergat exeat 

Emunexit extersit 

Emicat exiht aut fulgit 

Emicauit effulsit aut magnus ex- 
titit 

Emeritur complaceo 

Emarcuit elanguit] 

Eumenidum furiarum 

Emoti euulsi 

Emacitas emendi abitas 

Emuleens oblectans 

Embolismo bissexto 

Emancipare e manu tradere 

Emulus inimicus inuidens 

Emula inimiea inuidens 

Emulis eminentibus 

Emphis terroribus conuieiis 

[Emulumentum fructum lauoris 

Emulatio imitatio uel inimicitia 

Emulari imitari] 


35 


40 


45 


50r 


50 


1. Empurias c | 2. reducitur a || 4. est om. a || 7. inpaciens c || 8. aut con- 
tigit a. om. cd | 11. om. cd || 12. aut magnus cd. magnificus a || 14. aut c. 
om. a | usura ὦ || 17. conplatio c | 18. ebullit ac | 20. qui iam acd | mereri ex mere 
corr. c? | 21. auiditas c. habitus a | 24. Emptori a | locus negotii interpr. a | 
negociationes c || 25. sequitur im a: Eminus non longe | 29. Eminat a || 31. Emar- 
citas a || 32. sequitur in a: Emicat splendet subapparet | 33. Emersum a || 34. se- 
quitur in a: Eminentem extantem || 35. secuntur in a: Eminens altus seu ex- 
celsus et Emptus inpatiens || 36. exilitat fugit « | 37. aut-om. a | 38. Eme- 
ritor a | secuntur in a 14 glossae aliunde illatae: cf. praef. || 39. exilit eligit 
add. a | 40. Eumedum furiarium c | 42—44. om. cd || 42. abiditas a || 44. sequitur in 
a: Emicat subit splendit | 45. Emanciparet « | traderet a || 46. om. acd || 47. in- 
uidens om. c || 49. om. c | 50. Emolumentum a | laboris a | 51. uel om. a | sequitur 


in «a: Emulus inimicus uel imitator || 


52, sequitur in a: Eminus longe procul | 


uibem 


af dass ἊΨ οἷ 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


De et n 
Enigmata similitudo uel imago 
Eneruis sine uirtute 
En ecce 
5 Enniea adultera 
Encenia initia uel dedicatio 
Enhermis sine arma uel sine men- 


63 


Enigma obscura intellegentia 
[Enitescit splendescit 

Enclyta gloriosa 25 
Enixa parturiens 

Enormis ingens supra modum 
Enpos inpatiens aut amens 

Enisus est perambulauit 


sura Enaruatus emollitus 30 
Enixae adtente Enuntiat nuntiat 
Enphyteutici possessores non ueri Enormate cui addi minuiue nihil 
19 Ensis gladius potest 
Enucleatum sculptum elimatum Eneas schythiae montes 
. expoliatum Enumquam e quando 
Enituit effulsit aut magnus extitit Enecare infocare] 35 
uel exilit De e et o 
Enisus est elauorauit adiuuabit Ko usque in tantum bir 
Enormate cui addi minuiue non Eoo horientali aut matutino uel 
' potest solem . 
15 Ennici idolorum cultores Eou etas uel tempus 
Ensicium a secando ab ense Eous lux sibe lex 40 
Enodis sine nodo [Eois horientalis 
Endecussyllabus uersus decem syl- Eodum adme ueni adme 
labarum Eo ueni propterea ueni 
50% Enocilis piscis stagneus idest an- Eo uado uel propterea 
guilla Eone numquid propterea 45 
20 Enixius districtius Eo magis ideo plus 
Enim uero Eus uox clamantis 


Enitet splendet Eu uox respondentis] 


1. om. acd || 2. Enigmate a | similitudine c| aut c. om. a | imago a | 3. uircute c | 
5. Ethnica a. Enica c | 6. dedicationes bcd || 7. Emermis a. lnormis c | sine 
mensura interpr. acd | 9. om. cd | Enfiteutici a | 11. scluptum ed | expolitum d | 
sequitur in a: Enigma obscura parabola || 12. fulsit ed | aut om. a | estitit c | 
uel exilit om. acd || 13. Enusus a. Ensus c | est om. cd | elaborauit ac | adiu- 
uauit α | 14. minutiue a | num c | 16. Ensitium c | secundo uel c | 18. Endecussilla- 
bus a. Endecasillabus c | sillabarum ac || 19. piscis est agneus a | idest om. c| 
20. destrictius cd || 24. splendidescit a | 25. Enclita a | 26. siue partu liberata 
add. a | 28. om. «| 30. Eneruatus a || 32. minutiue nichil prodest a | 33. sicie a | 
34. et quando a || 35. sequitur in a: Enixus generans uel creatus | 36. om. acd | 
37. Eo sque « || 38. orientem solem interpr. cd | orientalis a | matutinum a | 
sole a || 40. lux interpr. cd | siue α || 41. orientalis a || 44. uado uel om. a || 
47. Eous a || 48. secuntur in a: Euidens aptum patens, Euehit reportat, Eus uox 
inclamantis, Euge laudatio seu beate || 


64 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


De e et p Equus pegasus alatus pinnatus 
Epigramma titulus Equitas numerus aequitum uel 
Epphemeris adbrebiatio rerum id- iustitia 

est brebe Eques et equester unum est 
Epitaphyum carmen mortuorum Equotus uita priuatus 25 
5 Epartua patula aqua Equidem ego quidem 


Ephebus sine barba adulescens — [Eques homo qui equo portatur 
Epheminia xenia que dantur per Equatus uita priuatus 


singulos menses Equum?) iustum 
Ephilogus nouissima pars contro- Equora maria 30 
uersie que preces tantum abet Equuleus genus tormenti 
Epte septe Equoris maris 
10 Épaetas superaddita in conputis Equora placat fluctus maris mi- 
aegyptium est tigat 
Epulatieius qui pulis dat opera — Equum equalem] 84 
Epitulamium carmen nuptiarum Deeetr 52r 
51" Epitulanturmanducantconuinantur Ergastulum carcerum locus ubi 
Epareua patulaqua damnati marmora secant uel ali- 
15 [Ephilogus postremus quid operantur quo latine me- 
Episcopini superintendere tallum dicitur 
Eopitoma!) adbrebiatio Erebum?) profundum infernum 
Ephymirides librum quibus eotidi- Eruli domini 
anis actus scribi solebant Erus dominus 
Epotata euibita] Eri domini 40 
2 Dee οὗ α Erile dominicum 
Equiperat aequat Erga iuxta circa 


1) de o priore dubitari potest | 2) u alt. s. v. add. m. 1 || 3) post b erasa r || 


1. om. acd | 2. Epi//// grama c | 3. Ephemeris acd | adbrebitio c | rerum 
om. a | 4. Epitauium a. Ephitafium e corr. c | 5. Epartula a. Ephartua c | 
patua e | 6. adolescens sine barbas a. adulescens sine barba// c | 7 Ephi- 
mema a. Ephimenia c | xema a. sinea c | pro c || 8. nobissima c | peep a | 
habet acd | 9. Epteris cd | 10. om. cd | Epacta a | compositis a | 11. Ephu- 
laticius e | epulis acd | operam aed || 12. Ephitalamium c. Epitalamium a | 
carnem a. carmé c | nupciarum c | 13. om. cd | Epulantur conuiban- 
tur a | 14. om. acd || 15. Epilogus a | post tremus a | 16. Episcopin a || 
17. Epitoma a || 18. Ephemirides a | cotidiani a || 19. ebibita a | sequitur in a: 
Epactes idest adiectiones lunares secundum grecos in ciclo annorum decem et 
nouem || 20. om. acd | 22. alatus] inilt | 23. stitia c | 24. Eques equester a. 
Equeedequestu c | 25. uitam ¢ || 29. rectum equalem add. a | 34. om. a || 35. om. 
acd | 36. carterum 6. carcer aut d | quod αὖ οὐ | 37. Erebrum aed | 39. Eru- 
lus ec | 40. om. a | 41. Erule a | 42. iuxta aut circa a. iuxta uel apud c || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 65 


Erumna calamitas uel miseriam Erga id uacuum 


aut labor Egregium circa hoc 30 
Ergata uicinus aut operator Erumna miseria] 
Eregione e latere e contra De e et 5 
Eruunt euellent Essedum uehiculum 
5 Ere dere conueniens rei Esitabant commendabant aut dubi- 
Eridanus fluuius tabant 
Ermana calamitas Esto et si putaueris 35 
Erebum infernum Este imperantis modus est tem- 
Error oblibio poris presentis pluraliter dictum 
10 Eregione econtra Esu manducatione 
Erga aput Estote similiter de futuro 
Eruncare radicitus euertere Esui manducationi 39 
[Errantem uagantem Esto concedo adquiesco 53r 
11 Eruet euertet Estidram quam ueteres canapum 
52" Ereiscende euocande indeuidende nominarunt 
Eros uir fortis uersutus adque [Essentia natura uel substantia 
iubenis Esseda uasterna 
Erronei errantes Esculentus escae nimium inportu- 
Eruatio eneruatio exinanitio nus 
Eruderans purgans rudera Ethan inportunus]| 45 
20 Érgo causa Deeett 
Erumpere publicare Ethiopes homines nigri 
Eroniam inrisionem Eutum sonum 
Eruditus doctus litteratus Ethini mons in sieilia ardens 
Erusci tusci Kuirat examinat euacuat castra — 50 
25 Eriul inferni Euangelizat adnuntiat 
Erga me circa me Eruenda tollenda 
Eresis secta Euersit traxit 
Ermula statua sime manibus , Euripus piscina longa 


1. miseria ae | 2. an c | operatur ¢ || 3. Eregioni adlatere Econtra erunt c || 
4. Erunt ed | 6. Eredanus c || 8. om. a | Erebrum c | 9. obliuio a | 10. om. a | 
econtra aut elatere c | 12. eruere ac || 16. adque iubenis om. a | 17. Erronet atque 
iuuenis a: cf. 16 | 19. Erudefans a | rudora a || 25. Eribi a | sequitur in a: Era 
domina | 29. 30. Erga id cirea hoc b | 31. om. a || 32. om. acd || 33. ueiculum ae || 
34. commentabant a || 35. amputaueris a || 36.imperatibus a | teporis a | presenti ae | 
plura interdictum c || 38. futurum acd || 40. adquiesco om. ed | 41. Estidran a | 
conapum a. canuprum ¢ | 45. fortitudo Znferpr. a | 46. om acd | 41. Etiopes ed || 
A8, Etum c| 49. Ethna ac | mons silicie c. om. a | cultis ignibus ardens et non- 
numquam flammarum glouos euomens a. similiter bed (semper occultis) | sequitur 
in acd: Ethica (vel Etica) ars moralis, et in c: Eucaristia gratia | 50. Exuirat c | 
euaeunque sine castra e | eastrat a | 52. Euerendia c || 53. Euerrit c | 54. Eripus « || 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 5 


οι 


10 
53" 


2 


σι 


Φ 


σι 


66 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Buisceratus exinanitus exanimatus Eucis aduerbium rogantis 
Euehit eleuat deportat 

Euro usion alterius creaturae 
Euexit portauit 

[Euntis ire uolentis 


Euerterint subuerterint 


Euado ascendo 


Europa asia siue africa 
Etheria plaga de parte caeli 


Equidem ego ego scio 


Etiam adque etiam 


De e et u 


Euum aetatem uel saeculum 
Euestigia statim 
Eumenidum furiarium 
Euiscerat excomedet 

Eurus uenti nomen 


Euietum aurum argentum incom- 


motum 


Euadas perexeas erumpas 
Euomet degeret 

Euocat imuitat 

Euitatus uita priuatus occisus 


Euge letus alibi ua sed hoc duas!) 


partes donatus sibe im bona siue 
in mala 


Euellere excludere 
Euangelium bonum nuntium 


1) pro duas corr. m. 2 duabus || 


1. exanimatus om. cd || 2. Eueit acd | deportat om. cd || 3. om. ed || 4. depor- 
tauit eleuauit a. eleuauit c | secuntur in acd: Eunertigio (Euestigio ed) statim 
et Euiratus effeminatus et in cd: Eiulatus planctus || 9. sequitur in a: Ethnici 
idolorum cultores | 10. Et quidem a | 11. atque a | iterum etiam add. a || 12. om. a || 
15. furiarum a || 20. digeret a | sequitur in a: Euitudo fatuitas | 22. uel uita a || 
23. ua om. a | duobus a | partibus a | siue a || 25. sequitur in a: Euangelizat an- 
nuntiat || 31. om. acd | 32. Exidium c| 33. Eximium acd | nobilis ac | pulcer a: 
om. cd | 34. Exproderem ad | 35. a consilio alienus a om. ed || 36. Exilius 
tenius ¢ | 38. Exubies a | bestes a. uestes c | 40. Exomologesem a. Exomo- 
legissem c | 45. Exumptuauit a. Exumtuabit ¢ | pauperabit c | 46. Expiauit a. 
Explat ¢ | abluet c|| 48. ornat acd || 49. inprouiso aed | in///sperato ( eras.) a || 


50. ornatus acd || 51. Excreat ed || 


Euge laudatio siue salutatio 
Euitat declinat 
Euis gurdus 
Kuitans declinans] 

De e et x 
Excidium expugnatio 
Eximius nouilis pulcher 
Exploderem excluderem 


30 


547 


Execors sine corde aut consilio ali- 35 


enus 
Exilis tenuis 
Exordium initium 
Exuuiae uestis mortuorum 
Exaequo aequaliter 


Exolomogense praeces uel con- 40 


fessio 
Exprodita exclusa 
Exemplum similitudo 
Exestuat fluctuat 
Extat superat aeminet 
Exustuauit pauperauit 
Expiat abluit mundat 
Explorat abseultat inquirit 
Extolht laudat hornat 
Exinprouis ex insperato 
Exornatus ualde hornatus 
Execrat proicit 


45 


Com Δ» ὁ. mda ^ lv 


15 Exiierat. excomedit 


25 Externi extranei 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 61 
Explanat exaequat Exeludit fabricat excutit 
Expres alienus uel extraneus ab Exessus uridus tenuis exilis 
aliqua re Exuuiae expoliat 
Excelsus altus Expiare emundare 30 
Excanduit iracundiam exiliuit Expers ignarus inscius 
5 Extirpat exterminat Exilit effulsit aut manu extitit 
Excubat obseruat adsistit imuigilat Extenta extensa 
Excuuiae uigiliae uel officium Exactus fugatus aut expoliatus 
Expunget consumat explet Excudit elegit aut exeulpit 35 
Exemptus eductus extractus Exercere facere 
54" [Extorrem exulem Exequar agam 
11 Extudit tundendo extorsit Expromere publicare 
Examinat aequaliter iudicat Extimare credere aruitrare 55r 
Exortes qui extra sortes sunt Exacrum odiulem simulacrum = 40 


Extulit eleuabit in sublimae tulit 
Extoris quae supra 

Extrita humida] 

Excellentia celsitudo 

Exerati exercitati 


Exosus hodio habitus 


Exeidium periculum 

Exeiti euocati excitati 
Exalat anelum emittit 
Exuberat exundat superfluit 
20 Exim exhoe deinde 

Exta praecordia hostiarum 
Eximia magnifica 

Exercita sollicita mirauilis 


Experientia experimentum 
Exalescit euanescit 

Expertia ignara extolida 
Exsententia!) ex uoto feliciter 
Exerati exercitati 

Exosum odiuilem 

Externus extraneus alienus 


Exeors sine sorte 


Extimus extremus Exerta exporrecta eleuata 


1) ante s apex erasus || 


2. Expers acd | ab aliqua re om. c || 4. in iracundiam ae | exiluit c | 6. ab- 
sistit e | inuigilat om. a | sequitur in c: Expediunt educunt proferunt | 7. Ex- 
cubie a. Excubie c | uel officium om. cd | 8. Expugnet « | explet om. a || 


9. Exentus c | edotus c | 10. exeuolem «|| 13. sortem « || 14. odio «| 15. Exe- 
gerat a | excomidit a | 20. Exin ex Exim ὦ | 23. mirabilis a || 24. Exors a || 
27. Excladit « || 28. Excessus ὦ | aridus ὦ | 29. Exubie « | expolia a | 32. aut 
om. «| 33. Extépta a || 34. aut om. a || 35. glossas 35 — p. 68, 5 bis scriptas ex- 
hibet a | aut om. a | 37. Exquar a || 39. Estimare « | arbitrare a || 40. odibile a || 
41. eleuauit a@ | | 45. Exerati (Execrati altero loco) exercitatio a. Exeruti exer- 
citati ed. | 47. Exolescit a. Exsolescit c | 48. Experta c | extollita a. ex- 
tollida ed | 49. Exententia c et altero loco a | 50. Exerciti a | 51. odibile ae || 
52. alienus om. a || 53. Eporrecta exerta eleuata et Exerta exporrecta a altero 
loco exhibet || 
ὲ p* 


1 


σι 


e 


20 


σι 


68 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Exterminati extra terminos facti 


Extrao depello 


Expositus abiectus aut in medio Exta intestina 


positus!) 
Extrauium extraneum 
Extemplo mox statim 


Exaetus fugatus expoliatus exte- 


nuatus 
Externuit extrameum fecit 
Experitus probat scit 
Excidet euertit 


Extulit pretulit erexit eleuabit in 


sublime tulit 
Excludit eligit asculpit 
Expediunt educunt proferunt 
Experti prouati edocti 
Exempta sublata tulta 
Exacta peracta explorata 
Exerce euidenter prespicue 
Exuit deposuit aut expoliauit 
Exaustus eonsumptus inanis 
[Exprobrat inproperat 

agit 
Extrudit longe abire facit 
Examine discussione 
Exefoedus deuorandus 
Explere finire aut satiare 
Exponendus iactandus 
Expolitus splendidus 
Experiunt deprobant 


conuieiis 


Exornatum deformatum 
Exules peregrini 

Exoleuit corruptus est 
Execratio maledietio 
Extruneare eruere eradicare 
Exhoe magnifica uel amodo 
Exparta partu uacua 
Exanimat occidet 

Exspes sine spe?) 

Expertus ignarus inscius 
Extolht erexit 

Exsolescet defecit 
Exaurent consument 
Exprompsit protulit 

Expers euigilans 
Expergimini euigilate 
Exaceruabit aflecauit 
Exarate execrate 

Exereita exporreeta eleuata 
Extenta extensa 

Excidit euersio 

Exinuat examplat exaperit 
Extrusa longe ducta] 
Extuberat tumet excitat 
Exitum mors uel periculum 
Exitiale mortiferum mortalem 
Exoptat desiderat 


1) tus ex to corr. m. 1|| 2) post e erasa s || 


2. aut cd. om. a | 4. Extimplo e | 5. fatigatus c | extenuatus om. a || 
6. Exernuit ed | extraneum acd | 7. Experitur c | et scit aed || 8. om. a || 9. ele- 
uauit «c | in sublime tulit om. a | 10. Exculit ed | eligatas culpit a. elicit aut 
sculsit (sculpit d) cd | 12. probati ac | 13. Exempla c | tulta om. ed || 15. Ex- 
terte a. Exerte c| perspicite a. perspicue c || 16. aut om. a | 19. fecit a || 20. se- 


90 


35 


40 


56r 
45 


quitur in a: Eximia magnifica | 21. debarrandus « || 22. finire aut om. a || - 


33. uel amodo om. a | 35. Examinat a | 36. Exspe a || 39. Exolescit a || 42. eui- 
gilauit (uit e corr.) a | 44. Exacerbauit « | aplecauit a || 46. uel eleuata a || 
48. Excidia (a ex 0) a || 49. exemplat a | 51. Exuberat e | existat ¢ | 52. Exi- 
tium acd | uel perieulum om. ed || 53. Exiciale e | mortale a. om. ed || 54. Ex- 


obtat ed | 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Exutus uinculis nexus liberatus 


Exoticum odiuilem 
Excissa disrupta 


Exul patria pulsus in exilio trusus 


5 Extorrens quod supra 


10 Exsanguis sine sanguinem idest 


15 


56" 
20 


25 


Exeda uasterna 


Extremum summa cutem aut no- 


uissimum 
Exilium damnationem 
Execratur detestatur orret 


pallidi 
Exanimis sine anima 


Exprobrat inproperat iniuris agit 


Experior certior reddor 
Exigua modica parba 
Exaggerat grande facit 
Excolitus uanus!) solutus 
Extrudo depello 

Exuito deuerto deuito 
Exortatur prouocat consolatur 
Exinuat examplat exaperit 


Exaltemeron librum unum con- 


posuit 
Explicitus expeditus 
Exceptoria cisterna 
[Exanclasti exausti 


Exsoliseere est in duritiam uerti 


gratiamque etatis amittere 
Expetere male uenire 


Expostulat quaeritur 


[en] 
e 


Expertes extra partes notitiae id- 


est inscius 


Expertus usu peritus uel prouatus 


Exsententia ex uoluntate 
Excessit exuit excidit 
Expuit reiecit 


Exanimatus timore percussus tur- 


uatus 
Exoro te optineo te 
Exorandus optinendus 
Exprompta exquesita parata 
Expuht eiecit 
Excessis discessis discedas 
Exedent comedent 
Exanimo libenter?) 
Excruciat consumat 
Exordiar meipiam 
Exhorere exsurgere 
Expedit liberat exsoluet 
Exercitatum instructum 
Exegat transsegat 
Exorta nata 
Exhoe inde postea 
Expurgat exuet 
Experit rogat 
Exhonorare liberare 
Excerpit sequestrat 
Exploratus secretus oportunus 
Exculpere exquerere adtingere 


1) ἃ pro m corr. m. 1||2) b pro u corr. m. 2 | 


1. nexu ed et e corr. a || 2. odibile ac | 3. Excisa ac | dirrupta a || 4. exilium 
acd | 5. quo « | superum c|| 6. Exseda c | basterna aed | 7. Extremum a | sum- 
mam e | cute ad. quote c | aut n. om. a || 9. Execratum c || 10. sanguine pallidi a. 
sanguine aut pallidus ed | 12. Exprobat c | iniurias c | 13. cercior c | 14. per- 
parua ac | 15. Exagerat cd | 16. Exolutus ed | uanum c | 17. Extro c | 18. Ex- 
ibito e || 19. consolatur om. a || 20. exemplat ac | experit c | 21. om. cd || 22. Ex- 
plicitur expeditur c | 25. Exoliscere ὦ | uesti a | ammittere a@ || 26. euenire a || 
28. artem a || 29. probatus a || 32. regecit a | 33. turbatus a || 36. exquisita a || 
37. om. a || 38. discessis om. a | 42. Excordiar a | incipiat edocet bene dicit a | 
43. Exorere exurgere ὦ || 46. transegat a || 50. Expetit a || 54. extinguere attingere q || 


90 


40 


45 


57* 
50 


70 


Exsul extraneus 
Exeruciat contristat contorquet 
Expidi eloquere explica] 
Examussim extoto 
5 Eximius magnificus precipuus no- 
uilis decorus 
Expiatus supplicio purgatus 
Examen iudicium discussio 
Exequitur insistit negotio 
Exsequutus est optinuit causam 
τὸ Exculentus esce nimium inportunus 
Extrusa longe ducta 
Experrecti expergefacti 
Exequie prosecutio funeris 
Exangladi peragendi 
Exciuisset perduxisset aut citatum 
uenire fecisset 
Exedendos deuorandos 
Expromere proferre 


1 


or 


Exalantem expirantem 
Expedior lberor 
Expeditus explicitus liber 
Exta fibras pectorum 
Exereta plena malitia ira 


2 


ς 


Exaustum perfectum 

Experientia efficacia sapientia 

Exedra absida idest locus subseh- 
orum 


3s 


τῷ 
or 


1) d add. m. 2| 


1. Exul a | 2. contorquet om. a | 3. Expedit a | expoliare a || 5. precipuus 


om. acd | nobilis a. om. cd | decorus 


(Expurgitur a) efficit peragit | 6. Expiatur ed | supplitio c | prouagatur c || 


7. in iuditio discusso c | 9. Exequutus a. 


inportunum c || 11. Extrua c | 14. Exanglandi c | 15. Excidisset cd | aut — fecisset 
om. a | perduxisset scitotum c | 16. Exedendus deuorandus c || 18. aspirantem a || 
19. liberior c | 22. hoc est ira quam (quem c) ueteres conapum nominarunt ac, 


misi quod canapum c || 23. Exastai c | 2 


om. «| 26. alieni a. aliene c || 31. ex occulto a | anno ate uiso a || 32. Exutus a || 


33. aut nouissimum om. ὦ || 34. om. a 


ubie a | hosti a || 39. om. « || 40. nodatum « | uel apertum om. « | 41. Exin- 


prouiso a | desubito « | 45. uel om. a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Expilatores haliene hereditatis sub- 
uersores 

Excanet praecanet 

Exfretat nauigat 

Excitur euocatur 


[Extasis timor 30 
Exinprouiso de!) occulto aut non 
ante uisum 
Exsutus uinculis nexu liberatus 
Extremum summa cute aut no- 
uissimum 
Expiatum purgatum 
Exorsum incipiens loqui 35 
Exuuiae spolia que occiso osti tol- 
luntur 
Excita excitata 
Exemptum excussum foras i 
Exerit aperit | 
Exertum nudatum uel apertum 40 


Exinprouisio desuuito 

Exesesum excomestum 

Exertus nudus uel paratus 

Exestuans exardescens 

Exuberans adfluens uel habundans 45 

Exolescere delere uel de memoria 
exire 

Exausta euacuata 

Exequat equalem facit 


om. acd | sequitur in acd: Expungitur 


Executus cd | est om. ed || 10. escemium 


4. effitia c | 25. idest locus subseliorum 


| 35. Exursum a | inciens ὦ | 36. Ex- 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Exorsus loqui coepit 
Expromit aperit 
Exhortus natus] 
4 Excudit fabricat excutit 
58' Extimus extremus 
Exodium cantio in theatris ludicre 
et scurrilis 
Exeris nauis sex hordinum 
Exalat expirat redolet 
Exsortes alieni uel alienae 
19 Expuncta idem fibra pectoris 
Extollitio laudat hornat 
Exprodere excludere 
Explosus exsutus!) 
Exuolatus exsutus nudatus 
15 [Expiauilis inmundus 
Exoritur exsurgit 
Exultat exilit uel excrescit 
Excidit prolapsa est 
Expendisse exsoluisse 
20 Excidunt praecidunt 
Exemit tulit uel extraxit 
Extruis moliris 
Exesa consumpta uel comesta 
Exim deinde 
25 Exorsus locutus 
Exturbat expellit 
Exemplar forma 
Expendet extimat 
Exalto de caelo 


1) post ex del. u m. 1 || 


71 


Extruimus externimus aedificamus 30 
Extinctus consumptus 

Excoriare nascere 

Exossibus ex genere 

Exure incende ὅδ 
Exillo extune 35 
Expendiam dicam 

Explicabo narrabo 

Expectare sperare 

Experiuntur exercent 

Extudit produxit 40 
Eximo a fundamentis 

Exercitatem ostendentem 

Exue expone induae 

Experta temptata 

Excieriat uocauerat 45 
Excretos segregatos 

Expedi externus extraneus 
Exposcunt repetunt uel desiderant 
Extrario extraneo 

Exasperatus inritatus 50 
Extrudet expellet 

Experiuere prouabis 

Exunis exsingularibus 
Excarnificat excruciat 

Expiabat exigebat 55 
Exeratae execratae 

Excidium euersio ciuitatis 

Extulit praetulit 

Expediunt educunt proferunt 


4 
3. Exortus a | secuntur in a: Examinat equaliter iudicat, Examinat occidit, 
Exanime mortuum, Examen iudicium congregatio, Exercita mirabiliter sollicita | 


6. teatris cd | 7. naus c | exordi num a. 


sex ordinum c || 8. spirat cd || 9. Exortes 


acd | 10. om. c | idest d | fibras petoris d | 11. Extollit c | ornat aed || 13. ex- 


sutus] Ff c. 


om. d | 14. om. c | Exuolutus d || 15. Expiabilis a || 16. exurgit a || 


21. tulit add. m. 2 in a | 23. uel om. a || 27. Explear a || 30. aedificamus om. a || 
32. Exoriare a | 42. Exercitantem a || 43. induae om. a | ab exuendo ueste add. a | 
47. Expedi dic a | 48. Exnoscunt a | uel desiderant om. a || 49. sequitur in a: 
Examinatus pertérritus | 52. Experiuere a | probabis «|| 57. Excidiim a || 


2 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Exuit exposuit humiliauit Fascinat qui adulando inpedit et 

Exoptatam desideratam laudando decipit 

Exanclandi peragendi Facessunt faciunt recedunt 25 
59" Exordium initium Facessat desinat cessat 

5 Exceursus profectus Facem flammam 

Excurrere proficisci Facessu laudando decipit | 

Exisse recessisse Fabonius solis radius qui nonnum- 59" | 

Expungitur efficit proagit')| quam uitro aut argento reper- 


cussus fagi ac remolli fulgoris 
simulat claritate resplendet 


De f et a Facetior hilarior gratiosus 30 
10 Fabor loquor clamor sensus Falera hornamenta equorum 
Fabisor fautor uel fabes [Fallit decipit circumuenit 
Fabulo fabulas conponens Facessat facit uel praestat | 
Fabonius uentus occidentalis Falanges ordo militum i 
Fabraefactumhornatum conpositum Fattales leues inanes inconstantes 35 | 
15 Fabrae artificiosae Fatiscunt feriendo dissipant 
Facundus eloquens Facundia eloquentia 
Factitat frequenter facit Faxit facit uel fecerit 
Facetus urbanus eloquens adfabulis Fabre docte ingeniosae 
Facetias iocus Famulus seruus minister 40 
20 Factio coniuratio Facetus eligans urbanus 
Factiosus fallax deceptor semp Fatescit dissoluitur euanescit 
faciens Faustus benignus clemens felix 
Factitetur fiat Fait loquitur 
Factuaputsit fieri conueniat Faior loquor 45 


1) glossam add. manus 2 || 


3. Exanglandi a || 4. om. a | 8. om. a, pro qua exhibet: Eulilogos uersibus, 
Epha resolutus siue effundens, dein excerpta quaedam maiora, quae omitto || 
9. om. acd | 10. Fauor e | clamor loquor interpr. a | aut sensus c || 11. Fa- 


uisor c. Fabiscor a | an faues a. aut fauens (fabens d) cd || 12. Fabula a | 
fabula ante corr. a || 13. occidentalis om. cd || 14. Fabefractum c | ornatum uel 
compositum a. ornate conpositum c | 18. afabilis c. om. a || 19. locus a | 


21. deceptus c | sepe faciens c. om. a | 23. Facto opus sit acd | fieri an///uenit 
a. om. cd || 24. adolando c | inpendit c | et om. acd | decepit c || 25. aut rece- 
dunt e. credunt a | 26. desinet ed. om. a | 28. om. cd | Facesso a || 29. uitro 
an a | se percussós a | ciacremolle c | simul hae claritate a. simul alacritate 
cd | nam et alibi autumnum ponuntur add. a || 30. Facecior c | ilarior ¢ | 
Fabulaf uerborum adscr. alia m. im a || 31. ornamenta ac || 35. Fattilis a | 
inconstantes om. a || 36. etiam in cd est | Fatescunt a || 38. facit uel om. a || 
42. Facescit a || 43. etiam in cd est | clemens benignus acd || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 19 


Fauisor fauctor Fatescunt aperiunt] 
Fas licet iustum conueniet Famulum seruum 
Facitus citatus eloquens Factionarius quod supra 
Facito opus fieri conueniat Faexit faciat 30 
5 Faxo facio í Familiaris amicus peculiaris uel 
Facessit dicit facit libenter facit!) ^ amauilis 
Facilis utilis inpiger Familiaritas amicitia 
Fax?) facula Familicus indignus 
Fatus locutus Famereas mortiferas 
io Fatuus uanus insipiens stultus in- Fanum templum 35 
prudens Fanaticus templi minister 
Farre farina] Fandi loquendi aut iusti 
60" Fasem iustum est conuenit Fanti?) loquenti 
Fasta honores Fandum iustum predicandum 
Fastigia exelsae sedes Fan loqui 10 
15 Fastidia adrogantia Fareit implet 60" 
Fassus confessus Farctum impletum 
Fallere mentire uel decipere Falerans adulatoria uerba 
Falanex exercitus Falanges multitudines 
Falsosum circumuentum aut de- Falangarius ut gladium 45 
ceptum Falareca genus areae grandis 
20 Faleratis ornatis aut ficticiis Faleitat putat secat 
Falernum umum Falea lectorum hornamenta 
[Fastus fastidium uel superuiam Fasces honores 
Fama opiniones sibe extimationes Fastus consolatus 50 
Faucibus siccis fame aridis Faxis facias feceris 
25 Fastigia summae partes edificio- Fascipat grauat 
rum Fatidieus mathematicus diuinus 
Facsie facit Fata dicta locuta 


1) libenter facit lineola del. m. 2 | 2) Faxa ante ras. | 3) post n erasa 1 littera || 


1. Fauiscor a | fauctor (e s. v.) a | 4. Facto a || 6. Facessit dicit facit et Faxit 
liber facit a | 8. Faxa a || 9. loquus a || 10. insipiens om. a | 12. Fas est ed | 14. ex- 
celsae a. execelsa ¢ || 17. uel om. a. uel decipere om. cd | 18. Falanx a. Falans c | 
19. aut deceptum om. a. acceptum c || 20. aut ficticis c. om. a | 21. Falenum ὦ || 
22. superbia a | 23. opinione interpr. «|| 28. Famulari seruire acd | 29. om. ed | 
quo a | 30. Faxit acd | facit ed | 31. peculiaris uel amabilis a. om. ed || 33. om. a | 
Famelicus ¢ | indigus c | 34. Famerias a. Fanereas d | 37. aut iusti om. a || 
41. Farcet c | 42. Fartum cd | 43. Faletras cd | adolatoria acd | sequitur in a: 
Falernum uinum || 46. Falarica ac | arte acd || 47. om. ed || 48. om. cd | orna- 
menta « | 50. libri consolatus ed || 51. om. cd | Facsis « || 52. Fascinat ae || 
53. mathematici (1 post c e corr.) a. matematicus c || 


74 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Fato mortuus est aut facio - Facinora scelera 
Fatidica diuina Falsosum circumuentum aut de- 
Fatidico diuinum gladium ceptum 
Fabet consentit aut opitulatur Faleras adulatorium uerba 
5 Farus cinatorium!) aut turris Falanx lingua macedonium 30 
[Fallet decipiet cursu ueniet Falanges multitudines 
Fastidium superuia contemptus di- Falarica genus arte grandis 
spectus Fastidium satietas 
Fastigium culmen altitudo sublimi- Fallit circumuenit 
tas Facile aptum bonum 35 
Facix facent : Fantasma uisio uana 
10 Farsa fatigata Fas licentia 
Fas rationauile Fas est iustum est aut conue- 
Fautor consentiens niens 
Fastidium nausiam Farra frumenta 
Falcones qui pollices pedum intro Fastus superuus elatus 40 
curuos habent Fasta honores 
15 Fateri confiteri] Fastigia excelsa sedes 
61" Fatiscit dissoluitur uanescit Fastidia adrogantia 
Facitus salsus laetus Fassus confessus 44 
Fatuopossit feriae conueniat Fastus libri consolator 61" 
Fabor adsensus clamor Fasnant grauant 
20 Fariolus uates Fatiscit dissoluitur euanescit 
Fatur loquitur Fatum dictum 
[Fabulones inuentores fabulorum Fata dicta locuta 
hoc est malorum Farma copula medicamenta uendi- 50 
Farcilem plenum unde factores torum 
Famigerauilis fame deuulgatae Fatu mortuus est aut facio 
25 Facessere auire uel discedere Fatidica diuina 
Fassores qui abes saginat Fatidico diumum gladium 


1) um pro us m. 2 corr. || 


1. Foto c | est om. c| an a | fatio c | 3. Fatidicum c || 4. om. a || 5. cena- 
torium ed | aut om. acd | speculatoria add. ed || 6. cursu ueniet om. « || 7. su- 
perbia « | dispectus om. a || 8. sublimitas om. a || 9. sequitur in a: Famulus 
seruus minister | 10. Farra a || 11. rationauile a || 13. nausia a || 14. curbos a || 
15. Fatiri a | sequitur in a: Fedus pax perpetua a || 16. Fatescit a. Fastiscit c | 
euanescit ed | 17—19. om. cd | 18. Facto opus sit farie a || 20. om. a || 21. secuntur 
in a: Falera adolatoria uerba et Fastum dictum | 22. h. e. m. om. a || 23. Fasti- 
lem a | fatores a || 24. Famigerabilis a |] 25. ire uel discere « || 26. Farsores a | 
aues saginant a || 28. aut deceptum om. a || 29. Faletras a | adolatoria a || 30. Fa- 
lans ac | legio lingua a || 32. om. a || 36—53. om. a. in cd extant praeter supra 
allatas: 30 (macedonum), 37, 39, 40 (superbia), 48, 50 (medicamenti uenditor) || 


1 


5 


- 


or 


20 


62r 


2 


e 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Fasces honores!) 
Faxit libenter facit?)] 
Defete 

Fecundus fructuosus copiosus 

Feculentus fece plenus 

Fedus actum pax facta 

Foederauit pacificauit 

Felle iracundia 

Faeminae femora 

Fenus lucrum usuram 

Fenix auis regia 

Fenile locus ubi fenum ponitur 

Ferrascit ferrum facit 

Ferculum uasculum aut discum 

Fere admodum prope 

Ferme plusminus 

Feraces ferailes 

Ferox asper inmitis 

Ferox inplacabilis inmitis 

Feretrum lectum funerum idest lo- 
cellum 

Feminalis pandi femoribus 1mmo- 
luti uti sunt rabule?) 

Fero tolero uel recipio 

Feriata arma sopitis uellis recon- 
dita 

Feruida inquieta concitata iracunda 

Feralia luctuosa 

Fererius fertilis 

Ferias cessationes ab operibus aut 
dies festis 

Ferat adnuntiet aut tolerat 


[Fede turpiter 
Fedare detegere 
Fedauit turpes fecit 
Fedant coinquinant 
Feres extolles 


‘Feretrum lectus defuneti 


Feralia tristitia lugubria 
Fertilis fructuosus uber 
Fessis fatigatis 

Fecunda partu frequens 
Feruidus iracundus 
Federaus pacificus 
Festulor sifilor 

Feraces feraces*) fertiles 
Ferme fere aliquotiens 
Federa amicitia 
Fretum?) mare angustum 
Feralia parentalia 
Ferociuant inferocioibant 
Fedria adulescens 

Ferme prope 

Fertur dicitur 


Fedicula genus tormentorum 


Fesis natura 
Fercula missoria 
Fenium coccinum 


Ferunt clamant uel dicent 


Feroces barbarus 
Ferbet celebratur 


Feret adferet] 


Festinus citatus uelox 
Festus laetus 


15 


1) add. manus 2 || 2) add. m. 2 || 3) add. m. saec. XV || 4) feraces lineola 
deletum | 5) ex Feretrum corr. || 


1. om. a. | 2. om. a || 3. om. acd | 4. om. a || 5. om. a || 6.0om.a | 
hictum ed || 7—9. om. a || 10. om. a | usura ed | 11. om. a | regio unde finitium 
idest miniatum nomen accipit c | 12. om. « | 13. om. a | Ferascit ed | 


14—16. om. a | 17. om. a | fertiles cd || 18. om. a || 19. 20. om. a | funebre c || 
21. om. acd || 22. om. a | uel recipio om. cd || 23. om. a | belli c || 24. om. a | 
iracunda om. cd | 25. om. a || 26. om. a | Feretrius ed || 27. om. a | festi d || 
28. om. a | tollere c | 29—60. om. a j| 


40 


50 
692u 


60 


σι 


1 


e 


M 
σι 


081 


20 


76 


Fescinina canticum nuptiale 
Feta fecunda plena 
[Fessi fatigati 
Festus laetus 
Febea lampade solis radios 
Febo sol] 

De f et 1 
Fibras uiscera uel iocinera 
Fibus sol 
Fibea luna 
Fidueulae corde cithare 
Fiducula citharedus 
Fidus amicus fidelis certus 
Fiduciarius qui rem aliquam fidu- 

ciat aut aecipit 


5 Fieri conueni 


Filargiria amicitia aut amor 

Fimum pecuniae 

Fimum stercus animalium 

Finctus formatus 

Fingens componens 

Finitimi uicini 

Fio efficior 

[Fisicis secundum natione unius 
hoe est amalis 

Fidibus cordis 

Fibris uenis uel radicibus siue ui- 
sceribus 

Ficto simulato 


1) m add. m. 2, ut videtur || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Finetum perfectem ἢ) 

Fidens confidens 

Fidissima certissima 

Fida tuta 

Fixus immouilis siue stauilis 

Fineti falsi 

Fidi fragus refraga fidei 

Fidies citrare 

Fibre beneiecoris 35 

Finitimus proximus 

Fixum inmouilem stauilitum 

Firme prope 

Finis terminus 

Finitimum fime coniunctum 

Fimum stercus boum 

Fibreartes iecoris uel legoris 

Fibri inania 

Figura persona 

Fidelis deseruo fidelis unde hoec 45 
uocabulo censentur bene christi- 
anae credulae 

Fidicinus citharedus 

Fidilla ciui genus ex farre 

Fidae corde in cithara 

Fibea lampadae solis radius 

Fidicina citharistria 50 

Fidus praesumens | 

Fibola uasa fictilia 

Finctus mendax eallidus 


30 


40 


63" 


1—6. om. a | 2. Fetas c || 7. om. aed || 8. uel cocinora c. om. a || 11. Fidi- 
cule c | cythare e | 12. om. c | Fuducule d | cyhtareus d. | 13. certus om. ed || 
14. fiducia tam accepit pecunie c || 15. om a | conueniat ed || 16. om. a | auaritia 
uel amor c || 17. om. a | stercus animalium interpr. cd | 18. om. ad | Fintius 
fimus c | 22. officior ὦ | 23. nationem a | animalis a | 24. om. a || 25. sequitur in 
a: Fidelibus cordis | 27. perfectum «| 31. immobilis stabilis a || 32. Ficti a || 
33. secuntur in a (et cd): Friget torpet et Fribolum turpem an (uel c) uanum || 
34. cithare a || 35. uene a || 36. 37. om. a || 41. boum om. a | sequitur in a: Fictum 
falsum || 42. decoris a | 45. fideli a | credule christiane a || 47. Fitilla a | uel olera 
pultes cum larido in sacris gentilium add. a || 49. lampada a | radium a | 
50. citharistritia a || 52. Friuola c | uictilia c | 53. Fribolus mendax fictus ac || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 ud 


\ 


Fitialis dies sollemnes festus Falaricas genus arte grandis 
Fistulor sifilor Flagrantem odorantem uel arden- 25 
Per fet] tem 
Flagitium factum malum aut spur- Fleuma diffusio sanguinis 
citia Fluxu fluens uanum iuuium mollem 
5 Flarum incendium Flabris uentis temperantibus 
Flagrat ardet Fluum rubeum 
Flabrum aureincitamentum Flammea uirginitas 30 
Flagitat rogat petit Flamine flatum uentorum 
Flaris uentis temperantibus Flagitiae spurcitiae > 
10 Flamminicus locus in urbe Flagrat redolet spirat an extuat 
Flus decus hornamentum Flabellum uenticapium 
Fluuidus inpetosus Flagris flagellis 35 


Flammonius honor pontificalis quo- Flos deeus hornatus 
. quis iunctus fuerit apicem opti- Flocci pendeo non satis curo 
net dignitatum et dicitur flami- Fluenta aquae 


nalis Fluuidus impetosus 
Flamedia sacerdos iobis Flagra flagella 40 
15 Flagra incendia flagella Floralis ager optimus 
Flabum rubeum Fleuilis lacrimosus 
Fallere mentire Flexilis lenta sibe mellia 
Falanex exercitus Floceim fortuitum idest suuitaneo 4 
64" [Fallosum circumuentum aut de- ^ casu] 
ceptum De feto 64" 
20 Faletras adulatoria uerba Foliatum curuatum 
Falans legio lingua macedonium — Fomes incendium aut radix origo 
Falanges multitudines uel firmitas 
Falangarius ut gladius Fortuitus subitus!) casus 


1) b ex u corr. m. 2 | 


1. om. a | festus om. c | 2. sibilor ac | secuntur in ac: Frigia troiana et Fri- 
gent (Frigens c) frigide sunt | 3. om. «cd || 4. aut om. a || 5. Flagrum acd | 
7. Flagrat c | 8. petit om. cd | 9. Flagris a | tempestatibus a | 10. Flammicus 
acd | 11. om. a | ornamenta cd | 12. om. a | Fuluidus c || 13. Flamonius ed | quo- 
quis — flaminalis om. acd | aput gentiles add. cd | 14. Flammedia a. Flamdia cd || 
15. fagella c | 16. om. c | Flauum d. Fauum a | 17. 18. om. cd | 18. Falanx a || 
19 —24. om. a || 25. uel om. a || 26. offusio a || 27. Fluxum a | dubium a || 28. tem- 
pestatibus a || 30. secuntur in a: Faustum prosperum ef Flagrantia ardentia | 
31. flatu a || 33. spirat an e. om. a || 34. Flauellum a | 36. ornatus a || 37. Floci a | 
scuro a | sequitur in a: Flocci ferim non cóntempserim || 40. om. a, pro qua extat: 
Flagrantes olentes ardentes | 41. etiam im cd est | Foralis a || 42. 43. om. a || 
44. fortuitum subitaneo a || 45. om. acd | 41. an a. uel c | uel £om. a || 48. For- 
tuitu cd | sequitur in a: Fore futurum forte, i» c: Fore futurum uel forte uel esse || 


18 


Formido metus uel timor 
Fortasse forte 
Fores ianuae 
Forte casu fortuitu 
5 Forsan fortasse 
Fori medie partes nauium idest 
sedilia nautarum 
Formidolosus timidus 
Fornicem arcum plateae 
Fors casus fortuna 
10 Forcebs uleus aut cancer 
Fornix camera 
Fosforos') lucem ferens 
Fotus recreatus?) uel refectus aut 
amplexus 
Fotum refectum calefactum 
15 Fouet?) reficit calefacit 
[Fomes astula minuta 
Forte futurum 
Foret casu fortuitu 
Formidat timet nutat 
20 Fomitem adiutorium 
Forent essent*) 
Fomites incrementum initium 
Fomenta medicina 
Fornice saxum cauum uel exeisum 
25 Fortuna mors 
Fore futurum aut forte uel esse 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Fornum calidum) 

Frons easus fortuna 

Frondescit uirescit 

Fore futurum esse 

Fortuito exeuentu 

Fota curata 

Fomis nutrimentum 

Fenore commercio 

Fomendis amandis 

Fumenta nutrimenta 

Fouet blanditur adiuuat 

Fotum mollitum sustentatum 

Forte iam 

Fortunatus felix beatus 

Fores uel ue] 

Fucata mendaciis rubornata 

Fucos uermiculos unde uerme tine- 
tum est i 

Fucatum tinctum coloratum 

Fueis coloribus 

Fulbo flabo an rubeo 

Fulmine hictus pereussus 

Fuluius rufus 

Fluit soluitur 

Flus decus ornamenta 

Fuleit substituit firmat 

Fugitiuus qui fugit 

Fuluida rubea 

Fulsere coruscare 

Fulera cubilia leeti 


35 


40 


45 


50 


55 


1) tertiam o pro e corr. m. 1 | 2)-a add. m. 2 s. v. || 3) ἃ m. 2 in ras. corr. || 
4) quae sequebatur glossa, erasa est| 5) glossas ab hac usque ad p. S0, 2 omittit 
Vatic. 3321, pro quo codicis Cassinensis scriptura exhibetur || 


1. timor metus a. timor ed || 3. introitum idest ianue a. introitum ed || 
4. fortuito ex fortuitu a. furtuitu c | 6. media a | uel idest c | naturarum c || 
7. sequitur in acd: Frondatur purgatur | 8. plane c || 9. fortune a || 10. Forceps 
acd | an carcer a | 11. Fornis a | 12. Forforis e. Fossoros (os ex es) a | luem c || 
13. recreatio interpr. c | refectum «a | aut amplexus om. a | 15. Fobet a | cale- 
fecit c | 19. nudat a ᾿ 22. uel initium a || 26. om. a || 42. mendicus subornata c || 
43. est om. cd || 46. aut cd || 48. Fuluus c | sequitur in c: Fluenta aque || 52. inter- 
dum qui figit c | 53. robea c || 55. aut ornamenta add. cd || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 19 


Fumentum adminiculum fuleimen- Fructurus fruiturus 


tum Frugi modeste temperate 
Functus gerens agens usus uel con- Frugalitas temperantia 
secutus Frugalis temperate uite homo 
Funeratus sepultus Furia fusca 
Funebrem luctuosum Frustra maniter sine causa 
5 Funus elatio defuncti Funiculum cubitum mensura 
Funebris funeri deputatus Furfuraculum tenebras 
Funus curat defunctum sepelit aut Furor irati animositas 
planatum celebrat Furentes cum impetu ruentes id- 
[Fueus genus animalis est limphati 
Fusis fugatis prostratis Furuum nigrum 
19 Furibundus ualde iratus Furtiuum amorem adulterium 
Fungitur paret obsequitur Frustratus eluditur aut eludit 
Funesta scelesta crudelis Futilis mutilis aut inanis 
Fundus fortuna [Funestare polluere 
Fusum solidatum Fulcienda munienda 
15 Funditus fundamenta Furtum secretum 
Fuere fuerunt Furtim occulte 
Fugitant uitant Funereas mortiferas 
Fugo inpostura uitium furto Fumidus igneus 
Furcifer infurca damnane!) Fusa iacentia 
20 Fortunatior felicior Funda fundibalum 


Frustra frustella uel particulas ^ Fluere cadere uel deficere 
Frustantes adnullante uel euacu- Fluentes diffusos uel dimissos 


antes Fuga cursu 
Fucata tincta Fundabat statuebat 
Fulta sustentata Frustratus labor infructuosus 

25 Fulice genus auis] Frutectum arbor uel contectum 

Funus imaginarum tumulos sine Frugi temperatus 

cadaber Frugalitas temperantia 
Funestus crudelis uel lugubris Fruitio adeptio 
Functio exsolutio tributorum Fruitur desiderato utitur 


Fundat humo prosternat occidat. Fundatur putatur 
1) add. m. 2 | 


1. Fulmentum cd | 2. gerens ageris (agens d) interpr. cd | 3. aut locus 
add. cd || 7. planctum c || 26. maginarium c | tumulus c | cadauer c || 27. uel 
lugubris om. cd | 28. exolutio c | 32. 33. Frugalitas temperate uite homo c || 
34. Furua c | 36. om. c || 39. limfatici c | 43. Futtilis c | aut om. c | aut fluctuans 
add. ed || 


oO 
or 


80 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Fruge modeste 
Frugi parei anauari 
Frustrare circumuenire decipere 
Flugalior parcior auarior 
5 Frustratus est fefelsit elusit 
Fructus confidens 
Fruitur lucratur possidet 
Frugis frumenta 
Frugilitas hereditas siue substantia 
19 Furibundus iratus 
Fusis faeacis prostratis occisis 
Fundo possessio 
Fungit ait 
Functus usus uel ministerio 
15 Fungitur profitetur amministrat 
Fundere fundamenta ponere 
Funditus afundamento 
Fucatum tinctim coronatum 
Fugus circumuentio 
20 Funus cadauer defuncti 
Funebre funeris instrumentum mor- 
tuo necessarium 
Fuscis nigris 
Funcier fungi 
Fulcrum sustentatum 
25 Funesta scelerata ut funere pol- 
luta idest inmortua coinqui- 
nata 
Fulmen fulgus uel iacula 
Fultum rubeum uel mundissimum 
Furua obscura uel nigra 
Fama est nomen et bonarum et 
malarum rerum fama dum non 


approbatur fama est cum appro- 
batum fuerit res est!)] 


De f et r?) 65 


Framea gladius uersatilis idest wis 31 
acutus 

Fratruelis matertere filius 

Fratria fratris?) uxor 

Fraglat redolet spirat aestuat 

Fraglantem odorantem 35 

Fragor strepitus 

Framea romphea gladius uersatilis 

Fratrias coniuratio grecum est 

Fraglat ardet 

Fracti consumpti deuilitati uel 40 
fatigati contusi 

Frangimur uincimur 

Frustra sime causa 

Friuola uasa fictilia 

Friuolus finctus mendax 

[Fretum mare angustum 45 

Fretusi motus 

Fragrantes ardentes 

Fraternus fratris filius 

Fragor murmur 

Fraga pomus agrestis] 50 

Fretus confidens plenus instructus 

Frequentia multitudo aut adsidui- 
tas 

Frenat regit coercit corrigit 

Fremit perstrepit rugit 

Frendet stridet dentibus 55 

Fresa fracta diuisa 


1) add. postea eadem manus | 2) quae secuntur Vaticani 3321 sunt || 3) s ev a 


corr. m. 1 | 


30. om. acd || 31. om. a | bis e | 32. om. a || 33. om. a | fratruelis c. 


fratrix d | 34. om. a | Fraglat c | aestuat om. c || 35—42. om. a | 35. Flagrantem 
ed | 36. Flagor ed | 37. ronfea c | uersatilis om. ed || 39—42. om. ed || 43. om. a | 
uictilia c | 44. mendax finctus aed | 45—51. om. a | 51. structus c | 52. 53. om. a || 
54. om. a | prestrepit ed || 55. om. « | Frendit ed | dentibus om. ed || 56. om. a || 


65" 


5 


10 


15 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 81 


Fretus ausus inpauidus aut con- Galbaneos genus medicamenti id- 


fidens est ferule 
[Frenare regere uel coercere Garrit iocatur uerbosatur perstre- 
Fremebant clamabant pet 


Freniculus ulcera circum rustrum!) Garrulitates uerbositates 20 
que iumentis fiunt asperitate Garrulus uerbosus loquax 
frenorum] Gaze opes diuitiae 

[Garrit subtiliter murmurat 
Ganeo gyilosus propinator 


Per g et a Garro garrulus uerbosus 25 

Galeros calamaucus Gaza xenia multa 
Gallicinium cantus gallorum Gantes nomen fluun 
Gl stricta clutinore Galeram palleum pastoralem 
Gladiatores?) qui in spectaculis Gnarus inscius peritus 29 

mutua se caede trucidant Gaza lingua persarum 66" 
Ganeo tauernio Ganeo abeo quod ganum dicitur 
Ganea tauerna proprie receptaculum luxuriosus 
Ganeonum ganea glutto aut com- ^ sub terra 

mestor Gauisurum gratulaturum 
Gannit muttit Garrit delerat loquens 
Ganeus luxuriosus - Galatea nune gallia nune rubea] 
Garos liquame Per g et e 35 


Gabbaros insulsus barbarus unde Gemino similem param dupplex 
Gabbares mortuorum condita cor- Geminat iterat 
pora Gemet qui corporis laborem habet 


1) rum ez rus corr. m. 2 || 2) post d erasa 1 littera || 


1. om. a | aut plenus instruitur confidens c | 2—4. om. a || 5. om. acd || 6. Ga- 
lerosi c | calamaucos acd || 8. Glarea acd | glutinore acd || 9. sequitur in acd: Glaber 
(Glauer c) calus (caluus cd) lenis leuis tener | 10. taberno a | 11. taberna α 12. Ganeo 
uel ganea a | gutturan «| comestor aed | 13. gutti a | 14. Ganeos acd | luxuriosos 
a et c ante corr. | secuntur in acd: Gnarus doctus perfectus et Gnauus fortis et 
(om. c d) agilis | 15. liquamen acd || 16. 17. Galbaros insulsos barbaros unde calbares 
mortuorum condita corpora et Gabbares mortuorum condita corpora d || 16. om c | 
insulsos barbaros « omisso unde | 17. om. c | unde mortuorum a | conduntur a | 
sequitur in ad: Gabica (Glaua d) flaua an (aut d) rubea | 18. om. c | Gabba- 
neos a. Galuaneus d | lacte ferule a. lacte ferule d | 19. aut prestrepet c. om. a | 
20. Garrulitas c | uerbsitates c | 21. uerbus e | 22. Gage c | opes oin. c | 24. guilosus a 
25. garrolus a | 26. multa xenia. « | sequitur in a: Gelboe decursus | 28. pal- 
lium ὦ | 29. ganaus « || 31. genu (s. u rasura) a | luxuriosum ὦ || 33. loquitur a | 
34. ab hac gl. ad p. 93, 41 deficit ὦ (praeter 83, 41—46): quae aliae manus 
defectus explendi causa inutiliter adiecerunt mitto || 35. om. cd || 36. simile c | 
partuplex c | 38. om. ed ἢ 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 6 


89 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Genuinum naturale de genere tac- Gerula nutrix conportans 


tum Geria agit portat 
Generers fidueia originis confidentia Gestatur portatur 30 
Generosus nouilis honestus Gessit cupit aut uult optat 
Generalis ad homines pertinens — Gestiens gaudens 
5 Gentisonus generis nouilitas Gestis motis?) corporis 
Genitura saeculi posteritas") Gestus motus corporis 
Genialis lecti congugalis aut homo Geta gotus peritus 35 
eratus Gece goti 
Gene homo uultus maxillae [Getulis sirtibus aricanus liteoribus 
Geniculationibus adorationibus Gelidus tremor qui frigidus facit 
19 Genesis fatum decretum Gessit egit 
Geometra subputandi arte peritus Gessimus portauimus 40 
Gestia gaudere?) uul cupit optat- Geminos triones duos septemtriones 
que ret?) Gemitum strepitum 
Gerebat portabat Gerens portans 
[Geculus maurus*) Germanum ex uno germine nati 
15 Gecula mauritania Gemens flens 45 
Generatus profectus Gemesius exicitius 
Gemine duae Gelbue decurssus 
66" Gentes superue afrus dicit qui Gedeon circuens in utero 67 
carincoluat Gesserit egerit 
Gener initium foris Geret agit] 50 
20 Genumam proprium aut naturalem Per g et i 
Genio hie conuibio Gignitur nascitur 
Gerro neglegens Gignit nascit?) generat 
Gestientes gaudentes Gimnasium locum ubi haclete num- 
Geritur agitur de exercitantur*) gimnos enim 
25 Gestiunt requirunt dicitur nudus giti exercitatio 
Gestatur portatur| Gineteum textrinum 55 


Gerulus portitor aut suasor net Gignit procreat 


1) ex prosperitas m. 1 corr. | 2) gaudere add. m. 2 || 3) ret ex ró corr. 
m. 2| 4) us pro is corr. | Ὁ) mo///tis (erasa r) || 6) nascitur ante ras. | 7) r post x 
add. m. 2 | 


1. de om. cd | tactum om. ed | 2. Generis ed | fidutia e || 3. nobilis ed || 
4. omnes c || 5. Gentis honos c | nobilitas ¢ || 7. coniugalis ed || 8. maxime e || 
11. supputanti c | 12. om. cd | 13. aut faciebat add. ed || 27. negotii ed || 28. con- 
portatrix ed || 29. Gerit ed | 30. om. ed || 31. Gestit cd | uult eupit aut ed | 
32. gaudiens e || 33. om. cd | 35. peritus om. cd || 36. Gete ed || 51. om. cd || 
53. Gigauit c | nascitur ed || 54. aclete nudi ed | nudus dicitur ed | gimnasi c || 
55. Genetium c || 56. om. cd || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 85 


Gimnasia ludi palestrieii idest acle- Globam iuncturam 


tarum Glomeratur adiungitur 
Gilbus color inecomedium inter Globot’) tracto 
ruum et album Globus collectio multoruin ; 
Per g et | Glubatis ignis 20 
[Glarea stricta glutinore Glomerat adiungit 
5 Gladiatores qui in spectaeulis mu- Glomeramur adiungimur 
tua se cede trucidant Glarea stricta glutinatiosa 
Glauer caluus lenis leuis tenues Gloria clarus et claritate | 
Glauca flaua aut rubea] Per g et n 35 
Gleua cespis duris cum erua leua- Gnarus doctus perfectus 
tur gleuo Gnabus fortis et agilis 
Glouo arator Gnabus strenuus solens 
10 Glescit crescit Gnarus' doctus scius] 
Gliscere crescere Per g et r 40 
Gliscia ardescit Grassator praedo bastator aut homi- 
Globus rotundus aceruus aut uo- οἷά 
lumen uel agmen Grados graecos 
Glouat aceruat Grandebus longebus senior antieus 68" 
15 Glomerantur congregantur aut senes 
Glossima interpretatio sermonum Gratuitum gratis datum 
67" [Glomerare condensare uel in unum Grande natus ex nouile natus 45 
colligere Gratificatur largitur 
Globum multitudinem Grates gratias 
Glubit excoriat Gratuita sine praetia 
20 Glomerat conuoluit Gramina herua uel fena uiridis- 
Gleba cespis durus sima 
Glebo rusticus arator Graditur ambulat 50 
Globorum rutundum Grauiter uehementer aut moleste 
Gloria claritas Gratatur gratulatur 


?» Glomerare manus colligere multi- Grassabantur latrocinabantur 
tudinem Graul cura magno amore 


1) t del. m. 1, wt vid. | 


.1—8. om. ed | 8. Gleba e| cespes durus ed | erba leuata e | gleuo om. ed | 
9. Glebo e j crator c || 10. Gliscit cd | ardescit c | 12. om. ed | 13. uelaumen c || 
14. Globat ed || 16. Glossema ed || 36. 37. cf. ad 81, 14 || 40. om. cd | 41. etiam 
in a est | uastator aed | aut om. a || 42. est in a. om. ed | Galos a | 43. est in a | 
Grandeuus ac | longeuus a. om. ed | antiquus ac | aut senes om. acd | 44. om. a | 
45. est in a | Grande natum ed | nobilis cd | natum c || 46. est in a || 47. grauas ὁ 
A8. 49. om. cd | 51. an ὁ || 


Ge 


84 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Gramaticus doctor liueralium litte- [Gurgutium domus pauperi 


rarum Gurgitem magnitudo uel cumulum 30 
Gratifieatur gratia praestat undarum 
[Gregatim glouatim Gurges mare uel collectio aquae 
Gregalis uilis popularis Gurgutiolum angusta auitatio et 
5 Grage grecae inmoleste latens tractum a gurgite] 


Grassator latro praedator 
Gratantium gratulantium 


Gremio fobet qui simum sustinet Per h et a 
Gradatim apartibus Habe salutatio 
10 Grauiter commotus uehementer Habile aptum uel compositum 86 
iratus Habilis adhabendus commodus 
Gressu dirigebat iter tendebat Halat oscitatur uel olet 
Gremia siccamina lignorum Hactenus hue usque 
Grandum grandis alii grade ius Halitus aura flatus uel anilitus 
Graficae picturarae Halantes redolentes 40 
15 Gradia donum Halipes ferrum 
Gremium signum Hareolus iocundus 
Gressus ambulatio Haud procul non longe 
Graditur ambulat Haud difficulter non tarde 
Grex multitudo Hauritur bibitur potatur 45 
30 Gregalis mediocris Haud sanus non sanus 
Gregarius homo dux Haud frustra non sine causa 
68" Gros orbis circulus Haud longe non longe 69r 
Grumulus ager tractus Haud sine dubio 
Grumulus ager] Haud grandis non grandis 50 
25 Per g et u Haud secus non alter 


Gurgutia loca tabernorum!) tene- Haud non non 

brosa ubi conuiuia turpia fiunt Haurit implet 
Gurgis locus altus in mare uel in Hausit bibit 

flumine Haustum bibitionem ; 55 
Gurdus ineptus uel inutilis Haudax fortis 


1) tabernorum ex tabeinorum corr. m. 2 | 


1. liberalium cd |2. gratiam c 11. intendebat a || 25. om. ed 26. tauernorum 
pia fiunt c | conuiuiatur (-or d) cd verbis turpia fiunt omissis | 27. Gurges ed | 
mari ed | 28. uel om. ed | sequitur in cd gl. 23 || 33. om. ed | 34. de littera H in 
a cf. praef. | 35. uel] aut cd | 36. adhabendum d. adabendum c | 37. aut cd | 
39. uel anilitus om. ed || 42. Haureolus e | iucundus ¢ || 43. Haut ed, wt in 
gl. 44, 46—52 || 45. portatur c | 49. Haut dubie ed || 52. non om. ed | 53. 54. Haurit 
uel ausit implet aut bibet e| 55. bibitione c | 56. om. c | Halex d || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


[Has stas 
Haud segnes non tarde 
Habile quod apte habetur uel utilis 
Halent spirant alias reficiunt 
5 Haud minus non minus 
Haud dubiae sme dubio 
Haeret stupet 
Habitum cultum 
Hautias non alienantes 
10 Hasse diuitiae facultates 
Haus profundus 
Harundo sagitta uel canna 
Halipedes equi ueloces 
Hauile aptum 
15 Hauriet exinanet 
Haud secus aliter indieiis 
Hauta eputata 
Halucinares nugares 
Habilior delectatior 
20 Habes me -nonquid habes 
Haud ospicato sine ospicio idest 
quod aut infurcunio 
Habitudo habitus uel compositus 
69" Haurospix qui de cantus abium 
auspicatur 
Hariolus qui uolatus abium offuat 
25 Haud duuiae sine iudicio 
Hancinet stam uero 
Hane sta!) 
Hascine usuero 
Hasce has autem 


85 


Habet dicta 30 
Habet stupet] 

Per h et e 
Herus dominus 
Heues stupidus uel amens 
Hebetatus obtunsus 35 
Hereulaneus heunuchus 
Heeui alicui 
Helies morio 
Hee secum hec intra se 
Heluo uorax insatiauilis uel luxu- 40 

riosus 

Heluantes habidae commedentes 
Herosui uiri fortes 
Heroum anticorum an iuuenum 
Herenieas antiquas 
Herebi inferni 15 
Heremum desertum inaccessibilem 
Heret stupet 
Herma castratio 
Hermaproditus?) castratus 
Hercule iuratio idest uerae 50 
Herudieas antiquas 
Hesperia spania 
Hesitat herit dubitat cogitat 
Hesperias occiduae partes 
Heperidum spanorum 55 
Heus uocatio 
Heresis doctrina arerendo 
|Heu interiectio dolentis 
Hedium pie diuium 


1) sta/// (t litt. erasa) | 2) u ex o corr. m. 1 | 


32. om. ed | 34. Hebes. c | aut cd | 36. Heculaneus cd | eunucus c | 37. Hec- 
cui cd | 40. Helluo cd | insaciabilis c | uel lux. om cd | 41. Helluan- 
tes cd | auide comedentes ed || 42. Herodes corr. i» Heroces c | sequitur in 
ed: Heros uir fortis | 43. antiquorum aut iuuenem c || 44. om. d | antique c | 
46. inaccessum cd || 47. Hertet cd || 48. sequitur im c: Herma froditum sexum 
utrumque habens | 49. Herma perditus c | 50. uere id est iuratio c | 51. Herui- 
cas c|| 53 herit om. ed || 55. Hesperidum spaniorum c || 57. auerendo dicta c | 


86 


Herosis wiribus uel armis 
Hee ubi dicta postquam dicta 
Hesitauit duuitauit 
Hemorres genus serpentis 
5 Heluet') tremet deficiet 
Hestreones scenicis 
Heluo gulosus uel adsumptor 
Heuenum genus ligni 
Herumna miseria uel calamitas 
10 Herugo sanguisuca 
Heiulantia corda merentia pectora] 
Per h et i 
Hiat aperit inuadit 
Hiatus terrae patetfactio?) terre 
15 Hiantes apreliantes uel os aperi 
entes 
Hiachyntus flos purpureum 
Hidrinis serpentinis 
Hiades tres stellas 
:» Hianio margarita pretiosa 
70" Hiat petet 
Hibleus flos et foridus 
Hibeno sidere iemis tempore 
Hiberia spungia 
Hicterici ydropici 
5 Hydroplasmus qui cantio componit 
organi 
Hidromates qui ex aqua diuinant 
Hiemens tempus uel tempestas 
Hifonia dissimulatio 
Hilaritate gaudium 
30 Hilico statim uel confestim sine 
mora 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Himeneos nuptias 

Himen nuptiae uel carmen nuptiale 

Hiscutus capillis concretus 

Hirsit irsuti 

Hirtus asperatus 35 

Hir quod interpretatur uigil 

Hiscit aperitur aut incidit 

Hiscire desinere 

Historicus pantomimus qui storias 
scribit 

Hispida spinosa sinticosa 

[Hiuleum patensa uel pertusa 

Hispidum pilosum retrorsum uel 
squalidum 


40 


Histispidem aruspices 

Himeneon canticum nouum 

Hine adque inde dextra adque si- 45 
nistra 

Hiemps uernum tempestas 

Hiecursus haee nauigatio 

Hiliesatus in silua natus 

Hilarens aput se gaudens 


Hiatus profundus 50 
His uocibus üsuae ita locuta est 
Hiatibus profunditatibus yit 


Hiuleus pastor 

Hiat patet 

Hien iam ex hoc δ 
Hihdri serpenti aquatici 

Hilitor ortica 

Histris quadrupedi. spinosi 

Hirtos setosus 


Hiatum fessura 60 


1) e po-t h in i corr. | 2) t post e scr. m. 2 pro r erasa || 


12. om. cd || 13. inundit ¢ 14. patefactio cd | 15. ampliantes cd | 16. Hiaeinetus 


cd | purpureus c | 17. om. c || 20 om cd | ?1. 


aut floridus ed | ?2. Hiuerno c | hiemis c || 


3. Hi(ex e)beria spania c | 24. hidropici cd | 25. quas ed | conponet ed || 26. di- 
uinat d| 27. Hiemes c | 28. Hifonica c | 30. aut cd | sine mora om. cd || 31. Hi- 
meos ed | 32. nubtiale c | 33. Hirsutus ed | 84. Hirsi cd | hiisuti c || 37. in- 
uadit c | 38. desinire c || 39. storia scribitur ὁ || 40. sinticora c || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 87 


Hiatus apertura terrae Hieste hicine istum 

Hierit tempestas autumno tempus Hiberia spania 

Hitieus pastor!) Himitantur?) saecuntur] 

Historio storiamotus corporis ad- Per hi ena 

signas Holitor ortis siue olerum calcator 90 

5 Hirsutum asperum uillutum Homulus non grandis homo 

Hilaritudo hilaritas Hominisne numquid hominis 

Hiscine ergo illis] Homousion unius substantiae 

Hiseiditur diuiditur Homios similis uel equalis 

Hiseuor osaperior loquor Homoeusion similis substantiae ὃ 
19 Hispidus aspidus uel pilosus Honus honor 

Hisdem hisistis Horrifieum horrendem 

Hiscire loqui Horrit expauescit 

[Histic hic Horror pauor aut fastidium 

Histromatus commentarii scientiae. Horridum irritum. incultum 40 
15 Hiueria spania Hostia aequat | 

Hisperia spania Hostieus et hostilis unum est 


Hironia inse subauditio aliut dicens [Homuncio non grandis forma homo 
et aliut significans sic laudans Homulus qui supra 
ut eam uituperare intellegas?) Horrisonos cum orrore sonantes 4 
Histromatheas opus uarium siue Horrescit expauescit uel pertimescit 
laciniosa uel uaria diuersitate Honoratum honoribus plenum 


contextum Hortamur suadimur uel suadimus 72r 
Hiseit incidit Hostia uictima uel sacrificia 
30 Histrones saltatores Homina auguria siue hospitia 50 
71" Histriones prepositi meretricum Homiscit pertimescit 
Hialea soluta uel aperta Hostit etiant adplanant 
Hisdri colubris Holito horticula 
Hispurius generis incertis uel im- Honor dignitas uel pulchritudo 
mundus Hortamus instigamus uel prouo- 55 
2» Hispida satis orrida uel pilosa camur 


1) a pro e corr. m. 1 | 2) ans ante corr. | 3) post H in Himitantur erasae 
litt. im | 


8. Hiseitur ed | 9. Hiscor ed | aperio e | 10. asper cd | uel om. ed | sequitur in €: 
Hisdrio historiam motu corporis significans: cf. 4 | 11. istis om. cd || 12. Hiscere d | 
sequitur in ed: Hiuleus (Hiultus c) pastor: ef. 3 | 29. om. ed || 30. hortis c. horti d | 
cultor cd || 32. homines c | 34. om cd || 36. Honos cd || 37. horrendum ed || 
38. spauescit c. spabescit d | sequitur in ed: Horonia inrisiua dictio aliud dices 
ahud significans sic laudans ut ea uituperare intellegas: cf. 17 | 39. an c 
40. Horridam hirtam incultam c || 41. Hostit cd || 42. ostilis cd || 


&8 


Hostispices aruspices 
Honera pondera 
Horror peccatum 
Horribile') infinitum 

5 Horno hoe anno 
Hosce modo 
Honestum utilem uel decorum 
Horsum ad nos stat curte 
Honorem sacrificium 

10 Hocine hoc uero] 

Per h et: u 

Humus terrra 
Humare in terra recondere 
Humatus saepultus 

15 Humandus terra tegendus 
Humano pio 
Huiuscemodi 

modi 


huius modi istius 
Hunine istum uero 


:» Humi nitens ambulans septans 


72" RPeraiet a 
Taculatur iactat 
lactet glorietur magnificet 
Iactatus uexatus uel proiectus 
lactura damnum uel mortalitas 
25 Jacturarius qui frequenter patitur 
lactura 
Tacit mittit uel iactat 
laetum missum 
[Iam dudum paulo ante quam primo 
laculis astis uel missiuilibus 
80 laetas extolles 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


laspis genus lapidis 
Jacit aspargit 
Iam pridem iam olim 
lactatum expulsum 
Tactitantem frequenter laetantem 35 
Ianiculum mons est in urbe roma 
unde ianum uel ianuarius men- 
sis nomen accepit 
Janitor ostiarium uel custus ianuae 
Iam tune iam ex illo tempore 
Jactulatus est iactauit 
Tamdudum iam pridem inte hoe 40 
iam olim iam paululum 
lactabat aspargebat aningerebat 
uel erogabat 
Iaculi missile uel lancee et saggitte 
Iam pridem ante hoc tempore 
Iam tune iam ex illo tempore 
Iam olim ante paululum 
Jam dudum iam pridem antehoe] 
Per i et b 
[Ibidem in ipso loco] 
Per i et ὁ 
Ictum impetum 
[Icine ergoste uel nonste 
Iconisma figura uel imago| 
Per i et d 
Idemtidem iterum 
Id huc 55 
Idolatria 1dolorum cultura 
Idiota ignarus ignorans 
Idcirco ideo propterea 
[Idemnidem?) ipse ille aut ipsum 
Idiota rusticus uel indoctus 60 


45 


157 


50 


1) Horriuile m. 1: corr. m. 2 | 2) m ante n del. m. 1, ut videtur || 


11. 13. 15—18. om. cd || 12. terra ed | 19. reputans c. 


reptans, ut vid., d || 


20. om. cd | 23. aut cd | 24. Iactatura c | aut cd || 25. iacturam c | 26. uel iactat 
om. ed || 47. 49. om. cd | 50. Iactum c | 53. om. ed || 55. hoe ed || 56. glossam Ido- 
latria idolorum cultura sequitur im €: leiuna sterilis instructuosa |] 57. Idicta c || 


58 propterea om. ed | 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 89 


Idem ipse 
73" Idioma proprietas 
Ididit imponit 
Identidem ipsum 
5 [defessa infatigauilis")] 

Idolum ex dolum nomen accepit 
quod diabulus creaturae cultum 
diumi?) honoris inuexit 

Perietg 

Ignipotens uulcanus?) qui poten- 
tam habet ignis?) 

Ignarus inscius ignorans 

10 Ignita ignea 

Ignobilis sine dignitate 

Ignominiosus qui de exilio reuo- 
catur 

Ignauus?) tardus piger 

Ignis edax uniuersa consumens 

15 [gitur ergo uel inde itaque 

Ignouit concessit mitigauit 

[Ignarum nescientem uel scientem 

Gnarus neglegentes 

Ignauum inertem uel pigrum 

20 Jonitior ardentior 

Igitur ergo itaque 

Ignitior statim. contiuo^) 

Ignoscens indulgens] 

24 Per i et | 
74” []lie inde 

Thaci troiani 

Ilieet interire. uelociter 

[Ilicet scilicet 

Illico mox statim confestim sine 
mora 


Ilias forsitan 
Illaneinem?) illam ergo] 
Per i et m 

Imus nouissimus 
Imber plubia 
Immolat ad sacrificium oceidit 
[Imus nouilissimus 
Imbuit initiat 
Imo?) pectore intimo animo 
Immolatores mulierum strupatores 
Impotens plus quam potens 
Impia crudelia 
Immolat uictimam fundit aut saeri- 

fium deo honorat 
Impetibile improbum?) sebum 

Bet inpet. n 

Inpagata inpulsa 
Incongruus inconueniens 
Inlatum inportatum 
Inmanis grandis 
Insolitus inconsuetus 
Incolumis sanus 
Indago hordo 
Intempestibum intemperatum 
Intentat minus facit 
Insolens inportunus 
Inconabula initia infantia 
Inprecor intente rogat 
Inelescere crescere 
Inexpertum non probatum 
Ineruo incataracta 
Inliuendos inducendus 
Inermis sine armis 
Intestinum domesticum 


1) in add. m. 2 || 2) 1 ex ae corr. m. 2 || 3) u ante u m. 2 in ras. | 4) s add. 
m. 2| 5) u ante u m. 2 in ras. | 6) ti s. v. add. m. 2| 7) m del. m. 2 || 8) post 
1 erasa m | 9) improbuü ez improbus corr. m. 2 | 


6. diabolus ed || 7. om. cd || 8. Ignipatens a | 9. insit‘us c | 13. Ignarus c || 
pier c | 15. uel inde itaque om. cd | 16. om. c 24. om. cd ||26. 27. om. c | 27. Illeet 
perdita res est d | secuntur im cd lemmata Iam tunc, lam olim, lam dudum, In- 
peritat: interpretamenta mitto | 32. om. ed | 34. pluuia cd || 35. sicrifitium c ἢ 


50 


35 


or 
nr 


60 


90 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Intuere aspicere Ineusat obiurgat corripit aut in- 
Intuitus!) sum aspexi crimine uocat 
Incomtus incompositus Inconscriptus termino carens 
Iners piger uel tardus Inconprehensibilis qui conprehendi 
5 Inuestis sine barbam non potest 
Intempestibum intemperatum Inculeat insinuat uel infundit 35 
Instruit componit uel docet Incola aduena peregrinus uel co- 
Inmunis uacuum uel sine mu- lonus 
nere Inconsequenter inrationauiliter 
Inretitus suasus uel captus Incommodum dispendium sempi- 
10 [nfrendens dentibus stridens ternum 
Inrepit subrepit Incrementum accessio aut pro- 
Inlapsa ingrediens fectum 
Infra-subtus Incessere inquietare molestare aut 40 
Incestus adulterium in parentes redarguere 
15 Inperitat frequenter imperat Incessit incressus est 
Interiectus interpositus Inconeessus inlicitus 
Incentor suasor] Inclemens inmisericors 
15* Inabstinenter inpatienter Inelytus inuictus gloriosus 
In affectione in uoluntate [Instaurat redintegrat 45 
20 Inaccessas inulas insinuas Ingluuies gula uel gutture") 
Inbuit imitiat Insuetare insolenter inuade 


Inblemata hornamenta uasorum . Indecorem foedum inhonestum 
Inbecilhs?) languidus uel debilis Indiuiduum quod solui*) non potest 75" 


Incompti incompositi aut separari 
25 Incestus qui commiscitur eum so- Inuiolatus intactum uel ineonta- 50 
rore aut filia?) uel cognata minatus 
Ineunctanter indubitanter Inlexit persuasit uel induxit 
Incommudum damnum Inextimauils sine fine et testi- 
Inconstans animi deuilis . monium 
Ineonstantia animi nulla uirtus?) Intercapido interiectum temporis 
80 Incaluit ualde ferbuit?) Inprouiso non ante uisum set subitu 
Incentibu inritamentum Inpotens perpotentiam inualidus 55 
1)i m. 2 in ras. pro s corr. || 2) c pro t corr. m. 1 || 3) post a erasa m || 


4) s ex r corr. m. 2| 5) b add. s. v. m. 2|| 6) e del. m. 2 || 7) solum ante corr. |! 


. 18. inpacienter c || 20. insinuas om. cd || 22. om. c | 28. uel debilis om. 
cd | 24. Incomtic | 25. aut om. cd | 27. Incommodum ed || 28. debilis c || 
30. feruit c | 31. Incentiuum c || 32. Incurat c || 33—44. om. d | 34. Inconprehen- 
siuilis e | 35. uel om. c | 36. uel colonus om. c || 37. inrationabiliter c | 38. Incom- 
modus c || 39. uel profectus c || 40. blestare e| 41. ingressa c || 44. Inditus c | 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Inplorat cum fletu inuocat 
Iniuere retinere cohibere 


Inbeller qui pugnare non possunt 


Inedia famis ieiunia tenuitas 
5 Instar similitudo uel magnitudo 
Incuria') neglegentia 
Ineusat uigiat exprobat?) 
Ineulce uitae sacerdotum 
Instantia rusticitas uel inperitia 
10 Inporis pauper uel mobs 
Inmoderatus leuis 
moderatus 
Induperator imperator 
Innuba qui null nubet] 
Increbrescit innotescit infrequentat 
15 Incedens ambulans 
Incentiba incitamenta uel inflam- 
mationes 
Inclementa ferilitas uel iracundia 
Inclyta inuicta uel gloriosa 
Incestat polluet 
20 Incessetat intrauerat 
Incontemtum non contemptum 
Increpitus increpatus 
Inconditus inhordinatus 
21 Incomptus incompositus 
76" Ineultus neglectus uel desertus 
Indoluit multum doluit 
Indultum donatum 
Indutiae dilationes 
Indens mserenum demonstrans 


inpatiens in- 


ol 


Indemnem sine damno 

Indescrimine inpericulo 

Indicium ducumentum 

Indeptus consecutus uel potitus 

Indigena ciues uel inde loco natus 

Indubitatim non dubiae 

Inditum inseritur 

Indigestum?) incompositum inper- 
fectum 

Indolentia ingeniositas 

Industria studium uigilantia uel 
doctrina 

Indeuotus deuitorum inofficiosus 

Indocilis brutus stolidus uel stultus 

[Innixus conans uel incurbus 

Indoles progenies incrementi 

Inclustum sanctum uel praeclarum 

Innoxius innocens 

Incassum inane hacperuacuum 

Indutiae uel interuallo bello ma- 
nente 

Inbia in inmunditia 

Inbium quod ader*) inpost 

Inpenis det det?) supermittit 

Innectit inuoluit 

Inpune sine uindicta 

Inferiae que manibus destinatur 

Inenodabile quod solui non potest 

Infensus iratus uel infestus 

Ingloriosus sine gloria 

Insogat incitatum uel inritat 


1) u ez o m. 2 corr. | 2) r post b del. m. 2 | 3) um pro us corr. m. 2 | 4) ader 
ex adir, ut vid., m. 1 || 5) det litt. posteriore loco punctis deletae || 


14—37. om. d | 14. infrequentat om. c || 16. Incentiua incitamentauat [nfla- 
mationes c || 17. Inclementa feritas omissis reliquis c || 18. Inclita c | 20. Incesse- 
rat ¢ | 21. Incontempti non contempti e | 23. Incenditus inordinatus c || 25. uel 
om. c | 27. Indultu donatu c || 29. mserens uel c | 31. Indiscrimine c || 32. Indi- 
tium documentum c | 33. uel]sum c | 34. uel — natus om. c | 36. Inditur c | 
37. sequitur in cd: Indole ingeniose (ingeniore d) aut bona espes (spes d) | 
39. uel doctrina om. ed | 40. deuitor cd || 41. Indolicis c. Indocibilis d | stol- 


lidus c | 


oo 


30 


40 


76" 


92 


Insulae sunt quem non iunguntur 
communibus parietibus cum ui- 
cinis 

Insupare inicere 

Insitum abinserendo ut inmarina- 
tum maturius 

Inereuescit innotescit 

5 Indagatores inuestigatores 

Incertum quod cum propinqua 
commivtitur 

Induperatur imperatur 

Incessum gressum 

Inmitis') atrox sine misericordia 

10 Infola uittasacerdotalis?)] 

Indubiae non dubiae 

Indagine inuestigatione 

India gens horientalis 

Indipiscitur adipiscitur 

15 Indifferens paratus sine dilatione 

Indagat inuestigat uel mquirit 

Ineptum inutile uel stultum 

Inedia tenuitas fastidium 

Inexpiauile quod non potest mun- 
dari 

20 Iners neglegens?) sine arte 

Inexosabilis 
flectitur 

Ineffabile qui non potest explicare 
sermone 


qui nulhs precibus 


Inextimauilis extimatione excedens 
Inergumina demoniaca 
25 Inequalis infirmus 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Ineluctauile insuperauile uel in- 
uincibile 

Inexperta ignorata 

Ineunt committunt 


Inexas ligatas 

Inexplorata inexperta 30 

Inefficax segnis uel euis!) aut 
stupidus 

Inaltum in mare 

Inextari abreptum a sensibus cor- 
poris et subreptus in deum aut 
ubi a deo ad hominem reuocatus 
est aut ego dixi in extasi 

[Inbarbis nondum barbatus 

Inclamant uocant 35 

Incircumscriptus termino carens 

Incutit indicit uel ingerit 

Incaelebre desertum 

Incontinenti in proximo uel in- 
coherenti 

Incassum infructuosum inaniter 4° 

Incestum | adulterium quod cum 
propineo committitur 

Inceptum designatum 

Incatum saecurum 

Indolis filius boni spei 

Indolis horigo τῇ 

Indole ingeniose aut bone spei uel 
origo 


Index demonstratur 
Indulge largire 
Indignans furens 


1) ante t erasa t || 2) priorem t del. m. 2 || 3) e mediam in i corr. m. 2 | 


4) eues corr. m. 2 | 


13. orientalis c | 14. Indispicitur c | adispicitur c | 15. dilatatione c || 16. In- 
dugate | uel inquirit om. cd | 17. inutile interpr. cd || 18. tenuitus c | 19. Inexpia- 
bile ed | 20. negligens c | 21. Inexorabilis ed | 22. non explicatur sermone ed || 
23. Inextimabilis ed | extimationem cd | 26. Ineluctabile cd | insuperabile Znterpr. 
cd | 29. Innexas ed | 30. Inexplorato ed | inexpeto c || 31. om. c | signis aut 
ebes d || 32. om. cd | 33. om. c | extasi d | ad ubi adó ad homine d | aut om. d || 


XE je 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Intuitur mspicit uel uidet 
Ingluuies spatium ouile uel gut- 
turis 
Incoat incipit 
Ineusat obiurgat corripit aut in- 
crimine uocat 
5 Insomnis qui dormire non potes 
Innixus incumbens 
Iniecit misit 
Intemperantia leuitas uel audacia 
711" Induuiae indumentum 
10 [ndiffatigatus non uictus 
Insulens inprudens 
Incapessendo in accipiendo 
Inspexit circumspexit 
Inlustrior clarior uel melior| 
15 Infola qua utuntur magni sacer- 
dotes . 
Infestus inruens uel molestus 
Infensus inportunus uel iratus 
Infersisti intulisti 
Infitiare erimen inferre aut negare 
20 Infamis sine honore 
Infandum execrauile uel non lo- 
quendum 
Infit!) dieit 
Infans ineloquens 
Infidus infidelis uel incertus 
25 Informis nondum formatus 


1) post t 1 litt. erasa | 2) r post g 


erasa | 4) non fatetur add. m. 2 || 


93 


Infingit transgreditur?) aut contra 
placitum | uenit 

Infurias in furore 

Inefferiae saepulturae debitae 

Infligere inpremere uel infigere 


{τ 
i] 


Infrenes inreuerens uel praeces 

Infens dicens 

Inferet qui intro uertet 

Influctuat extuat uel fatigatur 

Informem incompositum uel foedum 

Infocatis sinceris uel puris 35 

Infrendere seuire uel minari 

Infrequens inofficiosus 

Infrequentia raritas 

Infitiatur negat 39 

Infitialaetus 
dicendum 

Infantia non fatua salsa aut fatu- 
um efficit 

Inflixit perduxit aut diuicit 

Infensus iratus uel offensus 


infandum aut nec- 


Infaustum?) infelicem 

Inflexuosus qui non flectitur 
Infitetur negat non fatetur!) 
Infectus non factus infusus ueneno 


45 


aut quacumque re 
Infandum needicendum 
[Infalso non falso 
Infertiunt implent cumulant 50 


5. v. add. m. 2 || 3) post ἃ 1 littera 


15. Infula d. Insula c | ututur c | magni et sacerdotes cd | 16. uel om. cd | 
17. Insensus c | uel iratus om. cd || 19. Inficiare c | an c || 21. execrabile ed | uel om. ed || 
24. uel om. cd || 26. Infringit d. Infrigit c | 28. Inferie d. Inferia c || 29. uel om. ed | 
30. inferens inreuertens interpr. c | 31. Insens c | 32. intra ed | 33. exestuat d | 
uel om. cd | fatigat c | 34. uel om. cd || 35. Infucatis c | uel om. c | 36. uel om. 


cd | minare cd || 37. inoffitiosus c || 39. 


Inficiatur c | 40. Inficialeius c | aut om. 


cd || 41. om. cd || 42. ab hae gl. accedit a | Inflexit ad | aut uicit ed. om. a. 
43. Infensum cd | aut cd. om. « | 45. inflectitur cd | 46. non fatetur negat c. 
non fatetur a | 47. uereno c | aquacumque a || 50. Inferciunt a || 


94 


Infandum execrauile non loquen- 
dum 
Infidiale ius 
Infinitus non finitus aut fine carens 
Infilira intilira 
5 Infamatum!) infamam turpem uel 
abiectum 
Infortunio infelicitate 
Infecta non faeta uel tincta 
Infesti uidentes 
Infeth infatur hoe est dieere in- 
cipit 
10 Inexaimeron sex dierum 
Inhabitabilae desertum 
Incentiba cupiditatis ignabia 
Ineursus euentus 
Inuitauilis beneficus 
15 Inpudenter?) inportunae 
Inanians intente aspicit 
Infusum destinatum 
Indulge da opera da ueniam praesta 
aub ignosce 
Indespieare adsequere 
90 Indutiae in diem certum uel?) di- 
latio 
78" Indiligenter neglegenter 
Indutia utilitas 
Indicium signum 
Indicat ostendit 
25 Indiget necesse habet 
Inertia stupor dentium 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Indignum inequale 

Indiligentem neglegentem 

Inextasi inuitus uel coactus 

Inexplorato incerto 80 

Inhumatus insepultus 

Ineptus ignauus uel stultus 

Ineunda incipienda 

Ineluetuabile tempus quod effugi 
non potes uel uitari 

Integros annegni plenos inuentute 35 

Inlepidum insuabe 

Inremealibus inredibilibus 

Innebus in silbis] 

Inibitus prohibitus 

Init coepit uel incoat 40 

Iniit consilium coepit consilium 

Iners piger uel fatuus inefficax uel 
sine arte inertia pressus 

Innititur incumbit 

Inibere retinere uel cohibere 

Iniare satis abide concupiscere uel 45 
intendere 

Inidipso in se ipsum uel in ipsa re 

In ius uocat in causa uel in po- 
testate aut in iudicium 

Inlectus seductus 

Inlubies sordes uel squalor aut 
humor 

Inlabi infundi 50 

Inliciunt inlicita persuadent 197 

Inlectant quod supra 


1) ante m erasa m || 2) ante u erasa r | 3) 1 in ras. corr. | 


1. execrabile a | 2. Infitiale a [ 3. aut fine carens om. ὦ || 4. intilia a || 5. in- 
famet a | uel om. a | obiectum (obi im ras.) a || 6. infurtunio « || 9. Infet a | 
10—38. om. a || 39. proibitus ed. || 40. uel om. a | inchoauit a, incoabit c | 


41. Inniit c | consilio a || 42. om. acd || 43. om. d | 44. uel om. aed || 45. auide 
acd | conspicere ed | uel intendere om. ed || 46. Inidipsum ad. Inipsum e | 
uel om. a | uel in ipsa re om. ed | 47. causam aed | uel om. acd | potestatem c | 
aut om. acd | in iudicium om. cd | 48. Inlatus c | 49. uel om. aed | squalor 
uel (m. 2 in a) morbus sine aut humor a. om. ed || 50. Inlaui «a || 52. quo a | 


super c | 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 95 


Inlecebra duleedimis inlicita uel Inlabitur imfunditur uel descendit 
delectatio Inlaerimauit infletu erupit 

Ingenere qui in erumna constitur') Inlustrem gloriosum uel nouilem 
grauissimis?) languoribus con- Inmensum magnum 


fringuntur Inmitis non placauilis 25 
Ínlibatus intactus uel intemera- Inmendat deprauat 
tus : Inmarcescibilem incorruptum uel 
Inlaudatus uituperatione dignus sempiternum 
5 Inlabere*) infundere uel influere Inmaturus inconsideratus 
[Inguent inguine Inmania ingentia orrenda 
Ingruit imminet uel inruit Inmanitas feritas 30 
Ingultos infirmos*) Inmunit ualde munit (gu 
Ingentia grandia Inmensus qui omne modum me- 
10 Ingratus inuitus tiendum?) transcendit 
Inglorius sine gloria Innoxius innocenumsolutus 
Ingeminat iterat Innititur incumbit 
Ingruet instat uel imminet Innexas ligatas 35 
Ingiter perseueranter | Innuua innupta 
15 [nlaetalis immortalis Innectet inligatum inuoluit 
Inleba in sinistram partem Inoleui quoaesit uel credit 
Inlepidum insuabe Inobs pauper uel mendieus 
Inlexabihs semper tristis Inopia paupertas 40 
Inlegna grande ilicis Inospitat inhabitauilis 
30 [nletismis incogitationibus Inolebit inualuit uel inesit 


1) constitus corr. m. 2 | 2) mis ex mus corr. m. 1 | 3) b ex u corr. m. 2 | 
4) o ex u corr. m. 1|| 5) ante t erasa n | 


1. Inlecebrosa c| illicite delectatio a. inlitas dilectio c | 2. om. cd | Inge- 
mere @ | constitutus ὦ | langoribus ὦ | 3. uel om. a. uel intemeratus om. ed | 
5. uel om. acd | 7. Ingruet a | uel om. a | irruet «|| 8. Ingultus ὦ | infirmus a || 
10. Ingratis ὦ || 13. uel om. a | sequitur in a: Ingluuies gule uel guttur | 16. In- 
leuam a. Inleuum ed | sinistra parte acd | 17. insuaue c. insuauem a | 18, In- 
letabilis acd | 19. om. cd | glande a || 20. om. cd | Inlocismis a@ || 21. uel de- 
scendit om. acd | 22. Inlacrimabit inflectu c || 23. uel om. acd | nobilem abe || 
24. Inmensem ¢ || 25. placabilis ed | 26. Inmenda c | 27. Inmarciscibile c. Inmarci- 
bilem a | incorrumtum e corr. c | uel om. acd | sempiternum om. cd || 28. considera- 
tus a || 80. sequitur in aed: Immolatus (Immolat c) uictimam fundit aut sacrificium 
(sacrifitium e) deo honorat || 32. hominem a. omnem cd | metiendo a. menciendo c || 
33. innocens solutus aed || 35. Innexa a | 36. Innuba aed [| 37. inligat inuol- 
uet a. inligat ed | 38. coesit a. cesi c. cessi d | uel creuit a. om. cd | 39. uel 
om. aed | mendicus om. ed | 40. om. c || 41. Inospita ὦ | inabitabilis ad || 42. In- 
oleuit aed | inualit c | uel om. aed || 


10 


[2 
σι 


801 


96 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Inobseruata contempta neglecta Innectet inligat 


non licita Inopinato inprudente 
[Inhumane impiae Ineesta inlicita 
Incoat incipit Inconsuliti non muniti] 
Innibere retinere uel commpescere Imperat incipit uel optinet 
Iniussa non iussa Inprouidus inquoatus 
Inimieus hostis odiuilis Inpollutus incontaminatus 
Inicus iniustus Inpraecatur optat 
Iniurius inicus uel imiustus Inpenetrauili interiori 
Inlustrat inluminat aut uisitat uel Inpropmtum in apertum 
honore sublimat Inpenetrauili inaccessiuili 
Inletabilis sempiternus Inpubens lenis inbarbis 
Inliciens sollicitans Inplexa inexa uel incorrupta 
Inlecebris uoluptatibus adelecta- Inprompta est inpropatula uel in- 
tionibus inlicientes manifesta 
Inlocismis incogitationibus Inpulerit adgeretum cogeret 
Inlustrius clarius Inposuit superposuit 
5 Inlicet. persuadit Inpraeceps in precipitio riparum 40 
Inlexit persuasit uel inlusit Inpopulares') inusitata 
Inlustrior clarior aut melior Inpar inequalis 
Inminebit instauit Inpolitus inperitus aut aspere m- 
Inmente est in animo est conpositus 
Inmerito iniustae uel indignae Inpertio dono tribuo largio 
Inmerentem innocentem Inplieissereat, implicare 
Innotuit in notitiam uenit Inpotens animo elatus prosperitate 
Ineruum inflagellum uel in ma- 16] nihil potest 
lum Inprobe insolenter 


1) r ex 1 m. 1 corr. || 


1. non licita om. acd | 2. Inumane a | 3. Inchoat a || 4. Inibere a | uel om. a | 
compescere ὦ || 6. odibilis a | 7. Iniquus ὦ || 8. iniquus « | uel om. a | 9. aut om. « || 
12. addelectatione inceste a | 13. om. a | 15. persuadet a | 16. persuadit a | 
uel om. a | 17. aut om. « | 18. Imminebat instabat (at e corr.) a | 20. uel om. a || 
23. Inneruum ὦ | uel i. m. om. ὦ | 27. Inconsulti non moniti a | sequitur in aed: In- 
opinatus quo (quod ed) supra (suprum c)|| 28. Inpetrat acd | accipit acd | uel om. aed | 
optinet om. ed | 29. incautus aed || 31. obtat ed || 32. Inpenetrabili a. Inpenetrali ¢ | 
33. Inpromtum cd. Inpronatum a || 34. Inpenetrabili aed | inaccessibili ae || 
36. innexa ac | uel om. acd | incorporata cd | 37. Inpromta ad. Inpronta c | 
propatulo ed | uel om. acd | manifesto ed || 38. adigerit ac | idest cogerit a. 
om. cd | 40. praecipio c | 41. Inpopularis acd || 42. Inquari c | 43. an « | asp c || 
44. Inferecio c | tribulargio e || 45. om. a | Inplicisseret c | inplicaret e || 46. uel 
nichil potens a. om. ed || 47. sequitur in aed: Inpotens plus quam potens || 


5 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 97 


Inpopulauile inlesum Inquies sine quiete 


80° Inprocinctum exapparatu Inquimus dicimus 
Inpune sine uindicta inlesus sme Inquisti dixisti 
poena Inrogauit intulit 
Inpendium erogatio Inrigat infundit 
Inprouus inportunus Inrogat inferet 


10 


1 


2 


2 


e 


—) 


Or 


Inrita sine effectu uel sine causa 
Inquis dicis Inrequieta semper uigilans 
[Inprouisus inspiratus imperitus — Inrumpit festinus ingreditur 
Inpertiuit largitus est 


Inpost pussillanimis 


Instigat hortatur uel inritat 


Inpiger paratus oboediens Insignis clarus altus nouilis de- 
Inpulus lenis muerbis corus 
Inpinget opponet Insontem innocentem 


Inperitus nihil sciens Insudandum sudore querendum 


Inprouidens incautus Inscendit ascendit uel conscendit 


Inploratum inspiratum Inremiabile non repetendum non 
Inpetiule inprobus tuum reabitulandum 

Tnprocliui inprono Insimilat criminatur uel accusat 
Tnprudensinhonestum inuerecundus Insignior sublimior uel nouilis 
Inpotens impatiens inprudens Iusignibus magnificis aut indiens 
Inpense magno opere Insignia hornamenta aut indicia 
Inpertit ueneratur saluat uel precipua 

Inpluuium tectum | Inscientia inperitia 

Inquam dieo dixi Insignem pietate ualde pium 
Inquid dicit dixit Insuper adhue super 

Inquiunt dicunt Insinuat ingeret commendat 


Inquilini coloni condicioni [Insidiae modestias uel fraudes 


Inquiens dicens Instituit iussit deliuerauit uel docet 


1. Inpopulabile acd || 2. Inprocinctu acd || 3. inlesus om. c | sine poena 
om. cd || 4. egrotatio c | 5. Inprobus aed || 6. Inpos aed | pusillanimis aed || 
12. Inpingens opponens a || 13. nichil a | 14. Inprouidus a || 15. Inploratu inspiratu a || 
16. Inpetibile a@ | improbum seuum ὦ || 18. inhonestus a || 20. magnopere a || 
22. Inpluuiüm « || 23. om. cd | sequitur im cd: Inquis dicis | 26. uel con- 
dicioni (ex condicione ut vid.) a. conditioni e | 31. Inrogarit c || 33. infert c || 
34. affectu a | uel om. acd | sine causa om. c | sequitur in a: Inura dabant 
inpetrabant | 35. Inrequiete c || 37. om. d | ortatur ac | uel om. ac | inritat 
om. c|| 38. clarus altus om. a | nobilis aed | decorosus ed || 40. sudare.c || 41. uel 
om. acd | conscendit om. ed | 42. Inremiambiare c | recendum c | reambulandum 
acd | 43. Insimulat acd | aut c. om. a || 44. sublimior interpr. cd. nobilis sub- 
limior ὦ | 45. aut indiciis om. a | 46. ornamenta acd | aut — precipua om. a | 
inditia c | 48. Insigne a | pietatem ed || 50. ingerit a. |lgnerit c | comendat c || 
51. uel om. ὦ || 52. docet iussit interpr. a || 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 7 


30 


81: 


35 


40 


45 


50 


σι 


81" 


11 


25 


98 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Insolentia nouitate Instar similitudo 
Inscirpo iunco palude Insomnia uigilia 
Insimulat qui fictor crimine accusat Insomnis sine somno 


Instare insistere uel perdurare Insomne peruigilae 

Inserens insolitus Interünt periit 

Inscientiam imprudentiam Interminalibus termino carens 

Insitum innatum Interminatus integer 

Inscitum ignorantem Intentant inferant 

Inscitia inperitia uel ignorantia Intempesta noctis media nocte 

Instigat suadet Iuterpraes internuntius 

Insinuat imsignibus magnificis aut Intentat houicit impingit opponit 
indiens] Internicionem mortem uel inter- 


Insultat qui de alterius imiuriam — itum 


gaudet Integomentis moperimentis 
Insontes innocentes Intentat intendunt 
Insons innocens Intendens porrigens 
Insignifieauille quod significabile — Intimus interior uel amicissimus 
Insidiabile meredibile Intima interiora 
Insitam insertam [Interlegendum inlectione 
Insequi persequi uel insectari Integer sanguinis plenus iuuentute 45 
Insectatur insidiose persequitur Intemeratum integrum 
Instinctum inpulsuza Intergumentis operaturus 
Insuetare insulenter inuadere Interepulandum inter — conuibia 
Insignit hornat epulas 
Instat arguet imminet Interula tunica interior 
Instrumentum quod instruat Interibi pro interea 50 
Insitum imsiminatum Interuenit superuenit 
Insoleuit inualuit inaesit uel in- Indetrimento damno 

creuit Intergratio renouatio 


2. palustri a | 3. Insumulat qui ficto a | 4. uel om. a || 6. Inscitiam inpuden- 
tiam a | 7. Institutum a [ 9. Inscientia a | uel om. a || 11. aut indiciis om. a || 12. qui 
om. acd | ulterius c | iniuria acd | gaudet om. cd | 14. om. d || 15. Insignificabile 
acd | significari non potest acd | 16. Insuadibile a. Insuabile c || 17. Insitum in- 
sertum c | 18. prosequi c | uel om. «cd | insecturi c || 19. Insectutur c || 20. om. d | 
21. insolenter « || 22. ornat ad. omat c | 23. urget a. urguet cd || 24. Instu- 
mentum « | 25. inseninatum c | 26. Insolebit c | inaesit uel om. a | uel increuit 
om. ed | 28. 29. Insomnia sine somno a | 38. uigiliae ed || 32. Interminabilis aed | 
currens ¢ || 33. Intemeratus aed | intigere || 34. Intemtant c | inferunt ad. ferunt e || 
35. nocte pro noctis ed. om. a .| 81. obicit aed | inpinguit ed || 38. Interni- 
tionem e | uel om. acd | inmeritum c | 39. Integumentis acd | 40. Intentant ac || 
41. porriens e || 42. uel om. acd | inimicissimus a amicus c || 44. inter lectione a | 
45. sanguine a || 48. om. a | 52. Intertrimento a || 53. Integratio a || 


1 


2 


[^] 


e 


e 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Intercedere interuenire 

Intercoepit interea cognoscit 

Intendit adfirmat uel protendit 

Interdicit uetat 

Integer inpollutum uel inconta- 
minatus 

Interfatos interlocutos 

Interfata imterlocuta 

Inte aduersum te uel contra te 

Intemerata intacta uel inpolluta] 

Interfatur interloquitur 

Interfabor interlocor 

Interfatus interlocutus 

Interdum subinde uel aliquotiens 

Intrio m fundo uel tute 

Intimauit commendauit uel nutum 
fecit 

Intimat indicat uel nutum facit 

Interstrineximus interposuimus 

Interpopulatus infoedatus uarieque 
maculatus siue per interualla 
fuscatus 

Intermina insuperauilis aut termino 


99 


Intextus infabricatus 

Interlitus interlinitus 

Intemperia intemperantia uel inmo- 
derantia 

Intento uisu intento oculo 

Interealuit intermittit 

Interpolis uentis qui ex uetustis 
fit quasi noua 

Intermina internuntia abiecta uel 
mediatrix 

Inuitat uocat 

Inueid inportat 30 

Inundat plenum est 

Inumbratur occultatur uel obscu- 
ratur!) 

Inuoeat in se uocat 

Inuisere requirere uel uidere 

Inuasum peruasum 

Inuidentia inuidia 

Inueni uiam inueni ratione 

Inuncauit manu adprehendi uim 
manu abstulit 

Inuice se cauillantes imuice se m- 


carens ridentes 
Inturbatus interitus Inuexit intulit uel importauit 40 
Interdia perdiem Inuergit fundit 
1) ex obseruatur corr. m. 2 || 
2. in re agnoscit « || 3. uel om. a || 5. inpollutus a | uel om. a | 8. 9. uel om. a | 
11. interloquar a. interloquor c || 12. om. a | Interfactus e | 13. uel om. 


acd | aliquo ens c | 14. Interio c | uel tute om. acd | 15. uel nutum fecit om. 
acd | 16. uel om. acd | notum facit acd | 17. Interstriximus a || 18. Interpolatus 
acd | interfedatus c | siue — fuscatus om. a | 19. insuperabilis acd | aut — ca- 
rens om. a || 20. interritus cd | 24. Intemperies acd | intemperatia c | uel om. 
acd | immoderatio acd | sequitur in acd: Internicium bellum in quo omnes per- 
eunt nullo remanente || 25. uiso ac | 27. Interpolit a. Interpolitur c | uestis acd | 
uetusto ad. uetisto c || 28. obiecta acd | uel om. acd || 29. om. c || 30. Inuenit a. 
Inueit ed | add. in a m. 2: Inuitat uocat | 32. uel om. acd | obscuratur om. cd || 
34. om. d | insequerere c | uel om. ac || 37. rationem ac | 38. Inuncabit c | 
manu adprehendit c. manum apprehendit @ | uel in manu intulit e. om. a || 
39. Inuicem se cabellantes ac || 40. uel om. acd || 41. infundit ed || 

Js 


83r 


10 


100 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Inuium quod adheri non potest ^ Ingluuies horrida uoracitatis ni- 
Inuidus hodiosus aut ad inuidia ^ mietas 


zelatus Ingruere mminere 
Inulti non uindicati Inpendens imminens 
[Inuidiae negotiationes Indagare inquirere 
Incunctanter imdubitanter Incursantibus incurrentibus 
Infessus inportunus Ineursant superueniunt 
Insociauilis qui sociari non potest Intristi parasti 
Instaurat reparat Incessi imuasi 
Internunti qui inter partes nuntii Inertia affectus uel lesus 
adferunt Innuua uirgo hoe est innuuata 
Inposterum posterum Inalentes perolentes 
Innoxius solutus Inhumata .insepulta 
Interlitus interlinitus Incassu sine causa 
Inueetere lacersire uel insidiare — Inane superfluum 
Inurre inprimere Interluit perfundit 
Inua inuasio In abbruptum in profundum 
Inuisus hodiosus aut inuidia ze- Infabricata inconposita 
latus aut non uisus Ingeminant iterant 
Inuentaria facilis aut inuenienda Ingeminans iterato uocans 
res Incendit excitauit 
Inuestem inuerbem Inualidus uitiosus 
Inuado imsecuro Instaurare renouare 


Inueitur facilis aut inuenienda res Incudis massa ferri librata 
fertur aut uerbis mordacibus Inopina inspirata uel inprouisa 


fertur Inexpletus insatiauilis 
Inuenustus ingratus Indulgere operam dare 
Inueniundis imuestigandis Inglorios non pugnans 
Inuolare inuolat idem in manu in- Innabant natabant 

cludit Innoquae inlaesae 
Inuia incerta uel aspera Inextricauile inexplicauile 


1. adiri non a. adirü non c | 2. Inuisus ed | odiosus acd | uel e. om. a | 
ab aed | zelotus e | 4. Inuitie a || 7. Insauciabilis a | sauciari a || 9. nuntia 
ferunt a | 10. Inpostero postera a | 12. om. a | 13. Inueere a | lacessire ὦ | uel in- 


sidiare om. a || 15. inuasione α | 16. odiosus a | aut — uisus om. a || 17. ad a || 
18. inberbem a | 20. Inuentur fertur an uerbum mordacibus stimulatur a || 
22. Inueniendis « || 23. inuolam idest a || 24. uel om. a || 25. Inglubies a | 


orrida a || 34. Inergia a | uel om. a || 35. Inuba « | innubata hoe est uirgo a || 
36. Inalantes a || 37. Inumata « | 41. Inabruptum a | sequitur in a: Ti vade || 
44. uocat a || 46. sequitur in a: lugum collum | 48. ferrarii sime librata a || 
50. insatiabilis a || 52. Inglorius « | 54. Innocue a || 55. Inextricabilem inexpli- 


cabile a || 


25 


30 


35 


83" 


40 


45 


50 


55 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 101 


Indiscreta non separata Indurat transfigurat 
Ingrauat exaggerat Inceptum designatum 30 
Inpellite prouocate Inhumati insepulti 
Industrios prouisores Infolas uictimas 
5 Infecunda sterilis?) Intractauile inexpugnauile 
Ineondita inconposita uel inhordi- Intacta integra 
nata Interea inteshec uel interit 35 
Inommune inmedio Incognita ignota 
Inprouida sime prouidentia Inbutus doctus 


Inelucetuauile quod non euaditur Indiget aeget 
10 Inruimus cum impetu inuadimus — Incolumes salua dignitate 


84" [nduitur operitur In uulgum?) in populum 40 
Inuitis nolentis Ingratam nullam gratiam rela- 84" 
Insidüs fraude pugnantibus. siue — turam 

dolosis Inmota fixa perpetua 
Inoecasu in interitu Inpiger paratus 
15 In interita sine comitibus Intente sollicitae 
Inprecipitio in alto uel in abrupto Ingens magnus 45 
Inuelle deuile Inutrumque inalterutrum 
Insertabam insereuam uel contexe- Inermis nudus ab armis 
bam Inuisum numquam uisum 
Innoxia innocua Inuisales aquilae 
20 Inmerita indigna Insistere instare 50 
Inmemores nescii uel inprudentes De i et o 
Inprouiso subito?) uel inuiso Iordanis descensio 
Inmensam ingentem Deietr 
Inferret iniret uel importare Irritum inanem 
25 Incute inferum inice uel inmitte Iris areus caelestis 55 
Inde deinde Ins mimieitiis 
Ineusant quirulis uocibus aecusant De iets 85r 
Incauta nescia uel inprouida Istine m isto loco 


1) il ex el corr. m. 2| 2) b ex u m. 2]|3) u initio add. m. 2 | 


6. uel inhordinata om. a || 7. Incommune a | 8. Inprouidia a | 9. Ineluctabile 
qui a | 12. nolentibus a || 15. Incomitatu (ἃ ex 0) a | 16. uel] et «| 17. Inbelle 
debile a | 18. inserebam a | 21. sequitur in a: Impius sacrilegus || 24. uel om. a || 
25. infer uel a | uel inmitte om. a | 27. querulis a | 28. uel om. a || 29. transfigu- 
rauerat a | 32. Infulas a | sequitur in a: Ignauum inertem uel pigrum | 33. In- 
tractabile inexpugnabile a || 35. interhec uel ingerit α | 36. innota a | 46. In- 
alterutrum inutrumque a | 51. om. a || 52. discessio a || 53. om. «a | 54. inane a || 
57. 58. om. a | 


109 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Is uadis uel istae Iurat leges decreta aut iustitia uel 
Isagogus instructor litterarum tractatus 
Isterologia preposteratio sermonis lubat delectat uel libet 
Deiett Iuris consultus uel iuris peritus 
5]ta demum sic dignum Iusiurandum iuratio 
Ith?) uadit Iugera aratra 35 
Item iterum Tustitium luctus publicus 
Itero repeto [Iubeneus taurus 
Ita sic Iurgia lites 
10 [temque iterumque Tuga capita montium 
Ita demum sic dignae Iugarat coniunexerat 10 
De i οὖ m Iurgium lex contentio 
Immunis uacuus uel sine munere lubar solis radius uel stella que 86' 
Immo magis ante solem apparet 
15 Imus nouissimus Iurgia lex contentio uel rixa 
Imber plubia Iugiter?) perseueranter 
Immolat adsaerifieium occidit Iubilum sibilum portae 45 
85" [mus nouilissimus "lugola sidus urionis 
Imbuit initiat Iurae iustae 
0 [mo pectore intimo animo Iuneias tenuaes 
Immolatores ^ mulierum — stupra- lugulare punire 
tores Iumentum a iubando?) dicitur uel 5o 
Impotens plus quam potens animal 
Impia crudelia Iubentus aetas prima 


Impetibile inprobum uel saeuum Junior minor 
Immolat uictimam fundit ad sacri- lubilatio dieitur eum cordis laetia 


?5 ficium deo honorat oris efficacia non suppletur| 
Imperitat imperat uel iudieat 
De 1 et u 
Iugi frequens De k et a 
Iurgium lex contentioris Kanafides antiqua fides 55 
80 Jubilat milbus cum uocem dat| ^ Kapessas incipias 


1) h del. m. 2 || 2) post ἃ erasa r | 3) post a priorem b erasa || 


1. uel om. ὦ || 4. om. a || 6. Id « | 7—30. om. a | 31. Iura acd | legis c | an a | 
iniustitia ¢ | uel om. aed | tractatum a. tractum ed || 32. uel om. aed || 33. uel om. 
«cd | 34. ratio «| 36. puplicus ad || 39. etiam in cd est | 41. lites contentio rixa a || 
42. etiam in ed est | stelle a || 43. om. a || 46. lugula a | durionis a | 50. adiu- 
uando ὦ | dietum sine uel animal a | 51. Tuuentas a | 53. letitia a | oris — sup- 
pletur om. a | secuntur in a 18 glossae aliunde illatae: ef. praef. | 54. om. aed || 
55. Kanarides ed. anafides a |] 56. Kapesas c || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Kamere musuae 
Kalpio una ex nouis musis 
Karmina dieta 


103 


Deleta 
Labes ebersiones aut morbi aut 
egritudo aut interitus 


Kassieulum reticulum Labos labor honus uel honor 25 
6 Kalibem ferrum Labruseca uba que im sepe nasci- 
Kadere cedendo proferre tur 
Karistia dies festus inter cugnatus [Labare degustare uel demerere 
Kai cancelli Labina labrum inferens 
Kalones galliae militum Lapsantes labentes 
10 Kandentia collapsa Labefacta subuertit aut fedat 30 
Kaltulum in quo mortui deferun- Labente die transeunte die 
tur uel uestitum decretum seu li- Lapsu decessu 
neum Labae rumae uel maculae 
86" Kabernas concabas petrae Labefactare circumuenire conquas- 
Karinantes inludentes uel inridentes 5816 uel euertere 
Kapax memoriosus Labebantur cadebant 35 
15 Kaniser senex Laba dealbatio 87: 
Kappadinarius uoluntarius Labefacere dissoluere 
Kadere fluere uel deficere Labentis ruentis siue nuntiantis 
Kaus primaeclementorum concessio Labentibus praetereuntibus] 
uel inferni inferiora Lacessit prouocat uel iniurias agit 40 
Kasus furtuita pericula Lacessire prouocare aut inritare 
20 [Kaloristas quod est inseparauilis Lacertus brachius 


Lacerti murices in brachus 
Laccuna collectio aquarum 
Lampades faces uel candelae 


grecum est 
Kategoriam dilatinominis 


Karmina uicta] 45 


1. Kamene acd | muse acd | 2. Kalippio ac | noue ac || 3. sequitur in acd: 
Kasses retia | 4. meti culum c. retiaculum b | 7. cognatos 6. cognatus a || 8. cancilli c || 
10. Kadentia acd | 11. Katulum « | uel uestium c | detritum a | linteum a | 12. Ka- 
uernas concauas petras acd | 14. Kapex a | memoriasus c|| 15. Kanser c | 18. Kaos ed, 
Khaos «| prima ed | elementorum a. elementarum c | confusio ed | 19. Kassus ed | 
fortuita αοα 20. Kaioristas « quod est om. a | inseparabilis a) 21. Kategoria a | 
dilatatio nominis « || 22. om. a | secuntur in a 9 glossae aliunde illatae: ef. praef. | 
23. om. acd | 24. Laues ed | euersiones acd | aut morbus cd. om. ὦ | ana | an a | 
interitum ¢ | 25. Labes « | sicut hunus honor a. sicut onus honor c | 26. La- 
buscra ὦ | uua acd | sepibus acd | nascuntur ac | sequitur in a haec: Labi- 
rinthum edifieium tortuosum michanica arte constructum adedalo ubi sine ad- 
iutorio cuiuslibet semper uoces resonabant et si quis in eo ingrediebatur egredi 
nequaquam sine filo foris ligato ualebat propter ambages anfractus ambago 
circuitus anfractus tortuosus uel domus minotauri cuiusdam monstri: breviorem 
de labyrintho gl. exhibent cd | 27. om. a | 30. Labefactat a | aut fedat om. a || 
32. Labru descensu a || 33—39. om. a || 40. iniuriis cd || 41. Lacessire acd | an ae | 
42. brachium «c || 44. Lacuna ad. Lacunas c || 


σι 


10 


20 


104 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Lantuniae carceres aput syracosas 
urbes mons excabatus 

Lacernum stola uel uestis 

Lanius laniat 

Laneinat bellieat uel trucidat 

Lanista magister gladiatorum 

Lanugo prima capillatio in barba 
ad similitudinem lanarum 

Lambit lingit 

Laneunaria pendentia luminaria 

Laneinauerunt lacesserunt 

Lanigeras obes 

Lancinata cutae cuiolis morsibus 
laceratum 

[Latices aquae 

Laqueare uincere uel alligare 

Labat deficit uel baccillat 

Labare degustare demere 

Labescit mouetur uel compellitur 

Laerimis coactis fictis langori- 
bus 

Lacessire iniuriare 

Latebra refugium 

Lacessit exsuperat 


Laqueareae!) catenae aureae 8T" 

Lacteum crocei coloris 

Latuit occultat 

Laciniosum pannosum laceratum 
indecorum?) laciniosus 

Laasis quassati lassatis uel pro 25 
salutis?) 

Lapraentes lauentes 

Lacerna stola uel uestis 

Lacinauerunt lacerauerunt 

Laquearea^) camerae 

Lanii macellari 30 

Laturorum genus nauis set?) latro- 
ciniorum 

Lacisiores uitae remissiores 

Late diffusae 

Larbatum insanam quam larba con- 
tigorat 

Laqueariis deauratis 35 

Lactare circumuenire cumquassare 
uel euertere 

Labefactare circumuenire et quo 
supra 

Lamentauile fleuile uel luctuosum] 


1) a tertia. puncto videtur deleta esse || 2) un pro in m. 2 corr. || 3) a in o 
corr. m. 2|| 4) e post r ex i corr. m. 1|| 5) s add. m. 2 | 


1. Látumie c. Latunie a | carcere a | apud c | siracusas ad. siretisas c | ubi est 
acd | excauatus a || 2. om. c | Lacenum d | aut d || 4. uel om. acd || 5. Lanistra c | 
gladiorum c || 6. a acd | similitudine ad | lane a || 7. linguit ac || 8. Lancularia a || 
10. oues acd || 11. Lacinata c | oculis abed || 13. uel om. a | 14. Lauat defecit uac- 
cillat «| 15. Lauare «| 16. Laluuescit a | uel om. «|| 17. finctis a || 18. sequitur 
in a: Laue ruine uel macule || 20. exasperat a || 21. Laquearia a || 22. Lateum a || 
23. sequitur in a locus de Lilibeo ex sacra scriptura. illatus | 24. indecorum laci- 
niosus om. ὦ | 25. Laxas a | quassatis a | uel pro salutis om. a || 27. om. a || 
32. Laxiores ὦ | 33. sequitur in acd: Lanterne arcule sunt uitro (utro c) clause 
(clase c) intra quas ponuntur lucerne cicidelicam (om. ed) quas circum ferunt 
ad prebendum lumen quod uenti flatus adire non potest unde et ad portandum 
facile ubique cireumseduntur (ex circumceduntur a), nisi quod verba unde — 
— circumseduntur desunt in ed || 34. Laruatam a | larua a | contigerat a || 
36. om. a | 37. Lauefactare a | et quo supra om. a | 38. Lamentabile a | fle- 


bile a | uel om. a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 105 


Lapicedina locus ubi lapides") cae- Laxis laterum conpagis disso- 


dunt lutae 
Laquaearea hornamenta tectorum Lacessunt interitant 
Lar domus Lazarus interpraetatus adiutus 
Largus magnificus uel humanus — Laba dealbatio 2 
5 Larbalis demoniosus Lares domus 
Larba uibra aut maleficus uel in- Lanistarti macellarii qui carnes 
cantator ferro laniant 
Largiusculae largius Lator deportator 


Lasciuus mollissimi actus homo — Lapsus ceciditus casis 
Latebras locus oecultus ad laten- Lacerna genus cucullae suptilis] 80 


dum Labilis lubricus 
10 Latiae munditiae Laberna ferramenta latronum 
Latices aquae quiet nymfae Lautomia custodia uel catena 
Laticum aquarum Labescit fortunam qui perdit 
881 Latex aqua que latet im uenis Laureatus coronatus 35 
Latium latinorum Lautus lotus 
15 Latini romani unde et lingualatina Lausantes lauantes 
Latrine secessus publicus Lauina lapsum inferens 
[Latreuses seruitus Laberna latro aut qui filios eius 
Latrefontes seruientes seducit 
Latrium seruitium [Lamentum planctum 40 
20 


Lauitur soluitur aut cadit aut fugit Lapitus gigantes 
Lautomiae supplicii genus ad?) Lanigenos apices capita arietum 
berberandum aptum Latrones uenatores 


1) s add. m. 2| 2) ad ex à m. 2 corr. || 


1. loeus om. a | 2. Laquearia acd | ornamenta ad || 4. Lagus c | munificus 
acd | uel om. a | 5. Larualis a. Larualus e | demoniosa aed | 6. Larua aed | 
umbra acd | an « | uel om. a | incantetur c | 8. Lascibus c. Larciuus a | 
actu « | 9. occultatus ed | a latendo acd | 10. an latine add. a || 11. qui et 
nymfae om. ed | nimfe a | 13. qui c. quia d | 15 om. c | romoni d | unde — latina 
om. d | 16. puplieus « | sequitur in c: Labitur soluitur ati cüdit aut facit| 17. La- 
treusis a | 19. Latria a | 20. an cadit « | aut om. a | 21. uerberandum a || 
22. compages a || 23. secuntur in a: Lamentabile flebile an luctuose et Latini a 
latino fauni filio uocati | 24. interpretatur « | 25. Lauan a | 21. Lanista « | : 
28. sequitur in a: Labebantur cadebant | 29. cecidit uel casus « | 31. Lauilis 
ed | 32. Lauerna aed || 33. Lautumniam c| custodiam aut catene c | 34. La- 
uescit acd | fortuna ed | qui om. acd | sequitur in acd: Lauerna dea furum 


'(fruum c) | 36. lauatus add. a | 37. laudantes c | 38. Lanina c. Lauinia a || 


39. Lauerna a [ an a | que c | filios alienos acd || 40. secuntur in a: Lauefacere dis- 
soluere, Lauentis ruentis siue nutantis, Labentibus pretereuntibus | 43. Latronis 
uiatoris & | secuntur in a: Lambebant delinquebant, Lauat tremit uel nutat || 


or 


σι 


10 


μι 
x 


Ὁ 


106 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Lamia saeua uel ferox Lepus iocundus uel pulcher 20 
Laxas solutas Lepore gratia suauitatis 
Lambit depascitur Lerna locus ubi fuit idra serpens 
Lappe tribuli penicies uel cala- | qui multa capita habuit 
mitas!) Lesus offensus 
Latin a latino fauni filio horti — Lenrus?) ut anguis inlernatus 
Labes pernicies uel calamitas?)] ^ Letifer mortis inlator 25 
Delete Leuir mariti frater 
Lebetas ollas Letargus uitium quo conpremuntur 
Lecticulis qui lectulos facit egri ad falsum somnum 
Lectica qua consules portantes [Lena tota duplex uestis*) 
Lecrebra seductio uel oeculta blan- Lepus orbanitas eligantia 897 
ditio Leso offenso poso 30 
Legat testamentum donat Lembas nauiculas 
Legio numerus militum a legendo Leuiter trancursus tenuiter memo- 
legio VI milia sexingenti ratus 
Lenta languida Letalis erundo mortifera sagitta 


Legale ex lege sicut ex inperio Lena palla 

imperiale | Leua sinistra 35 
Lenimentum species qui leniturlima Leni sanguine leni lubrieo 
Legio martio numerus militum Lentum flexibile 


quasi morte consecratus Lebum prosperum signum 
Lenocinatur turpi adulatione fa- Leuigati politi lenes effecti 

mulatur Lebo sinistro 40 
Lenocinium uxori meretricatio ma- Lentis nabis pusilla 

riti consensio Lenones conciliatores 


1) penicies uel calamitas del. m. 2 adscripsitque spinarum || 2) gl. add. m. 2 
3) Lernus corr. m. 2 | 4) addidit m. saec. XV: est quaedam quicumque uolet 
cognoscere lenam Audiat est quaedam nomine dipsas anus || 


1. sequitur in a: Laqueariis ornamentis tegnaorum (a in litura) | 4. tribu- 
lique spinarum « | penicies uel calamitas om. «a | secuntur in a: Lancinata cute 
asculis mordacibus laceratum, Latebras perfugia ad latendum || 5. om. a || 
6. Laues a | 7. om. acd | 8. Leuetas aed || 9. Lecticali a. Lectiealis e | lecti- 
culos ad | 10. consoles ¢ | portantur «cd | 11. Lacebra a. Lecebra ecd ἢ 13. nu- 
merus — legio om. a | sex centi a. sunt ed | 17. martia ac || 18. adolatione a. 
adolatio non ὁ | famulatum c | 19. meretricado c | consensu acd || 20. Lepos acd | 
iocundos c | uel om. acd | pulcer ac || 21. Leporem gratiam ac | suauitatem c | 
sequitur in acd: Liptis (Leptis cd) filius patris (fratris cd) || 22. ira ed || 24. Lernus 
acd | anguis (n s. v.) « | 25. Letitur c | 27. Litargus a | conprimuntur aed | 
sonum c | 29. Lepos a | elegantia a | 30. om. « || 31. nauicula a || 32. trans- 
cursus «| 38. Leuum « | 40. Leuo a | 41. nauis a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 107 


Leus omne quod pilis et asperi- Lenocinantibus male blandientibus 


tatibus caret uel adsentibus 
Leuum contrarium Letandum tardandum 
Letiferum mortiferum Leta morti 
Lemba nabis perita Letale mortiferum 
5 Leuamen riquires Legit collegit 
Lemores demones Leuare subleuare 
Lenocinio meo benificio meo!) Lentim uimen molle uirgultum 
Lenitas patientia Lenit mitigauit 
Ledere nocere Leuamentum solacium 
10 Lenis. facilis Lento quieto uel saecuro 
Lenire placare Lentus lexibilis 
Lemnicula nauicula Lebetes olle aenee 
Leuigato leui facto Letus gaudens 
Leuita adsumtus uocatus eo quod Letum mors 
in obsequiis dei adsumitur] Leporem blanditiaem 
15 Leti alacres uel gaudentes Lenocinantem suadentem 
Letes flumen aput inferos Letifer mortis subministrator 
Leuiathan interpretatur addita- Letitantes frequentantes 
menta Lexe qui exercitus sequitur 
89" Leua sinistra uel contraria Lebigauis linibus uel de aluis?)| 
Leuamen requies De l et 1 
20 Leuis lenis in uerbo Libat fundit uel sacrificat 
Leuir mariti frater Liptis fils patris 
Lexa luxuriosus Liuare degustare aut minuare 
[Lepus filius fratris Liuis olla enea 
Letagito infirmitas somnium infir- Liberalia dies festi 
mum somnium Liberahs libenter donans 


1) eo add. m. 2| 2) gl. add. m. 2 | 


4. nauis « | 5. requies a | 7. Lenecihio benificio ὦ || 12. Lenmiculum a || 
15. uel om. a | 16. apud c | 17. om. acd || 18. uel om. a | uel contraria om. cd | 
20. inuerbis a. inbarbis ed || 21. om. a | sequitur in a: Leuigabis dealbabis, in 
ed: Leuigabis linibis uel dealbabis | 22. luxuriosa a. luxuriosuo c | 23. Lepos a 
sequitur in a: Legitima regalia | 24. om. a || 25. adsentientibus ὦ || 27. Leto a || 
29. colligit a || 31. mollem uirgultam a || 34. uel om. a | obscuro a | secuntur in a: 
Leuiathan additamentum, Leuita assumptus | 35. plexibilis a || 36. Leuetes a || 
40. Lenocinante suadente a || 41. morti minister c | 42. Lectitans frequenter le- 
gens a || 43. om. a || 44: om. a: cf. ad 31 | 45. om. acd | 46. uel om. a. uel sacri- 
fieat om. ed | 47. om. acd: ef. ad 106, 21 | 48. Libare ac | deiustare c | ammi- 
nuare α || 49. Libis a. Lebes c | olle ?n£erpr. cd || 


or 


1 


σι 


e 


σι 


108 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Liber qui natus est Liuerahter humanae munifice 
Liburna arca uel nauis Libes afer 
Lictores apparitores quianteiudiees Licitatio quotiens aliquis uenditur 
paces ferunt et emptore super se augmentum 
Lictor apparitor uel percussor faciunt 
Licitator suasor prouocatot aut Libiae oras africae fines 
conductor Liuor?) inuidia uel odium?) 
Licentiosus eui multa licent Litinices cornices 
Licentiosa maiorum mancipia qui- Liuero uino 
bus multa licent Lixabundus ambulat qui uolunta- 
Licitaretur cum augmenti pretio [15 causa dicitur 
distraere Liuerali dulci grato 
Licitetur pascitur aut depretio con- Liueraliter gratiosae 
tenditur Litigium causarum 
Licitatione proposita uenditione — Ligirriunt gluttiunt 
Lietur imperium aud potestas Licanus candidatio dicitur 
Liquaet!) aeparet Limis finis uel terminatio 
Liueralitas donatio que fit a diui- Lini cecindelia lucernis 
tibus unde dieitur liberalis qui Linis oculis obliqua intuentibus 
donat Limfatici minae] 
[Limfator baceator Limbo eircuitus clamidis uel cir- 
Liquid reliquid cultus cuicumque rei ad ora 
Lirantes arentes maris 
Libat degustat uel dominat Limfatici mente moti 
Linarius retiarius Lira sulei infirmus*) duetus lira 
Liuabit leuiter contegit dieitur 


1) t add. man. saec. XV | 2) u pro b corr. m. 2 || 3) uel odium add. m. 2 || 
4) r punctis del. m. 1 | 


1. add. a? | 2. om. c | aut d || 3. faces aed || 4. uel om. a. uel percussor om. ed || 
7. Licentiosio «| cui multa a | 8. aumenti c. aümenti a | praedo c | distraheret a. 
distraeret ed | 9. Lecitetur a. Licetur ed | an a | conditur a || 11. Lictor ae | 
aut ed. an «a || 12. om. cd. | Lique eparet a || 13. Liberalitas ae | da- 
natio a | qui fit ed | est ab eo qui ae | 14. Limphatus bachatus « || 15. deli- 
quid « | 16. arantes a | 17. degustando minuat ὦ | 19. Libauit « | contigit a || 
20. Liberaliter a || 22. etiam in cd est | Lecitatio c | aliquid ca? | uinditur c | 
emptores aed | se om. c | aucmentum c | 24. Libor a | uel odium om. a | 26. Li- 
bero « | 27. causam decernit a | 28. Liberali « || 29. Liberaliter humane muni- 
fice a || 30. Litium «| 31. Ligurrium a || 32. Libanus dicitur candidatio a | sequi- 
tur in a: Lexe qui exercitum sequitur | 33. Libis a | uel om. a | terminus a || 
34. om. a || 35. oblitia « | alimine add. a | 36. Limphatici a | mente moti a || 
37. uel cuicumque a | rei aut acd || 38. om. acd | 39. om. cd | infimus a || 


20 


25 


90" 


90 


35 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 109 


Libgurrit summitate digustat Lirantes arantes 20 
Limatur') acuitur uel politur Litus tuba 

Limitatio certo firmoque limite Lituorum tubarum 

Ligustra et uaciniae flof genera [Liquido purae precipuae uel mani- 


croci colores feste 
5 Linquid peccauit aut dimisit Liueros honestos uel gratos 
Liquet demittet Liuere peccauit aut dimisit 25 
Lincunt relincunt Linquet dimittet 
Limfanica aqua Litator sponsor prouocator uel 
Limpaticus quasi fanaticus qui ex —— conuictor 
aqua diuiat Lisymmachus solutus uel litis 
19 Lineuntur defendunt uel defluunt Libia africa 
Linicindelia lucernae Litandum sacrificandum | 30 
Limeus nauicella non grandis Litat sacrificat uel 1mmolat 
Limbuneulus quod supra Litargicus somnulentus 
Limfis aquae late diffusae que de- Linix uestia uari coloris 
fluunt Liuido cupiditas uel uoluptas?) 
15 Liniamenta. similitudinis Liuica afra siue maura 35 
Liniamentum directum Liuis afer 
Limfatus furiosus Liuitinae pupinae?) 
Liquitur fluit aut exprimitur Lixa adqua dicebant antiqui unde 
gir Liquet apparet patet uel mani- et elixare habilis dieitur 
festum est [Liquid misit 


1) post i erasa m | 2) a pro ἃ corr. m. 2| 3) popinae corr. m. 2 | 


1. Ligurrit aed | sumitate a | degustat acd | sequitur in a: Limbus fasciola 
quadam assuta extrinsecus uel extrema pars inaurate uestis set ut solent homi- 
nibus diei ornamentum capitis significat | 4. om. c | baccinia a. uaccinit d | 
florum d | crocei ad | coloris ad || 5. aut om. «| 6. dimittet ac || 7. Linquunt a 
Lingunt c | relinquunt a. relingunt c | 8. om. c | Limphatica ad | 9. Limphaticus 
ad. Limfaticus e | pianaticus ¢ | qui ex aqua quasi diunate. uel diuinator a | 10. Lin- 
quuntur ac | defenditur e | uel om. «cd | defluunt om. ed | 11. Limicicindelia c | 
12. Limbus ad. Libus uel limbus c | nacula a. nauicula c | 13. Limbuculus a. 
Limbuoculus e | quo «| sup c || 14. om. a | Linphys e | aque lateque diffuse 
interpr. c. || 15. similitudines a | 17. Linfatus c. Limphatus ad | furosus c 
18. aut om. a | 19. patet uel om. a. patet om. c | manifestat ἃ é c | 20. Li- 
santes a || 22. Litorum c | 23. Liquide a | uel om. a | 34. Liberos a | uel om. a || 
25. 26. om. a || 27. uel conuictor om. a |28. Lisimacus a | uel litis om. a | 31. uel 
om. a || 32. Lithargicus a. Litagicus e | somnolentus ae | 33. om. c | bestia ad | 
uariis d || 34. Libido ac | cupiditas uel om. a _ uel om. c || 35. Libica ae | affra c | 
36. Libis ac | 37. Libitine a. Libidine c | popine acd | 38. aqua acd | unde et 
alixare dicitur anuilis a. unde et elixari dicitur. Ly. inutile d. maiores turbae 
in c, ubi haec gl. cum 110, 22 coaluit || 


e 


1 


91" 


μ᾿ 
σι 


τῷ 
c 


110 


Liquidum purum 

Litigium’) htigium uel litem 

Libida nigra 

Linfata perfusa 

Liuatum perfusum 

Licito*) licent 

Liberat temperat 

Libeat liceat 

Litare qui ostia frequenter acci- 
piunt 

Licentia limpida uel fluentia 

Litus extrema pars maris 

Liuiei africani 


-Licibus genus uestis muliebris?) 


Limpatieus insanus 


5 Limitata terminata 


Limfis aquis 

Lixa seruo militis 

Liqueat clarum sit 

Libitum placitum*) 

Libitus timeratus corruptus?)| 

De l et o 

Locant collocant stabiliunt aut in- 
mercede deducunt 

Logica rationalis 

[Lomerato cireumfusi 

Longeuu seni 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Locaui constitui 

Loeuplens multa loca possidens 
Longeuus longe aetatis uel senior 
Locupletare ditare 

Longe lateque ex utraque parte 30 
Loca senta loca inculta uel spinosa 
Lorica uallum sine effossa 

Logus ratio uel sermo grecum est] 
Longo interuallo ex longo tempore 
inter- 
in 


set a loeis tractum est 
mirum et fossatum locus 
medio inter uallem dieitur hoe 
iam translatum est et ad tempus 
Delet u 92r 

Lubricus lacies lenis uel nitidus — $6 

Lueulentus lingua clarus uel dis- 
sertus 

Luculenter magnifice uel clare 

Lueulentum splendidum 

Luculentior lucidior uel elarior 40 

Lucus locus amoenus ubi multe 
arbores sunt 

Luctamina imquietudines animae 
uel certamina 

Lucar erogatio que solebat in locis 
fieri 

Luteola crocei coloris 


1) 1 ante u supra scr. || 2) 1 ante t add. m. 2 | 3) b add. m. 2 || 4) gl. add. 


m. 2| 5) gl. add. m. 2 | 


2. Litigum litem «| 3. Liuida «|| 4. Limphata a | 5. Libatum profusum a | 


9. cuius (ex cu) hostia a | 


accipiuntur a || 


10. Liquentia « | 12. Libici a | 


13. Limbus a | 14. Limphaticus a | 16. Limphis a | 17. seruus «a || 19. 20. om. a || 
21. om. acd || 22. Locant om. c: cf. 109, 38 | indemercede a | 23. om. c | Logia d || 


24. Lomerati a || 


25. Longeuo a || 27. Locuplex « || 28. uel senior om. a | 


31. senta inculta a | uel om. «a || 32. fossa a | 33. uel om. a | grecum est om. a@ || 
34. praecedit in cd: Longo (Longa d) intercapedine longo interuallo interstitio 
(longo interistatio d) | sed ad locis c | inter murum acd | fossatum locum a | inter 
uallum aed | 35. om. aed || 36. Lubricus om. c | Labies c. labies ad | lenis om. d | 
uel om. aed || 37. uel om. aed | sequitur in acd: Lubricus nitidus | 40. uel om. 
acd | 41. Locus a | locus om. a | ubi — sunt] arborum uel erbis situs a || 42. uel 
certamina om. cd | 43. lucis acd || 44. om. ed | 


————w— 


οι 


1 


e 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 111 


Lucra uectigalia Lupercaha gentium cultor quod 
Lubrieus labilis uel lenis mares colunt 
Ludiuibum dedecus Luridos pallore deformes 
Ludifieatur inluditur ue] decepit Luridum sordidum 
Ludi ludos publici Lustratum circuitum 
Ludieta qui ludis gerunturpia uel Lustra ferarum cubilia 
inhonesta Lussus fratre mariti!) 
Lubriea inania Lustrum qumquennium 
 Luit soluit lauat uel expendit [Luseus minus uidens 
Luitio iuris uel uerbum Lusit delusit 
Lumini torio duro aud truculento Luam excipiam 
uultu Lugubrem luctuosum 
Lunatiea quod fit lenilunio Lues pestes uel morbus 
Lupanar locus turpis Lubricum lenem 


99u 
20 


Lupanaria mulier enim lupa dicta Lustrandum uidendum 
est meretrix de qua hoc uoea- Luctuosus flentem 


bulo Lustrare circuire peragere uel ex- 
[Ludis eludis uel fallis piare 
Luxus luxuriosus Luetatur pugnat 
Lustrum quinquenni tempus aut Luetis persoluetis 

lumen Lucupletatus ditatus 
Lustra cuuili aprosum in siluis Lucifer stella qui ante solem hori- 
Lupas meretriees dicuntur tur uel diem nuntiat 
Lumina oculi Luce priuatus uel lucem. amisit 
Luxu luxuria] Ludibrium dedecus 
Lupatis frenis Luet commissa uel persoluit 


1) r pro b corr. m. 2 | 


gl. 1—112, 40 om. d | 1. Lucar ac | uectigal ac|2. om. ac | 3. Ludibrium ac || 
4. uel decipit a. om. c | 5. Ludit « |! ludus ac | puplicus a. publicus € | 
6. Ludicra c | que ac | geruntur inhonesta e | uel| an a || 7. om. c | 8. expendit 
soluit lauat a | expedit c | 9. om. c | uel om. « || 10. Lumine ae | turbo c | 
diro ac | ac a. hac c || 11. om. c | fit ex fid a | 12. Lupanas c | 13. mulier^sup. 
scr. à? | enim cesta 6. q a | de — uocabulo om. c | qua permanet a | uoca- 
bulum a | sequitur in a: Lucida splendida | 14. uel om. a || 16. Lustri a | uel a || 
17. cubilia aprum a || 18. 20. om. « | 22. om. c| cultus α 23. Luridus c | deformis c | 
interpret. om. a | 26. quinquennium unum lustrum facit annos quinque interpr. « | 
27. Lustrum a. Lussus c|frater c. fratrem «| 928. om. a| 29. Lussum a | sequitur 
in a: Luscus quo supra | 31. expiam «33. pestis morbus «| 34. om. «|| 36. Luctuo- 
sum a || 37. uel om. «a | 41. oritur a | 42. uel om. a | lucem] uita a | secuntur in a: Lucu- 
lentior lucidior et Luxit luxatis quassatis | 43. om. a || 44. uel om. a | persoluet a || 


zo 


90 


os 
σι 


σι 


93T 


10 


15 


bo 
σι 


» Magnifieus magnafaciens”) 


112 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Lugurret liquet Macinatur parat instruit macinis 
Lues!) mortalitas argumentum 

Lumen lustro Macula turpitudo 

Lumine prespicuo lustratio Mactae magis autem 

Lustrato specto aut uisitato Mactae maior facte 

Lunas emenstris uel medimensis Madet humidum uel infusus 
Ludos mimos Magnanimus magne uirtutis 
Lubentiam liuidinem uel uoluptates Magnificentia munera uel datum 
Ludosi munosi Magnifice sollemniter uel preclare 


Luerunt absoluerunt Magnis modis magnis praecibus 
Magnanimitas fortitudo animi 
Magnes lapis qui ferrum rapit 
Luderis inluderis uel cireumueneris Magistratum addicat idest expolia- 
Luridus pallore deformis tum exuit?) 


Luculenta gratuita 
Lugubri luctuosa 


Mahuola maladentium 

Lustrat circuit peragratum iniussit Malacia mollitiae grecum est 
Lumine lustro lumine prospicio — Malagramina herba benenosa 
Luminarius retiarius Magalia mappalia idest taberna- 


Lues morbus uel egritudo 


Lustrato inspecto aut uisitato cula 

Lutea posse aut rubea Malus extremitas arborum nauis 
Lusitatio lusor brebis Malas maxillas 

Lupanaria cellula meretricum | Manes inferna uel sepulchra fauil- 


lasti maiorum 


Manubiae res de preda collecte 
De m et a uel praeda deostibus facta 
Mandit comedit Mandat manducat 


Maneipare quasi manu tradere 


1) Lues ex Luces corr. m. 2 | 2) ex magnificiens corr. m. 2 || 3) ex exivit 
corr. m. 2 | 


1. om. a | 2. sequitur in a: Lucini lucerne | 3. Lustro lumen a || 4. precipuo 
(ἃ e corr.) a | lustrato a || 5. aut om. «a || 6. emestris a | uel om. a | medii- 
mensis a | 7. minos a | 8. Lumentia hbidinem uel uoluptas a || 10. apo tolin 
add. a | 12. om. a | 13. inluderis uel om. a | circumueniris a | 15. uel om. ὦ || 
16. om. « || 17. lumine om. «a | prospicuo a | 19. om. « || 20. possea rubea a || 
21. Lusur breuis a | 22. cellule a | sequitur in a maior interpolatio alia manu 
scripta, quam mitto | 23. om. ac | 26. om. c | machinis a | 30. gl. add. a* | 
umidum est c. humidus a? | uel infusus (us ex um) αὐ. om. c|| 31. magnanimi ¢ || 


32. munera datum a. munerum datum c || 33. sollempniter a | uel om. ac || 
36. Magnetes c | 37. addicat — exuit om. a | spolia c || 38. Maelibola a || 


39. Malachia c | mollities a. mollitias c | 40. Malagráma c | erba uenenosa ac | 
42. nabus c | 44. sepulera a | fauillasti maiorum om. acd | 45. hostibus ad || 
46. Mandar a | 


30 
93" 


35 


40 


45 


OM MM CU quu 


GLOSSAE CODICIS VATICANT 3321 


Mandet commasticet 

Masa manducata uel commesta 
[Macies exillitas corporis 
Mantia fluentia ut manurefluere 
5 Marcidus lassus uel grauatus 
Mappaliae curae pastorum 
Manticulant fraudare uel furare 


20 Mandibola moladentium 
Mandarat demandarat 
Manipulus ligatura 
Marcus conlapsio”) 


113 


Mature fuga maturius hine de- 
scendit 

Magalia casae barbarorum 

Maxima cura magna sollicitudo 

Mantiha mappae uillosae 

Malefida non tuta?) 

Manicas uincula uel catenas 


proximus 
Marcet languit aut arescit 
Marcescet quod supra 
Mares masculi 


Maccinare cognitare Matrice pura] 30 
Macius citius uel ocius Manipulosus directus 
10 Mandet manducat Manipulus numerus militum brebis 
Maculosum notis plurimis uel ua- unde et manipuli dicti quo manu 
rium capiatur 
Maiestas a magnitudime dennium — Manuale orare 
Mansuetum quod ad manum Manat fluit 
14 Mactatus inmolatus Manifeste uisibile uel certum 35 
945 Malus extrenitas curbor nauis Maticulare fraudare uel furtum de- 
. Mazurohd') quod latine dieitur — cipere 
lucifer] Mancipio quod manu*) capit et 
Manda deceptio uel fraus supdit 
Manubiae expoliaque manu de- Mappalia pastoralia tabernacula 
tractori idest uestis mortuorum Marsuppium saeculum poecuniae 
[Maturat accelerat Mareidus languidus im» ariditate 40 


1) post u del. i m. 2 || 2) 10 pro us corr. m. 1 || 3) t post u ex d corr. m. 
saec. XV | 4) d add. m. 2 | 


1. cum masticet c | 2. Mansa acd | comesta aed || 3. exilitas a || 4. manare 
sine fluere «a | 5. uel om. a | 7. Manticulam a | flaudare a | 8. Maccinari « | cogni- 
tari ὦ | 10. om. a | 11. notis plurimis uel om. a | 12. dennium om. « | 15. Mali ex- 
tremitas «| curuor «|| 16. Mozaroth « | rufer a | 17. fraudis « | 18. om. c | detrahitur a. 
detraitur d | idest| uel « | uestes d | mortuorum om. d || 23. sequitur in a: Manet 
heret fixus est || 24. fugit a | inhac a || 28. nontota a || 29. Manitas a | uel om. a | 
30. purpura a | 32. numerum q | breuis « | dicti fasces gremiorum acd | quod acd | ca- 
pitur a. capiantur e | 33. Manale c | sequitur in a: Mature argute | 34. Manu- 
/////]] αὖ e| 35. Manifestum acd | uel om. acd | 36. Manticulare «ed | uel om. acd | 
furti decipere a. om. ed || 37. subdit acd | 38. Mapalia ed | tauernacula d. om. c || 
39. nummorum pecunie a | pecunize c || 40. in om. acd | ariditati a. aa redi- 
tari 6. aut aridatis d | 41. Macet « | aut om. acd || 42. Marcescit ad. Mar- 
cessit e | quo a [ 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 8 


948 


1 


or 


φ 


ou 


e 


114 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Mastigia male serue aut serue Mancipatus uinctus 


nequa Mantiea?) bisacia 
Mastigiae tauri et flagella Macinatur cogitat 25 
Mas masculos Mancipat manu captu adducit 
Matus tristis Mandetur manducetur 
Maurosia gens maurorum Maculosus notis plurimis uel ua- 
Maximos maior rium 
[Mauult magis uult Marsus incantator 
Manipulus operarius Madidus inollitus uel infectus 30 
Mancipatum honor ciuicum qui Magnanimis animi noxie uel magne 

capitur ex loco uirtutis 
Mactaui caesi uel alias augere Macinis argumentis 
Mactauam immolabam Macteriam occassionem 
Manus multitudo uel turbas Marcur conlapsur 95r 
Manent permanent Magnanimum fortem 8 | 
Martem pugna Malt ueht | 
Manibus umbris defunctis pres- Mactauit immolauit 

byteris Madian deuidicio 
Malagranatum!) ingratum Malagma medicamentum | 
Malagranata ipsa mala granata Macheriam saepe 40 

pomifera Malum melum 
Maxili genusafrorum Malo magis uolo 
Maluit magis uoluit Mauors mars 
Maturius citius uel uelocius?) Mars pugna 
Mandet superaspersus est unguento Mauurtia res que ad pugnam perti- 45 
Mante amplissimae nent ᾿ 

1) na add. m. 2 || 2) à ocius m. 1. uel sup. scr. m. 2 || 3) t add. m. 2 | 
1. Martigia a | an a. om. cd | serue om. a | nequam acd || 2. Matigiue c | 

taurie/// a. taurie c. taurie d | 3. masculus ¢ | 4. Mattus d | 5. Marosia a || 
6. Maximus acd | 9. ciuicus « || 10. uel om. a | auget « | 11. Mactabam a || 
12. turba a | 13. Manenent ὦ | prima (a ex o) manent « || 15. umbrius a || 
17. om. a | 18. Massih a || 20. citius uelocius « || 21. aspersus unguento a || 


22. amplissime a | 24. Manduca a | bisatia a || 26. captum a || 27. om. ὦ || 
28. Maculosum a | uel om. a | sequitur im a: Monile (u sup. o0) ornamentum 


mulieris || 30. emollitus infectus c | 31. Magnanimi// « | anime a | uel 
om. a | 32. Machins «a | 33. Materiam @ | occasionem ὦ || 34. Marcor 
conlapsor ὦ || 36. sequitur in a: Masauat intentio | 37. om. ὦ || 38. de- 


iudicio ὦ || 40. Maceriam sepem a || 43. secuntur im a: Magalia edificia in mo- 
dum. nauigi siue in modum furnorum, Mastruga pellis sarda ex pelle facta, 
Martius ἃ marte cui eum consecrauerunt quia ipso tempore ad bella itur ut eo 
tempore quo solent reges ad bella procedere || 44. om. a || 48. Mauortia a | 
qui a | pugna pertinet a || 


on 


10 


95" 


20 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 ΠΡ 


Magaua casas pastorum uel mauro- Mestus fletus 


rum Metare munere 
Macina magnitudo Meabste meabipsius 
Maius amplius Mera pura 
Maluit magis uoluit Medella remedium 
Malim magis uelim Medita cogita uel expone 
Manes animae Meta pura 
Magnopere maiore opere Mercatum?) emet uel eomparat] 
Mancica uargila Metenas regiones 
Maltari magna uirtute Meat manat decurrit uel profici- 
Matertera!) ... scitur 

De m et e Medetur sanat uel curat 

Mediotellum medio terrarum Meditolium in medio campi emi- 
Meantes ambulantes nens locus 
Mementote in mente habete Mediocris iustus eo quod medium 
Metietur medicatur uel redemptur ^ teneat 
Memet me ipsum Meditantem exercentem 
Memorare dicere uel perhibere Melotes pelles obium*) 
Mero animo simplice fide et sin- Melos cantio carminum 

cera Melopeos quasi carminis factor 
Metall dicuntur in legem Memorat dicet 
Memor eo quod maneam mentem Melicus poeta carminum que scri- 
Meror lacrimae uel tristitiae buntur ad lira 
Memet me ipsum Mene me ergo 
Medidetur medicat remedium Memora dicam indicam uel referam 
Meto animo?) simplici fido aut exponit 


1) gl. add. m. 2 || 2) o pro i corr. m. 2 || 3) Mercatum pro Mercatus corr. 
m. 2|| 4) pro b corr. u m. saec. XV | 

1. Magaba a | uel] maxime a | secuntur in a hae: Maculosa uaria, Manicas 
catenas manuum, Mandarat commendauerat | 2. Medicina «| 7. malo opere a | 
8. bargila | 9. 10. om. a || 11. om. a || 12. sequitur in a: Melotis qui et pera 
epellis caprina pendens acollo praecincta adlumbos est enim proprie habitus 
necessarius adexercitium operis fiebat prius ut quidam existimant de pelli- 
culis melonum unde et melotis dicitur | 13. om. a | 15. Medtur « | uel redemptur 
om. a || 17. uel om. a | 18. simplici a | 19. Metallis ὦ | 20. eo quod om. a | manet 
inmente q | 22. 23. am. α 24. fide a | 26. manere a | sequitur in a: Moenia ciuitas 
seu magnum edificium | 27. Meapte meaipsius a || 30. uel om. « || 32. Mer- 
catur a | uel om. a || 33. Mecenas acd | religiones a || 34. uel proficiscitur om. a. 
uel om. ed | 35. aut ad. an c| 36. campo acd | eminans c. eminet a | 37. Me- 
dioeres e | iustum equum interpr. a | 39. ouium acd || 40. cantica a | 41. Me- 
loteos c | carminum a | facto c|| 42. om. c || 43. coeta c | que — lira om. ὦ || 45. Me- 
morat ¢ | indica uel c. om. ὦ | refet c | exponam sine aut a. aut exponit om. cd | 

8* 


30 


35 


40 


96" 


σι 


10 


I 
σι 


20 


110 


Mensum mensuratum 

Mensui mensales 

Mensorum subaudis tempus unius 
mensis 

Menda deceptio uel fraus 

Menalias pastorales 

Meritoria loca tabernarum ubi ad- 
ulteria committuntur 

Mercedarios qui dat mercedem pro 
labore sibe inpenso 

Mercede operis conpensationis 

Meram puram 

Mercimonia conmercia 

Menstrua amense dicta idest tre- 
censimaria 

Merum secatum 

Meticulusus timidus uel metu ple- 
nus 

Metet secat 


5 Metalla aurum argentum aes fer- 


rum uel marmora 
Metarunt finiunt 
Metatores mansionum preparatores 
Metari constituere uel locare 
[Meret dolet 
Metitur mensurae 
Mestus tristis 
Merentia tristitia 


1) habeo ante ras. || 2) u ex o corr. 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Mestitia tristitia 

Merites digna es 

Meatus caeli cursus caeli 

Memento in mente habe!) 

Merguli abes marinae 

Mercentur amant 

Mergiet mergi 

Meditatur?) cogitat 

Metas fines uel terminos 

Mertus mereis 

Messata secta uel ineisa 

Meriada summa 

Merit tristis est 

Merat probrat 

Mensularium nummularium quem 
greci trapezita uocant 

Mens animus 

Merceurus insanus 

Mercar meretur 

Memfis turgorugus 

Melior pro maiore 

Medius fidus iusiurandum genti- 
lium pro iobem et fidem uel 
per erculem iobis filium in ue- 
teres locuntur 

Meras probatas 

Memini recordo uel retineo 

Meretrix a merendo dicitur 


m. 1 || 


1. Mensui c || 3. Menstrum c | 4. Mendi ¢ | aut ad. ane || 5. sequitur in acd: 
Menia edificia (edifitia c) murorum || 6. tabernaculorum ed || 7. Mercedarius aed | 


dat om. αἰ | mercedes « | pro labore sibi intenso c 
cedem c | conpensatione a. contensatione c || 9. om. a | 10. Mercimoniam c | 


tribuet laboranti α | 8. Mer- 
| 


cümertia ὁ | 11. Mestrua c | tricesima a. tricensimaria c || 12. Mesum aed | 13. Meti- 
culosus ac | uel om. aed | 14. meta pura add. cd || 15. uel ferrum c | uel] et acd | 
marmor acd | 16. Metarum a. Metar c | 17. mansiones a | 18. Metabi c | uel 
om. a | locaret «|| 24. dignes α 26. mento habeo « |27. aues a || 29. sequitur in a: 
Menia edificia muri superposita an propugnacula || 30. om. a | 31. Meta a | uel om. a || 
32. om. a | 33. uel om. a || 36. Meras probas ὦ || 37. nummularium om. a | que a | 
trapezetas a@ || 39. Meteurus a || 40. Merear a || 41. turbo rubus ὦ || 43. fidus ius 
om. a | per iobem ὦ | per om. a | in] idest « | loquuntur a | 45. uel om. « || 


25 


30 


9 6" 


35 


40 


45 


5 


1 


e 


20 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Meat defluit uel decurrit 

Mermidones dolosi 

Metafora uerbi usurpata trans- 
gressio 

Meque et me 

Mos consuetudo 

Meditullium medius locus 

Mersat mergit 

De met i 

Mirra genus odoramenti 

Misterium sacramentum idest ab- 
sconditum sacrum] 

Micipsa rex fuit numidiarum 

Micans lucens 

Mihtaris opinator idest uetus milex 

Milisiae amatoriae gestas 

Mimolagus qui mimos docet 

Miniatur frequenter minatur 

Minicus ericius 

Mirice tamarice 

Minutaurus monstruum qui capite 
taurino habet pars alia corporis 
homo fuit 

Mirum admodum ualde mirum su- 
pra modum 

Misterium oeculta prefiguratio 


117 


Misericordia cordis miseria 
Miscellaneum commexticiuen 
Missicus qui militiam exibent 
Misitat qui frequenter mittit 
Missellus miserum minor 

Mitram coronam uel mitellam uel 
capitis ornamenta 


25 


Miroparon scafam uel nauicula 
Mitificat mitigat 

[Miserandae dolendae 

Miserere subueni 

Mitte omitte 

Minans eminens 


30 


Minitatur minatur 

Misteriu sacra occulta auro eccle- 35 
siastico ἢ) 

Misceri?) turbari 

Miratur expauescit 

Mites patientes 

Mirmidones dolosi 

Missus directus 

Micantia rutilantia 

Miris mirabilibus 

Mittite emittite?) uel sinite 
Misterium sacramentum idest ab- 
sconditum sacrum 


1) o ex a corr. m. 1} 2) c add. s. v. m. 2||8) e ante m add. m. 2 || 


1. uel om. « || 2. sequitur in a: Metropolitis habitatores ihrsim || 5. Mos] 


9T" 


Meos a || 7. 8. om. a | 10. sacramentum absconditum uel sacrum a | 11. Midi- 
cipsa ὦ | rex] rum « | numediarum a || 12. sequitur im a: Mitra est pil- 
leum frigeum quale est ornamentum capitis decoratum set pilleum est uiro- 
rum mitra feminarum pilleum fit ex pelle mitra ex lana | 13. miles acd | 
14. Milicie a | gesta a. geste c | 15. minus a | 16. Minitatur c || 18. om. c | 
tumaricae d | 19. Minotaurus (s ex r a) acd | monstrum a. mostrum c | quod 
acd | tauri non c | habeat cetera pars corporis a. habet autem cetera pars cor- 
poris ¢ | 20. amodum ad. modum c | uirum ὦ || 21. Mysterium c || 22. om. a || 
23. commixticiué a. commisticus cd || 24. exibet acd || 25. Missitat ad || 26. Misel- 
lus ed. Miscellus a@ | miser uel ad. misero c ἢ 27. Mitra a | corona a | mitella a. 
metalla c | uel] cum e | 28. om. c | scafa a | aut d | macula « || 35. Misteria a | 
auro ecclesiastico om. a || 36. Miseri ὦ | 39. om. «|| 43. Mitte emitte (emittite 
m. 2) sinite «| 44. idest e£ sacrum om. a || 


1 


1 


σι 


0 


2 


98: 


2 


οι 


118 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Mitigat mollit uel blanditur 
Micat fulgit 

Minium efficiorum functionum 
Miserescat misericordiam mouetur 
Missum fae dimitte nimirum!) 


Mirumne sine dubio 

Mitis patiens 

Mitescunt maturant uel placant 
Misticum secretum 
Miserandum dolendum 

Miror expecto 

Miratur admiratur 


Miscet confundet 
Misterium secretum 

De m et o 
Mox statim uel sine mora 
Monimentum memoria 
Moenia ciuitas siue magnum edi- 

ficium 

Moenia edificia muris superporta 
uel propugnacula 
Moeror tristitia 
Molitur cogitat apparat uel instruit 
Mos consuetudo 
Moles magnitudo uel bastitas 
Molosus canis rusticus 
Modix corus 


Motus turbatus 

Moligearcem extruere partem 

Moratur detinet uel moram facit 

Moriunt mouerunt 

Mouilitas uelocitas 30 

Momordet malum in cordibus?) 
condet 

Morigera moribus concordant 

Moderatur frenat continet aut gu- 
uernat 

Modificat temperat 

Moderatio modum et ratione sub- 35 
sistens 

Motinum sine cornibus aut semi- 
truncum 

Mon in momentum 

Mox statim uel sine moram 

Molibola mola dentium 

Molis magnitudo 40 

Modestare regere 

Modulatio dulcedo] 

Modulant librant 

Modestus et modestus et placidus?) 
unum est 

Moles magnitudo uel uastitas 45 

Modo tantum 

Molitur disponit conatur 


1) nimirum add. et del. m. 2 | 2) cordeabscondet corr. m. 2 | 3) us ex um 


corr. m. 2 | 


1. uel om. a || 2. fulgur « || 4. Miseriscat a | misericordia a || 5. nimirum 
om. a | 8. uel om. a | 12. 15. om. a || 16. uel om. a || 17. Munimentum a | 


18. 19. om. hoc loco a || 20. om. a || ?1. 


apparet a | uel om. a@ || 23. uel om. a | 


uastitas « || 24. Molossus a || 26. Motos turbatos a | 27. Molire artem extrahere par- 
tem a || 28. uel om. a | sequitur in a: Monile est ornamentum ex gemmis quod solet 
pendere excollo feminarum etiam serpentum dicitur et per monile significatur 
ornamentum feminarum quod illis munere datur | 29. Morunt a | 30. Mobi- 
litas a || 31. corde abs condet a || 32. concordans a | 33. aut om. a | gubernat a | 
35. modo a || 36. aut semitruncum om. a | 37. monumentum a | 38. 39. om. a || 
40. Molix a | 44. et om. a | moderatus «ac | et placidus om. ed. et om. a | unum 
est om. ὦ ἢ 45. om. a | Molesi c | 47. parat aut inruit interpr. c || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Molimine conatur 

Molimur paramur statuimus uel 
fabricamur!) aut cogitamus?) 

Molibus saxis aut macine 

Moliri cogitare uel conare 


119 


Motilat placitum uiolat 
[Modulans componens 

Monstra dicimus prodigia eo quod 
futura oneant uel demonstrat 
Mouere egredere 


5 Mollis effeminatus uel qui bar- Moliense cogitans 


98" 


bam non habet 

Molosus canis 

Molla blanda 

Momentum?) stilus in quo momenta 
quia cito admodum inclinatur 
uocabulo supersit 

Monstrum deformitas membrorum 


10 Monarchia*) unus principatus 


15 


Monacosmum genum ueiculi quod 
ab uno iumento ducitur 

Monopolium statio ubi una res 
uenditur 

Monagamus unius uxoris uir 

Monumenta posteritas memorie con- 
tinentie uel res memorie signatas 

Morus arbor 

Mora?) poma 

Mora tarditas 

Moretur differat 

Morigerare") mores portare uel 
mores facere 


Motare mouere 
Mouilitata mouetur 
Moribunda uelociter moritura 


Monstra sane dicta perhibita mon- 
stranda quod aliquid significato 
demonstret 

Moderator rector 

Morigerator morem gerit moribus 

subsecundat 

Modolatur format 

Mortalibus hominibus 

Molestum grauem uel ingrauatum 

Morum uitia 

Modestum castum uel uerecundum 

Modesto curatione moderato 

Modestia temperantia 

Momento spatio 

Moechum adulterium saltrinum 

Moribus institutionibus 

Modis argumentis uel mensuris 

Mollitiae ignauiae 


1) ur ez us corr. m. 2 | 2) aut cogitamus add. m. 2 || 3) Mo add. m. 2 || 


4) h add. manus saec. XV | 5) Mura corr. m. 1 || 6) 0 pro ἃ corr. m. satis recens | 


1. conatu a |. paramus a. om. cd | uel om. a | fabricamus c | aut om. a || 3. om. c | 
Molimus a | an machine a. om. d | 4. om. c | uel om. ad || 5. barba aed | 
6. om. a | canes c | 8. naquia c | uocabulum «a | sumpsit acd || 9. Mostrum c 
10. Monatia c | unius principatus d | 11. Monacosmüs c | genus acd | uehi- 
culi a | dueatur cd | 12. Monopilium a | uinditur e | 13. Monogamus ac 
14. posteritatis memoria ac | continentia ac | memoria ae | 15. Moros a ] 17. om. 
acd | 19. an mores facere de moribus tractum a. om. cd || 20. Molitat placitium c | 
secuntur in c: Mos consuetudo, Moltilum sine cornibus aut semitruncum, Mox 
statim || 22. futuram moneant a | demonstrent «a || 23. Moueri a || 24. Moliens a | 
25. om. a | 26. Mobilitata a@ | 28. om. a | 30. Morigeratur a | obsecundat a || 
31. Modulatur a || 33. uel om. a || 34. Morbum uitium a || 35. Modesto casto 
uerecundo a || 36. cüratione « | uenerato a || 39. adulterum interpr. a || 41. Moris a | 
sequitur in a: Monimentum ornamentum | 42. Mollities ignauia a || 


20 


e 


0 


99r 


40 


e 


μ᾿ 
c 


99" 


20 


120 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Molleolus hoe enim nomen auditur Munuseulum donum modicum 
sed absoruetur quia uulgo glutto Mulcere placare linire uel delec- 


appellatur tare 
Moredere obloqui!) Munus donum 
Monumentis instrumentis Munificentiam publicus opus idest 
Modus liuius qualis in celebran- ^ donatio 
dum funere a lydiis dictum Munifex munerarius 
Moliri protendere Munia officia 
Molimina macenationes”) Munifex munus facit idest officio 
Monas singulares aliquo . 
Monit docet Munerarius qui muneram dat 
Monilia ornamenta mulieris] Mundum muliebre lenteamina mu- 
De m et u hebria 
Mulcet producet Mumor populi seditionis exordium 
Mulatores peremtores Murice genus purpurae 
Muleatur ab uno separatur Murex regalis?) purpurae 
Mulceauit?) uinexit uel ligauit Murgis calhdus murmurator uel 
5 Mulcatus*) condemnatus fallax 
Mulcet oblectat Mucro‘) teli cuiuslibet acumen 
Muleat pugnis uel calcibus cedit Munia officia 
Mulcare calcare uel uexare Musitat murmurat 
Multa eondempnatim?) [Muscipula laquei 
Multat condemnat Muleit placat linet uel mitigat 
Muleifer ignis quod omnia mulceat Mundus caelum orbis terrarum 
ipse dicitur uulcanus Mutat caleare uel uexare 
Multare condemnare Murgisso callidus uel murmurator 


1) ob pro ab corr. m. 1 || 2) s add. alia manus eiusdem aetatis || 3) e pro t 
corr. man. saec. XV | 4) c pro t corr. man. saec. XV | 5) p postea deleta || 6) a 
ex ἃ corr. m. 1|| Y) e ex g corr. rasura || 


1. Malleolus a | hoc non manditur set «| propter procacem gulam add. a || 
4. lidius a | celebrando a | lidiis a | 5. 6. om. «a || 7. singularis a || 9. om. a | 
10. om. acd || 11. producit c | 12. Mulcatores ac | peremptores a. predemptores c | 
sequitur acd: Multari magna uirtute | 14. Multauit a. Multabit ed | uixit « | uel 
om. aed | ligabit ed | 15. Multatus ae | condempnatus a || 16. Mulget cd | cedit 
add. d | 18. uel om. acd || 19. condempnatio a. condemnatio cd || 20. condempnat a | 
21. ipse — uleanus om. c | 22. condempnare a | 23. domum a. dona ed | mo- 
dica ed | 24. placere c || 25. domum a || 26. Munificentia acd | puplicus ad || 27. om. 
cd | 28. offitia c | 29. offitio aliquod e || 30. munera ad. munara c || 31. lintea- 
mina ae | muliebre c | 32. Murmur ac | populi om. a | seditiones sine exordium a || 
33. purpura c || 34. om. c | purpura ad | 35. Murgioso c | murmurator uel om. a. 
uel fallax om. e | 36. gladius aut caput gladii interpr. c || 37. om. acd || 40. linit a | 
uel mitigat om. a || 42. uel om. a || 43. om. a || 


25 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Mutilat contaminat uel minuit 
Munifieus honorificus uel magnificus 
Muttire leuiter loqui 

Museerdar dicebant antiqui 


5 Mutulat accelerat 


Musica canticd aut uoce humana 
aut modulatione conposita 


1005 Mutuo uicissim aut de accepto 


funere dono 
Mustus genus herbe 
Multifariae multis sermonibus 


10 Munilia pectoralia equorum 


Mundi saeculi ᾿ 

Mundus uestis uirilis mulierigque 
conspicua 

Musiae amatoriae gesta 

Muginatur nugatur aud cuntatur 
sine effectu 


15 Musitanter leniter 


2 


ce 


Muscos fontes 

Musabat intentio 

Musitat murmurat 

Muricean purpuram dicit aneutiora- 
tam fluminis quam asperiteneri 
saxa et acuto im murice ramis| 


121 


Mutarat accelerat 

Mutilare deuilitare 

[Munieebs cibis municipiis 

Municipales origines uel ciues et 
in locum officii gerentes 

Mutilare deuilitare 

Multo amictu spisso operimento 

Mutauisse mutasse uel mutare 

Mulcare grauiter uexare 

Musicum mimicum uel piticum 
qui locutio mimosam facit 

Multa mouens multa cogitans 

Munus donum manifestatum uel 
uisibile uel certum 

Muleare cedere uel deuilitare 

Munificentia munerum datus 

Mutilum sine cornibus uel sine 
trunco 

Mutilat 
iurat 


placitum — uiolat aut 
Multauit magna potentiam 
Mucro gladius 

Munit tuetur 

Mulcit lenit uel placat 


Muleitra bas ubi lac mulcitur 


Musitat preti more murmurat Mulitio dispositio 

Musitanter leniter 
dem 

Multimoda multis modis 


Musitantes murmurantes] 


Musuleum dulce carmen 
Muscosi fontem. herba mollibus 
frondium 


1. uel minuit om. a | 2. uel om. a | 6. an ὦ | an soni modulatione pulsu uel 
composita «|| 7. an « | fenore donum « || 8. erbe a | 12. mulierique a || 14. an a | 
cunctatur a | 17. om. a hoc loco | 19. an om. a | anacutiora tam a | quam asserit 
itineri saxa ut ille ait et acuto in murice remi a | 20. om. «a | prae timore cd || 
21. om. a | 22. Musileum monumentum e¢ Musicum dulce carmen acd, nisi quod 
Mausuleum c, Musuleum d || 23. om. cd | fontes a | erbis «|| 24. Maturat c. Mu- 
turat d | sequitur in ac: Mutilat murmurat | 25. debilitare ac | 26. Municeps a | 
ciuis ὦ | municipii a | 27. uel om. a | officium a || 28. debilitare a || 30. mutare 
uel mutasse a | 32. micum peticum interpr. a | 34. domum a | uel wtroque loco 
om. «| 35. uel om. a | debilitare a | 37. an «|| 39. potentia a || 40. gladium a | 
43. uas a | 45. uiscidum a | uel om. a | uiride a || 47. secuntur in a aliquot 
interpolatae glossae: ef. praef. ἢ 


Musteum fiscidum medium uel uirt- : 


I 
2 


35 
100" 


40 


1 


e 


[-} 


101: 


1 


[2 


e 


Cc 


189 


De n et a 
Nauita nauta 
Nauigauilis ut pomtus 
Nauargus nauimagister 
Nam numquid 
Namdi natandi 
Nantes natantes 
Nanctus inuentus 
Nanctus occasione adeptus 
Nanciscitur adipiscitur uel puti- 

tur aut inuenit 
Nardus genus odoris optimi 
Nat') natat 
Nabales res ad nabem pertinentes 
Nabantes operam dantes 
Nauit strenue agit 
Nabare studiose agere?) implere 
Nauiter studiose agere 
Nauat?) cogit conpellit uel ac- 
celerat 

Nabus celer uel industriosus 
[Natalieius munus praemia natalis 
Nascentes horientes 
Nabus inpiger strenuos uel sequens 
Narcissus florex purpureos 
Natura corpus ingenium genitura 
Naduum genitiuum 
Nates natae filiae natantes 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Nauigia naues 
Namquid quid aliud 
Natrex serpens 
Nauales campi culturae dediti 
Nanetus adeptus nationatura le- 
genet 
Natium natura legentium 
Nauiter uelociter sumptum a nauibus 
Naccum fullonem 
Nasicam aduncu nasu 
Naama decor 
Naur efficax 
Narrauit rettulit 
Nabat operam dat!) 
Denete 
Necnon parimodo sed et?) 
Nequid nec alea aliquid 
Neuastis nefandis 
Nebulones praestigiorum nebulis 
inludentes 
Neniae cantica in mortuos 
Neuter nemo e duobus 
Neutrum in nulla parte 
Nebulo circumuentor 
Nequam ne aliquem 
Negleguntur dispiciuntur 
Necne utrum 
Nectar?) suauitas dulcedo 


90 


40 


1) post t erasa 1} 2) agere punctis deletum a m. 1]|| 3) at pro it corr. m. 1 || 
4) gl. add. m. 2|| 5) etiam add. m. saec. XV || 6) c add. m. 2 s. v. | 


1. om. acd | 2. Nabita a || 3. Nauigabilis ac | pontus cd | 4. Nabargus c || 
5. numquit ad | 6. Nandi ae | 8. Nactus c | 10. uel om. a | potitur ad. petitur c | 
uel inuenit a. om. cd | 11. Nardum acd | obtimi cd | 13. Nauales acd | nauem a. 
naue cd | 14. Nauantes acd | sequitur in acd: Nauat operam dat, nisi quod 
operat dat c | 16. Nauare acd | agere om. acd || 17. agere om. ed || 18. uel om. a ed | 
19. Nauus acd | celeri c | uel om. acd || 21. Nascentis orientis ὦ || 22. Nauus a | stre- 
nuus ὦ | uel om. a | obsequens « | 23. puero a | 24. genituram a || 26. Nanes a || 
30. cultores a | 31. nationaturale sine genet a | 34. Naccam a || 35. Nasiecam a | 
adhune a | 37. Naus a || 38. retulit a || 39. 40. om. a || 41. Necnoc a || 42. ne tale a || 
44. inuidentes a | 49. nec a || 50. despiciuntur a || 52. sequitur in a: Nenias dele- 


ramenta set proprie carmen funebre || 


101" 


1 


oO 


0 


e 


1027 


2 


o 


or 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 123 


Nequaquam sine causa Nemirum profecto uel sine dubio 


Neunt filant Nemora siluas 

Necui neclicui Nempe recte uel certe sed graue 
Necromantia mortuorum diumantia — pronuntiatione 

Nequitia malitia Neophitus rudis 

Nectere ligare] Neomenia kalendae nouilunium 


Nebulo latro uel mendax Neeteriei minores nouicil 
Nebris corium ceri 
Nebris dianae corium dianae qui Nequeunt non possunt uel de- 


cum ceruo pingitur ficient 


Nepos prodiuus uel euersor 


30 


102" 


Nectur genus odoris Nequeo non possum 35 
Nectarius hodorifer Nequiui non potui 
Nectare molle [Nenia carmen funebre 
Nectari dulcedo suauitatis Nex mors uel supplicio 
Necessitudo adfinitas idest uxor') Necturi oculorum frequentia 

an filu Nectiat alhgat 40 
Nectia conligat Nentes flatorquentes 
Necopinans nec sperans Necnon sed et uel etiam 
Necredite nolite credere Netelle nitoris dimimutio 
Necquis nee aliquis Nequeo non possum 
Neequisquam nec modicum Nequinunt pronequeunt uasolent 45 
Necquidquam sine causa Nequeunt greciaredirent 
Necne uel non Nemoratores silua strati 
Nefandus necdicendus Nequeuerunt non potuerunt 
Nefarius sceleratus Necatos mortuos 49 
Nefandi iniqui uel necdicendi Nemus opacum umbrosa amoe- 
Nefas scelus uel crimen nitas 


Nefari criminatores uel scelerati Neu neque 


* 


- 1) o ez u corr. m. 1] 


3. ne alicui a | 4. Nicromantia a | diuinatio a || 8. cerui ac || 10. Nectar 
acd | 11. om. c | odorifer ad | 12. 13. Nectari a | melle ac. malle d | uel dulcedo 
(pro dolcedo corr.) suauitatis sine novo lemmate a || 14. idest om. ad | aut ed || 
15. Nectit acd | alligat a. non ligat c || 19. Necquidquam c || 20. Necquaquam € | 
causam «c || 24. 26. uel om. acd || 27. Necmirum c | uel om. «cd | 29. certe 
interpr. cd | set graui a | 30. Neoffitus c | rutis a | 31. Neomenie a | calende c | 
nouelunium q || 32. om. c | Neoterici ad | 33. Népos c | prodiguus a. prodigos c. 
prodicus d | uel om. acd | 34 uel om. acd | deficiunt ad. om. c | 36. Ne- 
quibi cd | 37. Nenie a || 38. uel om. «a | supplicium a || 40. om. «a || 41. fila a || 
49. set uel « || 43. deminuti a || 45. utsolent « | 46. Nequiunt « | greciam re- 
dire @ || 48. Nequiuerunt a || 49. Necatus mortuus a || 50. opacu a | amitas a || 


1 


bo 
or 


σι 


ς 


90 


124 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Neutericus nouicius aut neutrum Nexe ligatae iugatae 29 
pareis uerba causa nectoricus Nexus ligatura 103° 
Nenias deleramenta propriae Nex mors aut supplicium 
Nemus silua [Nectar uita deorum 
Nenia carmen funebre Necesse oportet 
Nequiequam nullo modo Nectar potio deorum 
Nebula tenebrosa Neullo inductor fallax 35 
Necat occidet Nequaquam sine causa 
Necessarius amicus effinis Neci morti 
Nectar carenum Ne noli uel ergo 
Nexus ligatus siue uinculis inuo- Nepotes posteri 
lutus Needum nondum!) 40 
Nec inmerito non sine causa De n et i 
Necopinum non spectatum idest Nit filat 
contra opinionem Nitore quod nitidum est 
Nequam pessimus nequiter Nidor hodor 
Necem exitium mortem] Nititur conatur 45 
Nequiuit non potuit Nixu canatu 
Nequid non potest fieri Nixus incumbens] 
Nequiferunt non potuerunt Nibata aqua ex niuibus facta 
Nequitur non potest fieri Nibarus splendidus 
Nequa ne alia Nicromantia quotiens anima abin- 5° 
Nequa non feris reuocata 
Neredia nimfa marina Nidore hodore 
Neriosus resistens fortis Nihilominus nihilminus sic quo- 
Necue neque uel non que 
Neuter neque iste neque ille Nihil interesse nihil differre uel 
Neutrum neque hoc neque illud distare 
Neu macula Nicicula aegyptius 54 
Neuter nemo nostrum Nimplia uirgo caelestis uel nomen 103" 
Nexa coniuncta ligata aque 


1. an « | partis « | uerbi « | nec properata add. a | 4. om. a || 5. Nec- 
quicquam « || 6. tenebrosus « || 7. occidit « || 8. affinis « || 10. om. a || 12. ex- 
pectatum a || 13. pessimum a || 15. Nequibit c | 16. Nequitur a | non post imterpr. € | 
17. Nequiuerunt aed | 18. Nequitus e|| 21. Nereida a. Nereis bed | nimpha a | 
22. om. e | Neruosus a. Nerbossus d || 23. Neue acd | 24. Neueter c | neque 
ste ¢ | 25. illut e | 31. uel ac | supplitium c | 33. oporte ὦ || 35. Nebulo a || 
37. mortui a | 38. nolit a || 41. om. a || 44. odor a | 46. Nisu conatu a | 48. nibi- 
bus ed | 49. Nibasus « | 50. Nicromatia c || 51. om. a | odore ex odoret c || 
52. Nichilominus nichilminus ὦ. Nihil hominus nihil minus e || 53. Nichil a | 
interse ὦ | nichil @ | distraere c | 54. Nilicula c | egiptius «|| 55. uel] eum c || 


[^ 


1 


ς 


1 


oO 


20 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 125 


Nimpha deaquarum Nitent incumbent 
Nimirum ualde mirum uel sine Nitile nitores 25 
dubio profecto Nitenens conans 
Nimquid non aliquid Nihil pensi nihil diiudicati 
Nimquis non aliquis Nihil impendens pro nihilo habens 
Ninnarus morio cuius uxor neca- Nitentes nitidos 
tur et tacet Nimbi benti aquis mixti] 30 
Niquis nisi quis nisi non De n et o 104" 
Nisu conamine uel conatu Non dubium uerum 
Nisur conatus admolitus Nonnulli aliquanti uel aliquid 
Nitura genitura Nonnumquam interdum uel ali 
Nitens nitidus quandum 
Niter splendet uel lucet Non nescio non ignoro 35 
Nititur laborat Nonne numquid non 
Nitentem candidum uel nitidum Non secus non simile 
Nitens ambulans Norma mensura aud regula uel 
Nitor splendor equitas modus 
Nixus eurbus aut pronus uel in- Norunt nouerunt 
cumbens !) Noram noueram 40 
Nicili nihil Noseit dicit uel ignoscit 
Nixe munitae - Noscere considerare 
[Ni nisi Noti generis ingesti ex adultero 
Nituntur conantur et adultera nati 
Nimbus plubia Noxia mala 
Nibus peditum multitudo peditum Nobales campos uel siluas nuper 4 


Nititur conatur satas 


1) ex cumbus corr. in et ens swpra scriptis m. 2 || 


1. Ninpha c | dea aquarum ὦ | 2. seu profecto a. om. ed | 3. Numquid c | 
4. Numquis c | 5. Ninarus 6. Nimuarus ὦ | morioculus 6. maritus cuius @ | meca- 
tur ed | 6. Nequis c| 7. Nisum c | aut conatu d. umconatu e|| 8. Nisus aed | an 
molitus a. aut molitus cd | 10. Nites c | 11. Nitet aed | aut d. ut c | 15. ex- 
splendor « | 16. aut om. «a | uel om. « || 17. om. ed | Nichili nichil a || 18. mu- 
nita ¢ | 21. Nimbos pluuia a | 22. Nimbus a@ || 23. 24. om. a || 26. Nitens a || 
27. Nichil a | nichil & | 28. Nichili pendens « | pro nichilo a || 30. uenti a || 
31. om. acd || 82. praecedunt in a: Nocte intempesta media nocte, Nocentis- 
simus scelestissimus, Nomenculator nominum calator calare dicebant antiqui 
hoc est calamare. eaedem glossae in bed sunt, misi quod scelentissimus ed, 
Nonmenculator e, idus e, calaere c, ut minora mittam | Nonduuium c || 33. aliqui 
ad. alique c | 34. Nonumquam c | aliquando «acd || 37. sectis e | 38. aud om. a. 
uel c | modus om. ed || 41. uel om. aed | ignoscit om. c || 42. om. c || 43. incesti aed | 
ex adulterio c | et| eo c || 44. ut culpa add. c | 45. om. c | Nouales ad | aut d || 


1 


e 


126 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Noxialis nociuis Notus nomen uenti latime auster 
Noxius nocens flatum meridiae 
Noxa crimen aut peccata uel Noscit agnoscit 
culpa Nomenculator nomini isciscitator 
[Nouili familiae bono genere Nonnihil aliquantum plurimum 
Nomenculator genus offici Nonnumquam aut quotiens 
Nouissima postrema Noaemma uoluptas 
Non ausim non sum ausus Nostratium nostrorum 
Non tulit non est passus Nota macula 
Non setius nihilominis Noxarum culparum 
Noctipugam abscenum quod quasi Notionem cognitionem 
noctibus conpungatur Nondum non aduc 
Nomen dignitas Nonnullus aliquis 
Nox humida nox roceda Nomen maiestas uel iussio]| 
Non mullo nec posse nec ua- De n et u 
lere Nupta ueniens nuptura ueniens 
Nutaui notum nomen stratum Nugas inutilis 
» Nouares imspiratares Nuia adnuit adque promisit nutu 
Non ea uis non ea uoluntas dedit 
Nouas arte imauditas artes Nullus nemo 
Non inmerito iustae meritoque — Numquis numquid aliquis 
Nouellum nouum uel inuisum Numquid numquid aliquid 
Nouilis praeclarus Numquidam numquid ideo 
Noualia loca in quibus et mari Num numquid 
abes eiciuntur Nummularius nummorum prero- 
Noscitabant agnoscebant gator 
Noxe ligatae Nudi pedalia 
Notas litteras Nune modo 
5 Non aequo federe non equal Nuncupat nominatumuocat 
affectu Nundinatio quasi praepositio 
Noctu diuque Nuper retentitempore uel modo 


1. Noxilis e | nociuus c. nocibus « || 3. aut om. a | peccatum acd | uel 
om. acd | culpa om. ed | 4. Nobili « | 5. Nomenclatur a || 8. passus est a || 
9. nichilhominus ὦ | 10. obscenum a. obscenaum c || 12. proceda a || 14. Notaui a || 
17. artes a | artes] fraudes a | 19. uel om. «a | 20. Nobilis a@ | 21. om. «a | 25. Non 
nequo « | 27. flatum meridiae om. a | 29. nominis scitator a || 30. Nonnichil a Ϊ 
31. adhuc aed || 39. om. α | 40. om. aed | 41. Nuptu ae | nuturam adinueniens c | 
43. Nuit ad. Nouit c | adque] ad e. aut d. om. a | nudum e || 44. sequitur in 
«cd: Numen maiestas uel iusio (aut iniussio d): cf. 39 || 46. om. a || 47. Num- 
quiddam « 49. Numularius cd | 50. fedalia a | lY add. d. R« add. c | 52. um- 
uocat] uocat a. om. ed | 53. propositio cd | 54. recenti ad. recti c | uel modo 
om. cd | 


30 


35 


40 


105r 


50 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Nuptant nubant 
Nurus potestas deificas!) 
Nuscit noscit 
Nuscibant noscebant 
5 Nusciosus qui plus uespere uidet 
Nutat titubat tremulat 
[Nullatenus nulla ratione nullo 
modo 
Nuper modo 
Numine diue uel dei?) siuescen 
10 Nurus uxores filiorum 
Nusciosus qui plus uespere uidet 
Nuptibus gentibus 
Nuneupat nominat 
Nusquam nullo in locum 
15 Numisma?) nummi percussura uel 
moneta 
Nugii gerulus uel turpinuntius 
Nugis fedis 
Nudo sub ethere sub caelo potenti 
Nudus destitutus 
20 Nubilum umbrosum 
Nundinat mercatur 


105: Nugorem inutilem 


Nuptialéter amicti solito plus hor- 
nata aut uelata 

Numine egregium maiestate prae- 
cipuum 


* 


12% 


Nutum uoluntate siue cinno*) uel 2 
aspectu 

Numquidnam quid ideo 

Nutu maiestate 

Nullopacto nulla ratione] 


Per o et b 
Ob propter 
Obeipit incipit 
Obdueta obposita aut contracta 
Obest contrarium est 
Obeunde fugiendi 
Obaeunt circumeunt 
Obaeunda exequenda 
Oberratus subarratus?) uel eircum- 


90 


fusis pecunia 
Ob hoe propter hoc 
Officiens repugnans obstinatum 
Oblectat obicit uel delectat 
Obiectantur obponuntur 
Obiectant obiciunt aut opponunt 
Obit moritur 
Obit mortuus est 
Obitus?) mors 45 
Obulus exiguus pecuniae nume- 
rus 
Obiectatur amicum pascit 


1) s del. m. 2 || 2) 1 ex t raswra corr. | 3) ἃ pro o corr. m. 1 || 4) 0 ex e 
corr. m. 2|| 5) ex suberratus m. 1 corr. || 6) us corr. m. 1 ex uu | 


1. nubunt «c || 2. deifica acd || 6. remulant a. om. c | 9. dee siuesceni a | 


11. om. « | 12. gestibus « | 15. uel moneta om. a | 16. Nugigerulus turpi nuntius 
seu malorum portitor a | sequitur in a: Nugaces uacui et inanes | 18. patenti a || 
28. Nuptialiter a | ornata ana | 25. sine ὦ | uel] siue a | secuntur in a: Nectar 
sapor dulcedo, Nabaiod unus fuit ex fihorum hismahel et interptat prophetie: 
quibus addidit alia m.: Tenebrosa aqua in nubibus aeris id est occulta scientia 
in profetis 29. om. acd | 31. add. m 2 in a: Obiactantur opponuntur | 34. Ob- 
eundi ed. Obeunte «| 37. cireumfusus ad | 39. Obficiens acd | 40. Obiectant a. 
Obiectat c | obicit 2nterpr. d. obiecit interpr. c | obiciunt opponunt a || 41. om. a: 
cf. ad 31 || 42. om. « | obitiunt c | sequitur in a: Obices qui opponuntur: idem 
in ed, nisi quod Obicies d, apponuntur cd || 46. Obolus acd || 


106* 


1 


σι 


e 


σι 


128 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Obire ingerere uel ultro largire Obseta obsesse uel obsepta 
Obiter simul inter ubi non estinter Obscenum turpe poedum 
Obicem oppositionem siue muni- Oblimat limpidat 


tionem!) Obmoueto promouito dant 
Obiurgat aduicem litigantem re- Obmonuit aperuit 
darguet Obnoxius subditus uel obligatus 


Oblato offerto officio uel beneficio Obnortis?) subdito natis 
Oblatrat obsterpit Obsita obsecta uel cireumdata 
Obliso fracto Oblactatur obsistit 
Obliteratum deletum uel oblitum Oblisum fractum 
Oblegare contradieere uel contra Obuertit conuertit 

leges uenire Obsidione obsedit 
[Obnubet operitum uel teget Obruit premit 
Obperiri*) expectare Obstitit aduersus fuit 
Obstinatus desperatus uel inreuo- Obnixius contra post 


cauilis Obproprium maledictum 
Oblieuus transuersus Obnixius humilissimus missus] 
Obuallatum undique montes Oblicuum gyrum aut curuum uel 
Obrutuit obstipuit de angulo in angulo 
Obnoxius humilis uel caleatus Obliqua non recta 
Obtruncat occidit Oblectat delectatione infundit 
Obre fine regionum uel optio Obligat circummittit 
Obessus crassus uel pinguis Obluctor contraluctor 
Obriit terra uel?) obscurum?) Obumbrare obtegere 


Oboediens dicto parens Obliqui non recto itinere gra- 


Obices que obponuntur dientes 
Obstipum oblicuum uel contra po- Obnititur obsistit 
stum Obnuerat obtexerat 


1) siue munitionem add. m. saec. X | 2) ante Ὁ expuncta p || 3) uel s. v. add. 
m. 1| 4) s add. m. 2| 5) n del. m. s. XV | 


1. ingere a.c | uel om. acd | 2. simulinit e| ubi non est iter ed. om. a||3. siue 
munitionem om. acd || 4. litiganti a. ligati c. ligandi d | redarguit acd | 5. afferto a | 
offitio e | uel om. acd | benefitio e | 6. Oblaterat c | obstrepit aed || 7. Ob- 
lisio e | fructo e || 8. Oblitterantum a | delectum ὁ || 9. Oblogare 6. Oblocare d | 
contracere e | an ὦ. aii c| 10. operit tuteget a || 12. Obtinatus « | uel om. a | in- 
reuocabilis « | 16. 18. uel om. «|| 19. Obesus a | uel om. a || 20. Obriteratum ob- 
seurum «a || 23. uel om. a | positum a || 24. Obseca obessa obsepta ὦ || 25. foe- 
dum ὦ | 27. om. a | 28. Obnuit a.|| 30. subito « || 31. obsecra a || 32. Obluctatur a || 
36. Obriit «| 38. Obnixus a | pos a | sequitur in a: Obrutuit obstipuit: cf. 15 | 
39. Obprobrium a | 40. Obnixus « | 41. Oblicum aed | girum ana. girum ai € | 
curbum c | uel om. a | inangulum «c | 44. Oblegat ad | 47. recte ac || 


30 


106" 


35 


45 


Obnixe conate Obstruetum purpuram 30 
5 Obnubet mitigat Obtutu inmouili uisu 
Obnutus ueste circumdatus ueste Obtunsa stolida 
Obhortus subito natus Obires fungeris 
Obnubit uestem cireumdedit uestem Obquinescebant inclinabant se 
Obpetere obeumbere aut mori Obgannire obcanere 35 
10 Obplet complet Obsecundato adquiescito 
Obpanso obiecto uel extenso Oblocutionibus maledictionibus 
Obproprium maius crimen Obstat impedit 
Obpetit obit Obsta libera suceurre pone cer- 
107" Obpignorauit dato pignore con- tamen 
ligauit Obfuit impediuit 40 
15 Obnoxius firmius uel intentius uel Obsunt impediunt 
totis uiribus Ob propter 
Obsecundat obsequitur Obiurgandum imputandum casti- 
Obsecrat rogat gandum uel accusandum 
Obsecro adiuro!) Obiectum oblatum 
Obstinat opponit Obiecere offerre 45 
20 Obstinatio mentis duritia uel in- Obdit intromittit uel opponit 107" 
tentia Obnixe intente 
[Obiectat rogat Obscitantes dormitantes 
Obsitus obsessus uel circumdatus Obsitus obuolutus 
Obtectat rogat Obicio oppono 50 
Obtendere anteponere Obstinare intente 
25 Obstructum praeclusum Oblactare reficere 


GLOSSAE 


Obnuit operit 
Obnitere resistere 
Obniti conare 


Obulatum undique erectum 
Obtutus facies 


1) ἃ pro o corr. m. 2 | 


1. aperiit c || 5. 


CODICIS VATICANI 3321 


Obsoluit attritum est 
Obire eireuire an mori an prae- 
fundi 


Obtrudi inpingui 
Obtundis obsterris 


mitigat] obteget abed || 6. Obnatus c | sequitur in a (m. 2): Ob- 


scenis sordidis | 7. om. ¢| Obortis «d | natis «c | 8. om. c| Obnuit ad | ueste d || 


12. Obprobrium acd | 13. Oppedit c | 14. Obpignerauit a. Obpignerabit ed | 


| 


15. uel om. a | intentus c | aut acd | tortis ὁ || 19. Optinat a || 20. Obstinationem 
mentis c | aut cd | intentio acd || 22. obessus a | uel om. α | 23. om. a || 26. Ob- 
ullatum « | 29. an om. a | pfundi « || 30. purpura a | 31. immobili « | 35. Ob- 
cannire « | 38. impendit « | sequitur in a: Obesse impedire || 39. om. a || 43. in- 
potandum « | an ὦ | 45. Obicere a | 46. uel om. a | 47. 51. intende a || 52. Ob- 
lectare a | 53. inpinguit a || 


Corp. gloss. lat. tom. IV. 9 


σι 


1 


20 


108r 


130 


Obsoni carnium] 

Obstrepit impedit 

Obstipuum oblicum contrapostum 

Obsita obsecta uel circumdata 

Obnoxius!) subditus uel obligatus 

Obssit includit 

Obseura persona uilis uel despi- 
cauilis 

Obstupida amens uel mente turbata 

Obsoslitatus inquinatus 

Obseptus circumdatus 
tractus est 

Obscenus turpis aut sordidus 


aut sepe 


Obsillagis marsusus 

Obstinatus peruicax pertinax ob- 
strictus uel obduratus?) 

Obtio aelectio 


5 Obtemperat oboedit 


Obtrectans resistens 

Obtendit obicit uel opponit 

Obtrepit obturbat 

Obtruncat occidit uel interfieit 

Obtorpuit obstipuit uel infrigi- 
dauit 

Obtatius?) obtauilius 

[Obans^) gaudens 

Obfibulare concludere uel cireum- 
dare 


1) n ec xm. 
u corr. m. 2 || 5) otus e corr. || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Obtrit peremit 

Obrutae inuisae 

Oblituit latuit 

Obpilat claudit 

Obses sequester 

Obrogare contradicere uel contra 
legen uenire 

Obiciunt obponunt uel demonstrant 20 

Obducta per oculos ducta 

Obstant impediunt non permittunt 


25 


Obsaturauere satiaueris 

Obsunatu imptum 

Obperibere expectauis 35 
Obtegisse euenisse 
Obstructa obdurata 
Obserat claudit 
Obiurgat increpat 
Obstruitur cluditur 
Obtestatur adiurat 


40 


Obieci obposui 

Obtotus*) aspectus 

Obsistit resistit 

Obsepta circumclausa 

Obrem propter rem 

Obtionem electionem 

Obtruit clausit uel abscondit 
Obscenans ore seuas idest male 


45 


canentes 


corr. | 9) uel obduratus add. m. 2 || 3) 1 add. m. 2| 4) b n 


1. Obsconi carminum a | 2. inpendit c | 3. om. « | Obstipum ed | obliquam e | 
porcum ¢ || 4. obsecuta c || 5. om. e | Obnixius α΄. Obnixuus αὖ] aut d || 6. Obsit a ed | 
inclusit a || 7. psonabilise. uilis « | uel om. «cd | despicabilis a. om. ed || 9. Obsoli- 
datus a. Obsilitatus ¢ | est add. c | 10. aut] ac a | sepe tractum est 6. separatum 
est a | 11. an a | 12. Obsigillagis c | marsus ed | 13. peruicux percinax c | ab obstrictus 
novam gl. incohat a | Obstrictus obduratus a. om. cd | 14. Obzio c | electio a. 


! 


eleetio c || 17. uel om. aed | 18. Obstrepit ac |} 19. uel om. a || 20. Obturpuit c | 
aut ed. om. a | infricdabit ¢ || 21. Obstatius a | obtabilius aed || 23. uel om. a || 
24. Obriit a | 21. cludit «| 28. sequenter a | 30. uel om. a || 33. om. a || 34. Ob- 
sonatum emptum ὦ | 35. expectabis a || 37. obturata a || 39. sequitur in a: Ob- 
scenus turpis | 40. clauditur « | 43. Obtutus a || 48. om. « || 49. Obscenas a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 131 


Obtem uelim Occultum absconditum 
Obcumbere subcumbere Occupabuit interiit mortuus est 
Obeubuit mortuus est Oculendum occultandum 

4 Obtusa marcentia [Occumbere cadere 

108" Obnixus obtinatus uel perseuerans Occlusum clusum 
Obtutum intentam oculi aciem Occepit incepit 
Obtutum intentam oculi aciem Oculi eesii gattinei 
Obnixus ob tinatus uel perseue- Occentare malle ominari 
rans Oculi emisicii existantes uel emi- 

Obtatum!) desideratum nantes 

19 Obtata?) desiderata Oculi gramos crassa pituita op- 
Obiurgabit increpauit tute] 
Obtemto occasione De o et d 
Obniti repugnare Odeporicum itinerarium uiatorum 
Obliqua contraria | Deoete 

15 De o et ὁ Oenotri antiqui cultores?) italiae 
Ocius citius uel uelocius Oerias ad*) diuinitate 
Occursare saepius De o et f 
Occipitium posteris i metas capitis Offendit impediat uel lesit 
Occentare contractare Oficit infacit aut obest 

20 Occupauisset occupasset Officere tinguere aut nocere 
Occultum ignem absconsum amo- Officiant obsintum noceant 

rem Officio beneficio 

Ocreas tibialias Offa pars fructi 
Oceanum mare Officit impedit 
Oculis tenus usque ad oculis Offubulare conludere 


25 Occulit occultauit uel abseondit — [Officit inpedit nocet 


1) b Zn p corr. m. 2 | 2) post Obtata erasae desider litterae | 3) ex culturaes 
m. saec. XV | 4) d del. m. saec. XV | 


5. obstinatus « || 6. oculorum a || 7. 8. om. « || 10. desidet desiderata a || 
11. Obiurgauit « | 12. Obtentu « || 13. repurgare a | 15. om. acd | 16. Oc- 
cius c | uel om. « || 17. saepius occurrere a bed || 18. Occipirium c | posteris 
sumitas a. posteris uel sumitas c | cupitis c || 19. contra cantare ae || 21. amore c || 
22. om. c | tibialia ad | 23. om. cd | magnum add. a || 24. om. cd | oculos a || 
25. om. c | uel om. a | abscondit interpr. d | 26. om. cd | 27. Occubuit a. 
Obcumbuit c | morbus ὁ | 28. tegendum aut recondendum interpr. d. πᾶ c || 
30. 31. om. a || 32. gattinnei a || 33. male a || 34. uel] et a | eminentes a || 35. gram- 
mosi a | obsiti ὦ | 36. om. acd | 31. Odepoperricum c | itenerarium c | uiatorium 
ac || 38. om. acd | 39. om. c | Onetri d || 40. om. cd | diuinitatem a || 41. om. acd || 
42. Officit ed | impegit aed | 43. om. d | infecit c | an a | obet c || 44. an a || 
45—48. om. cd | 45. obsint uel a || 47. frusti a | 48. impendit a || 49. Obfibulare a. 
Obfabulare c. Offubalare d | concludere acd || 

93 


90 
109" 


Qo 
or 


40 


44 
G92 


50 


D 


10 


15 


19 


110° 


25 


132 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Offibebant claudebant asseris Omnitens omnipotens 

Officias fallacias a fuco Omentrum aguria maiora 

Offendis nodus proprias quo apex Omen augurium 
flaminumrestinguitur')etremitur Omittit igniscit aut praecernit 


Officia seuitia , Omina auguria 

Offirmare inprodurare Omentum mappa bentris 

Offendimus inuenimus | [Omnia tuta omnia salua 
De o et 1 Omax genus marmoris 

Olim antiquitus uel aliquando Omonima similia dicta] 

Olocausta sacrificia De o et n 

Olitores hortulani Onager asinus siluester 

Olli illi aut cui uel tune Onesiforus luctum ferens 

[Oliuo oleum [Onere pondere 

Olee oliuae Onerare grabare 

Ollis illis Onos grece asinus dicitur 

Olh illi Onix genus lapidis | 

Oloser crini De o et p 

Olimpus mons in macedo Opulenta habundantia 

Olympum caelum humanae Opimus pinguis semper copiosus 

Olimat limpidat Opulentum dibitem 

Olor ciengnus Opes diuitiae 

Olores cienuscos idest cicones| Opacum obseurum aut humidum 
De o et m uel umbrosum 

Omita obboluta Opaco tectura 

Omni opere omni uirtute Ope auxilium 


Omnismodis omnino Operimentum expectatio 


1) s add. m. 2 || 


1. Officiebant a | seris ὦ | 2. Offucias a | 3. Offendix «a | proprie a | et re- 
mittitur « | 4. seruitia ὦ || 5. perdurare a || 7. om. acd || 8. aliquando uel anti- 
quitus @ | antiquitas c | 9. sacrifitia c | 10. ortulani a. orculani c || 11. Olii c | 
uel] an a. aut ed || 12. Olibo a | 13. olibe a | 14. om. a || 18. est etiam 
in ed | Olimpum ad. Olinpum c | humane] uel mare aed (ut d) || 20. cignus a || 
21. cignosco a | 22. om. acd || 23. Omnita e | obuoluta acd | 24. omnium uir- 
cute c. uirtute « | 25 Omnimodis c | 26. Onnitens c | 27. auguria a || 28. agu- 
rium cd | 29. ignoscit «c | aut om. a | ptermitmittit a. pretermittit cd | aut 
(uel d. om. a) redarguit add. acd || 30. aguria ed. auea a || 31. uentris acd || 35. om. 
acd | 36—41. om. «a || 36. om. cd | 81. Onexi forum 6. Onesiforum d | lutum ¢ || 
42. om. acd || 43. praecedit in ed: Opulentus abundans (hab. d) | Opulentia ed | 
abundantia ad | 45. diuitem aed || 46. Opeso c. Opesso d | 47. aut om. a | 
umidum cd | uel om. ed || 49. Opem d || 50. Opperimentum a | 


30 


35 


40 


110" 


σι 


10 


1 


or 


20 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 133 


Opsoluto clausis absolutis Optutum inmobili bisu 
Operientes dietum expectantes Optusa stulta uel stolida 
Operitur expectat [Opus museum carmen musarum 
Operiens expectans Opulatur auxiliatur 
Operit conperit aut obseruat Oplere obliuisci ad plenum 
Opetia oceidia Oppido ualde 
Oportunus necessarius Opperire expectare uel sollieitae 
Opima pinguia uel fecunda Opaca tenebrosa uel spissa 
Oppilat obdurat uel occludit Opibus copiis 
Oppidum urbem uel municipium Opis?) auxiliis | 

aut ciuitas modica Deoetr 
Oppida municipia uel castella [Oraculum unde 
Oppido obiter aut omnino Oruatus affectibus destitutus 
Opinio extimatio Oratus ligatus uel causaedici 
Opinor extimo aut nisi fallor Orbabuntur orfani erunt 
Opiliones pastores Ornus genus arboris 
Opinatores extimatores uel arte Oraper finis 

militares Orsus locutus 
Opitulatur auxiliatur aut substentat Oraculum ab oratione dictum 
Operosa ingentia certamina Oratione eloquentia 
Opere pretium!) necessarium uel Oratus rogatus 

lauoris pretium Oratensa praeces sanctas 
Oppasum uelum in secena quod Oro optineo uel rogo 

undique panditur Ortamentis alimentis 
Opitulante auxiliante Oracula responsa diuma 
Opubalsamu lacrimus balsami Ortus natus 


1) pratium m. 1. praetium m. 2. pretium man. saec. XV | 2) s ex 1 corr. 
m. 1 | 


1. Oppersolato acd | clusis ac | absolutis] apersulis dictum a. apersuel dictum c || 
2. Opperientes a. Opperentes c | dictum om. aed | 3. Opperitur acd | 4. om. a | 
Opperiens c || 5. Opperit ac | an a | obserbat c || 6. Oppetit occidit acd || 8. Opina a. 
Opimam e | pinguam c | uel om. a | fecundam c | 9. uel om. acd | obcludit aed 
10. monicipium c | an ciuitas modica a. om. cd || 12. om. a || 13. estimatio a || 


14. Opinos a | estimo « | an «| infallor c. nisfallor d | 15. ouium add. c || 
16. estimatores a | arce c | 17. an a | sustentat acd | secuntur in a 23 glossae 
aliunde illatae: cf. praef. | 19. necessarium uel om. «a | uel lauoris pretium 


om. cd | laboris a | 20. Oppansum acd | scena cd | 21. om. c || 22. Opobalsamum 
ad. Oboualsamum c| lacrima ae | balsani e | 23. Optutu a. Obtutu c | inmo- 
bilis e | uisu ac | 24. Obtunsa c | stollida ad. stullida c || 27. 29. om. a || 
32. auxilii a || 33. om. acd || 35. Orbatus «| 36. Oratos ligatos uel causidici a | 
44. Orata a | sanctas om. a || 45. uel om. a || 46. elementis a || 48. om. a || 


1111 


bo 
σι 


^ 
σι 


40 


LT RS 


σι 


10 


134 


Oratio oris ratio] 

Oroma uisum somnia grecum est 

Orator auctor causidieus patronus 
defensor eloquens facundus in- 
geniosus disertus promtus para- 
tus eopiosus opimus profluens 
abundans!) 

Orbita strata 

Orsus loqui coepit 

Origenis generis fiducialis 

Oraculum diuinum adloquium 

Origia mysteria uel nocturna cura 
aut initiata 

Orion stella est 

Ortus natus 

Orbus qui filios amittit 

Ores fines uel regiones 

[Oritur nascitur 

Ordo aequester saecundum saena- 
tum 

Oramegra coturnices 

Ordinarius milix?) qui 

ordine militat ordo 


integro 


Ordo equester equitum ordo 
Orgia initia sacrorum 
Oratis patitis 

Orta concitata 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Orbes anni 

Orgon nomen siderum 

Orsus locutus 

Oritur nascitur uel ineipit 

Ora uultus uel fines 25 

Originis confidentia generalis con- 
fidentia 

Orna sepulchrum 

Orateneceneuant uultos inmobiles 
habebant 

Ora discordia dissimiles uultos 

Ornia mysteria 

Orefabete silete 

Origia sacra libera patris 


30 


Oro te rogo te 
Oratio dictio uel oris actio 
Oriundus natus?)| 
De o ets 
Osurum otiosum 


e 
σι 


1121 


Ostentat iactat uideri procurat aut 
multa ostendit 

Ostrum purpura 

Ostres odio semper habentes 40 

Ostentum monstrum 

Os bultum aut facies*) 

Osanna genus est ligni 

Osores odiosi 


1) haec omnia add. m. 2 || 2) ix in es corr. m. saec. XV | 3) gl. add. m. 2 || 


4) facie ante corr. || 


2. praecedit in cd: Ora uultus uel (aut d) fines | Orama c | uisus @ | somnii a. 
somni ed | grecum est om. a | 3. om. acd || 7. eloquium a. eloquium c || 
8. Orgia ed | mysteriam c | aut initia c. om. « || 10. sequitur in ad: Oriundus 
natus | 11. Orbatus ὦ | 12. finibus aed | regionibus ex regiones a. regionibus d || 
15. Oramegran « 16. milex a | ordo om. « || 17. idest equitum a | ordo om. a || 
23. 24. om. «|| 26. confidentia] nobilitas « | 27. sepulcrum «|| 28. Oratenebant a | 
uultus « | 29. discorda a | uultus « | 30. Ormia « | misteria « || 32. paris || 


33. Orate rogate « | 34. oris ratio a 


sequitur in a: Orcus secundum stultitiam 


gentilium deus inferni dietus ab urgendo mortem || 35. om. a || 36. om. acd || 
37. odiosum aed || 38. lactat c | uel ac | 39. purpuram a. purpureum ὁ || 


40. Ostrens c | habens e 


49. uultum aed | uel acd | faciem acd || 43. om. cd | Osanna 


id est salfica uel saluum fac. subaudis populum tuum uol totum mundum a || 


οι 


9 


112" 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


[Ostea!) introitus portae 

Osores odibiles 

Osores sicores ab otio sicut ama- 
tores ab amore?) uocantur 

Ostenta proprie uocantur qui se 
sine corporibus solidis homini- 
bus ostendunt et oculis adque 
auribus obiciuntur qualia quon- 
dam apparuerunt benatio in caelo 
arma furiae noctae lux interdiu 
tenebre] 

De o et u 

Ouans exultans uel gaudens 

Ouasiolus puer lenonis sic dici- 
tur 

Ouantes gaudentes 


Per p et a 
Pabulator pastor qui praebet pa- 
bula 
Pacificus pactus factus 
Pacatus pacem tenens 
Pacem scire gratiam redintegrare 
Pactum conuentum 


135 


Pactorium plantatorium 
Pagus collegium curiae 
Paganus abeo quod pagum colat 


‘Paganicius ut occultus 


Pangit palum figit aut citharam 
tangit 

Palestra luctator uel ubi atlete 
exercent 

Palpo pobeo aut blandeo aut per- 
tracto 

Palpat blanditur anima nune con- 
tractant 

Palliurus genus frutecti est 

Palabundi errantes 


Palantes sparsi per diuersa fu- 2 


gientes 
Palantes gaudentes 
Palmatus laureatus uel coronatus 
Palmas manus uel uictorias 
Palteum murum uel fastigium 
[Parsimonia pietas modica 
Pansum aptum 
Pauitantem timentem 
Paret obsequitur 
Paulus requies 


1) Ostia corr. m. saec. XV | 2) o ex c corr. m. 2 | 


1. Ostia a | portas a | 3. ob odio a | uocabantur a* ex uocantur | 4. appel- 


lantur a | que a | atque a | uenatio a [| 5. om. acd || 6. exultens c | uel om. aed || 
7. om. ed | Ouariolus a | leonis « | 8. Obantes c | addidit m. 2 in a: Orror 
odium, eadem post longius interstitiwn: Patochia ubi generaliter homines hospi- 
tatur, Gerontochia ubi senes sunt congregati aliorum solacio indigentes: quibus 
tertia manus adiecit hoe: Parapetasmata id est uelamina quo fornicantes in 
templo nullus possit aspicere | 9. om. acd | 10. praeuet a | 11. pacatus aed || 
18, Paciscere ac | reintegrare a | 15. om. c | Pactorio plantatorio d | sequitur 
in cd: Pagus fluuius || 16. colligium acd | 17. pangum c || 18. Paganitius c | 
occultor e || 19. Pagit ed | aut palum ed | fugit c | an a | citara c | 20. lucta- 
torum ubi c | adletes a. clet se c || 21. fobeo cd. fabeo a | an a | blandio 
pro blandeo corr. a. blandio ed | aut om. a || 22. blanditur aut manu contraetat c. 
blandiuntur manu contractat a | 23. Paliurus ex corr. a. Paliurus ὁ | 26. Pal- 
lantes a || 27. 28. Palmatus laureatus uel uictorias a | 29. Plateum c | nurum a | 
fastidium c || 31. apertum ὦ | 32. Pauitante timente a || 


20 


90 


σι 


1181 


136 


Pagae memoriae sine idolis 
Parcas fata 

Palantur uagantur 

Pandimur aperimur 

Palpare blandire 

Patulum patentem 

Participas inperti communicat 
Panera rapina 

Parsimonia frugalitas uel tempe- 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Patera regium poculum 

Palam euidenter coram omnibus 
factum omnibus notum 

Parmula quae supra 

Parapsis gabata') uel catinum 

Partes?) conseripti senatores 

Pantheos deus qui se omnes habet 
significatores quasi omnium deus 

Patrat perficit aut demittit 


30 


rantia Parta diuisa 
τὸ Pandum flexum uel curbum Parentum maiora 35 
Pauculus paucissimus Patescunt aperiuntur uel dete- 
Palantes fugientes guntur 
Pangit carminatconiungitautfungit Pabula ciuaria uel erbae 
in cithara Palam apte siue publice 113" 
Patus auribus magnis uel ceruices Pascit conprehendit uel operit 
15 Pansis extensis Pacta firmata siue constituta 40 


20 


Paniseum qui pedibus in diuersis 
tendentibus ambulat 

Pagus fluuius 

Palans legio multitudinis 

Par aequalis uel similis 


Passim dispersi et sine modum 
parumper 

Paulisper parumper 

Patibulum?) crux 

Paulo ante paro ante 


Parum plures modiei Patrauit perfecit 45 
Panelaus claritas Paulatim modice 
Papillae mamille uel capita Paululum parum 
Paulisper aliquantisper Pausillulum perparum 
Patula ampla aut diffusa Paludamentum clamidem 
25 Pars solutus uel sparsus Pabor timor) 50 


Papitans timens fiala 


1) gauata corr. m. 2 
4) Pauor m. saec. XV | 


| 2) Patres corr. m. 2 


Patere apertum esse 


| 3) a ex ἃ m. s. XV corr. | 


1. siue a || 4. Panditur a | aperitur a | 7. Participat inpertit a | 9. an a || 


10. curuum ὦ || 12. sequitur in a glossa Parapetasmata e. q. s.: ef. ad 135, 8 || 
13. carmina ὦ | siue fingit « || 14. uel ceruice a | 16. Paniseu a | ten- 
dentes ambulant @ || 18. multitudo « || 19. uel om. ὦ || 20. modicum a || 


22. siue ὦ || 23. idest aliquantisper « | 24. aut placa aut « || 25. uel om. a ἢ 
26. fiala a | 30. Parabsis a | catinus a | 32. Pantheus a | significationes a | se- 
cuntur im a (m. 2): Plantario plantatorio, Peditatur propagatio filiorum, Pe- 
diter pedester, Plaudunt triumphant | 33. aut om. a | amittit a || 36. uel dete- 
guntur om. a || 37. cibaria uel herbe a || 38. aperte a | puplice a | 41. sine modum 
dispersi interpr. a || 44. Paululo paruo « || 48. Pausillolum a | sequitur in a: 
Parumper perparum || 49. clamide a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 137 


Passim habundanter Partuibus partus effusionis 
Pandere aperire Parilitas equalitas 
Patrantur perficiuntur] Parentia adparendo oboedientia 
Panditur aperitur equalitas 
5 Panduntur aperiuntur Parilis?) equalis 
Pantera retia Parsurus parciturus 
Pannica terra transita africa Parta adquisita aut parata 
Pan incibus Pargitur plantatur 
Panera rapina Parcissime libabit tenuiter con- 
19 Pangit carmina iungit!) praehendit 
Parsimonia frugalitas uel tempe- Partitur diuiditur 
rantia aut continentia?) Parma genus scuti 
Participat multis communicat Parentuha dies festos pagano- 
Parbata cupidus rum 
Parasituli bucellatarii Parimola quod supra 
15 Parest constat Paradonium prope balteum 
Parumper balde modicum Partus cibis depatria 
Parasceue cena para idest pre- Particus negotiator ipsae 
paratioque fit pro sabbato Parat perficit uel admittit 
114: Paret obsequitur Pascha passio grecum est 
Parmocopula medicamenti ben- Pastoforium atrium templ uel 
ditor sacrarium 


1) carmina iungit paene erasa sunt | 2) aut continentia add. man. 2 || 3) r ex 
l corr. m. 1 | 


6. ritia c || 7. trasita afirica c | secuntur in acd: Panniceum genus est uestis 
et Pandum flexum curuum, nisi quod Pannicenum ed et est om. c || 8. om. a | 
incubus ex incibis corr. im c m. saec. XI | 9. Pangra e || 10. sequitur in acd: 
Pandectes omnia ferens et ueterum et nouum testamentum | 11. uel continentia 
an temperantia seu frugalitas ex parte a? im ras. scripsit | aut c | aut continentia 
om. cd | 13. Paruata a || 14. buccellatarii a. buccellarii e | sequitur in cd: Parcas 
fata (facta d): ef. 136, 2'| 16. ualde acd || 17. Parascibe c | parata a. pura c | 
q ae. qui d | sit c | post c | sabbata.a | 19. medicine a | uenditor acd | 20. Par- 
tubus aed | effusionibus ac | 21. Paralitas cd || 22. apparando a | uel equalitas a. 
om. ed | 23. om c | Paralis d || 24. parcitus c | 25. Pasca c || 27. libauit a. liuabit c | 
tenutes e | sequitur in ac (non d): Participandis consilis communiter conferen- 
dum (ferendum c) || 28. sequitur in acd: Parentat umbris uel (aut d) tumulis 
mortuorum frequenter paret id est obsequitur uel (aut d) ministrat || 30. Paren- 
talia aed | dies festus a. idé festa c | 31. Parimolu a. Parimula ed | quo a | 
suprum c | 32. Paradionium cd | probe c || 33. Parcus a | ciuis a | departia a. 
de parcia c | 34. Parrieus c | negotiatur e | 35. Purat c | ammittit a | sequitur 
im a: Paneretos stupemeretum uirtutum omnium capacem | 36. om. a | Pasca c || 
31. Pastoforiam c | atrum c | sal//arium c. safarium d | 


20 


σι 


138 


Pastinantes plantantes 

Passo capillo soluto crine 

Passim dispersi et sine modum 

Patriarcha. patrum. princeps 

Patrantes admittentes 

Patriei senatores antiqui faliae 

Pater patrum sacerdos aut prepo- 
situs 

Patrisat patrissimilis fit 

Pater fie conficendocut 
pax fieb cum barbaris 


quando 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Pausa requies 
Pauxillum paululum 
Patulis apertis 
Paulisper aliquantisper uel ali- 25 
quantulum 

[Pascit conprehendit 
Panicenum genus es uestis 
Pandum flexum uel curbum 
Parumper perparum]’) 

De pete 30 
Peditatus propagatio filiorum 


10 Patescunt aperiunturueldeteguntur Pediter pedester 
Patibulum crux uel stipitem Pedibus plaudunt triumphant 
114" Patricidam qui patrem occidit Pebe luna 


Petulatus furatus de peculio 35 
Pecula rerum publicarum 
Pectit pectinat 
Pecuarius armentarius 
Peplum uestimentum?) 
Pecua armenta 
Peculator qui pecuniam publicam 4 
furat 
Perpexit in fraudem induxit 
dicitur Perstromata geminaestiba dii 
Panas greco eloquio incobos uocant Perpete perpetuus 


Patruelis fibus patrui uel filia 
Patruus frater patris 

15 Patuit adparuit 
Patrabant perpetrabant aut facie- 

bant 

Patulim amplam uel diffusam 
Patulae patentem 
Patihter patenter uel diuisae 

30 Parasceue grece latinae preparatio 


115* 


1) gl. add. m. 2| 2) gl. add. alia manus eiusdem fere aetatis || 


2. sequitur. in a: Pascit conprehendit, im c: Patera fielia a potando | 
4. pater princebs «a || 5. om. d | ammittentes a || 6. Patrici «cd | antique acd | fa- 
milie acd || 7. Paterparcum c | sacerdotes uel prepositi a | uel e | 8. Patrissat aed | 
patri aed | sit c | 9. Pater fidem ac | conficendorum a. conficiendorum ed || 10. om. 
acd | 11. seu a@ | stipites a. stipites ex stipides c | 12. Patricida et parricida 
idest qui parentes ac | occident c | 14. pater fratris c | 16. uel 6. om. a || 
17. Patulam ad. Patulum c | amplum d | uel om. a | diffusum d || 18. patentes 
acd | secuntur in a: Patescunt aperiuntur deteguntur et Patulum patentem, in ed: 
Patulum patentem | 19. uel om. a || 20. om. ed | Parasceuen a || 21. om. ed | in- 
cubas «a | 23. Paxillum aed | palum «d. peralum c | 24. om. cd | 26 —29. om. a || 
30. om. acd || 31. om. ac: cf. ad p. 136, 32 || 82. om. acd: ef. ad p. 136, 32 || 
33. om. acd: ef. ad 136, 32 || 34. lunam ed | 35. Peculatus aed || 36. pupli- 
carum « || 37. pectinauit e || 39. om. acd || 40. Pecna c || 41. Peculat’ ¢ | pe- 
cüam c | puplicam a | 42. om. ed | Perspexit a || 43. om. cd | gemina estiuadii a || 
44. om. cd | Perpetem a || 


MR aiu 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Perbicax constat perseuerans 
Perperat peragit 
Peditatus propagatio filiorum aut 
nepotum | 
Pedetemtim caute quasi pede temtat 
5 Pedatum carcerem 
Pedites et pedester unum est 
Pedure sordium inundatione 
Pedagogum eruditorum puerorum 
Peterat iurat 
10 Pegasus equus uelleres fonsi dic- 
tus est 
Pellex sime filiis 
Pelex sollieitatrix anima marita- 
lium a pelieando dicta 
Podara aurium surdas!) 
Pegaso homo iocularis 
15 Pellecti incelebrati uel seducti 
Pellacem dolosum uel fallacem 
Pellexit in fraudem induxit 
Pellector persuasor uel incitator 
Pelices concubinae 
20 Pelle expelle 
Pela iacula uel tela 
Pelbenis lorica 
Pellurum promuntoriorum 


1) d ex o, ut vid., corr. | 


139 


Pelte amazanum scutula parbaque 
est ab inducendo 

Pellaci astuti uel persuasores a 25 
pellicendo 

Pelasge greciae 


Pela seutum amanzonieum 115" 

Pelagus mare 

Penuria fame aut inopia aut ne- 
cessitas 

Penula lacerna uel stola 30 


Pentomen circumcisio 

Penum cellarium 

Pensitat librat 

Pendeo fabeo uel blandeor 

Penuceo rubeo 35 
Pensu pessimum 

Pene prope aut iuxta 

Penis natura prudentiae 

Penro praetium uel exolutio 


Peni afri 40 
Pensieulatores libratores 
Penetralibus interior domus uel 


templi 

Penis caput 

Pentametrum uersus quinque sylla- 
barum 


1. om. cd | Peruicax a | contans a | 2. om. cd | Perpetrat a || 3. propatio a | 


uel a | 4. Pedetempti a. Pedetentim ed | pede temptans a. 


pedtentans c 


7. Pedores a. Pedore ed || 8. eruditorem acd || 9. om. ed | Pepegerat a | 10. om. cd | 
bellere forsi a | 11. Pelex ac | 12. Pellex d | sollicitarixa a | pellicano c || 
13. Pedora aed | sordes acd || 14. sequitur in a: Pegogium eruditorium pue- 
rorum || 15. Pellecta « | inlecebrati seducti acd | 16. 18. uel om. acd | 22. Pel- 


luenis c | 23. Pellorum ac | 24. om. cd | media scuta a | que... 


inducendo om. 


a: ef. gl. insequens | sequitur in a: Pelori promunctorium | 25. om. cd | pelicendo 


hoe est ab inducendo a | 26. om. c | grecae d || 27. 
28. om. ed | sequitur in a: Pelta que salomon fecit || 
uel ed. om. a || 30. Penila a. Penura c | lucerna cd | 


om. ed | amazonicum ὦ || 
29. fames a | aut om. a | 
aut οὐ | 34. faueo a | uel 


om. acd | blandior aed || 35. Penutio c || 36. Pessu a | sequitur in a: Plectrum 
quo corde tanguntur: item in cd, nisi quod Plectrum unde citare tanguntur c || 
37. an ὦ | 38. pyndentia c. prudentia ad | 39. Pensio ac | praetii exsolutio c. 
pretium exsolutio ὦ | 41. liberatores c. liueratores d | 42. Penetrabilibus a | uel 
templi om. ad | 43. capud a || 41. sillabarum ac || 


140 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Pensationes liberationes Perumbras pertenebras uel per 
Penitissima interiora figuras 
Penitudo penitentia Peruagatur quae supra 
[Penates domicilia sacra Pernox peruigil 
5 Pendit labit uel soluit Persentiscant ex toto sentiant 80 
Pensationes tributa Perflexa multis conligata modis 
Penzomaton lumbare uel succinc- Perrexit in fraudem induxit 
toria Perduellius ortis 
Penitus intus Perpetem perpetuum 
Penigenam penam sumentem Perculsus permotus uel conteritus 35 
io Pendere prestare uel retriuuere — Perculeus tactus uel permotus 
Penetrauilia interius recondita Perduilhs affectus uel tyrannidem 
Penetrat intrat disrumpet Perpendit libatum perpensaret 
Perplexe uariae uel duuiae Pertransit aut peringreditur 
116: Pestromea gegmina stifadii Perornauit persecutus est preclare 40 
15 Pereulsus permotus pertractus adse uel declarauit 
Perrexit in fraude induxit Persuasum persuasionem 
Peruium quod pertransitur Permanabat fluebat 
Perficax intentione ductus Pergrecare luxuaria greco ritu 
Penix membra uirilia!) Perosus odiuile 41 
20 Pentecontarchus quinquagenarius Perniciem periculum 116" 


Perculatus perinmotus uel tactus Perternefecit?) perturuabit 

Perlector persuasor uel,incitator Pertemtare probare 

Perduellium rebelatio?) Perspicacem utilem 

Perquam penitus Pereontare interrogare uel requi- 
25 Pernicibus celerissimis uel locibus rere| 

Perertat perambulat uel peragrat Pernox peruigil 50 


1) uirilia ex uirile corr. m. s. XV | 2) rebellatio ante corr. | 3) Pertenefecit 
ante corr. | 


1. librationes cd | 4. Penantes a | 5. luit a | uel om. «| 7. Penzomatum a || 
9. est etiam in d (Penigenat) | 10. uel om. a | retribuere a | 11. Penetrabilia a || 
12. intra dirrumpet ὦ | 13. uarie dubie a | 14. om. a | 18. Peruicax a || 20. Pente- 
contarcus « | 21. perinmotus tactus a | 22. uel om. a | 23. reuelatio a | 26. Per- 
errat « | uel om. a | 27. uel om. « | 28. quo «|| 30. Persentescat « | sentiat a || 
32. om. a || 33. hostis α | 35. uel om. « | perterritus a | 36. om. a || 37. uel 
om. a | tyranni a | 38. libat uel perpensat a || 39. om. « || 40. Perorauit a | ad 
se uel] asseruit @ | 41. Persuasu persuasione ὦ || 43. luxuria ὦ || 44. Perosum 
odibile a || 46. om. a || 47. Pextemptare a || 49. uel om. a | secuntur in abe: 
Peplum stola uel pallium (stolam c. aut pallium d: om. c), Pepulit amouit re- 
pulit (expellit add. cd), Pepigit pactum posuit, Perpeculatus fur peculii (gl. om. 
cd) || 50. bis est in c (Penox posteriore loco) || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Perpetuum sempiternum 
Perpetitur patitur!) uel tolerat 
Perplexa conligata 
Perculit proturbabi aut iactuit uel 
prostrauit 
5 Percatapsat ualde cedit 
Perniciosus qui dat operam aut 
perdat aliquem unde peniem di- 
citur 
Pernicitas uolocitas?) 
Pertinax qui se beementius tenet 
ne consentiat 
Perfidus qui semel fidem fregit 
19 Perfidiosus qui semper 
Perculsus?) permotus uel pertractus 
Perduellium reuelatio*) 
Pernix uelox uel percitus 
Pertinax inpudens 
1 


or 


Peruicacia prestans inpudentia 

Peresum commestum uel exinani- 
tum 

Pertensum tediosum uel permo- 
lestum 

Percellit percutit uel pereuellit 

Perperum peruersum 


141 


Pernoscimus peragnoscimus 20 

Perniciosum ualde nociuum 

Perpetiendum tolerandum 

Pernicibuscelerissimisseu uelocibus 

Perpendit aequauit uel extimauit 

Percontatur interrogatur 25 

Peritus scientia plenus 111: 

Pertitum celerem aut permomen- ' 
tum 

Perfungitur officiumunus complet 

Perlustrat peruidet 

Pernicius uelocius 30 

Perniciter uelociter 

Perfugium auxilium latebrae re- 
ceptaculum 

Persona personauilis 

Peragrat circuit girat 

Pergenuat pergenibus perget 35 

Perfunctoriae emaginari eleuiter 
aut transitorie 

Perlata tolerata 

Perendie posterastina 

Perpotet prabae uel peruerse 

Persicus aliquid 40 


qui frequenter 


patitur 


1) partitur ante corr. || 2) uelocitas corr. m. s. XV | 3) Percussus corr. m. 2 || 


4) reuellatio ante corr. || 


2—4. Perpetititur pturuabit aut lactabit uel prostrabit, Patitur uel tolerat c || 
2. uel om. a | 3. om. acd | 4. proturbauit iactauit uel properauit a || 5. decidit a || 
6. Pernitiosus c | ut acd | aliq/// c | unde et pernicies acd | 7. uelocitas a. uelo- 
citus c | 8. inpudens interpr. a | uehementius e | nec c | 11. Percussus acd | uel 
om. acd | sequitur in c: Perduellis hostis uel uellator || 12. om. a | rebellatio c || 
13. uel om. acd | percitus om. acd || 14. om. a | 15. Peruicatia c | 16. Persum 6 | 
comestum acd | uel om. a | exinanatum c | 17. uel om. acd | pmolestum c || 
18. uel om. acd | peruellit c | 20. Pernoscemus ad || 21. Perniciosus ed | no- 
ciua ed | 22. Perpetendum a. Perpendum ed | 23. Perniculi c | celercissimis c | 
seu om. acd | sequitur in cd: Perplexa (Perpexa c) conligata | 34. equabit ed | 
uel om. a | estimauit a. extimabit c || 25. interrogat c | 27. Percitum ac | 
celere c | an « | 28. officii munus ad. offitii munus c | 29. om. c | Plustrant per- 


uident d 


| 80. Perniciosus a. Pernitius c 


| uelotius c || 32. latebrae receptaculum 


om. c | receptacula « | 33. om. a | Persola ed | personabilis cd || 35. pergenibus] 
////genibus c | pergit aed || 36. an a | 38. Perhendie a | 39. Perpere a. Perpera ed | 


praue acd || 


n 


10 


20 


bo 


σι 


142 GLOSSAE CODICIS VATICANT 3321 


Perstromata gemina Perplegnus inuolutus 


Pertita concita Petulans uerecundus uel inpor- 
Perdocilis ualde docilis tunus 

Peruibium perplanum Peremtus interfectus 
5 Perosum odiosum Pertemtat perquirit 

Praespieuum manifestum uel cla- Peremit occidit uel interficit 

rum aut lucidum Pestifero mortifero 

Perexiguum ualde parum Pehx concuuina 

Peruicacia contumacia Peruicax ualde uerbosus uel per- 
Persuasura persuasione seuerans 

Pessuum deorsum uel precipitium Penes me aput me 

idest. perditum Pebelum rustitum uel de plebe 

Pessuma praecipitata uel confracta Peritia doctrma 

Pessuum praecebs Perhimere occidere 

Pessumdatus praecipitatus Pernicies mors uel perditio 
Pestiferum morbum Perlucere percutere 

Petulei petentes uel hilares Perhibet dicet 

Petulans laseiuus aut petendo Perfidia infidelitas 

Petulanter impudenter Persulum pesclum 

[Peticius qui amat petere ahenum Perennem perpetuum 

Petilius qui supra Peridem peripsum 

Petnut adpetunt uel inuadunt Peculeum luxuriosum uel totum 
Petalus brattea abpetens 

Petulum lasciuum Periscelidas armila pedum mu- 
Petulantia inportunitas liebris?) 

Pepuht expulit Pernies morbos 

Perculit') percussit Perpetratum commissum 


1) Per pro Pe corr. m. 2| 2) bris ex ris corr. m. 1 || 

1. Peristromata a | 2. Percita ac | 3. Perdolicilis c | 4. Peruiuium a, Peruium d. 
Peruim e| per blanum e | 5. om «|| 6. Perspieuum a. Perspecuum c | uel om. a | 
carum « | lacidum a || 8. Peruicatia ed | contumatia cd | 9. Persuastra a. Persu- 
astri ed | sequitur ind: Persentiscere, Rum | 10. Pessum acd | percipitium c | idest] 
aut ed | perduro a || 11. confrata c | 12. om. ed | Pessum ὦ | praeceps a || 
13. 14. om. cd || 15. hilare a illares c || 16. lasciuius a. lascibus e | a aed || 
17. sequitur in a: Peculator fraudator siue qui res eccte denegat uel suffocat || 
18. alienum om. ὦ || 20. Petunt a | uel om. a | 21. Petulus a | bratteas a || 24. Petulit a | 
26. Perplexus « | 27. uel om. a | 28. Peremptus a || 29. Pertemptat a || 30. uel 
om. @ || 32. concubina « || 33. berbosus a | uel perseuerans om. « || 34. apud 
ame @ || 35. Pebeium a | rusticum a | 37. Perimere a | 38. morsum sine uel a || 
40. Peribet a | 43. Perenne a | 45. Peculum a | oppetens a || 46. Periscelides a | 
armillas a | 47. Pernicies morbus a || 48. om. a || 


30 


35 


40 


45 


118r 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 145 


Perpessus passus aut sustinuit Piaculum abominatio 
Podora aurium sordes") Pirata latro maritimus 
Pegaso homo 1ocularis?) Pix tracxit uelba marina 
Pegogium heruditorium puerorum?) Piretrum genus radicis 
5 Peripsema^*) Pitisando conquirendo uel uerbo- 25 
Per p et h sando 
Philosofi doctores sapientie ?)] Pipigit paetus est| 118" 
Philippeos solidos Pilum unde contunditur®) quidquid 
De p et 1 in pila tunditur 


10 Piaculum crimen aut aliquid im- Piniei philosofi filo enim grece 
piae in templis aut msepulchris — canis diciture 


commissum Pisi gauatha uel patina 
Piabunt expiabunt Pilos cuntos 30 
Piabilem grandem Pila asta 
Pictiones qui uimeunt in pictura- Pilacteria carmina 
rum certamine Pilo asta 
Piget pudet Pinniraptus sectatores uel gladia- 
15 Pigridae quasi lactuce tores quod pinnis rapiant 
Pipado clamor putantes Pira lignorum instructio 35 
Pila et pilo asta et iacula uel Pittuita lippa oculorum 
tela Pirites lapis persicus qui tenentis 
Piraticus subaudis ut caster manu siue mentium prematur 
[Pisimitio cerussa adurit propter quod ab igne 
20 Pitigorici genus philosoforum nomen accepit 


1) gl. add. m. 2 | 2) gl. add. m. 2 | 3) gl. add. m. 2 || 4) gl. add. alia m. 
eiusdem. aetatis | 5) ie ex es corr. m. 2|| 6) t post n ex d corr. m. 1 | 


1—6. om. a | 8. Piloppeus c [ 9. om. aed | 10. an a. om. c | impiae om. a | 
uel ac | insepuleris ad | 13. uincuntur e | 16. 17. om. cd | 17. asta iacula a || 
18. om. cd | Paraticus a | 19. cerossa ὦ | 20. Pitagrici a | phylosophorum a || 
21. abhominatio « | 23. Pixtraxit « | belba a | 24. Piritrum ὦ | 25. Pitissando a | 
uel om. a | uerbosanando a | 26. Pepigit « || 27. Piluto « | tunduntur c | 28. om. 
acd | 29. Psi gabata uel patena c | gabata a | patena a | 30. contos a. contor c | 
31. Pilla c | hasta a | 32. Pilactaria c | crimina c || 33. om. a | sequitur in a: Psycho- 
machia anime pugna | 34. Pinnis raptus a. Pinnisatus c | fectatores a. sedtores c | 
uel om. acd | gladiores a. om. d | sequitur in a: Piraticus subaudis ut caster 
ira uel ignis altioribus composita que cum adhue non ardet rogus dicitur ubi 
corpora mortuorum comburebant: et im cd: Piraticus subaudis ut (aut d) castra 
(caster d), Pira ara uel (aut d) ignis alicioribus (altioribus d) conposita q 
(que d) cum adhue (adue d) non ardet pira (rogus d) dicitur pir enim grece 
igne dicitur ubi corpora mortuorum conburebant | 35. om. ed | 836. om ed | 
Pituita «| 37. Perites a | intentis c | siue mentius c. siue hentius a || 


ilie 


144 


Pisilia parbula 
Pisema spelunca 
Piste quibus raduntur capita et 
cedunt se coro crudo 
Pistrix uelba marina 
5 Piteeus monstrum uel simia 
Pixides uasa modica argentea uel 


lignea in similitudimem — cap- 
selle 
De p et 1 


Plerique aliquanti eel nonnulli 
Plereque aliquantae 
10 Plerumque aliquotiens uel adsi- 
duae 
Plebicula hamans ciues 
Plebs urbana populus romanus 
Plebeius homo sine dignitate 
Plectitur decollatur 
15 Pleetere punire 
Plebiscitat plebem adloquitur 
Pliades stelle 
Pluseulum plus quam oportet 
Plaudit sonum facit 
20 Plantario plantatorio 
Placidam quietem somnum 


1) ex poritat corr. m. 2 | 2) verba cum... 


nere lineola indicavit m. 2 || 


1. Pusilla ce. Pisilia « | paruula ae | 2. 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Plaga caeli pars uel tractus uel 
uulnus 

Plaudit manus componit 

Plagiarius qui inducit pueros et 
pollitat') seruos 

Plangoribus plantantibus 25 

Placentem duleia eo quod placeant 
edenti 

Plantario horto uel pomario 

Platea uia spatiosa 

Plausum laetitiae indicium 

Plaustrum redam aut carrum uel 30 
ueiculum 

Plastograuis falsis seriptis 

Placidum lenem 

Plaudit somnum facit cum alienum 
seducendo distrait?) 

Plagiarius ubi iectatur qui man- 
cipium uel pe 

Planctorium plantatorium 

Plausus fabor 

Planeat pedibus latis qui planas 
et latas quam umbri ploton 


uocant 
Planus aequalis uel magnus 


35 


distrait ad gl. sequentem perti- 


speluncar a. specular cd || 


3. Pister c | radiuntur c | tedunt a | corio ed. corpori a | crudu c || 4. om. ad | 
uelua e | 5. monstruum c | aut d. ut c | sima c || 6. similitudine ae || 7. om. acd | 8. uel 
om. acd | 11. Pleuicula aed | amans acd | 12. Pleps a || 13. Pleueius c || 16. Ple- 
uiscitat acd | 17. uirgilie add. a* |18. om. ed | 19. om. ed | fecit a | 20. om. acd || 21. Pla- 
cidum a, Placida c | quietum a | 22. Placa ed. Plana «a | uel uulnus om. ed || 24. pau- 
peros « | sollicitat aed | addidit c? (saec. XI): Panegirico laudatiuo | 26. pla- 
ceat «| 27. Plantasio c. Plantatio d | orto ed || 28. sapatiosa c | 29. Plausu ac | 
inditium ὁ | 30. redam an a. sed aut e | uel om. a | uehiculum α | 31. Plaustro 
grauis c | 32. om. cd | lene a | 33. om. cd | Plausit sonum a | cum . . . distrait 
recte gl. 34 tribwit a | 34. Palagiarius e. | abileiator a. abi///lator c. aligei- 
gator d | pecus alienum seducendo distrait ac: cf. gl. 33 || 35. om. ed | Pla- 
turio a | plantatorio a || 36. om. ed || 37. om. ed | Planca a | que « | et antas 
(ex entas) habet plantas quam umbri plauton uocant a | 38. an magnus a. om. ed || 


e 


119" 


10 


m 
ex 


τῷ 
ς 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Plausile et plausibile unum est 

Plautris quod de plaustro sonat 

Plangor plangentium uox 

Platanus genus est arboris 

Plantaneto ubi sunt multe arbores 
plantate 

| Plaeidam quietem ramnum mollem 

Placatus propitius uel propitiatus 

Plaustra carra 

Plemina cum in manibus uel pedi- 
bus callosi sulei sunt 

Plumbum in oculis coloris plumbei 

Plustula plura 

Plerosque multos 

Plutei proprie grates corio con- 
tecte que in opere faciendo osti- 
bus subiciuntur 

Pleturum percussorium citharae 

Plexus percussus 

Plectrum quo corde tanguntur 

Plodere repercutere 

Plaustrum uehiculum 

Phadesstelle") aputoplisto idest a 
pluralitate dictae sunt 

Pluit pollit uel uigit aut pluere| 

De p et o 

Poculum calx uel scifus uel omne 
uas in quo bibendi est consue- 
tudo?) 


145 


Poeria poeta femina. 

Potius melius 

Poesis materia totius carminis in 25 
qua poeta uersatur 

Poeticus subaudis liber uel cantus 

Poenates di quasi domestici 

Poenecentarus abis qui purpureas 
pennas habet 

Potius melius 

Poema carmen est quando poete 30 
conscribuntur 

Potitus consecutus 

Potitus fruitur uel adquirit 

[Potitus fruitur uel adquirit 

Porgere porrigere 

Populatus praedauit uel debastauit 35 

Populatio debastatio 

Potiebatur fruebatur 

Poh caeh 

Porrecta extensa 

Porrectum extensum] 

Polum caelum uel infera 

Polo caelo 

Polus orbis 

Pollens potens uel habundans 

Pollet excelht uel prefulgit aut 45 
uiget 

Polluit inqumauit 

Pollutio inquinatio 


1) priorem s add. s. v. m. 2|| 2) e add. m. s. XV | 


1. Plausise a | ecplusibilenum este 2. Plaustrit ed. Plautrit a 4. est om. acd | 
arborum c | 5. Plataneto acd | ubi sunt om. «| multi ac arbores om. a | platani 
a. plantano c| 11. Pluscola a | 13. crates a | hostibus obiciuntur a | 14. Plectu- 
rum @ | cythare a || 17—18. etiam in cd sunt (Clodere et claustrum c) || 19—20. om. a, 
21. om. acd || 22. scyphus a. scipfus ¢ | omnem ὦ | uiuendi a | 24. om. acd | 
25. quo c | uersantur c | 27. Poemates a || 28. Poenecentaurus a. Poenicentaurus c | 


auis a. ab his c | qui quasi acd | pinnas a | habent c 


|| 29. om. ed || 30. con- 


scribunt acd || 31. om. ed || 32. om. d | uel adquirit om. c | 33. om. a || 35. prae- 
cedit in a: Poema carmen | deuastauit ὦ || 36. deuastatio a | 41. spira a. spera 
cd || 43. sequitur in c: Potiundi perfruendi | 44. uel om. «cd | habundans om. cd 
45. an uiget a. om. cd || 46. inquinat a || 47. Polluto inquinato ed || 


Corp. gloss. lat. tom. LV. 


10 


1201 


σι 


10 


120" 


146 


Polumum locus sacrorum 

Politem ubi cadauera ponuntur 
grecum est 

Polimtus insaepultus 

Polimtores inhumatorum ossa uel 
cadauera sepultorum 

Pollicetur promittitur spondit 

Polht erescit 

Pomarium loeus ubi poma sunt 

Pomerium ipse locus arborum 

Pompas obsequia funeris 

Pontifex sacerdos magnus 

Pontum mare 

Pontus prouincias 

Pontieus ciuis exinde 

Pompulentus pompa plenus 


5 Pons iter superfluuium idest pon- 


tem 

Ponti maris 

Populatus expoliatus 

Populantes quassantes 

Popularis populosemper inmixtus 

Popularitatem populorum congre- 
gationem 

Poplites genuflexura !) 

Portendit futura significat quasi 
porro tendit 


1) f ex 8 corr. m. 1| 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Portuosus locus habundans porti- 
bus 

Porro autem aut longe aut deinde 

Porfyrissa purpurea greeum est 

Porreetum signum aliquod 

Portendi significandi 

Portenta signa uel mirabilia 

[Portendere inminere uel aperire 

Poreus deus marinus 

Porro deinde| 

Postliminium qui post captiuita- 
tem reuertitur ad iura quam ad- 
miserat 

Porrigite propinate 

post mortem patris 


25 


30 


Posthumus 
natus 

Postpridie altera die 

Posterastinat differet 

Postulaticius ille qui postulatur 

Posteri postea nati 

Posteritas generatio subsequens 

Posco peto uel interrogo 

Posuere constituere 

Poties potes 

Potiendi fruendi 

Potitur fruitur uel adipiscitur 


35 


40 


Poscunt petunt 45 


2. Politen c | 3. Polinctus a. Polintus est c ||4. Pollinctores cd. Polinctores a 


ossa siue a. ossuum siue c | est add. c. sepultorum om. a | 5. promittit ac | 
et spondet a. om. ed || 6. om. ed | praecedit in a: Politicus liber uita urbama | 
7. sunt poma acd || 8. om. d | ipse om. a || 9. om. cd || 10. sacerdus c | maior aed | 
12, prouincia a. prouintia ed | 14. Populentus ac | 15. flubium c | ponte acd || 
16. om. cd | mori ὦ | 18. Ponpulantes c | 20. Popularitates «d. Popularitatis c | 
congregationes «ed | 21. genuum ac | flectura a | 23. Porcuosus c | abundans pro 
tribus c | 24. an deinde a || 25. Porfirissa ac | 26. Portentum acd || 27. Por- 
cendi c | 28. aut ed | 29. uel om. a | 32. euertitur c | adea quam c | amiserat a || 
33. om. cd || 34. morce c | 35. Postpri ewm lacuna c | post altera a | 36. Post- 
crastina a. Postorastinat c | differt c | 37. Postulatius c | ille om. a | postulatus a | 
39. uel om. a | 41. Possuere c || 42. Postises c || 44. uel adipiscitur om. a. uel 
om. cd || 45. om. cd || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 147 
Potior fruor aut superior uel me- Procul dubio longe!) a dubitatione 
lior Procanus hornatus aedificiorum 
Potissimus potior uel optimus Procaciter intemperanter 
121" [Postquam posteaquam Pronubante adsistente 25 
Populator bastat Procax audax uel frontosus aut 
5 Potior prospector uel melior aut — inportunus 
futuri peruisor Procerus longus aut largus 
Portentum nobum aliquid prosigno Proceres primates uiri electi aut 121" 
natum factum principes 
Polliciuiliter profuse Procella plubia cum tempestate 
Pomerium regio determinata certis Procrastinat differet 30 
signis Procinctum apparatum 
Poneporanum postforum Procacitas inprudentia”) 
10 Poenita uindicta Procus nuptiarum petitores 
Polluctare consecrare Procul longe uel longius 
Porro consequenter ad postremum Prodiuus perditus in feminis ad- 25 
omnino euersor*?) 
Potisne potis ergo Prodigium monstruum?) 
Potire habere Prodigiis signis 
15 Posteritas a postera die Prodidit decepit uel supplantauit 
Polluto inquinato Proditor supplantator traditor aut 
Porrogatum prolongatum] deceptor 
De p et r Productio eductio disciplinae 40 
Probabilis doctus [Protinus statim uel continuo 
20 Probus bonus optimus uel iustus Prodidit significauit 
Problematae quaestiones Prorigat prouocat uel inrigat 


1) ante longe erasae non litt. | 2) r add. m. 2| 3) e priorem add. m. 1 s. v.: 
pro ad m. 2 corr. ad (aut deuersor)| 4) monstrum corr. m. 2 | 


1. Portior e | aut . . . melior om. «|| 2. Potissimos c | potiores interpr. cd | 
3. sequitur in a: Potitur adipiscitur | 4. Populatur uastat a || 5. uel om. a | 
aut om. a | futari a | 6. nouum a | aliquod a | notum « | 7. Pollicibiliter a || 
10. sequitur in a: Postliminio restitutio in ciuitatem alimen domus siue eius 
qui captiuus est | 17. om. a || 18. om. acd | 20. optimus iustus a. om. cd | 
22. ἃ] aut e | sequitur in a: Procul non longe quod ante oculos est, in ed: 
Procul longe || 23. ornatus aed | edifitior c | 24—26. Procatiter intemperanter 
audax frontusus uel inportunus c | 26. uel om. a | aut] uel « | praecedit in d: 
Profra ante fira || 27. an a | largor c | 28. Procere c || 29. pluuia «ed || 33. Procos 
acd | nuparum c || 34. Procul o procul ed | uel om. acd | 35. Prodignus a. Pro- 
digus c | aneuersor a. aut uersor c| an persona turpis add. acd, nisi quod aut ed || 
36. monstrum a. mostrum c | 37. Prodiginis c | 38. decepit om. cd | uel om. a | 
39. an «| 40. edocatio a | disciplina a. discipuli c | 41. 43. uel om. a || 


10* 


148 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Procerus longus Profant polluunt 
Procas qui post mortem patris Profanus qui sacrum polluit uel 
nascitur inmunndus!) 
Profligat prouidet Profanum inlicitum 
Profectus uadens uel proficiscere Profundum altum uel demersum 
5 Promtio paratio Profator loquitur 30 
Properat festinat Profitetur spondit 
Prodit exit Progenitores aui uel proaui 
Prodibit exibit uel egressus est ^ Progreditur procedit 
Prostituunt proponunt Prohibe remobe 
10 Prostituta proposita Proinde pro ea re 35 
Profectus aetate senior Prolati nouiles 
Promptus paratus Prolata donata 
Prorunt cadunt Prolubies squalorum sordes 
Prolectet delectet Prolatanda differenda uel dila- 
15 Protulit inante optulit tanda 
122r Prolixa longa Prolis fihus uel filia 40 
Proeurans prouidens Prolem stirpem uel filium ) 
Prodibus dilapidator rerum Prologus saequentis operis prae- 
Protoplausto primae formationis fatio 
grecum est Prumptuarium cellarium 
20 Prolatus in medio adductus Prumptuaria cuuicula interiora uel 
Prorsus omnino] thesauro 
Profligatio adflictio Promumtuaria rupes 45 
Profligare celerius consummare aut Promurale murum ante murum 1991 
perficere uel coadunare Promulgat promet uel profert 
Proflgauit erogauit Prominentes rupes montium super 
25 Profugus porrofugatusuelfugitiuus ^ alios eminentes 


1) inmundus eorr. m. 1 || 


1. om. a | 2. morte a || 3. Proflicat « | 4. uel om. a || 5. Promptior a | 
paratior ὦ | 8. Prodiuit « | exiuit a | uel om. «a | 11. Prouectus a | sequitur in a: 
Prouectus honore honoratio | 13. Proruunt @ | 15. inante posuit « | 18. Pro- 
dignus « | delapidator ὦ | 19. Protoplastum a | prima. formatio reliquis omissis a | 
23. consumare acd | aut| uel ac , ana, aut cd | 24. Profligabit arogabit c | 26. om. a | 
Profanat polluit ed || 27. inmundus acd || 29. actum a | uel om. a | inmersum c || 
30. Profatur ac | 32. Proienitores c. Progenitore a | auium proaui ac | 34. Proibe a. 
Prohibet c | remoue a. remouet c | 35. ab hac gl. ad p. 150, 2 deficit d | 36. nobi- 
les ac | 38. Proluuies c | squalorum om. a || 39. uel dilatanda om. a. uel om. c | 
40. Prolisi e | 41. uel filium om. c | 43. Promtuarium ac || 44. Promtuaria c | rupes 
interpr. c: ef. gl. 45 | cubilia « | an thesaurum a || 45. om. c: cf. 44 | Promun- 
tuaria a | 47. Promulcat c | uel om. ac | proferet a | profert promet c || 48. om. c | 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Promit ostendit 
Promet germinat 
Promunt proferunt 


Promulcata prolata uel deprompta 


5 Promeretur impetrat 
Promoueor honor et donor 
Promitte proferte uel expedite 
Pronefas scelus contra uas 
Pronum praeceps 

19 Pronus bonus 
Proni praecipites uel inclines 
Pronepus nepoti 


Pronuba qui nuptiarum auxilium 


dat 
Propago origo 
15 Propaula uendenda proponens 
Propalat manifestat uel diuulgat 
Propaga posteritas 


Propalatum omnibus notum factum 


Properat festinat 

20 Propere uelociter uel festinato 
Properum festinum 
Propedie ala die 
Propitiatur placatur 
Propudorio confusio 

35 Propudiorum pudendum 
Propudiosae turpiter 


149 


Propter iuxta 

Problema parabola 

Proruere expellere 

Prorupit!) floruit 

Prorogat expedit aut prolongat 

Prorsus plane etiam aut procul 
dubio 

Prosequitur diducit aut causam ex- 
ponit 

Prostibulata*) meretrix que pro- 
sternitur?) 

Prospectat desuper aspicit 

Prosignum natum uel factum 

Prospicit desuper aspicit aut ante 
prouidit 

Prosapia genus uel progenies 

Protenere coperire 

Proteruus pessimus uel peruersus 
aut temerarius 

Protinus imprimis uel caelerius 

Proterit pedibus terit 

Prouentus aeuentus bonus 

Prouerbium similitudo aut para- 
bola uel eonparatio 

Prouulgauit impressit 

Prouexit promouit 

Profectus auctus uel commolatus 


1) Proru///pit (m erasa) | 2) i ex ri corr. || 3) ur add. m. 2 | 


4. uel om. ac || 5. imperat c | 6. honore donor ac 7. Promite ac | proferte (pro- 
ferre c) expedite ac || 8. contra fas c. om. a || 9. peceps «a | 12. Pronepos ae | nepos 
nepoti ae | 13. dat om. a || 15. propones 6} 16. Propaulet e| uel difulgat c. om. a ἢ 
17. Propagata « | 20. Properet c | uel festinato om. a | 22. om. a | 23. Propitiatus a. 
Propiciator e | placatus a. placator c | 24. Propudor c | 25. Propudiosum c 
26. Propudiore a || 28. Proplema c | sequitur in ac: Porrogatum prolongatum, nisi 
quod Prorogatum c: cf. 147, 17 | 30. Prorumpit ae || 31. expendit a | aut prolongat 
om. a | 32. etiam aut om. a || 33. deducit ac | causa ac | 34. Prostribulata a. 
Protribulata c | prostat a. prostrat e | 37. aut ante prouidet c. om. a || 39. Pro- 
texere ac | cooperire a. quo operire c || 40. aut temeratus c. om. « | 41. in- 
primis uel om. c || 42. sequitur in ac: Prouilio (Prouili c) portione (procione c) 
quis prose | 44. Peruerbium c | uel c | 47. Prouectus ac | auttus c | uel om. ac | 


cumulatus a. cümulatus c | 


30 


0 


-— 


σι 


10 
1232 


150 


Proueor honore donor 

Prouidentiore consultiore 

[Propiauit proximauit 

Pronpit eripit 

Prorsus sine dubio uel omnino 

Prospectum prouisum 

Prouae optimae 

Procax proteruus uel importunus 
aut chromaticus 

Profecto sime dubio 

Proteruitas insolentia 

Prociuimus prouocauimus 

Proquodam protraam 

Prospiciunt prospici aspiciunt 

Promoueo protrao 

Proprior delectauilior 

Prostudio pro intentione 

Progressus indeptus 

Proloqui dieere 

Prospere bene 

Proprium suum sibi 

Pro certo sine dubitatione 

Prodigium nouum aliquid aut pro- 
certum 

Proreta nauis gubernator 

Progenitores auium proaui 

Probra conuicia 

Prodigus caelestibus deorsum re- 
sponsis 

Procanos hornatus aedificiorum 

Promunturia rupes im mare litori- 

bus prominentes 


1) incurus corr. m. saec. XV | 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Prolibor 1mmolor 

Promunium qui cireat muros 

Proci petitores uxorum 

Promis uiolatum polluit 

Promitat prouocat uel inritat 

Proculus qui nascitur cum patre 
eius longe sit 


90 


Propone prope 35 
Proinde ita quidem ut maius est 
Protinus statim uel continuo 
Promptus paratus uel speditus 
Pronus facilis uel incursus') _ 
Proficiscitur exitum egreditur 40 
Profectu certe 
Promunturium saxum maris in- 124' 
minens 
Prora prima pars nauis 
Promulgat predieat uel pronuntiat 
Prouidus largus uel profusus 
Prouidet procurat uel prestat 
Pronuntiat sententiam dat 
Propmqui qui a femina ueniunt 


consanguinei dicunt 


45 


Progenies suboles 

Proluit perfudit 

Profeeti purro portati 

Procacibus inprobae flantibus 
Prouehimur portamur uel aegredi- 


50 


mur 
Propinquant proximant 
Proeubuere prostrati sunt uel ce- 9 


ciderunt aui pater 


5. uel om. a | 7. Probe a | 8 uel om. a | aut chromaticus om. a || 9. Pro- 


fectu a || 12. protraham a || 


13. propitii « || 


15. Propior delectabilior a | 


16. stadio a | 22. portentum «a |- sequitur in a: Procerus altus statura | 24. aui 
uel a | sequitur in a: Problema parabola | 27. Procanus ornatus a || 28. Pro- 
munctoria @ | maris ὦ | 30. Promurium ὦ | quod a || 32. uiolat a || 33. 37. uel 
om. a | 38. uel om. a | expeditus ὦ || 39. incorus a | 40. exiit a | 41. Profecto a || 
49. Promontiorum « | mari a | 44—46. uel om. « | 48. dicuntur a || 49. soboles a | 
51. porro a || 53. uel om. a || δῦ. aui pater om. a | 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 151 


Prodigit redigit Protelatus exagitatus 
Pronobe mulieres que praesunt nup- Proicientur prouocentur 25 
tis idest paranimphe Prodigit consumpsit uel de pro- 
Propinquat properat digium 
Proderet produceret uel longiorem Prosieae exta prosexta 
faceret Prologis principiis 
5 Proferet producit Prodeo procedo 
Probrum uitium uel flagitium Proteruus arrogans 30 
Pronus innixius uel facilis Prouidit prospicit uel procurat 
Proteruus inpudens uel conuiciosus Proterruit perturbabit 
Proles natio uel progenies Probro obbrobrium?) uel turpitudo 
10 Procax uerbosus Profectus honore honoratio 
Proceres primores Prouilio portatione quis pro se 35 
Prodibus profusus uel largus Properat festinat uel prouenit] 
Profanat uiolat uel polluit De p et ni 
Prouanum auespartuiperdetur Princebs prior 
15 Procerus hornatus uel formonsus Priuatus alienatus 
Probrosa turpia Primiuirgius cauallaris quod prima 40 
Procella tempestas est militia elus in uirgis 
124" Profectus actus Primiores primarii uel electi 
Prodigium nouum aliquid uel pro- Primipilares numerus est militiae 
signo factum aut datum primo prouatus 
20 Prohiciet!) uocat Pristis nauis 
Promures primarii uiri uel aelecti Priuilegium propria praesumptio “4 
Prorupisse festinus egredi uel priuata lex 
Propidium aeo longe pudor auest Prisca antiqua 125° 


1) h del. m. 1| 2) b tertio loco ex p corr. m. 1| 


2. Pronube a | idest] uel « | paranymphe a | 5. Proferret a | secuntur in a: Pre- 
petes aliter, Participat communicat || 6. uel om. a | secuntur in a: Precipium maxi- 
mum, Properat festinat prouenit | 7. innixus a | secuntur in a: Precipitat festinat 
urget, Pretule petulantes ilare | 9. uel om. a || 10. secuntur in a: Priscum anti- 
quum, Perpessus passus sustinuit, Precellit antecedit | 12. Prodigus a | uel 
om. a | 13. uel om. a | secuntur in a: Presules qui presunt, Predes fide iussores, 
Prosapgia progenies siue propago, Promittit prouocat irritat, Prorsus omnino | 
14. om. a | 15. ornatus α | uel om. a | 19. uel om. a | aut om. a | mandatum ὦ 
20. Proiciet a | 21. uel om. a | 23. Propidum a | aquo «a | habest a || 24. Pro- 
telatos a | exagitatos a | 26. consumit «| 27. Prosicie a [ 30. Protergus | 31. uel 
om. a || 32. perturbauit a | 33. obprobrium a | uel om. a || 34—36. om. hoc loco a || 
31. om. acd || 38. Princeps acd || 39. om. acd || 40. caballaris a. caualasis c | 
qd e| 41. Primores ed | primari c | uel om. aed | 42. primo probatus v. primo- 
batus c || 43. om. c || 44. probria c || 


or 


10 


20 


125" 


152 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Primordium initium Puuentes crescentes uel florentes 25 
Pristinum priorem Puueret crescit 

Pridem ante aut olim Puuetenus progenitalia eirea pu- 
Pridie ante die denda 

Primordialedie primusatidie Puerperium primus partus 
Priuatum propriae Puerperium infans in utero fir- 
Priuignus antenatus matus 

[Priuignus uxoris filii Puerpera primi partus puella 30 
Priuabit alienauit uel abstulit Puer filius grecum est 

Priseos antiquos Pugillares tabulae 


Principale principatum tenenens — Puluinaria cerimonia uel religiones 
Prima. peto pereussit uel deiecit Pulumar templum 


Priuat fraudat Puluinus lectus 35 
Priuilegium lex non publiea") sed Pullati nigri qui in luetu uesti- 
priuata bus?) nigris utuntur 
Pridem praeterito tempore Purgat innocentem probat 
Pristis uelba marina Purulentum putridum 
Priscum anticum| Pus eorruptus humor uel sanies 
De pru Puerperum aetas puerilis 40 
Prunus arbor |Pugio mucro 
Prunum et pruna poma Pullulat germinat 
De p et u Pubes pueri uel iuuenes aut homi- 
Puuertas adultior aetas num 
Puuescit ad nuptialem transit eta- Puberat crescit inerementer 44 
tem . | ; Pullulat germinat uel erescit 126" 


Puuescere iubenescere uel crescere Puniea terra africana 


1) b ex 1 corr. || 2) bus m. 2 corr. ex um || 


2. priorum c || 3. an olim a. om. cd || 4. diem ad | 5. Primordialedus c. 
Primordialedie d | prima sectidie acd, nisi quod primo cd || 6. propie a | 
7. om. ¢ || 8. filius a | 9. Priuauit a || 11. tenens a || 12. uel om. ὦ || 13. in mar- 
gine alia manus in ὦ interpolavit quaedam, quae omitto | 14. puplica a | set a || 
15. bis extat in a | in e, ubi eadem glossa legitur, petito extat r seripta s. p || 
18. om. acd | 19. ab hac gl. ad gl. 40 deficit d || 20. prina « | 21. om ac || 
22. Pubertas a. Puertas c|| 23. Pubescit «| 24. Pubentes a. Pubescere c | iuue- 
nescere e | uel om. ac || 25. Pubentes a | 26. Puberet a. Puberat c | 27. Pu- 
betenus ae | prope genitalia e | circa pudenda add. αὐ. om. ate | 28. om. c | 
29. om. a | 30. puella prima partus c e£ im ras. a? | 31. grece sime est ac || 
32. parue add. a? || 33. regiones a || 34. Pulbinar a | 35. Pulbinus a | lectum ae | 
36. in luctibus a. lueti c | putuntur ¢ | 39. corruptio umerü utraneas c | sanias 
ex sanitas corr. a | sequitur in c: Pugilem percussorem || 40. om. c || 43. uel 
om. a | iubentes a | homo a | 45. om. a | 


| 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Puuentes heue florentes 
Puppis posterior pars nauis 
Puuis pueri 1ubenis 


Pubes barba 


5 Purgata mundata sancta 


10 


mM 
οι 


20 


Pusio unde deminutiuae pusillum 

Punicauit erubuit 

Purpurilla locus extra porta ubi 
scorta prostraant dictum est aut 
isto uocabulo quod matronae 
stola libertina et toga prosti- 
tutae purpurea ueste uterentur 

Purus simplex 

Pudieae honeste 

Pulsabo inpellam 

Pulsauit inpulit 

Pudentes uerecundi 

Puluinar capitale 

Puerperum primum partum 

Pubes iuuentus 

Pugit certatur 

Pubem nunc iuuentutem 

Pusilla paruula 

Puniceum rubeum 

Puluillum plumaceum 

Pueretiolae faederis portitores 

Pura munda 


1) ante tendit s. ser. m. saec. XV || 


153 

Pusillum idem parum 

Pubetenus usque ad inbuinem] 

De pre 

Praestolatur obserbat an expectat 

Praestolare expectare an speculare 

Praefatus ante locutus 

Praedicit qui futura nuntiat 

Praefectus praepositus 

Praecipuus primus uel nouilis 

Praecebs passibus uel temerarius 

Praesagat diumat aut futura nun- 
tiat 

Praerogans ante inpendens 

Praecordia interiores partes 

Preuignus ante natus 

Praespectans intuens 

Praesertim praeterea uel maximae 

Praecalidum plus ealidum 

Praetendit') obponit uel plectit 
aut ponit 

Praeuius praecedens 

Praedictus supra dietus uel ante 
dictus 

Praecellit excelsior cunctis 

Praesidit quod supra 

Praeteruolo uelociter praetereo 

Prestantior significantior 


1. Pubentes herbe a | 3. Pubes a | puer a || 6. diminutiue pusillus a || 8. pro- 
stant a | aut est uocabulum a | et om. a | 13. sequitur in a: Pluit pollit ut uigit 
cf. 145, 20 | 16. iubentus a | 21. plumacium a | 22. Puritiole a | 25. inpunem a | 


secuntur in a 7 glossae, ex quibus hasce commemorasse sufficit: Periscelides que 
intibüs habentur peris grece circum celia tibia, Pinici philosophi sunt a ca- 
nibus uitam ducentes filo enim grece canis dicitur, Petulantia luxuria | 26. om. 
acd || 27. Prestolator ed | obseruat «c | aut ed | 28. an om. a. an speculare om. ed ἢ 
29. antelatus c | 30. nunciat c | 31. om. a | sequitur in ad: Praecipuus praepo- 
situs (ppositus a) | 32. om. a | uel om. cd | nobilis ed || 33. Praeceps ac | pas- 
siuus d. possibus c | 34. aut om. a | adnunciat (adnuntiat d) ed || 36. paces c || 
37. Preuianus c. Priuignus a | atenatus c | 38. induens a || 39. Presercim c | aut 
cd. an a | 41. retendit c | uel om. acd | aut punit c. om. a || 43. uel om. a || 
45. quo a | suprum c | 


25 
126" 


90 


40 


r2 
-1 


i 
on 


20 


154 


Praesidium perfugium uel auxilium 
Praesules iudices ab eo quod pre- 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Praestruxit praeordinauit 
Praefecit praeposuit 


sunt iudicio Praerogatiua beneficium ante ob- 
latum quem si reddideris iam 
non est prerogatiuum 
Praeiudicatus ante iudicatus 
Praeterluit iuxta fluit 
Praetermeant quod supra 


Preproperum antefactum quod erat 


Praesul iudex 

Praetio poena 

Praestigiae doli insidiae 

[Praestat prius est 

Praedignus aeternus 

Praetium possessio uel diues 

Praesciuus pulcher uel altus postea faciendum 

Praepropere') inordinate aut per- 
uersae uel festinae 

Praeterfuit praeterita 

Praeseriptum prestitutum 

Praeopimus praepinguis uel copi- 


Perpetratum conmissum 
Praetentu anteposito 

Praemium prouatio dictionis 
Praestigium falsitas mendacium 
Praeceptor magister 


Praedicat antedieit osus 

Praedones quae predant Praerogatiua excellentiam meri- 
Praelata praeposita torum 

Praeuilegium priuata lex] Praetigiis fantasiis uel cireum- 
Praenimio ualido uel multo uentionibus 


Praemit prohibet aut refrenat 

Praeuertit qui cursum uelociori 
ambulat 

[Praeeocus temponeus 

Praeterspem suuito uel inprouisae") 


Praetores saecundi consulibus 
Praeconio laudem 


Praeconium praedicatio alicuius 


rei 
Praeter qui ciuis praeest nogotiis 


1) Praeproopere ante corr. || 3) o ex u corr. m. 1 | 


1. Pisidium c | uel om. a | 2. habeo a | presunt| sunt a | iuditio c | 4. Pre- 
c//10 a | paena «a | 5. sequitur in a: Procerum longum || 6. secuntur in a: Pro- 
inde itaque deinde, Properat festinat propeuenit | 8. Praedium a | post possessio 
in a abscisa membrana || 9. Prespicuus pulcer a || 11. Pretenta anteposita a || 
12. prefatio a | 16. om. a || 18. Priuilegium a || 20. Pretares c | secundi sunt acd || 
21. laude ad || 22. Precobium c | praedicatione a. peatio c | alicus ¢ || 23. qui 
cibus c. quibus a. qui cibibus d |pter est c | negotii acd | sequitur in acd: Pres 
abeo (habeo a) quod est predes idest (eos c. om. d) fideiussores | 24. preordinabit c || 
25. proposuit c | 26. Praerogatiba c | benefitium c | antoblatum c | quod si c | 
retdideris a | praerogatio c. om. a: ef. gl. sequens || 27. Predicatis e | ante- 
iudicatis ed | prerogatiua add. a: ef. gl. 26 || 29. Pretermea a. Pretermeat ed | 
quo a | suprum c || 30. Preporum a. Prepoperum c | anteafactum acd | 31. Pre- 
porire c | aut| idest a. om. cd | festine peruerse a. peruerse cd || 32. Preter- 
fluit a | 33. prostituto a. prestitutio c | 35. Prerogatiba οἱ | excellentia acd | 
meriadrum a | 36. Praestigiis ac | fantasiss c | uel om. acd || 81. proibet cd | an 
frenat «| 38. qui om. acd | circum a | ambulat om. ed || 39. Praequoquus a | 
temporaneus a | 40, Praeterspe a | subito a | uel om. ὦ || 


25 


30 


35 


40 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 155 


127" Praeditus potens Praestinaturus praemercaturus 
Praeante ut supra Praecluens ualde exclarus uel yn- 
Praeminet praecellit clitus 
Praeruptus praeceps Praesule praeside uel praesente 

5 Praeconio laudes Praecipiti preoccupati 
Praeterit pedibus terit Praeseripsisti preposuisti 30 
Praedorem sordium nifestatione ^ Praecatorem interbentorem 
Praebelo ante belo Praeditum institutum 128" 
Praecelerat antecedit Praedia possessiones uel uillas| 

io Praesumenti uaticinati Praecursor praecedens 
Praeposterum inicuum Praessant praemunt uel exprae- 35 
Praecalidum plus quam calidum munt 
Praestringit leuiter tangit Praeruptis excisse rupis extreme 
Praeuilegium propria lex Praepost!) praecursor uel uelox 

15 Praebebor honorabor Praepeti uelocissimo uel celerior 
Praebeor quod supra Praestantior sublimior uel prae- 
Praepis percurrens uelox clarior 
Praecelsa perquam excelsa Praedulee nimium dulee 40 
Pressant corripiunt aut praeten- Praepollit supereminet aut super- 

dunt splendit 

20 Praeterlabere praeter bade Praecelsum superquam excelsum 
Praetiosum satis balentem Praeterbolare praeterualde 
Praelum ubi oleum de olibis ex- Praecipuae plus quam optimae uel 

primitur maximae aut eximie 

Praetalus bluttea Praelatum antepositum 45 
Praelibat lebidetertingit Praepositus subiectorum famulo- 

25 Praesole aucte uel protectore rum ordinatorum rector 


1) t del. m. 1 || 


5. Praeconia laudes «| 7. infestationem «| 8. Praeuelo ante uelo αἱ 10. Prae- 
sumens uaticinat ὦ | 11. iniquum a | 13. Praestingit a | 14. Praeuigilium a || 
15. Praeuebor a || 16. Preueor a | quo « || 18. Praecelsam a | excelsam a || 19. aut 
om. a | apprehendunt a || 20. Praeter lauere a | uade a || 21. ualentem a || 22. olibe a | 
de olibis om. a | exprimuntur a || 24. Praeliuat ὦ | leuiter tingit a | 35. auctore a | 
uel om. a | 27. uel om. a | inclitus a | 38. Praeside (id m. 2 in ras.) a | praesente 
uel preside a || 31. interuentorem a | 33. uel om. a || 34. precessor a | 35. Prae- 
sant a. Pressam c|uel om. a | exprimunt a || 36. excise a | extrema aed | 37. Prae- 
pos aed | an a. aut cd | 38. uelocissimos a | uel om. acd | 39. uel om. a | 40. Prae- 
duce a | 41. uel c. om. a | subsplendet c | 42. perquam c | 43. Praeteruolare acd || 
44. maxie c | exmie c | uel maximae aut eximie om. a | 45. Praelatus antepo- 
situs acd || 46. ordinator uel ac | 


σι 


10 


15 


20 


156 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Praelato ampliori Praemodieus ualde modicus 

Praesagium indicium. futurorum Prae me tulit ualde me tulit idest 
uel signorum laudauit 

Praesagus praescius futurorum Praemit disserit 


Praeforibus ante hostium Praestabat perseuerabat 


Praefaritur praeloquitur Praepetes aues que uolatu suo au- 


Praestrinexerim. praemunierim guria ostendunt 
Praedonauerat siue adduxerat aut Praeruptus ueaemens 
siue lurauerat Praecinat cantat uel canat 
Praepollens plus quam magnus — Praedium agrum uel possessio!) 
Praequoqua celere maturans uel Praeiudicauit argumentum opposuit 
temporanea Praecipitat cadet 
Praepediente inpediente Praecipitem leuitatem furiosi 
Praesentescat ex toto sentiat Praeterea praeter hoc 
Praedem fideiussorem Praelia uella 
Praestigiarentur ludificarentur Praestrinexit adtingit uel uulnera- 
Praecina canet uel cantat uit 
Praesules iudices praesidentes Praetexit uestit 
Praecor rogo Praecelsa ualde alta 
Praeiudicium causa uel inpedi- Praecipuae eximiae 
mento Praesagum probidum 


Praeporem ante tempus festinan- Praestat conuenit uel expedit] 
tem 
Praecipitantem festinantem 


[Praespicuum clarum uel lucidum De qua 
Prae sae tulit laudabit se Qualitas quale sit 
Praesertim maximae Quassum quomodo 


Praesepta cireumdata Quamobrem proquamrem 


1) possessessio ante ras. || 


2. inditium c | uel om. acd || 3. sequitur in a: Prestigia doli fallacie insidie 
ludifieationes | 4. ostium cd || 5. Praefabitur cd || 6. Praestrixerim a. Prae- 
strinoxerim c | 7. sibi acd | addixerat c | aut om. acd | sibi aed | iugauerat c || 
9. Praecocus ὁ | celeri maturans uel a. om. c | temporaneus c || 10. Praepedientem 
inpedientem aed | 11. Praesentiscat acd | 12. fideiussor c | 14, om. a | Praecinat c 
uel cantet e | 15. praesentes a || 16. om. cd | 17. Praeiuditium c | cause impedi- 
mentum acd | 18. om. a | Praepoperem ec | 19. om. a | Praecipitante festinante c | 
20. om. a | 21. laudauit « || 25. om. «a | 28. qui a | euolatu a || 29. uehemens a || 
30. uel om. a | 31. possessionem « || 34. sequitur in a: Precepi iussi || 36. bella a | 
37. Praestrinxit a || 40. sequitur in a: Prescius futura sciens | 41. pronidum a | 
42. uel om. a || 43. om. ac | ab hae gl. ad finem totius glossarii d. intercidit | 
44. qualescit c | 45. om. c || 46. pro] q c || 


25 


30 


35 


40 


129° 


45 


or 


10 


1 


e 


20 


tS 
σι 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 157 


Quamdere!) quod supra De quae 199u 

Quamquam quamuis Quedam aliquem 

Quapridem iam olim Quaeo possum 80 

Quamque uersu qualibet ex parte Quaeamus possumus 

Quantocitius celerius uel citius Quemquam aliquem 

Quamque quandocumquae Quemquem quemcumque 

Quantitas quantum sit Quempiam quacumque 

Quapropter quodergo Quemnam interrogatio de persona ss 

Quassam quamodo feminae 

Quassatis conlisis uel uexatis Quaerente interrogante 

Quasdam aliquis Quaerimoniae querelle graues 

Quatenus qua ratione — — Quaeror iniurias meas uindico uel 

Quatitur concutitur querella depono 

Quantocuique quicumque denumero Querella questibus uel clamor 

Quatit concutit Quaerenti interroganti 40 

[Quamquam etiam licet Questus lucra uel querelle 

Quatenus quaratio Quaso?) rogo 

Quandam aliquam Quaesententia quo consilio 

Quamprimum ante omnia Queunt possunt 

Quaquauersuum qualibet ex parte Quaestor consiliarius qui pecuniam 45 

Qua uectus qua potatus publica praerogat 

Quamobrem pro quam rem Quaestio examinatio 

Quassat uersat uel coneutit Quaeritat quaerit 

Quantulum quantumcumque uel Quaestuarius qui questus corporis 
modicum wibit 

Quadere propter quam rem [Quaetit concutit uel commobet 

Quainqua parte in proqua Quaerens quaerulans uel depre- 50 

Quanam uel proqua] cans 


1) m del. m. s. XV | 2) Quaeso corr. m. 1 || 


1. Quadere ac | quo a | 3. quam pridem c | 4. uerso c | patre c | 5. Quam- 
totius 6. Quantocius « | cicius c || 6. Quandoque «c | 8. quidergo «c | 9. Quas- 
sum ὁ | quomodo (0 ex a a) ac|| 10. consiliis a | uel uexatis om. c. uel om. a | 
aliquas c | 12. quadratione c | uel qualiter an (aut 6) pro eo quod an (quodam c) 
pro usque (quo usque c) ae | 14. om. c | cuicumque ὦ | 20. Quaqua uersum a | 
21. portatus « | 22. om a | 23. 24. uel om. a | 25. re a | 26. partem perquam a || 
27. om. a || 28. om. ac | 29. aliquam e | 30. possunt e | 31. possimus ae || 
32. om. ὦ | 33. Quemque ac | quecumque c | 34. om. a | quemcumque c || 35. fini- 
neae c | 36. Quaerentem ac | interrogantem ac | 37. grauis c | 38. meas indico a. 
mansdico c | uel querella depono om. c | 41. uel querella a. anquela c | 42. Quaeso 
ae | 45. pecunia ae | puplica a | 47. om. ¢ || 48. questu ac | uiuit ac | sequitur 
in a: Quercus ilicisimilis an ilex | 49. uel om. a | commouet a | 50. uel om. a | 


158 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Quaeretat!) quis exitus Quirites populi romani 

Quemquam aliquem Quiritium romanorum 

Quaereum genus ligni Quiritat quaerit 25 

Quaesumus rogamus Quiquae quieumquae 

5 Quaeritur accusat Quisquibus quisquis quicumquae 

Questusest accusauit Quis quantus quam magnus 

Quaestus lucrum uel adquisitio — Quisquam aliquis 

Querulus frequens in querella [Quis quibus 30 
130° Queam possem Quietudo pax et saecuritas 


10 Querqueraest febris acris hac- Quin etiam uel insuper 
besteque eum magno frigo solet Quidita propter quid uel quare 


ueniri] Quin nisi aut immo 
De qui Quippe cum certe 35 
Quisque quibuscumque Quidni quid nisi 
Quidquae hoe magis hoc potius Quinimmo hoc magis hoe potius 
Quidam aliquid Quidrefert quid imest uel quid ob- 
15 Quidue uel quid est 
Quid nisi porro quid deinde Quidde aut quid 
Quid differt quid interest uel quid Qui quis 130" 
obest Quietus saecurus 41 
Quigneum album _ Quin quod aut immo 
Quinni quin non nisi quid?) Quin immo quia uel quod 
:) Quinni quod non aut qua re non Qui unde uel qualis 
Quippe maximae aut certe Quidni quomo non 45 
Quippiam modicum Quisuideor qualis uideor 


1) t posteriorem del. m. alia | 2) d del. m. s. XV | 


i. Quereta a | 3. Quernum a | 7. uel om. a || 10. acris uehemens que a | 
frigore ὦ | euenire a | secuntur in a: Que unde, Queritat querellatur uel 
clamat, Queue uel que, Queat possit, Quempiam aliquem || 11. om. ac || 
12. Quibusque ac | 13. Quidque quisquis quieumque e? Quidni hoe magis (Quini 
omagis c) hoe potius ae | 14. Quiddam ae || 15. om. a || 16. sequitur in ac: Quin 
etiam quin aliquando significat etiam ergo qd quia immo ait uere (uero 6): eui 
addidit e: Cynici philosophi sunt a canibus uitam canibus dicitur ducentes pilos 


enim grece | 17. om. a | 18. om. a | Cygneum c | quineque non add. € || 
19. Quidni a. Quinic | quid non a, qui non interpr.c | misi quid om. a, 
additis his: aut qua re non: cf. gl. 20 | 20. om. a | sequitur in ac: Quintilis 
nomen mensis (nom sis 6) iulii || 21. Qppe e | uel ae | 23. Quilites c | 


populo romano e | 24. romanum c || 25. Queritat a. Quilitat e || 26. om. ¢ || 
29. aliqui e | sequitur in a: Quisquam ullus aliquis et in ac: Quisquilias purgu- 
menta corticibus pomorum, nisi quod Quisqualis in c est et pomorum ibidem 
omissum || 30. Quis a || 31. et om. a || 32. uel om. a || 33. quod a | uel om. a || 
34. an α | 37. Quininmo a || 38. uel om. a || 39. an a | 42. an a | 43. inmo a || 
44, uel om. a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Quidnam quidem illud 
Quipiam aliquantum uel quantulum- 
cumque 
Quispiam aliquis 
Quippini!) quidni si 
5 Quia greco uocabulo atenas ueteres 
dieitur 
Quia grece dicitur] 
Quiui potui 
Quieuerunt potuerunt 
[Quietum summum 
10 Quietos otiosos*) 
Quisqualis quin potius 
Quiebit resedit 
Quid referat quid nuntiet 
Quin immo uero 
15 Quisnam uel quis 
Quoniam quia 
Quippe uidelicet 
Quies pax silentium sonum?)| 
De q et u 
20 Quocirea pro qua re uel ideo 
Quodni quidnisi*) 
Quodammodo quadam rationem 
Quominus aliter 
1317 Quondam aliquando 
25 Quorsum inqua partem siue tegu- 
menta 
Quorsus quo usque 


159 


[Quo sub caelo sub quam partem 

Quodiura®) quo ordine 

Quod) modis quod") uicibus 

Quod magis quanto magis 30 

Quo ubi unde quomodo 

Quo pacto qua ratione 

Quo redatus ad quid perbenit 

Quo ore?) qua fronte 

Quopiam aliquo 35 

Quo agis quo badis 

Quoquam alicubi 

Quoquo ubiubi 

Quo ubi 

Quo usque usque ubi uel quamdiu] 40 

De q et u 

Quurulis sella in qua purpurati 
sedent 

Quur quare 


De reta 

Racemus modicus ramusculus cum 45 
uuam 

Radiat mieat uel inluminat 

Ramentum pulbis quod raditur de 
aliqua speciem 

Ramenta heramenta 

Raptus diu tractus 

hapidus uelox 50 


1) n s. v. add. m. 2 | 2) sequitur duarum litt. rasura | 3) gl. 17 et 18 add. 
m. 2 | 4) quodnisi m. 2 corr. || 5) e pro a corr. m. saec. XV | 6) t pro d corr. m. 
saec. XV || 7) t pro ἃ corr. m. saec. XV || 8) ore m. saec. XV in ras. eiusdem vocis || 


2. Quippiam « | aliquantulum a | uel om. a | sequitur in a: Quid non aut 
quare non hoe magis hoc potius propter quod quare | 4. si om. a | 5. 6. om. a | 
7. Quieui a. Quibi e| 9. somnum a || 12. Quieuit a | 13. ueferat a | 16. sequitur 
in a: Quandam uel quia | 18. somnus «|| 19. om. ac || 21. om. a | quodnisi c || 
22. Quoddam e | quoddam c | ratione ac | 34. Quodam c | 25. in quam ac| tego- 
menta c/||28. Quo iure «4/33. redactus a | peruenit α 36. uadis «| 38. ubihubi a | 
39. om. a || 41. om. ac | 42. Quurillis « | quo e | purpuratis c || 44. om. ac || 
45. ramusculus cum uuis a. ramus adus deubis e | 46. om. c | uel om. a || 
41. puluis ac | qui ac | specie a. spetie c | 48. eramenta ac || 


151 


1 


2 


σι 


σι 


0 


oO 


160 


Rancet rancidum est 

Ramnus spinarum genus 

Rapax praedo 

Rareseunt pauci fiunt 

hari mantes ritantes 

Rastr ligones 

Rati arbitrati 

Ratus arbitratus uel firmus 

hatum acceptum 

Ratum habuit acceptum habuit 

Rati sunt arbitrati sunt uel exti- 
mauerunt 

[Rabies furor uel iracundia 

Ratibus nabibus 

Ratum') eartum uel infirmum 

habola clamosus uel rauidus 

Rata acceptauilia 

Raptim sublatim 

Raptaeberat saepius traxerat 

Raris uocibus interruptis 

Ramosus calumniator 

han pauei 

Rabies furentibus 

Rariseunt rari fiunt uel pauci 

Rafimenta interamenta 

Rastro ligone 

Ramnasia haec amatoribus 

Raptus diu tractus 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Radi solis hortu 
Rapit tulit] 29 
De r ete 

Rectum firmum 

Recens nuper in ipso tempore 

Recessit numeratam regit uel re- 
cognoscit 

Recludit aperit 

Reciparandi recuperandi 35 

Reciprocrum in uicem redditum uel 
receptum 

Reciparandas?) recuperandas 

Recinunt cantant uel cantanti re- 
spondent 

hecursum repercussum 

Recusat percurrit 40 

Recurso concusso 

Recuperauit recepit uel saeparauit 

Recidiba ex ruinis renascentia 

Recusat denuo tractat 

[Resides requiescentes - 45 

Redibibum abetustaterreno 

Reuertum repletum 

Repertor inventor auctor 

Reor estimo uel iudico 

Recisum succisum 50 

Relucere resoluere aut lubere 

Refecerunt repleuerunt 


1) ex Rantum corr. m. 2 || 2) as ex is corr. m. 1 || 


2. om. c | Ramnum a | 5. om. c | 6. legones c| 7. Ratri c| 8. an ac | 9. ac- 
cepitum c || 10. om. a | 11. uel om. a. uel extimauerunt om. c|| 13. nauibus a | 
14. certum a | uel om. a | firmum a || 15. uel om. a | rabidus a | 16. accepta- 
bilia & | 18. Rapeuerat «a | 20. Rabiosus a | calumpniator a || 23. om. a || 
27. Ramtus «| 28. ortu «| 30. om. ac|| 31. sequitur in ac: Receptaculum apta- 
culum (ap ex op corr. α΄. habitaculum ¢) | 32. ipso in a. ipso c|33. Recensit ac | 
numerat recognoscit a. numerat aut religit uel recognoscit c | 35. Reciperandi 


ac | 36. Reciprocum ac | retditum a 


| aut c | 37. Reciperandas ae | recu- 


berandas c | 38. cantantü canti c | cantati a | 39. Recursu c | 40. Recursat ae || 
41. Recusso c | 42. Recuperabit c | uel om. a | reparauit a. praeparabit c il 
43. Recidiua ac || 44. aut recurrit (decurrit a) add. ac || 45. Residentes a || 46. Re- 
diuiuum auetustate renouatum a | 49. uel om. a | iudicor a || 51. ad luuere a | 


1821 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 161 


Reuixit reportauit Rediuibus qui redit aut quod fuit 
Redolet odorem spargit Rediuiba denuo uita reddite uel 25 
Reflauitur fouit resultat renascentia 
Reluctatur contradicit uel expedi- Redigitur reuocatur 
tus discutit Refectus releuatus 
5 Retica genus bitis!) Rediuiba renascentia 
Refello redarguo Refecit replet aut constippat 
Retilat aperit uel demonstrat Refelht dissoluit aut redarguit — 30 
Reminiculum hornamentum Reuersae sunt replaeuerunt 
132" Replicans repetens uel retexiens — hefertum repletum 
10 leere extimare uel aruitrare Refocilauit refecit aut humanitatem 
Reciperandas suscipiendas fouit 
Redarguit uerberatam reuincit] ^ Reformans restituens 
Redarguit conuincit aut de reatu Refendit rescendit aut demutat — 3 
arguit Referens renuntiauit 


Redamat amantem mutuo diligit [Restantes subsistentes uel inter- 
Redibet inpensam sibi gratiam ^ rogantes 


μι 
σι 


reddit Reciperandi recuperandi 
Redimiri coronari hetieet tacet 
Redimitus coronatus Reciperatis receptis uel reuocatis 133° 
Redimiculum hornamentum Resedis requiescendo uel otiosus 1: 
Redinsertauit denuo inseruit Reuellit refutat uel recusat 
20 Rediredolet dolores spargit Retiuere reddere uel represtare 
Reditus reuersio aut praestatio ^ heuellit aliquo remouit uel euellit 
Reducos saluos uel incolumes re- hetelat aperit uel demonstrat 45 
uersos Recisus*) succisus 
Redundant exuuerant Respersus aspersus 


1) bitis pro bitus corr. m. 1 || 2) post e erasae ss litterae, post i item s || 


3. Reflabitur a | 4. uel om. a | expeditur a || 5. uitis a || 7. uel om. a || 
8. ornamentum « | 9. uel om. a | retexit ὦ | 10. estimare arbitrare a || 11. om. a | 
12. uerberat a | 13. an « | decreat uarguit c || 15. retdit a. om. c: cf. 17 | 16. Redi- 
mere aq || 17. reddit add. c | 18. ornamentum ae || 19: Redinsertabit c | 20. om. a | 
dolor e | 21. an prestutio a | 22. salbos e | uel om. ac || 23. exuberant ae || 
24. Rediuiuus a | ad quod ae || 25. Rediuiua « | uite «c | retdita a. reddita c | 
uel renascentia om. e || 26. Reditur c || 27. rebebatus c || 28. Rediuina c || 
29. an a | constipat ac || 30. an redarguit a. om. c| 31. Referserunt c || 32. Re- 
fectum e| 33. Refocilabit c | humanitate fouit uel refecit a. uel i: humanitatem 
fobit e | 35. rescindit «c | an diminutat a. om. ¢ || 36. Referes « | renunciabis c. 
renuntiauis a | 37. uel om. α | 38. om. «a || 40. 41. uel om. a || 42. uel om. ὦ | se- 
quitur in a: Redundat refluet abundat | 43. Retibere ὦ | retdere representare a || 
44. uel om. α | 45. uel om. a | demonstat a | 46. Rescisus ὦ | 

Corp. gioss. lat. tom. IV. 11 


n 


1 


15 


20 


1334 


162 


Reuoat resonat uel reclamat 
Reuelat aperit uel demonstrat 


Reminiscor recordor 


Remeare regredere uel reuertere 
5 Relicina subrectat 


Recellens retro cedens 
Releuit aperuit 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Remulcens replacans 
Remur arbitramur 

henidit. splendit 

Rennuit recusauit 

Renidet splendet aut tollet 
Reor arbitror aut extimo 
heuoare resonare 

Repetit recognoscit?) aut reposcit 35 


30 


5 Relatiuum 


Remiligines remoratrices 
Respondeant uicem reddant 
Repondeant uocem reddant 
heductus dimissus uel relatus 
Repudiatus repulsus 
heppetit!) requirit 

hemittere intermittere 
Reportauit retractauit 
Resipiseo admeredeo | 

Refert interest 

Refragatur dissentit aut demutat 
Refutat reprobat 

Regnum imperium 


Repedat reuertetur aut redit 

Rependens conpensans?) 

Repugula impedimentum adistus in- 
troitus uel retinacula 

tepensat*) uicem reddet?) 

heplicat reuoluet 

Repentinum subitaneum 

hepente subito uel statim 

hepens natans 

Repertorem iubentorem 

[ltespida redi ad te 

Rehgio timor 

hectae iustae uel bene 

hediget adducit uel reducit 

Retundam conpescam 

Res utilitas 

Reblat multa interpretatur 

Redolet bene olet 

Rere arbitrare 

Rebamini arbitramini 


Regressus reuersus 

Relietus dimissus 

helauitu recurrit uel reuertitur 

Religat exilio dat 

dum unus 
alius demonstratur 

heminiscitur recordatur 

Reminiscor recordor 


nominatur 


1) p alteram puneto del. m. 2| 2) o prior ex u corr. m. 1| 3) n post a add. 
m. 2 8. v. || 4) t add. m. 2| 5) t add. m. 2 | 

1. Reuocat «a | uel om. a || 2. uel om. a || 4. regredi a | uel om. a || 5. sub- 
recta a || 6. secuntur in a: Remillo repando et pronulo, Recellit retro agit | 
7. sequitur in a: Reuela aperit | 8. li s. v. ὦ | 9. uicem retdant a | 10. om. a || 
11. uel om. « | 18. dissentiat ὁ | aut om. c. aut demutat om. a || 23. Relauitur a. 
Relabitur e | uel om. «c | refert c | 25. om. c || 28. replicans a || 31. recusabit e || 
32. aut olet a anolet c| 33. estimo «| 34. Reboaret a. Reboare c || 35. an a | 
reproscit e | 36. reuertitur c | aut om. «a | rediit c | 38. Repagula «c | aditus in- 
troitus uel retinacula a. om c || 39. retdet a | sequitur in ac: Repetens (Re- 
pentes c) replicans (replieatum c) retexens || 40. reuolbet @. reuolbit c || 42. uel 
om. «c | statim om. c | 44. inuentorem «c || 47. 48. uel om. a || 52. Redolit bene 


olit a || 


40 


45 


UN 


134° 


on 


10 


μ᾿ 
on 


20 


25 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 163 


Repello recuso 

Repulsus eradicatus 

Reciprocum quod datur et reci 
pitur 

Relatum reportatum 

Recensus locus secretus 

Redimieula retinacula 

Remeantes redeuntes 

Reserare aperire 

Relatio sermo qui refertur 

Repudians respuens 

Repellenda repudianda 

Repellebat refutabat 

Remeat reuertit 

Reuerta plena| 

Repertor inuentor aut auctor 

Repperit inuenit 

Reposcit repetit 

Rependens retribuens 

Reris arbitraris 

Rere extimare 

Resipiscit amissam recipit sapien- 
tiam 

Respicit retro aspiciet 

Respectat respicit uel expectat 

Resipit intellegit uel iterum sapit 

Resipiscit intellexit 

Resides otiosi uel pigri 

Resides residuos 


1) u in b corr. m. 1 | 


Resultat reluctat uel contra dicit 
Reserat patefacit 


Restantia remanentia uel residua 3 


Reticulata cancellata 

Retentat retinet 

Retibet reddet 

Retorridus igneus uel orridus 

Retexit aperit 

Retractat recogitat uel discutit 

Reueit reportat 

Reuiso repeto uel recognosco 

Reuisam') repetam uel reuidebo 

Riuisit uisitat uel requirit 

Reuinexit postergum hgauit 

ieumeto conhgato 

hebiam putabam 

[Reciprocatur quidat quod ac- 
cipit 

Redundat superhabundat 

Reboabant resonabant 

Redius uerna praeco 

Resurgere iterum surgere 

Remeassem redissem 


Remordet sollicitat hoe es eruciat 5 


Restet reliqua sit 

Reuolbor retexeo 

hepudiatis proiectis et sproetis 
Regna tempora uel regimonia 
helegens transiens 


1. Refello a | 2. Refolsus a | 5. Recessus « || 12. Refellebat « | 14. Re- 
ferta a | sequitur in a: Replatha reuertitur in latino multa | 15. Reppertor a | 
aut om. a. aut auctor om. c | 17. Repercit c || 20. estimare a | 21. amassam € | 
22. aspicit c | 24. Respicit e | intelligit e | 26. residuos otio siue pigri a | 
27. om. ac || 28. uel om. a || 29. Reser c || 30. remantia c | uel om. a || 31. Reti- 
cula cancillata c | 33. retdet « | 34. Retroridus ec | oridus c || 36. discutet c | 


31. Reuehit c | secuntur in ac: Reuectat (Refectat a) reportat e£ in c: Rexit 


reportabit | 38. repet cum c. repeto a | 39. Reuisa c | an reuidebo a. areui- 
debo «ἢ 40. Reuisit «c | aut c. om. «a | 41. Reuinxit c | ligabit c | 42. Reuinctum 
conligatum c | 43. Reuiam «c | 44. om. a | 45. Reduntiat a | superabundat a | 


50. est a | 53. spretis a || 


ib 


154" 


e 
σι 


σι 


10 


μ᾿ 
σι 


20 


164 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Relinqui dimitti Rite more consuetudine 

Recentia uiridia Riuales uxori altere uxor in eolle- 

Resonat murmurat uel sonitum . gium iuncta proprie tamen ri- 
implet ualis est wr qui cum marito 

Religiosa grece anastasim dicitur — legitimo uxorem possedit 

Reppulit reiecit uel fastidiuit Rigidus durus rectus immobilis?) 

Remaris scrutaris Rimoceron in nari cornu 

Refectat reportat!)] Rigor rigiditas uel stupor rigoris*) 


Ridiculum risus] 
Rictus extensio oris 


Riget friget an mfrigidat De r et o 
Rigentem splendentem Robus lignorum struens addens 
Rinoceron animal est in niloflumine Robor fortitudo 
Ringitur irascitur indignatur Robustus fortis aut ualidus 
Rimatur querit Rogatu meo me rogante 
Riuus aque eursus?) hogitans interrogans 
5 Rimaris scrutaris Rogatim interrogatim 
Rimas fissuras Romulea romana 
Rite studiose uel firmiter Ronfea gladius 
utum more an consuetudine a Rostra prima pars nauis 
moribus tractum Rosea purpurea uel pulchra 
Riuales duo qui unam habent uxo- [Rossea rubra 
rem Rogum congeries lignorum 
[Rite recte uel sollempniter Rogus constructio lignorum uel 
Rictus apertionis feria ignis ardens 
Rite recte ordinabiliter Roscida fluua 
Rimari diligenter exquirere Robora ligna ualidia 
Rimis fissuris Robur uirtus uel genus agni 
Rimatus diligenter inspicit hogitat saepius rogat uel inter- 5° 
Ritus ferrarum oris apertio rogat 


1) glossae a Ri incipientes in Vaticano 3321 desunt, extant in Cassinensi || 
2) gl. add. m. 2 || 3) gl. add. m. 2| 4) uel stupor rigoris add. m. 2 | 


3. uel s, implet om. a || 4. anastasin ὦ | dicitur om. a || 6. 7. om. a: ef. ad 164, 37 | 
8. extensioris c | 9. ac c | 10. Rigententem ¢ |] 11. Rinoceroth c | inilos lumine c | 
sequitur in e: Rig. req req | 12. an indignatur e | sequitur in c: Rin req | 
14. om. c || 16. sequitur in c: Req rim | 18. sequitur in c: Req. rit | 19. Reiuules 
qui e | uxore c | 33. om. ac || 34. Rogus c | sectrues 6 | ardens ae || 35. Robus c || 
36. aut om. a || 38. Rotitans « | 39. Roganti interroganti ac || 41. Romphea a | 
uel spata add. a? | 42. Restra c | 43. Rofea e | an pulera c. om. a || 45. con- 
ieries a || 46. ardens om. a || 47. fulua « | 48. ualida a || 50. uel interrogat om. ὦ || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 165 


co 
σι 


Rostra pectora nauium [Ruseus spina longa iuncos ha- 
Rogrum lapsum bentem 
Rosa speciosa Rudentes funes nauis 
Roscidam rorem edidam Rupto turuine abruta tempestate 
5 Roscidum humidum Ruentis incruentes uel cum) im- 80 
Ruminat pecus cum paseitur petus?) inuadentes 
Robusta stabilis huminat regustat 
Rogat interrogat Rufus niger uel fuscus 
Roborare confortare Rurigena rure natus 
10 Roboratus confortatus Rudentem resonantem 
Roborat firmat] Rudus asperus 
135" De r et u Rupes scopuli uel montes 
Rubrum rubicundum Rupe cauata spelunca 
Rufatus sangume cruentatus Rudentes funes uelarum 
15 Rufata gladii hudus lignum spinosum 


Rumigerulus timoris opinionem Riticum lignum cum folus spino- 10 


portatus 515] 
Rupa ex utraque parte cauata 
Rursum iterum 


Riribus terris De s et a 136r 
20 Rura agrum uel uilla Nauiator obsculator 

Rusticus rus colens Sacer consecratus 

Ruseamus ad uillam eamus Sacratasede religioso loco 

Rilat rubro fulgore emicat Sacratius sollemnius aut deuotius 15 

Rutilantior splendidior Sacella loca sacra 
25 Rutilantius splendidius Sagax eautus uel uigilans 

Ruunt procidunt aut cadunt Sagatior cautiores sensus 


1) cum add. s. v. m. 2| 2) m ex n corr. m. 2 | 


2. Rostrum lapsus « | 4. Roscida roremedida « || 8. om. « || 12. om. ae || 


13. rubidicundum c || 14. cruentus ὦ | 16. Rubigerulus c | portans ae || 17. ca- 
bata c|| 18. denuo add. a? | 19. Ruribus ac || 20. agri «. agi c || 21. rucolens c. 
rusticolens a | 23. Rutilat «c | fulgo c || 25. splendidus e | 26. aut om. a. aut 
cadunt om. c | 27. Ruscos a | 29. turbine a | abrupta a || 30. irruentis et cum 
impetu inuadentis a | 31. fergustat a | 32. uel om. a | 36. scopoli a | 38. ue- 
lorum ὦ | 40. Ruticum a | cum om. ὦ | spinosum «a | secuntur in a glossae 
hae: Rumo gerulus rumoris inuentor, Rudora stercora, Rugitum ferarum sonum, 
Rumor murmur, Rupinas abruptas montium, Rus ager seu uilla (seu uilla add. 
m. 2), Rupea saxosa, Rudimenta initia noua, Rumor fama, Rudis nouus, quibus 
addidit m. 2: Rues ruinam, Rusticus dictus quod rus operetur idest terra | 
41. om. ae || 42. Sabiatur a. Suabiatur ¢ | osculatur «. obsculatur c || 45. sol- 
lempnius an ὦ | 47. Sanax c | an c. om. ὦ | uigilas ¢ | 48. Sagacior a. Sentatior c | 
cautior a, causior c | sensu ae || 


166 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Satius cautius Salebra uia inequalis 25 
Saltem uel nune aut aliquando uel Sacra iura sacramenta militaria 
certe Saurome nomen gentis barbare 
Salum mare Sacrum sanctum diuinum 
Salummersis profundo summersis Satellites regum amites 
5 Salsus sapiens aut ordinatus aut Saucius grauissime uulneratus 30 
temperatus Satago satis ago 
Sale conditus quod supra Saxira et utemilius intellegi possit 
Sales urbanitas acuminata?) 
Salebrosus asper Paliares cenas que fiunt a salis 
Salebra loca cultosa Mario sarculo 
10 Saltus silba uel mons Salacioribus uelleribus gratis et 35 
Saliuneula salices ab eo quod uelo- ^ asperis 
citer crescit Satrape purpurati persarum 
Salpicta tubicinator Sacro uiscere pars est ingentibus 
Sancit statuit aut sanctumfacit ^ proxima 
aut condit aut dicit Sabaa rete interpretatur 
Sanexit iussit uel definiuit Sagena retia 
15 Sambucus saltator Saginatur nutritur 40 
Safarium atrium templi Sagina pinguedo 
Saletum uirgultum Satagere festinare] 


Sandaraea genus coloris 
Sambucistri qui in eithara rustica Sambucinarius ipse qui dicit 


canitur) Sario cireonfodio 
~~ Sate Sari sarculo laxari*) 45 
30 [Sator pater et seminator Sarga non idoneus ciuis liber- 136" 
Sat satis est tatis 
Sacramentum misterium?) Sappapa qua sedule aeidum ui- 
Sartum consutum coniunctum num 
136" Sarga non idoneus cuiuslibet Satis est sufficit uel satis est 


1) gl. 20—42 om. cod. Vatic. 3321: lacunam. ex cod. Cass. sarcivi || 2) gl. 
add. m. 2 | 3) quae sequitur in Cass. glossa ad Salomonem spectans praetermisi || 
4) lexari m. 1: corr. m. 2| 

1. Sagacius a. Satatius c | 2. an ac | siue certe a. om. c | 3. male c || 4. Salo ac | 
profundus uel c | submersis a. mersis c | 5. aut om. a | ornatus e | uel ae || 
6. quo ὦ || 10. silua ac | 11. salices quod habet quod c | crescunt ae || 12. Salpita a | 
13. aut om. ὦ | an a| uel a | dixit c | 14. Sanxit c | uel om. ac | definiuit om c || 
15. Sangubus c || 16— 18. om. e | 19. Sancubicistria c. Sambucistria a | cythara 
ac | canit a | 43. Sancubiciarius ipse qui dicit c || 44. circumfidio «. circum- 
fodio ¢ || 46. cuius libet artis e. ciuis liberatis a | 47. Sappappa «c i quasi ac | 
dueacidum e. dulce acetum ὦ | 48. Satest ae | aut c || 


5 


10 


15 


157: 


20 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 167 

Satius melius uel utilius Scafa nauicula parua 
Sat sufficit Scaurum asperum uel nodosum 
Satagit deliuerat uel cogitat [Stagnum lacus”) qui non fluet 
Satis consequens Stoici philosophi uerissimi 
Sata messis Strofa?) fraus uel nequitia uel in- 80 
Sator arator iuriosus sermo 
Satera iugum Seaturrit ebullit 
Satellites ministri malorum uel Scilicet ergo rebera*) aut sine 

faetores aut socil dubio 
Satrapes prefecti persarum aut Scitus doctus uel eruditus 

fihstinorum Scienter perite uel docte 
Satigeri cilieio uestiti ioculares ^ Seiscitata exquisita 35 
Sauciar| uulnerari Scopuli saxa grandia 
[Saerilegus contra leges faciens Scrupea saxa nigra 
Sacrata lura sacratum carmen Serupulum contumelia 
Sacra consecranda uel sancta Sceuum sinistrum 
Samaria custodia Scita aut uel hanc rationem 40 
Sane!)] Scungere dolarae 

De s et ὁ Seludite saeparate uel cernite 

Sceptrum uirga regalis Serubra uetusta 
Scifi calices uel fialae Serobibus fossilis 
Scamtum summitas aut cacumen Scaturribat ebulliebat 45 
Scandit ascendit Scaptensulas argenti fudinas 
Scaurosos asper Scitulum cultulum 
Scifum calicem regium Sera uaniloquax 137" 
Scabrones bespe longe crura ha- Scripta dicta infixa uerua 

bentes Seirpo iunco 50 
Scandunt ascendunt Seropulus timor uel tedium 


1) gl. add. m. 2 | 2) a pro o corr. m. 1 || 3) t pro c corr. m. 2 || 4) a ex 
u corr. || 


1. uel utilius om. c|| 3. deliberat «ac | aut c. om. «| 5. messes ὦ || 7. om. c | 
8. uel om. ac | fautores e | ac «c | sotii c || 9. Satrape ae | perfecti ac | aut 
filistinorum om. ae | 10. celitio c. concilio a | iocularias c [ 12. legem ὦ 
16. om. a || 17. om. ac || 19. sciphi a | uel om. c | 20. Scaptum a. Scapud c | 
sumitas a | an ὦ | acumen c | 22. Scaurosus ac | 23. Scyphum a. Scipum c | ca- 
lices a | 24. uespe ac | longiora ac | clura c | habentia a. abentia c || 25. Scan- 
duunt c | 26. Scapha (a prior e corr.) a | 27. uel om. ac || 29. Stoci phylosophi 
seuerissimi ὦ || 30. Stropha a | uel om. « | uel iniuriosus sermo om. ὦ || 31. euullit a | 
32. reuera a | aut om. « | 33. 34. uel om. « || 36. Scopoli om. « || 31. om. a || 
39. Scedum a || 40. .om. « | 42. uel om. a | secernite a | 43. Scrabra a || 44. fos- 
solis @ | 47. Scytulum a || 48. Scurra « | 49. uerba ὦ || 51. Scripulus a | uel om. a || 


or 


bo 


168 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Stimulus conpunctio Scriptat frequenter inseribit 

Strages multitudo eadauerum Seurrula publicus inpostor 138° 
Screbes fossas Sconna sponsus 

Scrabre rubiginose Scuria sordes metallorum 30 
Scismata scissurae Scordiscum corium crudum 

Scoposa saxosa] Scortum meretrix uel adulterium 


Scenophegia casa uel tabernacula Scortator meretricum amator 
Scena theatri locus aut ludus mi- Scrupulum sollicitudinem uel suspi- 


micus cationem 

Scenici ludis dediti Scrupulosa suspecta '" δῦ 
Sceba sinistra Scurra quasi parasitus publicus 
Sceui sinistri uel peruersi qui non deserit cenas publicas 
Seatet ebullit uel efferuet Scrupea saxa aspera 
Seatabra aquarum emanantia Seribra librariis qui pertinet ad 
Seelera fragitia uel crimina libri et chartas') publicas 

5 Scille saxa latentia in mare Serupulator sollieitator 
Sciscitatur interrogatur aut consuli [Scordalus ferox 40 
Sciscitare interrogare Scopulus petra in mare 
Scitissime scientissime Scida secta 
Scisma dissensio Scena theatri locus 
Scissum ruptum Scelerum furor parricidalis insania 
Seindit, diuidit Scilleus ferocissimus 45 
Scite erudite aut eliganter Scilicet coniunctio rationalis que 
Scytthia proumcia sensum rerum comoneat?) 
Scytha ciuis exinde Scrufetarii uiles adque contempti 
Seius doctus uel gratarii 
Scipiones uirge consulum Scelus erimen] 


1) r add. m. 2||2) co add. m. 2, om. m. 1 | 


2. sequitur in a: Strauo qui unum oculum tortu habet | 4. Scabre « | se- 
cuntur in a: Strionicis mimicis et Stipasse condempnasse || 6. Scopolosa ὦ || 
7. Scenofegia c | caustum tabernaculum c | tabernaculum a || 8. teatri c | locum c | 
an ὦ | mimimieus c || 9. ludo c | 10. Sceua a || 11. uel om. ae || 12. Seadet euullit c | 
uel om. «c | efferbet c | 13. Scatebra c | emantia c || 14. flagitia «c | 15. in mare] 
uel criminare a | 16. Scessitatur c | interrogat consulit a. interrogaturam con- 
soluit e | 17. Scissitare c || 21. diludit a | 22. an eliganter a. om. c || 23. 24. Seitia 
ciuis exinde c | 23. Scitia a | 24. 25. Scius ciuis exinde doctus a || 27. Serib- 
titat e | seribit ae | 30. Seoria ac || 32. uel adulteri a. om. c || 33. Scortor a | 
meretricium a. meretritium c || 34. suspigationem c || 35. Scrupulose c || 36. sce- 
nas ὦ | 38. Seriba e corr. a. Scriba c | librarius ac | libros c | et cartas ae | 
scribendo puplicas a | 39. Scrupulatur a | 41. Scopolus a | mari a | 45. Scel- 
leus α | 46. que — comoneat om. a | 47. Scrufertarii a | atque « | uel gratarii 
om. a || 48. om. a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 169 


De s et e Seorsum separatum 

Secus aliter Sepit munit 
Secernit separat [Senecta senectute defecta 30 
Sector usurpator Sertor cultor 

5 Becutus imitatus Secutus imitatus 

138" Sectatus secutus Senipex equs uel cornipex 
Secundis prosperis Semnion monasterium 
Secundarent in bonum conuer- Seuerus uerticus uel iratus 35 
terent Seron sepulchrum dolorum corpo- 

Secreti electi rum 

19 Secordes stulti Secta mstitutio 1891 
Sequester suspector pigneris Setegeri^) caprarum grex 
Sedulus obsequens uel offieiosus — Serpulum puleium campestrem 
Sedulitas ulanda officiositas Seu siue 40 
Sedulo curet sollicite agat Secessio remoto loco 

15 Sedare placare Segetes messes 
Sed tum sed tune Sero tarde uel aliter 
Segnis neglegens piger') aut letus Sequius aliquius uel longe 
Segnities”) tarditas torporis Serua ancilla 45 
Semicintium’) quod dimidiumcingat Seue seuientes 

20 Segnibus pigris Seditio dissensio uel discordio 
Sensim molliter uel leniter Sedes domicilia 
Sent sordida Seuum infernum 
Sentes spinae Septum apparatibus armis cireum- ὅ0 
Senium senectutem data 

2 Sententiam decretum aut con- Setres animos ignitatos 

silium Seruitum seruitium 

Sensit intellexit aut paulatim Serene uestiae latissime in mari 
Sententiosus integre iudicans Seclusa addita uel inclusa 


1) pigner ante corr. || 2) Segninities ante ras. | 3) m post e ex n corr. et n 
8. v. ser. | 4) Sectegeri ante ras. || 

1. om. ac || 4. Sactor @ | 5. imitator « | 8. Secundare ὦ | in bonam a in 
unum c | conuertere «| 10. uel fatui add. ae || 11. susceptor b || 12. uel om. ac || 
13. blanda ae || 14. sollicide c | 16. Set tum a. Sedtuum c | set a || 17. neglegens 
om. c | an c. om. « | lentus ac | sequitur in a: Segnens piger an lentus || 18. Se- 
gnicies c | torpor « om. c | 21. lenter a | 22. Senta «c || 25. Sententia a. 
Sentia e | an ὦ | 26. uel paulatim a. om. c | 32. Sequutus ὦ | 33. equus a || 
35. om. a || 36. sepulerum « | idolum corruptiue a | sequitur in a: Securus uere- 
dicus: ef. ad 170, 19 || 39. campestre a | 40. Sed « | 41. semoto a | 43. om. a 
44. obliquus an a || 47. uel om. ὦ | discordia a || 50. Septa a || 51. Sedres a | incogi- 
tatos a || 53. bestie ὦ | in om. a | maris ὦ | 54. addicta (c s. ser.) a | uel om. a | 


10 


1991 
ἜΣ 


σι 


25 


170 


Sellatus hensis more sterrarum 
fulgendum 

Seminatur uel pater 

Sectatur sequitur uel insidiatur 

Sentes uiae speciose 


5 Seereti diuisi uel separati 


Senet se ipsum 

Serotinum uespertinum 

Seuerus iratus] 

Sepsit circumdedit 

Seponit sequestrat 

Series hordo uel tempus longum 

Serit dicit aut seminat 

Seruit dixit aut seminauit 

Serpit natae uel penetrans 

Serpit inualescit') aut crescit 

Serenus laetus aut placidus 

Sertum coronam ex floribus factam 

Serent dicerent 

Seria modestia uel grauis 

Seuerus instructus uel inremissus 

Seuitia iracundia 

Seberitas integritas iudicii uel di- 
strictio aut rigor 

Seuit furet uel fremit aut insanit 

Seuum sinistrum aut malum 

Secundus heres nepus 

Sebenites lapis persicus euius can- 
dor eum luna crescit adque de- 
crescit 


1) t add. m. 2 s. v. | 


T2898 Tam. (ai 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


[Seiungere separare 

Seclusum apertum uel diuisum 
Secus uirtus 

Semiferi dimidio feri 30 
Sepius multotiens uel frequentius- 
Sesignare designari 

Sequar adsequar uel adsentiar 
Seret adfirmat 

Seruus malus 

Seruntur inputantur 

Sequester pedi equus aut discretor 
Secludet dimouet aut iunget se 
Septus circumdatus 

Segetes manipuli messis 

Senipes claudus 

Sepe dictus frequenter nominatus 
Seuocat ad remotiora uocat 
Secubat sequestrate cubat 

Senio merore 


35 


40 


Sequester interpres 46 


Sequius sermo 

Sententia deliberatio 

Sentio aduerto 

Seruat obseruat 5) 

Segregat sequestrat 

Serio cum grauitate aut ualde 
omnino 

Sere plane 

Serius tristis 


Sed resurrectio 55 


| 3. uel om. « | sequitur in a: Sector cultor || 4. spinose a || 


5. uel om. a | 6. Semet a | 11. ordo ae | 12. an «| 13. om «| 14. om. c | natat 
an penetrat «| 15. 16. an « | 18. Sererent ac || 19. om. c | sequitur im c: Seuerus 
ueridicus | 20. uel om. ac || 22. Seueritas ac | iuditii e | uel om. a. uel — rigor 
om. c | uel rigor animi a || 23. faret c | uel om. «c | fremet c | uel insanit ac || 
24. Sebum a | uel ac || 25. om. c | nepos a | 26. Seuintes a. Seuinites c | psuus c | 
crescere ac | atque a | decrescere c. decrescere monstratur a || 28. uel om. a || 
31. 33. uel om. «a | 36. inpotantur « | 37. pedisequus an a || 38. aut om. a | se 
iunget «| 41. Semipes «|| 47. sermo] secus «|| 52 an a || 


140r 


σι 


10 


15 


140" 


20 


25 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 111 


Serui a seruando Simires soni graues 
Seriantem necessariam rem Situs postio uel amor 
Sertam corona florium Siticolosus qui semper sitit 30 
Sedule frequenter Silere tacere sollemnia sacra 
Sescitat interrogat Silice lapide 
Serpit possidet Siqua fastim si quomodo patia- 
semota offectam uel seques tur 
Sepe frequenter uel adsiduae Sirtes duo sinus africe 
Mese se ipse Sinus receptacula 35 
Seditio disceptatio aud!) confusio Sidunt sedunt 
Sfalangius musca uenenosa Sidus gladius acutissimus resplen- 
Senatores senes?)| dens 
De s et i Sinum unda uel ripa 

Sicarius latro Sine nomine sine dignitate 
Sidus gladius Sistinere consistere 40 
Sidera caeli luminaria fidere tempore 
Signanter euidenter aut expresse Sin quesi 
Significantius expressius Sila siluax uanis siue maris in- 
Signat exprimit clusio 
Signifer auctor uel qui signa fer Sinus excessum fluctibus litus aut 
Signum indicium fretus 
Silanus tubos Sistit statuit aut exiliuit 45 
Simultates lites uel dissessiones Siqua tegunt qui caelant 
Simultas dolus aut lis Sistimur conlocamur 141" 
Simulacrum imaginem aut simili- Signitio stultitia 

tudinem Sica genus armorum est simile 
[Sinistrum contrarium uidubie hoe uero utuntur qui 
Sinciput dimidium caput aput hitalos latrocinia exercent 


1) u s. scr. m. 1|| 2) gl. add. m. 2| 


1. secuntur in a: Scopos intentio, Stercus abstercena uocatum qui studiosus 
in agris cultoris extitit | 2. Seriam rem « | 3. Serta a | florum a | sequitur in a: 
Semianimis semiuiuus || 7. affectam a | sequestrata « | 8. uel om. « || 10. aud 
om. a | sequitur in a: Sepire cludere | 11. Spalangius a | 12. om. « || 13. om. ac || 
14. publieus add. c || 15. Sica gladius οὐ Sidus stella ac | 16. lumizaria celi a || 
17. aut om ὦ | 19. Signit c | exprimet ac || 20. auctor uel om. a | qui signa 
feret a. qui sie significaret c | 21. inditium c || 23. uel contentiones a. om. c | 
24. solus a | an litis a | 25. imagine an similitudine a || 27. Sincipud a | capud a || 
28. Simores a | grauis a | 29. humor ὦ || 30. Siticulosus a || 31. sollemnia sacra 
om. @ | 32. Silici lapides « || 33. Sequa a | patiantur a || 34. Syrtes a | duos a || 
37. om. a@ || 39. dictate a || 40. om. a || 42. quesiti a || 43. silua interpr. a 
44, exesum @ | litus an flexuamnis siue maris inclusum a: cf. 43 || 45. om. a | 
48. Signatio «| 49. bidubie ὦ | uero maxime a | italos « || 


σι 


10 


20 


bo 
σι 


172 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Simotus lis inimicitiae uel con- Sisto exibe aut statuo 


tentio Sititur statuitur 
Singultus ploratio hominis Situm senectutem uel uetusta- 
mitra antiquitas tem 
Situm mundum naturae Siti positi 1410 
Sirdis sidus ardentissimus Situs positus aut positio aut con- 30 
Siuit permisit positio 
Sino quodsi [Sirulus genus piscis 
Siquategunt quae caelant Siliquastrum selle genus 
Simus dieitur naso presso] Similas defferis uel confingis aut 
Singultum qui loquitur per glut- ^ premis 
tuos Sidolo ualde sine dolo 
Singillatim per singulas uices Siui permisit 35 
Sine diserimine sine periculo Si iure est si utile est 
Synonima cognominauilia Sinus excelsum fluctibus aut fle- 
Sine cauillatione sine argumento xura maris uel annis inclusum 
5 Singraua cautio uel scriptio Sicofanta circonuentor 
Sin sinon Sinit permittit uel patitur 
Sinistrum auersum uel contra- Simbolus collectis numuis 40 
rium Silere tacere 
Sine mente sine uolumtate Sinergium cooperatione 
Sine permitte Sicomorus ficus fatuas 
Sinunt permittunt Sirna dictio longa 
Siquidem si tamen Sirenensis corruptio uel signi- 45 
Siqua si aliqua aut quecumque ficationis 


Siquo minus si aliter quam dico Singulus suggultium 
Sirtes scopuli supra') dorsum Sibimet sibi ipsi] 
maris De s et o 


5 Sistit statuit aut exiliuit Sobrinus qui de sorore nascitur 


1) u s. v. ser. m. 14] 


1. lites inimicitiam contentiones a || 5. Siris ὦ | 8. om. ὦ || 10. glutuos c || 
11. Sigillatim c || 13. om. ὁ | cognominabilia ὦ {| 14. tabulatione c || 15. Sin- 
graba a. Singrafa c | 17. aduersum qe || 18. uoluntate ac | 22. an quacumque a || 
23. alter e | 24. scopoh ac | suprum c | 25. uel c. om. a | exibuit c | 26. exibeo c. 
exhibeo ὦ | uel a | 27. Sistimur statuimur a | 28. uel uetustatem om. c || 29. posi- 
tiones a | sequitur in c: Siuerit potuerit | 30. uel ac | an (aut c) conpositiones ae || 
33. Simulas differis confringis ὦ | aut premis om. a || 35. permisi a || 37. om. a || 
38. circumuentor ὦ || 39. uel patitur om. a || 40. nimbis a || 41. om. a || 42. coopera- 
tiones a |, 42. Sicomoros ficus fatua a || 44. Syrma a || 45. Siremsis a | collectio a | 
uel om. «| 46 singultium a || 48. om. ac || 49. sororem c || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 173 


Socius amicus Sonipes equus pedibus sonans 
Sophysma') conmentum uel con- Sonipes equus 25 
fictio aut figmentum eo quod [Sospites salui uel incolumes 


fingitur Sospes saluus 
Sodales sedentes Sontes renocentes 
142" Sophia sapientia Sollertia sollicitudo 
ὅ Sophistica argumentosa uel callida Soboles nati uel progenies 80 
Sofistice argute uel captiose Socordia stultitia uel nequitia 
Sophista peritus Solitudo locus desertus 
Solamen solacium uel consolatio- Solis labores discursos diurnos 
nem Soluit liberauit?) 
" Bolatur consolatur Soluite corde pellite animos a ti- 142" 
19 Solers ingeniosus aut astutus uel ^ more 
cautus Solium regalis sella 36 
Solertia astudia uel uigilantia Soluuntur deuilitantur 
Sollemnem religiosae Sollemmitiulit diem restituit 
Sollemnia annua Sonoras grabiter sonans 
Solidum firmum uel fortem Sollemnitas dies festus 40 
15 Soles dies Sol ruit sol occidit 


Solistidium quia dicitur in ipso Sonorus sonus grauis 
die uno momento quasi sol cre- Soeratici genus filosoforum 


scere Socordia stultitia aut neglegentia 
Solum terram Sospitantes sana uerba 45 
Somnum quando dormimus Sodales familiares 
Somnium quod uidemus Sodes fustes ab utraque partes 

?0 Bons nocens acuti 

Pontes nocentes Sollemnitas laetitiae uel conuentus 
Sonoras bene sonantes Solabor dolores lababant 
Sonores somno graues?) Sophistice sapienter 50 


1) post y del. à m. 1|| 2) u pro b corr. m. s. XV | 3) b m. s. XV corr. ex u || 


1. Sotius e | 2. Sofirma ac | aut] an a | figitur c || 3. om. c || 4. Sofia e | 
5. Sofistica c | argumentas aut calida e | 6 Sophistice a || 7. Sofista peritur e || 
8. solatium c | consolatione ὦ | 9. consolator a | 10. Sollers ac | aut om. ae | 
11. Sollertia «c | astutia a. stutio c | an « | 12. Sollempne a. Sollemne c | 
13. Sollempnia ὦ | 14. uel fortem om. c| 16. Solstitium a. Solistitium c | dicitur 
ipsa dies c | 17. terra ac || 18. Somnium c | quod ae || 24. om. c | 25. om. a | 
26. uel om. a || 27. om. a || 28. rei nocentes ὦ | sequitur in a: Sopoli saxa grauia || 
30. uel om. « | 31. uel om. « | 33. dies cursus diurno «@ || 35. pellite om. a || 
36. sella regalis a || 38. om. a || 39. grauiter a | 40. Sollempnitas a | 43. philoso- 
phorum a | 44. aut om. « | 47. parte « || 48. Sollempnitas ὦ | uel om. a | con- 
uentu a | 49. lababam a || 


e 


1 


c 


143° 


τῷ 
ς 


114 


Sodes sie uibas 

Solieismus uitium sermonis] 

Sopor leui somnus 

Sonix quus 

Sopitum sedatum uel repressum 
aut extinctum 

Sopit extinguit uel conperit quod 
ardet 

Sopitum somno grauatum 

Sortitur adipiscitur 

Sors condicio uel euentus 

Sortes fata 

Sortum coniugium 

Sorte electus qui sorte eligitur 

Sororius sororis filius 

Sortilegus qui sortem dat 


5 Sorech!) dilectam sut est in esaiam 


Sollicito cauto 

Sospes incolumis uel sanus aut 
saluus 

[Sordida angusta 

Solio sedili regio uel sella regali 

Sortiti sorte diducti 

Socordes stulti uel stolidi aut fatui 

Solstidium statis terminum 

Sofistica sapientia 

sollicitum 


inquietum uel odio- 


sum] 


1) e s. v. ser. m. 11 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


De s et p 25 
Spatiatur deambulat 
Speratu fiala ingens 
Specimen indicium uel signum 
Spectat uidet 


Specum speluncam 


30 

Spernit contemnit 

Spraetus contemptus 

Speratesedicu prosperi fluentes 

Spectauilior sublimior 

Spectacula ubi omnia publicis uisi- 35 
bus prouetur 

Speculantem obseruantem 

Spectabant suspicabant 


Spectatus prouatus 143" 
Sperno fastidio 
Spiramine sancto spui sancto 40 


Spire nodis quibus se ligant ser- 
pentes 

Spira flata miratur 

Spondit promittit 

Speculatio inspectio 

Spondit pollicitus est aut promisit 45 

[Spiri nodi uel funes 

Spicus spicas 

Specimen ingenium 

Spirantem secundi prosperati uel 
flati 


1. uiuas « | 2. Solecismus a || 3. leuis ac | somnys c || 4. om. c | equus a || 


5. 6. om. a 


5. Suppitum c | 6. eo quod ardebat c || 7. Sobpitum c | 8. Sortitus c | 


9. conditio c | euentus (uentus m. 2) a || 12. om. a | 14. dat sortem ac || 
15. Soret c | sicutiest a. sicitié c | in esaia a. in esale c | 16. om. c || 17. inquo- 
lomis aut c | siue a. an c | 19. sedis religio a | regalia a || 20. deducti a | 
21. om. a || 22. Solsti tium a | estatis a | 23. Sophistica a | 24. otiosum « | se- 


quitur in a: Sopita ansopita 


25. om. ac | 26. Spaciator c | 27. Spera fiaela c || 


28. inditió c | 31. contempnit a | 32. contemtus ¢ | 33. secundi a. secunde e | 
prosperis flante ae | 34. Spectabilior a. Stabilior c | 35. a publicis c. puplici a | 
usibus a | prebetur « | spatio add. c | 37. suspicabantur a || 38. probatus a || 
40. Spiraminisco c | spiritu ac | 41. Spyre c | nobis c | quibus eligit c | 42. Spirat 
ac | flat anmiratur a. flaut aut miratur c || 43. uel pollicitus est add. a || 44. om. c || 


45. 47. 49. om. a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANT 3321 M5 


Spero credo Stoici philosophi seuerissimi?) ὀ 25 
Spreuit contemsit| Strofa fraus uel nequitia 
Sponda lectum Stimulus conpunctio 
Sponte uolumtate Strages multitudo cadauerum 
5 Spontaneus uolumtarius Strambum qui unum oculum tor- 
Spolaria exteriores cellule bal- ^ tum habet 
nearum Stronicis mimicis 80 
Spurcitia inmunditia Stipasse condemnasse | 
Spurus qui ex matre nouile est Statio abstando 
matre infimo nascet Strata uia munda 
Spurius meretricius Strages occisiones 
19 [Specifiea pulchra uel speciosa Strangulat uarlat 35 
Sphera pila ingens Strepitum tumultum 144" 
Species’) imago aut forma Strenua fortis 
Spiris uoluminibus ex gyris Sterclinia scopoliarum aceruus 
Spelea recessus umbrossus | Stemma generis nouilitas 
ι Des et q Sternit interficit aut occidit 40 
144" Squalentem sordidum Sternimus occidimus 
Squalor orror aut egestas aut ari- Sterno exitia uel tinuatio 
ditas Sterillum uarba de crapra iocai 
Squalor mquinatio Stigmata signa uel cicatrices aut 
Squalet sordet puncta 
0 [Squamea squamosa uel sordida — Stipulatur testatur 45 
Squalidus incultus Stirpis origo uel radix 
Squalore situ Stipem modicitatem 
De s et t Stipites modicitates 
Stagnum lacus qui non fluet Stipis modicus 


1) post Spe erasae ci litt. || 2) ante u deleta est eadem littera manu s. XV || 


2. contempsit a || 4. uoluntate a. uoluntatem c || 5. uoluntarius @, uoluntaris c | 
6. Spoliari ¢ | ualnearum (ualearum c) cellule «c | 7. Sportitia c | 8. nobile ac | 
et patre «c | infirmo c | nascitur «c | 9. Sporius c. Spurios a | meretricios a. 
meretritios c | sequitur in c: Specimen siguum future uirtutis | 10. pulcra a | 
uel om. «| 11. spera α 12. an «| 13. ex gyris om. a | 14. inbrosus « | 15. om. 
ac | 17. error a | aut om. a | gestas a | uel ac || 18. om. c | 20. uel om. a 
23 et 25—931 om. a hoc quidem loco: cf. ad 168, 2 et 4 | 24. Stagnus a | 32. Stati c | 
astando « | 33. Stracta c | munita «ac | 35. Stragulat c | 36. tumultu a. tumu- 
lum c | 37. forcis c | 38. Sterquilinia a. Sterquinia c | scopiliarum aceruus a. 
sclopi arma ceruus c | 39. nobilitas «c || 40. Stremit c | aut om. a || 41. om. c | 
42. uel om. ac | extenuationes a. extinuationes c | 43. Sterilum c | barba ae | 
capra e | iocat ex locat a. locia,c || 44. catrices c | an a || 46. Styrpis a || 
48. Stipit c || 49. secuntur im c: Stix uorago, Stricto pugione euaginato gladio | 


or 


10 


_ 
e 


145r 


176 


Stridor strepitus 

Stipat congerit densa 

Stipant congregant 

Stipatus circumdatus aut cireum- 
fusus 


5 Stilo ligneo sude exacutus 


Stridunt sonant 

Stica tunica 

Stimulat agitat uel antigat aut 
incitat aut monet aut urget 

Stolidus stultus 

Stoltomalus qui stultus es malus est 

Stropola impostura 

Strouam uariatim et semet inuicem 
continentes 

Strofa argumentatio suffugi 

Strofa fraus aut nequitia 

Strofium pallium uirginalem 

Strefea aspera prominentibus saxis 
cacumenta 

Stuprum uirginitatis perditio 

Stupet miseratur!) 

Stuporatus stupefactus 

[5tigmata hornamenta regalia 

Stimulat urget uel incitat 

Strages prostratio corporis 

Strictum summatim 

Stix uorago 

Stricto pugione euaginato gladio 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Stromatis commentariis scientiae 

Stromateas opus uarium 

Studis exercitationibus 

Stridentibus ferbentibus 

Stipant condunt 

Stipante caterua ingentem multi- 
tudinem collecti 

Stagna collectio aque 

Sternit deiecit 

Stabili firmo 

Studia diuersas artes 

Stridor strepitus 

Sterpere clamare 

Storas ligni genus 

Stipendium labori fructum ?) 

Stomo partus 

Stermenta internutationes 

Statas statutas 

Stolones maiores succre- 
scentes ita dicuntur a sauinis| 

Studia in contraria 


ramuli 


Strues congregatio lignorum 

Stromates tamquam opus uariae 
contextum 

[Stola uestimentum 

Strenuus efficax uel utilis 

Stricto pugione stricto gladio 

Stultatus qui deferre nescit 

Stipite arbor nudata folus 


1) r pro s corr. | 2) laboris corr. et fructus 2n marg. scr. m. s. XV | 


2. densat ac || 4. an a | cireumfusos c | 5. sede c | exacuto c. exacutum a || 
6. sanant e| 8. uel om. ac | instigat ac | aut om. ac | incitat om. c | aut om. ac | 
admonet e | aut urget om. ae || 9. Stollidus ae || 10. om. a | Stultomalus c | es] et ¢ | 
sequitur in c: Stolidus stultus | 12. Strofam c | semed c | continentem 6. om. a || 
13. argumentacium c | suffugii c. om. « | 14. aut om. ac | nequitia om. c | 16. Strofea a. 
Serupea c | saxas e | cacuminata c. acuminata «| 17. Strupum «. Struprum c | 
perdictio ¢ | 18. miratur «c | 19. Stuperatus c | 20. ornamenta a || 21. arguet a | 
uel om. a || 22. om. a || 24. 25. cf. p. 175, 49 || 27. Stromatas a || 29. feruentibus a | 
31. ingenti @ | multitudine a | collecti om. a | 37. Stirpere a || 38. secuntur in a: 
Strictim summatim, Strepere clamare | 39. laboris « || 40. Stamo a || 41. sternu- 
tationes a | 42. statuatas « | 43. maioribus « | succrescentes « | sabinis ὦ || 
46. Stromate a. Stromat c | uaria c | 48. uel om. « || 49. om. a || 


30 


40 


45 


145" 
50 


ee 


e 


10 


1 


σι 


1401 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 Buy 


Stiua manica aratri 

Stilo graui scriptura 

Storia omne quod sterni potest 
siue de pelle factum siue aliquo 
genere storiam dicebant] 

De s et u 

Sua sponte sua uoluntate 

Suauium obsculum a suauitate 

Subactis deumetis uel edomitis 

Sub astra sub caelo 

Subcubuit uictus est 

Subcentor subsequens 

Sub dicione sub potestate 

Sub diuo in rore sub patenti caelo 

Subdolus subtilis 

Sub aequa libra sub librato iu- 
dicio 

Subegit coegit 

Subsecutus subrogatus 

Subinde frequenter 

Subdiu refugium uel certantes 

Subit subcedit 

Subicio respondeo addo uel sub- 
iectum facio 

Subiciunt subponunt 

Subnt intrauit 

Sublimatus exaltatus 

Sublatum subtractum 


ὅ Sublegit subtrait uel collit 


1) post uer erasa a || 


Subnexa subiecta uel supposita 

Subolis filiis 

Subpeditantia qua facultas sub- 
peditat 

Subpeditabat pendebat aut pre- 
stabat 

Subplex praeces fundens 30 

Supparent suppleat aut pareant 

[Susurrat murmurat 

Suspensus induuius uel inconstans 

Subpeditat subministrat 

Subnixus humilis uel subpositus 35 
aut imeumbens 

Suopte suo ipsius torridum 

Suntu esto 

Suffectus subrogatus 

Suggiluit gule manus ingetit 

Succensor inflammator 40 

Subpetit subest 

Suggerit ministrat 

Subdo subicio 

Subsciua subsequentia uel succen- 
dentia uel dolosa 

Subsidium refugium uel tutamen 45 

Submergere obruere 

Sunt mici habeo 

Sub moenibus prope murus 

Sub uertice") sub cacumine 

Subeorum regio ubi tus nascitur 5 


1. Steua a || 2. graffio a || 3. secuntur in a 9 glossae aliunde illatae: cf. praef. | 
4. om. ac | 6. osculum sine a a. obsculinia e | 7. deuictis a | edomitus c | 
10. sobsequens a | an cantor add. «c || 11. Sudictione c | 12. Subibo c | patente a | 
14. iuditio c | 15. coit «|| 16. Subfectus subrogatis c | 18. certamen ac || 19. sub- 
sedit a. succedit c || 20. Subitio c | suspendeo c | ade c | uel om. ae | sub- 
iecto ¢ | 21. Subiunt « | suponunt c | 25. uel om. ac | collegit a. colligit c | 
21. om. a || 28. subpeditas « || 29. aut om. a || 30. precem a. pcem c [ 31. sup- 
pleant «c | an parent c. appareant a | 33. indubius « | uel om. a | 35. humilis 
subcumbens interpr. ὦ | 36. om. a | 37. Sunto a | 39. Suggilluit « | ingecit a || 
44, Subsiciba « | uel om. a | succedentia a || 45. uel om. a || 47. om. a || 48. muros a || 


50. thus a | 
Corp. gloss. lat. tom. IV 


12 


146" 


1 


σι 


ς 


σι 


bo 
e 


2 


τ 


118 


Suadet ortatur 

Subsole iminente estate 

Surgunt statuunt 

Superis concessit 

Subobtentu proprio nutu 

Superne superiori parte 

Subdibo sub aeris axe 

Superauimus superuiximus 

Supra caput astit subito peruenit 

Subigitant remigant uel conpellunt 

Subicit cogit | 

Subtegmen subuelamen 

Sunipes equus] 

Subprimit abscondit aut occultat 

Subrigat subsistit 

Subrigens erigens 

Subrige caput humiliate 

Subsistit paululum stetit 

Subnixi circumdati 

Subsedit suecedendo subsedit uel 
paululum sedit 

Substituit in locum decidentis con- 
stituit 

Subtrectatur substituitur 

Subrinum locus ubi sunt alique 
species 

Successor subsequenter obtimens 
locum 

Successu ebentum 

Succentaratur accingitur 


2. inminente a || Y. Subdiuo a || 9. 
pellunt om. a | 14. aut om. a | ocultat 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Sucus uirtus 

Sudum serenum 

Suffragium auxilium. adminiculum 
aut interuentum 

Suffragatur opitulatur aut fabet 

Suffit subrogauit aut subsistit 

Suffraginatus precisis cruribus 

Suffit subministrat 

Suffectus substitutus in locum de- 
cidentis 

Suggestu suggere hoe es humiliter 147" 
nuntiare 


30 


Suille porcine 36 
[Sulcus carine ductus 

Sustinet patitur 

Suggestu suggestione 

Sugis tristitia 40 


Suspense dubie cogitationes 

Subpeditat suggerit 

Suspicit superiore parte aspicit 
uel ueneratur 

Subnixus humilis 

Sublimis altus uel praeclarus 

Suscenset irascitur 

Suggir tristitia 

Suburra sonus quolibet 

Subia obsculatur 

Sueuiter sueuit crudeliter 

Subdit supponit uel obicit 

Suggillat suffocat uel stranguilat 


45 


capud ὦ | super uenit a || 10. uel con- 
c || 17. om. «a || 18. in locum decidentis 


constituit interpr. c || 19. om. c || 20. om. c | succedendo om. a | possedit a | uel 
om. a ἢ 21. om. e: ef. gl. 18 | secuntur in a: Sudes palum et im ac: Subtexunt 


opponunt abiciunt (aut abitiunt c) | 22. 


Subtractatur a. Subiectatur c | 23. Sub- 


tirinum e. Subtrinum a | sumunt a. suuntur c | speties c || 25. euentu ac || 
26. Suecenturatus a. Succenratus c | accinctus a. accintus c || 29. uel admini- 
culum c | uel ae || 30. obpitulatur e | an ac | fauet a | 31. Suffecit ac | subro- 
gabit e | an 6. om. a || 32. om. a | crucibus c | 33. om. a | Sufficit c || 35. Su- 


gestu c | suggestione interpr. a. 


suggestio interpr. c | sequitur in c: Suggillabit 


guile manu iniecit | 39. om. a | 43. Suspicet a | 45. uel om. a | 46. Succensit a || 


49. osculatur « [ 51. 52. uel om. a || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 179 


Suffragium sollicitudo uel auxi- Summatim partibus aut singulas 30 


lium summas 
Suspensus sollicitus Suptuarius que erogat sumptus 
Suboles nati progenies filu Suppetitum refugium 
Summi excelsi Suppeo rogo uel inanimo 
5 Succentor subsequenter cantat Suprestitio superflua 
Sub pectore in animo Suprestitiosus falsus religiosus aut 30 
Suspicit sursum aspicit idolorum eultor 
Sus porcus uel porca Superuo claro edito 
Suum porcum Supercilio tipo uel fastidio aut 
10 Subdorespondeoaddoautsubiectum ^ superuia 
facio Suppremo nouissimo aut summo 
Supera uince Suppremum excelsum 
Subseciua subsequentia uel suc- Supex omnia utensilia domi 35 
cedania Superba crudelia 
147" Suspito salto Supplicia poenas 
Subrogare substituere Supero ascendo 
15 Subrogat substituit Supprestiti uiui filii 
Sublicius fons qui inter erus materie. Suprestes superuibens aut filius — 40 
est aquas subliquitur!)| Suppremus altissimus uel nouissi- 
Suinum porcinum mus 
Suleatur diuiditur Supplicat rogat 
Sumit accipit [Subsiciuum semperuacuum 1487 
20 Sugillet condemnet Subaquilus subniger 
Sumsit accepit Submusim murmuranter uel ti- 4; 
Sumite accipite uel arripite mide 
Summissus inclinatus Suppetebant siccurrebant 
Summissi supplices Succedantum successorem 


1) mons in marg. add. m. 1 || 


5. cantans a || 8. porcus uel om. a | 10. an a [ 12. uel om. a | succedanea a || 
13. saluto ὦ | 14. sustinere a || 16. om. a || 20. om. c | Suggillet condempnet a || 
21. Sumpsit a | uel om. ac | arripite om. c || 24. suplices c | 25. Summati c | an a. | 
quod ¢ | somnias c | 26. Sumptuarius a. Sumtarius ¢ | qui ac | sumptos c | 
27. Subtinum c | 38. Subpeo c. Suppleo a | uel om. ac | inanimo om. a || 29. Super- 
stitio a. Supestitio e | an (aut c) superua institutionis obseruantia add. ac || 
30. Superstitiosus a. Supprestitiosus c | an « | 31. Superbo a || 32. typo a. 
thipo e | an a | uel « | superbia ac || 33. Supremo c | an a | 35. Supplex c | 
domus ac | 36. Superua c || 37. Supplitia e || 38. adsiendo c || 39. Superstiti a. 
Suprestiti e | uibic | fibii c | 40. Superstens a. Suprestens c | superuidens c | an a | 
41. Supremus diissimus sine uel c || 42. Suplicat c || 43. sequitur in a: Subcenturiatus 
dicitur qui numero priore suppletur et succenturiare est quasi peruenturie uicem suc- 
cedat ad manus | 45. Submissum «a | murmurantes a | uel om. a | 46. succurrebant a | 

19* 


180 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Suppara paulo minus quam pariam Suspicitur suspicit aut ueneratur 
uel tinice que et subucule di- Suspiciendo sursum aspiciendo 
citur Suspensi solliciti uel suspecti 

Sudum serenum post plubiam die- Sullieitu!) suspensu uel suspecto 
tum a sudore humoris uel quasi Suspectant aspiciunt 
semiundum uel siceum idest sine Suspicienter uenerauiliter 


dubio Suspensa sollicita 
Sublustris non omnino tenebrieosa Sustenta tolerata| 
Subigitionibus sollicitationibus Sustulit sursum tuht 
s Subtiles subrectionibus et frau- Summatim cito 
dibus Suffragator patronus 
Supes suppinipes idest suppinis Subpeditat subministrat 
pedibus Subrectam inclinatam 
Sugitantes sollicitantes Subcenturatus adiunctus 
Succidaneus successor Subcendia fomenta 
Subsicium subsequens Supprestiti uibi 
10 Sucula sadas grece uirgilias Suacte sua natura 
Sustulit nutriuit Sufficit subministrat 
Summus maximus] Supprimit abscondit uel occultat 
Superuacuus non necessarius Subigunt augunt 
Superat restat Supplicibus humilibus 
15 Superaria uestis que super induitur Subseruias subat uel quiescas 
Suscensit mputat uel irascitur Susurrat murmurat 
Suscensus culpatus Subsistit sufficit uel praeualet 
Suscenset detrahit uel culpat Sumam accipiam 
Suspiritu suspirio Suffarcinatus subbrachi earricatus 


20 Suspendio suspensio uel stranguila- Suscitantes dormientes 
ticius Sui loquens 


1) Su ex So corr. m. 1 || 

1. pariam om. a | tunice a | dicitur om. « || 2. pluuiam a | semihudum a || 
4. Subicitationibus a || 5. subreptionibus a | sequitur in a: Subantes libidinantes || 
6. Suppes a | supinipes ὦ | supinis « || 8. Succedaneus a | 10. suda a || 13. ne- 
cesfarius c || 15. Superaria uestique c | sequitur in c: Supplodi excludi || 
16. om. a | inputant ante corr. c | uel irascitur om. c | 18. Suscense c | detrait 
«c an culpat e. irascitur ὦ | 19. Suspiritu suspiro c | 20. suspensio uel om. a | 
stringuilaticius a. frinqulati citius e || 21. Suscipietur e | suspicita c | aut 
om. ac | 22. Suspicendo c | rursum a | 23. soluti c | uel om. ac || 24. om. a | 


Suspensu sollicitum uel suspectum c || 26. Suspiciente a. Suspicenter c | uenera- 


biliter «c | 28. Sustentata ac | 33. Subrecta inclinata «| 36. uiui a || 39. uel oc- 
cultat om. a | 40. agunt ὦ || 42. subat uel om. a || 44. uel om. a || 46. Subfasci- 
natus ὦ | subbrachio portans a || 


148" 
25 


30 


35 


40 


45 


ὃ 


1491 


10 


15 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 181 


Subnectit subligat — Tantocius tameitius 
Subtegmine subtile filo Tantillus modicus 
Subter subtus Tantisper iterum uel ita demum 
Suppelles facultas Tantomo quantum et illut 
Subruit subuertit Tauronia ciuitas est 
Sudem ') [Talentum centum pondus auri uel 
Syrtes sinus african! maris”)| argenti 
Taxat tangit 
Tantumdem qui supra 
De t et a Thalami cuuicula maritalia 

Tabes macies Tabo sanguine corruptum idest 
Tagax furunclus sanies 
Talio uicissitudo Tartarus locus inferni gelidissimus 
Taliore facti repensantiore Tabida morbo plena uel corrupta 
Tala eiusmodi Talio eisdem uel presentem 
Thalamus cuuiculus sponse et Talaxtrix colafor in talo 

sponsi Tantane tanta ergo 
Thalastrum colofus in talo Tantum tam magnum 
Tam sera tam tarde Tarea uestis regia aut toga pur- 
Tam nefas tam decertauile facta purea 
Tam clara tam manifesta Tarsi exploratos gaudii 
Tamquam sicut Tantocius tantouelocius 
Tames cruor sanguinis Tantare ücarmen?) triceruerum 
Tandem aliquando idest tricipitem 


1) gl. add. m. 2|| 2) gl. add. m. 2| 3) en s. v. ser. m. 1 || 


4, Suppellex a || 6. 7. om. «a | secuntur in a: Subuectare deportare, Sub sole 
ante sole, Sulco aratri ductum, Surgunt in actum extruuntur, Surgit nascitur, 
Sub ingenti sub altissimo, Sueti consueti assueti, Superauimus superuiximus, 
Succendere secedere alias intrare, Succincta cooperta | 8. om. ac | 9. maties c || 
10. Tagrax a. Tagas c | furunculus a. fluruncus c | 12. Talione ac | repensatione a. 
repensatio c | 14. Talamus c | cubiculus we | sponsi et sponse ac || 15. Talastrus ae | 
colafus c. colaphus a || 16. Tausera tantarde c || 17. Tan nefas c | tam detestabile a. 
tandetestabile c | 20. crucis c | sequitur in a: Titus querens bonus siue luc///tatus 
interpretatur | 21. Tendem q | 22. Tantotius c | 23. Tamtillus c | 24. Tamtisper c | 
interim « | uel om. ac | ita demum om. c | 25. Tantomodo a. Tantummodo c | 
illud ac | sequitur in c: Tantidem ut supra | 26. est om. ac || 27. uel] et a || 
29. Tantidem «| 30. Talami cubicula a || 31. corrupto uel sanies a || 33. siue a || 
34. eisdem rei presente a | 35. Talatrix colafur a | sequitur in a: Tardatione 
tarditate | 36. sequitur im a: Tartarus locus apud inferos tenebris confusus ubi 
impiorum anime detruduntur | 37. magnus « | secuntur in a: Talamus lectus 
nuptialis, Talamus eiusdem rei reprehensio, Talio uestis regia uel stola | 
38. purpurea interpr. ὦ || 39. Tharsis exploratores a |] 41. Tartareum canem a || 


30 


149" 


40 


182 


Tacet silet 
Talius morbus 
Talentus centus ponderis modus 
habens pondus CXX] 
De t et e 
5 Tedet tediatur 
Tedit tedio adficitur 
Tede lampade!) 
Tegit celat 
Tegimine uelamine 
10 Tellus terra 
Telluris terrae 
Teluerunt genuerunt aut edoca- 
uerunt 
Temeritas uiolentia 
Teloneum quasi omnium litorum 
fiscalis 
ductio 


conductio tenerecon- 
15 Temere propere aut uiolenter 
Temerari pollui 
Temeratum uinum 
Temulentia ebrietas 


150 Temulentus uoracitatis simul et 


ebrietate deditus 
30 Temnis contemnis 
Tempserunt contempserunt 
Temtare?) scrutare uel perquirere 
Tema materia 
Tempora?) uicina frontearia loca 
1) lampades m. s. XV || 2) Tetare 
(Templa?) | 4) post m erasa p litt. | 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Tentoria papiliones 25 

Tentorium casa militaris uel taber- 
naculum 

Tensus tesus 

Tendit nititur laurat uel conatur 

Tendunt pertendunt aut perseue- 
rant 

[Tetrum pugeum uel orribilem 

Terga scapule uel posteriora 

Terretes rutundi 

Temetum uinum 

Temeratum*) uiolatum uel cor- 
ruptum 

Termes oleaster 

Terti rotundi 

Telum asta uel gladium 

Telluris amore desiderium terre 

Tergora pelles 

Testugine templi camera 

Temperet laerimis desinet lamen- 
tari | 

Texit defendit 

Tenis uictis infulis 


30 


35 


40 


Tergoria coria 

Tenum omnem quod uulneratur 
Temporium mox rota 

Tentus usque aliter fines 
Temeratum uiolatum uel pollutum 
Teredo uermis in ligno 


45 


m. 1. Tétare m..2 | 3) 1 s. p ser. m. 1 


3. certus «a || 4. om. ac || 5. om. c || 6. Tedet ac || 9. Tegmine c | 12. Telluerunt a | 


150" 


gemuerunt c | an ac | edocaberunt c | 14. Teloncum c | litterorum c | fisculis c | 
tenereconductio om. ac | 15. an ac | 17. Teintum a. Temetum c || 19. uoracitati a. 
uoratitati ¢ | hebrietati a | deditum c || 20. Tempnis a | contempnis a || 21. Temse- 
runt contemserunt c | 22. Temptare ac || 24. Timpora a. Tempera c | uiana c | 
frontiet auribus (aribus c) ac || 26. Tentoriam a | 28. laborat ac | aut c. om. a || 29. an 
ae | 30. puleiu uel orribile a | 32. rotundi a | 34. Temperatum a | uel om. a ἢ 
38. om. a || 40. Testuginem a | cameram a || 43. uittis a || 45. omne a || 46. nox 
rata a | 47. Tenus a | finem a | 48. uel om a || 49. sequitur in a: Temporum 
mox sata || 


5 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Testudo ordo militum scutis artif 

Temnites contemnitis 

Temnam fraudem 

Tenebris confusus ubi impiorum 
anime retruduntur 

Teneo intellego 

Teneas uitte sacerdotum aput pre- 
sentinos fragrá 

Tegitila tectorium intus tectum 

Tellacinati inuolute et perplexe 

Temerarius precebs festinans] 


10 'l'ensa genus ueiculi 


Tendieula quasi retia que tenditur 
leporibus aut abibus 

Tenilis qui teneri potes 

Tenuere tenuerunt uel possiderunt 

Teneritas teneritudo 


15 Tenus usque uel 1uxta 


2 


i) 


Terminatum finitum 

Terminati exolati 

Tergiuersatur eludunt aut frutra- 
tur 

Tendians addiuinitatem extendens 

Tergum terga dorsa 

Tergusterga coria 

Terse nitide aut erudite 

Terretes lacerti pulchra simul et 
fortia brachia!) 


1) a post r s. v. add. m. 2 | 2) post 


183 


Terit terrorem. inponit 

Terrificant timorem incutiunt 

Terriuola formidolosus uel timidus 

[Tesserarius prepositus currorum 

Thema auster 

Tela arma adtendendo dicta nam 
tela sunt qui mittuntur arma que 
muniunt 

Tempestibum oportunum 

Testantur obsecrantur uel iurant 
aut precantur 

Tethinis fraudibus dolis 

Terrentur conturbantur 

Temere facile 

Tenor ordo sermonis 

Tenenuis obstilis 

Temerandam polluendam 

Tedas faces nuptiarum 

Terruit in timorem misit 

Tectus cautus 

Tegellaria malefica quod supra 
tegulas sacrificent 

Temperat continet 

Terebrare perforare 

Tergus persecutio?) 

Theatra expectacula 

Terrena manus auxilia rusticorum 

Tenues fragilis 


r erasa e littera || 


1. artifici « | 2. Tempnites contempnites ὦ | 3. Tehinan a | 4. Tenebis a | 


truduntur a || 6. Tenias uite « | apud a | psentinos a | flagra a || 7. Tegiticula a | 
tentorium iunctum tecto a | 8. Tellicinatim ὦ || 9. preceps « || 


10. genus 


ueicula c | 11. an « | auibus ae | 12. teneri potest «c || 13. uel possiderunt a. 
om. c | 14. Temeritas temeritudo «a || 15. iuxte c | 17. exsolati a | 18. eludit 
an (aut c) frustratur ae | 19. Teorias a. Theorias corr. in Theoria c || 20. dor- 
sum c | 21. Tegus terga a | 22. an ac | rutundi add. c: cf. 23 | 23. Te- 
rester c | pulcra ae | sequitur in ac: Teretes rotundi (rutundi c): cf. 22 || 
24. Territ ac | 25. Terificant c | timorem a | 26. Teribola c | 28. Tema a || 
29. Tela om. a | atendendo a | que wtroque loco a || 30. Tempestiuum a || 
31. aut] an a | 33. Terretur conturbatur a || 36. Tenuis « | suptilis a || 39. timore a 
41. malefici a | 47. fragiles a || 


25 


151* 


40 


184 


Tenuis leuis 

Tedet orret| 

Testatur testibus presentibus lo- 
quitur 

Testatione denuntiatione 

Testor 1uro aut inuoco 


σι 


Testudo coniunctio scutorum 
Testudo quam uulgo testudinem 
ahi golaiam dicunt grado lento 
graditur secum domum suam 
portans dorso picta et es uene- 
nosa 
Testudo glarea depauimentum 
Tetricus obscurus aut seuerus 
1 


151" 


Teter niger 

Tetrum obscurum uel putridum 

Tetrimentum nutrimentum 

Tetracordam cithara eum quattuor 
cordis 

Tethrarcha qui quartam partem 
regni tenet 

15 Tergiuersator dicitur quod animum 
quasi tergum uertat hue illuc 
ut non facile sit intellegatur 

De t et i 
Tiasis laudes uirginum 
Tiaras genus palliorum aput persas 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Tibia symphonia 

Tibicem qui in tibia canet 20 

Tibicines plures 

Tiberis a tiberio rege nomen ac- 
cepit?) 

Titan sol 

Tilon insula in india ubi omnium 
generum arborum folam num- 
quam cadent 

Titantes fili terreum?) prineipes 


25 

Titulis significationibus uel m- 
diciis 

Tipum forma aut similitudo 

|Tifuniacus tartaria 

Tirias arces carta dicicatoris dicta 

Tifiearibdes princeps 30 

Titario sol lux splendida 

Titerani proni 152r 

Titanes principes 

Tirannus malus rex qui sine lex 
uibit 

Titubat uaceillat 35 

Tirocinium initia uel rudimenta 

Tiuia zigia ad coniungendo*) dicta 

Titubare claudicare uel dubitare 

Titubans nutans] 

Tipo pracgo 40 


1) alt. c s. scr. m. 1 || 2) c s. scr. || 8) terreu corr. m. 2 | 4) gen s. ser. m. 2 || 


4. denunciatione c | 5. an « | 7. quam uulgo golaiam (gula c) uocant 
interpr. ac | 8. glorea e| de] 1dest «c || 9. an a. uel c | reuerus c | 11. uel pu- 
tridum om. c. uel om. a | 13. Tetracordum ae | cythara a | cum una corda a et ante 
corr. € | 14. Tetrarcha a. Tetafcha c | 15. om. c | huc et illue a | qualis sit a | 
secuntur in a: Tela arma a tendendo dicta nam tela sunt que mittuntur, Testantur 
obsecrantur uel iurant aut precantur, 'ledas faces nuptiarum, Trementia palpi- 
tantia | 16. om. ae || 18. Tiara e corr. c | apud ἃ || 19. senfonia c || 20. Tibicen ae | 


canit ae 


| 22. tibro grege c | nomen accepit om. ac || 23. Titam c || 24. genera c | 


arborum arborum a | folia c | numquam folia a | cadunt ac || 25. fili terreum om. a. 
fili terre e | eadem gl. infra in a redit (filii terre uel) | 26. inditionis c | 27. om. a | 


formam ¢ | 28—33. om. a || 34. legibus uiuit a 


| 37. tibia tiigia à «|| 38. uel du- 


bitare om. a || 39. sequitur im a: Tyberius uisio eius siue bonitas eius || 


40. draco ac || 


σι 


10 


15 


152" 


20 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 185 


Tiro ignarus uel nouus Tos tantos 
Tirranus indeuitum usurpans im- [Toraces lorice pectorales 25 
perium Torpuit obmutuit 
Titulus indicium. signorum Toruus ratus 
De t et o Torretur uffetur uel siccatur 
Toga pulla toga nigra Toro ab alto strato 
Toga palmata quae palmas ha- Toracas loricas uel pectorales 
bent Torpedo torpentis animi 
Tolor asta Tortidum ustum uel siccum aut 
Tollere erigere tostum 
Tolum culmen teeti Togax furunculus 
Tongillatim singillatim Totheuis tantis temporibus 
Torax loriea lotiens sepius uel quotiens 
Torpet frigidum est Tonsa pectora aceruos animos 
Torpor frigidorum stupor animi Tot tantus 
uel corpori Torpet languescet uel deficit 
Torrere cremare uel siccare Torridum siccum uel tostum 
Torbus asper uultus aut minax 'Tonse renes 
Torus aceuuitus uel lectus Torax militare munimentum 
Torrens fluuius conceptus a plubiis Toga uestis senatoria 
Tori lacerti brachiorum Ton tantos 
Tori fuste ustu in focu Tolleno quod alternis adtollitur 14 


Toreumata uasa que in turno facta uel quod tollat autum aquam | 


sunt De t et r et a 
Torquet conuertet Traguedia luctuose relationes 
Torua uultus asper Trastri sedilia nautarum 
Torridis extuosis Tranquillus plaeidus uel plenus 


2. Tirannus «ac | indebitum a. indiuitum c | imperium om. c || 3. om. c | 
4. om. ac || 5. nitra a | 6. Tota c | habet c || 7. Tolar c| 8. erige c || 9. om. c | 
12, 13. Torpet fricdor stupor animi uel corpori e || 13. frigdor « || 14. uel om. 
ae | 15. Toruux a. Toruus c | uultu @ | uel minax « || 16. accubitus a. ad- 
eubitus ¢ | uel lectus om. c | 17. pluuiis « | 18. om. « || 19. om. a | Torris c | 
fustis ustus in foco c | 20. Torehumata «c | uasa tornilia interpr. a | que § 
autno facta c | 92. uultus aspera ac || 27. Torbus a ἢ 28. om. a | 32. Tor- 
ridum ὦ | uel om. a | aut om. a | sequitur in a: Torbus ferus ineptus || 35. uel 
om. a | 37. tantos a | 38. uel deficit om. a | 39. uel om. ὦ | 40. remi a | sequitur 
in a: Tonditantes sepe tondentes | 41. secuntur in a: Torcometa que torno rasa 
sunt οὐ Tonliliatim loqui prauis uerbis cotongilio parasito qui hoc inuenerat 
risus tucupium ut salutanti conuicium responderet maledicentem blandissime 
salutare | 44. Toleno genus macine aquarie ita dictum quod « | austum ὦ || 
45. om. ac || 46 bis est in a | Tragoedia a. Tracoedia e | luctose e | 47. bis est 
in ὦ | Tastri c | naturarum c || 48. bis est in a | uel om. ac | plenus om. ὦ poste- 
riore loco | 


σι 


10 


15 


153" 


186 


Traicitur transfertur uel inseritur 


Trames uia 
Tramite semitae 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Triumphum gaudium 
Triumphalis dies gaudu dies ——— 25 
Trisuleo triphario 


Transseriuit perscriuit aut tradedit Tritile quod teri potest 


Trapete mole oliue 


Transi per medium transi fluuium 
uel origo aut 


Tradux propago 
radix 
[Transitum transmutatum 


Translaticius transmutatus de loco 


in loco 
Traiecta uulnerata 
Traues postes ueluarum 
Tractauilis mansuetus 
Transformat transfigurat 
Tranat conplet 


Tritor ab eo quod est tritura 
Tribunalia cathedre 

[Tripertita per tres partes partite 30 
Tristitia orrida 

Tristis amarus 

Triton deus magnus 

Triuuli genus spinarum 

Tripudiat gaudet uel exultat 35 
Tribus populi diuisio 

Trionibus bubus 

Trimastigia triberbero 

Tristega tricamerata 


Tractim lente Tripodis mensa cum tres pedes 


Trapezitas nummularius| Treumite semite 

Tramites uiae peruerse 

Transennan dieit tegulas?) per quas 
lumen admittitur lüc a trans- 


eundo appett?| 
lropeum signum uictoriae 


Trepidor extollor 
Trenes lamentatio 
Trudit cludit 
Trusus ') inclusus 
Tres soles tres dies 


Tripudium hilaritas Trophea triumphorum tituli luna 
I 


Tripudiantes gaudentes Thronus excelsa sedis 


1) ex 'Trususus ras. corr. | 2) s add. s. v. m. 2| 3) manus 2 addidit a trans- 
eundo appett | 

1. bis est in a | uel priore, uel inseritur posteriore loco om. a || 2. bis est 
in a || ὃ. Tramites a || 4. bis est in a | Transscribit ὦ posteriore l. et c | perscribitur 
an tradit ὦ priore l. aut tradedit om. a posteriore l. | per scripturam tradidit 
interpr. € | ὃ. Trapate a | molle olibe a | 6. Tranper a. Transper c | trans fluuium 
a. ut trans fluinum c | 7. bis est in a | uel radix origo a. uel radix c | sequitur ina: 
Trabe materie || 9. transmutatur @ | ad locum a || 11. ualuarum a || 12. Tractabilis a || 
16. Trapezite nummularius a | 17. exulto ac | 18. Trenis a. Tremis c || 22. om. c | 
ilaritas « || 24. Triumfum c | 25. Triumfalis c | 26. trifario ae || 28. est om. a | 
triturat ὦ | 29. cathedra a. chatedra ὁ || 30. partes diuisa a | 32. secuntur in a: 
Tramites uie incerte a transmeando, Tragula est telum ponderis uasti, Tra- 
goedia composita fabula, Tremet irascitur, Trepudiare timere | 33. magnus] 
maris @ | 34. Tribuli « | 35. uel om. a | 38. om. a | 40. Tripedis « | cum tribus 
pedibus a | sequitur im a?: Traducere puplicare manifestare | 42. transuerse a || 
43. Transennam a | dicit om. a | amittitur a transeundo appellatae «a | 44. Tro- 
pheum e| 45. Tropea a. Throphea c | triumforum c || 46. Tronus c | sedes a || 


40 


45 


5 


154° 


10 


15 


20 


25 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 187 


Tropus mensura dictionis Turmas certus numerus 
Trutinat perpendit Turma ordo! 
perp 
Trutinat statera Turmalis ordinalis 
[Tropheum preda de ostibus facta Turbo uenti uorago 
Troia regio asiae Turifieatus purificatus 
Troia gaza troiane opes Turget crescere incipit 
Troncatur caput ammittens [Turpis culum 
Tronat transuolat Turuatus in metu positus 
Trous rote genus ad lusum Tutus securus 
Truditur mittitur Tuht adtulit 
Trudet propellet uel inpellet] Turuidus uentus 
lruneus sine capite Turbus aspectu facie durus 
Trux durus aut terriuilis Turam naturam 
Trunca sime pedibus Turuidus commotus uel iratus 
Truneulentus seuus uel iratus aut Turuus ferox inpetu ueniens 
inmitis aut ferox Turpor crimina 

Truncone deforature Turuidum marcidum 
Truces crudeles uel irati| Turpet turpescit 

De t et u Turuo tempestas 
Tugurium cellula parba a tegendo Turibulum ubi tus incenditur 
Tumultus seditio Tus incensum qui et libanum 
Tuum de praesenti eo tempore ^ "Turbulentus obscurus non lucidus 
Tumulum sepulchrum Tuccentum bubula aput aluinos 
Tumus locus qui tumet gallos condita 
Tunsa pectora aut uerberata Tumultuario suuito 
Tune numquid tu uel tu bero Tubureimati propinati 
Tunc uel aut deinde Tuore?) uisu 


1) priorem 0 ex ἃ m. 1 corr. || 2) Tuore m. 1: Tuere m. 2 || 


3. Trutina ac || 4. Tropeum a | hostibus a | facta om. a || 7. Troncatus a | 
capud «| 11. uel om. a | 12. om. a | 13. dirus terribilis a. dirus an terribilis c || 
14. om. c | Truncatus a || 15. Truculentus c | uel om. ac | aut om. ac | uel a | 
16. deforatore « | 17. uel om. a | secuntur in a: Thus optimum incensum, 
Trabea uestis senatoria ex purpura et cocco unde trabeatus dicitur qui ea utitur 
dicta autem trabea quod in maiori gloria hominem transueat hoc est in poste- 
rum ampliori dignitate et honore beatum faciat, Trabeatus ornatus || 18. om. ac 
19. parua ac | dicta a tegendo a. agendo c | 20. Tumulus c | 21. Tum c | 22. se- 
pulcrum c | 24. om. ὦ | 25. uel tu uero a. uel uero c | 27. nuerus c || 32. sequitur 
in c: Req turrita | 34. Turbatus a | 37. Turbidus ὦ | 38. Turbo a | dirus a | 
40. Turbidus a | uel om. a || 41. Turbus ὦ | 43. Turbidum « || 45. Turbo a || 
46. thus a | 47. qui et libanum om. «| 48. non lucidus om. a | 49. Tuccetum a | 
apud albinos a | 50. subito a | 


154" 


35 


40 


155° 


10 


15 


ῷ 


188 GLOSSAE CODICIS ΨΑΤΊΟΑΝΙ 3321 


Tubo contritio uel mestitia Vagus exerrant?) 
Turbe fient rixe fient Varios diuersos 
Tutela custodia Vasto antro ingenti spelunca 
Tutius securius Vaccum uinum 25 
Tubureinatus propinatus hie alibi Vacei uetus uimum uetus 

turbatus Vana spe fincto mendacio 
Tubae bucine Vagorrit per otium uagatur 


Tuturilla locus in quo corruptele Vates diuini 
fiebant quod ibi turturi opera Vaticinator diuinator uel uera?) 30 


datur idest pane predicans 
Tumidum ueneno plenus . Vallatus circumseptus 
Turuo suuita uis uentorum sine Vastat expoliat uel expugnat 

pluuia Vallo palus 155" 
Tult intulit Valitant ualent uel sani sunt 
Tuere seruare Varium multiformem 35 
Tuta munita | " Vabis ualde afrum est 


Valgis fures uersus tumeantibus 
Vatia diuersis plantibus 


De u et a Vafrum uarium pictat 

Varba callidus uel artifieiosus Vacuum otiosum 40 
Vabrum uarium multiformem Vafer astutus 
Vaecilat nutat uel titubat') aut Vaccillat qui non firmis nec staui- 

tremulat litis. uestigus gradiens uaculo 
Vadem fideiussorem induens | 
Vadimunium sponsionem offic Vadatur permittit pollicetur uel 
[Vaccinia genus floris crocei co- fide dicit 

loris Vadimonium facit fideiussorem dat 
Vades fideiussores Vagatur ubique gressum instauile 45 
Vaticinantur uirum praedicans circumfertur 


1) b ex 1 corr. m. 2| 2) post x erasa t || 3) ante u erasa x | 

1. Turbo a | uel om. a || 2. fient utroque loco om. a || 1. ita dictus locus a | 
daretur «| 8. uenis plenum a || 9. Turbo a | subita a || 13. om. ac | 14. Vabra ae | 
uel om. ae | 15. multiformam c | 16. Vacillat c | uel om. ae | aut om. a || 18. Vadi- 
monium «c | offitii c | 19. Vacinnia a | 21. Vaticinatur uerum praedicat a || 
22, exterrans ὦ || 25. Vacuum « | 26. ueteris a | uetus uinum ὦ | 27. ficto «a | 
28. Vagurrit a | per odio ὦ || 30. 32. 34. uel om. «a || 35. sequitur in a: Varum 
uibiana pertice duorum in ter ra conligate que adserem sustinent uel de pro- 
uerbium sequitur | 36. Vabre a |.afre ex fafre corr. a 2 | est om. a || 37. fores a || 
38. plantis « | 42. stabilitis @ | indio a || 43. promittet c | uel fide dieit om. a || 
44. sequitur in ac: Vadimonia iudicia (iuditia c) sunt unde apud iudicem per- 
fideiussorem uadere licet ὦ | 45. gressu c | instabile ac || 


ieu ~~! 


or 


1 


e 


156° 


20 


2 


[^1] 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 189 


Vagus exerrans Deuete 
Vagitur sonus Vecordia stultitia 
Vallum fossatum girum Vecors ineptus corde 
Vallauit cireumdedit Vector portator 30 
Valus qui genibus iunctis am- Vectatur portatur 
bulat Veetatur pro uolumtate portatur 
Valitant ualent idest sani sunt ^ Vectus portatus 
Valitudinarius qui frequenter egro- Vectes serre 
tat Vectigal tributum fiscalem 35 
Valitudo fortitudo uel uirium di- Veitur portatur 
minutio Veemeris ferox 
Valteum lorum Vehiculum currus regalis uel carrus 
Varicat diuertit aut ambulat Vellere edificare 
Variegata uarieta Veluti quomodo 40 
Vas fideiussor Velificat nauigat 
Vastitas solitudo Venit uenditus 156" 
Vastum inmensum uel grandem Veneo uendor 
6 Vaticinium prophetia Venum uenditio 
Vates prophetia aut poetas Venalicium quidquid uendi potest 4 
[Vadit inpertit uenundare uterator 
Vasit perrexit [Venundare uendere 
Vasta infesta Veterator strofas artes 
Vadimus ambulamus Veneratur adoratur uel colitur 
Vatem sacerdotem uel prophetam Velantur teguntur 
uel diumandi arte peritum Versutus argutus uel callidus aut 50 
Vberes abundantes astutus 
Vberius abundantius Verrunt uelut scopa 
Vberim affluenter | Vepres spinae 
Vbertim abunde!) Vestias quasi nomen ignis que cae- 
Vbique omni loco lebrabantur roma 


1) post b deleta o inter scribendum || 


1. om. a | exterrans c || 2. Vagitus «c || 3. circum a || 4. Valluit c | 5. Vallus c | 
6. om. a || 7. grotat c | 8. an c | uiri uel c || 10. aut om. a | 11. uariata a | 
14. uel om «|| 16. propheta ac | an « | poete a. poeta c | 21. siue prophetam a | 
24, Vberium affluentem a | 25. Vuertim habundet c || 27. om. ac || 28. Vecordie a | 
29. cordis c | 31. om. c || 32. om. a | uoluntate c | 33. Ventus c || 34. om. a | 
seres c | 37. Vehemeris ae || 38. Veiculum c | cursus reda c. currus a || 40. Velu c || 
42. uenditur c|| 44. Venenum c | 45. Venalitium e| poest c | uenundare uterator 
om. ac | 48. adorat colet a | 50. uel om. a | aut astutus om. a || 51. scopant b | 
52. Vestuas a | celebrat a || 


σι 


10 


or 


190 


Versat uolutat uel uolbet 
Vermule familiaritatis usitatem 
Vela dabunt nauigabunt 
Verant deputent diu hoc egent 
Vecors demens uel insanus 
Veretur timet 

Verget uorago adque 

Vels!) statim uel modo 
Verunt supertraunt uel scopant 
Veternum uetus uel antiquum 
Vestire induere 

Veturnus uetustus 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Venditantibus uendere uolentibus 
aut uenale offerentibus 

Venustus formonsus quasi a uen- 
dere dictus 

Venustum decorum uel ornatum 

Venustas facundia uel eloquentia 
aut pulehritudo 

Ventralem quod solum uentrem 30 
operit 

Veneramur colimus uel colimus 

Vepres uirgulte spinose 

Versutus astutus qui in omnibus 


uersatur 
Vertigo tempestas a uertendo 
Verrunt traunt 


Veridieus uerum dicens uel ueri- 
tatis assertor 


Vectigal reditus?) uel pensio 35 
Vehit portat Vergentia loca humilia 
Veitor portator Vergit inclinat aut infundit * 
Versat uolutat uel uoluit Versis mutatis uel retro mutatis 
Veneramus colimus uel honora- Verteret euertere aut conuerteret 
mus Vertix summitas capitis 40 
Verto torqueo Vertitur uolbitur 
Vestiuulum prime regie domus Vernus sub audis uel dies*) 
aditu Versipellis callidus uel artificiosus 
Vertibola cardines Verna uernaculus seruus in domo 
Veritim sigillatim natus 
Vernalem?) seruilem Vernaculum proprium 45 


Vernacule familiaritatis 
Vernat letatur 


Verbigeratione sermocinatione | 
Venustauit hornabit 


1) s lineola deleta, ut videtur || 2) redditus ante ras. || 3) 1 n ras. pro tu || 
4) iste sermo ualde requirendus est add. m. 1 in margine || 


1. uel om. a | uoluet a | 2. Vernule a | 4. diu hoc egent om. a | secuntur 
in a: Viribus stellis ferens uirgulis et Vetera turpatus fossus astutus || 5. uel 
om. a | 7. Vergex « | aque a | 8. Vel ὦ | uel om. «a || 9. Verrunt a@ || 10. uel 
om. a | 11. Vesti a || 12. uetustas ὦ | 13. Veredicus a | seu ὦ || 14. 17. 18. uel 
om. a ἢ 20. Vestibulus ὦ | primum c | aditum a || 21. Vertibula a || 22. singil- 
latim a || 23. Vernale seruile a || 25. ornauit «c || 27. benere c | 98. decorem c | uel 
om. ac | 29. uel om. ac | an a | puleritudo a. pulchri c || 30. uentre a | operiat a. 
operiunt e | 31. om. a | colimus honoramus e | 35. trahuunt c || 37. aut om. a | 
fundit ac | 38. aut e. om. « | conuersis a. conuersi e | 39. euerteret ac | aut 
om. «|| 40. Vertex ae | 41. uoluitur ae || 42. aut c || 43. uel om. ae | artifitiosus e | 
46. familiaritas c || 


157" 


σι 


10 


— 
cr 


20 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 191 


Veruena sacra frondis 

[Verna uecarius 

Veteratrieem callida incireumseri- 
uendam 

Vestis ludiaris strionica tenuis 

Vetus antiquum 

Venuste pulchre iocunde oruane 

Verua dare circumuenire 

Veteratur ordinatur 

Vertendo cogitando 

Veterator confectorum equs in ma- 
litia 

Vereri timere 

Veternosus callidus 

Vegetorum genus flubialium naui- 
um aput gallos 

Vetitum proibitum 

Veretuum petosorium 

Versa mutata 

Vereor timeo 

Veemens fortis uel uiolentus 

Vertex summitis capitis 

Verberans sedens 

Velut sicut 

Vecordia stultitia 

Vegetatus confortatus 

Vexillum aduentum dictum porta- 
torium] 


1) à post r add. m. 2 | 


Verua infit uerba prorumpit 25 

Verbotenus uerbi gratia uel causa 

Vestiuulum introitum 

Vestiarius qui uestibus praeest 

Vestiplicat femina qui uestes plicat 

Vestas quas nomen ignisque cele- 20 
brabant!) romanis 

Vesticers pubescens 


Vesanus minus sanus 158r 


Vesana male sana 
Vesperescit sero fecit 


σι 


Vesperescit ad occasum declinat 3 

Vesperum sero 

Vesper stellam qui noctem nuntiat 

Vespertilio serotinus auis noctur- 
nam 

Vespillo sepulchrorum uiolator 

Vexit portauit 40 

Vescitur manducatur 

Veteranus antiquus uel uetustus 

Vena nocte exit 

Veterator callidus infitiator idest 
criminator quasi diu hoc egerit 

[Vespero stella que initio noctis 15 
excitat 

Vendit distractus est 

Vexit portauit 

Verit trahit 


1. Verbena ae | 3. callidam incircumscribendo a [ 4. ludiaria a || 6. pulcre a | 
orbane a | 7. Verba « || 8. ornatur « | 10. Verteratur a | confector uetus in 
malitia a | 11. Verri a | 13. Veiegorum a | pluuialium « | nauium om. a | 
apud a | 15. pertusforium « || 18. Vehemens a || 19. om. a || 20. fedens a || 
21. Velud a | 23. Vegitatus « || 24. aduertendum « | dictum idem a | sequitur 
in a: Vedricus patrinius | 25. Verba ac | infimit a | 27. Vestibulum « Vesti- 
pulum e | 28. Vestiplica ac || 30. om. a | quisi c | celebatur c | roma c || 31. Vesti- 
ceps 6. Vestceps a || 33. sane c || 34. om. a| Vesperexit c | 35. Vesperascit ae || 
36. serum ac || 37. Vespero c | stella ac | nocte nunciat c | sequitur in c: Vesper- 
tilo serottinus | 38. serotinus om. c | abis c | nocturna ae || 39. sepulerorum uio- 
later c || 40. om. ac | 42. om. a | anticus uetustus c || 43. om. c | oculi cuniculi 
interpr. ὦ || 44. inficiator c | 45. om. «|| 48. Verrit a || 


10 


158" 


25 


192 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Verbibus uirgulis ferreis Vicorum et cistifer nomina sunt 
Velamen pallium metallorum 
Vestigia signa [Virago femina fortis 
Vetor prohibeor Vintere alligare 
5 Veniam!) pacem uel benefieium — Vieissim alternis inuicem 30 
Ventura inminentia Virgulte siluae minute 
Velleribus nibeis bittas nibeas Vibra crepando 
Verticem eacumen montis uel medio Virtuneula uirgo diminu 
capite hominis Vinexit ligauit 
Versare perturbare seu cogitare ^ Vibo saxo naturali lapide 35 
Verberat percutit ᾿ς Viscera interiora uiscera 
Veretra uerecundia uiborum Vigauisae subterfugisse 159° 
Vestit eirceumdat Vices uicissitudines 
Vexasse euertisse Vipatria paterna uirtutes 
Veterno otiesito Visum est superius displicuit 40 
Venefieus qui uenenum temperat Virecta uiridia 
Vero?)] Vimen uirgultum 
De u et i Viuida ualida 
Viaticum sumptus in uia Videlicet utique 
Viuix pugna Vis uiolentia idest qui cireum- 45 
Viribus tellis ferens uirgulis fusa cordis animam continetur 
Vibifices cese plagarum Victoriosa uictoriae digna 
Vibra fulget uel micat aut con- Vincticonpos uictoriam uotiadeptos 
cutit Vilificant nauigant rodoces sieut 
Vibrantibus torquentibus aut con- οὖ mulieres 
cutientibus Vir a uirtutem nomen accepit 
Viburnus genera uirgultorum hu- ^ ut ua 
milium Vi superum ira deorum 50 
Vibrantia iacula fulgentia Virago fortis mulier que quasi 
Vicatim per singulas uices uirum se gerit 


1) i add. m. s. XV | 2) gl. add. m. 2 | 

4. proibeor ac || 5. uel om. a || 7. uiueis a | uittas niueas a || 8. uel . . . hominis 
om. a || 9. seu om. a || 11. uirorum a | 14. otio et situ a || 15. 16. om. a || 17. om. ae || 
18. Veaticum c | sumbtum c | in uia om c || 19. Vibix pugna ¢ || 20. om. a hoe 
quidem loco et c | 21. Viuices a. Vibices c | plagabo c | 22. Vibrat ae | fulgit c | 
uel om. ac | emicat a | aut om. ac | 23. aut om. ac || 34. genera sunt ὦ |j 25. ful- 
gentium c.| 28. fortis femina « | 29. Vincere a || 30. inuice ac || 33. 34. om. a || 
36. interiora cordis a | sequitur in a: Visendi studio uibendi cupiditate || 37. Vi- 
gauise ὦ | subterfuisse « | 38. uicissitudinem a || 45. anima « || 47. Victi a || 
48. rodoces sicut et mulieres om. a: cf. 49 | 49. uirtute a | ut uarro docet, sicut 
mulier a mollitie a: ef. 48 || 51. om. a || 


μὰ ὁ ὃ σον 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 193 


Vibex plaga ex uirga quibus!) ascendunt milites et 
Viuidus fortis uel strenuus muros expugnant 
Vigre forti animo Virilter fortiter 
Violare circumuenire Virissat uiriliter sapit 
5 Viritim nominatim Viriosus austerus 
Virecta nouella uirgulta Virago femina que est ut uir 
Vialiter — uirtutem — uiolentialiter [Vita producere uelle uibere 30 
multitudine uel habundantiam|] Vipilo sepulchrorum uiolator 
Vigebat uiribus ualebat Viseus caro sine pingue 
Vigentes uirtute pleni Vibices plage in corpore sine san- 
10 Vigil custus nocturnus guinem 
Vigiles urbis custodes Virosa mulier uirorum appetens 
Vilieus actor quasi auilla Victo humiliato 35 
Vilieat officium qui agit uilici Virops que iam uirum opus habet 
Vineiri ligari uel nudari Vietos marcentes uel seniles 
15 Vinculum ligatura Viodent culpe deputent 
159" Vinolentus qui satis uibet et dif- Visa uideo 
ficile mebriatur Vitiligo macula alba in corpore 40 
Violenta ualida alfon greci et proram uocant 
Vicet cremat uel torquet Vituperant decertantur 
Viribus conatibus Visere uisitare 160" 
20 Viritim singulatim Visentem uisitantem 
Virule uenenu Vicissitudo mutatio ; 
Virus uenenus Vietus rugis exaratus E 
Virolenta uenenata Vietor superator 
Viriosi uiribus subnixi Vigor fortitudo 


25 Vineas macinamentarum genera Videlicet uere uel certe 
qui fiunt in modum turrium ae Victima sacrificium 
rotis due uel que ducuntur in Vincla uincula] 


1) i add. m. 2 || 


1. ex uirga plaga « | 2. Vibidus a | uel om. «a | 3. Vigore « | 7. Vimaliter a 
multitudinem uel abundantiam a || 8. Viebat c | 9. Vientes c | 10. noncturnos c | 
12. auctor ὦ | ab illa c | 13. offitium c | uilici agit sine qui ac | 14. uel om. «c 
nudare a. om. c || 16. qui et c | uiuet a. bibet c | et difficile inebriatur om. « | 
dificile c | 18. Viret ae | uel om. ae || 19. Virigus c | 20. om. a | Viritum c 
singillatim c | 21. uenenum «c || 22. uenenum c | 23. sequitur in c: Vir à uirtute 
nomen accepi | 24. subnexii e | 25. machinamentarum «. macena mentorum c 
turrum ¢ | due uel que om. ae | dicuntur e | ascendunt milites et om. a || 
27. uiriter c | 28. austerus e corr. c | 29. Virigo c | femina qui ὦ || 31. om. a || 
32. pigui « || 33. om. « | 34. Viro ἃ « || 36. uiro «| 37. uel om. a | similes a | 
40. psoram «| 41. Vituperat a || 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 13 


194 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Viriatim per singulos uiros Vleiscitur defenditur 
Vis uiolentia uel uirtutem Vitra aduch amplus 
Visentes uidentes Vligo humor aut limo. 
Viscera uitalia idest qui cireum- Vliginosus humidus 20 
fusa cordis anima continetur Vitro a nobis ad aliam partem 
5 Visendi uidendi Vltio uindicta 
Visere uidere Vitus est uimdicauit aut defendit 
[Viuisees uestigia plagarum Viciscens*) uindicans 
Viocurus nomen a loco apellatus [Vllius alicuius 35 
Vinetis ligatis Vltroneus sponte uolenti 
10 Vintis catenis Vlulunt personant uel resonant 
Vireeta uiridiaria loca uel uirgul- Vltrices uindices 
tis uirentia Vlua palus 
Viduata denudata Vilis aliquibus 40 
Vicissitudo alternationes siue mul- Vlla aliqua 
tas congressiones Vluam paludem 
Vineulo iugali maritali nexu Vlterius amplius 
15 Vim uiolentia Vlule aues nocturnae 101: 
Vix difficile Vliginosum pingue 45 
Viuidus udus Vlba erba palustris 
Vitumen lutum!) Vleiscere uindicare 
19 Vitrica”) | Vicus uulnus 
160" De u et | Vmquam?)| 


Vlnis brachiis 
Vitor iudex uel uindex 


Vitro interius?) uel uoluntariae — Vmbo media pars scuti 50 
Vltro citro intus et foris longe Vmbones scuti protectione 
uel prope Vmus terra 
25 Vltoirae uindicare uel ulcisci Vmquam aliquando 


Vlterius nouissimus uel amplius — Vna simul pariter 


1) gl. add. m. 2 | 2) gl. add. m. 2 | 3) ante in erasa u | 4) ante e erasa i || 
5) gl. add. m. 2 | quae secuntur usque ad 195, 17 omisit cod. Vatic. 3321, pro 
quo scriptura codic/s Cassin. exhibetur || 


1. Viratim ¢ || 2. uiolentia an uirtutes a. uiolentia a uirtute c | 6. Volumen 
ad reuoluendum add. «* || 7. om. ὦ | 8. a loco appellatum a | 9. 10. Vinctis ca- 
tenis ὦ | 11. uel om. a | 13. alteranationes a | 18—19. om. a || 20. om. ae |» 
21. Vulnis c | 22. uel om. ae || 23. interius uel om. « | uel uoluntariae om. € | 
24. longe et prope ae | 25. Vultroire a@ | uel om. ac | utcisci « || 26. uel am- 
plius om. c | 28. adhuc ac | 29. humo a | aut] an ὦ | limos c. limus a || 
30. Vliginusus c | 31. a om. a | ab « | alia parte e| 33. Vultus c | uindicabit c | 
aut om. ae | 37. Vlulant ὦ | psonant siue a || 46. herba a || 47. 49. om. a || 51. pro- 


tectionis c || 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 195 


Vnitum unum effectum Vosat uiuit 
Vnitionem media partem Vola pars manus caua in medio 
Vnieubam unius uir uxor Vobit uotum promittit 
Vnde a quo uel ideo Volutat cogitationem repetit 80 
5 Vnguine unctionem an adipem Volet uoluerit uel uult 
Vnit unum facit Vorent gluttiant 
Vneo curuo Volupes uoluptuosus est 
Vnel curui Voluere cogitare 2 
Vneus ancora Volant diuidunt 161" 
10 Vneat curuat Volucres aues 
Vnea manu curua manu Volucrem uelociter uel fluentem] 
Vrbs edificium ciuitatis Vorax sorbens 
[Vret cremat torquet Vultfariam lucane in quibus iu- 
Vrbem sidoniam cartago mente uolutantur 
15 Vlei aliqui Vorat ingluttit 40 
Vmectum humidum Vorri edaces 
Vsurpat praesumit]!) Vosmet uosmet ipsos 
- Votiuum quod promissum est uotis 
De u et o Vobet promittit 
Voetema adiutoria grecum est Vobit promisit 45 
20 Volumles quidquid uident desi- [Voti cumpus consentaneos uotis 
derant uel cumpositos uoti 
Volucer cupidus Vociferans clamitans 
Volutans cogitans Vocissare uociferare 
[Voces ambiguas dubias et fal- Vorago obsorsio 
laces Voraginem baratrum 50 
Voluit traxit Deuetr 
25 Voluentibus euis Vret cremat uel torquet 
Votiuum immolatum Vrbem sidoniam cartago 


1) quae secuntur Vaticani sunt | 


1. Vnieum c | 2. mediam c | 3. uiri c | 5. aut c | 7. mecuruo c| 11. Vnca- 
manum c | 12. edifitium c || 18. om. ac | 19. Voetama e | 20. Volubiles ac | 
21. cupido ac || 22. sequitur im a: Vola manus media ef im c: Voluere cogi- 
tare, Vola manum uel palma uel manui lata || 25. transcurrentibus annis 
interpr. a | 27. Vorat a | 29. Vouit «a || 31. om. a || 32. 33. Vorent uoluptuosum 
est a | 34. Volbere a | 37. uel om. a | fulgentem a || 39. om. c | Votabria a | 
iumenta a || 40. gluttit ac | 41. Vorrit ¢ | 42. uosmed a || 43. om. a | sequitur in 
ac: Votum uoluntate (uolum c) promissum et in a: Votiua promissa || 44. Vouet c | 
45. Vouit ac | 46. Voti compos a | uoti a | uel cumpositos uoti om. a | 
51—53. om. a: ef. gl. 13. 14 || 

int 


196 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Vrbs ciuitas Vtubique in amba loca 
Vrguet coget uel expellit Vter quis 


Vrus circuitus ciuitatis 


Vt quasi uel sicut 


Vrgues praemis] Vtrumlimet quod explacet 
Vrna mensura unde dueuntur sortes Vtrubolis quod uis 


quasi quartarium est 


Vt uales quomodo potes] 


Vrias lux media Vtensilia uiatici sumptus 
1697 De ut et s Vtitur eruitur 
[Vspiam ullo in loco Vtuntur eruuntur 
Vsquam aliquid Vterque ambo 
10 Vstio ardor] Vt reor!) ut arbitror 
Vssit incendit Vtrosque ambos 
Vsta conbusta Vtrumque et hoc et illut 
Vsitat conburit Vtriusque et huius et illius 
Vstrina locus ubi conburuntur pe- Vtrubiqué?) et tibi et tibi 
cora [Vterum bentrem 
is Vsurpat inhicite utitur Vt te qualiter te 
Vsuri usui habituri Vti uti est obuerte 
Vspiam alicui uel alicubi Vterinus ex uno bentre natus 
Vsquam alicui Vtibile necessarium 
Vsquequaque nimis siue multum — Vtreque ambe 
20 De u et t Vt libet ut quomodo uis 
[Vtinam ut puto Vt quomodo uel qualiter] 
Vtrumque et horum et illorum De u et u 
Vtpote quasi Vuuleus pastor bobum 
2 Vt enim sieut enim uel quem ad- [Vulnifieat uulnera facit 
modum Vulgatur diffunditur] 
162" Vtrum an Vulgatum omnibus patefactum 


1) post e littera c erasa || 2) post u erasa i || 


2. Vrget cogit expellit a || 5. dicuntur a, dugantur c , fortes ¢ | sequitur in ae: 


Vrnat ( Vrna a) sepulera || 6. om. c || 7. om. ac || 8. om. a | 9. aliqui a | 11. Visit c || 


12. 
18. 
26. 
32. 
35. 


conlusta c || 13. Vssitat a || 14. conburantur c || 15. inclinate c || 17. uel alicui c || 
om. a | alicubi e | 19. om. c || 20. om. ac | 24. uel om. « | 25. Vltrum a | 
om. «| 28. uel om. «| 29. Vtrumlibet ὦ | ex placens a || 30. Vtrum uolis a || 
uiaticistis interpr. c | sumptum a | 33. fruitur ae || 34. fruuntur ac | 
Vterco c || 36. udarbrtoror e | 37. ambo «a | 38. illud « || 39. et uius et 


elius e | 40. om. a | et tibi et ubi c | sequitur im c: Vrcius udus || 41. uen- 
trem a | 42. Vite « || 43. om. a | 44. uno utero ἃ | 46. sequitur in a: Vrere 
ustulare | 48. uel om. a | secuntur in a (m. 2): Vtrum siue, Vtiliora salu- 
briora | 49. om. «c | 50. Vubuleus a. Vuuulgus ¢ | boum a. auum c| 53. Vul- 


gare c || 


30 


35 


40 


50 


GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 


Vulgus populus diuersus 

Vultuosus uultibus tristis 

Vultus quostenditur animi 
luntas 

Vuecula uacca diminutiba 


uo- 


5 Vlne') brachia uel inferi 


10 


20 


[Vuerta satiata 
Vulgo populi passim uel omnes?)] 


Xenodium ospitium locus uenera- 
bilis in quo peregrini susci- 
piuntur 

Xenizo ospitor 

Xila grece latina lingua 

Xenia munera dona 

Xenium grece ab ammiratione?) 


[Yblee apes a loco nominantur 
ubi mel plurimum est 

Yades stelle] 

Ymnus laus carmen canticum 

[Yperbolice elate 

Ydria uas aquarium‘) 

Ydrus serpens aquaticus 

Ydropicus aqua plenus 

Yperiphanos graece latine super- 
bus] 

Ypotheca uniuersa substantia uel 
cellarium 


191 

tudinem pardorum alii 
lamias dicunt 

Ypoerita simulator qui aliud loqui- 
tur et aliud cogitat 

Ypopanti susceptio manifestatio 
uel obuiatio 


quam 


Yeonomus dispensator uel uice-: 


dominus 
Ypodiacones graece latine subdia- 
cones idem hebraice natinnei 
Yperaspistis defensor 
Ypomnisticon graece commonito- 
rium 


Zelus est siue cum coniugis ad- 
ulterio turbatus animus conta- 
bescit siue cum seruande pudi- 
citie coniugalis diligens custo- 
dia adhibetur 

Zelus emulatio inuidia feruor in- 
dignatio ira 

Zaberna ubi uestes portantur uel 
quod libet aliud 

Zetas id est sedes hiemales que 
calide fiunt obducto igne 

Zetas estiuales que frigide fiunt 
obducta aqua 

Zema sucus 

Zerne impetudines ex flegmate 
falso 


[Ypinx animal quasi ad simili- Zona cingulum 


1) post V erasa u | 2) quae secuntur, om. Vaticanus: substitui. Cassinensem 
+ 


3) addidit m. 2 
gl. 18 scripta et deleta est || 


maiorem de Xenodochium expositionem || 4) eadem glossa post 


2. uultiuus ὁ || 3. quo ostenditur a. quod ostenditur c | anima a || 4. bacca a | 
diminutiue ae || 5. aute || 8. 9. 10. om. c | 11. Xema dona premia c | extant praeterea. 
in c: Xristicola fides expresa, Xistarces ut letaremus princeps, Xanctum bibis- 
sent prodesco | 15. Ymnus laus ef Ymnus laus sancta in c sunt | 21. Yphoticeuae 
domus uel argisteria est im c | praeterea. exstat in c: Ypocrisis simulatio | 


) 


2 


30 


e 


Qu 


198 GLOSSAE CODICIS VATICANI 3321 E 
Zoni semieinetium id est zona Zima uilla 

Zodiacum signiferum Zimi frumentum 5 
Zonos ius Zizania lolium] . 


6. in ὁ hae gl. sunt: Zibinarum aculeis lancearum, Zipherus nomen uenti, 
Zachintus insula acage, Zaecheus humanum genus, Zephyrus fabonius uentus, 
Zone cinctore, Ziphirus uentus, Zozia signa, Zephyris felicibus properis uentus, 
Zachinetus insula | 

' 


GLOSSAE 


CODICIS SANGALLENSIS 912 


| Ὁ 


Ι 


Ἷ ᾿ , "t J. δ᾽ A. 


cod. Cassin, 218 saec. X 
cod. Vatic. 1469 saec. X 


cod. Ambros. B: 31 sup. saec, I 
cod. eset 191 saec. XIII 


2" Abba pater 
Ababus tritaui pater 
Abacta immolata 
Abactus ab acto remotus 
5 Abantes mortui!) 
Abaso infirma domus 
Abest deest 
Abit discedit 
Aberunca abstirpat 
10 Abemeat eradicat 
Abellum agnus recens natus 
Abnt discessit 
Abicit proicet minat 
Abigeius qui tolleremaliena 
3" Abitudo abitus corporis uel uesti- 
tus | 
16 Abiugassere disiungere 
Abiungere dissociare 
Abiuga a iugo semota uel disso- 
ciata 
Abissus profundum 
20 Abiungit seiungit 
Ab incursu ab inpugnationem 
Abingruentis abinmittentis 


Abiurat negat 

Abita insatiata 

Abolet tollet 

Abolere de memoria exeludere 


τῷ 
Qu 


Aborreas manatio 

Abonat repudiat 

Aboris a finibus uel ab initiis 

Abolitio res semota et obliuione 30 
perdueta 

Aborsus ab eo quod est ordior?) 3" 

Abortus ex eo quod est orior 

Aborrit dissonat discrepat 

Abunde satis 

Abunda panici et millei follicoli 80 

Abusiue abuso tracta 

Abusi male usi 

Abluta diligenter lota 

Abusitatus minus instructus scientia 

Aboditur recusat 40 

Abdixit ammouit 

Abligurire plurima consumere id 
suspensis degitis leuiaescebum 
tangere 

Abnegat plus quam negat 


1) in margine m. recentissima addidit: alibantes et alia quaedam quae legi 
non potuerunt || 2) ante ordior 1 littera (c?) erasa | 


3. inuolata d | 4. actu d | 5. quos (qd 5) greci elibantes appellant add. ab || 
9. Aberuncat «b | 10. Abencat ab | 13. proiecit c | 14. Abigellus (Abigeius d) 
qui tollit rem aut peculium alienum (abenum b) abd | 21. impugnatione abd | 
22. Abingruentes abimmittentes ab | 28. Abominat d. Abhominatur b | 30. in 
obliuionem ed. in obliuione ab || 32. ab eo αὖ | 33. Aborret a'bc. Abhorret a? || 
35. mellei ab | folliculi ab | 36. abusu tractum ab | 40. Abutitur abd | 41. Ab- 
duxit «b | amouit αὖ || 42. plurimum abd | idest ab | digitis abd | leuiter cibum 


(ciuum a) abd | 


AY 


1 


m 


or 


c 


σι 


ἧς 


σι 


202 


Abstans distans 
Abrepticius furiosus 
Absono non simili sono 
Abdieat a re alienat 
Ablatum!) absconsum 
Abdidit occultauit 
Abgreco reparo segreco 
Abluet emundat 
Ablegatur condemnatur 
Abnuit rennuit 

Abniso nolo ueto 


Abnenepus qi nascitur de prone- 


pote 
Abrogans humiles 
Abrogare lege tollere 
Abstrusa abscondida?) 
Abstemius subrius 
Absistit loge est 
Absurdum turpe duuium 
Absque foedere sime amicidia 
Abstote recedite abite 
Absedeto longe sedeto 
Abtra folia uitae 


Abricum locus temperatiuus sine 


rigore 
Abset longe 
Acapis caritas 
Acapitus dilectus 
Acathe genus lapidis 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Acantes genus floris quo uestes 
inficiuntur 

Acentus sonu uocis coreptae uel 29 
productae 

Aceuitas crudelitas ὅτ 

Aceruus tumulus 

Acerbum inmaturum 

Acceptatur auctor?) conseriptur 

Accersit uocat 

Acer durus 35 

Acertio uocatio 

Acero flubius aput inferus 

Atenus usque nune 

Acerlis securis quam flaminei sub- 
pontificis habebant 

Acersa arculatoreania 40 

Aeceuat condessat constipat quo- 
adunat 

Achademicus phylosophus 

Achademia locus ubi Plato trae- 
tauat 


Acrimonia seuitia δα 
Acidiatur stomachatur 45 
Acie turba 


Aciem ocolorum aut uim ferri 
Acidia tedium animi 

Accitur aduocatur 

Accito euocato 

Acidus ab acrore 


1) a ex u m. 1 corr. || 2) s s. scr. 8) r s. ser. || 


3. Absonus ab | similis sonus ab | 4. ase abe || 5. Abditum c || 7. Ab- 
grego «b | separo segrego b. segrego separo ὦ | 8. Abluit ac | emundauit ab || 
12. Abnepos d [| 13. humilis ed. non humilis ab || 14. legem abed || 15. abscondita 
abe) 16. sobrius ab || 17. longe αὖ ο 18. dubium abe | 19. amicitia c | 20. Abestote d | 
22. uitis αὖ ἃ | 23. Apricus d | temperatus cd || 24. Absit longe sitd || 27. Achates d | 
28. Achantus d | 29. Accentus sonus «bed | correpte abe || 30. Acerbitas abd || 
33. Aeceptator abd | conscriptor abd | 36. Accersitio abd | 37. Acheron abd. 
Aceron c | fluuius abed | inferos abd || 38. Actenus ed | 39. flamines ab | 
uel pontifices «b. pontifices d | 41. Aceruat d. Acerbat ab | condensat abd | 
coadunat abd || 42. philosophus cd || 43. locus] uilla d | plato tractabat c. 
tractabat plato d | 45. Acediatur a | 47. oculorum ac || 48. Acedia ab | 


e 


6* 


10 


— 
σι 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 203 


Acepitrem aceptore 
Actius amplius uberis 
Aconito genus ueneni 


Acononitus qui nulli communicat 


Acroceria ligatura articolorum 


Hicacinuset hiiacini generis masculi 


Acuum diathema 

Accula qui aliena terra colit 
A colmine ab alto 

Actutom est statim confestim 
Actuarius acta qui facit 
Adeas accedas 

Adonai dominus significans 


Addedit intolit 


5 Adeptus consecutus 


Adepiscitur consquitur 
Adest!) presto est 

Adesto auxiliare 

Addida adiucta 

Adero auxiliabor uel oceorro 
Adulta matura 

Adnectens nodans uel ligans 
Adserens disputans adfirmans 
Adsertio disputatio 

Adsertor confirmator 
Adseuerat adfirmat 


Adminiculum auxilium adiutorium 


Adnixa innotata adiuenta 

Adtonitus intentus 

Adstipulatus adiuentus 30 

Adstipulatos idoneus testes 

Adstipulatio professio 

Adstipulatione adsponsione 

Adfinis proximus 

Adluricum res ad lumen apta ie 

Ad summum ad nouissimum aut 36 
ad primum 

Aephyphama apparatio ostensio 

Aelam porticum 

Aeden dilitias 

Aemolo inuido 40 

Aemolus imitatur 

Aemola imitatrix seu aduersa 

Aemolatio zelus contentio inuidia 

Aestuat anxiat 

Aestus calor 45 

Aemolumentum locrum uel que- 
stum 

Equiperat equant conpensant semi- 
lat 

Aequargentus am?) 

Aequae iustae 

Aequalentiae semilediuisione 50 

Aequora maria ab aequalitate 


1) post d deleta t || 2) gl. add. man. 1 postea || 


1. Acipitrem c | acceptorem c | 2. uberius ab | 3. Aconitum abe || 4. Ac- 


nonitgs αὖ | 5. articulorum abd || 6. Acinus hi acini dr genere masculino ab || 
7. Acuum etiam a. Actium b. Acciüm d | diadema ab. dyadema d | 8. Accola 
abd | alienam terram abd | uel cultator add. ab || 9. A culmine bd | 10. Actutum 
sime est b. Actutome a | 14. Addidit ab | intulit abe | 16. Adipiscitur abed | con- 
sequitur a bd || 19. Addita adiuncta c || 20. occurram ab || 28. innodata d | coniuncta 
cd | 29. stupore defixus intentus d || 30. adiunctus a bed | 31. Adstipulator abe | 
testis e | 33. Adstipulationem adsponsionem abe | 35. Adluricum res ad lusum 
apta «b | 37. Aepiphania ab | apparitio ab || 39. delicias abd || 40. Aemulo abe 
41. Aemulus abed | imitator abd. aemittator c | 42. Aemula abe | aemitta- 
trix c || 43. Aemulatio ed | 44. calorem patitur sudat add. d | 46. lucrum abd | 
47. Aequiperant ab | similant ab | 48. om. abed || 50. Aequa lance simile (e ex 
i a?) diuisione αὖ | 51. maria uel campi ab aequalitate dicta abc | 


1C 


/ 


204 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Aequora campi Aedituus custus domorum et tem- 
Aestus calor!) plorum 
Aeuum aestas uel tempus Afrodin spumam sanguinis gerante 
Aeuo grauis sexus uel aetate in- Affieior tedium padior 
firmus Afectum studium 
5 Aeuitas aetas Adfectio uoluntas 30 
Aeternum perenne perpetuo Affatim abundanter 
Aer inter caelum et terra Afthas oris ulceratio*) 
Aerarium tesaurum Affatibus allocutionibus gu 
Aestu turbatione calore Afuit defuit 
Aethra rota celi Affluentia habundtia 35 
Aethon aquila Aformas occasionis 
Aetatula aetate modica Agios santus scs 
Aenenitores tui cenes Agaso domesticus 
Aeneade coniuratio Agusta pulera uel sancta 
Aequeuus unius etatis Agustum amplificum 40 
Aethera?) eaelestia?) uel possesio Agustorum sanctorum 
caelignea Agustius magnificentius 
Aercolus genus arboris Agrestis rusticus uel ferus 
Aeneatores corno uel calamo can- Agmen multituto 
tates Agone pugna certamen 45 
Aeneades romam uel troiam Agutus uelox agilis 
Aeuiterum aeternum Agacula lenocinatur 
Aefunne aestimationis Agricola colonus 
Aerumna labor inopia Agason minester officialis 
Aes eramentum Agaron qui negotia alienanteam- 50 
Aeneum aereum bulat 
Aepos uersus Agrippa qui in pedibus nascitur 90 
1) post calor litt. or erasae | 2) in summo margine scripsit m. 2: Alth..... 


..lis ἃ aues in aera uolantes | 3) calestia ante corr. | 4) gl. add. m. 2 || 


1. om. «bcd | 3. aetas c. longa etas ab | 4. sexu abd | 6. perennem per- 
petuum sempiternum c || 7. terram ab | 8. thesaurum αὖ | 13. Aeneatores d | 
tubicines d. tibicines ab || 14. coniurationes αὖ || 16. possessio abed || 17. Aescolus 


a. Aesculus bd | 18. cornu ab | canentes ab || 19. troiani uel romani ab || 
20. Aeuiternum c| 21. Aestumie d. Aefamiae ab | estimationes ab | 25. uersus 
heroicus quod ipso dicantur gesta heroum a: similiter bd || 26. custos abd || 
27. spuma ad | generante a. generantem b | 28. patior ab | 29. Affectum d | - 
32. om. abcd || 34. Abfuit d || 35. abundantia ab || 36. occasiones abd | 
37. Agius c | 38. custos equorum uel mulorum add. d || 39. Augusta αὖ οὐ || 


40. Augustum abed | 41. Augustorum abe || 42. Augustius abe || 44. multitudo 
abed | 45. Agon d | 46. Agilis uelox acutus uel astutus ab || 47. lenocinator abd || 
49. minister cd || 50. aliena a. abed | 51. in pedes ab | nascitur inuersus ab || 


on 


10 


gu 


2 


τῷ 
or 


e 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Agnati liberi qui per adobtione 
ueniunt in tantum!) cognati ad- 
finis 

Agoniae hostiae uectimae 

Agonitheta qui ipse est in bello 


Alucinatio lucis alienatio 

Alux pollex in pede 

Alfeus deus marinus 

Alma uirgo sancta hebreum est 30 
Aalma uirgo 


Alites uolocres 

Altiha studio saginata 

Altilia uolatilia 

Alatis pinnatis 

Altercatur liticat obiurgat 

Allee pisciculus ex mare modicus 
aptus atiam liquaminibus?) 


Agonia alagritas amor uel uicor 

Agracas nomen montis ΠῚ si 
cilia 

Agiographa sancta scriptura 

Agonita herba uenenaria 

Aggeres terre congeries 

Aggerat congregat 


Allabi nauicio duci Alnum lignum agnetano idest uer- 
num 


Allauitur leuiter decurit 


Alogia conuiuium grece 
Allicula genus uestis 


1) post m deleta d | 2) aquarum add. m. 2 || 3) gl. add. m. 2| 4) Alieendum 
ante rasuram || 5) o ex um corr. || 


1. adoptionem abed | interdum abe | sed per uiros add. ab | 2. uictimae 
abd | 3. qui praeest abd | certantibus add. ac | 4. alacritas et uigor ab | 11. Ait 
«b | 16. dicitur abc || 17. Alioquin d || 18. expeditus acd | 20. Alternatim abed 
uicissim abd | 21. dubitanti abc | 22. pretiosum abc. preciosi d | 23. Alluuione 
abe | aquarum om. abcd | 24. nauigio ab | 28. Allux abd | 31. Abalma ab | 
32. uolucres abed || 35. pennatis αὖ || 36. litigatur a || 37. om. «bcd | 40. Alitus 
ab | 41. Alendum abe | 48. alteram in partem ab | 49. ludus d | hoc lusum in- 
uenit ¢ | 51. alnetanum αὖ |j 52. decurrit αὖ || 


Agon certamen Alueus profundus uel torrens 107 
It dieit Aluus uenter 
Ais dieis Aletus nutritus 40 
Aio dico Alendum*) nutriendum 
Aisti dixisti Alleluia laudate dominum 
5 Ain ergo Alias alter 
Aleides hercules a uirtute appel- Altricem nutricem 
latus alee grece uirtus dieit Allectum electum 45 
Alionquin nam si non Alienigena alterius generis 
Alacer laetus gaudens expedens Alumnus quem quis aluit id est 
Algor frigus nutritus | 
Alternantim uicessim Aliorsum altera in parte 
Alternanti duuitanti Alea ludum tabulae a «quodam 
Alabastrum genus marmoris prae- — mago?) alea nomine qui hoe ad- 
tioso inuenit lusum 
Allabione inundatione aquarum?) — Alimentum nutrimentum 50 


σι 


10" 


10 


20 


206 


Alligorit aliud pro aliod!) signi- 
fieans similidudo 1d est 

Altrinsecus abinuicem hine et inde 

Aliquantisper aliquandiu 

Ala pars multitudinis exercitus 

Alaeres cauallares 

Alebre polehrum bene educatum 

Allubione quae ripis aquarum pe 

. et ex alia parte adcriscent 

arenas?) 

Alcitellus alte euocatus 

Altibuans in alto ex alto sonans 

Altellus terra nutritus 

Albet splendit 

Alaerimonia laetitia 

Alteruter alter et ambo 

Allectat spectat 

Alt nutrit 

Alimonia aesca 

Alsosus frigorosus 

Albus praetoris 
scripti qui recitandi sunt tabula 
est m albis litteris 

Altrix nodrix 

Aluearia uasa apium 

Alluuum quotiens flumen alium 
siuj meatu facit 

Allapsus sensim ueniens 

Altematur uariator 


ubi sunt con- 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Amen fiat uel siue fideliter 


Ambrosiae diumae pulchre 25 
Amoenum dilietauile iocundum 
Anquirit inquirit 
Anxati uocati?) nominati 
Anxilites aues uolocres 

30 


Ancurata genus furiae 

Antaconista recertatur 

Anethematus abuminatus perdidus 

Anxiferis misteficis 

Antra obscura loca 

Anget praefugat solicitat stimulat ?5 

Annuus anniuersarius 

Anniculus unius anni 

Anquisit ualde scrutat uel quiret 

Anfracta intertortuosa 

Anfracta et difficilia 

Anasceue adstructio 

Anathema abuminatio 

Anarscis mansionis grece 

Antecellet antecedet praecellit 

Anethema maranatha prodicio in 4% 
aduento domini 

Antitheta aposita uel contraposita. 11" 

Annales libri qui totius anni or- 
dine continet 

Aoma redia terra 

Aoni populi 

Aona circuitus tractus clima 


40 


50 


1) d ex s corr. | 2) gl. add. m. 2| 3) o s. ser. | 


1. Allegoria «bcd | pro alio abd. per aliud c | idest similitudo abe || 
2. hine atque inde abc|| 5. Alares abed || 6. pulerum ab || 7. om. abed || 9. Alti- 
boans abd. Altibuas e | 11. splendet abd || 14. exspectat d || 16. esea «bed || 
19. nutrix abed | 21. fluuius ab ed | sibi abed | meatum abed | 23. Alternatur 
uariatur abed | 26. delectabile «b | 31. recertator abd || 32. Anathematus abd | 
abominatus abd | perditus abd || 33. Anxiferi mestifici ab || 35. Angit d | prae-- 
focat ab | sollicitat abed | 38. Anquirit c | ualde querit interpr. ed | 39. 40. An- 
fracta intertortuosa et difficilia abe || 43. Anarseis abd | mansiones abd | grece 
d. gregum «b | 44. Antecellit antecedit ed | 45. Anathema abd | perditio abd | 
aduentu abd | 46. apposita ab | 47. ordinem continent abe | 48. Aonia abd | 


boetia terra abd || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 207 


Apostolus missus Arcis luca summa muntium 
Apostata refuga Arcitectus qui domum tegit uel 
Apitiosus calbus coferit 
Aptet impleat Arbata modiatrea 
5 Àptaui congruam Arcet uetat prohibet 
Aptamus adiungimus Arcire repellere 30 
Apex distinctio note aut summa Arctus stellae septemtrionalis uel 
pars teli uel cuiuscumque rei situs in caelo 
Aperet ostendit Artus membra degita noda 
Apostrofat transitum facit Arta stricta angusta 12" 
10 Apostensis constantes animosi Artat stringet 
Aplistia saturitas crapulat Arrogantes aelate 35 
Apocalypsis reuelatio Arogantia iactantia 
Apodixen ostensio prouatio uel’) Arduus altus greuis 
exemplum Ara altares 
11 Aperetos sine febre Arua terra agrs et semenibus apta 
12* Apocrifa recundita uel occulta Arbiter iudex a duobus electus 40 
Aplustria nauis ornamenta Aruina adeps uel axungia 
Apiternus qui his rebus caret Arundine canna uera uel calamum 
Apocrisis depulsio Arguet increpat uel docet 
Apoliterium ubi ponuntur res la- Artutim membrati 
bantio Arthemeticus numerarius 45 
20 Appolit uetat proibet Aruntius nomen stellae 


Apostrofa conuersio quando adalias Arciui greci uel medi 
rem sobito commutatione facit Ardalio glutto 


Appedit desiderat Argi simulagra 
Arcanum secretum Arupes qui adara sacrificat 50 
Arcarius dispensatur Ariolu uatis qui et fariolus 

25 Arces aedificia summa uel palata Area ubi granum triturantur 13" 


1) uel s. ser. m. 1 || 


3.caluus ab | 5. Aptam c |8. Aperit ab | 9. Apostrophat ab d || 10. Aposthesi a. Apo- 
thesis d | 11. Aplestia ab | crapula abe | 13. probatio d | 15. recondita abd || 
16. armamenta «d || 19. labantium d. om. ab | 20. Appulit uetat prohibet ab || 
21. aham abd | subito abd | commutationem abd | 22. Appetet ab. Appetit d | 
23. occultum tractum ab arca que tegit que intus habet add. ab | 24. dispen- 
sator abcd | 25. palatia munita abe | 26. iuga abed | montium «bc | 27. Archi- 
tectus abc || 28. Artaba modia tria abd | 30. Arcere αὖ | 31. Arctus uel arc- 
turus c, Arcturus «b | septemtrionales «bc | sidus ac | 32. digiti ab | uel nodi ab | 
34. stringit ab | 35. Arroganter abe || 36. Arrogantia ab || 37. grauis «bed | 38. altare 
abd | 39. agris et seminibus αὖ | 43. Argue abc | increpa c | doce abe | 44. mem- 
bratim abd || 45. Arithmeticus abd || 47. Argiui abd | 49. simulacra abd || 
50. Aruspex ab. Aruspes e | aram abcd 51. Ariolus abed | uates abd | 


σι 


10 


“ 
or 


13" 


208 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Argumentum quod rei fidem dat 

Ardens flagrans 

Ardetes festinantes 

Aries genus machinae ad expugna- 
tionemurorum 

Arrepet adpreendit 

Ariopagita curialis 

Aripus gladius falcatus 

Arar flubius germanie 

Arbusta umeae fructuosae rei quu- 
leuis 

Argus ciuitas greciae 

Arceria uas uinarium cum quo 
umum ad aras ferebat 

Arx emenentissimus locus 

Arcera plaustrum 

Arcessit incusat 

Aruspices qui intendunt signa cor- 
poris 

Arbitrerium collegio arbitrorum 
multorum id est ipsa consensio 
ipsorum 

Arguit accusat 

Armonia conpetens coniunctio uel 
ex multis uocabolis apte modo- 
latio aut duplex sonus 

Argolica greganiga 

Aridum siccum 

Arentia siccantia 

Armiger armiportatur 

Arida terra sicca uel sterelis 


1) gl. add. m. 2 | 


Arcum secretum uel incuruum 
aliq 

Quilicum uentriculum 25 

Aquilum fuscum nigrum 

Astra stellae 

Astrologus aestimatur siderum et 
lunae cursus 

Ascemo inunestus 

Ast ego ego autem 20 

Asper durus 

Aspernatur contempnit dispicet 

Astarium ubi uenduntur bona 

Asilum locus confugientium 

Asparagus quia uirgas habet aspe- 14r 
ras 

Asotus luxuriosus 36 

Assem quod unum dicimus 

Aspectare uoluptose intueri 

Aspirat aflat 

Atnenses ianitores 40 

Athomi tenuissimi pulueris qui in 
radiis apparent sols et diuidi 
non possunt 

Αὐτῷ nigra tenebrosa 

Ater niger 

Atrocem amarus 

Atrox crudelis amarus pessimus 40 

Atauus proaul pater 

Atratus locobris 

Athomus indiuisio 

Atrox ornuilis!) 


ape | 
1. rei dubiae abe || 3. Ardentes abd || 4. expugnationem murorum abe | | 


5. Arripit apprehendit (aprehendit a) abd || 8. fluuius abd || 9. fructuosae loca | 


. 3 1 
arborum uel breues arbores αὖ || 11. Arseria abe | ferebant abe || 12. eminen- 1 
tissimus abed || 16. collegium abd | 18. uocabulis abd | apta abd | modu- i 


latio abd | 19. grecanica vel grecanica ab | 22. armis portator c || 23. sterilis bd || 


28. estimator abd || 29. inhonestus abd | 32. contemnit despicit a | 35. qui ab || 


24. incuruatum d | aliquid d. aliquod ab | 25. Aqualicum a. Aqualiculum bd || * 1 
| 


38. uoluptuose abd || 39. afflat abd || 40. Atrienses abed || 41. Atomi ab | 
pulueres d | 44, amarum abe | 47. lugubris abd | 48. Atomus ab || 49. hor- 


ribilis d || 


GLOSSAE CODICIS 


14" Atlum athla unumquoque opus 
palestricum quod ad uictoria 
pertinet 

Atria aedes 
Attollit') aggerat 
Atnepus abnepotis filius pronepotis 
nepus 
5 Atquin adque ideo 

Aula domus regia 
Aulice minester regis 
Auspicia somnia 
Auspicei sunt consecuti sunt 

10 Aucupat capit 
Aucupatur enatur 
Audet ausus est 
Audacter audaciter 
Audenter confidenter 

15 Autumant dicunt aestimant 
Austri nymbae uenti 

15" Auitus anticus 
Austeritas amaritudo 
Auidus auarus copidus 

90 Augus qui aues colliget 
Awia extra wa 
Auium secretum auia 
Auellit tollit 
Auulsa subtracta 

50. Austa putta 
Avsat gustauat 


SANGALLENSIS 912 209 


Aureax neque solitarius 

Austrare humidum?) facere 

Auctoritas meritis aliquibus con- 
firmata persona 


Aucturatio uinditio nam subauetofi 30 


est?) qui rem uindunt 

Auctoramentum ipsa res uinditio- 
nis 

Auspicio in auis nuntium quod in 
aue aspiciatur 

Augurium signa auium uolantium 

Autionarius qui emet 

Aurifodina metallum 

Aurora nubes rosea ante sole 

Auleum et aulea straclum genus 
cortine regalis 

Augustum uenerbilisancto 

Auidium antiquitus uel ababibus 
relectum ᾿ 

Augustius sanctius pulerius 

Ausim audeo 

Aucta superposita 

Aurire sumere implere 

Auspicari somnia inquirere 

Autio puplica uinditio 

Auceps auium uenatur 

Auuncolus frater matris 

Auneulus magnus frater auiae 

Auriga agitatur 


1) i s. ser. m. 1 | 2) u post d ex n, ut vid., corr. prima manus || 3) aucton 


est m. 1. auctor est m. 2 || 


> 


.1. Athlum ab | unumquodque abd | uictoriam abd || 4. Atnepos ab | 
7. Aulici d | ministri abed | 9. Auspicati bd et e corr. a || 10. aues capit d | 
11. Aucupator uenator ab | 16. nimbi abed || 17. antiquus ab ed || 19. cupidus ed || 
20. Augur abd | colligit abd || 25. putata c | 26. Ausit gustauit c | 27. nequam 
abd. nequa c | 30. Auctoratio abd | uenditio abd | auctoratione sunt gladia- 
tores qui se uendent ab | 31. uenditionis abd | 32. Auspicium auis ed | 
34. Auctionarius ab | emit abd || 36. solem abcd || 87. stragulum abd | uel genus 
abd | curtine abd | 38. sanctum uenerabile transponunt abd | 39. Auitiuum ab | 


ab auis relictum αὖ || 45. Auctio abd | 
49. curruum agitator ab || 
Corp. gloss. lat. tom. IV. 


uenditio d | 46 auium uenator abed | 


14 


45 


910 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Bachum uinum pro eo quia muen- Baxem quas buccellas dicunt 


tus est Baratrum gurgugite fouea uel terre 30 
Bacht sacrificat hiatus 
16r Bachi antiqui Dasilieus serpens 
Bacatum gemmis ornatum in modo Balantes oues 
bacarum Babtismum lauacrum 
5 Baechatur discurrit Barbitus lyra maior sonus ut or- 
Batis nomen serpentis ganum 
Batus anfora Bantride uaccae 35 
Baechar floris genus Barduni neptuniani 
Baccanal quod paganis agrarium. Darbarostomus homo qui barba- 
liberis patris dicebant rismis plenam profert uerba 
19 Bacerus baro factus Baltha audax gothice 
Baligera stulta uel bruda Bareus tardus sine lingua 
Baecanalia uacationis fures Barriton genus organi 40 
Baece genus mulierum Barnicum aelefanti uox 115 
Baubat latrat Balista genus machinae unde ex- 
τ Bacapulus in quo mortui efferuntur — eutiuntur sagitte 
Bassas oues Bassarides uaccae 
Basum non altum Beat beatum facit 
Basileus rex Beabo beatum faciat 45 
Basilea regina Bariona filius colombe 
16" Basilica regula Bartholomeus filius suspendentes 
21 Basilicus regolus aquas 
Babil confusio Brauium palma id est manus uic- 
Bardus stultus toriae 
Babigera stulta Bracata galeata 
25 Dargime peregrine Brabeuta qui palmas dat 50 
Blasto cuuicularius Blax stultus insipiens 
Baccilatix umum Blattet perstopite loquitur 
Baechatio discursio furor Blapere stopite et sine causa loqui 


2. Dachat abed || 7. amphora ab | 9. pagani sacrarium abd | liberi ab || 

11. Babigera c || 12. bachationes d. uocationes ab | furores d || 16. pingues 

oues ab | 17. Bassum abd || 20. regalis ab | 21. Basiliscus d | regulus ab | 

22. Babel d | 23. longobardus interpr. ab | 26. cubicularius abed | 27. Bachi 

latex d | 30. gurgitem foueam e | 31. Basiliseus serpens qui flatu suo uniuersa 

que tetigerit urit «b | 32. bidentes oues ab | 33. Baptismum abd || 34. maior. 
que sonum organi emittit αὖ | 35. Bathride a. Bathride b | bacce ab || 36. Bar- 

dumi « | 37. plena abe | 41. Barritus b | elefantis a. elephantis b | 43. mul- 

sariae add. ab | 45. faciam c || 48. Brabium 5 || 52. perstupide ab || 53. Blap- 

pere ab | stupide ab | 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 911 


_ 


Blatta genus porpore Beniuolentia bona uolontas 
Beati felices Brefotrofium locus uenerabilis im 25 
Beatitas beatitudo quo infantes alontur 
Belzebub uir muscarum Blenones pudedi autercosi 
6 Benificus benefactor Blesus qui aliosono corrumpit ht- 
17" Beniuolus benignus!) teras 
Berilus genus lapidis canditi Benienus satis bonus 
Belium pugna Bibliothiea ubi libri reconduntur 
Belligerat pugnat Blibiopula qui codicem uendit 80 
10 Belliger bellator Bibulus ualde beuitur 


Bellum ciuilem bellum domesticum Biblum funes de naue ex buda facta 
quando una ciuitas inter se Bialcis nomen gigantis 


pugnat , Biceps duorum capitum 
Betere uade proficiscere Bieepiti duplici 35 
Belfecor simulaeru priapi Bicamus qui duas habuit uel hauit 
Bellum naualem pugna in nabibus ^ oxores 
mari Biclinium duas habet cellas 
15 Beto aues que in auspicio seruatus Bicellium quasi duas habet cellas 
Beluufi bisteis marinis Biblioticarius qui codices resegat 
Belide abillo patre Bifarius bilinguis 40 
Bessihominestraciem belligeratores Bidendo fodio 18" 
Bestiarius uenatur bestiarum Biditum biforme 
20 Bellona belligusa dea belli dea in- Bipertitum duabus partibus par- 
feriori — titus 
Delos gratiosus Bidentis oues - 
Belhgosus pugnandi copidus est Bilis ira commutio 45 
locus belligosus Biluae bestiae marinae 
18: Beluae bestiae Bissus sirico torto 


1) gl. add. m. 2 || 


1. purpure abd | 7. candidi abed || 11. ciuilé ab | 13. simulacrum d | 14. na- 
uale «b | pugna maritima in nauibus ab | 15. auis d | seruantur ab. seruatur d | 
16. Beluusi moribus bestiarum ab | 17. a belo ab | 18. tracie ab | 19. uenator 5 || 
20. bellicosa ab | inferorum ab | 21. Bellus abd | 22. Bellicosus abd | cupidus 
abd | est et ab | bellicosus abd || 28. maris add. abd || 24. uoluntas abe | 
25. Brephotrophium d | aluntur d | 26. putidi hircorum d || 28. Benignus ab | 
29. Bibliotheca ed || 30. Bibliopola be | codices abed | 31. bibitur «b. bibitor d | 
32. funis abd | naui ab | factus b et ex corr. a || 35. Bicipiti abc | 36. Digamus 
abd | habet uel habuit uxores b. habet uxores uel habuit a | 39. Dibliothe- 
carius cd | seruat d | 41. Bidento abd | 42. Bitidum abd || 43. Bipertitus ab | 
diuisus αὖ || 44. Bidentes abd | oues balantes abd || 45. fel ira uel commotio abe || 
47. Byssum ab. Byssus d | sericum tortum abd || 


4 


1 


19: 


20 


τῷ 
σι 


219 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Biuiera secunda coniux uel quod Boare damare sonare mugire 
Bona eaduca pecunia sine eredem 
Borforus transitus maris ponti in 


duos habuit maritus 
Bifores duplices ianuae 


Bilis fel asia 
Bitire ire Bromius liuer pater 

» Bigene e duobus gentibus natum Bobinatores inconstanter 30 
Bispillus ubi mortuos portant Bomus sonus aut uox tumida 195 
Bimaleus liber pater Brocea labrosa 
Bithalasum peculum duarum na- Bolus iactus 

uium Boetes septemtrionalis stella comis 

Bimembres centauri Bombus sonus 3 
Bitemon nomen gigantes Boatus sonus uocis 
Bisuleum diuisum ut ungulae Boantes sterpentes?) sonantes 
Biuium uia duplex Boues luganiae elefanti 
Bitet uadit Buda storia 
Bissam corium bubolum Bueala uaccula ἢ 40 
Briareus gigans tentimanus Bumbum sorbillum 
Biti proficisci Busta ignis 
Bimatur doplatur Bumboso sonoro furibudum 


Bustum ubi homines comburuntur 
ad sepulturam mortuorum 


Bipetalis duorum pedum 
Bipertit duobus erogat 


Bipennis securis amazonica penum Buceta pascua 4 


dicebant antiqui bis acuto Bursa cloaca 
Boa sopor uchimens Bucerum pecus bubulum 
Boas serpens engens et tumor in Buceria armenta 

cruore suffusio sangumem Bunde sonus tympani 
Boriro rubus niger 
Boreas uentus aquilo samentum dixerunt 
Borr?) Butrus uua 


1) post Borr (ubi extrema r incerta est) septem. litterae erasae sunt || 2) stre- 
pentes corr. m. 2 || 


1. Diuira ab | uel que ab ! maritos ab | 5. Bigenerem d | generibus d || 
8. periculum duarum nauium d | 10. gigantis ab | 14. Birsam abd | bubulum 
ab | 15. centumanus d | 17. duplatur «b. duplieatur d | 18. Bipedalis ab || 
20. penum] pinnum c. bipennum d | acutum ed || 21. rubor ab. tumor d | ue- 
hemens abd | 22. engens] mirae magnitudinis «bed | et cruor in crure ab |. 
suffuso (suffoso b) sanguine ab | 923. Borrus ab | rufus abd || 25. om. abed | 
26. clamare abe || 27. herede abd || 28. Bosforus ab | ponti om. ab || 30. incon- 
stantes abd || 37. strepentes abe || 38. lucanie ab || 40. Bucula ab || 48. Bumbosum 
sonosum furibundum « | 44. aut sepultura c | 48. Bucerie ab || 50. lutum d | 
lacertarii salmentum d || 51. Botrus ed || 


Bullonium luto quod laeerarn sal- 50 


Mec ANNO sae pe ipee Metam es qe Ros s 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 213 


Buxus tibiole et genus ligni Capido spatium inter parietes 
Bucones stulti rustici Cathecorias adscriptionis 
20" Bibinare inquinare sanguine mu- Calathis canistris 
liebri minstruum Calestir ubi uespe nascuntur 
Bustuarii qui corpora humana cre- Campae equi marini 30 
mant Catasta genus suplicii egoleo se- 
5 Bubo nomen aues nucturne mile 
Bruma tempus hiemis Causter flubius tracie 
Bruda solida Calleo noui intellego 
Burgus castra Calp fornax ferri 
Burrum rufum Camuribus breubus cornibus 35 
19 Busticeta sepultura in acro Cantris cordis 
Bullantes bullas emittentes Calce fine 
Budus incipiens Carcesia genus pucoli 
Brutus stultus!) Cauellum locum eonuitio 
— Carptus discessus 40 
Caleon quasi hmiles leo 21r 
Catholieus rectus Catapota genus calicis 
15 Calumnia falsa accusatio Canamala canna de qua canetur 
Catholica. uniuersalis Caritius?) marmor 
Cassiculum reticulum Canditus ueste regia 45 
Caticuminus instructus uel audiens Caries uetustas 
Catazizat edocit redarguit Catax clodus a coxa 
20 Cabo. cauallus Cartarimum uelanterior 
Cannon regula Calos ouos*) auis 
20" Cacinnus ridiculum?) inutile Catasceue distructio 50 
Caplosus inlisus Capite census qui de capitebis sub 
Callere scire intellegere corona uel sub asta uimdibatur 
25 Caudex rubor uel radix Carcer locus inclusionis 


1) ante st deleta t | 2) riticulum ante corr. | 3) corr. in Caritium || 4) os ex 
us corr. || 


2. Buccones d | 3. Bubinare abe | mulieris menstruatae ab. mulieres men- 
struere c | 5. auis nocturnae abed || 7. Brunda abd | 8. Burgos ab || 10. sepulturae 
abd | 12. Butus abd | 17. Cassiculo reticulo d | 18. Cathecuminus d || 19. Cate- 
zizat d | 20. caballus d | 21. Canon d | 22. risus inutilis αὖ | 23. illesus αὖ || 
25. robur d || 26. Capedo abd || 27. Cathegorias abd | adscriptiones a. ascriptiones 
bd | 29. Calestra abd || 31. supplicii d | aculeo d || 32. fluuius abed | 34. Calyp c. 
Calips ad. Chalips Ὁ | 35. Camuris b | breuibus ab | 38. poculi d | 39. iocus cum 
uitio d || 40. discissus ab | 41. Cameleon abd | humilis abd | 43. Calamaula abd | 
canitur abd || 44. Caristium d. Caritium ab || 45. Candus ab | uestis abd || 
48. Casterinum d | anterium d || 50. destructio «b. instructio d || 51. captiuis 
abd | hasta uendebatur abd || 


21" 


1 


15 


2( 


ς 


τῷ 
[21 


214 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 
Calator minester sagrorum Cantabrum cantare?) 
Caducarius heres qui in alterius Catuceum uirga mercuri 
bona succedit Clandestina latentia 
Calamalarius ipse qui de canna Capidinis eo quod manu eapit 
canet Cano canto 
Castalitati de elogutione Carisa faba 
Caserseres Caulae ubi sunt auocati 
Captiuigine ex captiuo nate!) Cathaplum conuentus nauium uel 
Casu euentum pro euentum aduentus 
Casus pericula Canora cantu gruia uel suauia 
Cancalum dubium Cana uetusta antiqua 
Cassa uana Callidus durus malitiosus 
Canamala languine habente idest Carpacus pistor 
cidonia Catus sacer 
Caterua multitudo Carisma donum spiritalem 
Cassabundus instauilis Carismata dona spiritalia diuine 
Cassibus retibus uel telas ara- grtie 
neorum Calabris uentis siccis 
Cartallum canistrum Cataclismum dilubium 
Caterua multitudo?) Careo nolo 
Catiruatum multepliciter Cacumen summitas 
Carpit detrait fruitur Cados anfora semis 
Caleulus gladius lapideus et uie- Capacitas amplitudo 
toria idest iudicu Caneer forceps 
Caule ouile Carcire abicere 
Caleolum numerum Calico tenebre 
Carmen canticum Capit aecepit 
Caupo qui uinum uindit Caeule seruae militum 
Caudaloeus ordo series Caeula ligna arida 


Caupones stabularii uel tauernarii Capax continens memoria 


1) gl. 5 et 6 add. m. 1 postea || 2) gl. del. m. 2| 3) gl. add. m. 1 postea || 


1. minister d. uocator minister wb | sacrorum abd |3. canit a || 4. de locutione ab || 
5. 6. om. «bed | Y. euentu prouentu abd | 9. Clanculum 6 et ex corr. a | 13. in- 
stabilis abed | 14. tela araneorum ab. telis aranearum d || 17. Cateruatim multi- 
pliciter abed || 18. detrahit b | 19. idest] om. abe | 20. Caula ab | ouilia d || 
21. Caleulum «bed | 23. uendit abd || 24. Catalogus «bd. Cathalogus c | 
25. tabernarii ab | 26. a cantare uel catilena ab | 27. Caduceum d || 29. Cape- 
dines d | capiuntur d | 31. Carissa b et ex corr. a || 32. aduocati ab || 34. grauia c || 
37. Carpacus dr pistor ionica lingua ab || 38. sacer acutus ingeniosus d || 39. Cha- 
risma ab | spiritale abd | 40. gratiae c || 42. Cataclismus diluuium d || 45. Cadus 
abd | amphora ab | 49. Caligo ed | 51. serui abd | 53. memoriae οὐ οὐ || 


"^ 
— gw 


22r 


30 


35 


40 


99u 


45 


50 


Minos CAPE ADIRI νος, ὦν SCR teo s Te ct |. 


1 Catmea uictorie!) non bone matis 
23" Cauillatur locatur deridet sed non Cadices arborum radieis 
simplici corde et ealumnia?) facit Cauponalia tabernaria 
Caminus fornax Calamistratus capillosus composi- 80 
Capillacis eapillis prorictus tus uel crispus 
Capite census taxatio possesionum Caue obserba 
uel qui in capite tegerunt corona Canacem gladium 
Captura detentio Capessere capere inuadere fre- 
19 Calimbum ferrum quenter 
Capitulinus capitulum seruiens — Cautes scopula?) et saxa in mare 
Caducus demuniacus inanis deiectus — latentia 
Caneri cancelli Callidus astutia 35 
Candit splendit Cautus sulecitus 
15 Capite solutus eapite pericolo libe- Cauillatio derisio uel calumnia 
ratus Canicularius medio aestatis uel 
Castimonium sanctimonium hiemis 
Capes galeae militum Camene musae 247 
Caristia dies festus inter cognatus Caracter signum uel nota 40 
Catulum ubi mortui feruntur Cauteriata sucensa 
20 Candes uasa fictilia Cauea consensus spectaculi 
Capulum manubrium gladii id est Caduca peritura 
spata τ Calcitrones qui infestant caleibus 
Caperata contracta rugosa Casnomia musca uenenosa 45 
23" Carinantes inludentes Caris nomen saxi 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Catauer corpus mortuum a ca- 
dendo 

Coliotur fallit 

Capissat tenit liuenter accepet 


215 


Canier leno 

Cannar senes 

Calamischos calamos 

Cariscos quasi in modo, nocis for- 


1) c add. s. v. m. 2 || 2) 1 s. scr. || 3) sco litterae non satis certae || 


rJ 


1. Cadauer «bed | mortuorum c | 2. om. abcd || 3. Capessat d | libenter 
accipit d | 5. iocator qui pro despectu irridet non simplici ab | calamniam αὖ || 
7. porrectis ab. prorectis d | 8. possessionum abd | gerit coronam abd || 10. Ca- 
libum ate | 11. Capitolinus abd | capitolio abd | 12. demoniacus vel demo- 
niacus abed | 14. Candet abd || 15. absolutus d | capitis periculo d || 16. Casti- 
moniam sanctimoniam ab | 17. Calpes abd || 18. cognatos d | 19. Caltulum ab | 
21. gladii spathe b et (ex spate) a || 24. seductor leno suasor ab || 26. om. abcd | 
27. Caricos d | nucis d | formatos d | 28. Caudices οὐ radices abed | 29. Cau- 
ponola a." Caupolona b | tabernula abd | 30. crispatus abd || 31. obserua ab || 
33. Capescere d || 34. scopuli d. rupes scrupula c | mari a bcd || 35. Calliditas 
abc || 36. om. αὖ οὐ | 38. Calicularium al | 41. suecensa bed || 


210 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 
Calone calearii militum Chelis cithara ὅν 
Cantus cantellena Clericus sors dei 30 
Caule canellum ante iudicem Clerimonus heres 
Cameleon quasi humiles leo Clemens pius 
5 Capparis frutecti genus est lintisco Clepit rapit 
semile Clementia pietas 
Calta genus floris Cliscet?) crescet 35 
Claneulum mane Clypeum scutum 
Claudies claudi Clinicus paraliticus 
Classicus celeuma nauis Cliens susceptus 
24" Classes nauigia militum Cliuus ascensus 
11 Clanco sonus tubarum Chirogiis funibus 40 
Clam ocultae Cloes pluuia | 
Casu titixi Clepsedra per quo ore colleguntur 
Clandire cladicare Chentella officium. clientis 
15 Clanculum dininutiue 1) Clunes coxae 
Classicat tuba sonat Cliuanus fornus uel testus 45 
Chaus profundum uel confusio re- Chirografum cautio propia manus 
rum scripta 
Crapulat aebrietas Clues polles 
Claricatio clara actio Cliuanar quasi tunica ferrea 
20 Cladis pestis uel calamitas Climactera tractus uel spatium 
Claustra porte aut serrature mundi 
Clamitat sepius clamat Clima cireuitus tractus uel aona 50 
Amicum ton filon Clupeum ubi imagines proponuntur 
Clausula finitio conclusio firmi Caeleps uirgo uel uir sine semine 25" 
sermones Caelitus calestis 
25 Kaiper superque Cerme aqua nymfa 
Claba fustis Caelibem solitarium 55 
Clancule ocultessime Celata sculpta 
Clandestina latentia Caelotes uoloces 


1) i post m s. scr. | 2) s s. ser. | 


1. Calones d | galearia d || 2. cantilena ab || 3. cancellum ab || 5. simile 
lentisco d | 8. Claudier d | 10. Classis ed | 11. Clangor ed || 12. occulte c || 
13. om. abcd || 14. claudicare d | 18. Crapula abe || 20. Clades d | 23. om. 
abed | 34. sermonis d | 25. om. abcd | 26. Claua d || 27. occultissime d || 
30. Clerus d | 31. Cleronomus abd || 40. Chirocis d | 42. quod ed | hore ed | 
colliguntur οὐ 48. Clientela «bed || 45. Clibanus abd | caminus fornax fornus αὖ. 
fornax furnus d. fornax uel fornus c | 46. manu scripta d | 49. spacia cd || 
53. caelestis ab. celestes c || 54. Cerinea nimphe aque «6 | 57. ueloces abe || 


Tem xs 


Ew 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 2T 


Cenum stercus pudridum ^. Cercilus nauicula modica 
Caelonites caelestis Cemerias silbas?) obscuras 
' Ceroleus uiridis Cenum loti uorago?) 
Caeleber freques Certiscar certior fiat 
5 Cecuma noctua Cecropide atheniensis 
Caeleber sanctus Cetron tenebre 
Cesaries capilli Cea nomen insule 
Caelebre solemne Cerealia arma pistoria 
Celebritas solemnitas Ceram tabula uel imaginem 
10 Celeberrimus uenerabilis!) Census facultates) 
Caelebritassolemnitasuelconuentus Censetur statuitur 
Caelibatus sine oxore eo quod cae- Cerata cornuta 
lus sit dignus Ceraster serpens cornuta 
Caerates serpens cornutus Ceritus subinsanus ex comutione 
Caeles qui et caelicolae ceribri 
15 Caeronomio sacrum deorum Censura sententia 
Caementum minidorum lapidum Censet statuit jouet 
congregatio Censor iudex 


Chamaneus possidens siue posses- Ceu axi quasi 


sio ita autem dietus simo naui- Cecennit cantauit 
cocharia Cernet uidet 
26" Celsa excelsa sublimis Creuit uidit 
Celsus altus Censeo iudico statuo 
20 Cerula nigra Censuet deliberabit?) 
Censura discriptio sententia Cerebrosus qui in cerbrum uitium 
Ceruleus bistea marina abet?) 
Ceccum cortex mali granati Celidrus serpens aquaticus 
Cei iudicatores Cernuus in capite ruens 
25 Cere frumentum Cenodoxus uane gloriae copidus 
Celidon erundo grece Certatim stutiosim 


7 


1) ne s. ser. || 2) ilba litterae in raswra extant || 3) go ex gum corr. || 4) a post 
t s. scr. || 5) gl. add. m. 2 || 6) et litterae vix dignosci possunt || 


1. putridum abd | 2. Caeloniti ab. Celoniti ed | celestes ab. celestes d || 
3. Ceruleus abed || 4. frequens abed || 8. sollemne abc 9. 11. sollemnitas ὦ | 
12. uxore abed | celo sit abe || 13. Cerastes abe || 15. Ceronomium c || 16. minu- 
torum αὖ | 17. om. abed || 18. sublimia c | 21. discretio abd | 22. bestia abd || 
28. siluas abd || 30. fiam abd | 31. athenienses abd || 32. Cedron ed | 35. tabu- 
lam abd | 39. Cerastes ed | cornutus d || 40. Cerritus d | commotione celebri d | 
42. iubet abed || 45. Cecinit c | 49. Censuit deliberauit c || 50. cerebro ed | habet 
cd | 52. caput d || 53. cupidus abcd || 54. studiose abd || 


30 


45 


50 


27 


σι 


1 


e 


218 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Cenodoxia uana gloria Crustumenus populus 30 
Cedit concedit uel socubet Crustumia regio 

Cessit uictus est Cigneum album : 
Cespis frutex Citam uolocem 

Celer uelox Cintia luna 

Cemetum mendatium cogitatum ^ Citato tramite curso ueloci 35 
Celebrat frequentat Cis uel citra id est de ista parte 
Celoces nauicule Circumspectus circumeinctus 

Celox nauicula Circum pletus circumdatus 
Ceterüm alia fabula Ciuicat ciuem facet 

Crateras uasa uimaria Cireiter plus minusue 40 
Crapulat inibriat et nausia oppotum Cilix pirata 28: 
Crabro uespa longa Cirsum carpentum 

Cretus generatus Circumscripset concluset in prae- 
Crebundia signa uel indicia iudicio misit 

Crebo spissim subinde Ciroxere circumdare 

Crebido rima summita Citaxus similes taxo 45 
Crebruit spessauit Cirsus uehiculi genus 

Creat gerat Ciparisus cypressus 

Crepere in corpore dubitare Citissum frutectum !) 

Crepusculum finem noctis et initio Citimum citra omnia proximum 

diei Circumlectus circumuentus 50 

Creperum dubium Cymbia poculorum genera 

Cristus unctus Cireumquaque undique 

Crispans concutiens uibrans Cicatricem uestigium uulneris 
5 Crisma unctio Cilareus tribunus qui mille con- 
Crismatus galeatus tbibusulibus 

Crinidior erme prolixior Cieni poete dicti a suauitate can- δῦ 
Cruecitus clamor corui ticorum 

Crura ossa tibiae anterioris Circumuallat circondat 


1) fructectum corr. m. 1 || 


2. succumbit abd | 4. Cespex abd || 6. Cementum a || 10. uel nam add. ab | 


- 11. buttes uel uasa uinaria d | 12. Crapula nausia post potum οὐ Crapulatus 


subitus inebriatus c | 15. Crepundia abd | 16. Crebro abed || 17. Crepido abe | 
rima summitas c. . rimarum summitas ab || 18. Crebuit abe | spissauit abe l 
19. generat abc | 21. mane inter finem e. q. s. abe | initium abc || 23. Christus ab 
25. Chrisma ab || 26. Cristatus abd || 27. Crinitior abd || 33. uelocem ab || 
34. Cinthia c | 35. cursu abd || 36. ipsa ab | 37. Circumseptus abe || 38. Cireum- 
plexus circumdatus abe || 39. facit ab cd || 41. Cilex abd || 43. Cireumscripsit ab ed | 
preiudicium c || 45. similis abd | 47. Cyparissus «b | 54. contribulibus idest uiros 
habet e | 55. Cygni ab | cantionum d. cantilene «b | 56. Circumuallant cireum- 
dant abe || 


as de ee ee ee a a <n 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 219 
Ciuitas a conuersationem multorum Citro hunc ad nos 25 
dicta est quia multorum contenet Circopeticus animal est semile sim- 
in una uita mie caudati 
28" Ciet citat uocat uoco Ciritat populum adloquitur 
Cicor prudens mansuetus Cinici philosophi sunt a canibus 
Cicurare militare exorare man- — uita ducentes 
suefacere Cinus canis grece 
5 Citro proximum Chidaris pallius sacerdotalis ex 80 
Ciuiuica corona bisso?) hunc greci et nostri thia- 
Citra extra rum uocant 
Cillmius!) mercurius Cynocephalus ipsi sunt homines 
Circonuenit fallit decepit qui capita canina habent 
19 Circiae radiis solis Copolo?) coniungo 
Circumuolat circumdat Copola*) coniunctio 
Circumfundimur cireumdamur Coeuum coetaneum 
Citroque et ulterius Coturnum superbum 35 
Citerius exterius Cormum summa potestas 
15 Citerior exterior Cocula ligna arida uel uasa erea 29" 
Cymera bestia Coibet conpescit contenet 
Cireuitus girus Coercet refrenat 
Ciere concitare Coacerbat colliget 40 
Citreus pomerius : Conpescit ponit 
20 Ciuita ut frequentia Cognati a fines sed per feminas 
Ciuis patricius senatus maior Cogiorium donatio imperatoris 
295 Circus girus Coalescit congluttinat 
Cinnus tortio oris unde dictus est Coacti prouocati conpulsi 45 
cicinnus Coetus collectio multitudinis 
Cymbri galli Coit conuenit ambulat 


1) i post C in ras. pro e || 2) i s. ser. || 3) Copulo corr. m. 1 || 4) Copula corr. m. 1 || 


1. conuersatione abed | multorum continet in unum uitam (in unum continet 
ab. uita c. uitas d) «bed || 2. Cio uoco d. Citat uocat c | 3. Cicur abd || 5. Citrum 
proximum «bcd || 6. Conuiuiea ab | 8 Cillenius ab || 9. Circumuenit fefellit 
decipit αὖ || 10. Circe d || 19. pomerius albi (alibi b) cierius (ciereus b) αὖ. 
promerinus d | 20. om. abcd | 21. senator ab || 22. om. a bed || 23. cachinnus d || 
25. huc abd || 26. simile simie ab | caudatum abd | 28. Cynici abe | uitam abe || 
29. Cynus c. Cinos ab | grece canis dicitur ab || 30. Cydaris abd | pallium 
sacerdotale ab | bysso abd | thiaram bd. thyaram e corr. a || 31. Cyno///che- 
palus ¢ || 32. Copulo abed || 33. Copula abd. Copulatio c || 35. grandiloquium 
superbum ab || 36. Cornu a bed || 38. Cohibet abd | continet abed || 40. Coaceruat 
abd | colligit abd | 41. punit d | 42. affines ab || 43. Congiarium b || 44. Coa- 
gulat ab | conglutinat abd || 


σι 


30° 


1 


e 


m 
σι 


20 


30" 


220 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


30 


35 


45 


31° 


50 


Coiit ambulabit Commentum argumentum simih- 
Coitus!) concubitus commextio ma- — tudo 

ris et. feminae Compotem partecipem semuile 
Coitio genitura Compotrix sotia adbibendum 
Coit concubuit Compilat spohat 
Coepit inchoauet initiabit Complosus inlisus 
Coepti incoati initiati Comoratio hauitatio 
Cooritur simul nascitur?) Comedia bistoria comidi grece 
Coeunt conueniunt Comperi eognoui 
Coarto constringo Compages coniunctionis 
Coerco conpesco Commolatius uberius amplius 
Chors militum castra Commessatio conuiummeretrico 
Coalescet simul nutritus uel crescit Complus mentis desiderii sui con- 40 
Chor multitudo rusticorum pletur 
Collegium conuentus societas Comminus prope luxta*) et simul 
Columes saluus in se 
Collatio conferentia Commessatio conmextio 
Calaphus pugnus Commertio mutatio 
Colega sotius Comperendinati recrastinatio®) uel 
Calapizat pugno cedit dilatio 
Coloni incolae inquilini Commeat iter agit 
Colluuio?) comixtio Comearé iter agere 
Coline coquine Comat frondet 
Coltax clodus a coxa Commeat simul anbulat 
Colus uirga que per coclea uul- Comiter benigne 

uitur Comessat manducat 
Comit ordinat ornat conponit Compernens qui infestant callidibus 
Comptus conpositus ornatus Commessatio commestio 
Comis ornatus subtilis Comissatur turpiter conuiuatur 


Compus consimilis magnanimis — Commude huneste 


1) i s. scr. | 2) s s. scr. | 3) io ex ium corr. || 4) lu///x//////ta || 5) s s. ser. | 


1. ambulauit ac || 2. commixtio d || 5. 6. om. abcd || 9. Coartor constringor 
abed || 10. Coerceo ab | 11. Cors c || 12. Coalescit ab | nutritur a | 13. Cors ab || 
15. Columis abd | 17. Colaphus abed || 18. Collega socius d || 19. Colaphizat 
abed | pugnis abed || 21. commixtio ab || 22. om. ab cd || 24. cocleam uoluitur abed || 
28. Compos a bd || 30. participem similem abd || 31. socia abd || 34. Commoratio d | 
habitatio abd | 35. historia comedi abd || 37. coniunctiones abcd | 38. Cumulatius 
bd || 39. Comesatio ab | conuiuium meretricum abed || 40. om. abed || 41. iuxta ab || 
42. Comesatio ab | comestio «b | 43. Commercium a. Commertium bd | com- 
mutatio mercium abd | 44. Comperendinatio ab | 46. Commeare ab | 50. Com- 
mesat e | 51. Compernes abd | 52. cf. 42 | 53. Comesatur ab. Comessatur d || 
54. Commode honeste abe || 


[^1 


915 


1 


2 


0 


οι 


c 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 291 


Commedius utelius Comitatum sotietate 

Commentario expositio uel adin- Complectitur continet 
uentio Commodus utilis 

Commentatias adinuentitias Complutere repercutere 


Commeatum uiaticum aut commite Comes sotius in uia uel onus uel 
in teneris id est oratione et honor 


gradia Comedia signifigidio morum sin- 
Commentator!)praecipuus disputa- — golorum cum detractus quis fit 
tor?) in cerco 
Comitia?) tempora onorum quando Commuleat conculeat conturbat 
dantur Conscrat sanctificat 
Comidium locus ubi dantur honores Contuitus contemplatus 
Comitate benignitatem uel umani- Contuimur conspicimus 
tate Confescere pariter comedere 
Competa fines biuia trivia qua- Confertum conlatum plenum 
triuia Contumax contemptor 
Comparat adsimilat Confit perfecet 
Commuleat conculeat Conitio aestimatio 
Componet ordinat Condedit edeficauit 
Comenta frudaes*) Connectit coniungit 
Comma breuis dictio Conplectit conprehindit 
Comminiscit mentitur simulat Consultum iudicio senodale 
Comentatus est mentitus est Conicit consimulauit 
Comminiscitur comemoratur Contritio mota plaga 
Commodat ad tempus prestat Consitum eontextum 
Commentum commune mendatio Conditus sepultus 
et librorum expositio Confestim mox continuo statim 
Competitur amicus Condet seruat reponet 
Conpulit coegit Connieita coniectura argumentum 


1) o post t s. scr. | 2) o ex ἃ corr. | 3) a ex um corr. | 4) u e£ a s. scr. || 


1. Comedius d | utilius competentius cd | 2. Commentarium abc || 3. Com- 
menticias ab | adinuenticias ab | 4. comitem iümeris ab | gratia ab || 6. tempora 
honorum abe | 1. Comitium abd || 8. benignitate abd | humanitate abd || 
9. Compita bd | finis biuia d. biuia ab | quadriuia b || 12. Componit ab || 
13. Commenta abed | fraudes abed || 16. Commentatus ab | 17. commemoratur 
ab | 19. mendatium b. mendacium « | 20. Competitor d | 22. societatem ab 
25. Complodere «bcd | 26. socius abed || 27. significatio ab | singulorum ab | 
finis in circo ab | 29. Consecrat abd || 31. Contuemur d | 32. Conuescere abe | 
35. Conficit ab | perficit abd || 36. Conicio a | aestimo abd | 37. Condidit abd | 
edificauit abed | 38. Conectit «b. Conectet c || 39. Conplectitur conprehendit ab | 
40. iudicium abed | sinodale ab. synodale ed | 46. Condit d | preponet reseruat 
αὖ. reponit seruat d | 47. Conicita abd || 


τ 
oO 


32r 


30 


40 


825 


46 


222 


Conuulsa eradicata 
Congesta coadunata 
Coniestio collectio 
Conixe coniuncte 
5 Conbentia conspiratio uel consensio 
Contribuli eonsanguinel quasi ex 
una tribo participes 
Contagio morbum 
Contigus proximus 
Contio eonuentus populi 
10 Contitionatur aloquitur 
Consulat consilio dat 
Consoluit consilium. petiuit 
Condensa secreta 
Constipata repleta 
15 Coneretum cummixtum coaculatum 
33* Conubia coniugia 
Confertum contextum 
Confutatus conuictus 
Conticuit tacuit 
20 Conuexa declinata et eumportata 
Contaminatum inquinatum 
Coniectore arbitratore 
Coniectura ingenium argumentum 
Contemplatio consideratio 
25 Coneintus simul in unum conuo- 
catus 
Concinnauerunt ficta locuti sunt 
Concilia amicum facit 
Conlibiscet conplacet delectatur 
Condiarium domus stipendii 
30 Consuet facit consuescere facit 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Conticuere. tacuere tacuerunt 

Conspicuus pulcher altus 

Conibentibus fauentibus consen- 
tientibus 

Consternatus 
scens et territus 

Confligit luctatur certat 35 

Consulte prouide 

Consors participes 

Consultus in consilio abitus 

Contabiscet exsiccat 

Conuersa mutata 40 

Controuersia iurgium lis uel causam 

Coneinent consonat a cantandum 

Conerepant concinununt resonant 

Conuoli concordes 

Conflagrauit concremauit exuset 45 

Conditio potestas lex inposita 

Conpilauit furatus est 

Congluttinauit copolauit coniunxit 

Conlustrare cireumquaque conspi- 
cere 

Conclaue interior cubiculus 50 

Conluuione conlectionim sordium 

Conclasare adiugere classem 

Conuicium sermo iniuriae 

Conpatior misereor 

Coliuium genus pecuniae 55 

Confectus dibilitatus maceratus 847 

Conserar conpungar 

Conserit interponit 

Conlabuntur corruunt 


prostatus abstupi- 


3. Congestio abd || 4. Conexe ab || 5. Conhibentia ab. Conibentia ed | 
6. Contribulibus consanguineis c | tribu c | 7, Contagium ab | immunditia morbus 
abed | 8. Contiguus abed || 10. Contionatur ab | alloquitur abd || 11. consilium 
ab d | 12. Consuluit abd || 15. conmixtum ab | coagolatum «b | 17. Consertum c || 
20. comportata ab | 22. Coniectorem arbitratorem abe || 25. simul in unum (inum 
a) cantus abe || 27. Conciliat c | 28. om. abed || 30. Consuefacit ab || 32. pulcer αὖ || 
34. prostratus ab | obstupescens ab || 37. particeps ab | 38. habitus abe || 39. Con- 
tabescit abe | 41. causa ab | 42, Concinunt ab | consonant ad cantandum ab || 
43. concinunt ab || 45. exussit a | 48. Conglutinauit ab | copulauit abe || 51. col- 
lectio e || 52. Conclassere ab | adiungere ab |j 56. debilitatus ab || 


33" 


Ado te, n 


σι 


10 


15 
34u 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Cor consentaneus 

Consumimus expendimus 

Consumpta trasacta expensa 

Concors unius concordiae 

Coierat simul con citeris iurat 

Conari temptari 

Conatus temtatus adgressus 

Consistorium rupis alta 

Conpacta coniuncta conposita 

Continuatur periuratur congregator 

Condensati consiti in unum conlo- 
cati collecti 

Constipati collecti condensati 

Conglobati in unum uolumine densi 

Conspirati unianimes coniurati 

Conseremor')"per ordinem facimus 

Congeriaria quod in populo erocat 

Conticuus coniunctus proximus 

Conum summa pars galeae 

Confusa conturbata 

Confundit conmiscit 

Concilium conuentum 

Conlapsa dibilia 

Contraimus collegimus 

Conuia decliuis 

Confore futurum esse 

Conerepuit consonuit 

Confieri effici 

Coneidit simul cecidit 

Conlinati mensurati 


1) re sub v. m. 1]||2) 1 s. scr. | 


223 


Contratus cauto placitus 

Conbibiones a bibendo dicti 

Conpliees sotii 

Conpendium?) locrum 

Conticinium primum tempus noctis 
con omnia quiicunt 

Conticescere quiescere 35 

Consumat finet explicat. conplet 

Confertum conportatum plenum 

Conpertum cognitum 

Conperi cognoui 

Conpererant cognouerant 35° 

Consuetio consuedudo 

Confuse permixte 

Coniector interpres 

Confossus uulneratus 

Coniectus in uinculis missus in- 45 
pulsus 

Congeries congregatio 

Congerit congregat 

Conserere conferrere 

Contactus inquinatus 

Contra fas contra ius diuimum — 50 

Contra nefas scelus contra 

Concliuum crematum 

Concitus festinans 

Congruit conuenit 

Contagies contactu in colturis 55 

Conflixerunt concertati sunt 

Conuexo litore rotundo 


c 


1. Coneors unius concordiae idest consentatus (consentaneus d) ed: ef. 4 | 
3. transacta αὖ d | 4. cf. 1| 5. Conierat a | cum ceteris ab || 7. temptatus ab c || 8. rupes 
abd | 10. congregatur ab | 11. in unum collecti ab cd || 13. uno ab | densi collecti 


ab | 15. Conserimur ab | 16. Congiaria abd | erogat abd | 17. Contiguus abc | 


20. commiscet ab | 22. debilia d | 23. om. abed || 24. Conuexa ab || 30. Con- 
tractus cautio placitum ab || 31. Conbibones d | 32. socii ad || 33. lucrum ed | 
34. cum omnia quiescunt ab || 36. Consummat ab | fiit ab | 41. consuetudo 
abed || 46. coaceruatio add. abe || 48. conferre abe || 51. contra scelus abe || 


55. contactus in culturis ab || 


1 


2 


τὸ 
e 


e 


ς 


[94] 


e 


294 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Conlibuit conplacuit!) Cruor sanguis 

Conspicatur intendunt Curriculum cuncti temporis cur- 36 
Constans animum firmus sum 

Constantia animi firmitas Curio pronuntiat populum 

Cognitur curiosus Cuneur densus populus turma ho- 

s Conpanipularis conscius collega minum 


Consubrini qui ex duobus sorori- Cunctatio dubitatio 
bus proereantur Cudit seulpit 

Contumelia iniuria conclamoris*®) Culix zinzala 

Consciseunt coniungunt conso- Cur quare 


tiant?) Cudietur inpellitur pereutitur 
Chornus tempus Cuiuspiam cuiuscumque 
Corda animus Cudere studiose agere facere scul- 
Color pire 
Coram presentibus Curalisella ubi consules sedent 
Corilus auellanas Cultur uestitus ornatus 
Corpulentus corpore plenus Cunctanter difficulter 
Cornua fortia uel potentia signi- Cupido amor cupitidas 

ficans*) Cuspis summitas aste 
Cornipes equos Cumba nauicula modica 
Corax coruus Culmus calamus frumentorum 
Corsam diuinans Curuato gurgite ericto fluctuo 
Coturnum caltiamentum Cursi citius 
Coruscum crispum | Culmen gilionibus 
Corimbata nabes?) Cuniculum degestio aquarum 
Coruscatio speldor Culmo arista gillone*) 
Culpat infama uitoperat Cuimam interrogatio") de persona 
Culmmen summitas Cuidam cuiquam alieui 
Cunabulis initiis uel ab infantis — Celeus?) tunica ex partu in modo 


Curtina respunsum eronis facta qua liniaebantur 


1) i s. ser. m. 2 || 2) con s. ser. [| 3) 1 s. ser. | 4) g s. ser. || 5) es am ras. || 
6) prior 1 s. ser. | 7) ga s. scr. | 8) Culeus m. 2 in margine add. || 

2. Conspicantur abd | 3. animo ab. animus c || 5. Cognitor a bd || 6. Conmani- 
pularis ab | Y. Consobrini abd | duabus abd | 8. cum clamoribus abd || 9. conso- 
ciant ab || 10. Chronus c || 11. animos significant ab || 14. Corilos ab || 16. significat a | 
17. aequus c | 20. om. a bed || 22. nauis ab | 23. splendor abc || 24. infamat uituperat 
abe | 25. Culmen ab | 27. Curtinam responsum abc | 30. Curialis ab | praenuntiat ab || 
31. Cuneus ab ed | turba abd 33. Cutit c | 34. Culex ab) 36. Cuditur d || 38. sculpere d || 
39. Curulis sella ἢ | 40. Cultus abed || 42. cupiditas abd | 43. haste a. haste b || 
46. erecto fluctu abd | 47. Cursim abed || 48. Culmis gallionibus agillionibus ab || 
53. Culleus ab | parte ab | immodum ab | heronis ab | que ab | liniebatur ab | 


P» 


EY [a 


10 


μ᾿ 
Φ 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 225 


pice et bitumine et in ea inelu- Delitescet latet 

debantur umieide cum simia ser- Deliquium defectum 

pentem et uno capone ac insuta Delitescere diu latere 

mittibantur in mari contendenti- Delinitus depagatus unctus 

bus se animalibus quo ire se Delicat probat 

dicuntur abinuicem homo!) ma- Delata in longo ducta 

ioribus poenis?) aficiebatur Delubra?) templum ara idolorum 
Delusit circumuenit 
Debella expugna 


Danus feneratur Delabunt deficiunt 
Danista reueratus Delicuum defectio 
Danai greci Deuotus dicatus 
Dardani troiani Delictum peccatum 
Draconia gemma ex cerebro piscium. Deditus promissus 
Dauus senes discinctus Deliberat*) cogitat 
Dapsilis largus dapibus Densitas spissitudo 
Dapes epule Deiscens aperiens 1anuis patefaciens 
Damare capere Dedunt tradunt 
Dat uenum uendit Denique postremum 
Dauir oraculum Degit hauitat uiuit agit 
Damma genus capree similis Dedicat?) consecrat 
Decalocum dece uerba legis Deuotio distenatio 
Decus gloria Deuota distanata 
5 Dedecus crimen Defenen uindidauit 
Delibo immolo Deuinctissimo insepauilem 
Deluit labit Demum postremum 
Delibutus untus perfusus Deinceps deinde postea 
Delinquet peccat Desitescere necligenter agere con- 
Delituit latuit temnere 


1) mo s. ser. m. 2 | 2) o s. scr. m. 2 | 3) lubra corr. m. 2 in ras. pro bella 
4) ex Deleberat corr. || 5) t in ras. trium litt. (?um) | 


auictumine b | homicide ab | serpente ab | mittebatur ab | inter se ab | quia 
odire ab | afficiebatur ab || 

1. fenerator abd | 2. fenerator ab | 6. senex d | 11. Dabir bd | 12. quadru- 
pedis genus ab | 13. Decalogus d | decem cd | 16. Delibor «b | immolor ab || 
17. lauit abe | 13. unctus abed | 19. Delinquit d | 20. multum latuit ab |, 
21. Delitescit diu latuit ab | 24. depacatus uinctus c | 26. longum bed || 29. De- 
bellat ab | expugnat ab | 37. Dehiscens ab | ianuis] inhians ab | 39. Demum 
denique postremum nouissimum «b | 40. habitat ab | 41. et pro religione offert 
add. ab || 42. destinatio uel honor ab | 43. om. ab cd | 44. Defenerauit ditauit ab | 
45. inseparabili abe | 46. cf. 39 | 48. neglegenter ac || 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 15 


220 


Dependere pro alio soluere 
Decenturius ingeniosus 
38" Deterremum de malo peiore 

Depromunt proferunt 

5 Decipula laqueus 
Depromuerunt protulerunt 
Deuiat errat 
Depopulatus deuastatus 
Dedieius qui de sua prouintia ad 

ala se tradet 

10 Decliuis inclitus locus 
Deflat inridet dedignat 
Dedegit denutat manifestat prouedit 
Deuium extra uia 
Dedo trado 

15 Deditus trditus subiectus 
Dedita opera ualde data 
Dedas tradas des 
Deuito diuerto 
Deserta direlecta disoluta 

0 Depenendi reddendi 
Decuria numerus decem hominum 
Decretum definitum. statutum 
Depeculato defurto puplieo seo de- 

praetato 
38" Decrepitus ualde. senis!) 

25 Deriguit obstipuit?) 
Deflet lugit 
Demigat pugnat 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Detestabilis abuminabilis pessimus 

De uertice de summitate 

Desipiens amens 30 

Dementicus insanus amenticus 

Desistere desinere cessare 

Dementia insania amentia 

Deuinctus legatus 

Defensus fatigatus 35 

Declubere belligare 

Dependit reddit 

Dextrum prosperum 

Derogans detraens uitoperat 

Detracta ualde detractat contemnit 40 

Detrectare recusare 

Demolitur exterminatur 

Deflunt cadunt 

Depascet comedet non consumet 39* 
sed egestat tantum?) 

Defreta disperata 45 

Deplet euacuat 

Defunctus mortuos 

Deplene de pleno docere 

Depalata manifesta^) diuulgata 

Debellio bellatur 50 

Desidia pecritia 

Demiror dispicio 

Denus nomen pecuniae unde et 
nummus denarius dicit 

Demet tollet 


1) senis m. 2 corr. pro sonis | 2) obtstipuit ante corr. || 3) tantum in swmmo 
margine add. m. 1|| 4) à extrema pro e corr. | 


2. Decentorius ab | 3. Deterrimum abed | peius ab || 9. Dediticius abed | 
prouincia ad | aliam abd | tradit d | 10. inclinatus abed | 11. dedignatur ab | 
12. Detegit abe | denudat ab | pdit abd || 13. uiam abd || 15. traditus abed || 
18. deuerto ab || 19. derelicta abd | dissoluta abd || 20. om. abcd || 23. seu de- 
praedato ab | 24. senex abd | 26. luget abe || 27. om. abed || 28. abominabilis 
ab | 34. ligatus abe || 35. Defessus abe | 36. bellicare ab || 39. detrahens uitu- 
perans bd | 40 Detractat ualde tractat ac | 42. exterminat abd | 43. Defluunt 
deficiunt uel cadunt abc | 44. comedit cd | et non abc | consumit cd | degustat 


abed | 45. Defleta c || 47. om. abed | 48. deducere b. 


dededucere a || 49. deuul- 


gata aed | 50. bellator ab | 51. pigritia abe | 52. despicio ab || 53. dicitur abd || 


1 


39° 


e 


0 


1 


20 


2 


σι 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 227 


Degenerat a genere suo dissimilat Dedecus ingloriosus 
Detectus nudatus deopertus 
Denique pos modum deinde 


Delictus ueruclatum quem dicunt 
Defecatum liquidum purum exter- 


e 


0 


Detrusus expulsus 
Deuorat glottit 
Demsit tollit deliuit 
Desiuit cessaui 
Decedit cecedit 
Decernunt statunt 
Depositum. creditum 
Denodat detrait 


sum 
Delubra templa 1460 quia in ingres- 
sum lacus aque fiebant ubi || se 401 
sacerdotes sacrificaturi purifica- 
bant et ad diluendum 1d est la- 
bandum delubra dicta sunt 
Derelietus dimessus 


Decens pulcher 


Degener ignobilis 
Deuectus deportatus 
Deicet deturbat 

De more ex consuitudine 
Degladiando pugnando 


Deformis fede forme 
Desuetus inconsuetus 
Deiscet os apere 
Deuertieulum ubi camsatur 
Decreuit ordinauit 
Defunturium transitorium 
Deriuatum sparsum 
Demeda praeceda 

Debelle rumpit 

Deuitant spernit 
Deuinxit conlegauit 
Delegit eliget 

Desciscere deficere 
Depudiscente inpudentem 


Deprouatum deformatum 
Depraees genus serpentis 
Deses ignarus piger 
Deuulgat') pupligat 
Destituunt relingunt?) 
Dedocere de doctrina euacuare 
Despectat despicet 

Denuum iterum seeundum 
Degerat per deum iurat male iurat 
Despirat spiritum | tollet 
Deflectit deuiat 

Deunce dece untiarum 


Deseuit ad iracundia lenitur 
Deposcit uade rogat 
Dedecet non dedecet 


Ry irs. ser. 2) esser] 

1. dissimilat abd || 2. discoopertus d | 3. postmodum ab || 5. gluttit abe || 
6. tulit deleuit ab || 7. cessauit abe | 8. Decidit cecidit ab || 9. statuunt ab || 
10. uel commendatum add. abe | 11. detrahit abd | 14. Deicit ab | 15. con- 
suetudine ab || 17. Defunctorium ab | 19. Demetam precidam ab | 20. De- 
uellet ab. Deuellit cd | rumpet ab || 21. Deuitat abe | 22. colligauit abd || 
23. Deligit eligit ab ἢ 25. Depudiscentem ab || 26. ab abd || 27. ualde abd || 
28. non decet abed || 30. om. abcd || 32. templa idolorum in ingressu etenim 
delubri lacus aque fiebat ubi sacerdotes sacrificaturi se (om. a) purificabant et a 
diluendo idest lauando delubra dicta sunt ab || 33. om. abed || 37. Dehiscit os 
aperit abd | 38. Diuerticulum αὖ | 40. Deprauatum abc | 41. om. abed | 43. Di- 
uulgat puplicat ab || 44. relinquunt abd || 46. deorsum aspicit ab | 47. Denuo ab | 
secundo ab || 48. Deierat ab || 49. tollit αὖ | 51. Deuncem decem unciarum ab || 

15* 


40 


45 


402 


1 


c 


e 


σι 


411 


2 


to 
σι 


E 


o 


228 


Defitiscit defficet fatigat 
Delictum peccatum 

Deliuat precepit degustat 
Debaceatur prouagatur 
Defruet minuit 

Desecto ineiso 

Delirat cessat 

Destitus relictus 
Detrimentum dispendium 
Deditio sui traditio 
Destitutus derelectus desertus 
Despicatis patefactis 
Decumbit infirmatur 
Decidium qui cito decedet 
Delationis proditiones factorum 
Deuterunumio quasi seconda lex 
Dialocus disputtatio 
Dialecticus disputatur 
Dilargus multum donans 
Dispectus cumtemtus 

Dici potestas 

Diathece testamenta 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Dilectum electum 
Disidem pigrum ignarum 
Disipet sapere desine 
Diseidium | separatio 
Dirimit diuidit 

Diripiunt auferunt 
Diuale diuinum 
Diluculum ante mane 
Distentus satis plenus 


Diriuitorium loeus contubernii 
Diualis princeps imperator qui quasi 


deus habebatur 
Dissectus diuisus 
Diuortium repudium 
Dilectus carus 
Discerpsit diripuit 
Diermi turpis 
Dimigat pugnat 
Diseolor dissimili 
Dispectabilis contemptebilis 
Dictitat frequenter dicit 
Disto dissimilo differo - 


Distitet cessabit 
Diseeptat!) disputat 
Diserimen periculum 
Dispendium damnum 
Disceptatur litigat 
Discipulati edocti 


Dilatus aductus 

Diaria aetio sed unius diei 
Distraxit abstraxit | 

Dieat dedieat 

Discernit deiudicat 
Distinat disponit 
Diffieulter tarde 

Difisus disperatus 


Dilubium lauacrum 
Dirus crudelis 


1) t extrema 8. scr. || 


1. Defetiscit b | deficit ab | fatigatur a | 3. percipit ab || 4. Debaechatur ab || 
5. Defluet b | minuet ab | 7. om. abed || 8. Destitutus a ex corr. et be | dere- 
lictus abe | 11. cf. 8 || 14. decidit ab | 15. Delationes ab || 16. Deuteronomium d | 
secunda d || 17. dualis disputatio d || 18. disputator d || 20. Despectus con- 
temptus ab | 21. Dicio abe. Ditio d | 23. Delatus adductus ab | 24. sed om. 
abd | 27. diiudicat abd | 28. Destinat ab | 29. Diffisus e || 32. Desidem d || 
33. Desipit ab | desinit αὖ || 38. Diluculo abe | 39. cibo satis plenus uf auirgas 
exteri sus c. cibo plenus aut ad uirgas extensus ab | 42. Disectus c | 46. turpes 
abd | 47. Dimicat d | 48. dissimilis ab | 49. Despicabilis ab | contemptibilis abe || 
52. Destitit ab | cessauit ab | 66. Disceptator litigator c || 58. Diluuium ab || 


41" 


45 


[51] 
[Ej 


1 


49r 


2 


on 


e 


—) 


or 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Diuersum consentiens 

Diseretu diuisum 

Dispalatum dificatum 

Diermi turpis 

Dimolire dissipare 

Dipsas serpens 

Diuerberat disiungit ') 

Diurnum unius?) diei 

Diapsalma spiritus pausat 

Dicatio conscratio 

Dessidet discordat 

Discors disimilis cordis 

Diuturnum multi temporis 

Dypfnoicos?) difficultas spirandi*) 

Discerniculum ornamentum capiti 
mulieri 

Dictator imperator qui dictat er- 
dinat exercitum 

Diriuat a suo curso conuertit?) 

Direptus praedatus 

Digegitur dissipatur 

Diribere dinumerare 

Dirimire separare 

Dispertit patitur 

Discidium ^) 
facta 

Disetatines disputationes 

Dis manibus dis inferorum 


separatio per uim 


Diutinum diuturnum *) 
Dissertum expositum 


229 


Distinetum apertum manifestum 

Distractum uenundatum 

Diuncem undicem untias 30 

Discolus difficilis 

Dispernit contempnit 

Diocidio dispositio uel subligentia 

Distentus cibo plenus aut uirgas 
extensus 

Diplumum duplicatum 

Disserit disponit narrat 

Diplumatarius duplieatur 


35 


Diuerticulum quod breui loco di- 
uertitur 

Distinctio?) separatio 

Diutnum diuturnum 40 

Diditus diuulgatus 

Dipulit dispersit 

Diuexum inclinatum 

Displosa diuisa 

Diuaricatus satis separans 45 

Diues upu locuples 

Diuersurium hospicium ἃ diuer- 
tendo 

Dieto citius quam diei potes 

Diserepat dissentit 

Dispares dissemi?) 

Diruit eiecit euertit 

Dialis cottitiau 

Dissecere dissipare et in diuersas 
segare 


1) t s. ser. || 2) i s. scr. || 3) 1 s. ser. || 4) gl. add. m. 2 || 5) it ex is corr. || 
6) s s. ser. || 7) r s. scr. | 8) c s. ser. || 9) quae sequebantur nunc legi nequeunt || 


1. non consentiens abd || 2. Discretum abe || 3. diffugatum ab | 4. cf. 
p. 228, 46 | 5. Demoliri dissipari ab | 6. Dipsa αὖ | 9. semper aut sempiterna 


(sempiternam c) abe | confirmatio add. ab | 10. consecratio ὁ || 11. Dissidet ab | 
12. dissimilis ed | 14. om. abed | 15. capitis mulieris d. capitis muliebris ab | 
16. et ordinat αὖ | 17. cursu ab | 19. om. abcd | 21. Dirimere abd || 22. disper- 
titur interpr. ab. partitur c | 23. cf. p. 228, 34 || 24. Dissentationes abcd | 
27. Disertum ab | 30. uncias c | 33. Diocitio « | subiacentia a || 34. cf. p. 228, 39 || 
35. Diplonum ab | 37. Diplomatarius abd | duplicator abd || 42. Dispulit abc | 
om. abcd | 46. opum ab || 47. Diuersorium ab | 48. om. abed | 50. dissimiles 


43. 
abed | 52. 53. om. abed | 


i 


42" 


σι 


290 


Diriguit rigitus et frigitus est 
Digressus est abit 

Disparile dissimile 

Disidentes discordantes 
Dispicatis minutis partibus 
Didior diuidior doctus 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Dami spine 

Dumeta loca siluestria spinosa 
Duellium secundum bellum 
Duleia iocunda 

Dumus spina 31 
Duca furmula 


43 Discreuit separauit Duella seripula!) VIII 
Dissinso discordia Duellibus auersariis 
Dipsas nomen serpentis Duellum bellum duorum hominum 35 
10 Docitat freqenter dicit 


1 


on 


Dilata in longo ducta 

Diuinitus quod ex diuinitate fit 

Dogma doctrina 

Dolus fraus 

Doreades quadrupes capreole si- 
milis 

Documentum exemplum 

Dorcas capraea 

Dolabra securis uel asciae lapetaria 

Dolones tela abscondita 


Euangilium bona adnuntiatio 
Etacitas*) multituto 

Edax comissatum 

Ktacitas uoracitas 

Edito prodito 

Edictum future dicisio 

Etacitas multituto?) comessationis 
Educat nutrit 

Effabilis docilis 


40 


:» Dolopes milites fini condotati per Edemitat dentes secludit 45 
manus Efatur loquitur 
Densa nomen insule Eflagitat reposeit 
Docimentum alterius exemplum —— Efferetur funus dicitur 
Domata moenia dicuntur uel certe Effeta adaperire 
superioris domus Effemeris cottitiana res 50 


bo 
σι 


Dubium incertum 
Dumtaxant praecipue sine dubium 
Duees ductores 


KEffrenatusinmoderatus uel abruptus 
Effeminatus mollis euiratus ener- 
uatus tamquam femina mollis?) 


1) ita notulam ante VII intellego | 2) Eta litterae munc erasae || 3) post multi- 
tuto seripta et deleta est m | 4) tamquam femina mollis add. m. 2 || 


1. rigidus et frigidus ab | 4. Dissidentes cd | 6. Dicior c | diuitior e | 8. om. 


43" 


abed | 10. cf. p. 228, 50 | 11. 12. om. abed || 18. ascia abed | lapidaria abed || 
20. milites fenicum interpr. ab. cf. Dotaim defectio uel per manus in d et Do- 
tatim permanus in ab | 21. Donsa ab | 23. superiores αὖ || 25. Dumtaxat abe | 
dubio be || 27. Dumi c | 32. formula αὖ | 33. scripula octo ab || 34. aduersariis 
abe || 36. bonum nuntium ab | 37. cf. 42 | 38. commissator c || 39. Edacitas ed || 
40. producto ab | 41. future rei decisio abe | 42. Edacitates multe comesationes . 
ab | 45. recludit ab | 46. Effatur ab | 47. Efflagitat abd || 48. ducitur abc | 
50. cotidiana abd || 52. tamquam femina mollis om. abed || 


44" Kffeminatus stupratus ') Elapsa discussa 

Effecet perfecet Khuicata purificata deplanata 
Efferiebamur superbieuamur Elisius pagani beatus nuncupauat 20 
Effieit sufficit campos 

5 Efflauit exalauit Klinguis mutus nullus linge 
Efugium locus refugii Elogia pars carminis 
Effetanda disputanda Eluxit luctum deposuit 
Effeta sine fetu Eclesia congregatio 
Effeminat in femina conuertit Elues ΠΡῸΣ qidam de quod aliquid 35 

10 Efferus ferox inmansuetus eluitur 
Effiui aduliscentes ?) Elogium titulum cuilibriei 
Effebus inuerbis Elatus ambiciosus superbus 
Egerimus tollimus Eliciens producens suadendo traens 
Egrate exegrate Ecudit exeudit uel producit 

15 Kgerit excutit foris mittit Keuleus genus turmenti in quo 10 
Egre moleste stans extenditur homo 
Egestio curatio Emax imptor 
Eger animo dicitur Emaces emptores 
Egestio purgatio Emacitas emendi auiditas 

20 Elatus superbus Emeritus milis uetera 

41! Elaui euadere Em admiratio 

Eloboro sitro Emereor conplaceor numquid iam 
Elapidauit distruxit conpleuit malitia 
Elegantia pulcritudo Emicuit repulsit 

25 Elise cartaginensis quando et il Emerita?) arma uictricia 

sica dicta est Emolumentum locrum 
Elchere euocare Emeritum furiarum 
Elementum celum terra sol ignes Eminet extat altum est 
natura Eminens excellens altus 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 231 


1) gl. add. m. 2 || 2) n add. m. 2| 3) me ex mo corr. || 


1. om. abcd | 2. Effecit perfecit abe || 3. superbiebamur d || 5. ex- 
halauit d | 6. Effugium ad || 9. feminam bd || 11. Effebi cd | adulescentes c || 
15. foras ab || 17. curatio degestio purgatio c et, ut parva neglegam, abd | 
21. Elabi c || 22. Elleboro ab | 23. destruxit αὖ || 25. quia dido elissa dicta 
est ab | 26. Elicere d | 27. Elementa d | aer sol abe | 29. Eleuicata a | 
30. Elisios abd | beatos abd | nuncupabant ab | 31. lingue ab || 32. om. abed || 
34. Eeclesia ab | 35. Elluuies liquor quidam de quo eluitur d || 36. titulus d | 
cuiuslibet rei d || 37. ambitiosus αὖ || 38. trahens ad || 40. tormenti abc || 
41. emptor αὖ | 44. miles ueteranus qui iam compleuit militiam abd || 45. om. 
abed | 46. conplaceo interpr. abd: cf. 44 | 47. exiluit refulsit @ | 49. lucrum 
αὖ ἃ | 50. Emeridum ὦ || 51. altus est abe || 


982 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Emolus inuidus Epimiris diurnis 
Empurius locus supemare Epilogon narrationes et ratione 80 
Emblema ornamenta uasorum Kpithapium carmen mortuorum 
Emfaticum audax imerepatur Epilogus extrema®) pars hbri 
5 Empes uel empos inpatiens amens Epitalamum carmen nuptiarum 
Emuniles modice eminentibus Epifora lippitudo oculorum 
45" Ensito insertum !) Epistula seribula*) 25 
Eneruat castrat”) Epus lux 
Eneruatus mollis efeminatus ?) Episcopus superinspectur 
10 Enitor conor Epotat ebebit 
Enerypias*) subcineritios uel oe- Epulum conuibium 
cultus panis Ephot quod est super humerales 419 
Enixa conata sine cucullo uestis sacerdotalis 
Enisi conati?) casulle euius uestis duo sunt ge- 
Enormis sime mensura nera unum lneum et simplex 
15 Enotat explicat quod sacerdotis habebant aliut 
Enixius instantius diuersis coloribus et auro gem- 
Enixe sedule inpense misque contexta que solis ponti- 
Ensicium a secando ficis utibantur 
Enodis sine nodis Epichrimata conamina τῶν 
20 Enormia grandia Equidem ego quidem 
Enucleatim clare manifeste Equiperant equidem facit 
Enucleo perpendo expono Equos pegassus alatur 
Eolus rex uentorum Ergata uicinus uel operatur 45 
Eo minus tantum minus Eragine e contra 
25 Epiphania aparatio ostensio mane- Era domina 
festatio EKrinis furia ira magna 
Epithoma adbreuiatio Ermana calamitas 
Epithomarius abreuicatur Ermula statua sine manibus 50 
46° Epigrama abreuiatio Erisibe erugo etribicommessio — - 


1)—3) gl. add. m. 2 || 4)1 s. ser. | 5) 1ex a corr. || 6) re ex rae corr. || 7) b ex p corr. || 

1. Emulus abd | 2. Emporius «b | super c. supra αὖ | ubi negotiationes exer- 
centur add. a | 4. Emphaticus «b | increpator abed | 5. Empos uel empes ab || 
7—9. om. abed | 11. Enchrifias subcinericios uel occultos panes ab | 15. Enodat 
ed || 19. nodo c | 24. tanto d | 25. apparitio d | 26. Epitoma d | 27. abbre- 
ulator d | 28. Epigramma abed | adbreuiatio ed || 29. Epimeris d || 30. rationes d || 
31. Epitaphium abd | 33. Epithalamium ab | 35. om. abed | 36. Epux ab || 
37. superinspector abd || 38. ebibet ab || 39. conuiuium bd | 40. om. abed || 
41. Epicherimata «b. Epicheremata d || 43. Equiperat «b | equitem facit uel 
similat ab | 44. Equus pegasus alatus ab. Equs alatus pegasius d || 45. uicinus 
uir operator d | 46. Eregione b | 49. Erumna 0 || 51. et rubigo messium abd || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Erga illum circa illum 
Ereiseende diuidende 
Eruditus doctus 
Erumna miseria 
5 Erebum infernum 
Ergastulum operibus duris 
Ergastulum locus ubi damnati mar- 
moris secant nam grece metallum 
dieitur 
41* Esedum ueicolum 
Estrita caput 
19 Ksidat comedet 
Esu esca 
Esedarius mulio ueicoli 
Thesiae uenti in certo tempore 
Essentia!) subsistentia id est unius- 
cuique persone 
15 Etrusei tusci 
Ethica moralis sed proprietas 
Ethieon proprium 
Etruria tuscia 
Ethinieus gentilis 
20 Ktymologia paratum uerbum 
Eugenis nubilis 
Euoma effundam 
Eugenia humelitas 
Euum tempus 
25 Kuehit transportat 
Euirat castrat 


1) Ess corr. pro Esc | 2) 0 ex u corr. | 3) gl. add m. 2: eadem gl. 13 denuo 
scripsit ( Ethesie) | 4) laudantis est uox add. m. 2 | 5) e ex c corr. | 6) d pro ὕ corr. || 


6. Ergastulis b | 7. marmores ae. marmora d | nam grecum est quod latine 
metallum appellatur abe || 8. Essedum ab | uehiculum ab | 9. canaphum d || 
10. Esitat d | comedit frequenter d | 12. Essedarius abd | 
13. Ethesie b | 14. uniuscuiusque abd | persona et proprie dicitur natura b | 


Euo seculo?) 

Euitat declinat 
Euentus successus 
Euoluet exponit 
Kuiscerato exempto 
Eonas secula?) 

Kuulsit expoliauit 
Euanuit aufugit 
Kulilogi uersiculi 
Euychias dilitias 

Eu laudantis est uox!) 
Euelantur spoliantur 
Euidenter manifeste 
Eurus uentus subsolanus 
Euelatus spoliatus 
Euidens aperto 
Euatatur flagitat 
Euantes fugentes 
Euistigio statim 


Euetatus pertritius actu priuatius 


uel ocisus 
Euterpe nomen musee?) 
Euripus piscina longa 
Euertit funditus*) mouit 
Eumendum furiarum 
Eucharistia gratia 
Eus uox melamantis 
Exta interanea ostiarum 
Extat emminet, 


233 


uehiculi abd || 


16. moralis et aded | 19. Ethnicus «bed | 21. nobilis abed | 22. Euomam abd 


23. nobilitas c | 26. om. abed || 30. exponit ab | 31. Euisceratus exemptis uisce- 


90 


4 τὰ 


oo 
Or 


40 


481 


ribus d | 32. om. abed | 88. spoliauit ab | 36. delicias abd | 38. Euallantur ab | - 


42. apertum ab || 43. Euadatur abd || 44. Euantes euagantes fugientes ab | 
45. Euestigio abd || 46. perterritus actus (actu d) priuatus abd | 50. Eumenidum 


abd || 53. hostiarum abd | 54. imminet ab || 


e 


48" 


1 


σὺ 


i] 


[5] 


934 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Exalat spirat Exilis gracilis macer 
Exaditat excludit ab aditis Expers sine consilium alienus 
Exaustis') euacuatis Exitiale?) mortifirum periculorum 
Exsanguis sine sanguine Experrexi euegilaui 30 
Examussi ingredere diligenter Expertus probatus) 
Examinat inquiret discutit Exequia mortuorum?) obsequia") 
Exitus egressio mors Exolitus dissulutus 49r 
Exorsus incipit loqui Extult elauauit 
Excedit errat Explodit expellit uitoperat 35 
Exomologismum praeces uel con- Extrinsicus a foris uisceribus et 
fessionis exterius 
Extimus extremus extraneos Exuti spoliati 
Expiat purgat mundat Extinctum interfectum 
Exerat abuminat Exestimatio cretulitas 
Exploratores inquisitores Exosus udiosus | 40 
Excubat uigilat obseruat Exorit aperit 
Extimuit satis timuit Exanimis sine anima 
Exprobrat inproperat Extimplo statim mox continuo 
Exor sine sorte eretidateus”) Exedent comedent deuorant 
Extat supereminet Expergefactus a somno surgens 45 
Exultat exilet Exordiarius ludus theathri 
Exesu cummistum ' Exeellens nubilis eminens ceteris 
Ex interuallum ex inposito tem- Exitium calamtas?^) periculum 
pore Exulcerat uerbis asperis uulnerat 
Excidium expugnatio Exaustis uacuis defectis 50 
Exemit produxit abstolit Exedra locus subselliorum id est 49" 
Exubite spolia que ociso oste tol- ^ absida salutaria 
luntur Exortus natus 
Exertum apertum Explodita exclusa 


1) s post ἃ s. scr. || 2) litt. us deletae, ut videtur || 3) prior 1 s. scr. | 4) o s. 
scr. | 5) prior r subscripta || 6) 1 s. scr. | 7) calamtas ex calumnia corr. || 


3. Exhaustis αὖ ἃ | 5. Examussim ab | diligenter integre ab || 6. discutit ex- 
quirit wb | 10. Exhomologesis grece latine preces confessiones ὦ || 11. extraneus 
ab | 13. Execrat abominatur ab | 18. Exors ab | hereditatis abd || 20. exilit ab || 
21. Exesum comestum «b || 22. Ex interuallo b | ex interposito tempore ab || 
24. abstulit «b | 25. Exubie abe | occiso hoste abd | 28. consilio abed | alie- 
norum d | 29. mortiferum abd | periculosum abd | 30. Experrexi euigilaui ed || 
32. Exequie ab || 33. dissolutus abc | 34. eleuauit ab | 35. uituperat ab | 36. Ex- 
trinsecus ab | 39. Existimatio ab | crudelitas abd | 40. odiosus abd | 41. Exerit 
abe || 46. Exodiarius b | theatri abd | 47. nobilis abd | 48. calamitas a || 50. om. 
abed | 51. saluatoris ab || 53. Explosa c || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 235 


Exorie nascentie Expertia aliena 
Exciuit excitauit Exagerat prouocat explorat 5 
Exeiturum excitaturum Experiar cognoscar 
Expromimus exponimus Experta docta 35 
5 Exeremus proferemus Exunietas sublimitas 59" 
Expilandi nudandi praedandi Exuberam profluunt habundant 
Expelatores aliene ereditatis sub- Exoleseit defecet 
tractoris Exuit deposuit 
Exaustant exauriunt Exoleuit in obliuione uenit 40 
Exestuat fluctuat feruet!) Exemplum formam 
19 Exumptuaui pauper factus σα Explet perfecet 
Expergifiea suscitabilis Exuret cremat 
Explodam euertam Exciti euocati | 
Exomnis uigilans Expositus in medio positus 45 
Experiendum experimentandum Exempla sublata 
15 Éxspes sine spem Exemptum explicatum 
Excors sime corde Existite perdurate 
Expectorat extra pectus elei Exemplaria similia 
Exephebis a pueritia Exere producere 50 
50" Extorris exterminatus extra ter- Ex coniectura ex arbitro 
minus Excanduit in iracundia exilibi 
20 Experientia prudentia Exodus exitus egressus 
Expergiscor excutior Exolidus dissolutus 
Expediam explicet. liberet Exorabilis placabilis 55 
Experire cognoscere Exormis inmanis 
Exoptatum disideratum Exitie poene sententie 
25 Exulto gaudeo Expressit explanauit 
Extrusi expuli Excautus intentus 51: 
Extruso expello recludo Extestinum extraneum 60 
Expiabilis inmundus *) Exanclare exaurire 
Extixe extinesisse Extasin mentis excessum 
30 Kxcitur euocatur Expediunt educunt proferunt 
Exfretat nauigat Exuito diuerto diuido 


1) fluctua eruet m. 1: corr. im. 2 || 2) ante inmundus rasura 4—5 litterarum || 


7. Expilatores abed | hereditatis bed | subreptores abe || 8. exhauriunt ὦ | 
15. sine spe abed | 17. eicit abd | 20. terminos ab | 21. somno add. ab || 22. ex- 
plicem liberem ab || 24. desideratum abe | 27. Extrudo abe || 29. Extinxe ὁ | 
33. Exaggerat cd || 34. cognoscam abe | 37. Exuberant abd | abundant ab | 
38. deficit d | 40. obliuionem αὖ || 41. forma abcd || 42. perficit ab | 46. Exempta 
ab | 47. om. abcd || 50. Exerere abed || 51. arbitrio αὖ || 52. in om. ab | exiluit ab || 
61. exhaurire αὖ || 


236 


Extespices aruspices 
Exidium diuortium repudium 
Exinuat exemplat exaperit 
Exlex extra lege 

5 Excedendus deuorandus 
Exereita miserabiliter sollicita 
Exete euidenter perspicue 
Exemptis sublitis conplicitis 
Experimentum usum 

10 Exaurit. euacuat 
Exerti nudi 
Exinteruallum | exintermisso tem- 
pore 

Exeidium euersio urbium — sepa- 
ratio 

Expuncta finita 

51" Eximius preclarus sublimis 

16 Exporrectus extinetus 
Extorris exiliatus 
Extorrem extra terra propria ex- 

pulsus 

Experita parua uacua 

20 Extudit dundendo') extorsitum 
Exelusit propriam?) expulsus 


Fabor testimonium ladis 


Faeitus elegans iocosus eloquiuii | 


Fabre perfecte arteficiose | 
25 Facundus abilis gratiosus eloquens 
Facitia iocus elegantia 


1) dundendo pro tundendo corr. || 2 


4) s. s. scr. || 


) m del. m. 2 | 3) utraque ἃ ex t corr. 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Facesie eliganter 

Fatiscet aperitur 

Factitat frequenter facit 

Facinorosus scelestus 30 

Facilitas possibilitas licentia 

Facitior helarior gratiosus 

Facesso duo significat facet feces- 52" 
seb οὖ frequenter facio 

Faustus festus 

Fautor qui fuit et consentit 

Faeinus scelus factum 


35 


Fastus superbus contemptor 
Facinora crimina scelestia 

Fas est ius est vel ratio 

Facimnat quando laudando decepet 40 
Falanx legio lingua maeido 
Faces facule 

Fandi loquendi?) 

Falerare ornare 

Fatus*) locutus 

Fanum templum 

Fatur loqitur 

Fando loqendo 

Fassiloquax mendax 
Famiharis domesticus amicus 50 
Falaria lancea magna uel genus 


45 


teli magni 
Farcire fulcire implere 
Fatuus stultus sine sensum 
Fallet decepit 
Fax facula 55 


3. examplat ab | 4. legem abed | 5. Exedendus ab | 7. Exerte d || 8. sub- 
latis d | 10. Exhaurit abd | 12. Ex interuallo ex intermisso tempore d | 16. ex- 


tentus d | 18. terram propriam 


ab | expulsum ab | 19. om. abed || 20. tundendo 


extorsit exclusit d | 21. cf. 18 | 22. laudis abed || 23. Facetus abd | eloquens 
abd | 24. artificiose abed || 25. habilis d | 26. Facetia abd || 27. Facesse d || 
28. Fatiscit d || 32. Facetior d || 33. facere necesse et frequenter facere d || 
35. qui fauet abd || 38. scelesta d | 40. qui d | decipit abc | 41. macedonum d || 
49. Falsiloquax abed || 53. sensu abe | 54. Fallit c || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 Ey 


52" Fascenninas clausebiles uallationis Faxit fecit 


Fauisor consentaneus Fastes honeres 
Fanatieus aspectus honorosus Fastigium culmen 
Fanatici minestri templorum Faemina a femore 35 
5 Falernum uinum Faetiuus letus conpositus 
Faxo incendo!) Faemor quod super geniculu est 
Faxo faciat tempus futurum Fastidium superbia contemptus 
Famereas mortiferas Fateor confiteor 
Fartores saginatores Fa 40 
19 Fameticum a fama uel esurientem Flagitat?) postulat expetit 
Farra frumenta Flagris flagellis 
Fana inlicita sacrificia Flabri fabulosi uentosi 53u 
Fassus confessus Flabris uentisicci 
Famicus locus in urbe Flagitiosus crimenosus 45 
15 Fatidici fata canente Flagtium adulterium. liuitum ui- 
Fauces angusta claustra tium 
Faleidia quarta pars Flagrantia ardentia suauitas odoris 
Faleras atolator auerba Flagras ardens fulgens 
Fatiseunt feriende dissipantur Flamina uenti 
20 Fatiosus fallax deceptur Flamea uirginitas 50 
53' Fariolus uatis Flammigena de flamma natus 
Factio coniuratio Flammonius honor pontificales aput 
Fascinant grauant gentiles 
Farus turres speculatoria Flamen dalis sacerdos 10uis?) 
25 Faustus felix laudauilis benignus Flagra incendia 
Faeultas conditio possessio Flauum rubeum 55 
Fastus et fausti libri sunt ubi sunt Flammeo irato 
nomina consolum Fluuidus inpetosus 
Fauisio suffragium Flabra fysimata uel uenti 
Fatidicus diuinus Fluxerunt ceciderunt 
30 Fasta honores Fluxa resoluta 60 
Farise diuisi Fluidum mollem 


"es. scr. | 3) 1 8: 807. | 3) 8. 5. ser. ] 


1. Fesceninas b | plausibiles uallationes a | 3. aspectu onerosus d || 4. mi- 
nistri abed | 7. faciam d || 10. fame ab || 15. canentes c || 18. adulatoria uerba 
ab || 19. feriendo d | 20. Factiosus ab | deceptor abed || 21. uates ahd || 
24. turris d | 25. laudabilis abd || 27. et fasti ab | consulum αὖ | 33. Fasces ho- 
nores ab | 36. Festiuus ab | 37. Femur ab | genuculum ab || 40. om. abed || 
44. uentis siecis ed | 45. criminosus «bed | 46. Flagitium ab | libido ed. liuido 
ab | 48. Flagrans ed || 50. Flammea abe || 52. pontificalis apud abe || 53. dialis 
ab | 57. impetuosus d | 61. molle cd || 


238 Α GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Fluit deducit currit Fenicum coccinum 30 
Fluxum uanum Fenerat mutuat inpromutat 
Fluetuat uacellat dubitat Femor duplicitur dieiter?) dieitur 
545 Flammen martiales sacerdus martis ab eo quod est femor femor facit 
5 Flamen yfinalis sacerdus cyrini cy- ab eo quod est ab hoe femine 
rinus enim aput romanus deus facit femen et declinatur qo- 
fuit modo carmen 
Fertilis fruetuosus Fleule lamentabile 
Feeundus eupiosus fertilis Fiduciarius qui re aliqua fiducia 
Fecunda fructifer accepit 
Fere prope pene forte Finum stereus animalium 35 
10 Ferme cireiter prope propter Fio effieior 
Ferales mortales Fistulor sibilor 
Fer tolle Fibras figata pulmones iocinora 
Fercula missoria — Ficiibus corde eithare 
Feruidus turpis iracundus Figolus fietor 55r 
15 Fertur dicitur Finexit?) conposuit Al 
Ferunt portant dicunt Ficti praui falsi simulatores 
Feretrum lectus in quo mortui Fidieula cetharedus 
portantur Filargyria auaritia amor pecunie 
Ferux crudelis steuus Fidicula genera tormentorum sicut 45 
Feniees carthaginensis lammine 
20 Fedant inquinant Fibea luna 
Festiuus feriatus Finctus formatus 


54" Fefellit elusus uel inluset uel fru- Fidicina citharista 


stratus siue concisus ') ^ Figmentum similitudo 


Ferascit efferum facit Finitimi uicini confines 50 
Fessus fatigatus .Finget simulat 

25 Feronia dea agrorum Fidicule corde 
Feriae cessationes ab opere Fibula ligamenta 
Ferisne poteris ergo ferre Figmenta conpositionis adinuen- 
Fletus lamentatio luctus tiones 
Fenus usura Fragor sonitus strepitus 55 


1) gl. add. m. 2 || 2) e ex ἃ corr. | 3) it s. scr. || 


3. uacillat d | 4. Flamen marcialis sacerdos d | || 5. cyrinalis ab | sacerdos 
ab | apud romanos ab | 7. copiosus abe || 8. fructifera abed || 18. Ferox abc | 
seuus ab | 22. om. abed || 27. ferire b | 30. Foenicium a | 31. Feneratur d || 
32. dupliciter effertur ab || 33. Flebile ab || 34. rem aliquam fiduciatam b || 
35. Fimum abe | 38. ficata abed || 39. Fidibus abd | cordis abd || 40. Figulus 
abd | 43. Fidicina d || 46. Febea d || 47. Fictus b et ex corr. a || 49 Finctio 
figmentum ab || 53. om. abed || 54. compositiones abed | 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 239 


Fragosus torrens Foeda turpia inquinata 
Fremit rugit furet Foebes sol 
Frendit dentibus stridet Focas uitulus marinus 35 
55" Fretus confisus fiducia hauens Forceps foreipes fabri 
5 Fratruelis matertere filius Fotiles*) inanem uacuum 
Fratria fratris uxor Forsan fortasse 
Fribula uasa fictilia Forex foturum esse 
Fragores') tonitrua Fortuitus subitus euentus et casus 40 
Framea asta gladius bis acutus — Fortuita subita uel repentina 
9 Freta maria Fortuna felicitas 
Fretum mare angustum Foliatum euruatum 56" 
Frenat conpescit Foedus amicidie pactus iusiuran- 
Fremunt strepitum facit dum 
Fribous leuis mendax Forceps clusum carcer 45 
15 Fribula imaginaria caduca Formidans timens 
Focilat refecit Formidolosus temidus 
Fomes nutrimentum Fornieem arcutiiumpale platee 
Fomis lignum aridum Frugalis abstinentia parcitas pas- 
Fomites initia incitamenta simonia ubertas 
0 F'otus recreatus Frutecta ramorum densitas 50 
Fouit nutrit studet Frustratus deceptus exinanitus 
56* Futa nutrita plena Frusta partieula modica 
Fors fortuna casus Fruetus usus consecutus 
Forenses qui in foro sunt Frugi magnanimis uel continens 
25 Fores ianue eo quod fores ponuntur — substantia 
Formidor timor Frutices ramos 55 
Format figurat creat Frustra inanis sine causa 
Fortunatus felix beatus Fructutus fruiturus 
Fosforus lucem portans Fruges frumenta 
30 Fomidines pinne lieiue in sagittis Fucata tincta colorata 
Foederati amicati Fucatus tinctus dolosus 5T 
Fornex camera Fuco dolo e 


1) r post F e corr. | 2) 85. paene erasa || 


2. furit ed | 4. fiduciam habens d || 9. hasta αὖ || 13. om. abed || 14. Fri- 
uolus d | 15. om. αὖ οὐ | 16. reficit abd | 21. Fouet ab | 22. Fota abc || 25. foris 
abe | 26. Formido ed || 30. penne ligate abed || 3i. amici coniurati abe || 
32. Fornix ab | 34. Foebeus c | 37. Fotile abe | inane abc | 39. Fore futurum d | 
41. res add. abcd || 44. amicitie abc | pactum bd || 45. clausus d | 47. timidus ed || 
48. arcum platee circumphalem d || 49. Frugalitas abd | parsimonia abed || 
52. particule modice d | 56. inaniter abe | 57. Fructurus abe | 


10 


15 


ᾧ 


pau 


9t 


1 


30 


240 


Fucus uermicolus 

Fufae interiectio mali odoris 

Funditus a fundamentis 

Fungit agit 

Fultus auxiliatus 

Futo amplexu 

Fuleit manit firmat 

Funeture funeris instrumentum 

Fuleitus subleuatus 

Fuluum rubicondum 

Fuleiat adiuuet auxiliet 

Fulmen fulgor iacula 

Fusus fugatus 

Fusi iacentes 

Fuleitrat fulmin!) preemit 

Fulgidum splenditum 

Fumidu fumosa 

Funetus minestrans 

Fulua rufa 

Fundi praedia campi 

Fuma terra 

Funesta scelesta 

Funus deduetio mortui 

Funera?) luctuus mortis 

Fungitur agitur obsequitur 

Funus imaginarium tumulum sine 
catauer 

Funestum perniciosum 

Funetione misteria 

Funtio tribulatiorum exolutio 

Furfuraculum tenebras 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Futilis leuis et inconstans : 
Fungimur utimur soluimur 
Furor iracundia temeritas 
Fundanus rusticus qui fundi colit 
Furia ira magna 35 
Furebundus ualde iratus 

Furiata dolore concitata 


Furua obscura nigra 


Galerum pylleum pastoralem de 89 
iuneo faetum 

Gabrihel fortitudo dei 58r 

Gallilei uolubilis 

Galerus calamaucus 

Ganeo gulosus tabernio propinatur 

Ganea taberna 

Gannit muttit 

Galibare mortuorum condita eor- 
pora 


45 


Ganeus luxuriosus 
Garrula uersa 
Garrulitas uerbusitas 
Garrit uerbosatur :50 
diuidiarum et ten- 


saurcustudia 


Gazofilacium 


Gaza diuitie lingua persa 

Gastrimargia uentris ingluuies 

Galbanus genus medicamenti id 
est?) 


Gamus nuptie 55 


1) n ex m corr. || 2) F ex parte abscissa | 3) idest del. m. 2 | 


1. uermiculus ab | 6 amplexo a || 7. munit abe || 8. Funebre ab || 10. rabicundum 
abe | 12. fulgor iaculum 6. fulgur iaculum ab || 15. Fulgitrat ab | fulmine premit 
abe | 16. splendidum ab | 17. Fumida ac | 18. ministrans ed || 19. om. abed | 
24. Funera luctuosa mortis abc | 26. tumulus sine cadauere ab | 28. ministerio 


ab. 


ministratione ὁ || 29. Functio abe | exsolutio tributorum interpr. abe || 


34. fundos colit ab | 36. Furibundus abe || 39. pilleum d | pastorale d || 41. om. 
a bed | 43. propinator ab || 46. Gabbare abd || 48. uerbosa ab || 49. uerbositas ab || 


51. Gazophilacium a | diuitiarum (diuiciarum d) et thesauri custodia ed 


sica. abed | 54. idest lae ferule abe | 


| 52. per- 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 241 


Geometra suppudandi arte peritus ^ color 


1) u s. scr. | 2) ne add. m. 2 | 3) i s. ser. | 4) m ex t corr. || D) post in 2 vel 
3 litterae evanuerunt || 6) quae sequebantur litterae abscisae sunt | 7) s. v scr. s | 


3. Gausapum d | 4. Genealogia «bed | 8. Genitale ed | 11. Geumetrica c || 
12. Gestus d | 13. Gestatum c | 14. femineus ale || 15. generationes abe || 16. Ge- 
nerositas «b ed | 18. Getuli a | 19. Gerula b et ex corr. a | nutrix ab | comportrix 
b et ex corr. ὦ || 21. uirgo seu uigor αὖ || 23. Genialis ad | sternitur abd || 
24. initium naturae b. initium ///// naturae a || 25. adorationibus ab | 26. sup- 
putandi abd | 27. Gerulus ab | baiulus ab || 30. goti abd | 32. anseres ab || 


| 


34. quae in facie sunt abd | 35. 36. om. abed || 37. exercitatione ab || 38. gym-- 


nasio ab || 39. Gymnasidae 6. Gymnaside seu gymnasile ab | quod et gimnale 
dicitur add. ab | 41. Grostrus ab | 42. generat nascitur pullulat (pululat c) abe || 
43. palestre d | locus agonum abd | iunguntur palestrite luctatores «b. iunguntur 
palaestrici luctatores d || 44. Gilbus ab | inter album «bcd || 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 16 x 


Garon liquamen Gerolu baiolus 
Ganimen tabernarius Gerit agit 
Gausucum!) genus pallu Gestat portat 
58" Genenealogia linea generationis Gete gothi et traces 30 
5 Generalis uniuersalis Gentiea gentilis 
Generaliter?) uniuersaliter Gentiunt anseris 
Genitura seculi posteritas?) Geniatus gratus 
Gentale originale Gene mala in facie id est sub 
Gessit egit oculis 
9 Genesis factum decretum Gerotochomium loeum uenerabilem ?5 
Geometria mensura terre in quo pauperis et propter se- 
Gestum motus^) corporis nectute sola infirmi hominis cu- 
Gestatu potatum rantur uel pascuntur 
Genitalia sexus uirilis et femine Gneumon dicitur pulmo 
15 Genimina generationis Gymnasium et palestra et adiu- 
Generosita nobilitas torium magistrorum unum dici- 
Gelidum frigidum tur anuditate et alterum ab ext?) 
Getoli afri Gymnasiarees qui princeps est in 
Gerusa notrix conpotrix oymnasia 
20 Germina semina Gymnaside lauacrum balneum 
Genium uirgo Gymnos nudus 40 
Germen initium floris Gortus*) faretra 
Genalis lectus qui in?) nuptiis ster- Gignit genera nascitur praeluium 
nuntur Gymnasia exercitatio est palestra 
59° Genuinum initium necis et nature — ipse locus agon uel ubi ungun- 
id est insertum tur palestre luctatores 
25 Geniculationibus adrationibus Gylbus inalbum et nigrum medius 59" 


249 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Gratia donum Glaucoma offusio oculorum id est 
Gretissimus iocundissimus nebula 
Gramma littera Glosa congregatio sermonum 
Grandeuus senis Globus rotunditas condensa uolu- 

5 Grassare inuadere predare mie 
Gradatum paulatim Gloria magestas laus 
Gratitur!) ambulat Globat acerbat 35 
Grandenato ex nubeli natus Glosia uere soror 
Gremium sinus et praefectura se- Gnsia terra 

des Gl 

10 Gremia sicamina lignorum Gurgustium tegurium umile et te- 
Gripes alites fere nebroso 
Grus grues Gurgustia loca tabernorum tene- 40 
Grumuli tumuli brosa ubi conuiuia turpia fiunt 
Gramen genus erbe Gurges altum in fluminibus et pro- 

15 Gratis gratia inpensa sine merito fundi locus 
Gratatur gratulatur?) 
Grassatur inuasor 
Grumus ageratum Marundo canna?) kalamus 
Gratutum gratu habitum Haurit implet biuet 

90 Gratificus gratis faciens Haustum epotatum 
Grumat diriget aequat Haut procul non longe 45 
Gregarüs uulgaribus Hasce as autem 
Gnuus fortis agilis Haut frustra non sine causa 60" 
Gnarus doctus perfectus Habilis aptus oportunus 

60" Glauco uiridi presso Halat oscitur 

96 Gleuo rusticus arator Hausta gostata 50 
Gleua cispis durus Hato mendax 
Glouus uertices Hamatum uncis circondatum 
Glaber caluus Halantes redolentes 

30 Glomerat conuoluet nectit Habitudo conpositio eorporis 


1) a s. ser. | 2) ἃ prior ex a corr. | 3) cannam ante ras. || 


2. Gratissimus abe || 4. senex abd | 5. Grassari bd | predari d | 6. Gradatim 
ed | 7. Graditur ab | 8. Grande natu ab | ex nobili natu ab || 9. sedis abd || 
10. siccamina abe | 13. Grumi c | 14. herbe ab | 17. Grassator ab | 18. ager a 
tumore dictus et profundus locus ab | 19. Gratuitum ab | gratum habitum ab | 
21. dirigit d | 23. Gnauus ed | 26. Glebo d || 27. cespes ab | 28. Globos abd. 
Glouos e| 33. condens uolumen ab. condensa uolumen ed || 34. maiestas abe || 
36. Glos b | uiri bd || 37. 38. om. abed || 39. humile (humilem c) et tenebrosum ed || 
40. tabernarum d || 41. altus ed | profundus ed | 42. calamus abed || 43. bibet abe || 
46. has ab | 49. oscitatur ab | 50. gustata c || 52. cireumdatum abd || 


5 


10 


617 


15 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 243 


Hausit biuit impleuit!) Heremum desertum 

Haut secus non aliter Helitores ortolani 

Haecine ita uero Herbedum herbosum 

Hauene frena equorum lorarum Hemenum nouum nuptus 
tenacula Herenicas antiqitas 

Hanelat spirat Heumenia thesalia 

Habitus qualitas corporis Herma castratio 

Herus uir fortis uel domnus Heu gemitus 

Herei domini Herit fixum est 

Here habe Hebitant stupiscunt 

Heuenum genus ligni indici Helluo glutto 

Hera domina?) Helaritas letitia 

Heliotropoli nomen zemme et herba Heculaneus eunucus 
solis equiam Heiulatus ululatus 

Hebitudo fatuitas He 

Heres filius Hereses secte 

Hesitat dubitat Heus ingemiscentes est 

Hedor aqua Hermes mercurius 

Hersutum asperum uellosum Hermaproditus castratus 

Herugo sanguisuga Hercle uere*) iuratio est 

Heroes uiri fortes?) Hermafroditus nee uir nec mulier 

Heroes dieuntur qui dum uiuunt Helluantes auide comidentes 
ex uirtute nubile sunt et post Hespirias occidentales partes 
mortem gloriam dimittunt Hebrei transgressores 

Hecui alicui Hesperus stella que primo sero 

Hebes murio apparit 

Hestispicus arusplx Hymnum carmen in lade dei 

Herebi imferni Hymnum laudem cantici 

Heruum anticorum Hymen nuptie uel carmen nuptie 


1) m pro n corr. | 2) ante m deleta n | 3) s s. ser. | 4) ue en ras. || 


1. bibit «b | 4. Habene « | lora retinacula ab || 7. dominus cd | 8. Heri a | 
9. aue a?d | 10. Hebenum abd | 12. Heliotropos d. Heliotropios b | equidm om. 
ab | 17. Hirsutum d | uillosum d || 20. nobiles «bed || 22. murio] tardus ab || 
23. auruspex d | 25. Heroum bd || 27. hortulani «bd | 28. Herbidum d || 29. He- 
menus nuper nuptus d || 30. Herenictas b. Hereniquas (qu e corr.) a | antiquas αὖ || 
31. thessalia b | 34. Heret « || 35. Hebetant abd | stupescunt abd || 37. om. abed || 
38. eunuchus ed | 40. He heu αὖ || 42. ingemiscentis ed | uox est «b || 43. om. 
«bed | 44. Hermaphroditus b || 45. 46. om. abed || 47. comedentes abd || 
48. Hesperias d | 50. primo uespere d | apparet abed | 51. Hymnus c | laude c || 
52. om. abed | 53. Ymen b | carmen nuptiale ad | 

16* 


40 


GE 


50 


σι 


10 


62r 


οι 


244 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Hydromates qui ex aqua diumant Hiantes*) ampliantes 


Hypoerita simulatur Histriones praepositi meretricum 
Hylidrus seu ytri serpentes aqua- Hircus caper 
tici Hiscitur diuiditur 30 
Hydroplasmus cantio qua organum Hierusolima uisio pacis 
conponit Hyades stelle s?) quinque im modo 
5 Hiantes os aperientes quinque littere in fronte tauri 
Hiliis intestinis posite 
Hiuleus pastor Hiscine ipsis autem 
Hiacintum flos porporeae Historia fabula 
Hianio') margarita praetiosa Hireo stupeo miro 35 
Hirti anni grassi Hierusolima quasi asolomone ac- 
Hirta aspera cepit nomen hierussalomonia*) 
Hippecus nauis?) Historiogrofus diseriptur fabula- 62" 
Hictirici ydropici rum 
Hiberia spania Histrix quadrupes spinosum 
Hispida spinosa Hiat aperit 
Hisperia italia Hincine hinc. uero. 40 
Hiscor os aperior loquor Hirsutus asper uellosus 
Hirtus asper setosus Hiuerna loca callida propter hieme 
Hir q 1 ptus uigil facta 
Hirta fetosa plena grassa Historia rei praeteritae memoriali 
Hispidum asperum orredum pilo- Hirudinis sanguisuge 
sum Hiena epicenon est gens belue — 45 
Histrio mimo scenicus Hiatus spissura uorago 
Himeus nuptias Hibleus flos uel fluritum 
Hiultum patens aperens apertum Hiemis frius tempestas 
lans Hiscere desinere 
Hippus nauis iumentaria ?) Hostia uietima 50 
Hiseit apertus incidit Holocaustum totum incensum 


1)o pro a corr. || 2) gl. add. m. 2 | 3) en s. ser. m. 2 || 4) a s. ser. | 5) post 
s quattuor fere litt. erasae || 6) gl. add. m. 2 || 

1. Hydromantes ab | 2. simulator d || 3. seu hilidri c. seu ydri b. seu hiari a || 
4. quae (vel que) abd | organa abd | S. purpureus ab || 10. agni erassi abd || 
19. om. abed || 13. Hicterici abd | hydropici d | 16. Hesperia «b || 17. aperio 
abed | 18. om. abed | 19. qui interpraetatur uigil d || 20. crassa d || 21. horri- 
dum abd | 23. Himeneos d | 24. Hiulcum 5 || 26. aperitur « | 32. stelle sunt d || 
35. miror d | 36. om. abed | 37. Historiographus ab | descriptor ab || 38. spi- 
nosus abed | 39. om. abcd || 41. uillosus ab || 42. Hiberna ab | calida abd | 
hiemem «b | 43. narratio rei gestae interpr. d || 44. Hirundines c || 45. genus ab || 
46. scissura d. fissura abe || 47. floridus d | 48. Hiems a | frigus αὖ || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Honos honor 
Hospita lustra hospida peregrina 
Horror timor pauor 
Horridus timidus 
5 Horrificium expauiscendum 
63" Horne huius anni 
Horno hoc anno 
Hostit aequat planat 
Heletor orti uel olerum cultur 
19 Hortatur suadet 
Hortor suadeor 
Hostimentum aquamentum 
Hoscitans flans spiritu alans 
Horonia inrisiua dictio ut ea uito- 
perare intellegas 
15 Hoscine hos!) uerum 
Hocine hoc uerum 
Homuntio non grandis forma 
Hononorat honore munerat 
Homulus non grandis forma 
20 Humus terra 
Humatus sepultus 
Humana motalia 


Tanuam ostium porta 
lJanitor ostiarius custus 
25 aspis genus gemme 
Iactura damno 
lamdudum iam ante 


245 


Iacula missilia?) tela id est lancea 63" 
uel sagitta 

Iactantia superbia 

Iabin intellectus 30 

Tacit mittit iacta 

Jacturarius qui frequenter patitur 
damnum aut mortalitate 

lactus iactatus 

lapix uelox uel uentus 

Iacobus subplantator 35 

Ieiuna sterelis infructuosa?) 

lecor interanea ficatum 

leraticas*) sacerdotalis littera aput 
egyptius 

Iohannes domini gratia 

locinora uiscera 40 

Ioram diaconus 

Iubar speldor uel lucifer que ante 
solis orto apparet 

Iugalem coniugem 

Iubilate strepite cantate 

Iuba crista galea 45 

Iuca capita et summitatis montium 

lurisperitus legis doctor 

Iugiter asidue 


64T 


Iurgium litigium 

Iusiurandum foedus id est pacis 50 
iuramentum - 

luclandas noces maiores 

Iustitium locus puplieum 


1) s ex c correcta || 2) altera s s. scr. | 3) ue s. ser. || 4) s s. scr. || 


2. hospita ab | Hospita lustra et Hospites peregrini d | 5. Horrificum abed | 
expauescendum abd | 9. Holitor abd | horti uel holerum b | 10. om. abed 
11. suadeo ab || 12. equamentum ab || 13. sps ab || 14. sic laudans ut eam uitu- 
perare intellas c | 15. uero ab | 17. Homuncio b | 18. Honorat ab | 19. parue 
forme interpr. ab | 22. mortalia abed | 23. Ianua abe | 24. custos ab || 26. dam- 
num abe | 31. iactat ab || 32. mortalitatem c || 36. sterilis ab | 38. sacerdotales 
litteras e | egyptios ed [j 42. splendor abed | qui abd | ortum abd || 46. luga 
abed | summitates ab || 48. assidue abc | 51. Iuglandes ab | nuces ab || 52. luctus 


puplicus a? | 


940 : GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Iugium feruitates captiuitates Imbres pluuie 
letus percussus Imbicelles dibiles 
Iconisma imago figura fine pec- Immane aceruum crudele 65r 
tore a caput Immanitas ferocitas aceruitas 81 
Ideo idcirco Impubes pueri sine barbas 
5 [dem iterum atque iterum Imprumtum in presentia 
Identide!) ipsum per ipsum Impulsor?) concitatur 
Idem et de uno dicitur et de plu- Imperium regalis potestas 35 
ribus ut idem mihi dixit et idem Impopulauile inlesum 
mihi dixerunt Impopulari inusitate 
Idiota imperitus htterarum Impune sine uiedicta 
Idioma prophetae sermonis Impendum erogatio 
10 [d ipsum hoc ipsum Impolitus ineroditus 40 
Idolum ex dolo nomen accepit id Impos pusillanimi 
est dolo diabuli adinuentum Impiare inquinare 
64" [gnouit uenia uenian dedit Impropatulo in aperto 
Ignauus stultus inprudens Immolo uictimo 
Ignarus inscius Immotum firmum 45 
τὸ [gnuminia. infamia Imburio incuruatio 
lgnouih uulgo ignota turba Immensus sme mensura 
Igitur ergo Imbutus plenus institutus 
Ignauia picritia dementia Imus summus altus 
Ignobilis plebeius Immania ingentia aspera 
20 Ionita igne accensa Immutilata incontaminata meon- 65" 
lgnominiosus qui damnatur et de ^ cussa 51 
exilio reuocatur Impendit erogat 
Ignipotens uulcanus Impulit adegit percussit 
Ileo mox continuo statim Impar maequalis 
Iliaei troiani Impotens anim elatus prosperi- 
25 Ilex genus arboris tate 55 
Ilicet ire licet scilicet Impertio tribuo dono 
Illine de isto loco Improcinctu ex apparatu 


1) ante Identide septem fere litt. erasae | 2) m pro n corr. | 


1. seruitutis abed | 3. sine cd | ad caput ed || 5. om. a bed || 6. Identidem c || 
9. proprietas abed | 11. diaboli abe | 12. uenia uenian] ueniam abd || 15. Igno- 
minia abc | 16. Ignobili uulgu ab || 18. pigritia ab cd | 20. igni c || 27. illo abed || 
29. Imbecilles cd | debiles d | 30. acerbum 5 | 32. extra barbas ab || 33. In- 
promptu abd | 34. concitator ab | 36. Impopulabile abd | 37. inusitata ab || 
38. uindicta ed || 39. Impendium abe d || 40. ineruditus ed || 41. pusillanimis abed || 
46. Imburium abed | 55. animo abd | ὅθ. Impertior ab || 57. om. abed | 


-———— 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 247 
Impenetrabile in interiore et im- Incolatus peregrinatio 
accesibile Incursationis impetu 30 
Immolat saerificat Incrementum nutrimentum aucmen- 
Improbus inportunus et inconside- tum initium 
ratus inpurus Inclemens iracundus impius 
Immitus inexorabilis Incertum inlicitus coitus 66" 
5Immo potius et quod prius est — Incestat contaminat uiolat 
Immurice in saxo aguto Inconstans mutabilis 35 
Immerens non merito Incomitatus sine comitibus 
Immoderatus praeceps Increpitans eum 10co minatur 
Impraecelsum inexcelsum Incessere accusare prouocare 
19 Impraeceps in imo profondo Incubuit appetiuit tenuit 
66" [Imperat accipit In consultando in consilio habendo 40 
Implex innexa incorporata Incidit*) incurrit 
Improcinctu in expiditione Incidet peccat 
Imprecor intente precor Incutet inicet 
15 Impensius largius uberius Incessant?) accusant prouocant 
Imperitus indoctus Inauspicatum sine requisitione 45 
Impubis inuestimentibus In animum in mente 
Imploro rogo inuoco Inbelles qui pugnare non possunt 
Improuitus qui non prouidet Incircumscriptus terminum carens 
20 Imperitat frequenter imperat Incunctanter sine dubitatione 
Inadibilis inaccesibilis Inclitum nubilem 50 
Inanimis qui numquam habuit ani- Incassum superuacuum inanem — 67" 
mam Incentores inritatores 
Inbutus institutus Incelebre deserto 
Inconpti inconpositi Increbuit diffamatum est 
25 Incula peregrinus Incubat res alienas tenet 55 
Incolomis saluus Incessere perficescere ambulare 
Incunabula initia infantie Inconsulti sine consilio 
Incommoda inutilia damna Incentor stimulatur 


1) prior i ex e correcta | 2) c ex s correcta || 


1. inaccessibile ab | 4. Immitis «b | 6. acuto abd || 7. meritus abed || 9. In 
praecelso in excelso abe | 10. profundo abe || 11. Impetrat bd || 12. Implexa ab | 
13. 17. om. abed | 19. Improuidus ab | praeuidet ab || 21. inaccessibilis abd I 
23. om. abcd | 24. Incompti bd || 25. Incola abe | 26. Incolumis ab || 27. om. 
abcd | 30. Incursationes impetus abd | 31. augmentum «?bc || 33. Incestum abe. 
Incestus d | 42. Incidit secat «b || 46. mentem ab || 47. om. «bcd || 48. termino d || 
50. nobilem a5 || 51. superuacue d | inane abd | 53. desertum d || 56. profi- 
ciscere ab | 58. stimulator cd || 


248 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Inconditus inornatus In cenoleis in conuiuiis 
Incedit ambulat praecedit Incursatione minpeto 
In conclaui in seereto in penetrabili Industria doctrina studium 
Inconuulsa incommutabilis Indedit inseruit immisit 
5 Incuria necligenta Indoles etas iouenalis qui dolore 35 
In coniectura in similitudinem nescit 
Incessum gressum ambulandi Indens inserens indicans 
Indeptus adeptus auctor adsecutus Indocilis qui docere non potest 
Indefessa infaticabili Inductio persuasio 
10 Indigina habitatur ciuis Indiis mendaciis 
67" Indemnis sine damno Indiferens paratus sine dubitatione 40 
Indix significatur Indegestum inconpositum inper- 
Indagine inquisitione fectum 
Indicia signa testimunia Induuiae indumenta 
15 Indutiae dilationis Inexorabibilis mpagabilis 
Indoles ingenium natura mores — lndoles certe spei uel progenies 
Indiuiduum inseparabile incrmentum 
Indubies pax bello manente Inergia pigritia 45 
Indacatio inquisitio Inexpertum non probatum 
20 Ineluctabilis inuincibilis Ineffabilia que non place loqui 
Inermis sine arma Inexplebilis insatiauilis ἢ) 68" 
Ineres piger sine arte Inedie famis geiunia 
Ineptia insipientia stultitia Inextasi m excessu 50 
Inexcita inuocata Inenodabile insolubile 
25 Incumbet insistet Incominus in simul 
Inergumima demuniaca Infauta infilicia 
In excessum in pauore Infastis in ore positis 
Inedia fastidium Infit ineipit dicit. dixit 55 
29 Incentiua irritamenta aculei uitio- Infititur negat non fatetur 
rum cupiditas Infidus infidelis incertus 
6st Inconsequenter inrationabiliter Infimus inferior 


1) uilis add. m. 2 | 


2. procedit ab || 5. neglegentia c | 6. similitudine abed || 7. ingressum e || 
8. auctus abd | 9. infatigabilis abed | 10. Indigena d | habitator d || 12. signi- 
ficator e | 14. testimonia abe || 15. dilationes abed | 18. om. abed | 19. Inda- 
gatio abc | 21. armis ab || 22. Iners abe | 26. demoniaca αὖ | 27. In excessu ab || 
31. In cenulis d | 32. impetu d | 34. Indidit «b | 35. iuuenalis 6 que dolorem c || 
37. doceri abe || 39. om. abed || 40. Indifferens b || 41. Indigestum ed || 43. In- 
exorabilis «bed | implacabilis abed || 44. incrementum d | 45. Inertia c | 47. non 
placet ab. non lieet e | 48. insatiabilis abe | 49. ieiunia ab || 52. om. abed | 
53. Infausta infelicia ab | 54. inhonore abd || 55. 56. om. abed || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Infestus iratus inruens 
Infetaces infructuose 
Infrenis inreuerens 
Infrendimus stringimus 
5 Infersisti intulesti 

Infulfor peruasor 
Infolis dignitatibus 

69" Infulae uite sacerdotales 


Infanda nec dicenda crimina!) 


10 Infamis male fame 
Infitias mendatium 


Infetiare crimen inferre uel negare 
Inficit tinguit et colore inmutat 


Infensus importunus 


15 Infectum non factum uel tinctum?) 


focatum coloratum 
Inferie sacrificia mortuorum 
Infertat inportat minestrat 
- Infrequens inofficiosus 
Informitas imconpositio 
20 Informamur instruimur 
In furia in furore 
Inglubie gyla 


Initum pactum 


Ingenium naturalis sullicitudo 


95 Ingens magnus 
69" Ingeminas iterans doplans 
Ingruit inruit inminet 
Ingluuies?) uoragines sordes 
Ingemit indigne ferit 


Ingentia grandia 


Ingruentes inminentes incumbentes 


Ingerit infert 
Inglorius sine gloria 
Inhospita inhabitabilis 


Inhians attonitus*) animum ut ten- 


tus 
Inhibet prohibet coibet 
Inhiantes desiderantes 
Iniit coepit inchoabit 
Inimica auersaria 
Inicet imittet 
Iniurium est iniustum est 
Iniecit inmisit 
Initum pactum 
Inlex seductor 
Inlicet seducet suadit 
Inluuies morbus sordes squalor 
Inluata intacta inuiolata 
Inlustrare?) inluminare 
Inletabibilis tristis 
Inliberalis malignus 
Inlustrat clarificat 
Inliunt inlicita persuadent 
Inlepidum insuaue 
Innox innoxius 
Inexa amplexa 
Insuba que nulli nubet 
Innectitur inligatur 
Innocuus qui nulli nocet 


249 


1) crimina add. m. 2 | 2) € s. v. add. m. 1|| 3) secundam i s. v. add. m. 1 | 
4) 1 s. v. add. m. 2|| 5) a add. m. 2 | 


2. Inferaces d | 4. stridimus ab || 5. intulisti abd | 6. Infulsor ab | 7. In- 
fulis abd | 8. uitte ab | 11. mendacium d | 12. Infitiare c | 13. om. abed | 
15. fucatum abd | 17. ministrat αὖ | 22. Ingluuies gule uoragines sordes ab || 
24. sollicitudo ¢ | 26. Ingeminans abd | duplans abd | 28. cf. 22 | 31. om. 
«bed || 35. animo abd | attentus abd | 36. cohibet abed | 38. inchoauit a bed | 
39. om. abed | 40. Inicit inmittit d | 45. Illicit inducit suadet d || 47. Inlibata c | 
52. Inliciunt d || 55. Innexa implexa αὖ | 56. Innuba abcd | 


e» 
e 


40 


10} 


Tou 


σι 


10 


E 
σι 


ΤῚΣ 


bo 
ou 


30 


250 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Innitens incumbens confidens 
Inops pauper plus debet quod pos- 


sedet 
Inopinata subita inspirata 
Inormis inmensus 
Inpertit erogat uni 
Inquilinus peregrinus 
Inquam dixi 


Inquilim coloni condititionis 


Inlexit suasit 


Inlabere discendere influere 
Inlecebra inlieitas uoluntas blan- 


diua dolus 
Inheita prohibita 
Inlustraes nobilis gloriosi 
Inludet irridet 
Inlectus seductus 
Inhetant quod supra 
Inluxit lumen apparuit 
Innoxius innocens 
[nni conati 
Innupta incognita uero 
Innixus incumbens 
Innomirum innomirabilem 
Innuit natibus indicat 
Inopia famis paupertas 
Inoleuit ereuit innotuit 
Inoromata uisione 
Inquio dico 
Inpendio erogatio 
Inquis sine quiete 


Insignis nobilis magnus ornatus 


1) ante u erasa o || 


2. qui plus abe | quod] quam αὖ | possidet ab | 3. insperata αὖ || 8. con- 
ditionis c | 10. om. abed || 11. inlicita e | blandicia c | 12. om. abed || 13. no- 
biles ed | 14. 16. 17. om. «bcd | 19. Inniti ab || 20. uiro abe || 22. Innumerum 
innumerabile abd | 23. nutibus «bed | 24. fames abd | 26. Inoromate inuisione 
«b | 28. Impendium ab || 29. Inquies abd | 35. Insidit ab | optinuit ab || 37. om. 
abed | 38. instigat ab | 44. irritat αὖ. inritat c || 45. ascendit ab || 47. Insignem 
abe | 48. inuadere abd || 50. consuetudinem ab || 51. Inscitia ab || 57. Incer- 


Instar similitudo magnitudo 
Insolens importunus 

Instigat incendit immittit 
Insons innocens 

Insedit obtenuit 

Insitio insertio 

Instipat congerit 

Instimulat muistigat 
Insolentia stultitia 
Insolescit mutatur 

Insitum infixum inherens 
Insmuat indieat nuntiat 
Instantia uigilantia 

Insultat inridat 

Inscendit discendit 
Insudandum sudore querendum 
Insigne pietate ualde pium!) 
Insuetare insolenter euadere 
Insignit ornat exultat 


35 


40 


{1 


Insuescit extra consuitudinem effi- 50 


citur 
Insquitia -rusticitas inperitia 
Insoleuit inualuit mhesit 
Insigniri insignem fieri 
Insolitus inconsuetus 
Insolenter importune 
Insitus insertus 
Insertaba inserebam 
Insticnto dei inspiratione dei 
Insomnis peruigilans 
Instinetu inpulsu 
Instruit preparat ornat 


tabam d | 58. Instincto c || 60. om. abcd || 


55 


60 
np 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 251 


Insectatus persecutus Intima pretiosa 
Instaurat reparat rennouat ntersecta interclusa 30 
Insimulat accusat fingit Intimabo insinuabo 
Instat insistit uigilat Intercapito interiectio 
5 Instituta exempla dispositionis Intestabile sime fede testium 
praecepta Intiger sanguinem plenus 
Insolescere superuiuere Interfabor interlogor 35 
Insignior sublimior nubilior Interpolatus corruptus uarieque 
Inspicare defendere et in modo maculatus uel fuscatus 
spicarum concidere Inteptant inferunt 
Intrinsicus inferius Intentant intendunt minatur 
10 Intestinum domesticum Interpellantem reluctantem uel in- 39 
Intempesta nox media nox pediente 
Interpola reuocata Interminia innuntia obiectus me- 73* 
Interealari interponere triatrix 
Interut perut Intimat nodum facit 
15 Intrinsicus inferius Interfata interlocuta 
Intriuera minuauerat contriuerat!) Intempestiuo non suo tempore 
Intemerata intacta integra incor- Interrex designatus rex 
rupta Interpalore uaricare 15 
72" Intuitur uidit aspicet Intendando eontoda?) intentio aim- 
Interritus sine pauore minandenus?) quando inter se 
30 [Internusci cognusci obliteratur 
Intimus interior Interlunium inter prima nouissime 
Interpulauit interruppit lunam 
Interlitus interlinitus Internuntii qui inter partes nun- 
Interut periit tium portant 
25 Intenti atoniti Inter pucula inter epulas 
Integratio initio Interdum frequenter 50 
Interceptio deceptio fraus Intonuit insonuit 
In tempore im oportunitate Intrio infundo 


1) à s. v. add. m. 1|| 2) d deleta videtur m. 1| 3) ài ex ui corr., ut videtur || 


2. renouat ed || 6. superbire cd | 7. nobilior abed || 9. Intrinsecus acd | 
12. reprobata abd || 13. Intercalare ab || 15. cf. 9 | 16. Intriuerat ab | minu- 
tauerat αὖ | 20. Internosci abe | cognosci abe || 22. Interpolauit interrupit abd || 
25. attoniti ab || 26. initiatio ab || 30. Intersecta ab | 32. Intercapedo abd || 
33. fide abd | 34. Integer abe || 35. interloquor ab | 37. om. «bcd | 38. minantur 
ab | 39. om. abed || 40. inter nuptias obiecta mediatrix ab. nuncia obiecta 
mediatrix d | 41. notum d || 43. om. abed || 45. Interpolare ab | uariare ab | 
46. om. abcd | 41. primam et nouissimam lunam abe | 49. pocula ab || 


959 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


- t 


Interpres conlectur Itritum uanum sine effectum 
Intemperantia leuna set inmode- Iris arcus in nube 30 
rata audacia Irritat prouoeat stimulat 
Interdia per diem Ironia dirisio 
4 [nterrecta interclusa Istuc hue 
13" Intetrimentum si aliqua speties in Ite dacus danubius 
medio teratur Istromates commentarus scientie 35 
Interlocutio iudicium Isaurum danubium 
Introrsus introuersus Ister danubium!) 
Internitione mortem interitum Itidem aduerbium?) est temporis 
Interna interiora cordis quasi iterum 
10 Interlitus intercisio uerbi Itemque iterumque 
Inultum inuidicatum Itidentide iteruat iterum 40 
Inuestis sine barbis Itero repeto 
Inuergit perfundit Iterum item 
Inuia diffieilior uia ubi non est Iter iteneris 
15 Tnuisus qui non uidetur Itureus populus 
Inuenus turpis ingratus Istromatheas opus uariuseulaci- 74" 
Inumbratur occultatur niona et uaria diuersitate con- 
Inualidus infirmus texto 


In uestibolo in ingresso 
20 Inuehit infer portat 
Inuisere uisitare 


74' [nuisit ingreditur Kalendae initium. mensuum uel a 46 
Inuisor muidus colendo diete 
Inuret incendit Kalibem ferrum 

25 Inuectus mportatus Kalyps forca poenalis 
Tnuisant mspiciunt Karybdis uertigo maris 
Inuium sine uia quod adire non Kalnes galee militum 50 

potest Karitrius genus auis et est albam 

Inuiolatus intiger intactus et pinnae ius non exuritur 


1) gl. add. m. 2 || 2) er add. m. 2 | 


1. coniector abd || 2. leuitas et immoderata audacia incontinentia ab || 
3. Interdiu ab | 4. cf. p. 251, 30 || 5. om. αὖ οὐ | 8. Internicionem ab | 10. om. 
abed | 11. inuindicatum c | 12. barba d || 14. difficilia ubi non est uia abe || 
19. uestibulo d | ingressu d || 20. om. abed || 24. om. abed || 26. Inuisunt ab | 
27. adiri c | 28. integer abc || 29. Irritum abe | effectu ab || 32. derisio ab. in- 
risio e | 34. Ister ab || 35. commentarii scientie d || 37. om. abed || 40. Itidentidem 
iterum atque iterum c || 43. itiner ab || 44. om. abed || 45. opus uarium interpr. d || 
46. initia mensuum a abe | 49. uorago d | 50. Kalones abe || 51. om. abed | 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 253 


Latio italia Lampas facula 75" 
Latini romani Lamnas animal similis pardo 30 
Lar focolari intra domum Latex aqua que latet et mueniun- 
Larua malificus incantatur tur 

5 Larualis daemoniosa Lautumia custudia carceris 
Lacernum stola uestis Lacessit lacerat prouocat 
Lauitur cadit Lanuco prima barba in similitu- 
Labus labor dine lane 

9 Lauerna dea furum Latur portatur 35 


75' Lanista macellarius qui carnis Lasciuia uoluptas animi 
ferro laniat et magister glatia- Laberna ferramenta latronum uel 


torum qui filius alienus seducet 
Lata prolata praedicta Latura datura 
Laqueare camera laqueata Lauerna homo qui fihus alienus 
Lapicidina locus ubi ceduntur seducet id est latro 
Latrina recessus Lacune fosse 40 
15 Labe sorde Lacit captat suadet 
Lacerum laniatum dibilem Laciniosum pannosum 
Laquearia domorum tignaria Lacunaria pendentia luminaria 
Lacunculae laterna id est uasa lu- Laurigeris laurum portantes 
cerne fictilia Lacunaria camere 45 
Labentes cadentes Lautitie munditie 
20 Lactat decepit leniter Latium autem dictum est locus in 
Late passim ubique partes italie quo aeneas tornus 
Lapsantem seruentem Laneis missurias τὸν 
Latio latinorum Larue umb simulacrum 
Lauefactare subuertere Lauillis lubricus 50 


25 Latebra locus absconsus a latendo Lasciuus luxuriosus 
Lacertis musculis braciorum aut Larantes arantes 
genus piscium Lasciue feruide 
Lampene stelle fulgetes Laicus popularis 
Lactasis metaphoras ab infantibus Laris genus auis guia 


σι 
οι 


3. om. abed || 4. incantator c | 5. demoniosus d || 7. Labitur abe || 8. om. 
abed | 10. carnes d | gladiorum d || 12. Laquearia αὖ | 13. Lapidicina d | lapides 
add. d | 14. secessus ab || 16. debilem ab | 18. Laguncule (gu e corr. a?) a | 
lanternae «bed || 20. decipit abd || 22. sepe (sepe c) ruentem «ec || 23. Latium c | 
24. Labefactare ab | 26. brachiorum ed || 27. fulgentes ab | 28. metaphora αὖ || 
30. simili ¢ || 31. in uenis terre ab || 32. custodia c || 33. om. «bed || 35. Lator 
abe | portator abe | 37. filios alienos seducit ed || 44. Laurigeri d || 45. om. 
abed | 47. quo turnus latuerit fugiens iouis c | 48. Lances mensuras d || 49. umbre 
simulacra ab || 50. Labilis c | 55. ignis interpr. ab | 


1 


( 


ς 


πρὶ 


bo 
[511 


254 


Laqueare uincire alligare 
Lauitur soluitur aut cadet 
Latibulum defensaculum 
Lances pondera mensure 


5 Lapit eruciat sollicitat. doliter 


Latomus lapidu cesor 


Legio numerus sex milium homi- 


num 
Legunt colligunt 
Legale legitimum 
Legitima 1udieia praecepta 
Legata testamenta donata 


Legomartia numirus militum quasi 


marti consecratus 
Legatum donatio defuncti 
Legatus internuntius 
Leofilus leonis filius 
Lectiea qua consoles portantur 
Lebetas caccauos eneos!) 
Lectores apparitores 
Lecticalis qui leetulum facit 
Lebissata genus marmoris 
Lena uitiorum. seductrix 
Lenta flexebilis 


Lenocinia seductionis persuasionis 


Lentetur otiose fiat 
Lepus blandus 


Leno seductor et praepositus me- 


retreum 
Lentus tardus lenis 
Lenit pacat blandit 


1) o ex u correcta || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Lenocinium uxoris meretricatio 
mariti consensu 

Lepus blandus 30 

Lepidum pulchrum unestum 

Leporem blanditiem dulcidine de- 
core 

Lepidum pulchur honestum 

Lepidus tener mollis deligatus 

Leptopyria minute febris 35 

Lerna paludes aque ubi fuit ydra 77" 
serpens qui multa capita habuit 

Lerneus ut anguis m lernatus 

Leargus uitium quo conpremuntur 
egri ad falsum somnum 

Leuicauis leniuis dealbabis 

Lebbeus cireulus id est a corde 4o 
ipse est deus ipse est et iudas 
iacubi 

Libo sacrifico offero 

Lilibeus promunturius 

Libertas ingenuitas 

Libare est aliquid lebiter 

Libani potentes seculi et fortes — 45 

Liburnus grandis nauis | 

Liburne accule atriatiei maris 

Libamina sacrificia incensa 

Libauit degustauit sacrificauit 

Libitinia lectus mortuorum 50 

Libat fundit sicile 

Libiralis munificus largus 

Librat pensant equant 


V7 


2. Labitur ab | cadit ab || 5. dolet ab || 6. lapidum ab || 8. om. abed || 
12. numerus «b || 15. Leo fihus ab || 16. consules abe | 17. cacabos d | 18. Lic- 
tores αὖ | 22. flexibilis ab || 23. seductiones persuasiones c || 26. meretricum «bc || 


28. 


placat abe || 31. honestum abed | 32. duleedinem decorem abed || 33. cf. 31 || 


34. delicatus abd | 35. om. «bed || 36. palus aque interpr. d || 37. om. abed | 


38. 


Lithargus ab | comprimuntur «b || 40. corculus ab | that deus ὦ | iacobi ab || 


2. promunctorium «b || 44. leuiter contingere ab || 47. accole ab | adriatici 6 || 


56. 


55. pensat equat ab | 


Libitina abd || 51. sicile] gustat d. 


sacrificat ab || 52. Liberalis «bed || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 205 


Libetima area ubi mortui eondiun- Lymphaticus fantastieus qui quasi 
tur ex aqua diuinant 
Liberalitas donatio que fit a diui- Lymbus*) circuitus quoiusque rei 


tibus aut ora maris 

Liberaliter humaniter Linchine candelae 25 

Lictores qui fasces ante iudices!) Linquet relinquet deserit 
ferunt Linquuntur defluunt 

5 Licitatio proposita uinditio Lincis‘) bestia uarii coloris 

Licessere licere Linter nauieula modica?) 

Licitacio quotiens aliquis uinditur Linquit peccat dimittit 30 
et emptores super se augmen- Liquidum splenditum?) lucidum 
tum faciunt Liquet patet claret 

Licetur de praedio contenditur?) Lyra genus cithare 

Lictor apparatio Litat sacrificat 

10 Lieentiosa maiorum mancipia quo Litargus somnulentus 35 
multa licet Lita imitat 

Licitatio promessio sponsio Litaus tuba longa 

Licenter licite Litigium scandalum 

Lienum uium Litigatio causatio 39 

Ligula arguta loquax Lixa aqua dicebant antiqui unde 78" 

15 Liguria prouintia italie in qua est — elixare dicitur 
mediolanus Lotus labatus 
Ligones rastri bidentes?) Loquacitas multa locutio 
18: Ligustra genus floris crococoloris Loeauit collocauit 
Limis finis terminus Longiturni longeui 
Limitata terminata Longo limite longo ordine 45 
0 Limat mulcet Logium ^) quod est") rationale pan- 
Limpido puro nus exiguus ex auro gemmis 


Limnis strabo*) et oblicus oculi?) ^ eoloribusque uariis qui super 


1) ante iudices deletae iud litterae | 2) d ex t correcta | 8) b ex p corr. m. 2 || 
4) stranbos corr. m. 2 || 5) oculis corr. m. 2 | 6) Lymbo postea correxisse videtur 
eadem m. 1 | 7) Linix ex Linis corr. m. 1; Lincis corr. m. 2 || 8) a ex ἃ corr. 
m. 1 | 9) ls. v. seripsit m. 1 || 10) in margine Logion adscripsit m. 2 | 11) t 
add. m. 9} 


1. Libitina b | conduntur ab || 5. uenditio αὖ | 7. Licitatio «b | aliquid uen- 
ditur abd | 8. pretio ab | 9. apparitor ab | 10. quibus multa licent «b | 11. pro- 
missio αὖ | 13. Lieum d | 15. prouincia ab | 17. crocei coloris ad || 18. Limes 
abd | 22. strambo ab | oculis abe || 23. diuinat abe || 24. cuiuscumque abe 
25. Lichine a. Lichini d | 27. Liquuntur d || 28. Linix c. Linx abd | 81. splen- 
didum abe | 35. somnolentus abe | 36. Lita linita acd | 37. Lituus «b | 46. ex 
auro gemmisque coloriis d | uariisque super humeros d | ad pectus adnectebatur 
pontificis d | 


qe 


10 


— 
or 


256 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


humerale contra pectus pontifi- 
cis utebatur 

Logiga rationalis 

Logisticum cogitabilem 

Luculentum luce plenum 

Lueus eo quod menime luceat 

Luctum planctum 

Luear in urbe romma et rogatio 
que solebant in lucis fieri et 
uectigal 

Lupanar habitatio meretricum 

Ludificat inludit 

Luperei pastores qui sacra!) in- 
eybi nudi colebant 

Lumina oculi 

Lustrum quinquenium 

Lustrat circuit peracrat 

Luis persoluis poenas 

Lutenes 


5 Lucelleum genus marmoris albi 


Lucifer stella que ante luce ap- 
parit 

Ludibrium dedicus et quod imin- 
luditur uanitas 

Lubricus elauescens 

Lupanaria cella meretricum 

Lupercalia gentium cultura id est 
Sacra panis qui ipse dicitur 

Luridum sorditum pallidum 

Lues pestis morbus dilubius 


1) a s. v. add. m. 1 | 


Lureonum deuoratorum glutto- 
num 

Luscina aues que bene canit 

Luxus pompa regia et luxuria 80 

Lumine turuo diro hae truculen- 79" 
tum uultum 

Ludicrum ludibrium turpe 

Lueas ipse consurgens sibe ipse 
libans 


Macte magis aut tam magis 

Macies exiguitas corporis 30 

Maceti macedones 

Magalia loca pastorarum 

Madet humet 

Magnanimis fortis 

Magnites lapis qui ferrum rapit 80 

Maius plus amplius 

Malum punici mala granata 

Mallatia mollities grece 

Malagrama herba uenenosa 

Maialis poreus pinguis eo quod 40 
de his maie sacricabantur 

Mancipat manum mittit et sociat 81' 

Manua manipula 

Mansa comista mandueata 

Mandemus cometimus 

Mania furor insania 45 


Mane perseuera 


1. Logica abd | rationabilis ab [ 2. cogitabile abd | 4. minime abe || 6. locus 
in urbe roma ab | et erogatio d | solebat abd | 9. incubi «b | 11. quinquen- 
nium «bed | 12. peragrat «bcd || 14. Luteres conchi cantari aquarum d || 16. lucem 
apparet abe | 17. inluditur c | 18. elabescens ab || 19. celle d || 20. quia ipse 
dicitur dedisse responsa ut coirent lupi et hirci ab | 22. diluuium bd | 24. Lus- 
cinia bd | auis abed | 26. toruo ab | ac truculento uultu ab | 28. siue αὖ || 
29. magis aucte et magis autem ab || 32. pastorum d || 34. Magnanimus ab || 
37. punicum cd | 39. gramina 5 || 40. sacrificabatur a || 41. manu capit et sociat 
abe | 43. comesta ab | 44. Mandimus comedimus ab || 


GLOSSAE CODICIS 


Manes inferorum anime uel se- 
pulera 
Manipulus numirus militum breuis 
Manipulus unde et mapuli dicti 
fasces gremiorum quod manum 
capiantur 
Manuale orarium 
5 Manicat mane surget per manu 
tenet 
Mansueuit mansuetus factus est 
Manubie preda de hostibus 
Manum capta id est spolia 
Mandaui tradedi 
10 Maburtia res que ad pugna per- 
tenit 
Machinatur parat instruit 
Macilentus macer 
Maior nati senior 


81" Maculosus pullutus 


15 Mapalia case pastorum 
Madefactus humefactus 
Magnificus magna faciens 
Magnanimitas fortitudo hanimi 
Maleatur faber ferr 
Machinationis commenta a studi 
Maria inluminatrix uel domina 
Marsuppium sacellum 
Margine extrema parte liuerei 
Mastia malus serbus serbus ne- 
quam 
Matertera matri soror 


2 


e 


e 


SANGALLENSIS 912 


Mauis magis uis 

Maurusia mauritania 

Mauens durans perseuerans 

Maranathema in aduentum domini 

Maiuroht xii signa mathematici 
asserunt 

Marcet languet 

Martirium testimonium 

Marrina potio diuina 

Mastigie taurie flagella 

Mattus trisus 

Matrinus matri frater 

Matertera magna soror aulae 

Mauisse magis uolo esse 

Mareus excelsus mandatus 

Messias unctus id est christus 

Melus dolcis sonus 

Meditulium medius locus in campo 

Melotes pelles ouinas simplix qua 
monachi uduntur ex uno latere 

Meliuseulum modicum meliorem 

Metatur habitatur locatur 

Melopeus quasi carminis facitor 

Mensum mensuratum 

Meat manat decorrit ambulat 

Menstrum subaudis tempus unius 
mensis 

Menalias pastoralis 

Meritoria loca tabernaro ubi ad- 
ulteria comminantur 

Mero hanimo simplici sincero 


2. numerus abcd || 3. lemma om. abed, reliqua glossae 2 continuantes | mani- 
puli «bed | manu cd | 5. manum abd || 7. cf. 8 | 8. Manu c | cf. 7 | 9. tradidi abd || 
10. Mauortia ab | pugnam ab | 13. natu ab | 14. pollutus a?b | 15. Magalia ed | 
18. animi cd || 19. Malleator ab | ferrarius ab || 20. Machinationes cd | astutiae c || 
22. sacculum uel saccellum c || 23. cuiuslibet rei abd || 24. seruus αὖ | 25. ma- 
tris abe || 30. Maiuroth ab | 35. Mattus d. Matus ab | tristis abd | 36. Matris 
abed | 38. Maluissem magis uoluissem «b | 39. mandato c || 41. Melos ab | dulcis 
abed | 42. Meditullium d | 43. pellis ouina simplex quam monachi utuntur ex 
uno latere dependens ab | 46. factor ed | 48. decurrit abc || 49. Menstruum d || 
51. tabernarum bed | committuntur bd | 52. animo bc | 


Corp. gloss. lat, tom. iV. 


17 


827 


e 
e 


82u 


1 


2 


bo 
or 


e 


ς. 


σι 


o 


1 


$3" 


258 


Mersat merget 

Metiri mensurari 

Mercimonia cummertia negutiatio- 
num 

Menedes bahe pars 

Mergitis fatie spinarum 

Mermis formicam 

Melicus poeta carminum lyricorum 

Mediastinus balneatur 

Mediustinus balneatur 

Metacastor ita mihi propitius set 
castus 

Messala agricola messor 

Melops bonus cantor 

Mensis commodus september men- 
sis 

Mergi fuse8 quibus messis colligunt 

Melopeum duleem conpositum 

Mercedarius qui mercedes dat pro 
labore 

Micepsa wifuit numidarum 

Minitatur asidue minatur 

Minax minas tendens!) 

Minieius ericius 

Mimologus qui mimos docet 

Milisiae amatorie geste 

Minas altitutinis propugnaculum 

Mitra corona et amictus capillorum 

Minsare sepius mingere 


1) ante tendens deleta c vel e|| 2) s pro x corr. m. 1| 3) x ex s corr. m. 1| 


4) ἃ pro o corr. m. 1| 


1. mergit bd | 2. mensurare ᾧ || 3. commercia bc | negotiationum c || 4. bachi b | 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Myrmiceas uerrugas corporis 
Mysterium occultum praefigurado 
Mitis mansuetus 
Missele telum quod mittitur 
Miscelluneum?) eimixtitium?) 
Miscentur praeturbantur 
Minotaurus monstruit qui capite 
taurmo et ceterae partis corpo- 
ris homo fuit a minoe rege et 
a tauro quia ex utraque mater 
fertur semina suscipisse 
Missitat frequenter mittit 
Missicius qui militia exibet 
Missos nos facit demitti nos 
Miseranda misera infelex 


30 


84r 
35 


Migma palea minutarum 

Mioparon nauicula seaua pyra- 
tarum 

Mihahel qui sicut deus 

Modifica modolata temperata 

Modolatio duleido*) uocis 

Modestus moderatus rectus 

Modestia uerecundia 

Moechia adulterium et omnem in- 
licito concubito 

Modus mensura ordo 


40 


Modolatur formatur 
Modolant librant 
Moderatio temperantia 


84" 


5. facies b | 6. Mirmis d | 8. balneator nam prius mediustinus dictus quasi in 
media ustione positus ab || 9. cf. S | 10. set om. b | castor b | 14. Mergi fustes bd | 
messes bd | colliguntur bd | 15. dulce d | 16. mercedes tollit b | 17. Mieipsa ὃ 
rex fuit b | 18. assidue bd || 22. om. «bed || 23. altitudines be | 26. uerrucas bd | 
21. occulta praefiguratio ¢ | 29. Missile b | 30. Miscelaneum commisticium b || 
31. perturbantur b | 32. monstrum quod d | cetera parte c | utroque c | suscepisse 
cd | 34. miliciam bd | 35. dimittit b | 36. infelix be || 37. minuta uel critura 
(tritura c) be | 38. nauicula scafa d || 39. Michahel b || 40. modulata ὁ | 41. Modu- 
latio bd | duleedo bed || 44. omne illicitum concubitum b | 46. Modulator bd | 
formator bd | 47. Modulant bd || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 259 


Molis magnitudo uastitas Muleat pugnis uel calcibus cedit 
Molht mitigat placit Multatio damnum pecunie 
Molosi canis magni Multatus condemnatus 
Molimina artificia cogitationis Multifarie multiloqie multis ser- 30 
5 Molles uani monbus 
Molior dispono excogito Muleero linio plano mitigo 
Molitur disponit agit Mulciuer uulcanus 
Monachus solitarius Mulciuer ignis dicitur eo quod 
85' Monachosmum genus uehiculi quod omni mulceatur 
ab uno iumentum ducatur Munifex munera distribuens 86" 
10 Monogamus unius uxori uir Munimen defensio 35 
Monarchus singularis rex : Munia officia bellorum tributa fir- 
Monomentis memoris litterarum mitas 
Mons tarpeius capitulium Munificus honorificus 
Momentum stilus in comenta Mundus celum uel terram 
13 Monumentum memoria Municipium mansio quae muros?) 
Monilia? ornamentum in capite Murex regalis porpora 40 
molierum uel pectore quorum Municeps unicus qui acepti mune- 
Monopolium ut ubi una res uen- ribus edificatur uel princeps pri- | 
ditur mus 


85" 


2 


2 


- 


e 


Monarchia principatus singularis Munusculum modiea donatio 
Monstrum deformitas membrorum Munitabitur munietur 


et prodicium aduersum Munificentia libertas libera 

Monoceron quadrupis?) unicornuus Munimenta testimonia murorum 45 
Monimenta auxilia Munituria precinuturia*) 
Monadem unitatem Munium quasi manufactum sic et 
Mulcet dilectat blanditur muri a monicione?) 
Mulera uasa ubi lac mulgitur Municipium quod iam accipiat mu- 86" 
Mulgatores peremptores nera id est offitia 
Mulosus canis rusticus Murice coclea marina 

1) o ex u corr. | 2) ἃ s. v. add. m. 2 || 3) ὧν margine x adseripsit m. 1 || 


4) precincturia corr. m. 2 || 5) gl. add. m. 2 || 


2. placat b | 3. canes ed || 4. cogltationes b || 9. iunfento bed | ducitur b | 
10. uxoris bed || 12. Monimentis 5 || 13. capitolium bd | 14. in quo momentana c || 
16. mulierum b | equorum b | 17. ut om. bd | 19. prodigium bed | 20. quadrupes 
unicornis bd || 23. delectat d | 24. mulgetur d | 25. Mulcatores cd || 26. Molosus c || 
30. multiloquie b | sermonibus bed | 31. Mulceo 5 | placo be || 33. Mulciber d | 
omnia mulceat bd | 38. terra b | 39. ex ordine non habet add. b | 40. purpura 
be || 41. acceptis bc || 44. libera libertas be || 45. uirorum bed | 46. Munitoria b | 


- precinetoria b | 47. om. abed || 48. capiat c. capit b | officia be || 49. Murice 


coclea marina et genus purpure frutices uirgulta et saxa acuta in montibus b | 
16s 


1 


e 


[s o] 
-1 
H 


2 


or 


Ξ 


σι 


260 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Muma munera qui militibus dantur Nant natant 


Muriee frutices uirgulte et saxa Nauale proelium nautica?) pugna 
acuta in montibus Nauta nauta 
Mussim lente Naus obsequens 


Nauales res ad naue pertinentis 
Mussat silentium murmurat dubitat Nauus uigelans celer industriosus 


Museleu monumentum 


Musitanter leniter celer 

Musia nidi suricum !) Nauit strenuit agit 
Muscepula temptatio laqueum Napeus nauium magister 
Murquiso marmuratur fallax Nauare strenue officio facere 
Musitat frequenter murmurat Natiuum genetiuum 


Mutilat placitum uiolat Nauat operat dat operat 
Mutilo inmino uiolo sautio frango Natrix serpens 


Mutilum truncatum Nat natat 
Mutturei stulti inertis Natice non est 
Nardum pysticum nardum fitelem 
id est sine fraude 
Nabo rescendo Narrat nuntiat?) 
Nabat natabat Nectar sapor uel odor summae 
Nanciscitur potitus inuentus suauitatis uel potio deorum et 
Nare natare uitam 
Nauargus naui magister Nectarius odorifer 
Nauilia loca in qua nabis educuntur Nebulo latro mendax 
Nando natando Necopinans nec sperans 
Nauiter strenue stutiose fortiter Necessitudo dilectio amicidie 
uteliter Nectere inmittere 
Nazareus sanctus Nefas scelus inuitia 


Nablum quod grece spalaterium Negromanticus euocatur umbrarum 
Nanetus adeptus inuentus aut mortuorum diuinatio 


1) is. v. add. m. 1|| 2) u s. v. add. m. 2 | 3) eandem gl. repetit m. 2 | 


1. om. abed || 2. ef. p. 259, 49 | 3. lente dubitat ὃ | 4. Museleum c || 5. sub 
silentio b. silentio d | Y. soricum d | 8. Muscipula c | 9. Murgiso bd | murmu- 
rator b | 10. Mussita& bd | 12. imminuo 5 | saucio b | 14. Muturci bd | inertes 
bd | 15. restem tendo ab | 17. potitur inuenitur ab || 19. nauis ab || 20. Naualia 
abe | locus in quo ab | naues abe || 22. studiosae c | utiliter c || 24. greci c | 
psalterium c| 28. Nauita nauta «bc | 30. nauem ab. naues c | pertinentes abe || 
31. uigilans c || 32. strenue ab || 33. Naupicus nauis factor d. Naupeus nauium 
fabricator abe || 34. officium ab | 36. Nauat opera dat opera ab | 39. Natis et 
he nates natice latinum non (non add. a?) est ab || 40. fidele ab | 41. om. abed || 
42. uita ab | 43. Nectareus ab || 46. amicitie «| 48. scelus illicitum ab || 49. Ne- 
cromatieus ab | euocator ab | diuinator ab || 


8T" 


50 


35 


40 


881 


45 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 261 


Neniaas uilissimas fabulas Nereis nympha marina 
Nequa malus Neerant flauerant 
Nequiuit non potuit Nempe certe utique 
Nefastus nefarius nequissimus Neuet filat 
88" Neomenia') nouellionium kalende Neto torto 35 
ὁ Neophitus nouella plantatio Nex mors a necandi 
Neunt colligunt Nectari ocultorum frequentia ape- 89" 
Nentes fila torquentes riri 
Nexus nodus ligatura Necticorax noctua?) auis 
10 Neutrum nec illum nec hoc Nenia carmen funebre 
Nepa uipera Nepa prius m sideribus 40 
Necnon sed et Nibarus splenditus : 
Neuum maculam Nictit canis cum agute gannit 
Necne uel non Nimbus tempestas pluuia cum uen- 
i5 Nebris corium cerui tum 
Nectit alligat Nimboso tempestuoso 
Nefastus scelere pollutus Nixe munite 45 
Nefarms sceleratus Nidor splendor 


Negromantia quotiens hanimam ab Nimphaticus arreptitius 
inferis reuocatur uel diuinatio Niueus canditus 


monstrorum Ni nisi non 
89" Nequiquam nee modicum Nidores odores 50 
2t Nequeo non possum Nis mobis 
Ne quarta crudelis in loquendo Nimborum nubium 
Nemquaqua nullo modum Nidor odor 
Nemus silua Ninnarus murio cuius uxor adul- 51 
25 Ne ergo terat et ipse tacet 
Nepos prodignus euersor Nititur pugnat conatur temptat 90: 
Neotrici nouicii minores Nimpe nonne utique 
Neuter medius Nisus conatus 
Neue ne forte Nigelli nigri 
30 Neque non Nimirum sine dubium certe 


1) Noemenia ante corr. || 2) c s. v. add. m. 2 | 


1. Nenias c | 2. Nequam c || 5. nouilunium c || 10. illud a || 13. macula ab || 
19. anima c | 23. Nequaquam ab | 26. prodigus ab || 27. 29. 30. om. abed || 
32. Neuerant c | filauerant abe || 34. Net b. Neit e corr. a | 36. a necando ab | 
37. oculorum ab || 40. Nepabibus in ab || 41. splendidus ab |! 42. acute ab || 
43. pluuie cum uento αὖ || 44. Nimbosum tempestuosum ab || 46. Nitor abe || 
47, arrepticius ab | 48. candidus abe | 54. murio] marito c. om. ab | adulte- 
ratur αὖ | 56. Nempe c || 59. dubio ab | 


1 


or 


Φ 


90" 


bo 
oO 


262 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Nicolaum stultum 

Nectura genitura 

Nilicula aegyptius 

Nimplia uirgo celestis uel numina 

Nitens incumbens et splenditus 

Nitelle nitores parui 

Niquid nisi quid 

Nympheum silanum 

Nisuper proxime 

Nimpha dea aquarum 

Nixus incumbens curuus 

Nitet splendit lucet 

Nosochomium locum uenerabilem 
in quo infirmi homines curantur 

Nostratium nostrorum 


s Nonnulli aliquanti 


Noti uenti 

Nothus spurius de adulterium na- 
tus uel incertus 

Norat sciebat 

Nos satius nil hominus tanto ma- 
eis 

Noxa culpa peccati rea 

Nocticula luna 

Noxius nocens 

Norma mensura regula 

Noxius tergiuersatur 

Nox umada!) tempestas cum plu- 
uia 

Non potatiue non dubium 

Nomencolatur nomen offic 

Num numquid 


1) u pro o corr. m. 1 | 


Nutu uoluntate 917 

Nutatio irae minatio 30 

Nuneupat nomen uocat 

Nuper modo ante tempus 

Nutans uacellans pendens titubans 

Numen potestas magestas 

Nugas inutilis uilis 35 

Nugacitas uanitas insania 

Nuit annuit promisit 

Nurus uxor fili 

Nusciosus qui plus uepere uidet 

Nutibus gestibus 40 

Numquis numquid aliquis 

Nummolarius nummorum praero- 
gatur 

Numisma nummi percussor id est 91" 
denarius 

Nundinationis mercationis 

Nundina mercatum 45 

Nuberca matrea id est matrinia 


Obediens dicto parens 

Obsecunda obtempera 

Obitus mors 

Obiit mortuus est 50 
Obeuntia circundantia 

Obelo linea 

Obice repelle 

Obices oppositionis 

Obuerto in alia parte uerto 55 
Obessus pinguis carnibus 


2. Nictura ab | 3. Nilicola b | 4. nomen aque ab || 5. exsplendens ab || 
12. splendet abc || 13. om. abed | 19. om. abed || 24. tergiuersator ab || 25. om. 
abed | 26. putatiue ab | non est ab | 27. om. abed || 31. nominatim ab | 33. om. 
abed | 34. maiestas abe | 39. uespere ab || 42. Nummularius ab || 43. percussura 
be || 44. Nundinationes mercationes abe || 46. om. abcd || 48. Obsecundat obtem- 
perat abed | 54. oppositiones abd | 55. in aliam partem ab || 56. Obesus ab || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 263 


Obolum dimidium scripulum 
Obici repelli!) 


92* Obici repelli?) 


no 


Obet moritur 


5 Obeunda exequenda 


or 


or 


Obicio oppono 

Ob propter 

Obest contra est 

Obans gaudens 

Obiurga oppugna castigat incre- 
pat?) 

Obdat opponet praeligat 

Oblieus non rectus uel transuersus 

Obliteratum obliuione obscurum 

Obliminat limpidat 

Oblectat dilectatione infundit 

Oblata offerta 

Obliterat oblita 

Oblustrans circumspiciens 

Obliteratio obliuio dilata 

Obnixus humiles incumbens 

Obnixius subiectus 

Obnixii subditi rei 

Obnubet obteget 

Obnueret obtexerat 

Obortis subito ortis 

Obstinatio mentis duritia uel in- 
tentio 

Obstipium contrapositum 

Obstupita mente turbata 

Obsolitatus inquinatur 


Obstructum preclusum 30 

Obsecrat deprecar rogat 

Obstinatus disperatus inreuocabilis 
obduratus 

Obsilitus sorditus 

Obsecunda obsequitur 93r 

Obscenum fedessimum turpem 85 

Obsessus circumdatus 

Obtestatur adiurat 

Obtusa praecessa 

Obturpuit infrigitaui obstipuit?) 

Obtunsus obcecatus clusus 40 

Obtundentes abscondentes 

Obticuit ommutuit 

Obtutus aspectus innubilis 

Obuallatum undique munitum 

Obluctor contra luctor 45 

Obnites reluctans 

Obnuit operuit obtexuit 

Obnixe intente . 93" 

Obnuit aperit 

Obnutus ueste circumdatus ueste 5° 

Obnuto obluto obterito 

Obnectere conligare 

Obstrepit inpetit 

Obsita obtecta circumdata 

Obsillagis marsus 55 

Obstat contra dicit 

Obstipum oblicum inaequalem 

Obsunt contra sunt 

Obserat claudit 


1) gl. add. m. 2 | 2) gl. add. m. 2; litterae elli deletae sunt | 3) t s. v. add. 


m. 1| 4) b ex p corr. m. 1 | 


1. scripuli abe | 2. 3. om. abcd: ef. p. 262, 53 | 4. Obit abd [ 9. Ouans ab 
10. Obiurgat abed | oppugnat bed | increpat abed | 11. opponit αὖ | 14. Oblim- 
pidat ab | 15. delectationem a || 17. Obliterata ab | 19. obliuione deleta ab | 
20. humilis abc || 21. strictius subiectius ab || 24. Obnuerat ab || 28. Obstupida ab | 
29. Obsolitatur inquinatur ab | 32. desperatus d | 33. Obsolitus ab |] 34. Obse- 
cundat d | 35. fedissimum turpe ab | 38. pressa abed | 40. Obtorpuit b | in- 
frigdauit ab || 42. obmutuit a bcd || 43. immobilis abcd || 46. Obnitens abd | 47. ob- 
texit c | 49. operit ex aperit a | 51. Obnuito obluto obterito ab || 53. impedit d 


94 


1 


is 


σι 


[- 


94" 


bo 
on 


264 


Obsessit subripuit 

Obsistit obuiat 

Obturat obcludit oppilat!) 

Obstetrix obstetricis que partu- 
rientibus praeerant 

Obtrunco interficio 

Obtrectans resistens 

Obtundere prohibere 

Occipit incipit 

Obsistet obuiat 

Occubuit interum mortuus est 

Ocior uelocior 

Occasus finis 

Oecursat sepius occurrit 

Occulit abscondit occultat 

Ocreas tibialia 

Occipitium posterior pars capitis 

Occentare contra cantare 

Oceulluit occultauit 

Odas cantatio *) 

Odeporicum itenerarium uiatorum 

Odeum a eantu?) 

Ode dicitur cantatio 

Oe conpellatio persone 

Oeconomia dispensatio 

Oestrum?^) genus tauani quod bo- 
ues habent 

Offierum obsequium minnesterium 

Offa pars frusti rotunda 

Offieit obstat nocet tinguet 

Olh ilh 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Olus olera 

Oletores ortolani 

Olfacere odorare 

Ohm aliquando antiquitus 

Olimat limpidat 

Olores gigni?) 

Olitana uetusta 

Olor gignus 

Olympum caelum et nomen mon- 
tis 

Odas cantatio 9) 

Olografum totum praescriptum 95' 

Omelia popularis tractatus grece 41 

Omnopere omni uirtute 

O * * * **) auguria 

Ommitto pretereo dimitto 

Omousion unius substantia 

Omoeusion similis substantia 

Omentum mappa uentris 

Omen quod homo somniatur auspi- 
cium auguria maiora 


30 


45 


Onera sarcina 

Onestum grauiosum 50 

Onix gens marmoris 

Ongriforum lucta ferens 

Onocrotolus gens auis est quod 
facie gerat asi nam .stulta 
facie sed obducta grotalus di- 
citur 

Onicinum gens lapidis 

Onustum grauosum 


95" 
55 


1) gl. add. m. 2 | 2) gl. add. m. 2| 3) post u erasa est o | 4) Oeostrum ante 
corr. | 5) ante gigni apex litterae deletus || 6) gl. add. m. 2 || 7) post O lacuna 4 


litt. relicta || 


1. Obrepsit subripuit bed | 3. om. abed || 4. praeest a || 9. cj. 2 || 10. interiit 


abed | 18. 19. om. abed || 20. itinerarium abd | uiatorium abd || 25. tabani ed | 
exagitat ed | 27. rotundi ab | 28. tingit d. om. ab || 31. Olitores ad | ortulani 
ab | 35. igni abd | 37. cignus ab || 39. om. abcd | 42. Omni opere ab l 
43. Omina abd | 44. Omitto ab || 46. om. abcd | 50. Onustum grauosum abd || 
51. genus abed | 52. Onigriforum αὖ || 53. Onogrotalus c | genus ed | faciem cd | 
facies et ed | crotalus d | 54. Onichinum genus d || ὅδ. ef. 50 || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 265 


Opacus umbrosus 
Opem auxilium 
Opere precium necessarium 
Opperiens ') expectans 
5 Oppedum castrum uel ciuitas sine 
murus 
Oppetere occumbere mori 
Oppidanus?) ciuis ex oppida nam 
oppidaneus latinum est aput an- 
tiquus oppida dicta sunt quod 
opem dare 
Operit celat uetat 
Opifex operis factur artifex 
10 Opimus fertilis saginatus 
Opitulatur adiubatur 
Opido ualde uehementer oportune 
omnino 
96" Optimatus optimarum artium auc- 
tor uel princeps 
Opinor existimo 
15 Opter propter 
Opinatores existimatores 
Opilio maior pastorum pecorarius 
Opobalsamum laerima balsami 
Optio electio potestas arbitrio 
20 Opacant obumbrant 
Oppetit obit 
Opes diuitie 
Operosa ingentia certamina 
Opessulatum clauem obserratum 
25 Opproprium malum crimen 
Opima ampla magna 


Opitulantia suffragia 

Oppidum mansio sine curia wicina 

Opiter natus auo pater non uiuo 
post patris morte natus 

Opniparum beatum opulentum 

Oppilat obturat?) obcludit 

Opitis genus marmoris 

Opinatissimum nominatissimum 

Oportunus necessarius 

Opulentus diuis 

Optigit sorte euenit 

Oro rogo peto 

Orator eloquens 

Orditor incipit 

Ortus natus 

Orbitas amissio filiorum 

Oridurius aspere loques 

Oroma uisio somnii 

Orbita uistigia rotarum instrata 

Oris finibus regionis 

Orsa cepta locuta 

Oracula responsa precepta 

Orba sine parentibus 

Orbatus filiorum ammittens 

Ora finis uultus et extrema uestis 

Oriundus natus ortus 

Orei regionum finis 

Orgia misteria secreta 

Ortosegia dolus insula 

Ortigometrum cuturnix 

Orthodoxus rictus gloriae 

Ortigometra coturnices 


1) prior p s. v. seripta | 2) u s. v. seripta || 3) priorem t pro d corr. m. 2 | 


3. om. abcd | 5. Oppidum abd | absque muro d | 7. oppido ed | non est d 
darent d | 9. factor abc || 11. adiuuatur c || 12. Oppido d | 13. Optimates οὐ 
auctores d | 16. estimatores abd || 19. arbitrium e | 24. Oppessulatum abd 
claue abd | 25. Obprobrium bd | 28. mansio necessaria uicina d || 29. post patris 
mortem natus interpr. wb | 30. Oppiparum ab | 35. diues αὖ | 39. Orditur abd | 
42. loquens abd || 44. uestigia abd | 45. regionum abe || 49. filios αὖ || 52. Ore b: 
cf. 45 | fines abed | 54. Ortigia b | delus ab || 55. coturnix αὖ || 56. rectae c | 


57. Ortigie d || 


96" 


35 


40 


97 


n 


c 
i) 


55 


200 


Orosscopus circulus signorum 

Oreagra fuscinula grece 

Osanna saluificat uel saluum facit 

Ostentatum monstratum 

Ostentum signum quod ostenditur 

Osurum oditurum 

Os ori 

Osor inimicus ab odio dictus 

Ostentat ostendit 

Os ossis 

Osus odiosus 

Oscine aues quod cantando auspicia 
faciunt 


97u 


σι 


1 


oS 


Ostentatura ostensio insolita ueluti 
si fiant in nocte repentina lux 


Paciscit') pactum facit 
Pactum deeretum 
Pacus collegio curiae 
Pabulator?) pastor 
Phalax acies militum?) 


1 


or 


98" Pactio conibentia 
20 Pactorium plantatorium 
Paganitius ut cultus 
Pagmat desiterat 
Pagus possessio est ampla sed sine 
alique iure unde et paganos di- 
cimus alienus a iure uel sacris 
constitutis 


Pagi memoriis sine idolis 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Pagmentes desiderantes 25 

Pauxillum paulolum modicum 

Palestra exercitatio ubi athlete se 
exercebant 

Palmatos coronatus 

Paliurus spina uel genus palate 
masse caricarum cardi spinosi 

Palpat fouet blanditur 


Palteum murum fastidium 


99r 


Paululum aliquantulum 

Palea dea qui pastores colebant 

Palantes fugientes fn diuiso 

Palla mineruaetamioto muliebri 

Palmola extrema pars nauis 

Palare errare 

Pala puplice coram 

Palabundi errantes 

Palmas uictorias 

Pallantes gaudentes 

Paulisper aliquantisper paulatim 

Palutamenta ornamenta*) 

Parilitas. aequalitas 

Parma scutum paruum 

Parasituli bucellatari 

Pacus eupidus abstinens 

Parastus paratus iniuria facere et 
pati 

Parpata copidus 

Parasitus qui iocus faeit ut uen- 5° 
trem impleat 

Parumper perparum 


40 


99" 
45 


1) Pasciscit ante corr. | 2) o s. v. scripsit m. 1 || 3) gl. add. m. 2 || 4) post 
ornamenta eraswm est militum; cf. gl. p. 267, 6 || 


1. Oroscopos ab | 3. saluifica et saluum fae be | 7. oris abd || 12. que vel 
que abe || 13. fiat abed || 16. Pagus collegium ab || 18. 19. om. ab ed || 22. Paginat d | 
desiderat cd | 23. aliquo c | alienos c || 24. om. ab cd || 25. Paginantes d || 26. pau- 
lulum αὖ | 28. Palmatus abc || 29. uel genus cardi spinosi «b. spina genus palete 
massa caricarum cardui spinosi d || 31. fastigium abd || 33. quam ab || 34. indiuisi c || 
35. et amictus mulieris ab | 36. Palmula abe || 38. Palam ab || 42. om. abed || 
43. Paludamenta ab | militum add. ab || 47. Pareus abe | 48. iniuriam c || 
49. Paruata cupidus ab | 50. Parasitos e | iocos d | faciunt et impleant cd || 


ou 


100° 


1 


e 


or 


1 


2 
100" 


e 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Paraclitum consolatorem 

Pari similem 

Paradigma similidudo fabula 

Parentia oboedientia aperiendo 

Parentat umbris uel tumulis mor- 
tuorum frequenter paret id est 
obsequtur aut minestrat 

Militum') unde hii qui im pro- 
uintia proficiscunt paludani uo- 
cantur 

Palpidat temptat 

Palantur uacantur 

Paralypuminon relico quod restat 

Parsimonia frugalitas abstinentia 
parcitas 

Parabula similitudo 

Parasceue preparatio grece 

Parta inuenta 

Parata quesita 

Parsurus parciturus 

Parui pendet nihil 1udicat 

Parinucupula medicamenti uinditur 

Parentalia dies festi panorum 

Particus necutiatur ipse 

Paridis iudicium quod in tres deos 
iononem uenerem minerua paris 
pastor damalo aureo iudicauat 


261 


Parricida qui parentesuo occidit 

Paracya adiacens uel inculatus 

Pharisei diuisi separati 

Paradoxus qui se ad gloria parat 

Parce exugue continenter 

Parochia adiacens id est didomus 

Pantomimus summus iocularis qui 
omm ludus nouit 

Pancra rapina 

Pansa aperta 

Pantera ritia 

Panicinum genus uestis 

Pantheus quasi omnium deus deo- 
rum 

Pandictes omnia ferens et ueterum 
et nouorum testamentorum 


Pangunt disponunt carmina uel: 


coniungunt 

Pan ingibus 

Paniceum roseum 

Panigerici adolatores 

Panseus qi pedibus in diuerso ten- 
detibus alat 

Pastoforium atrium templi et sa- 
crarium 

Pastinantes plantantes 

Patrius paternus 


Parius lapidis canditus 
Parihter aequaliter 


Patibulum crucis passio 
Patula aperta expansa 


1) ef. gl. p. 266, 43 | 


2. simile c | 3. similitudo abcd || 4. ἃ parendo ab || 5. obsequitur abd | 
ministrat abd | 6. Paludamendum ornamentum militiae idest uestis superior 
sicut toga aut clames pessum seu mantum unde hi qui in prouincia proficis- 
cuntur paludati uocantur ab || 7. Palpitat a || 8. uagantur a | 9. Paralipo- 
menon a | reliquum ab || 11. om. abcd || 17. Parmocupula αὖ. Pharmacopola d | 
uenditor abd || 18. paganorum abd || 19. negotiator ab || 20. deas «b | iunonem ab | 
de malo ab | iudicauit ab | 21. lapis candidus abd | 23. parentem suum c | 
24. Parrochia ac | incolatus ὦ | 26. gloriam abed || 27. exigue ab | 28. domus 
dei ab | 29. omnes ludos c || 32. retia ab | 33. Pannicium ab | 34. deus idest 
deus deorum ab | 35. Pandecten αὖ || 37. incubus ab || 38. Puniceum d || 39. Pani- 
gyrici αὖ | adulatores abd || 40. qui ald | diuersa tendentibus ambulat ad | 


20 


90 


101° 


m- 


0 


45 


208 


Patera fyala a patendo 

Patrauit perfecet commisit 

Patologia passionis ratio 
101" Patruus frater patris!) 

5 Papiliones tenturia modica?) 
Patogomo genus?) morbi 
Pascha transcensus 
Patruiles filu frater 
Patruus magnus frater aui 

10 Paulus mirabilis 
Papilla summa pars mammille 
Placito tranquillo 
Plausum risum stultum 
Platea uia spatiosa 

15 Plastrografis falsis seriptis 
Planeus pedibus latis 
Plagiatores seductores 
Plagat mitigat sedat 
Plaustra carra 

30 Plagiarius qui peculim aut man- 

cipium alienum seducendum dis- 
trahit 

102r Plantasia orto uel pomaria*) 

Plaudete iubilate 

Plaudit manibus sonum facit 

Placenta dulcia 

5 Plectitur punitur pereutitur 

Plebieula amans ciuis 


bo 
σι 


1) gl. add. m. 1 in summo margine 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Plexus percussus truncatus 
Plerique aliquanti 
Plebem scitat plebem adloquitur 


Pleades stelle 30 
Plectrum percussorium cythare 
Plerique alicotiens 
Plebeiu popularis ominis sine ali- 
qua dignitate 
Prefertat preportat ante latat?) 1031 
35 


Plethora plenitudo 

Prestigia fallatia 

Prestolat expectat 

Prefata ante dicta 

Presagus prescius 

Preuiligium quod iure deuetur et 40 
primus honor) seu lex non po- 
plica sed priuata 

Presagium signum quod antea deus 
postea uenet 

Precordia cor?) est 

Predignus ante natus 

Preteruolo uolociter praetereor 

Preconium praedicatio alicuius rei 4 
et laus antecedens 103° 

Prerogatiuum beneficium ante obla- 
tum 

Prelibabimus aliqua contolimus ali- 
qua diximus 


| 2) gl. add. m. 2 || 3) s s. v. seripta || 


4) im summo margine hwius folii m. 1 glossam scripserat nune paene abscisam: 
Plebs + + + x x * x populus * * * * * * || 5) gl. add. m. 2 | 6) n ex m correcta || 


7) post cor duae litterae (is?) erasae | 


1. fiala abe || 2. perfecit ab || 5. om. abed | S. Patrueles filii fratrum ab || 
11. mamille ad | 12. Placido ed | 15. Plastographis ad | 18. Placat abd || 20. qui 
mancipium uel pecus alienum αὖ | reducendo d. ad seducendum 6. seducit uel 
«b | 21. hortorum pomaria ab. ortu uel pomaria c || 22. Plaudite ab | gaudete 
fauete abd | 24. eo quod placeat edenti que fit de simila et oleo uel adipe et 
melle add. ab | 26. ciues αὖ | 30. Pliades d | 32. Plerumque abe | 33. Plebeium 
«bcd | popularem hominem abed || 34. om. abed || 36. fallacie a || 37. Presto- 
latur ab | 40. Priuilegium e | debetur c | publica c| 41. deus] dicitur c. di ab | 
uenit abe | 43. ualde dignus uel aeternus interpr. ab || 44. uelociter praetereo ab || 


41. Prelibauimus « | contulimus abed || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 269 


Precelerat antecedet Preus antecedens 
Presagium diuinatio’) futurorum Prerogans ante inpendens 
Pre se tulit plus quam oportit tulit Pres fedeiussor 


Prepedit impedit Prepoperum antea faetum quod 
5 Prepeter aues quae uolantes auspi- ^ erat postea faciendo 
cla faciunt Prelo torcular 

Prepopere inordinate et fistinanter Precipitat ab alto deicet?) 
Prescriptum paestitumi Precox prematurus 
Prepos pereussor uelox Predes fidiiussores 
Pre foribus ante ostium Prelus modieus 

10 Prestigiauerunt ludificauerunt Prerepit ante rapit 

103" Presidium auxilium Prepostera peruersa in posterum 104" 

Presis iudex a presidendo quod ante debuit 
Pretenta anteposita Praestruxit praeordinauit 
Precauit ante cauit Precpimus perpinguis 

15 Prelibundo pregustando Praerogatiua excellentia meritorum 
Preteruehor transnauigor Prepolht eminet supersplendit 
Pressant sepe praecedunt Prequoqua celere maturans 
Predia fundi uillae Praecipue maxime ante omnia 
Preuertitur antecedit Praesidiarius auxilium. praebens 

0 Pretexit celat coperit Prerupto eleuato alto 
Preuignus filiaster Preceps festinus temerarius 
Praefatio praealogutio Praetestatus infans qui de prae- 50 
Prestantior melior testato patre nascitur 
Praeterea extra hec Prepes praeuolans 


1047 


Presul princeps euntis praepositis Prelati antepositi 
Prediti instructi antepositi potentes Prepetibus ante petentibus 


Prepes aquila Pectet pectinat 
Pretores secundi sunt consolibus Pecua armenta et pecora 
Presertim quam maxime Peculatus qui pecunia puplica furat 


1) secundam 1 m. 2 s. v. add. | 2) ante € una litt. (12) erasa || 


1. antecedit abe | 3. oportet ab || 5. Praepetes vel Prepetes abe | 6. Prae-- 
propere ab ed | festinanter abcd || 7. praefinitum praestitum ab | 12. Praeses 
abd | 14. Praecauet ab | cauet αὖ || 15. Prelibando d | praegustando d || 
16. transnauigo «b | 17. Presunt saepe praesident d | 20. cooperit abd || 21. om. 
«bcd | 22. praelocutio ab || 25. cunctis praepositus ab | 28. consulibus abe | 
30. Praeuius abe | 32. fideiussor c | 33. Praeproperum acd | faciendum abed | 
34. Prelum abd | ubi oleum de oliuis exprimitur interpr. ab || 35. deicit abed | 
37. fideiussores αὖ | 38. Prealus a. Prealus b | 39. Praeripit ab | 42. Praeopimus 


. ab || 44. Praepollet abe | supersplendet abe | 56. pecuniam abed | puplicam a. 


publieam be | furatur ab || 


210 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Pecudiarius pastor Penes arbitros aput iudices 
Pecudes oues Penula lacerna stola 30 
Pedor odor grauis Pendeo fabeo blandior 
Pedora aurium sordes Pentamerum uersus quinque pe- 
5 Pedagogus eroditor puerorum dum 
Pellecti inlecebrati seducti Penis natura pudenda 
Pellexit in frade induxit Penitralia interiora secreta 
Pelica concubina Pedere existimare 35 
Pellectum suasum Penetrat inrumpet intra pertransit 
10 Pelorum?) promunturiorum Pene moti cito egressi 
Pellax peruera loques Pentomen circumcisio 
Pegaso homo iocularis Penuceo rubeo 
105" Pecuratus habundan pecoribus Pene prope iuxta secus 40 
Peiera falsum iurat Pensio praecii persulutio 


i; Pelagu carina nauigium amnicum Penate imago pulcerrima 
Pecuosus qui multa pecura habet Pepulit expulit inpolit 


Pedatum carcere Pepegit pactuatus est 106" 
Pedidatus propagato filiorum uel Peplum stola uestis muliebris 45 
nepotum Pepo melone 
Pedore foedore Peplus uestis simplex qua minerue 
20 Pelicet inlicite cireumuenit simulacrum uelatum est 
Pellace dolosum mendace Pepones melone 
Pellector persuasor Pernix agilis uelox celer 
Pellex succuba quaeloalterius nubet Perpetes aues uolantes 50 
Pelusit distulit Pernicibus uelocibus 
25 Peltat seutum amagonieum paruum Permuleit lenit 
Penum cellarium promtuaria Pepetimur patimur 
Penades domus uel focus Perbulum deambulatorium uel 
106" Pendolus elauatus bilua marina 


1) Pellorum ante rasuram || 


1. Pecudarius cd | 3. unde et pedere uel sordes aut squalores add. ab || 5. eru- 
ditor e || 7. fraudem abd || 10. promunctorium ab || 11. peruersa loquens abe || 
19. Pegasus d | 13. Pecoratus c | habundans ed | 14. Peierat d | 15. Pelagium 
abe | amnium c | 16. pecora ed || 17. carcerem abd || 18. Peditatus ab | pro- 
pagatio αὖ || 19. Pedorem fetorem abd || 20. Pellicit illicit cireumuenit d || 21. Pel- 
lacem abed | mendacem d | 23. que in locum ab || 25. Pelta ab | amazonicum ab || 
26. promptuarium bd || 27. Penates d | 28. Pendulus ab | eleuatus abed || 29. apud 
abed | 31. faueo d | 32. Pentametrum ab | 34. Penetralia abc | 35. Pendere ab || 
36. irrumpit intrat «b || 38. Peritomen d | 39. Pheniceo 5| 41. persolutio pretii 
ab | 43. impulit αὖ | 44. Pepigit abe | 46. Pepo malon a | 47. simpla c || 48. me- 
lones ed | 52. Permulcet ab || 53. Perpetimur abd | 54. Peribolum d | belua d || 


1017 


1 


σι 


0 


107" 


2 


bo 
οι 


0 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Percensit considerat ' 

Peculit perturbauit adicit percussit 

Perpetitur patitur 

Perplexus inuolutus temidus 

Pertemptat perquiret 

Perstans praeuerans 

Perduellio rebellatur 

Perpolit coegit 

Permotus turbatus excitatus 

Percunctatur perquiret interrogat 

Perbabitur decurrit 

Perniciosus a pernitendo qui dat 
operam opera a perdendo ah- 
qem et pernicies dicitur 

Permultatum in omnium notitia 
intimata 

Perfunctorie imaginarie transitorie 

Petros agnoscens 

Pernicitas uelocitas 

Perpetrat peagit committit 

Perpesitius qui frequenter aliqem 
patitur 

Perper perpetuo 

Peremptus interfectus 

Persistet perseuerat 

Perpende perpensa equat 

Periti docti 

Perendie pus cras 

Perfunctus transactus 

Perniciter uelociter 

Perhibet pernuntiat 


271 


Peresum comestum 

Pertulit perturbauit prostrabit 
Perlustrat peruidet 

Pergenuat genibus pergit 
Persum deorsum praecipitatum 
Perimet interficet 


30 


1081 

Percrebruit personauit!) puplicatus 
est 

Perspicuum manifestum splendi- 35 
tum pulchrum 

Perfidus qui fidem rupit semel 

Perfidiosus qui semper 

Peripsima humillima atque sub- 
lecta?) 

Perduellibus rebellionibus 

Perosum odiosum 

Pertinax perseuerans 


40 


Perfugium locus refugu 

Peruieax ualde uerbosus intentione 
durus et contumax 

Percitus prouocatus 

Perpetim prolixum continuum 

Pernoscite tractate 

Perclum?) experimentum 

Per eronia per inrisione 

Perdocilis ualde docilis 

Perennis aeternus 

Perlata tolerata 

Periscelide crurum ornamenta aput 
feminas 

Percellet peruertit euellit 


45 


108" 
50 


1) r s. v. seripsit m. 1 || 2) gl. add. m. 2| 3) Perculum corr. m. 2 || 


1. Percenset ab | 2. Perculit abed | abiecit abed || 4. timidus d || 5. per- 
quirit ab | 6. perseuerans d | 7. rebellator bd || 8. Perpulit abd | 10. perquirit 
ab | 11. Perlabitur ab | 12. aperdendo a | qui dat operam ad perdendum aliquem 
ideo et pernicies (pernities b) dicitur ab | 13. Permulgatum ab. Promulgatum d | 
intimatum abd | 15. Petrus c | 17. peragit ab || 18. Perpessicius d | aliquid abd || 
19. Perpes perpetuus abd || 21. Persistit d | 22. equa ab || 24. post c || 27. 33. om. 
abed | 34. puplicatum a || 35. splendidum αὖ || 36. rumpit abe || 38. om. abed | 
45. prolixe continue ab | 47. Periculum c. Peridum d || 48. yroniam αὖ | irrisio- 
nem ab | 52. apud d | 53. Percellit abd | 


919 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Perspicace!) uigilant + * rem?) Pilant battunt confirmat 
Pertinacia duritia Pitidine id est prostitumatum 109" 
Per + * «?) transitus Pipa uiciatus quaerit ut passer 80 
Peripsima purgame * * x m^) Pituita flegma 

5 Persulto uocifero Piceo nigro 
Perfruitur utitur Piniculum sfpongia 
Pernox pernoctans peruigelans Pixides uasa modica argentea uel 


Pertensum tediosum permodestum lignea quas uulgus buxides di- 
Perfungitur oficium unius complet ^ cunt 


10 Peragrat circuit gyrat Piratieius subaudiens ut carcer — 35 
Perstromata tignina acubitus Philippus os lampadarum 
Persuma praecipita uel confecta ^ Pyrada latro marinus 

109" Perfluxum dificile Piabunt placabunt 

Persentiscat ex totum sentiat Piacula placationis mortuorum 

15 Perpexa perlgata Pilo asta rimana 40 
Pergamum illium et hili Pilarius qui pilo pugnat : 
Perpera praue peruerse Piramidas sepulcra egyptiorum 
Persolla persona minor Pinna fastidium. templi muri 
Pessum uiolenter oppressum Pyra ara lignis altioribus conpo- 110* 

20 Pessolum clustellum sita quae cum adhune non ar- 
Pestilentia interitum det rogus dicitur cum uero arde 
Pestis pernicies pyra dicitur greci pyr igne 
Petalum area lammina tenuessima Pistrix genus bystie mari 45 
Pia rehgiosa Piacularis hostia quae offe pro 

25 Piare soluere peccatum 


Piaculum seelus et peecatum impie Pictae qibus raduntur capita et 
commissum tegunt se corium .crudum 
Pignera filiorum sunt Pignora creditoribus danter 


1) s s. v. add. m. 1 || 2) post t duae litt. perierunt. || 3) post Per tres litt. 
perierunt | 4) post e tres litt. perierunt || 

1. Perspicacem uigilantiorem ab || 3. Peruio abd | transitu ab || 4. purga- 
mentum d| 7. peruigilans abed | 8. Pertesum abd | permolestum abd || 9. officii 
munus abd | 11. Peristromata d | accubita tegmina ab. tegimen, accubitus d || 
19, praecipitata abd || 13. difficile ad || 14. ex toto ab || 15. Perplexa ab | 
16. ilium et chili ab | 20. Pessulum abd | obicem add. ab || 21. interitus abd. 
interitu ¢ || 23. aurea lamina tenuissima d | 28. confirmant abd | 29. om. abed || 
30. Pipat abd | conuiciatus abd | 33. Peniculum b et ex corr. a | spongia ab | 
34. uoxides appellant alii capsellas αὖ | 35. subaudis ab || 36. om. abed || 37. Pi- 
rata a || 39. placationes abed | 40. romana αὖ | 41. Pilaris ab || 42. om. abed | 
43. fastigium ed | 44. adhue abed | ardet c | greci enim pyr ignem dicitur c || 
45. bestie vel bestiae vel bestie abc | marine ab | 46. offertur pro peccato d || 
47. quibus ab | corio crudo ab | 48. dantur ed || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 213 


Priuignus filius uxoris alterius Pollens crescens florens uigens') 
Primilum numerus militie primo Polinton ubi kadauera ponuntur 
probatus Poema carmen poeticum 
Pristinum priorem antiqua Poenates dii quasi domestici 
Priuat subtrahit Populatus predatus uastatus 30 
5 Primor prior Poplites genicula concauum 
Primores priores Portentum signum futurarum ad- 
Priuis singulis priuatis nuntians 
110° Pridiae heri Porrecta undique extensa 
Pospridie odie Porro tenus usque porro 
10 Primoperum genus officii Posteritas propagatio filiorum 35 
Priuligium priuata est lex quae Posthabita postposita 
ad te pertenet tantum Postridie cras 111" 
Prisca antiqua Postulatius petitor rogatarius 
Prima quies prinum somnum Poesi materia totius carmi in qua 
Primignus primogenitus poeta uersatur 
15 Pridem antea dudum Potitur frequenter utitur uel frui- 40 
Primordium initium tur 
Primiuirgius cauallarius quod prima Potius melius magis 
est militia ipsius in uisgis Pothochotropis locus in quo pau- 
Poa genus herbe ubi uestimenta peres et infirmi homines pascun- 
labantur tur 
Polum caelum Pomet statuit 
20 Poederes sacerdotalis linea Pollicetur promittitur 
Pollulat germinat Pompulentus pompa plenus 45 
111* Polluit inquinauit Ponetergum posdorsum?) 
Polenta genus est liguminis Pollinctores qui mortuos sepelliunt 
Pollinetus ultimum honore affectus Popularitas mutitudo populi 
id est humatus Poples geniculum generis mascu- 
25 Pollit eriscet lini 


1) n s. v. add. m. 1||2) d s. v. add. m. 1 | 


1. id est filiaster add. c | 2. Primipilum 6 || 3. Pristinam abe | antiquam abe | 
9. Prostridie hodie αὖ | 11. pertineat ab | 13. primus somnus «b || 17. calbarius ab | 
uirgis αὖ | 18. lauantur abd | 19. Polus ab || 20. Poderis d | quae et subucula di- 
citur et talaris add. d || 21. Pullulat abe | 23. om. abed || 24. ultimo αὖ || 
25. Pollet abd | crescit c | 27. Pollincto a. Pollinthon d | 30. deuastatus c | 
31. suffragines genuculi concauum αὖ || 32. futura abe || 35. et nepotum add. abe | 
37. om. abed || 38. Postularius αὖ | rogatorius ab | 39. Poesis abd | carminis 
abd | 44. promittit ab | 46. post dorsum 5 || 48. multitudo a bcd || 49. suffrago 
genuculum interpr. ab | 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 18 


214 


Podix uel podice facedenica id est 
anum uel culum !) 
112" Porro postea utique 
Portendit significauit longe ante 
ostendit 
Poetria femina poeta 
5 Postulat petit 
Postliminium qui post captiuitate 
reuersus lura que admiserat re- 
cipit 
Pomarium ubi poma ponuntur 
Pomerium locus proximus mari 
Poeticus canticus 
10 Potitus adeptus consecutus 
Petior fruor et potentior 
Potissimum meliorem 
Potiri adipisci 
Potor bibutur 
15 Pondo libras xn?) 
112" Prope bene 
Probrum turpitudo uel malum cri- 
men 
Probrosum turpia 
Probitas iustitia bonitas 
20 Problema propositio 
Proba manifesta obtima prouata 
Proci petitores uxorum 
Proculus qui patre longius pere- 
grinante nascitur 
Procax inportunus inprobus 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Procerum altum pro longum 25 

Procul non longe 

Proeas qui post morte patris nasci- 
tur 

Procli facere parati 

Pro clientibus pro sociis?) 

Proceritas altitudo longitudo 

Procella tempestas uenti subitu 31 

Proceres primati nobilis 

Proclivia adclina 

Prochuio humiando adeumbet 

Proemium prefatio 35 

Prodigia signa celestia mala pro- 
nuntia 

Prodi exi 

Profecto uere nimis aut sine dubio 

Profana pulluta uiolata 

Profligatus perditus 

Profatus proloquitur 

Profundo alto 

Profitetur praedigat diuulgat 

Proles fius progenies 

Prolapsus est ruit 

Proelium pugna 

Prolemsis preoccupatio cum antea 
fit quod post te debuit 

Promis*) 

Promisit foras produxit 

Promulgatum pupligatum 

Progatia temeritas audatia 


113r 


40 


113" 
46 


50 


1) gl. add. m. 2 || 2) gl. add. m. 2 || 3) gl. add. m. 2 | 4) post Promis lacuna 


duarum fere linearum relicta || 


1. om. abcd | 3. significat abd || 6. captiuitatem abe | amiserat abc || 
11. Potior ab | 14. 15. om. abed | 16. Probe ab | 18. Probrosa abed || 21. optima 
probata abd | 25. perlongum c | 27. Procax ab | mortem abed || 29. om. abcd || 
31. uis uenti subita be | 33. Procliua ab || 34. Procumbet pecus quando accumbet 
ab et, nisi quod acubet, c | 36 malum pronuntiantia abe || 38. nimirum ab || 
39. polluta ed | 41. Profatur abe | 43. predicat abe || 44. filii uel abe || 46. om. 
abed | 47. praesumtio praeoccupatio b | postea debuit αὖ || 48. ef. Promiscua con- 
fusa diuersa uel uaria Siue commixta in c | 50. puplicatum ac. publicatum b || 


41. Procacia ab | audacia ab | 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 275 
Procul dubium sine dubium!) Pronus inclinus 
Procrastinat differit Properum proximum 
Prodieus nimis largus deuoratur Propulat ualde pupliee 


Prodiciosus”) astrologus 
5 Profusus largus 
Proficiscitur uadit 


114: Profanus qui sacrum polluit alie- 


Prona inclina 

Propono ordino 

Pronefari plus quam inlicitum 
Propago linia origo extensio 


nisano Propatruus frater proauie 
Profugus longe fugatus exul Pro re prout res exegit 
Profectus egressus Properat fistinat 
10 Proflixit prostrauit Propensius 
Profluit multum fluit Prorigitur ante erigitur 
Prolatis propositis Prosapia origo generatio 
Prolixa longa Propere prope celeriter 
Promunt proferunt Prostituta meretrix 
15 Proletarius mihs capite census Prosa prior pars nauis 
milis inutilis bello relictus Prorsus specialiter certe 
Promit ostendit loquitur Prospectans prospiciens 
Promulgare foras praeferre resta- Prosiquitur uerbis profitetur 
tuere Propitiatio misericordia 
Promeritus bene meritus Proseriptio bonorum admissio 
Promunturium eminens mons in Proritat ad ira prouocat 
mare Protinus mox continuo statim 
2) Promsit locutus est Protilat prolongat 
Pronuba paranympha Prosa uerba sine metro 
114" Pronus incuruus humilis Proueor transporto 
Pronepus filius nepotis Prostituun proponunt 
Propheta predicatur Pronas carbones uiui 
25 Propius propinquuus Prosilitus adiunctitius de aliena 


Propendens eminens 
Promatertera soror auiae 


gente 
Prosperitas filicitas 


1) um postea in om corr. || 2) ci 8. v. add. || 

1. dubio «utroque loco abed || 2. differt ab || 3. Prodigus abd | deuorator 
abed | 4. Prodigiosus abd || 7. alienus a fano c. alienus aphano ab || 15. miles 
b et e corr. a | miles ab | 17. proferre uel statuere ac || 19. Promuntorium a | 
mari αὖ | 20. Promisit «c | 23. Pronepos abd | 24. praedicator abe | 25. propin- 
quius ¢ || 27. proauie αὖ | 30. Propalam αὖ || 31. inclinata. b et e corr. a | 33. Pro- 
nefas ab | 34. linea abed | 35. auie ab | 36. exigit a || 37. festinat ab | 38. lar- 
gius uberius decentius interpr. a || 43. Prora abd || 46. Prosequitur αὖ || 48. amissio 
ab | 49. iram abed | 51. Protelat αὖ | 53. Prouehor transportor abd | 54. Pro- 
stituunt ab | 55. Prunas ab | 56. aduenticius d | de alia c | 57. felicitas abed || 

18* 


30 


35 


115° 


40 


116' 


1 


m 


1 


e 


C 


= 


τῷ 
σι 


276 


Prosperare recte agere 

Prospice inante aspice 

Protoplaustum primum plasmatum 

Proteruus superuus inreuocabilis 
uitiosus 

Prouexit in maius leuauit 

Prudens prouidens 

Prumtuaria cellaria 

Puniatur uecitatur 

Puplites genua suffraginis 

Pubat crescit merementa 

Puberes adulti iuuenis 

Pubetenus usque ad inguina 

Pubertas aduliscentia 

Pubescentes gene barbamittentes 

Pube uirilia uerenda 

Pubiscit barbis et testes 

Pudieus castus 

Pudor uerecundia 

Pugillare tabulam 

Pugillum pugno 

Puluinar locus ubi statuastant 

Pululat germinat oritor 

Puerperium cum puerinascitur 

Puerpera mulier quae primo parto 
puero parit 

Pullum nigrum 

Pugiles certatores 

Pugio gladius paruus 

Pudicitia castitas integritas 

Pugna certamen 


3. Protoplastum ab || 4. conuiciosus ab. 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Puluinaria are mortuorum 30 
Puerperum primo genito 

Putamen testa de ouo 

Quatio concutio 117" 


Quatinus 'qua ratione et qualiter 

Quandam aliquam 35 

Quassatum confractum 

Quandoqidem tune omnino 

Quantocius quam citius celerius 

Quantolum modicum 

Quadrifium quadrifarie fissum 

Quamquam quamuis 

Queso rogo 

Quaestuarii mercennarii 

Quaerilla culpe accusatio 

Quaerito sepius rogo 

Quaestum lucrum aquesitio 

Questio disceptatio difficilis expli- 
catio examinatio 

Quaestus est accusauit 

Quaestor iudex ad requirendo 

Querolus frequenter querellas fe- °° 
rens et acusatur 

Queuerint poterint 

Questuaria qui quaestucocorpuris 
uiuit 

Quemquam aliquem 

Quemcumque quempia 

Quemadmodum quomodo sicui 


40 


45 


118" 


55 


conuitiosus e || 7. om. abed || 


8. 9. om. abed || 10. Pubet d | incrementat bd | 11. iuuenes abe || 13. ad- 
ulescentia c | 14. barbam ab | 15. Pubes ab | 16. Pubescit d. Pubescet ab | 
barbescet crescet ab. barbescit crescit c | 19. Pugillares tabule ab || 20. Pu- 
gillo d | pugnum c | 21. statue αὖ | 22. Pullulat ab | oritur αὖ | 23. puer nascitur 
«bed | 24.partu puerumab || 31. primo genitum abe | 34. Quatenus abc || 37. Quando- 
quidem «bed | 39. Quantulum abd | 40. Quadrifidum ab | 44. Querella ab || 


46. Questus d | acquisitio abd. 


adquisitio e | 49. ad requirendum c || 50. Que- 


rulus abd | accusator abd | 51. potuerint e || 52. que (que 5) questu corporis 
ab || 53. Quempiam ab | 54. quemquam aliquem ab || 55. sicut abc |! 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Queo ualeo posso 
Quendam aliquem. quempiam 
Quempia quemcumque 
Queror iniurias meas iudico 
5 Questor consiliarius et qui pecunia 
puplica prerogant 
Queun possunt 
118" Quibi potui consensi 
Quidnam aliquid et quid 
Quidue uel quid 
10 Quin immo magis aetiam uel po- 
tius 
Quispiam aliquis 
Qui sciam unde sciam 
Quiete silentium 
Qui quantus quam magnus 
15 Quin aetiam si aetiam magis ac 
magis 
Quid stuit quid cogitat 
Quinam qui uero 
Quidni hoc magis et quare non 
Quiddam modicum aliquid 
20 Quinni etiam aduerbium adfer- 
mandi 
- Quiuverunt potuerunt 
119" Quisquilas paleas minutissimas 
Quippe re uera sine dubium 
Quippiam aliquid modicum 
25 Quisitor iudex 
Quirites populus romanus 
Quies pax silentium 
Quirinus romolus 
Quousque quamdiu 


1) R add. m. 2 | 


cuniam puplicam abd | erogat ab. 


277 


Quondam olim 30 
Quopiam alicubi 

Quo numine qua potestatem 
Quorsum in qua parte 

Quodpiam quoddam 

Quonam aliquo 35 
Quoque dinuo 
Quominus aliter 
Quorundam aliquorum 
Quocirca quapropter 
Quodam quocumque 40 
Quoquam ubicumque 

Quorsus qua ratione qo modo 


1100 


Ratum') certum firmum uah- 
dum 

Ratus arbitratus 

Rates naues 45 

Ramnum genus herbe spinose 

Racemum butrionem uuam 

Rapacem uiolentum 

Raptim cursim subito 

Randum arbitrandum 50 

Raptati tracti separati 

Rapidus uelox 

Rabies furor insania 

Rabula rabidam 

Rama excelsa 

Rancor in uia dolor 

Raphahel nuntis dei 

Rabbi magister syrum est 


Radiatus mluminatus 


1201 


σι 
οι 


1. possum abe || 2. quemquam ab | 3. Quempiam αὖ || 4. indico ab || 5. pe- 
procauet c. 


praerogat d | 6. Queunt abe || 


7. Quiui ab | 13. Quietem abe | 16. Quid studet b | 20. affirmandi d | 28. ro- 
mulus abed | 32. potestate ab | 33. quam partem abd || 36. denuo abe || 37. om. 
abed | 40. Quoddam quodcumque c | 42. quo abd || 46. Ramnus ed | genus 
arboris spinose cd || 47. botrionem αὖ | 51. Rabulam rapidam d || 56. inuidia 


abed || 57. nuntius abe || 


218 


Ramen puluis qui raditur de aliqua 
spetie 
Randus uelox celex 
Radicitus funditus 
Ramensis tribus a romolo consti- 
tuta 
5 Racha inanis uacuus uanus 
Rastri lgones 
Raua rauca uel clausa 
Rabitere redire 
9 Radiat splendit*) 
120" Redemitus coronatus ornatus 
Riticuit tacuit 
Ridimicula retinacula 
Rediuiuum a uetustate renouatus 
Redarguit conuincit et de re arguit 
15 Redibet inpensa sibi gratia rediet 
Redigitur reuocatur 
Redactus perductus 
Redolet bene olet 
Redibutionem retributione 
20 Reductum retroductum 
Rediuiua renascentia 
Redamat amantes et mutuo dili- 
gentes 
Reduuias reliquias 
Redueus saluus 
sus 
Redintegrat integrum restituit 
Recludit aperit et recludit 
Recensat recitat recognuscit 
Recubat adceumbet 


24 incolomis reuer- 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Reciprocat reconsiderat uel reddit 
uicem 

Reica metri genus 80 

Refello recuso redarguo dissoluo 

Refertum repletum?) 

Refectus plenus 

Referrerunt repleuerunt 

Refoculat recreat 35 

Religio sanctitas 

Refricat renouat 

Refulget resplendit 

Refutat repudiat respuit 

Refragatur aduersatur 

Refello conuinco?) 

Referciunt inplent 

Refuga apostata 

Refert reuocat reddit 

Regificum regale 45 

Regimen guuernatione 

Religiositas sanctimonia pietas 

Relatum reportatum 

Relatinum dum unus nominatur 


40 
121" 


alius demonstratur 
Regerit reportat 50 
Regessit euomuit > 
Regius regalis 
Reminiscor recordor 
Remur arbitramur 
Remeat regreditur 55 
Remilus repando 1221 
Remugit glamat 
Remotiora secretiora 


1) ante 1 deleta est e | 2) ante u deleta est o || 3) gl. add. m. 2 | 


1. specie ab || 2. celer abd || 4. romulo ab || 9. splendet ab | 10. Redi- 
mitus ab | 11. Reticuit ab | 12. Redimicula abe || 13. renouatum abed || 
15. reddit interpr. d | 19. Redibitionem d | retributionem abd | 22. amantese 
mutuo diligit abe || 24. om. «bed || 25. in integrum abe | 27. Recenset d | re- 
cognoscit d | 28. adcumbit c | 31. om. abcd || 34. Referserunt abed || 38. re- 
splendet ab | 41. om. abed | 46. gubernatio abcd || 54. om. abed || 56. om. abed || 


57. clamat abe || 


οι 


1 


ex 


20 


123° 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Remuleunt cum scaua naue dieunt Resibunt reluctant 


Renitet res splendit 
Remes remicatur 

Reor arbitror 
Remittentibus resistentibus 
Renidit redolet 

Rebare arbitrare 


Rebellio qui per pacem integrat 


bellum 
Rebamini arbitramini 
Reboat resonat 
Rere arbitrare suspicare 
Repatriat redit ad sua 
Reppedat redit remeat 
Repentinus subitaneus 
Repente subito 
Repacula receptacula 
Reppeit inuenit 
Repunt serpunt 
Repens natans subtraens se 
Reserat aperit 
Resides odiosi 
Repedat reuertitur 
Respuo contempno refuto 
Resignat re signat aperit 


5 Reses odiosus 


Respectant recogitant 


Resipisco in integro spiritu redeo 


hesiscere cognuscere 
Respectat respicet 


1) gl. add. m. 2 | 2) m ex t corr. || 


1. scafa abe. 


abed || 58. recognosco ab || 


hesipiscens recolens 


hespexit deorsum uel retro uidi 


Resultant resiliunt 
Restantia residua 
hesurreetio restitutio 
Resultatio reluctatio 
Restagnat redundat abundat 
Residis requies odiosa 
Resuit dissit condisire 
Reticuit tacuit 


Retieiseit ad intellectum redit 


Redarguet conuincit!) 
Retentant retinet 
Reticulata cancellata 
Retubans iacens 

hetexit reuoluit replecat 
Retrudit recludit 

Retundit repercudit 
Retribuit reddedit 

Reuma reuolutio gurgitis 
Reuehit reportat 
Reuerens honorifieus 
Reuelat aperit demonstrat 
Reuinxit postergum ligauit 
Reuisam reppedam?) 
Reuocat reducit 


30 


25 


40 


123" 


45 


50 


Reus a re dieitur quasi qui rem 124* 


tenet uel culpabilis 
Reuiso repeto recognusco 


scapha d | nauem abed | ducunt abed || 2. resplendet ab || 
3. remigator abd | 5. Renitentibus abe || 6. Renidet αὖ || 8. per] post abe | redinte- 
grat αὖ | 9. arbitrabamini ab | 13. Repedat ab | 16. Repagula abd | 17. Rep- 
perit c | 19. subtrahens abc | 21. ociosi d | 24. reconsignat ab || 24. otiosus ab | 
27. integrum spiritum d || 28. Resciscere cognoscere ab || 30. Resiliunt ab | 
32. uidit cd | 38. Resides ab | otiosa bd. 
abcd | 41. Reticescit ab | 42. conuincet ab || 43. retinent abd || 45. Recubans be || 
46. replicat abe | 48. repercutit abc | 49. reddidit bc | 55. repetam «b || 56. om. 


otiosi « || 39. dissuit ab | 40. om. 


280 


Reuulsit retraxit eradicauit 
Reuicta reportata 

Rictus patefactio oris 

Rigor duritia inflexibilis 
Rigibant rigidi durique erant 


σι 


Rinae iuncture 

Ringitur irascitur indignatur 

Rimas fissura 

Rimare inquirere scrutare 

Riuales qui unam diligunt!) mere- 
tricem tamquam ad unum riuum 
corentem 


1 


e 


124" Ridicularius risorius*) 

Rigidus fortis inmobilis 

Rigit frigit 

Rigare dirigire 

15 Rimis iunturis tabularum 

Ritus cultus et consuetudo 

Rite recte consuete 

Rinoceron animal est in nilo flu- 
mine cornu in nasu habens 

Robor uirtus fortitudo 

hoborat confirmat 

Robus lignum spinosum 


to 
ς 


Robustus firmus fortis 


Rogitat sepius rogat 
24 Rouigo gelum origo?) 
125 Rogum pirum 
Rogis flammis 
Rogitans postulans 
Roma uirtus 


r 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Romani sublimis 

Romolite romani 30 

Rostrum pecurum est et os homi- 
num 

Rostra pectora nauium 

Rosea pulera 

Roscidum humidum 

Ronannis milis qui primo in bell 35 
pugna comittit 

Rubro rubeo flabum 

Rubore confusione 

Rufus rubeus 

Ruuigo gelum uel rugo messium 4) 39 

Rudia noua 125" 

Rudem nouum 

Rudentes funes uelorum in naue 

Rudimenta initia mfantia 

Rudera stercora 

huma mamma al pugna 45 

Ruminat diligenter recogitat?) 

Rupea saxosa 

Ruditus asini clamor 

Rumigerolus potitoromoris 

Rumphea gladius 50 

Rumusculus rumor breuis 

Rupes saxa ingentia 

lupra ex utraque parte cauata®) 

Rutilum splenditum crispum 54 

Rursus iterum dinuo 126" 

Rurigna ruri nato 

Rus pacus ager durus 


1) u pro e correcta | 2) ἃ pro o correcta || 3) gl. add. m. 2 | 4) gl. add. m. 2 || 
5) 1 s. v. add. m. 2 || 6) secundam a s. v. add. m. 2 | 


2. Reuectam reportatam ab || 5. Rigebant ab | frigidi ab || 6. Rime ab || 
8 Rime d | fissure d. fissuras abe || 9. Rimari d | 10. currentes abed || 13. Riget 
abd | friget abd | 14. dirigere abc. aquam infundere interpr. d || 15. iuncturis 
«bcd | 18. cornua abe | 19. Robur abed || 24. om. abed || 25. pyram ab || 29. sub- 
limes e | 30. Romulides αὖ | 31. pecorum abcd | 35. Rorannis abc | miles ab || 
primus in bello proelium committit abe || 36. flauo ab || 39. om. abed || 43. in- 
fantie (vel -e) abd || 49. portitor rumoris ab || 54. splendidum ab | 55. denuo abc || 
56. Rurigena abd | rure natus ab | 57. opacus ab || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 281 


Rusticus rus colens Saburra arena id est onus quod 24 
Rustu ui et fama uacuas nabes stabelliuntur . 
Rura agri uille inculti') Sales orbanitas 1277 
Ruralem terrenum Salum mare 
5 Rues ruina Saluber*) sanus 
Rues ruina Saltim uidelicit nunc 
Ruscus spina longa iuneus ha- Salebra loca coltuosa 
bentes Saltus locus incoltus siluester 30 
Rutilat fulgit roseo colore Saluete salui estote 
Rutili gens quae sub Turno pugna- Salentinus calabrienses 
runt Sambucistra qui in cythara rustica 
10 Rura agri inculti?) canit 


Sambucus saltatur 
Sambuce genus symphoniarum in 


oo 


5 


Nacer?) sanctus musicis 
126" Sacramenta mysteria Sancit statuit confirmat 
Sacra famis execranda cupitidas Sanctificat purificat 
Sacrilegus sacrorum uiolatur Saniem corruptionem sanguinis 
15 Sabiat basiat Sanctum diuinum coltum conse- 127" 
Salamandra hanimal quoddam in — cratum 
ignibus uiuens Sanxit definiuit deiudicauit 40 
Salebrosus asper Sane certe 
Salebra loca lotosa Sandaraca auri pigmentus mundus 
Salpinta tubicinatur Sandapila ubi portantur glatiatoris 
20 Sacra consecrata diuina Sabbatum requies 
Sacax uelox scitus an inuistigan- Sapabapipa quasi dulco acitum uino 45 
dum Sarga non idoneus cuiuslibeartis 
Saccella loca sacra Sarissa genus teli macidonici 
Sabiatur osculatur Sarabara linon persa braca 


1) inculti add. m. 2 | 2) gl. add. m. 2| 3) S add. m. 2 || 4) hoc lemma nune 
erasum est | 


2. Rusti uirgultum et unde uites ligantur c. Ruito ui et fama ab. Ruitu 
ui οὐ fama d | 3. inculti om. abed || 6. om. abed || 7. iuncos habens ab | 
8. fulget abd || 10. om. abcd || 13. fames abd | cupiditas d | 14. uiolator abe || 
16. animal abd | quod in igne uiuit abd || 18. lutosa abd || 19. tubicinator ab | 
21. Sagax ab | ad inuestigandum astutus ab || 22. Sacella abd || 24. quo abd | 
uacue naues αὖ | stabiliuntur d. stabilitantur ab | 25. urbanitas ab || 29. cultuosa c || 
30. incultus ab || 32. calabriensis ab || 34. saltator ab || 35. Symphonie αὖ || 
37. Sanctifica purifica abd || 39. diuino cultu ab | 40. diiudicauit ab | 43. om. 
abed | 45. Sapabappa ab | acidum uinum ab || 46. cuiuslibet abd | 41 mace- 
donici αὖ | 48. fluxa ac sinuosa uestimenta interpr. d | 


i 


289 GLOSSAE CODICIS 


Sarctum coniuntum 
Sat sufficit 

Sat agit festinat 
Sata seminata 
Satius melius 


SANGALLENSIS 912 


Scatebre cesterne paludes uel aqua- 30 
rum bullitiones 

Scariothes memoria domini et me- 
moria mortis hoc numine appel- 
latum est iuda uico in!) quo 


natus est t 
Scaurus cuius calex extrensicus 129° 
eminet pede intortos 
Squalor inquinatio 


Satan aduersarius transgressor 
Satrapae perfecti persarum 
Saures surices 

Satellitium. satellita turma 
Saturnia italia a rege saturno dicta Sicominus sin autem quo si non 
Satest satises Spatiatur deambulat 

Sator seminatur Scafa nauicula modica 


1 


Φ 


35 


Satum modium semis 
Satellites sotii latronum et regni 
comites 


Stater nummus est pensa untia .I. 
Strages multitudo?) kadauerum in 
bello uel molesi congeries 


5 Sautius uulneratus Statim mox confestim 


μ᾿ 
S 


Satillis minester scelerum Strangulat susfugat 40 
Satio messis Stadium passus CXXV 
Saducel iusteficati Stragula uaria 
Sabaoth exercituum siue uertutum Stadiodromus stadiorum cursus 
128" Saulus temptatio uel scuritas Status statura 129" 
21 Samarite custodes Statuet censit 45 
Scandit aperit ascendit Stagnum lacum 
Seadit bullit Secta institutio 
Seatens bulliens Secernet separat 
25 Scaturrit ebullit Secunda prospera propitia 
Seabrum asperum Seclusam separata 50 


Secordis stultus fatuus 
Secubo secedo 
Secretus separatus occultus 


Scabum summitas cacumen 
Sqalet sordet 
Seabrosus asper 


1) n s. v. add. m. 1} 2) 1l s. v. add. m. 2| 


1. coniunctum αὖ | 2. Sat erit sufficiet ab | 7. praefecti b || 8. sorices c || 
9. satellitum d | 11. satis est αὖ || 12. seminator abd || 13. modius ὃ et e corr. a || 
14. socii abed | 15. Saucius abc | 16. Satellis c | minister c | 18. Sadducei iusti- 
ficati ab || 19. exercituum siue uirtutum c || 20. securitas abe || 23. Scatit c. 
Scatet abd | 27. Scapum ab || 28. Squalet cd || 30. cisterne (vel -e) abcd | ebul- 
litiones be | 31. nomine c | appellatus e | auico c || 32. calx abd | extrinsecus 
abd | intortus d | et pedes introrsus incurui sunt ab | 34. om. abed || 36. Scapha 
ab | 81. pensat unciam unam αὖ || 38. cadauerum ab | moles ac || 40. suffocat abd || 
42. Stragulat uariat abd | 45. Statuit ab | censet ab || 46. lacus qui stat et non 
effluit uel genus metalli ab || 50. separatam ab | 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Sedulus freques asiduus 
Sectamur sequimur immitamur 
Secus aliter et prope 

4Secus quam quam alter 

130" Sectans exercens 

Sector usurpatur 
Secelet') untiae pondus est 
Sedulus freques asiduus 
Sedicio disceptatio 

10 Segmenta quod e sectura serre ca- 

dent 

Sedolitas asiduitas 
Sedat mitigat 
Secrinat secretum facit 
Semicinctum quod dimidium cingat 

is Semiuero effeminato 
Senta sordida 
Sentetia firma et indubitata 
Sepsit cireumdedit 

130" Serre unde ianue muniuntur 

20 Sexus natura 

Semenstria liber in quo actiones 
sex mensuum continetur 

Scelestus sceleris adinuentus 
Sceleratus qui sceleris pena patitur 
Sceuus sinester 

25 Scema imago 
Sceua praua sinestra 
Sceuitas prauitas 


283 


Scerpus iuncus unde calamauci 
fiunt 

Sceptrum uirga regalis 

Scena ludus mimicus in theatro 30 

Scemata arena ubi athlete luctantur 

Scenophygia templi fabricatio et 131* 
cum tabernacula figitur mense 
septembrio 

Serta coronae ex floribus 

Serenus elaris laetus 

Serit seminat dicit 35 

Seria molestia grauis 

Sero darde 

Seu siue 

Serua ancella 

Semiuiuus medius uiuus 40 

Seruit seminauit dixit 

Seueritas integritas iudieii 

Seuerus modestus distrectus 

Seuenites lapi praecisus cuius can- 44 
dor cum luna adque minuere 
cernitur 

Septimontium dies certus urbis 131" 
rome qua super septemontes 
sedet 

Semisitium semigladium uel di- 
mide spate 

Semoti separati 

Seorsum diuisum separatum 


1) post t quattuor fere litterae deletae || 


1. frequens assiduus a bcd | 2. imitamur abe || 6. Sectator usurpator ab || 7. Secel 
siclus uncie b | 8. cf. 1 || 9. Seditio abed | 10. ea que de sectura serre cadent 
circuli ab | 11. Sedulitas assiduitas «bed || 13. om. abed || 15. semiuiro bd | 
17. Sententia ab | 19. Sere abd | 21. mensium αὖ || 22. adinuentor abe | 23. pe- 
nam ab | 24. sinister c | 26. sinistra c || 28. Scirpus ab || 32. Scenophegia abed | 
figuntur ab | septembri d | 34. hilaris ab || 37. tarde abd | 39. ancilla abd | 
41. Seuit αὖ | 43. districtus abed || 44. lapis ab | cum luna crescere ab || 45. dies 
festus abd | quia supra septem montes sedet ab | 46. Semissium a. Semiscium b | 
quasi ad modum dimidie spathe ab | 47. Semotim separatim «b || 48. separatim 


interpr. cd || 


ἐπ 


1 


σι 


bo 
e 


τῷ 
on 


132" 


284 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Senium senectute Specularia loca alta unde adtendi- 
Sensim paulatim modice tur 
Sentes spinae Specu spelunca 
Sententiosus integre iudicans Spretus cumtemptus 
Seponit sequestrat Spertheus flubius thesaliae?) 
Series ordo tenor Specialiter euidenter omnino 
Sequester suspectur pignoris Strenuus efficax fortis 
Serpit inualescit crescit Stelionatus dieitur quando una res 
Seminarium semen duobus uinditur 

o Sertor cultor Strepito?) tumulto 
Semiermis medius armatus Stemata ornamenta regalia uel nu- 
Serpit natat penetrat bilitas 
Segnis hebes necligens Stephanus norma uestra 
Seuet furet Stephanus coronatus 
Seuitia iracundia Sibola collectio numerorum 
Seuiter crudeliter Sicili sudorum *) 

Seueritas integritas iudicii dis- Sica genus gladii parui 

trictio et rigor animi Sidus stella auguriali uel propie 
Serius tardius tempestas 
Semicem prope mortuum Sicophanta inpostorem 
Serra eo quod secatur Sicine taliter 
Sescupula et summa capitis et Sicania sicilia a sicano rege 
dimidia summe Sicarius gladiatur 

Semiustum medium ustum Siccum serenum 

Specimen figura similitudo Sicaonium siciliensi 

Speculatur inspector Sidera stillae?) 

5 Speciales singularis spetiales Sidonia clamide syria 
Speluncis concauis saxis Signifer qui signum portat in bello 
Spera pila ingens Sicera omnes conf. ligoris®) con- 
Speltum telum missele!) uium imitantur?) et enibriat 


1) priorem 8 s. v. add. m. 2 || 2) im margine spechius adscripsit m. 2 | 3) i 
s. v. add. m. 1 || 4) supra hanc gl. wna glossa erasa est || 5) stellae corr. m. 2 || 
6) liquoris corr. m. 2| 7) secundam i s. v. add. m. 2 | 


1. senectutem ab || 7. susceptor d. suspector ab || 13. neglegens ab || 14. Seuit 
furit a | 19. Seminecem abe || 20. ferramentum ad secandum interpr. abd || 21. Se- 
scupla ab | dimidium «ab | 22. Semustum d || 24. Speculator abe || 25. singulares 
generales ab | 28. missile abd || 31. contemptus αὖ || 32. Spercheus b | fluuius ab || 
35. quando una res uel uerbum iuris duobus uenditur ab | 36. Strepitu ab || 37. Stem- 
mata «b | nobilitas abe | 40. errorum d | 41. om. «bcd | 43. augurialis be | pro- 
prie ab | 44. om. abed || 47. gladiator ed || 48. 49. om. abed || 50. stellae be || 
51, Sidoniam clamidem tyriam ab || 53. omnis confectio liquoris (om. c) qui uinum 


30 


35 


133* 


45 


50 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 285 


sed proprie") est ligor?) ad bi- Sin si non sic 
uendum?) suauem*) qui ex dac- Sinodus congregatium senum 


talis expremitur Sinonima pluri numina que multis 
133" Signa indicia uocabulis unam rem significat 
Signities dardus pigritie?) Singultum subglutium 25 
Signanter- euidenter Symbulum obtima conlatio uel 134" 
Sigilla minora signa pactum quod cum deo fit 
5 Signes dardus®) piger Sin portus 
Signius tardius necligentius Sinphiton spu caloris uite grece 
Signitia pegritia Sine dimette 
Silurus genus piels ὁ Sinagoga conuentus 30 
Silogismus collectio sermonum Singulatim per singulas uices 
10 Siliqua follicolus liguminis Singraphum cautio suscriptio 
Silet tacet Sinistrum contrariuum 
Silentes tacentes Sinaxin solempnia 
Silenter tacite latenter Sinciput dimidium caput 35 
11 Syllaba conpraehensio litterarum Sirtes uada saxosa 
uel uocabula Siromace gladium 
184: Silanus tubos Sirio stella estuales 135 
Simolat fingit Sistrum insigne sacerdotum 
Simulacrum efigies imago Sistit statuit 40 
Simultates rixe contentiones ‘) Situs positio ordinatio 
Simulata fincta Sion specula 
20 Simultas dolus lis occulta Sitigolosus qui semper sitit 
Simulatur qui aliud loquitur aliud Simon pene merore uel obediens 
cogitat Sciuit sententia dedit 45 


1) ri s. v. add. m. 2 | 2) liquor corr. m. 2 | 3) bibendum corr. m. 2| 4) m 
delevit m. 2 || 5) Segnities tarditas pigritia corr. m. 2 | 6) Segnis tardus corr. 
m. 2|) i s. v. add. m. 2 | 


imitatur (imittatur c) et inebriat sed proprie est liquor ad bibendum suauis 
(suaue c) qui ex dactalis (dactilis d) exprimitur ed || 

2. Segnities ab | tarditas torpor interpr. ab | 5. Segnis ab | tardus abe | 
6. Segnius ab | neglegentius abe | 7. pigritia c || 8. piscis abd || 9. Syllogismus 
ab | 10. folliculus ab | leguminis ab || 15. om. abed | 16. Simulat a bed || 
17. effigies abe | 19. ficta abd | 21. Simulator a bcd || 22. si non si αὖ | 23. con- 
gregatio c | 24. plurinomina ab. plurinomia c | significant a || 25. suggluttum 
ab | 26. Symbolum αὖ. Simbolum c | optima a | 27. Sinus abcd || 28. Sym- 
phiton ab. Sinfiton c | spiritum abe || 29. dimitte abed || 30. Synagoga αὖ | 
31. Singillatim αὖ | 32 cautio subscriptio ab || 33. contrarium abed || 34. sol- 
lemnia c | 37. gladius e. gladio abd || 38. estualis d || 43. Siticulosus d || 
44, pone. c | 45. sententiam abe | 


δι 


c 


σι 


το 
c 


986 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Seribula epistula Stipatus multitudinem circondatus 
Scilicet re uera sine dubio Stipendia munera censum 
Seisma diuisio separatio Stirps?) propaco prosapia 
Scille saxa latentia in mare Stipem quod de paruo in summa 80 
Sciniphes culicum genus aculeis colliget siue mendicans?) 
permulestum Stiria stilligidia gelata 
Scitum populi decretum Stiuio tinctura 
Seidit diuidit Styx*) palus aput inferus 
Scinis tabernacula Stino de isto loco 
Sciscitatur interrogat Stimolus conpunctio insticatio 
Seriba legis peritus Stimulat incitat admouet 
Spiris nodis quibus se legant ser- Stipat congerit conponit 
pentes Stipante caterua conpraemente 
Spicularius lanciarius multitudine 
Spicula iacula Stipis truncus 
Spicolum caput sagitte Stipendium fructum laboris ano- 40 
Spirabile per quod spiratur nam 
Spirauere oluerant Stimulatio promissio 
Stigma poena Stiba manubrium aratri 
Stigia infernalia Stricto pungione euaginato glatio 
Stigmata poena Stirania non longe 
Stiga tunica Socors stultus necligens 
Stilus de quo scribitur et eloqgium Soger patris uxoris 
tractoris Socrus mater uxoris 
Stridor sonus asper Socordia stultitia 
Stimma stimata genealogia Subrinus patrui magmus filius 
Stipante spissante Sogrates primus fylosophorum 
Btipulatores!) indicatores Sollers astutus uigilans 
Stipulatus testeficatus Sollicitat suadit 


1) u pro o corr. m. 1| 2) i ante p erasa || 3) prior n ex m correcta || 4) y ex 
1 correcta || 


1. Scripula abe | 4. Scylle a | mari ab || 5. permolestum c || 7. diuisit ab || 11. se 
ligant ab | 12. Spiculator αὖ | 14. Spiculum abe | 16. om. abed || 18. Stygia a || 
19. poenae be | 21. eloquium abc || 23. Stimina genealogia generatio d || 26. testi- 
ficatus abe | 27. multitudine cireumdatus abe || 28. census ab | 29. propago ab || 
30. colligitur ab | mendicitas ad || 31. stillicidia abd || 32. Stibio 6 || 33. apud inferos 
ab | 34. Stine abe || 35. Stimulus abc | instigatio abe || 38. comprimente ab || 
39. Stipes ab | 40. annonam ab || 41. Stipulatio ed | 42. Stiua ad || 43. pugione 
ab | gladio ab || 44. om. abed | 45. neglegens abe || 46. Socer abd | pater abd || 
49. Sobrinus abd || 50. Socrates ab | philosophorum αὖ || 52. suadet αὖ || 


4 
1374 


10 


15 


1 
138* 


[L^] 


bo 
c 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 28 


Solatur consulatur 

Solidat firmat 

Solidudo heremus 

Solemnitas religiosa sollicitudo 

Sol ruit sol occidit 

Solium sella regia 

Solitus consuetus 

Sollertia astudia 

Sospis saluus 

Solamen solatium 

Solum terra pauimentum 

Solido forti 

Sordere uilescere 

Solensa sacrifieia annua et festa 
solida 

Sontes nocentes 

Sologysmus flexuosa et tortuosa 
conclusio 

Sons nocens 

Sonipes equus pedibus sonans 

Sonoras uoces grauiter sonantes 

Bopitus extinctus et sommo gra- 
uatus 

Sopire conpescere 

Sopit quiescere facit finit 

Sconna sponsa 

Scortum meretrix 


5 Sodalitas amicidia 


Sodales socii latronum et amici 
Spondit promittit 

Sponte uoluntate ultro 

Spolia que occiso horte') tollitur 


1) r paene erasa || 


ἘΞῚ 


Spopondit promisit 30 
Sponsor promissor 

Sporca ignominiosa inmunda 
Stolidus stultus 


Storiographus storie conscriptur 138" 


Stolediosus odiosus 35 
Stropha praeuersio fraos inpost 
Stoici philosophi seuerissimi 
Stronopharius inpostor 

Stola genus uestimenti candida 
Sublimis altus 40 
Subnixa subiecta supposita 
Subrigens erigens 

Subpraemit abscondit occultat 
Subnixi circumdati 


Subtrectatur substituitur 45 
Subiegit humiliauit 
Suboles progenies filii 139° 


Subuleus pastor porcorum 

Subsannat inridet 

Substituit in loco decedentis con- 50 
stituit 

Sub sudo sub caelo 

Sub pectore in animo 

Sublatum raptum 

Subsedet sucedendo possedit uel 
paulolum sedit 

Sublimior altior 55 

Subrigat subsistit 

Subparent supplent parent 

Substetit paulolum stetit 

Subtexsunt opponunt 


1. Solator cd | consolatur ab. consolator ed || 3. Solitudo abd || 4. Sollem- 
nitas ac | religiositas et sollicitudo abe || 5. cecidit ab || 8. astutia abc || 
9. Sospes ab || 10. solacium ab || 13. om. abed || 14. Sollemnia ahe || 16. Sillo- 
gismus b | 23. sponsus abd | 25. amicitia ac || 21. Spondet ab || 29. hoste tol- 
luntur αὖ | 32. Spurca d | 34. storie scriptor ab | 35. Stolidiosus abe | 36. fraus 
abed | 38. Stropharius αὖ | 39. candidi ab | 41. Subnexa αὖ || 45. Subtrectamur 
substituimur cb || 46. Subiecit abe || 50. locum ab || 54. succendendo ae | pau- 
lulum ab | sedet ab | 58. paululum αὖ | 59. Subtexunt αὖ || 


139% Subnixius humilius 


1 


σι 


e 


140° 


2 


τῷ 
οι 


. 


288 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Subsistentia uniuscuiusque persona 


Sub uisibus prae oculis Subrogatus substitus sortitus 
Subegit subdedit deuicet Suecedit intrauit 

Subsidia auxilia Sucerda stercus ouile 
Subsieibus subsequentibus Sudum serenum caelum 
Subnectens subligans Suellas?) porcinas 

Subtemine trama Suetus consuetus 

Subicet suppone Suere consuete cosire 
Sublimatus honore exaltatus Serutus lucis duritia 
Subnixus auxilio instructus Serutat discutit inquirit 
Subeo ascendo Seurrilitas garrolitas — — 


Subfascinatum succincto harmatum Scrupea saxa aspera 
Subcenturatus adiunctus Seupulum saxum prominens 
Subtexere obscurauere Serupulatur sollicitatur 


Sublustru Sudes tetiones pali 
Sublimitas altitudo excellentia Sues porci 

Subantes liuidinantes Suescit consuescit 
Sub dicione sub potestate Suffusio uulnerato 


Subsiciuus malus praesubdolus') Suffultus munitus 


Subrepsit intercepit Sufstagium auxilium patrocinium 
Subripuit fraudolenter tolit Suffragratur auxiliatur 
Substantia facultas natura Suffraginatus percisus eruribus 
Subuectat supportat Suffectus substitutus cum dece- 
Submissi supplices dentes 

Sub equilibra sub iusta mensura Suffecet subminestrat 

Sublapsa diminuta Serupolo dubitatione 

Subtrecta inclinata Serutenium examinatio 

Subrige caput humilia te Scrursula puplicus inpostor 


Sublegit subtrahit collegit Scurra uaniloquax 


1) ante p deleta i|| 2) ante e wna litt. erasa || 


3. subdidit ab | deuicit ab || 8. Subicit ab | subponit be || 12. Subfascinatam 
succinctam armatam ab || 13. Subcenturiatus a | 14. Subtexuere ab || 15. Sub- 
lustrum umbram habentem alicuius fulgoris c. om. abd | 17. libidinantes bd || 
19. Subsitius malus interpres d. Subsicibus malus interpres subdolus αὖ || 
20. Surripuit ab | 21. fraudulenter abe | tulit abe || 28. Subrigit caput humiliat c. 
Subrige caput humilia ab || 31. substitutus «b || 35. Suillas ae | 37. consuere 
cusire abe || 40. garrulitas abe || 41. aspera uel lapidosa loca e | 42. Seru- 
pulum e | 43. Serupulator sollicitator ab || 44. om. abed || 47. Suffuso abe || 
49. Suffragium abed || 50. Suffragatur ab || 51. praecisus abc | 52. substitutus in 
locum decedentis ab | 53. Suffecit ab | sumministrauit ab | 54. Serupulo ab || 
55. Scrutinium ab || 56. Scurrula a et ex corr. b || 


140" 
31 


35 


40 


141: 


45 


50 


55 


141" 


Oo 


1 


e 


1427 
15 


20 


142" 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Scrupolosa suspecta 

Sugilat suffucat 

Sugerit subministrat 

Sugillare stranguilare 

Sutor cultor 

Sumo tenus usque summo 

Summum postremum nouissimum 

Suppremum ultimum 

Superstitiosus falsus religiosus 

Superos summus 

Supercilium typum superuie 

Supplet conplet 

Superaria uestis quae superindui- 
tur 

Superbus contumax 

Sumptuarius qi erogat sumptus 

Suum opere 

Supellectile res mobilis 

Superstitio superflua institutio 

Superuacuus non necessarius 

Suprestis superuiuens filius 

Supplex submissus rogans 

Suppremi oecultarium extremi 

Suppet suppetita subministra 

Supplosa exclusa 

Suppeo rogo inanimo 

Spurius meretricius 

Spurus qui ex matrem nubilem et 
patre infimum!) nascit 

Spurticia mmundicia 


289 


Summa quantitas pecunie 
Summatim paulatim 30 
Suauium?) oscolum luxoriosum 
Sura posterior pars tibie 

Susurrat murmurat 

Sustentant nutriunt 


Sustulit segregauit rursu tolit 80 

Suscepit ueneratur 

Suspicienter uenerabiliter 

Suspice surso aspice 

Sus porcus 

Suscenset irascitur detrahit in- 40 
crepat uel culpat 

Suspis sanus incolomis 143r 

Suspensi dubitantes 

Susurrio sententiosus bilinguis 

Suspiciendo surso aspiciendo 

Suspectant aspiciunt 45 

Sustentant nutrit 

Sutor calicarius 

Sunto sint 

Sutores pellium sarsores 

Stupeant mirentur 50 

Stuprum fornicatio 

Studio disciplina 

Struet congestio lignorum 

Struices constructi conpaginati 

Syrtes loca arenosa in mari 143" 


Suouetaurealia sacra sunt de trebus 56 
animalibus de sue oue tauro 


1) post i erasa m | 2) 1 s. v. scripta || 


1. Scrupulosa ab || 


2. Suggillat suffocat ab | 8. Suggerit αὖ || 5. Sultor abd. 


Stultor c | 6. Summo ab | summum αὖ || 7. Summo postremo nouissimo uel 
primo ab | 8. Supremum a || 9. falso d | 10. summos abc || 11. tipus a. typus b | 


superbia ab. 


superbiae c | 15. qui αὖ || 16. Summopere summo studio ab | 


17. mobiles c | 20. Superstes ab | 22. Supprimi occultari ab (reliquis omissis) || 
23. suppeditat (subp. b) sumministrat ab | 27. Spurius abe | nobili et (ex c) 
patre infimo nascitur abc || 28. Spurcitia abe || 29. om. abed | 31. osculum abe | 
luxuriosum αὖ | 35. sursum tulit abe || 38. sursum abe || 39. om. abed || 41. Sospes 
ab | incolumis ab | 43. Susurro bilinguis ab | 44. sursum ab || 46. nutriunt ab || 
47. caligarius b | 49. sartores be || 50. om. abed || 52. disciplina ab || 53. Strues 
abc || 55. om. abed | 56. Suouetaurilia a | tribus ab || 


Corp. Mom lat. tom. IV. 


19 


σι 


1 


144τ 


to 
Ξ 


ς 


290 


Tabitudo putrido 

Tabentes languentes 

Tagax foruncolus 

Talionum retributionum 

Talami cubiculi 

Taria calciamenta 

Taxat tangit nominat 

Taxator aestimator 

Tantisper interim 

Tantotius tanto uelocius 

Talentu: centum podus auri id est 
pondus Lxu idest Lxnu!) 

Tantane tanta ergo 

Tabo sanguine corrupto 

Tabe morbum 

Tacmata curia seu chorus 

Talio eiusdem?) pene ratio uel ui- 
cissitudo 

Taura sterelis 

Talatrus colaphus in talo 

Tautologia repetitio sermonis bis 
uel ter 

Tartharum infernum 

Taxatio nominatio 

Tantundem aliquando demum 

Trabiea carina tuba 

Transtres tabule in naue ubi rimi- 
ges sedent 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


144" 
26 


Tramite uia semita transuersa 

Trapete mole oliuarum 

Tragula teli genus quo mittitur 

Trasena teculaperta qua lumen 
uenit 

Trancillus placitus 

Trabes uestis senatorea porporea 30 

Trages sagittarii primi 

Tragum genus frumenti 

Tracopis ut supra frum 

Teges coopertorium 

Tedet penitet et tetiupatitur 

Tecmen uelamen 

Telum sagitta 

Tellus terra 

Telluerunt genuerunt 

Tegetes cooperturia 

Tedae faces nuptiales 

Telonium quasi omnium litorum 
fiscalis ductor 

Tela arma 

Tellitus festiuitas 

Tempestiuum oportunum 


35 


145r 


40 


45 


Temere audaciter 
Temulentus uinolentus 


Temetum uinum 
49 


145" 


Temerarius praesumptor 
Tempe siluae 


1) gl. add. m. 2|| 2) u in rasura (pro a?) m. 2 scripsit | 


1, "YT abd | 3. furunculus ab || 4. Talionem retributionem d | 5. Tha- 
lami ab | cubicula c || 6. uestes regia calciamenta αὖ || 10. Tantocius abd || 11. om. 


«bed | 14. Tabem ab || 15. 
unum dictatum c. 
liter interpr. abd. 


Tagmata «b | 17. sterilis ab || 19. bis terque in 
bis terque in uno tractatu d | 20. Tartarum abc || 22. simi- 
eadem similitudo uel similiter c || 23. carina tabula ab || 


24. Transtra abd | naui ab | remiges b | 27. quod ab | 28. tegula per quam 


lumen amittitur (ammittitur b) a transeundo dicta ab || 29. Tranquillus abe | 
placidus ab | 30. Trabea ab | senatoria ab | 31. Traces ab || 32. 33. Tragum et 
tragopisum genera sunt frumenti similia piso ab | 34. matta uestis edd. d || 


35. Tedet penitet ef Tediatur tedium patitur d. Tedet penitet diu patitur c. 
om. ab || 36. Tegmen «bc || 40. coopertoria ab | 42. Teloneum ab | conductor 
abe | 44. Tellitas abed | 46. audacter abc | 50. silua abe || 


σι 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Tempsit contempsit 
Tenus usque 

Tensa genus ueicoli 
Tentoria papilionis 
Tenax auarus perseuerans 


' Tenuis gracilis 


10 


146° 


146" 


bo 
ὧι 


201 


Teredo uermis in ligno 30 

Terestrum mauurtium quod mulie- 
res arabiae utuntur 

Trepudiat gaudium exultat 

Tresoh triduum 


Tremulum crispum 


Teueri troiani 

Tyarus chorus liberi patris 

Thisum sacra 

Thyara galea persica et pilleum 
frigiorum 


Terriuola formidolosus 

Terebrat pertundit forat 

Terreti gima rotunda gemma 
Terrifieus terrorem faciens 
Terret confundit terrorem incudit 


1) s m. 1 s. v. scripsit | 2) postrema i incerta || 


3. uehiculi 5 | 4. papiliones ae || 9. contemplatio ed || 10. om. abed || 12. Theo- 
sebia ab | 14. litigatur om. abe || 16. Tereti tronci rotundi ab || 17. Territus ed | 
18. Tergeminam d. Torgeminam αὖ | 19. Terit pisat a terendo pede dictum αὖ || 
20. fugere abd | 21. Terrigene αὖ | 23. putauerunt ab | 25. Terribola «b | formi- 
dolosa d | 27. Tereti gemma ab || 29. incutit ab | 31. Theristrum ab | mauortium 
«bd | quo abd | 32. gaudio c || 33. tres soli abd || 35. temptationibus «b | 37. ca- 
pitis et uas fictile c || 39. Testatur abed || 43. praepositus curruum quod bellum 
nunciat d | 46. om. abed | 47. Textrinum abd | naues abd | 48. Tetrarche quar- 
tam ab | 50. habui αὖ || 52. Thyasus ab | 53. Thyasum αὖ || 54. Tiara ad || 

195 


Tenor mensura ordo Trenis temptatio 35 
Tenacitas continentia Testamentum pactum 147" 
Theoria consideratio Testa’) uasa fictilia et caput 
Thesicure mura quinta Tesqua deserta aspera 

Thesaurum pecunie depositum Testator testibus praesentibus lo- 
Theusebia sapientia quitur 

Theophilum quem deus diligit Testinum oportunum 40 
Temerator litigatur uiolator Testudo densitas ramorum et con- 
5 Terribilis metuendus iunctio scutorum 

Teretri trunci rudundi Teter niger 

Terretus turbatus Tessarius qui bellum nuntiat 
Tergenmam triplicem Tesus odiosus 

Terret pisat terendo pede Tetrum obseurum 45 
Tergiuersare fugire et dicta mutare Tgutoni cymbri galli 

Terrigine gigantes Tesxtrinum locus ubi nabis fabri- 
Tergus tergora pelles et coria cantur 

Terminalia dies festi pertinentes Tetrarches quarta partem regni 147" 

ad terminum quem deum pota- . tenentes 
uerunt romani Tetricus obscurus 
Terminus finis Tetitini?) genui abui 50 


σι 


1481 


1 


148! 


e 


ι 


ς 


οι 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


292 


Tripodis mensa cum ΠῚ pedes 
Trinagria sicilia insula dicta eo 
quod ΠΙ acra abeat de promun- 
turia picinnum pelon lilybeum 
Trieres magna de qua in esaia 
no transiuit per eam?) 
Tybris tiberis a tybro rege Trieres nauis magna quas greci 
Tybon insula in india ubi omnium dulcones uocant?) 
generum arboru fola numqua Tribus populi diuisio 
deficiunt Triuia diana et luna 
Tybigines abies continens uel qui Trinami siculi 
tybia canunt Triton homo marinus medus pescis 
Tyroginia initia rudimenta Tritonia minerua 
Typhe stulta superbia id est secta Trinacia pubes siculi iuuenis 
Tyrii cartaginenses et ipsi qui Triarum partitores signorum 


Thytis mare 

Thiasis laudes uirginum 
Tybia symphonia 
Typus similitudo figura 
Typice figuraliter 

Tyro ignarus nouus 


149r 


30 


. 85 


tyro habitant 
Titan sol 
Tinia luna 
Titantes principis 


Tripertiti tribus erogat?) 
Trifauci qui trea capita habet 
Triboles curiales 


Triari teruo loco in exercito 40 


Trifarium tripertitum 

Trifaria est tribus partibus diui- 
sum 

Thomen sectionem id est que di- 
uidi potest 

Tholum signum rdundum quae su- 
per culmen domus ponitur 

Thtronus sedis 

Tholum fastidium templi rotundi 


Titulus nota indicium . 
Tisifon nomen furie 

Titubat dubitat uacillat 

Titulat signat 

Tritauus proauus 

Triareus nauigans 

Tribuli genus spinarum 
Triumphum uictoria 

Trinepus pronepus nepotis gene- 


ratio Thoruus intento ^ uehimentique 
Triumphatum deuicto uultu 
1) gl. add. m. 2| 2) gl. add. m. 2| 3) ante g deleta g || 


1. Thitis ab || 3. Tibia abe | 5. figurato c | 6. Tiro d | 1. om. abed || 
8. Thibon uel thilon ab | arborum abc | numquam abe | 9. Tibicines ab | con- 
tinentes ab | tibia ab | 10. Tirocinia d | 11. Typo stulta superbia c || 12. car- 
thaginienses ab | inhabitant αὖ | 14. Tytania ab || 15. Titanes principes αὖ || 
21. Triarchus ab || 23. Triumpho αὖ | 25. Triumphato abe || 26. tribus pedibus d || 
27. Trinacria e | habeat c | idest promuntoria pacinum peloruli libeum c || 
28. 29. 32. om. abed || 33. medius abd. medio c | 35. iuuenes ab || 36. portitores d || 
37. Tripertit ab | 38. tria abed | habent abed | 39. Tribules ab | 40. Triarii d | 
tercio d | exercitu d | 42. Tripertire est tribus partibus diuidere ab || 44. ro- 
tundum ed | quod ed || 45. Thronus sedes b | 46. fastigium ab | rotundum ab || 
47. Toruus d | 


149" 


45 


e dont 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Thoragium ornatus mimicus 
Thomas abysus uel geminus u 
Thomus diuisio 
Tholes membra sunt circa uua 
5 Tomix uestes!) leuiter torta 
Torris fusus 
Torrens flubius et pluuia 
Torpescit frigiscit stopiscit 
150" Toga praetexta quae in senato in- 
duitur 
10 Torrent siecant tostant 
Torpet stopet languint 
Torpor stopor animi uel corporis 
Torus lectus corporis 
Toreomata uasa tornatilia 
15 Todidem tanti 
Torale pectorale 
Tollet exaltat 
Tostum tumulum et quoadunatio 
terre aut lapidum 
Torax lurica 
20 Tori lacerti brachiorum 
Toregma tornatura 
Torita uelox et sicca 
150" Torace pectus 
Torpdus stopidus 
2 Tolht dele extinguit 
Trophea signum uictorie 
Tropologia morales intellegentia 


293 


Troas troiani 

Trossoli aequides romani con equis 
puplieis 

Trocus rota ludentium 

Tropus mensura dictionis et sonus 

Tropice moraliter 

Tuba bucinum 

Tublia media uel regia 

Tuetur custodit 35 

Tuitionem?) defensaculum 

Tutela procuratio defensio 

Tum tune demum um postea 

Turabulum tymiamaterium 

Turma certus numerus hominum?) 40 

Turbitus iratus perturbatus 

Tuitur mtuitur 

Turbine tempesta nigra*) uento- 
rum 


30 


151° 


Turificatus purgatus 

Tucellaria maleficia quae super te- 45 
gula faciuiü 

Tunditur uerueratur 

Tumulus sepuleri dieuntur prop- 
ter terae congeriem?) 

Tubicines qui tuba canunt 

Tubera genus cibi quasi fungi quae 49 
sub terra inueniuntur 

Tuta secura munita 

Tuitus misertus 


151" 


1) priorem s s. v. scripsit m. 1 || 2) litterae em incertae || 3) um pro o corr. 
m. 2| 4) r s. v. scripsit m. 2] 5) litterae te uocis propter paene euanuerunt || 


2. Thoma abyssus uel geminus unde et didimus grece dicitur c | 3. Tomus 
ab | 4. Toles ab | 5. uestis ab || 6. fustis aridus 0 | 7. fluuius ex pluuia col- 
lectus d || 8. frigescit stupescit cd | 9. senatu d | 11. stupet languet b || 12. stu- 
por ed | 13. lectus recubitus b | 14. Toreumata b || 15. Totidem abed || 18. co- 
adunatio 6 | 19. Thorax lorica b | 21. Toreuma ᾧ | 22. Torrida bc | 23. Toracem c. 
Thoracem ὁ | breuem loricam pectus muniens tantum interpr. b | 24. Torpidus be | 
25. delet ab | 27. moralis cd || 29. equites bd | cum b | 33. bucina be | 38. tunc 
uel demum postea c. tunc demum postea 5 || 39. Turibulum ὁ | 41. Turbidus bed || 
43. tempestate uel (et b) rota uentorum be || 45. Tugellaria be | tegulas bc | 
faciunt bc | 46. uerberatur bc | 47. sepulerum dicitur be | terre be || 49. om. bed || 


σι 


1 


c 


μ᾿ 
c 


ro 
c 


294 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Tugurium ospicium modico teia ^ Vaius qui genibus iunctis ambolat 


Turbo uertigo et impetus uenti Vallata cireumdata 


Tumidus supebus iratus Valetuderius qui frequenter egrotat 
Turgit tomit inflatur Valuas ianuas fenestras 
Turbulentus obscurus Vallas palus acutus 
Trutina statera Vallum fossatum cirea murum?) 
Truculentus ferox inimicus Valens potens uigens 
Truges gentilis asper Validus firmus 
Trutinat perpensat perpendit Validant sani sunt 
Trux crudelis Vacurrit per utio uagatur 
Trucidat interficit Varice uitia quaedam pedum stando 
Truncus sine capite nascuntur 
Trudit inpingit recludit Vates diuini et prophete 
Truditur in costudia inpellitur Vastat praedat 
Vastitas magnitudo amplitudo 
Vafer callidus asper 
5 Vadet concudit Vafre maequaliter 
Vexat mouit Vatus tortis pedibus 
Vabulum fauae corium τ Vastat magna grandia 
Vacillat titubat Vascaudes concas ereas 
Vademonia iudicia e fideiussionis Vecors minus habens cordis 
uel sponsionis Veranus minus sanus 
Vadatur htigat Vecordia stultitia 
Vadite ambulate Vectitat frequenter portat 
Vada terra et mari Vectigalia a uehendo mercibus 
Vades fide iussoris dicta omnium quae negutiatorum 
Vada dura saxa dura solutionis 
6 Vaprum uarium Velificat nauigat 
Vagitus ploratus!) Vellunt eradicant 
Vagetatur uidenter plangit Vellera uestes ouium linose 


1) super hane gl. m. 2 unam glossam scripsit, quae mune evanuit | 2) posterior 
u ineertissima || 

1. hospitium modicum atela b | 3. superbus bcd || 4. Turget tumet inflatur 
bd|".inmitis be | 8. Truces gentiles asperi bc || 12. corpus sine d || 14. inclu- 
ditur in custodia uel impellitur d | 15. 16. om. abed || 19. Vadimonia d | et 
fideiussiones ed | sponsiones d | 22. terre et maris ab | 23. fideiussores ab || 
25. Vabrum c | 27. uiolenter plangit cd | 28. om. abed || 30. Valetutinarius c. 
Valitudinarius d | 32. Vallus ad | 36. Valitant cd | 37. Vagurrit per ocium 
uagatur d | 38. 44. om. abed || 45. Vasta abc || 46. Vascaudas ab | 48. Vesanus 
insanus αὖ | 51. omniumque ed | negotiatorum c | solutiones ed || 52. Velificant 
nauigant ab | 54, lanose abe || 


30 


35 


153r 


153" 


LAE cC o^ 


e 


1 


e 


154° 


1 


e 


bo 
ς 


154" 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 295 


Veiculum iumentum carrum uel Verberat cedit flagellat 
omnem quod a portandum uti- Vereor timeo 30 


lem est 
Vehit portat 
Venustus pulcher 
Veneunt uendunt 
Vectus portatus 
Vectical') tributum de capite 
Velant tegunt 
Veluti quasi 
Vellum populum 
Vegetus incolomis sanus 
Vehementer uelociter 
Venum uinditio 
Veneo uendor 
Veneficia maleficia 
Venustri campani 
Veneratur honorat 
Veniet uendedit 


Venificus uenenarius?) heruarius?) 
Venditantibus uenale offerentibus 


Venenatus qi uenenum accepit 
Versat cogitat mutat 


Versutus astutus cumtrouersiosus 


Vernat floret 


Vernaeulus seruus in domo natus 


Versatile tornatile uoluuile 
Vertigo aquae reuolutio 


Verrunt supertrahunt aufert uel 


scopant 
Verbene frondes 


Verrunt uestiunt 

Vergit declinat 

Vernacula ancella domestica 

Veretrum pertusorium 

Verisimile ueritati simile 35 

Verpus circumcisus 

Veridicus uera dicens 

Versibilis callidus artificiosus 

Vertix summitas capitis et cacu- 39 
men montis 

Veternum anticum uetustum 

Veterator inpostor 

Vernum prima uir 

Veruotinus sicut dicut 

Vbertas habundantia 

Vbertim abundanter 45 

Vesperago stilla 

Vberes pinguis 

Vescetur manducat 

Vestibolum ingressus et prima pars 
domi 

Vexillum signum militare 50 

Viaca uehimentia 

Vibrare asta intorquere militare 

Vibrat fulgit crispa diriget 

Victimo 1mmolo 

Victima ostia 55 

Vicissim alternatim. mutuo 

Vicissitur conpensatur 


1) priorem c s. v. scripsit m. 1 | 2) ἃ s. v. seripsit m. 1 || 3) post her erasa 


1 littera | 


1. Vehiculum e | currum nauem uel omne c | ad c | utile c | 4. uenduntur 
be | 6. Vectigal c | 10. incolumis d | 12. uenditio abed || 17. uendidit c | 
18. Veneficus abd | herbarius abed || 20. qui abed || 22. controuersiosus abe | 
25. uolubile abed | 27. auferunt ab | 29. Verberat cedit et Verbera flagella abe | 
33. ancilla abed || 35. om. abed | 39. Vertex ab || 42. primum uer αὖ | 43. Ver- 
botenus abd | sicut dico uel uerbi gratia ab || 44. om. abed || 46. stella uesper- 
tima c || 47. om. abed | 48. Vescitur ab | 49. Vestibulum ed | 51. uehementia ab || 
52. hastam ab | minitare ab || 53. fulget crispat dirigit abd || 55. hostia abed || 


155r 


155" 


296 GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Victus superatus Viuidus fortis 

Videlicet sine dubio et uidire lice Vindix ultor iudex 

Viduatus orbatus fraudatus Virus uenenum 

Viget uiuit ualet Viriosus austerus 30 
5 Vigentes uirilibus pleni Virgo fortes femina 

Vigil uigelans Virguneula uirgo modiea 

Vilieus uillae eustus Virtus animi est 

Vipurna silua minuta Vires corporis 

Vinxit ligauit Virendo uescendo uiuendo 35 
10 Vinnubis mollis Viribus obtatibus 

Virentia frondentia Viscera loca membrorum uitalia 


Vinceas machimmentorum gene Vitat declinat 
quae sunt in modum torrium Vitricus secundus maritus 
ad expugnandos murus Vitigilat uituperat 40 
156" Virecta loca quaeuis sint in agris Volumen liber a uoluendo dicet 157" 
arboribus minutis frondentibus Voluntas mens 
Virulentus uenenosus Vorat sorbet 
15 Viritim sintillatim paulatim semi- Voluit pectore cogitat 


gratati Voluilitas mentis ueritas 45 
Virgo a uigore aetatis dicet Voluptas concupiscentia 
Virgulta silua minuta!) Volutabra loca in quibus se porei 
Virus odor ferarum uolutantur 
Vis uusrtis Volucres ueloces 
20 Vis hanimi sapientia Vola manus caua in medio unde 
Vis corporis fortitudo inuolare dicimus 
Virere uisitare Vorago obsorsio et fosso profunda so 
Vita mores natura et terre iatus 
Vituperat accusat Vormet uos ipsos 
2 Vitulans lasciuus gaudens cum Vociferatur clamat 
exultatione ledans Vouit promittit 
156" Vincla uincula Voetema adiutoria 


1) ante t deleta est n || 

2. uidere licet abed | 5. uiribus ab | 6. uigilans abed || 7. custos ab | 
10. Vinnolus ab | 12. Vineas d | machinamentorum d | genera quae fiunt d | 
turrium d | muros d | 13. que uirent in ab | 15. singillatim d | 16. dicta abe || 
19. uirtus αὖ | 20. animi αὖ | 22. Viseré abc || 23. om. abcd || 25. letans ab | 
28, Vindex ab || 31. Virago abd | fortis abd || 35. Visendo uisitando uidendo abd || 
36. Visibus optutibus ab | 38. om. abcd | 39. patruus uel secunda maritus ab || 
40. Vitiligant d | 41. dictum d || 44. om. abed || 45. Volubilitas a?d | uarietas a?d || 
47. loca lutosa d | uolutant a?cd | 49. uola caua dicitur uulgo pars in pala 
add. d | 50. fossa cd | hiatus cd | 51. Vosmet a?c || 53. promisit cd || 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 297 


Voti compus memor expli de uo Vitimus nouissimus 158" 


157" Vberius abundantius 
Vberus abundantia 
Vbertimi abundanter 

5 Vberes pinguis fructuosus 
Vberrima fructuosa 
Vulsum ui abstracto 
Vulgo pala passim 


Vultuosus qui semper uulto mutat 
19 Vulgus uilis populus aut plebs e!) 


Vulgata in notitia data 
Vultus contemplatio 
Vlh aliqui 
Vleiscor uindico 
15 Vltor ultrix uindix 
168: Vltro sponte 
Vltra supra 


Vleus quae intus nascitur uulnus 


Vleera uulnera 
20 Vitericri posterior inferior 
Vitus uindicatus 
Vitatus damnatus 
Vilus aliquis 
Viciscimur uindicamur 
25 Vlulae aues nocturne 
Vito cetroque intus uel foras 
Vltrices uindices 
Vitio uindicta 
Vligo humor terre perpetuus 


30 VIna cubitus et extensio manus ad 


gremio 


Vltosus tristes 

Vlua genus herue paludis 

Vmbo extrema pars 

Vmbrosum contectum 35 

Vmbris tenebris 

Vmqua aliquando 

Vndantia ebullentia 

Vuco curuo 

Vnorum multorum 40 

Vnehus anchora 

Vnigine geminae 

Vncire alligare 

Vnice prime optime 44 

Vnguine unctione adipem 1597 

Vndique ex omni parte 

Vuicuba uidua qui uni cubit 

Vnguis cuius diminutio ü ὅ ungula 

Vrbs dieitur ciuitas?) edificium ci- 
uitas autem populus est non 
paries 

Vros bos siluatieus 50 

Vruum quod bouuleus tenet in 
aratro 

Vr incendium 

Vrna unde ducunt sortes quasi 
quarta 

Vrit accendit 

Vsus consuetudo 55 

Vsto incenso ustolato - 

Vsquam alicubi 


1) post e deleta est littera | incepta | 2) ciuitatas ante raswram || 


1. compos a? ante corr. | expli de 7 om. a? | 3. Vbertas a?d || 4. Vbertim d || 
5. pingues fructuosi a?d || 7. abstractum a?d || 8. palam a?c || 9. sepe cd | uultum d | 
10. plebeius a?c || 11. notitiam a?. noticiam d || 15. a quo fit ultrix interpretatur a? | 
uindex a?cd | 18. uulnus quod intus nascitur d | 20. Vlterior a?cd | 26. Vltro 
citro d | foris d | 30. manus uel gremium a?c || 33. herbam altam palustrix 
interpr. c | 34. scuti uel locus altus add. a? || 37. Vmquam a?cd || 38. ebullientia 


a?cd | 41. Vncus d | 42. Vnigene a’. 


Vnigene d | 45. adipe a?c || 47. quae a?c | 


cupit c. cubat a? | 48. diminutiuum est a?c| 51. om. a?cd || 53. dicuntur a? || 


56. ustulato a? | 


159" 


σι 


10 


160r 


bo 
—] 


298 


Vsura faenus 
Vstrima locus 
corpora 
Vsitato consuedudine 
Vsquequaque per omnia 
Vspiam ullum locum 
inlicite — utitur 


ubi 


Vsurpat 
sumet 

Vterque ambo utri 

Vtrisque ambobus 

Vtrubique utrique parte 

Vti frui 

Vtensilia usibus necessaria 

Vtpote ut aestimet 

Vtique manifeste ideo 

Vtrubi ubicumque 

Vtrum potans!) 

Vter unus ex altero 

Vtire fruire 

Vt reor ut arbitror 

Vtroque et hoc et illud 

Vtrius et huius et illius?) 


conburuntur 


prae- 


GLOSSAE CODICIS SANGALLENSIS 912 


Xenodocium locum uenerabilem in 
quo peregrini suscipi 


Yberbolice elate 

Ymnum laus 

Ydria situla 

Ydrus aquaticus 25 

Yades stellae?) 

Ypotica huniuersa substantia 

Phada VI stillae insimul*) 

Ypinx animal quasi ad similitudi- 160" 
nem pardorum quas alii lammi- 
nas dicunt 


Zernam inpetigo?) 30 
Zelus emolatio 

Zizania lolium 

Zirotha series 

Zima olla 


Zipherus uentus 35 
Expliciunt ermeneumata 
Deo gratias amen 


1) gl. add. m. 2 | 2) in spatio inter V et X relicto m. 2 glossam Vtrum 
potans postea deletam scripserat | 3) litt. lae supplevit m. 2 | 4) gl. add. m. 2; 
eadem. sex scripsit subter VI | 5) gl. add. m. 2 | 


2. Vstrina cd | 3. Visitatum consuetudinarium c || 5. ullo loco a? | 6. prae- 
sumit ¢ | 9. utraque a?d || 12. ut estimo c || 15. si sine uel an interpr. a? || 
19. Vtrumque a?cd || 21. Xenodochium d | locus uenerabilis d | suscipiuntur d || 
23. laudem 5 | 27. Ypotheca bd | uniuersa b | 28. om. hoe loco abed || 30. Zerne 
impetudines ex flegmate falso a || 31. emulatio a | 33 om. abed || 35. Zephyrus ab || 


GLOSSAE ABAVVS 


a = cod. Paris. 7690 saec. IX. 
saec. IX. 


b = cod. Bern. 258 saec. IX. 
d = cod. Voss. 82 saec. IX. 


€ = cod. Haun. 26 
e = cod. Monac. 14252 saec. IX 


62" Ababu pater proabi id est abus abi Abige amoue uel a te expelle ab- 


5 


10 


15 


62" 


20 


Abaetus ab acto remotus 

Ab alto deiecit praecipitat 

Aba matertera soror abiae 

Abamita soror abi 

Abasu infama domus 

Abdicat repulit expellit alienat 

Abdieat derogat detrahit 

Abdidit occultauit abscondit 

Abdit abscondit 

Abdixi distique 

Abditum absconsum occultum 

Abducit subtrahit aufert asportat 

Abenus retenacula iumentorum 

Aberruncat abstyrpat 

Abesse abstitisse 

Ab extit intestina hostiarum 

Ab his ab ipsis 

Abhominat negat suum quemque 

Abhominatus execratus detestatus 

Abhominatus abiectus demissus 
anatimatus 

Abiectus humilis 

Abicit proieit expellit 


iuga 


Abigeus abactur qui seducit ser- 2: 


uum alienum uel pecus 
Abit ambulauit discessit 
Ab imo de 10co 
Ab initio a principio 
Abitrosum remotum latens 
sconsum 
Abitus locus quem auus prosedit 
Abiugasse abice alienasse 
Abiurgat negat 
Ablegat abrogat 
Abluit lauit detersit uel labat 
Abluit expiat purgat mundat 
Abnecat infidiatur plus quam necat 
Abnepus filius nepotis 
Abnepus filius pronepotis id est 
nepus nepotis 
Amita soror patris uel matris 
Abnuit negat uel consentit 
Abolere paenitus tollere obliuiscere 
uel neglegere 
Abolet tollet de moria aufert 


ab- 


1. Abauus «d | proaui «b de | auus aui abde | 2. àb auctore motus a || 3. deicit 
ab | 4. auiae ab | 5. aui abde || 7. reppulit a | 11. destiti b. distiti ade || 12. oc- 
cultatum αὖ || 14. retinacula αὖ | 15. abstirpat abde | 19. Abominat ab || 20. Ab- 
ominatus ab | 21. Abominatus ab | dimissus ab | anathematus ab | 25. abactor 
abde| 27. de loco d | 30. possedit abc || 31. abige abcde | 34. lauat d || 36. Ab- 
negat abcde | infidiat omnibus ac. insiduatur b | negat abcde | 37. Abnepos de || 
38. Abnepos de | nepotis e | nepos de | pronepotis b | sequitur in ac: Abnuere 
renuere (rennuere c) recusare refutare | 39. om. bc || 42. memoria abc || 


bo 
σι 


30 


35 


40 


e 


e 


1 


15 


ῷ 


20 


bo 
σι 


502 GLOSSAE ABAVVS 


Abolita res mota uel obliuone Abstullit eripuit 


perducta Abulsa erecta 
Aborigines origines oblitae Abundans affluens 
Aborruit obturpuit Abundantia copia exuberantia 
Aborsus ex eo quod est exordior Abundat crescit polet 
Abortus eo quod est orior Abus pater patris 
Abpatruus frater abi Abusus male usus 
Abripit eripit Abusitatus minus instructus scien- 
Abrogans humilis tiae 
Abrogare legem tollere Abutitur contemnit recusat renun- 
Abrogat oblegat abdicat derogat ^ tiat 
detrahit Abyssus profundum 
Abruptis pro uim ruptis Acate genus lapidum 
Abruptus inmoderatus uel infre- Accedia tedium 
natus Accedit ingreditur 
Abseedant facescant Accellerat celeriter uenit properat 
Abeissura interualla Accensi incitati inritati 
Absconsum latens occultum Aecentus uox acuta siue producta 
Abseoltat aduertit intente Accepit sumit 
Abssedit discedit recessit Accepto tulit recepit 
Absens adsistens Acceptum acgersum 
Absistant recedant discedant Accersit euocauit 
Absistit desistit degreditur desinit Accersiti adducti euocati 
Absolutae inuexo Accersum acceptum 
Absurdum turpem indignum incon- Accidit euenit 
gruum Accipe cape sume uel audi accipe 
Absterret deterret Accipitrem acceptorem 
Abstimus sobrius Acciti uocati adducti accersiti 
5 Abstinet obserbat Aeclibatum obliquum 
Abstitit longe est uel longe stetit Accubitus tigmina 
Abstirpat aberruncat Aeculae uicini finitimi uel alieni 


Abstrosum absconditum cultores 


1. remota abede | producta abe | 3. Abhorruit de | obtorpuit aede || 4. ordior 
abede | 5. sit abe || 6. aui abede | 10. ablegat abede || 13. faciscant abe || 14. Ab- 
scisura ae. Abscissura bd || 16. Abscultat abede || 17. Absedit abede || 18. absistens 
abede | 20. disinit a | 21. Absolute bde || 22. stultum add. ac | 24. Abstenus de || 
25. obseruant ac. obseruat de | 28. Abstrusum de || 29. Abstulit abede || 33. pollet 
de | 34. Auus abe || 36. inscientia de | 39. Achate de | lapidis abede || 40. Ac- 
cidia b | 42. Accelerat abcde | aduenit abede | properant ac || 43. irati add. ac || 
41. accersum de | 48. Accersiuit b || 52. accipe om. bde | 56. tegmina b ἢ 57. Ac- 
colae bde | alieni] aduenae de | 


30 


35 


40 


45 


63r 


50 


55 


GLOSSAE ABAVVS 


Accutum protinus 
Accumuit recubat 
Accumulat ampliat. 
Accuratim adtentius 
5 Accuratus nitidus lenis 
Aceusare capessere 
Aecusat arguit quaerellatur 
Accusatio querella 
Accusatur appetitor delator 
10 Acerbat congregat 
Acerat fas quod sacrificium adhi- 
betur 
Acetum dulce 
Aceruus inmaturus atrox 
Acheron orcus 
15 Acia ala 
Acidus ab acrore 
Acies ordo uel prima pars exercitus 
Acies extensa militum inpugnatio 
Acoenonitus qui nulli communicat 
20 Aconitum genus herbae benenosae 
Acpropiat proximat 
Acrae mentis ualide mentis 
Acriter fortiter 
Acrocheria ligamenta articolarum 
25 Ac sic uel uti 
Acta ripa nemorosa 
Actenus huc usque uel in totum 
Actibe strenue factibe 
Actibum factibum adtonsum 
30 Actio oratio 
Actor uilicus 
Actuarius acta qui facit 
Accutum sine mora remotum 


303 


Aculeus stimulus 

A culmine ab alto a summo 

Acumen subtilitas sens uel tenui- 
tas ferri 


ar 
oo 


Adamans ualde amans uel cupiens 

Adamans lapis ferro durior 

Adaperit effrangit 

Adclamat proclamat 

Adclibe oblique uel recte 

Adcomodatum idoneum 

Addidit adquesiuit adposuit 

Addit adponit 

Adducti accersiti uocat 45 

Ademptus natus uel deductus 

Adeo in tantum 

Ad extollendum ad eleuandum 

Adfan adloqui 

Adfatim habundanter 
large 

Adfatur adloquitur 

Adfectat appetit temptat uel desi- 
derat uel adtingit 

Adfectatores peditores 

Adfectum consumptum 

Adficit admittit exequitur 55 

Adfihatio adeptio paene natura 
emitatio 

Adfluens habundans 

Adfluentia profluentia 

Adfuit absens fuit 

Adgredi meipere 

Adgreditur aecedit incipit 


40 


uel saltim 50 


60 


Adibit promisit uel praestit 
Adicit adpomit addit 


5. Accuratius b | 9. Accusator ab | 11. sacrificio e corr. b || 20. uenenosae 
abede | 21. Acpropriat ab | 24. Acroceria be | articularum abcde || 28. Actiuae 
de | factiue bde. factibuae a. factibue c || 29. Actiuum bde | factiuum bde | 33. Ac- 
tutum abcde | 36. sensus abede | 38. id est genus gemme add. aede | sequitur 


in 
43. 


ac: Adamas lapis durissimi | 41. Adcliue ab ede || 42. Adcommodatum abe | 
acquisiuit b || 46. Adeptus c | nactus ae. nanctus de || 50. abundanter abcde || 


53. petitores abede || 56. adoptio abcde | naturae de || 57. abundans abede || 
59. Abfuit b? || 62. praestitit vel prestitit abcde || 


63" 


1 


1 


bo 
σι 


3 


σι 


e 


e 


o 


Θ 


304 


Adigit amobit uel cogit 

Adit intrauit uel sinit 

Adimi subi uel ingressus uel deduci 

Adimit uiolat tollit aufert amputat 

Adinuentiones conpositiones 

Aduentum expositum 

Adipibus arbinulis 

Adipiscitur adsequitur adstipulatur 

Adirectare adtingere 

Adisciscunt adducunt 

Adisit praeposuit 

Adit interpellit uel adgreditur 

Aditus introitus 

Adiubat succurrit 

Adiumentum amminiculum uel auxi- 
lium 

Adiungitur coheret coniungitur 

Adiutoria fomenta 

Adlapsas sensim ueniens 

Adlatum adportatum 

Adlaui nauigium duci 

Adlicit ineipit prouocat 

Adlisum adlositum 

Adloqui adfari 

Adloquitur abloquitur 

Adlositum adlisum 

Adloquitur populo quiritat 

Adluricum res ad lusum apta 

Admentum ligamentum 

Adminiculum adiumentum adiuto- 
rium 

Admirabilis mirifieus 


GLOSSAE ABAVVS 


Admissum peccatum uel receptum 

Admittit exsequitur 

Admota adplicata 

Adnectit adligat 

Adnitentibus postulantibus 

Adnititur postulat uel plus conat 

Adnixi satis conati 

Adnixus innotatus uel incombens 

Adolatur blanditur adsentiter 

Adolatur colax parasitus 

Adolescens iubenis 

Adoliscit crescit 

Adolet incendit uel ualde olet 

Adoptio paene natura emutatio 

Ador far hoc est adfiliatio 

Adorant plus quam orant 

Adoream laudem bellicam 

Adoriri incipere uel adgredi 

Adoritur gignitur anscitur uel ad- 
greditur 

Adornant plus quam ornant 

Adpetit desiderat uel temptat 

Adpetunt sectantur 

Adplanat hostit aequat 

Adplieita admota 

Adportatum adlatum deuectum 

Adpraehendit adpetit desiderat uel 
accusat 

Ad praestulandum ad obseruandum 

Adque ideo adquint 

Adquiescit requiescit 

Adquin ideo adque 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


1. amouit abe | 6. Adinuentum abede || 7. aruinulis abede || 8. utilitatem 


consequitur add. ac || 12. interpellat abede || 14. Adiuuat abcde || 24. Ab- 
loquitur loquitur b | 27. aptas b | 33. adplicita abe || 34. areiscit adiungit add. 
acde, nisi quod arciscet de | 36. conatur aede || 38. innodatus abede | incumbens 
«cde | 39. Adulator b | blanditor abcde | adsentator de. adsentitor a || 40. Ad- 
olator de || 41. Adulescens « | iuuenis abede || 42. Adolescit abede || 43. sacri- 
ficium incendit ac | 44. aemutatio abe | hoe est adfiliatio add. de: ef. 45 || 45. hoe 
est adfiliatio om. de: ef. 44 | 48. Adorire abe | 49. nascitur abede | 57. Ad pro- 
stulandum abe || 58. adquin b | sequitur in ac: Adtollere aedificare eleuare || 
60. atque ideo bede || 


GLOSSAE ABAVVS 30D 


<Adquisitio lucrum» 
Adridet fabel 

Adrogans superbus 
Adrumauit rumorem adtullit 


5 Ad sciscitandum 


Adseiuit sociauit coniunexit 
Adsectatores aemitatores 
Adsaecula domesticus familiae 


64" Adsaecula domestici pedes sequi 


uel lenones 


10 Adsentio fabeo 


2 


2 


or 


0 


e 


Adsefacit adsueuit 

Adsencior!) blanditor 

Adsiduae plerumque frequenter 

Adsiduitas continuatio 

Adsequitur consequitur 

Ad se redit resipit 

<Adserens dicens disputans adfir- 
mans» 

Adserit confirmat uel dieit 

<Adsignat restituit» 

Adsertur confirmatur 

Adsolet solite consueuit 

Adstat praesens est 

Adstipulatus adipiscitur 

Adstruere aedificare 

Adsueuit adsefecit consueuit 

Adsum praesens sum 

Ad summum postremum nouissi- 
mum 

Adtemptat ingreditur 


1) ὁ ex 1 inter scribendum corr. || 


Adintingere adirectare 

Aduentus nauium cataplus 30 

Aduena hospis peregrinus 

Aduersum contrarium uel aduersi 

Aduersus contra uel similitudinis 
aemitatio 

Aduertit abscoltat 

Ad uleiscendum ad defessandum 80 

Adultus maturus 

Aduncum flexum eurbum 

Aduenit properat 

Aduero ast 

Adulteratum corruptum 40 

Adtinuatur tauescit 

Adtrectare palpare 

Adurit adolet incendit 

Adyra uiscera interiora 

Aduocatus causidicus 45 

Aedes domus templa atria 

Aedicola domus modica 

Aedifieat struit moenit construit 

Aedifieatio structura 

Aeditus custus domorum uel tem- 50 
plorum 

Aegiatur ortatur 

Aeger molestus tristis 

Aegre moleste uix 

Aeminens conspicuus altus 

Aemitauit imitiauit 55 

Aemulatio inuidia uel zoelum 

Aemuli inimici uel aemitatores 


2. fauet de | 4. adtulit abcde | 5. ad interrogandum interpr. abcde || 6. con- 
iunxit abede | 7. imitatores de | 9. pedesequi ae || 10. faueo b | 12. Adsentitor ac. 
Adsentator de | 20. gl. om. ac | Adsertor de | confirmator de | 23. Adstipulatur 
abede | 28. adgreditur de | 29. Adtingere abede || 31. hospes d || 32. aduersus ac. 
aduersum b | 33. imitatio de | 34. abscultat abc. auscultat de || 35. defendendum 


abede | 36. Adultos maturos abe || 37. curuum bde || 41. Adtenuatur abcde 


tabescit abcde | 44. Adyta abcde || 47. Aedicula abc || 50. custos b | 51. Aegiator 
abede | hortator de || 53. uel indigne add. ac || 56. zelum abcde | uel insectatio 


add. ae | 57. imitatores de || 
Corp. gloss. lat. tom. IV. ij 


20 


306 


Aeneatores cornices liticini id est 
corno calamo canentes 
Aeneum aereum 
Aepulis dapibus escis 
Aequabiliter aequaliter 
5 Aequeui coetanei id est eiusdem 
aetatis 
Aequat ad simulat perpendit in- 
tellegit 
Aequiperat aequat adsimulat uel 
paria facit 
Aequor mare uel cauma 
Aequum aequalem rationalem 
10 Aequum iustum similem proba- 
bilem 
Aeramentum aes 
Aerarium locus in quo pecunia 
redicuntur 
Aeresis insecutio secta 
Aereum aeneum 
15 Aereum tensaurum 
Aerumna miseria calamitas 
64" Aes aramentum 
Aesculus genus herbe 
Aestas de his temporibus 
20 Aestimare conicere considerare 
Aestimat suspicatur considerat 
Aestimatio taxatio 
Aestimatur taxatur 
Aestu turbatione 
25 Aestus calor cauma procella 
Aestuatur calorem patitur 
Aeternum perpetuum perennem 
aeuum 


GLOSSAE ABAVVS 


Aeuum aeternitas perpetuitas sae- 
culi uel etas longeua 

Aeuus eiusdem aetatis par 

Affabilis magni fauoris blandiosus 

Affabilis adulator delectabilis ur- 
banus 

Affatim obtime uel habunde 

Affer adducit 

Affectio uoluntas obseruatio 

Affiat affligit 

Affinio proximus 

Affinis proximus cognatus amicus 

Affinitas amititia uel cognatio 

Affuturus absens est 

 Agania hostia 

Agaron minister officialis 

Agaso domesticus 

Ager fundurus — 

Agger monticulus uel terrae geries 

Agerat congregat acerbat adtollit 

Aggessit congregauit 

Agit degit uiuit uel aginat 

Agmen quadratum milites in itinere 
quadrata aciae incidentes 

Agmina multitudines 

Agnatus filius cognatus uel quasi 

Agon certamen conflictum 

Agonotheta qui certantibus prae- 
sedet 

Agrarius 

Agricula colonus rusticus 

Agrippa qui in pedibus nascitur 

Agrum rugem 

Ain ergo aisne 


40 


1. liticines de | cornu de | clanio canens ac | 3. dapidibus (di s. ser. c) ae || 


8. marle abc | 12. pecuniae rediguntur 


bde || 15. Aerarium de. Aerium abe | the- 


saurus abc | 17. aeramentum ab ede || 19. unum de abede| 23. Aestimator taxator de | 
32. optime abcde | abunde abede | satis ubertim add. acde || 38. amicitia abede || 
39. Afuturus abede | non est futurus add. acde || 41. Agason de || 43. fundus rus 
de | 44. congeries abede || 45. Aggerat be | aceruat bde || 47. uel persequitur add. 
ac | 48. incedentes de || 50. cognatus uel quasi filius de || 52. Agonitheta bde | 
praesidet abede || 54. Agricola abde || 56. sequitur in ac: Agga festiuitas | 


GLOSSAE ABAVVS 307 


A10 ais ait dico dicit dicis uel dixit. Aliquando tandem aliquantum tem- 


Aisti dixisti pus 
Aiunt dicunt Aliquanti plerique 
Ala turma pars multitudinis Aliquantulum paruum 
5 Ala pars exercitus uel aequitum — Aliquid quinam quidnam 
Alacer fortes expeditus Aliquis quisquam ullus 35 
Alacer gaudens uelox hilaris Aliquotiens plerumque uel non- 
Alaerimonia laetitia numquam amplius sepius 
Alacriter fortiter animo forti Alites aues perpetes 
19 Alaeriter laetanter hilariter Alitilis nomen est auis 
Alae aequitum quiaequites quasi Alit nutrit 
uolant *) Alitor nutritor educator 40 
Alaris caballarius Allata reuerentia uel cognita 
Alates alas habentes Allectat expectat 
Albas gerentes candidam uestem Allectus allectatus 
amicti Allegat insinuat mittit 
15 Albearia uascula apium uel sma Allegoria similitudo uel alieno- 45 
Albeum fluuii canalis quium 
Albunae mater matuta Alma sancta pulchra candida 
Album uentrem uel candidum Alpes niues 
Alga herba marina Alphus morbus sacer 
0 Aleas eruditus Alsit frigduit 
Algidus alsosus Alsosus frigdosus 50 
Algor frigus frigdor Altar altare 
Alias interdum uel non numquam Altaria ariae 
Alicubi uspiam Alter amboue unus aut ambo 
25 Ahenat pribat al truncat Altercatio contentio 
Alienat fraudat expellit Alterni alter ex his 55 
65" Alhgere pinnatae .Alternatur latinum non est sed 
Alimonia aedulia esca alimenta in- — alternat id est post alterum facit 
pendia Alternus agunt non simul agunt 
Alioquin potius magis uel quod si — sed prius unus postea alter 
non uel aliter Alternis uicibus ut modo hoe ut 
80 Aliquam quaedam quandam modo illud 


1) a ex u corr. || 


4. exercitus add. abede || 6. fortis bde || 7. uelox gaudens abcde | laetus 
add. ac | 11. qui equites abede | 15. uasa abe | uel praesepia add. «c | 16. Al- 
ueum de | 17. Albuna abede | 18. Albuum abe | 25. priuat abede | 27. Aligere 
abe | pennate b | 29. quid 6 || 39. pascit nutrit de. nutrit pascit ae | 41. Allator 
ac || 45. alieno quum ae. alieno eloquio de || 46. elara add. ac || 54. contemptio 
ac || 55. bis ae | 57. Alternis abcde | 58. hoc modo illud abede | 

20* 


1 


τῷ 
σι 


0 


or 


I 


308 GLOSSAE ABAVVS 


Alter uter alter et ambo 

Alumnus dilieiosus nutricius uer- 
naculus 

Alterutrum inuicem 

Altilia studio saginata 

Altrinsecus hine atquae inde 

Altruneat auertit alienat 

Altus celsus excelsus eminens 

Aluet splendidet 

Alumni filii uel serui ab alendo dicti 

Amanet extra manet 

Amaricat exacerbat prouocat 

Amata concatinata eo quod sunt 
amiel 

Amatores duo qui unam amant 
quasi de uno riuo 

Ambiguitas dubitatio 

Ambiguum dubium incertum clan- 
culum 

Ambit circumit 

Ambitiosus superbus 

Ambitus circuitus 

Ambo utrique 

Ambrones deuolatores 

Ambolantes uiantes pergentes 

Ambulantes mentes euntes 

Ambulat cireuit peragat uadit 

Ambulauit discessit 

Amburit incendit 

Ambusit consumpsit 

Ambustum exustum 

Amendat extra.commendat uel se- 


(Amfitricem maros» 

Amicit uestit.eo quod amictum 80 

Amicitia necessitudo adfinitas 

Amicitia sodalitas 

Amicitum amictum uestitum 

Amicus sodalis 

Amissum perditum 35 

Amita soror patris 65" 

Amita magna soror aui 

Amitin quam ex patre et sorore 
eius generatus 

Amitinus qui ex sorore patris tui 
progeneratur 

Amittit perdit 40 

Ammodum fere uel ualde 

Ammonitas iucunditas 

Amnis fluui circuitus 

Amnuit contradicit 

Amoenum fertile iocundum frue- 45 
tuosum uberum 

Amoti remissi 

Amoueo adigo cogo abduco ex- 
pello , 

Amouere abducere subtrahere 

Ampla grandia magna 

Amplectitur amplexat uel iubat 50 
complectitur 

Amplexo futo 

Ampliat adcomolat 

Amplificat dilatat 

Amplius saepius plus 

Amplum magnum grandem 55 

Amplum patulum patens apertum 


2. deliciosus de || 8. splendet abede || 9. dicit ac | 12. ami acde || 16. per ali- 
quem rogat uel cingit add. ac | sequitur in ac: Ambiguus dubius || 19. uterque ac || 
20. deuoratores ante corr. b. deuoratores de || 21. Ambulantes abc || 22. meantes 
abe | 23. peragrat abcde || 26. Ambussit abe | 29. mares ac. marem bde || 38. qui 
ex quam b. qui de | progenerantur ab ede || 39. progenerantur ac | 41. Admodum 6 || 
42. Amoenitas acde | iocunditas abcde | siue oblectatio add. ac || 45. fertilem 
ac | Amoenum fructosum ubertum nova glossa est in abe | ubertum etiam b || 
47, Ammoueo d | adduco 6 || 48. Ammouere d || 50. amplexat complectitur uel ad- 
iuuat (adiuuant ac) abede | 53. adcumulat b. adcomulat de || 56. palatum ae || 


GLOSSAE ABAVVS 309 


Amplustra ornamenta uel arma- Ancleo perficio 25 
menta nauis Annales annuus 
Amuages circuli circuitiones Annales libri qui totius anni or- 
Amurga fex olei dinem continent 
Anathematus abominatus exsecra- Annuit consentit uel promittit 
tus foris missus Annuus anni unius 
5 Anceps dubius incertus uel dubius Annoediosus tediosus 30 
capitis Anquaerit ualde quaerit 
Ancilia secuta arma caelestis uel Antagonista recertatur 
uirge aureae Antecedens praecedens praeuius 
Ancora uncus Anteloquitur praefatus 
Animositas audatia spiritus uel Ante nominatus praenominatus — 35 
temeritas Ante rapit praeripit 
Anfractum iter difficile uel cir- Antestatus testatus 
cuitus Anteuenit praeuenit 
10 Anget sollicitat uel stimulat Anteuibaum pignus librorum 39 
Angetudo anxietas Anticipat praeoccupat praeuenit 66r 
Angit consignat praefugat con- Antiae capilli amissi 
pungit Antiquum priscum ueteratum uetus 
Angitur moleste fert Antistes sacerdos 
Angor tristitia molestia dolor Antlat exuntiat austat aurit 
15 Anguem serpentem Antres extremi ordines uinearum 45 
Angustum artum dolosum Antrum obseurus locus spelunca 
Anhelat halat Anus uetula 
Anhelitus suspirii fatigium Ansietas angetudo suspirium 
Annilius aetaneus Anxiferis mestilis 
20 Animaduersio sententia Anxilius sollicitus 50 
Animaduertit uidit indicat intel- Apericolarius offractor 
lexit uel punit Aperit reuelat 
Animalia pecora iumenta Aperte palam dilucide 
Animantia homines et ceterum — Apertis extensis diffusis 
Animus aequus animus iustus Apertum aeuidens patens 55 


2. Ambages de | circuitionis abede || 3. Amurca abe | 4 execratus de | 
7. Anchora ac || 8. Anemositas ac | audacia ex audatia b || 9. circuitum de || 
12. pfogat b | constringit add. ac || 18. fastigium abe | 19. Anilius abede || 
21. uidet de | intellegit de | 23. Animantiae ae | cetera abede || 25. Anclo abed || 
26. annuos abe || 28. Annuit oculis de | permittit b | 30. Anoediosus abed. Ane- 
diosus e| 32. recessator abc. recertator de || 31. prefatur b || 39. Antebiblium de | 
sequitur in abe: Ante omnes prae omnes | 43. om. ac, ubi haec est: Anticipat prae- 
occupat | 44. exunciat abce. exunicat d || 46. om. ac, whi haec est: Antra obscura 
loca | 48. Anxietas abede | angitudo ac || 51. Apercularius abcde || 53. lucide ac || 


1 


2 


σι 


c 


σι 


e 


310 


Apiscitur utilitate consequitur 

Apocrusis depulsio 

(Apodixes ostensio» 

Apoditerium grecum est ubi po- 
nuntur res id est in ualneum 

Apparat curat coniungit 

Appetit adpraehendit uel desiderat 

Apex repala summa pars culus- 
cumque rei 

Aprica aestiba calens temperatis- 
sima = 

Apricatas tepor calor 

Aptissimum comodatissimum ne- 
cessarium 

Apertum est expedit 

Aptus habilis idoneus commotatus 
compositus 

Aquaticus ydris 

Aquilum fuseum nigrum 

A radice radicitus 

Aranea bambis 

Arator rusticus 

Arbinulis adipibus 

Arbus arbor fructifera 

Arbusta loca spissa 

Archana secreta ineffabilia 

Arcendis prohibendis 

Archarius actor dispensator 

Arceri uetari prohibere 


25 Arces aedificia munita uel summum 


ciuitatis uel montium 
Arcessit accurauit 


GLOSSAE ABAVVS 


Arces summa loca altissima 

Arcus camera 

Archegonia initium genus 

Arcet prohibet uetat 

Arctor stella septemtrionalis 

Arcum secretum uel euruum ali- 
quid 

Ardens festinans 

Ardor flamma eupiditas 


30 


Arduum difficile altum excelsum 35 


Arenantia sicca 

Arguero culpam ostendere uel pa- 
tefacere 

Argis grecis achibis 

Arguit conuincit uel aceusat 


Argumentum indicium ingenium 40 


aestimatio 
Area altar 
Arae mortuorum puluinaria 
Arida sieca deserta sterelis terra 
Aridum siccum 


Arnetat ammodum arietis aliquid 4 


inpingit 
Arrilator eocio OMEITABOAOC 
Anolus areptitius 
Arista culmen 
Arithimeticus numerarius 


66" 


Arma concutens uibrans telum uel 5° 


scutum 
Armenia proumcia est certa 
Armentia pax essentia extantia 
Armenta pecuaria 


1. sequitur in ac: Apolitorium ubi ponuntur res lauantium: ef. 4 | 4. Apo- 
disterium de | balneum abede || 8. aestiua bde | temperata de || 9. Apricitas abc || 
10. commodatissimum abe || 11. Aptum abe || 12. commodatus a ede | composcitur 
ac | 18. Aruinulis de | 19. Arbos abcde || 21. Arcana ae | uel recondita add. ae || 
23. Arcarius abede | auctor ac | 24. Arcere de | uetare ex uetere d || 29. Arceo- 
gonia abc. Archeogonia d | 31. Arcor ac || 33. concitatus add. acde || 37. Arguere 
abede | 38. achiuis de || 39. reprehendit add. ac || 41. Aria abed || 43. sterilis 
abede | ieiuna add. ac | 46. Arellator abe | OMETABOAOE a. OMETABOAOE c. 
OMETABOAE ὃ. ommetabulus de | 47. arrepticius de | uater qui et furiolus uo- 


cant add. ac | 49. Arithmeticus de || 52. pax] Xap. b. apex de. 


om. ac || 


1 


2 


τὸ 
σι 


GLOSSAE ABAVVS 


Armiger armiportor 
Armus scapula 
Armonia ex multis uocabilis apta 
modolatio 
Arrectus intentus adtonitus 
5 Arrepticius ariolus 
Artatus subers districtus 
Artemon malus nauis 
Artieulatus articulus conplectus 
Artifex opifex —— 
0 Artire constringere coniungere an- 
gustum uel dolosum 
Articulus membra uel iuncturae 
membrorum seminibus apta 
Artus membrum 
Arua terra uel herba agri 
Arua caro pinguis magis adipis 
plena 
Aruiter iudex priuatus 
Arbiterium collegio aruitriorum 
multorum id est ipsa consensio 
Arbitrans ratus aestimans 
Arbitratur autumnat aestimat 


or 


Arbitrium uoluntas siue potestas 
Arula graticula 

Arbritrium opinatio mentis 

Asilo estrus etabanus 

Ascendit scendit 

Aslum spolium 

Assotus luxoriosus 

Aspeeturae uoluptiosae intendere 


c 


511 


Aspectus uultus facies 
Asper tortus bellitiocissimus 
Aspernatur contempnit depegit 


Aspersum respersum 50 
Ast uerum 

Astrum factum 

Astra sidera stellae 

Astrologi qui intendunt signa caeli 
Astrulocus aestimatur siderum 35 


Astutia callidas 

Astutus subdolosus 

At coniunctio uerborum est 

Attagina gallina rustica 

Atomi tenuissimi pulueres qui in 4? 
radiis apparent solis 

Atnepos pronepos id est quattuor 
generationes 

Atque ideo adquin 

Attentitius aecuratim 

Alter niger tenebrosus fuscus 

Attingit contingit tetigit E 

<Attollit aggerat» 

Attonitus intentus arrectus 

Atria aedes portiei conpluuia 

Atrox inmaturus 

Atrum nigrum malum tenebrosum 59 

Auarus cupidus qui suas res non 
utitur 

Auceps occupatur 

Aucta superposita et comulata 

Auctio crementum 


67* 


1. armiportator de | 3. uocabulis abede | modulatio abcde || 6. sobers de. 
suber ac | 8. articulis (articuli ac) complectus abe || 10. Artum angustum uel 
dolosum nova gl. est in abede || 11. Artus articulus abe | seminibus apta om. 
abede: ef. 13 || 18. seminibus apta add. abede: cf. 11 || 14. magis om. de || 
15. Arbiter abcde || 16. collectio ac | arbitrorum de || 21. Arbitrium abcde || 
22. oestrus b de || 23. scandit de || 25. Asotus abede || 26. uoluptuose bde || 28. belli- 
ciosissimus bde || 29. uel dedignat (designat c) add. ac || 32. fatum de || 35. Astro- 
logus de et b ante corr. | aestimator bde | uel qui de astra tractat (traiatur c) 
add. ac, qui post 36 habent: Astrologia ipsa ars || 36. calliditas abc || 39. Attagena 
ab cde || 41. III generatio b | 43. Attentius ab ede || 44. teter niger ae || 48. sequitur 
in ac: Attestatur testimonium dat || 50. obscurum add. ac || 52. aucupator abede || 


Ξ 


τ 


20 


e 


312 


Aucella origometra 

Auctoramentum ipsa res uocatur 
uinditionis 

Auctoritas dignitas 

Auctoritas meritis aliquibus con- 
firmata persona 


5 Auctoratio uenditio’) nam subactio 


rationem sunt gladiatores qui 
uendunt 
Aucupatur auceps 
Audatia intemperantia 
Audax qui periculum non timet 
Audenter audentius constantius 
Audeo ausim 
Audet ausus est 
Auencat eruncat eradicat 
Auerno loco nigro 
Aufert tollit abducit 
Auget crescit ampliat cupit 
Augmen multitudo congregatio 
Augmentatur crescit 
Augur qui aues eolit 
Augurans omminans 
Augures qui augurium intendunt 
Augurium ommen aruspicium 
Augurium signa auium uolantium 
Augustum uenerabile sanctum am- 
plificum 
Auada insatiata cupida 


» Auitium antiquitas uel abbabis re- 


lictum 


1) e ex i corr. || 


GLOSSAE ABAVVS 


Auitus antiquus 

Auium recretum flexa uia 
Auium extra uia sine ula 
Aula domus 

Auleum uelum 

Aulicus minister regalis 
Aurire implere uiuire sumere 
Aurora matutinum tempus 
Aurora nuues ruseae ante mane 
Aurorans inluminans 

Ausim audeo uel audacter 
Auspicare requerere 
Auspicium initium cuiuscumque rei 
Austa eporata 

Austeris uirlosus 

Austris nimuis uel uentis 

Aut non 

Autio publica uenditio 
Autionarius qui emit 
Autionatur qui autionem faeit 
Autumat dieit 

Autumnunt aestimant arbitrantur 
Aut secus non aliter 

Auulsa subtracta uel erecta 
Auuleulus frater matris 
Auuleulus magnus frater abiae 
Auxilum opem adiutorium 
Auxiliatur subueniens opifer 
Axes tabula 

Auricolarius auscultatur 
Ariginosus arcuatus 


50 


35 


40 


45 


55 


1. ortygometra «bed e | 2. uenditionis ede || 5. sub auctoratione e | se uendunt 
abede | 6. Aucupator abed || 21. auruspicium de || 23. uenerabilem abcde || 
24. Auida abcde | 25. ab auis abede | 26. antiquitus ac || 27. secretum abcde | 


29. regia add. abede || 32. uiuere abe. 


bibere de | 34. nubes bde. nubs ac | 


rosea ac. rosee b | ante ortum ac || 36. audaciter abede || 37. requirere abcde || 
39. epotata abcde || 41. nimbis de | 45. Autionator de | auctionem aed || 
47. Àutumnant d || 50. Auunculus ab de | 51. Auunculus bde | auiae abede || 
53. Auxiliator abede || 54. tabulae abede || 55. Auricularius de | auscultator bde || 


56. Auriginosus abede || 


f, S 


pue 


GLOSSAE ABAVVS 818 


.Babigera stulta Bellieosissimus asper 30 
Baceanalia baceationes Bellicosus pugnandi cupidus 
Baecatur insanitur uel furet Belliger qui bellum gerit uir fortis 
Baecula bouis femina Bellona dea inferum 
5 Baecum liberum patrem Bellosus hirsutus saetosus 
«Baccus unum» Bellum pugnam 35 
Ballantes belantes oues Bellum intestinum ciuilet uel do- 
Balantes bullos emittentes mesticum uel castrensem 
9 Balista machina unde excutiuntur Bellus gratiosus 
astae Benedictus edoctus 
67" Balteat cingit Benerabilem sanctum agustum 
Balteum cinculum cintus Beneficus largus bona faciens co- 40 
Bambis aranae mulus 
Bases sessio columnae Benigne larget benificae 
Baptismum tintio Baratrum terrae hiatus atrago 
15 Daratum inferum. profundum Benignitas innocentia bonitas 
Barbarismum loquillae uitium Benignus satis bonus uel bene- 
Baruo barunculus faciens 
Basilla regina Beniuolentia bona uoluntas . 45 
Battuit concidit decidit Benustus pulchritudo 
20 Bassarides baecae Beo beatum reddo 
Baucalem gellonem Beruerauit muleauit 
Beatum redde beo Berbinae genus est floris 
Beatus felix sapiens inmortalis pro- Bestiarius benatur bestiarum 50 
ximus Bibliopola qui codices uenundant 
Beabis beatum facies Biblioteca ubi libri conduntur 
25 Belat balat Bibliotecarius!) qui codices secat 
Belatum absconsum occultum eon- Biblum funes de naue uel buda 
ditum facta 
Beluae bestiae Bibrare corruscare 55 
Bellator bellis familiaris Bibrantia iacola fulgentia 


Bellicus tumultus ac motus pugnae Bibrat arma concutit 


1) primam 1 s. v. ser. m. 1 || 


2. Bacchanalia de | fures add. ab cde 3. Bacchatur de || 6. Baccum uinum timum 
de || 7. Balantes de | oues belantes a || 9. Ballista ade | hastae d | 11. cingulum cinctus 
abc | 12. aranea abe || 14. tinctio ab ede | 15. Baratrum ὃ | infernum de | 16. loquellae 
cde | 20. uaccae abc | 21. gallonem ac || 22. reddo abede || 27. marinae add. ac || 
30. arper abc | 33. infernum c inferorum de || 35. proelium add ae || 36. ci- 
uilem abede || 38. Benedoctus abede || 39. augustum abede || 41. large et 
abede | 42. Barathrum ade | uorago acde || 45. Beneuolentia de | 48. Berberauit 
abe | 49. Berbene abc || 50. uenator abede | 51. Bibliopala abe | uenundat d | 
52. Bibliotheca abcde | 53. Bibliothecarius abede || 54. funis de || 56. iacula abe || 


‘ 


314 GLOSSAE 
Bibulus bibotor qui multum bibit 
Biceps dua capita uel duorum ca- 

pitum 
Bichnium quasi uicellum 
Bifarium bilinguem uel duplici ra- 
tionem 
5 Bifarium bipertitum aut duas fa- 
ciens 
Bifuleum utrumque sulcatum 
Bigenerum e duobus generibus con- 
ceptum 
Bile iustum uel inuidiaria 
Biliees duplices 

10 Billa rus 
Bimatur duplicatur duplatur 
Bipedales duorum pedes 
Bipertitum bifarium uel in duas 

partes diuisum 
Bipinnis securis amazonica 

15 Dirrus rufus 
Bisoleis porcus ungulis fissis 
Bispillum mortuos portans 
Biti proficisti 
Biuium inter duplex due uiae 

0 Blandia affabilitas adulatio 
Blandiosus affabilis 
Blanditor adolator 
Blasphemia detractio 


68" Boat sonat clamat mugit 


25 Doatus sonus uocis uel clamor 
bobinatores inconstantes 
Boetes stellae sunt circa septem 
trionem 
Bola palma manus 


ABAVVS 


Dolitat frequenter bolat 

Bombus sonus tumidus 

Bombus emitatio uocis uel crepit 

Bona caduea facultas quae non 
habet firmitatem 

Bona caduca quae successionem 
legitimam non habent 

Bona patris hereditas patris 

Botriones latrices 

Bonum faustum felix quae hoc est 


90 


35 


faustum quod felex 
Brabeuta qui palmas dat 
Brabium genus palmae uictoriae 
Brachus ulnis 
Brama gelum 40 
Brustrum materiae genus 
Brutescit sensus minor fit 
Brutus eues stultus stupidus uel 
auis msipiens 
Bubo auis nocturna 
Buecula bucea 45 
Bucer pecus bubulum 
Buceria armenta pecuaria 
Bucenaria uoces 
Bucones stulti uel rustiti 
Builis fel 
Buleuta decurio sentitor 
Bulones ipsi sunt cetari qui: di- 
uersa genera piscium uendunt 
Bulum bucolium pastoris 
Burgos castra 
Burrum rufum 
Bustantes sepellientibus 
Busticeta id est sepultura in agro 


50 


55 


1. bibitor abede || 2. duo b | 3. bicellium de || 4. ratione ὁ | 6. Bisuleum 


bde | 8. Bili de | inuidia ira de | 12. Bipedalis abede | pedum abede | 16. Bi- 
suleis bde || 18. proficisci de | 19. iter abede || 20. Blanditie b. Blandiciae 
de | 22. adulator abede || 23. Blasphemiae abe | 29. uolat abc || 31. crepitus de 
35. Botryones ade | latices abede || 36. felixque abcde | felix abede || 38. Bra- 
uium abede || 40. Bruma de | 41. Brustum acd || 42. sensu de || 45, Bucula abe || 
48, Bucinaria abede | 49. rustici acde || 56. sepelientes bede || 


1 


5 


[Iz 


σι 


20 


2 


Or 


GLOSSAE 


Bustum sepulchrum succensum 

Bustum ubi cadauera hominum 
conuoruntur 

Butum inbutum ab inbuendo 

Buturum genus bubulum 

Byrsa corium 


Caballarius alaris 

Caballus eabo aequus 

Cabillare non simpliciter ridere 

Cabillat fiete habet 

Cabillator mandrator calumniator 

Cabillator calumniam facit uel con- 
uitionem iocat 

Cabillum iocum uel risum 

Cabo caballus sonipes equus 

Cabulum manubrium gladii 

Cacerrat cracat 

Cacinnus ioeus ridieulum lusus uel 
nimium risus 

Cacula seruus militis 

Cacumen uertix uel eaput montis 

Cadauera corpora 

Cadentia occidentia 

Cadit ruit decedit uel lauitur 

Caducis inanibus deiectis 

Caducus uecors daemoniacus luna- 
ticus 

Caeleps uir sine uxore continens 
se uel conuersus 

Caecitas obtunsio excatio 


1) ante c erasa, est p || 


ABAVVS 315 


Caeles caeli noti 

Caelites caeliculae 

Caeliculum caelo manentes 

Caelites caelestem uitam agentes 68" 
Caelus polus sphera 30 
Calamitas infelicitas miseria 
Calax adolatur parasitus 
Calcaneo tenus usque ad caleaneum 
Calces caleanei 

Calee fine 

Calcul lapides 

Caleiat caleem dueit 

Calix poculum !) 

Caligo nebula 

Caligat caligmem facit 40 
Calleat nouerit uel astute sciat 
Calleo noui uel intellego scio 
Callet astute nouit 

Callidus durus malitiosus uersutus 
Callidus uafer astutus subtilis 
Calones cellae militum 

Calor apricitas uel tepor 

Calpes galeae militum 

Calta genus floris 

Caltulum ubi mortui conferuntur 5 
Calumnia falsa accusatio 


e 
σι 


i 
ou 


Calumniatur rabula rapidus 
Camasus amfimallus 

Camene musae 

Campsat flectit 55 
Cana sancta uel relegiosa 

Cancer nacam 


2. conburuntur de || 4. Butyrum de || 7. equus abede || 8.redire abe || 9. fate ac 


10. mandator (or ex ur a) abc || 11. conuintio non ac | 14. Capulum 6 || 15. Cra- 
cerat e. Caccerrat a et ex corr. b. Caccerat 6. Cacerat d | 16. Cacinus ac | nimius 
abede | 18. uertex b || 20. sequitur in ac: Caedar tenebrae (taenebrae a) | 
21. decidit bde | labitur abede || 22. delectis ab. delictis e | 25. excaecatio 
abede | 26. caelo abede | 27. caelicolae de | 30. Caelum de | polum de | sphera 
polus abe | 32. adulator de. adolator b || 50. Caleulum de || 52. Calumniator 
abed | rabula rabulus ac | 56. religiosa bde | 57. naca abcd || 


316 


Coneidit battuit cancellat 
Cancris cancelli 
Candes uasa fictilia 
Candiscit mitescit 
5 Candet splendet mieat 
Candida pulchra saneta uel petitio 
consolata 
Candius uestis regia 
Cannetum harundinetum 
Cannier leno 
10 Canit dicit cantat psallit per car- 
men refert 
Canna harundo sagitta 
Cannar senex 
Cantat eanit dieit praedieit futura 
Canticum laudem 
15 Cantus bona cantilena 
Capax continens se uel conuersus 
uel qui cito aliquid memoriae 
capit 
Cape aecipe 
Capedo inter perietem spatium 
Capescere adpraehendere uel accu- 
sare 
20 Capessendo capiendo tenendo 
Capersit tenet capit 
Capilli pili 
Capillacis eapillis porrectis 
Capite absoluto capitis periculo 
liberatur 
35 Capite census coronam qui in ea- 
pite gerit 


GLOSSAE ABAVVS 


Capite cefalus 

Caplosus inlisos 

Caprioli botriones latices sunt 

Captare adpraehendere 30 

Capriolus caprifera 

Captura detentio 

Capulus spathae manubrium 

Caram fidelem 

Careeri metallum ergastulum cu- 35 
stodia 

Carere exsolui liberari 

Carebant id est satiebantur 


Carena nauis 69* 
Cariosissimum uetustissimum 
Caritas dilectio 40 


Carinentes inludentes 

Carmen quod poeta conponit 

Carminat ingit 

Carmina responsa 

Carnificia macellum 45 

Carpentum cirrum 

Cassator castrator 

Cassabundus uacillans uel sua- 
bilis 

Casses arenearum telae uel retiae 
militum 

Cassiculum retiaculum 50 

Cassum inanem uacuum uel pec- 
catum | 

Castratio herma 

Castellum. uieum 


Caterba multitudo hominum 


Capite census taxatio possessio- Catricula fugus 55 
num Catinus lanx lancula 

2. cancellis bde | 4. Candescit abede | nitescit de || 6. consulata aede || 
9. Canier ab cde | 12. Canner ae | 16. memoriam abe || 18. parietem abede || 
19. Capessere abede | 21. Capessit abede || 22. om. ac || 24. liberatus abed | 
28. inlisus ab cde || 29. botryones ac | sunt om. abede || 35. Carcer abede || 
31. saciabantur b | 38. Carina abede || 39. Careosissimum abede || 46. carrum de || 
4T. Cassatur de. Carsatur abe | castratur abede || 48. uel instabilis de || 
49. aranearum abede | retia b. retitia a || 50. Casiculum abe || 54. Caterua 


abcde| δῦ fucus acde | 


10 


20 


25 


GLOSSAE ABAVVS 


Caudites arborum radices 

Caudix rubor radix 

Cauerna latebra 

Caula cancellum ante iudicem uel 
ingressus 

Caulae ubi sunt aduocati 

Cauli coliculi 

Caulae ouium corter uel recepta- 
cula 

Cauma aestus aequor 

Caupones tabernarii uel qui uinum 
uendunt 

Causarius latis amatur 

Causidicus aduocatus 

Cautes saxa ingentia scopola 

Cautibus scopolis 

Cautuminiae citanae 

Caueo ueto 

Cecidit declinauit ruit uel occubuit 

Cecinit praedixit 

Celata teretia sculpta 

Celat belat operit 

Celeberrimus frequentismus 

Celer uelox 

Celeberrimus obtatissimus uel no- 
minatissimus 

CCelebrat consummat epulatur> 

Celeriter uelociter continuo statim 
mox 

Celerius uelocius citius 

Caelarium penum 


1) as ex us corr | 


21d 


altus aeminens 
erectus 


Cementum mendatium cogitatum 


Celsus excelsus 


Caementum minorum lapidum con- 


gregatio 

Cenaculum superiora 

Censeor statuo iubeo deseribor 
iudico 


Censorius ex censura qui censum 
funetus est 

Censura uigor seueritas maior 

Censures iudices 

Centyrio manipularius 

Census iussus 

Census diuitiae censi autem dicun- 
tur quorum patrimonia publicae 
adnotata sunt uel scripta uel 
aestimatio 

Ceratas tabulas!) ubi seribitur 

Ceres fruges frumentum uel dea 
frumentum 

Ceremoniae obseruationes sacrorum 

Ceremonium sacrum deorum rele- 
giosum 

Cernit uidit prospicit 

Cerniculi catamites secrementorium 

Cernuus in caput ruens 

Certam fidelem stabilem caram 

Certamen agnomen conflictum con- 
tentionem 

Certe profecto 


1. Caudices de | 2. robur d. rubur abe | 3. Cauorna ac || 7. cortes ac 


curtes bde | 8. aequor aestus abcde || 9. uel quod abe | 10. litis bde | amator 


abede | 12. sexa ac | scopula abcde || 13. scopulis abed || 14. Cautumniae de 
18. sculpta om. abe | 19. uelat bde || 20. frequentissimus abe | 22. optinatis- 


simus aC. 


opinatissimus b | 26. Cellarium abde || 28. mendacium ce | 31. de- 


scribo de || 32. Censurius abc | fundus ac | 34. Censores de || 35. Centurio abe 

37. deuitiae ac | aestimata de | 38. Caeretas abe | tabula subscribitur abe | 
39. frumenti ex frumentum b. frumenti de || 40. Caerimoniae abe || 41. Caeri- 
monium abe | religiosum abde | 42. uidet abede || 43. recrementorium abed | 


46. agonem de | contentiosi ac || 


30 


40 
69" 


45 


91 


Certum ratum firmum 
Certus sum persuassus sum per- 


Ceroleo marino colore 
Cerulus niger cum splendore uiri- 


5 Cespes glebe aratores rustici 


Ce 


Cetari qui salsamenta uendunt 
Ceterum nam quomodo 
Ceu ueluti uel quasi 
i0 Chaos confusio omnium rerum 
Charypdes summersio terrae uel 
peecatorum uorago uel mare 


Chasma hiatus terrae dum rumpi- 


(Charisma donum donatiuum» 


8 


suasum habeo 


dis glaucus 


sum lutum 


uerticosum 


tur 


Chelis eythara 


15 Cyrographum propria scriptura 


Cycinus ollo 


Cycur placidum mansuetum 

Cyeurare masuefaceret 

Cyere bellum inire uel uocare 
20 Cyerentur uocarentur 

Cyeri moberi uocari 


Cyet mobet uocat 
Cylex pirata 


Cinctus cingulum balteum 


25 Cingit balteat 
Cingulum zona 
Cinnes cinni 


1: 
Τὰ 
19. 


1) secunda ὁ s. v. || 


GLOSSAE ABAVVS 


Chincthia!) foeba luna 

Cireat cireumuenit 

Circa. iuxta 80 

Circissarius cormatibus partibus 

Circissorum circentium 

Circiter plus minus uel prope 

Circulator qui famam portat uel 
circuit 

Circulatur cireat cireumit 35 

<Cireulus circus» 

Circumeat conlustat 

Cireumlucet cireumfulgit 

Circummittentes obligantes 

Cireumseripsit circumuenit uel de- 40 
cepit 

Cyrrum carpentum 

Cistas corbes grandes 

Citate cursim 

Citatio uocatio 

Citane cautumniae 45 

Citerior qui extra est 

Citerius ulterius 

Cythara dielis 

Citimum citra omnium 

Citius maturius 50 

Cito propediem 

Citra extra ultra 


. Citus festinans properans 


Ciues romani quirites 

Ciuicat ciuem facit 55 
Cinita frequentia 

Ciuitas urbs oppidum 


2. persuasus abede | 3. Ceruleo abede || 4. Ceruleus de || 5. aratoris abede || 
Charybdes abe. Charybdis de | 15. Chyrographum d || 16. Cicinus abede || 
Cieur ab ede | 18. Cicurare ab ed | mansuefacere abc. mansuete facere de || 
Ciere abcde | 20. Cierentur abc | 21. Cieri moueri abede | 22. Ciet abcde | 
mouet abcde | 23. Cilex abcde | pirata ab || 28. Cinthia de || 34. quia b || 
37. conlustrat abede || 38. circumfulget bde || 39. oblegantes bde || 41. Cirrum 
abede || 45. Citinae abe. Citenae de || 48. chelis abede || 56. Ciuitas b | 


GLOSSAE ABAVVS 


Clades calamitas pestilentia 
Clam occultae furtim absconse uel 
latenter 
Clamitat sepius clamat 
Clammum clarissimum 
5 Claneulum occultissimae 
Clanculum duuium amuiguum 
τοῦ Clandistina latenti uel satis occulta 
Clandire claudicare 
Clangit chngit cludit 
10 Clangor inrationabilium rerum 
Classiga quae sonat in tubis uel 
in nauibus prouocationem ca- 
nentes 
Classicus sonus tubae 
Clauda debilis 
Claudicat clandit 
15 Claudit obserrat 
Clustrum repagulum 
Clausula conclusio 
Clemens pius iustus humanus 
Clementer pie iuste 
20 Cletellae cretellae 
 Clibora inclinata 
Cliens domesticus uel susceptus 
Clentela officium clientis 
Clingit cludit 
25 Cliuanarii quasi tunicae ferri 
Clepeum ubi imagines proponuntur 
Clypeum scutum 
Coarcerbat collegit congregat 
Coaculum a cogendo et colligendo 
30 Coaeti prouocati inritati 


319 


Coaeuum coetaneum eiusdem eta- 
tis 

Coalescit concrescit uel conclutinat 

Coalitus simul nutritus 

Coarguere compescere 

Coartor constringor eoniungor — 35 

Coat inclinat se uel insidiat 

Coccineum sanguineum 

Cocio arrillator 

Coemptio commertium 

Coeant conueniant 40 

Coenoduxus qui famam captatur 
uane gloriae cupidus 

Coepit aemitauit initiauit 

Coepit inchoauit incepit uel coorta 
est 

Choercendas refrenandas 

Choercet retinet uel ponit 45 

Coetus congregatio hominum uel 
bella marina 

Cofinus squalum 

Cogit adicit 

Cognitus qui posterior notus est 

Cogitat molitur uel parat 50 

Cogitatio commentum 

Cogitationes repetit uolutat 

Cognatus affinis proximus con- 
iunctus 

Cognitio diuersatio uel quod iam 
palam est 

Cogniciuneula brebis cognitio 5 


σι 


Cognitum allatum conpertum uel 
coniunctum 


6. dubium ambiguum abcde || 7. Clandestina abcde | latentia uel uelata uel 
de. latentiu belata uel ac || 11. Classica de | cantantes abe || 15. obseruat aede | 
16. Claustrum ab cde | 21. Cliuosa de| 26. Clypeum ac. Clupeum bde 28. Coaceruat 
abede | colligit abede || 32. conglutinat aed || 38. Coctio de | arillator abed || 
39. commercium ae || 41. Coenodoxus aede | que ae | captat d post corr. captura c. 
captatura ab | uana ac || 43. incipit be | cohorta ade | 44. Cohercendas abcde || 
45. Cohercet abede | punit abcde | 46. Cohetus ae | belua abe || 48. adigit 
abede || 49. quod abe || 54. inaptalam ae || 55. Cognitiuncula abede | breuis abede || 


σι 


ς 


10 


14 


τοῦ 


20 


90 


920 GLOSSAE ABAVVS 


Cognoseitur dinoscitur Comessatio luxoria uel coneuuia 
Cognoui conperi meretricorum 

Conferui resciui Cometiae dieuntur tempora bono- 
Choercit corrigit castigat rum quando dant honores sed 
Coherens coniunctus ubi militis sunt 

Coheret coniungitur Commicum subtilem conpositum 
Cohibiles conducibilis Commicus qui comediam seripsit 35 
Cohibet conpescit continet Comis hilaris bonus compositus 
Coiciunt iactant citant subtilis 

Coinquinatio contagium Comis particeps uel conueniens 
Coit miscitur congelascit Commissatio bonitas innocentia 
Coit conuenit uel ambulat Comites socil 

Coitio genitura Comitium locus ubi dant honores 40 
Coitus mares ex femina Commeat simul sempergit 

Colax parasitus adolatur Commeatus conuentus nauium 
Colitur dominus fundi Commenta fraudes 

Colina quoquina Commentarium expositum adin- 
Collega socius uentum tractatum 

Collegium societas Commentatus mentitus 45 
Collegarium collatio uel coniunctio Commentitius adinuentas 

Colligare obnectere Commentitius liber 

Colis uia in siluis uel semita Commentum quod fixit mendatium 

trita Commentus cogitatio 

Colligere congregare Comminando intemptando 50 
Colomes saluos Comminiscit simulat uel fingit 
$ Colonus agricola Comminuit conpraegit 

Coloratum tinctum focatum Committit confidit 

Colum liquatarium Commodius remissius 

Colos color Commodum habile aptum utile — 55 
Comanipularius conscius eollega Commouet inquietat 

Comat frondet Communicat participat 

Coma capilla Commutiscit reticet contitiseit 


> 


2. 3. unam. glossam habent abede | 4. Cohercit abe. Cohercet de | 7. Co- 
hibilis «ede | 14. maris abcde || 15. adulator abede || 16. Colitor de | 17. co- 
quina b | 19. 20. wnam gloss. exhibent abcde | collegarum abede | 22. Callis e | 
24. Columes b | 25. agricula ac || 27. Collum ae || 31. capilli ὃ || 32. luxuria b | 
coneubia bde || 33. Comitiae de | dantur d | sed om. de | milites abede || 34. Co- 
micum abe | 35. Comicus abe || 38. Comissatio abc. Comitatio d || 40. dantuz de || 
41. se pergit, abede || 46. Commentaticias de || 47. Commenticius ad || 48. menda- 
cium be || 51. simulatum fingit ac || 52. confregit abede | 58. Commutescit abcde | 
conticescit b. conticiscit aede || 


GLOSSAE ABAVVS 921 


Compertum inuentum Coneinis suptilis 
Compescere eoarguere continere — Coneinnat conplectit 
Compilat spoliat Concinnat subtiliter componit 30 
Compilauit furatus est uel sub- Coneisum laceratum 
traxit Concitatur inritator inpulator 
5 Competitum uicinitas Conclaue locus clusus uel monitus 
Complodere repercutere uel domus quae multis conclu- 
Componula tauerna ditur cellis 
Compositum subtile commicum or- Conclusio clausula 
natum Concoepit conpraehendit 35 
Compositum subtile commicum or- Concordes coniuncti 
natum Concutit commouit 
19 Comptus compositus ornatus Concrepat resonat 
Comulat auget Conerescit coalescit 
Comolatum auctum et superposi- Concretum conglutinatum conglo- 4» 
tum batum mixtum 
Comulatur largus benificus Conculeat commuleat conturbat 
Comolus plenitudo Concuuia a cuuare siue dormi re- 
15 Cognationes familias tribus dicta 
Conatur Coneuuium pelicatus 
Conbellitur mouet Conerucifixus confixus 
Conbulsus simul ebulsus uel per- Conditura inpensa 45 
cussus Condensa nemorosum spissum 
Concentus simul se colligentes Condit struit fabricat moenit in- 
20 Concertat contendit confligit ' colit uel constitit 
Concinat resonat Condit funerat sepellit humat 
Concinit simul concinit Conexe coniunctae 
7i" Concitat incitat inritat Confectus finitus uel uulneratus 80 
Commouet inquietat Conferentia collatio 
?5 Concitus festinans Conferratus consociatus 
Conciuit simul cecidit ruinam fecit Confertum congruum conpertum 
uel diserepit collectum 
Concilium caenubulium Confertus condensus conglobatus 


3. Compiliat ac || 5. Compitum abede || 6. repercuteret ac || 7. taberna abede || 
8. comicum abde | 9. om. abcde | 12. Comulatum abcde | 13. Comulatus abede | 
beneficus bede || 14. Comulus abede | 15. Conationes ae | 17. Conuellitur abcde || 
18. Conuulsus abede | euulsus abede || 21. Concinnat ac || 22. simul canit abede || 
23. 94. unam gl. exhibent abcde || 27. coenobolium de. coencibulium «c. conci- 
bulium ὃ | 28. Concinnus de | 32. Concitator abed | 33. clausus abc | munitus 
abde | domum abe || 40. congluttinatum a || 41. comuleat a, cumulat b || 42. Con- 
uiua abe | acubare ade | dicita ac || 43. Concubium de. Concuuiuium ae || 
46. Condensum abede || 47. constituit de || 48. sepelit bde || 49. Connexe abe || 

Corp. gloss. lat. tom. IV, 21 


10 


i= 
σι 


τῷ 
e 


11" 


322 GLOSSAE ABAVVS 


a= 


Conferui cognoui conperi Conita coniunctura 30 
Confestim exim statim extemplo Congectura argumentura compago 
mox copula suspitio iudicium simi- 
Confida duuitatur litudo uel aestimatio 
Confidens ineumbens committens Coniectus impulsus uel im uinculis 
Confinis finitimus missus 
Confirmat roborat adserit dicit de- Conierat coniurat 
cernit Conisus plus conatus 
Confixus satis praesumens Conitur ualde conatur 35 
Confitetur fatetur Coniugium matrimonium 
Conflatim copolatim contexte Coniuneti concordes 
Conflitum certamen agonem Coniunctio conuinatio conpago 
Confligit concerat agonem ponit conexio 
Conflixerunt concertati sunt Coniunetum propinquum conti- 
Confraglat inflammat guum sutum 
Confutati coniuneti finitimi Coniungor constringor 40 
5 Congelascit coit miscitur Coniurat conierat 
Congentio congregatio Conlapsa deiecta 
Congerat acerbat congregat Conlatio conferentia 
Congessit collegit Conlegit simul legit 
Congestio strues Conlibium crematum 45 
Conglobatum concretum Conlibium genus est certae pae 
Conglutinatum mixtum cuniae 
Congregatio multitudo agmen con- Conlidit ehdit confrangit 
gentio Conlisit') confregit elisit 
Congregauit congessit adgessit Conliuescit placet 
Congressio iunctus Conliuuit placuit 50 
? Congruens conueniens aptum Conlustrat circumeat 
Congruit expedit uel conuenit Conminiscitur recordatur 
decet Conminus simul in se prope uel 
Congruum habile aptum proximus 
Conibuli concordes coniuncti Conmissura iunctura conpago 
Conicere aestimare Conmixtum conglobatum 55 


1) li s. v. ser. || 

2. exemplo ac | 3. dubitator abede || 1. Confisus abede || 9. copulatim 
abede | 10. Conflictum abede || 11. concertat abede || 17. aceruat de || 30. Conicita 
abede | coniectura abed || 31. Coniectura abede | suspicio bde || 33. Con- 
gerat e| 34. Comnisus ἢ. Comissus a. Commissus c || 35. Conititur de || 38. con- 
binatio de | 39. continuum de | 41. congerat e || 45. Conlibum abede | 49. Con- 
libescit de || 50. Conlibuit abede || 


GLOSSAE ABAVVS 


Conmuleat conculeat 
Connectit conligat 
Conixi conantes 
Conor enitor 
5 Conpagines coniuncturae 
Conpago copula coniunctio 
Conpartem participem 
Conpensatio dispensatio 
Conperendinat differt in alium diem 
19 Conperit conferuit cognouit uel scit 
rescit 
Conpetitor amicus 
Conpingunt coniungunt 
Conplectantur concimnant uel sub- 
tiliter conponunt uel inrident 
Conpleetit concinnat 
15 Conpraehendit concoepit 
Conpraessi correpti uel tractire 
Conprimit uicit uel adumbrat 
Consanguinei contribuli 
Consciscunt coniungunt consociant 
20 Conscissus frustratus 
Conscius collega 
Conscedit disrumpit 
Consecrat dedicat conficit iubet 
Consecrauit iussit confixit 
25 Consecutus perfunctus fruitus 
Consentaneum aptum conueniens 
Consentaneus consors 
Consentit adnuit 
Consequitur potitur fruitur 
30 Conserere conferre interponere 
Considerat percenset aestimat 
Consideratio aestimatio opinatio 


323 


Consilium quaerit consulat 

Consistit praeponit incolit 

Consisti eondensati constipati 35 

Consobrini qui ex duobus sororibus 
generantur 

Consolabatur solacium. dabat 

Consolando solando 

Consolat consilium quaerit 

Consoleat prouideat 40 

Consolaria ipsa centuria tam quando 
fiunt milites consules 

Consolidat confirmat 

Consors consentaneus 

Conponsores alterutrum fide di- 
centes 

Conspicantur intendunt 45 

Consociant coniungunt 

Conspiguus aeminens altus 

Constans maturus 

Constantius audentius 

Consternatus uictus uel metu pro- 50 
peratus percussus exanimis 

Constet liqueat 

Constipati condensi 

Constitit extitit. moratur 

Constituere praeponere 

Constitutus substitutus 

Constringere artire coniungere 

Construet fabricat 

Constructum conpactum 

Consuere cusire 

Conponsores alterutrum fide di- 60 
centes 

Consuescit adsuescit 


σι 
σι 


3. Connixi ac | 11. Conpertitor abc || 12. conuincunt 5 || 18. concinant ace || 
15. concepit ed || 16. retracti abcde | 17. adumbrauit abcde || 22. Conscidit be | 
23. configit abcde || 24. configit ac || 27. concors de || 30. conferrere acd || - 
33. consolat abcde || 35. Consiti abe | 36. quae abe | duabus de | congre- 
gantur ac || 37. solatium bde | 41. centuriata quando abede || 44. Consponsores 
abede | 41. Conspieuus abede || 50. prostratus abede || 56. artare de || 60. om, 


abcde: cf. gl. 44 | 


91* 


σι 


10 


τῷ 
σι 


924 GLOSSAE 


Consuetio consuetudo 

Consuetudo mos uel consuetio 

Consuistis statuistis 

Consultat imeuleat uel ardentius 
consilium quaerit 

Consulit percontatus est uel cen- 
set suadet 

Consultus peritus copiens in con- 
silio habitus 

Consumpsit ambusit 

Consumptum affectum ambustum 

Consumptum euacuatum exesum 
finitum 

Contactus coinquinatus 

Contagium coinquinatio morbus 

Contaminat profanat polluet co- 
inquinat 

Contectum obscurum 

Contemplati contuiti 

Contemplatio intentus 

Contemptum profanatum 

Contendit concertat 

Contentio altercatio uel disceptatio 

Contentus patiens 

Contexte conflatim copolatim 

Conticuit tacuit 

Contigit euenit 

Contiguum coniunctum uel pro- 
pinquum 

Continentia conuersatio 

Continens capax 

Continue adsiduae iugiter 

Continui inhibui 

Continuis iugis 


ABAVVS 


Continuo illico 

Continuarius qui adloquitur populo 30 

Contionatores errores 

Concionatur congreditur dum in 
conuento loquitur uel contestatur 

Contio conuentio populi uel con- 72" 
uersatus 

Conturpet stupet 

Contra aduersus 

Contraria aduersa 

Contrarium aduersum leuum si- 
nistrum 

Contractus commertium 

Contradicit contendit amnuit 

Contra fas eontra ius diuinum 

Contra foedus contra pactum 

Contrahere colligere 

Contra nefas contra scelus 

Contra positus obnisus 

Contrarius aduersarius 

Contraxit colligit 

Contribuli consanguinei 

Contuiti contemplati 

Contumatia grauis superbia 

Contumax superbus contempnens 50 

Contumelia iniuria uel graue con- 


35 


40 


45 


uitium 
Contundit frangit inprimit quas- 
sat uexat 
Contunsio famis farucae 
Conubium coniugium matrimo- 
nium 
Conueniens aptum congruum 
Conuenio coeo 


5. Consuluit de | percunctatus b. perconatus e || 6. eupiens d || 8. effectum c | 
ambitum e | 10. quoinquinatus ὦ | 18. disceptio ae | 20. Contextum conflatum 


copulatum de | copulatim abe || 29. ilico 


bde | 30. Contionarius abede | 31. Con- 


tionares ae | 32. Contionatur acde. Concionator b | conuentu bd. conuentum e | 
34. Contorpet abede || 38. conmercium acd || 39. annuit b. abnuit de || 46. colle- 


git abede || 49. Contumacia ede || 50. 


famax b | fraucae abede | 


contemnens abede || 53. famix aede. 


¥ 


5 Conuersus continens 


Q2 
bo 
σι 


GLOSSAE ABAVVS 


Conuenire capitis metus Copulo coniungo 
Conuentus frequentia Coram praesentibus palam 
Conuentus nauium commeatus Coraula iocularius 
Conuersatio continentia Corium byrsa 


Corniees aues lasciuiae iocosae 

Conuexo incorbato depraesso con- Cornupeta cornu appetens 
cabo Corona serta 

Conuexo litore rotundo Coronatur redimitur 

Conuitia clamores exprobationes Corpus natura uel cadauer 


Conuitiator uociferator Correpti conpraessi 


10 Conuitiosus proterbus inpudens ^ Corrigit increpat uel munit 


guit Corrumpit deuirginat 
Conuicti confutati coniuncti Corrupta infecta fracta dissolata 
Conus erista iuba crepitaculum Corruptela corruptio 
Conum summa pars galliae Corruptum adulteratum uitiatum 
15 Conuocari locari Corruscatio!) librat hiems 
Conuocatus contio conuentus (Cottidianis efemeris» 
Cooperit amietat tegit Cotula coxa 
Coopertorium teges amictum Cacrat cacerrat 
Cooritur simul nascitur Cragentes graciles 
20 Coors castra militum uel nume- Crapula ebrietas nausia uel esca 
rus Cras postero hodie 
Coors multitudo rusticorum Crassus pinguis 
Copia habundantia faeultas Crateras uasa uinaria 
Copia exuberantia utilitas Creagras tridentes 
Copiosus locuples Crebras spissas plurimas frequen- ὅ 
25 Coppedinarius uoluptarius tissi 
Copula coniunctio Crebro frequenter plerumque 
Copulatim contexte conflatim Creat ordinat statuit uel generat 


Conuincit redarguit arguit coar- Corripit erudit 


Copulentus pinguis Creatus regeneratus partus enixus 


1) prior r s. v. ser. | 


6. incuruato abede | concauo abcde || 7. rotundum de || 8. exprobrationes 
abede | 9. Conuitiatur aede. Conuiciatur b | uociferatur ab cde || 10. Conui- 
ciosus b | proteruus abede || 14. galeae abed. gale e | 20. Cohors de | castra 
uel numerus militum abcde || 21. Cohors de | rusticorium ac || 22. abundantia 
abed | 25. Copedinarius e | uoluptuarius abde || 31. iocularis de || 34. Cornu- 
petae «e | corno b | 41. Corrupit d.| deuirginauit de | 42. Corrumpta ae | dis- 
soluta abe | 44. adulterum abe | Corruptus adulteratus uitiatus de | 45. uibrat 
abe. uibrans de | 46. Cotidianis b de | 48. Cracat bde. Craca ac | 55. frequen- 
tissimas abcde | 58. generatus bede || 


40 


487 


F 


ς 


e 


1 


σι 


o 


οι 


o 


326 


Credor opinor 

Crematum collibum 

Cremat exuit 

Crepalum maredus madidus 

Crepere spiscare uel aspere 

Crepidinem summitatem 

Crepido rima 

Crepidus saxa constructa 

Crepusculum tempus inter finem 
noctis et imitium diei antiqui 
enim dubium uocabant inde ex 
ipsum tempus crepusculum dixe- 
runt m quo dubitatur utrum dies 
sib adhuc an nox 

Crepusculum principium aurore uel 
iuitium noctis uel mane 

Crescere cogit torgit 

Crescit adoliscit glescit 

Crescit pinguescit incrementat 

Cretellae cletellae 

Crimen cupla noxa abiectum 

Criminosus dolosus fallax 

Criminator detractator 

Creuit uidit 

Cristutus honestus decens 

Cruentus sanguilentus 

Crumma sacculum scorteum 

Cruminat ruminat 

Crura tibias 

Crux patibulum 


1) prior r s. v. scr. || 


3. exurit de | 4. Crepalium ac. 


GLOSSAE ABAVVS 


Copio masculus 25 

Cucumi cucumeres 

Crypta cuneus turba hominum 

Cudit fabrieat elimat excutit 

Cuiuspiam alicuius uel cuiuscum- 
que 

Culei uiriles testiculi uerecunda 80 

Culeum folle bubulum in quo par- 
ricidiae’) mittuntur 

Culmen summitas altitudo 
columnae dicuntur 

Culmum arista 

Culna latrina secessum 

Culpa erimen noxa 

Culpauit questus est 

Cultus ornamenta 

Cumba nauis non grandis 

Cumulus acerbus 


unde 


35 


Cunabulis insignis infantiae 40 

Cunae stratum infantum 

;unctatur duuitat aesitat trepidat 
tardat moratur 

Cuneus densus populus uel turba 
hominum uel cripta cumba 

Cuppedo cupiditas 

Cupidus auarus uel desidens 

Cupit adamat 


45 


Cuppediosus superbus 
Curari sanari mederi 
Curat parat 


Crepalus de | 5. spissare abcde || 9. enim 


creperum dubium abde | ipso tempore de | post nox sequitur NYICOOGG)COPEPOC 
(ubi AY b) in ab | 11. turgit abde || 12. adolescit abde || 13. pinguiscet a || 
14. cretellae a | 15. culpa abde | obiectum abde || 16. Criminosum dolosum b || 
17. detractor de || 19. Cristatus b || 20. sanguinolentus b | 25. Cubio abde | 
musculus ab | 30. uirilis de | uerenda bde. uerunda a | 31. Culleum de | parri- 
cidae bde | 32. unde et de | dicunt a || 34. secessuco ab || 37. ornamentum abde || 
39. aceruus bde| 42. dubitat de | haesitat abde || 44. Cupido de || 45. desiderans 
qbde || 41. Cupediosus a | 48. mediri a | 49. apparat abde || 


GLOSSAE ABAVVS 


Curbum flexum 
Curcilla oppilago 
Curia ubi ordo consilium init 
Curio qui prenuntiat populo 
5 Curriculum uiridem glaucum 
73" Curruli sella a curru quia et qui 
de eurro!) currules dicuntur 
Carustus magnus 
Cusire consuere 
Cuspis spiculum summa pars astae 
10 Cyrites romani 
Custodit serbat 


Dabo tribuam dicabo 
Daemon larba 
Damma capra agrestis 

15 Damnatieius dedicitius 

Damnum iactura detrimentum dis- 
pendium 

Damnum patitur multatur 

Danus fenerator uel feneratio 

Dapes esca uel diuitiae 

Dapsilis largus profusus 

Dapsilis ab opibus qui satis ero- 
gat escas 

Dat tribuit persoluit sacrificat 

Dauci pastinaculi 

Dat uenum uendit 

Daticius latinum non est sed de- 
dieitius id est si barbar tradat 
se romanis dedicitius dicitur 


2 


e 


2 


e 


1) curro ex curru corr. m. 1 || 


327 


Dealbare decaleare opus tectorium 

Deambolatorium peribulum 

Decalco dealbo decaligo 

Debaccatur peruacatur 

Debilis caducus uaecors uel clauda 30 

Decaleare dealbare 

Decedit ruit cadit uel decumuit 

Decens pulcher formunsus gratus 

Decernit definit ordinat statuit 

Decidit concidit battuit 

Decidium qui cito decidit 

Decipit seducit fallit. cireumuenit 

Declinat euitat obtundit 

Decliuia ineurba 

Decliuis inclinatus locus 40 

Decollat decapitat 

Decor decentia 

Decrepitus ualde senix 

Decretum pactum iudicium ordi- 
natum 

Decretum rectius ordinatum uel 45 
statutum 

Decreuit ordinauit statuit 

Deculate decurbate 

Decumuit infirmauit decedit 

Decurbate deculate 

Decurio buleuta 50 

Dedecus uitium macula nota 

Dedecus turpe inhonestum 

Dedicat consecrat perfecit 

Dedicatum deuocatum sacrosanc- 
tum ᾿ 


co 
οι 


1. Curuum abde | 6. curru de || 9. hastae de || 10. Quirites 5 | 11. seruat abde || 


13. larua bde | 15. Damnatitius b | dediticius ade. dedititius D | 18. Damnus de || 
19. egcae ab de || 20. profugus de | 21. ab apibus ab: om. de | quod ὁ | 22. tribuet a | 
25. deditieius d. dedicius b | barbarus b | dediticius d et ex corr. a. deditius b || 
27. Deambulatorium abde | peribolum ab | 29. peruagatur de || 32. Decidit de | 
decumbit abde | 33. formosus abde || 39. incurua bde || 43. senex abde || 45. se- 
quitur in a: Deber mortem pestilentiam. | 47. decuruate ab. 
48. Decumbit αὖ de | infirmatur abde | decidit de | 49. Decuruatae ade. 


curuate b || 53. perficit abde || 


decuruatae de || 
De- 


928 


Dedita opera ualde data 
Dedicationes incaenia 
Dediticius damnaticius 
Deditio traditio spontanea 
5 Deditus subiectus 

Deducit defert 


Deductus delatus deuectus depor- 


tatus 

Defecatum liquidum purum 
Defensio uindicta ultio 

10 Defert deducit deportat 
Defessus fatigatus 
Defecit inhebescit 
Defessio deliquium 
Definit decernit. destinat, determi- 

nat 

15 Deflet Ποὺ plorat 
Decernit seperat 

145 Defretum sapa passum 
Defunetus mortuos 
Definitio statum opoc 

20 Defungitur moritur 
Deget uiuit aget 
Degestio egestio 
Degreditur absistit 
Dehine hine inde 

25 Dehonoratus infimus 
Deicit mactat delet deruit 
Detecta') conlapsa 
Deierat male iurat uel ualde iurat 
Deierent iurent 

80 Dem deinde 
Deinceps postea uel exinde 


1) prior t ex 1 correcta || 


2. encenia b. 


GLOSSAE ABAVVS 


Deinde ex ordine demum uel ab 
hodie 2 

Deinde ex inde item hine 

Deiscere inmergere 

Delapsus inpulsus 35 

Delaneo delacero 

Delatio proditio 

Delator uilicus actor 

Delatus deuectus deductus 

Delectatio iocunditas 40 

Delector gaudeo iocundor 

Delectum electum 

Delegit prouocat elegit 

Delet mactat deruit 

Delibato refloratio 1mmolatio 45 

Delibor immolor 

Delibutus perfusus uel bene unctus 

Delica delirar 

Deliciatur aepulatur 

Deliciosus nutricius 50 

Delictum peccatum 

Delictus depulsus uel berru clatu 
quod dieitur 

Declimat praecerpit 

Deliniti placati 

Delinquit peccat 55 

Deliquium defessio 

Delirat delicat 

Delitiscere diu latere 

Delituit latuit 

Delabrum templum puluinas uel 60 
quidquid in idolum colitur 

Diliuerat cogitat 


ü 


encenia de | 12. Deficit ac || 14. destimat «c || 16. separat 


abede, qui glossam cum antecedente coniungunt | 18. mortuus abe de | 24. deinde 
abc | 25. sequitur in abe: Definitio statum finitum || 27. Deiecta abe || 41. De- 
lecter ac | 43. probat abede | eligit ac || 45. Delibatio ὃ de | 48. Delieat delirat 
abede | 52. uerruclatus d || 53. Delimat abcde || 58. Delitescere de || 60. De- 
lubrum abede | puluinar abede || 61. Deliberat de. Deliuerat abc || 


GLOSSAE ABAVVS 399 


Deluit diruit Descat ós apereat 
Demersit correpsit Desciscat recedat 
Demere tollere Desciscit seperat disiungit uel re- 35 
Demolitur destruit cedit 
5 Demptio seperatio Descit fatescit 
Demum postea demde uel iterum Desecto inciso 
Deniquae ordinatum est Desertum incelebre desolatum 
Denuntiat nuntium fert praedicat Deseuit ab iracundia lenitur 
Densum spissum Deses desidiosus 40 
10 Denuo in futurum in posterum Desideratus necessarius 
rursus Desitiscere neglegenter agere 
Depeculatus depraedatus Desidia neglegentia 
Depegit contempnit aspernatur ^ Desidiosus neglegens uel desidens 44 
Depellunt detrudunt Desiduus ignabus 74" 
Dependere pro alio soluere Designat dat tribuit dicat 
15 Deplere de plenum deducere Desiluit desilut 


Deponit condit reponit collocat ^ Desipit sapere desenitur 
Depopulat uastat praedat spoliat Desistere descedere recedere 


Deportat deuehit Desistere pati non posse cessare 50 
Deportauit elicuit Desistiscere contempnere 
20 Deposcit ualde rogat Despondit ualde promittit 
Depositio obductio uel collogatio Detestitudo destructio 
Deprobatus deornatus Destinata deuota definita 
Depraces genus serpentium Destitutus relictus dissolatus 55 
Depraedatus depeculatus Destrigit detenet 
25 Depraessus deuexus conuexus in- Desuetus inconsuetus 
curbatus Desuper super supernae 
Depromit proferit Desurgit exsurgit 
Depulsus delictus Detectus publicatus 60 
Dereptum praedatum separatum ^ Deterior inferior minor peius 
Derigit rectum facit Determinat definit distinat segre- 
80 Derimit deuidit intercidit separat ^ gat 
Derogat detrahit Deterret absterret 
Deruit eluit Detersit lauit 


1. deruit abcde || 5. separatio abede || 8. praedicit d | 14. Denpendere ac || 
15. de pleno de || 21. collocatio abcde || 22. Deprauatus abede | 23. Depsaces 
de || 25. incuruatus abede || 26. profert de || 30. Dirimit b | diuidit bde || 33. aperiat 
abe | 35. separat abede || 42. Desidescere abcde || 44. desidens uel negligens 
abe || 45. ignauus abed || 46. dicat tribuit abcde | 48. desinit abede || 49. dis- 
cedere abede || 51. Desitiscere «cde || 52. Despondere ac | 54. Destitudo abe || 
ὅδ. desolatus abc || 56. Destringit abcde | detinet abcde || 61. peior de | 62. de- 
stinat bde. destinet ac | 


330 GLOSSAE 


Detestabilis execrabilis maledictus 

Detestatio maledictio abominatio 

Detestatus abominatus 

Detestatus execratus 

Detenet distringit 

Detractare recusare uel ualde trac- 
tare 

Detractat contempnit derogat 

Detractio blasphemia uel reprae- 


σι 


hensio 
Detrahit derogat abdicat deducit 
Detrahit abdicat uel male exesti- 
mat 
Detribuit adtribuit 
Detrimentum damnum dispendium 
Detruit repelht uel excludit 
Detrusus inmissus inpulsus inclusus 


1 


oO 


1 


σι 


Deuectum adportatum deductum 
Deuehit deportat 
Deuenit aduenit 
Deuertens consentiens uel auertens 
Deuerticulum in altera uia deflexio 
90 Deuertor peruertor 

Deuexum depraessum 

Deuirginat corrumpit 

Deuitat spernit 

Deuium absquae uiam 
25 Deuncem decim untias 
Deuocatum dedicatum 
Deuotat maledicit 
Deuolatores ambrones 
Deuota destinata determinata 


ABAVVS 


Diadema uitta capitis 30 

Dialogus dispotatio uel liber dis- 
potationis 

Dialus liber 

Diathecae testamentum 

Dianaria cottidianaria salaria 

Dicio potestas 

Dicabo dabo tribuam 

Dicatas brebis et acuta dictio ad 
hominum risus 

Dicat designat dedicat conseruat 
uel dat 

Dicatio consecratio 

Dicendum fandum 40 

Dicit adserit ait 

Dictatorius ex dictatore 

Dictatum edictum 

Dictatura honorem super conso- 
latum 

Dictitat frequenter dictat 

Dicto audiens cito audiens 

Dicto parens praecepto audiens 

Dieto parens praecepto oboediens 

Diditum diuulgatum percrebatum 

Deducere distrahere 

Ditatim diuisum 

Diennium biennium 

Dies festi liberalia 

Diffamator publicator detegitur 

Differentia distantia diuersa 

Difficile rarum arduum 

Difficulte tarde 


50 


55 


3. om. abcde || 5. Detinet abcde | distrinxit ac | 8. Detractatio abede || 


10. existimat de || 13. Detrudit de 
abede | 22. Deuirginem ac || 23. espernit 
abe | 


depellit de | 17. Denit abe || 20. reuertor 


ac || 24. uia ac | 25. decem abe | uncias 


30. Die adema ae | 31. disputatio abcde | disputationis abcde || 33. testa- 


menta abede || 34. Diaria a ex corr. et bede | sequitur in ac: Dimon silentium || 
87. Dicacitas ab ede | breuis abcde | hominem ac | risum abede || 38. con- 
secrat de || 44. Dictaturia ac | consulatum d | sequitur in ac: Dibon fluens || 
47. om. abede | 49. pererebratum abed || 50. Diducere abede || 51. Didatim abde || 
diuisim «bede | 54. Diffamatur b | publicatur abe || 


GLOSSAE ABAVVS 391 


Diffidentia distantia differentia Dimus bimus 30 
Diffidere inspicere Dimissus humilis abiectus abho- 
Diffidit disperat minatus 
Diffisus non praesumens Dinuscitur cognoscitur 
τὸν Diffitetur negat Dinumerare diriuere 
6 Diffundit perfundit Dinumerat dihgenter numerat 
Diffusis apertis extensis Dioutinum diurnum qui diu ali 35 
Diffusus dispersus quid operatur 
Digitabulum digitum Diploidem duplicem 
10 Dignitas fasces auctoritas Diplomum duplicatum 
Dignus meritus Dipsas serpens intollerabilis 
Dignus iudicatur dignus exaesti- Directus rigidus 
matur Diribat adsuo conuertit cursu!) 40 
Dilabor inmemor Diribere dinumerare 
Dilargitur ualde largitur Dingit transmittit mandat 
15 Dilargus multum donans Dirimit diregit diuidit separat 
Dilatare amplificare Diripiebat uastabat 
Diligentius impense enixe Diriuatorium locus contuberni = 45 
Dilubrum templi locus ubi est si- Diruit deicit 
mulacrum Dirunt conbellunt 
Dilucide aperte Dirus crudelis terribilis pessimus 
20 Dilucidum limpidum perlucidum — Dirutus deiectus 
Diluculo ante mane aluiscente caelo Discedit abscedit recedit 50 
Dilutum gelidum Discernere separare uel iudicare 
Diluuium inundatio Disceptat diffutat diuidit 
Dilui fraus Disceptatio rixa contentio 
25 Diluit creuit uel relaxat uel di- Disceptatur dispotatur 
ligit Disceptus diuisus 55 
Dimensae seperatae Discerniculum ornamentum capitis 
Dimensio largitio distributio Discerpere membra laniare uel la- 
Dimigat pugnat cerare 
Diminuit confregit Discessit recessit ambulauit 


1) prior u pro o correcta || 


3. desperat b || 17. extevectata add. abc | 20. perlucidum limpidum abc de || 
21. albiscente «cd || 26. separate «cde | 28. Dimicat abcde || 30. uimus abe || 
31. abominatus abede | 32. Dinoscitur abede || 33. diribere de. diriuare abe | 
35. Diutinum bde | diuturnum abcde | 38. intolerabilis bde || 40. Diriuat bde. 
Dirriat ac | curso ae || 43. digerit abcde || 45. Diriuitorium de || 47. Diruunt e | 
conuellunt abcde || 52. disfutat de. detfutat ac || 54. Disceptator ab ede | dispu- 
tator b de | 55. Disceptos ac | 57. membra lacerare abede || 


992 GLOSSAE ABAVVS 


Discidium repudium seperatio Dissentit discordat 
Disciplina erudicio doctrina Disserte eliganter eloquenter 
Disciuitum disclusum Dissertus doctus eloquens 
Disclusum diuulsum disciuitum — Dissicae separa diuide 
5 Discolor uarius Dissidet dissentit discordat 35 
Discordantes contreuersiam inter Dissimile dispar disparile 
se habentes Dissiminator diuulgator 
Discordat dissentit dissidet Dissipa disrue disperge 
Discreuit separauit Dissire desuere 
Diserepat dissonat non consentit Dissultores singulares 40 
10 Diseussor!) examinatur Dissoluit exoluit 
Diserimen periculum Dissoluta infecta fracta 
Discus uasculum fasculum Dissonat non consentit 
Disfutat disceptat Dispectio fastidium superbia 
Disiecit dissipauit dispersit disruit Distantia differentia 45 
15 Disiungit separat diuidit Differt. distat 
Dispar disparile dissimile Distat differt interest 
Dispensatio distributio Distentus satis cybo plenus pin- 
Dispendium damnum detrimentum ^ guis corpurulentus 
Disperabilis inreuocabilis Distinctio?) sensus separatio 
20 Disperat diffidit Distinctum separatum distruetum 50 
Dispersi diffusi dissipati diruti Distituta sola sine marito 
Dispertit partitur Distituit desedit 
Dispescit secernit Distrahere deducere 
Displacidus morosus Distraxit uendidit 
25 Dispoliat nudat Distributio dispensatio 55 
Disputatio dissentatio Distribuit diuidit 
Disputatur disceptatur Distructus artatus distentus 
75" Disrectum diuisum Distruere deducere 
Disruit dispersit dissipauit Ditis pat pluton 
30 Dissentationes disputationes dis- Ditauit locupletauit diuitem fecit 60 
cordationes Diu diutius 


1) Discussor pro Discorsor corr. m. 1||2) ὁ s. v. ser. | 


1. separatio abede | 2. eruditio abede || 6. controuersiam abede || 7. discidit 
«c | 10. Discursor ac | examinator bde | 13. Diffutat abe | 14. disruit dissipauit 
abede, nisi quod dispuit ac || 19. inreuocabis ac | 20. Desperat b || 21. disruti de. 
disruity ac | 27. Disputator disceptator abede || 32. Diserte de | eleganter abe || 
33. Disertus de | 37. Disseminator bde | 40. Dissoltores ae || 48. satus ac | 
cybus ac | corporulentus de. corpolentus ac. corpulentus b | 49. sensuum de || 
50. distenctum ac | destructum ὑ | 51. Destituta ὃ || 52. Destituit b | 53. diducere Ὁ} 
58. diducere b || 59. Ditis pater bde. Dites pater ac | 


GLOSSAE 


Diuaricat praeuaricat 
Diuersa distantia differentia 
Diuersati in loco positi 
Diuersitas separatio 
5 Diuersum non consentiens 
Diuertat disiungit uel inuenit 
Diuertieulum breuis locus in quo 
diuertieulum est id est diuer- 
surium 
Diuerberat disiungit separat 
Diues opimus locuples 
10 Diuidit, segregat intercedit scindit 
Diuinatio praesagium quod ante 
nuntiat 
Diuinties inligatus affectu 
Diuinties inligatus affectu 
Diuini uates praesagi 
15 Diuinitus ex diuinitate 
Diuncem undicem untias 
Diuortium deflexio adiuertendum 
Diuortium discidium separatio uel 
lis 
Diurnum diuale 
20 Diutinum uberrimum 
Diutius dudum uel diu quod lon- 
gum tempus fit 
Diuturnum diutinum quod habet 
temporis longinquitatem 
Diuulgatum diditum percrebatum 
Diuulgatur dissiminator 
25 Diuus deus uel imperatur quod 
post mortem quasi deus factus 
est 
Docilis docibilis 


ABAVVS 335 
Docimentum alterius exemplum 
Docte fabrae ingeniose scienter 
Doctior scientior ingeniosior 
Doctor praeceptor magister 
Doctrina eruditio disciplina 
Doctus disertus 
ingeniosus peritus 


eruditus sciens 

Documentum manifestum probatum 
uel exemplum 

Dolabria securis lapidaria 

Dolicis ingeniosus et qui cito potest 
discere 

Dolones tele abscondite 

Dolumen belabrum 

Dolor tristitia molestia 

Domesticus agaso cliens uel proxi- 
mus 

Dominatio dominatum 

Dominauit subiecit summisit 

Dominus eruus uir magnus 

Domus familia 

Domos penate lares 

Doreades genus quadripedium 

Duces doctores 

Dueit trahit 

Ducto auspicio ex diuina requi- 
sione quod potest duei uel nun- 
tiari 

Ductor dux 

Dudum diu diutius 

Duella bellum pugna 

Duellio pugnator belligerator quam 
docet 

Duent dent tribuant 


2. differentia distantia abede || 6. Diuertit de || 7. hoc est abede | diuer- 
sorium bde | 10. intercidit bde | 12. om. abede | 13. Deuincies 6 | affectus d || 
16. undecim abede | uncias acde | 17. ad diuertendum acd | 21. sit ae || 22. diou- 
tinum «c | 23. pererebratum abed || 24. Diuulgator abcde | disseminator bde || 
25. imperator abede || 32. dissertus aede | 34. Dolabra abede | 35. Docilis 5 || 
36. tela b | 37. uelabrum de || 42. erus de || 43. Dumus ae || 44. Domus ac | 
45. quadrupedum d || 46. ductores abede || 48. requisitione abede || 52. quod abe | 


τὸ" 


90 


ar 
20 


45 


50 


σι 


10 


μ᾿ 
or 


no 
o 


bo 
οι 


994 


Dumis spinis 

Duplices diploides uel uilices 
Dupliceare geminare 

Durabilis longanimis 

Duuia faua opinio 

Diuitatur confidat 

Duuium clanculum ambiguum 
Duuius anceps incertus 
Discolis difficilis 


Duxi aestimaui arbitraui 


Eatenus usquae hie 
Eboreum eborneum 
Ebrietas crapula uel nausia 
Ebriosus uinolentus 


5 Ecate tribia et nocticola 


Ecce en est instat 
Ecudit producit excutit 
Keui alicui 


Keuleus genus tormenti in quo 


stans extendit homo 
Edacitas multae commesciones 
Edent mandueabant comedant 
Edentat dentes excludit 


Edentes comedentes manducantes 
Edicit foras dieit unde edicta quasi 


foras dicta 
Edietum dictatum 


KEdulcius qui ex edile est scriba 


Edidit produxit partum genuit 
Edito producto creato genito 


GLOSSAE ABAVVS 


Edocet bene docet 

Educat nutrit aht 30 

Educator nutritor alitor 

Educatrix nutrix altrix 

Edulia alimonia apta ad mandu- 
candum 

Edurus satis durus 

Effabilis m omnibus expeditus 80 

Effatui uaniloqui sine effectu 

Effa eloquitur 

Effaecia perfectio 

Effecabilis in omnibus expeditus 39 

Effecax perdoctus effabilis agilis 

Effecax inpiger in omnibus expe- 
ditus 

Effecit permisit. dedit 

Effecta lanquida inherbata 

Effeminatus euiratus inmoderatus 
abrutus 

Efferus ferox inmansuetus 45 

Effertur funus ducitur 

Effecit sufficit 

Effigies imago extermentarium si- 
mulacra 

Efflagitat petit uel poscit 

Effügit. elidit 50 

Effluit exaluit 

Effoeui adulescentes inuarbes 

Effoemeris cottidianis diariis 

Effugium locus quam fugientem 
recepit 

Egerimus tollimus 55 


2. bilices d | 5. Dubia de | fama abede | ὁ. Dubitator de Diuitator abe | con- 
fida abede || 7. Dubium de | 8. Dubius de || 9. Dyscolus d. Discolus abce || 12. ebur- 
neum ab ede || 15. triuia de | iocticula abe. nocticula de || 17. excudit abe || 18. elicui 
abe | 19. estans ac | extenditur de | 20. comestiones abcde || 21. manducabunt 
«bcd | comedent abde | 26. Edilicius abede || 27. prodixit ac || 36. affectu ae | 
37, Effatur ab ede | 38. Efficatia de. Effecatia ac. Efficacia b || 39. Efficabilis bde || 
40. Efficax bde || 41. Efficax b || 42. Efficit ac | ezeipsaca add. abe || 43. languida 
abede | eneruata de || 46. εἰειλομιζει add. ac. εἰειλομιζετ add. b | 47. Efficit 
abede | apiter ἀποχρὴ add. ac | 48. simulacrum de || 49. exposcit de || 52. Effoebi 
de | inbarbes abede | 53. diaris ae || 54. que a. qui bde | recipit bde || 


TES 


GLOSSAE ABAVVS 


Egestas penuria inopio 
Egestio degestio 
Egit gessit 
Egone ego ergo numquid ego 
5 Ego quidem equidem 
Egredi euitere 
Egreditur exit proficiscitur 
Egregiae extantiae 
Egregius magnus summus nobiles 
10 Egressio excitus 
Eiectat eructuat emittit 
Egressus profectus 
Eierat iurat 
Elanguit inherbauit 
15 Elauitur lubricat 
Elatum superbum uel eleuatum 
Elatus ambitiosus superbus 
Elatio optio 
Electum delectum 
20 Electrum aurum mixtum 
Elegit diligit probat 
Elementa caelum terra aqua aer 
sol ignis 
Elicit prouocat euocat excitat 
Elicuit exclusit expraessit elimauit 
25 Eheuit deportauit promeruit 
Elidit effregit exprimit 
Ehditur frangitur 
Elegenter facetiae iocunditer 
Elinguus mutus 
30 Elisios campus beatus 
Ehsit exprimit 
Elhto alto 


33b 


Elogium textum malorum gesto- 
rum quod notoriam dicunt 

Elogium uituperatio exheredatio 
titulum cuius libet rei 

Eloquens faeundus 35 

Eloquentia facundia 

Eloquitur bene loquitur effatur 

Elubio dilubium 

Eluciens producens 

Eluuies lycor 

Eluit deluit delabat 

Eluxit luetum deposuit 


40 


Em increpatio uel admiratio 

Emanat erumpit 

Emanet excubat 45 

Emax tenuis macer uel que emere 
amat emptor 

Ementitur ualde mentitur 

Emergere exsurgere 

Emersit exsurrexit 

Emersiones labes 50 

Emet mercatur nunditur 

Emicat subito splendit uel apparet 

Emicuit fulsit. splenduit 

Eminens praecellens altus 

Eminiscitur in memoria reuocatur 55 

Eminus longe procul uel non longe 

Emitatio emulatio 

Emittt eiectat eructuat 


Emulumentum fructum laboris uel 59 


oS 


lucrum 
Emporium locus super mare 
Emprodere excludere 


idi inopia abede | 6. ap euidere b. ap euitere d. euitare ac | 9. nobilis 


abede | 10. exitus bde || 11. Eiecitat abe | eructat de | 14. eneruauit de. 


in- 


erbauit ὁ || 15. Elabitur abede || 17. akaZwv add. a. ayuZwv add. c | 18. Electio 
abede || 19. dilectum de | 21. delegit bde | 28. Eligenter abcde | facite de | 
iueunditer ὦ | 29. Elinguis de | 30. campos beatos abede | 33. notariam ae | 
34. exhereditatio abede | re ac || 38. diluuium bde || 40. liquor bde || 41. de- 
lauat abede | 43. En b. Emanat ae | 50. iabbes ας || 51. nuditur «c || 55. memo- 
riam abede || 58. ectat ac | eructat bd | 59. Emolumentum abcd || 60. supra d || 


10 


σι 


20 


bo 
Ou 


536 GLOSSAE ABAVVS 


Emuniles modice eminentes Epimenia xenia quam dantur per 
Enarrat edeserit explanat singulos menses 

En ecce est instat Ephythalameum nuptialis laus 
Encenia initia uel dedicationes Eporata austa 


Enerbauit elanguit Epotebus puer inbarbis 


Enerbis sime uirtute Epulatur uescitur 30 
Ennica adultera Epulantur conbibunt diliciantur 
Eninima similitudo uel obscuri Equando aliquando uel aliquando 
loquium ex quo tempore 
Enitercit splendiscit Equat equiparat 
Enitor conor aenituit splenduit Equidem ego quidem 
refulsit Equiperat aequitem facit aequat 86 


Enixa partu lebata Equs sonipes 

Enixa sedule inpense Eradieat euencat eruncat 
Enixus generatus creatus EÉranus stirp 

Enodabile quod solui non potest Erecta abulsa 


Enormis ingens uel supra modum Ereptoria admandicatur reddenda 40 


uel sine mensura Ereuum profundum infernum 
Ensis gladius Erga cirea uel iuxta 
Ergastulis duris operibus 
Ergastalum metallum carcer ubi 


Enucliauit exposuit 
Enuntiat denuntiat 


Enutritor alitor serui includuntur 

Eoes orientalibus Ergata operator 

Eo magis ideo magis Ergo igitur uel deinde 

Eo minus ualde minus Erigit adtollit 

Ephemeris quam habent matema- Eripit abripit proripit 
tie unde nomina collegunt Eripuit abstulit 


Epigramma adbrebiata scriptura —Erogat planum facit 
Kpilogium nouissima pars contro- Eros dominus 
uersiae qui praeces tantum habet Error uaticinatio . 


2. edisserit de. etdisserit a | 5. Eneruauit abede || 6. Eneruis b. Eneruitus 
de | 1. Enica abed | 8. Enigma abede || 9. Enitescit abede | splendescit abcde || 
10. ab aenituit novam gl. incohant abcde | effulsit aed | 11. liberata e et e corr. d || 
12. Enixe ab. Enixae cde || 16. Ensiis ac | 17. Enucleauit abed || 20. Eois 
de | 23. mathematici de | colligunt abcde | 24. adbreuiata bde || 25. Ephilogium 
ede | 26. quae de | dabantur de || 27. Epithalamium b. Ephitalamium de. Epi- 
thalamigium a. Ephithalamigium e || 28. Epotata abede || 29. Effoebus de |} 
31. conuiuunt b | 33. equiperat abe | 36. Equus abede | 37. Earadicat ae | 
auencat bde. uiencat ac || 38. stirps acd || 39. auulsa abede || 40. Ecreptoria 
ac | admandaicat abe || 41. Erebum (b ex ἃ) b || 43. auris ac || 44. Ergastulum 
abede | netalum ac | 46. Ergo erigit igitur ac || 47. Erupit attollite (adtollite a) 
ae | 49. abtulit a. abtullit e || 52. Erros ae || 


45 


50 


GLOSSAE ABAVVS 


Errores contentionatores 
Eructuat a corde emittit 
Erudutio disciplina doctrina 
Eruditus doctus 

5 Eruli domini 
Eruit eregit 
Erumna pestilentia calamitas 
Erumpit emanat 
Eruncare eradicare 

10 Kseutit excutit fabricat 
Essedum uehiculum 
Esse manducare 
Esitat minatur dupitat trepidat 


Essentia extantia natura substantia 
15 Este imperatibus modus tempus 


praesenti 
Esto uidero etsi putaueris 
Esto pone uel dico 
Estute temporis futuri 
Etiam quamquam etsilicet 
20 Ktsilicet quaeue uel quamquam 
77 Eu interiectio laudantis 


Euacuat refellit amnuit euertit 


exinaniuit 
Euacuatur 
exauritur 
Kuadatur reposcit flagitat 
25 Kuenit accidit. contingit 
Euergit reinclinat 
Kuectio elatio 
Euectum elatum exactum 
Euertit traxit uel uersat 
30 Euehit expectat 


euiratur 


aefeminatur 


337 


Eues stultus stupidus 

Kuictus uictus prorsus 

Euidens apertum patens extensum 
efficax 

Euincit consequitur 

Euirantur euacuantur mutilantur 

Euiscerat excomedit exinterat 

Kuitabilis qui declinatur 

Euitare egredi declinare obtundere 

Euocati aecersiti acciti 

Euomuit regessit 

Eus uox inclamantis est 

Euxochous orationem fundens 

Exacerbat amarieat incendit uel 
congregat 

Exaggerat auget cumolat 

Exalat emittit spiritum 

Exallut effluit 

Ex ambobus partibus utrique 

Examen iudieium uel apium con- 
gregatio 

Examinat sciscitatur extenuat in- 
quirit ueritatem 

Examinat aequaliter iudicat 

Examinatio quaestio 

Exsanguine pallidus semiuiuos 

Examinat occidit interficit 

Exarta uacua uel parua 

Exaruit siccauit 

Exasperat exulcerat 

Exeastratus excoliat 

 Excecatus obtunsus 

Exaurit euacuat 


1. contionatores ab. contionationes de || 2. Eructat de || 3. Eruditio abede || 


6. egerit abcde || 10. Escudit abcde 


| 13. dubitat abcde || 15. imperatiuus 


abede | temporis de | praesentis de | 18. Estote abcde | 20. quae uel abe || 


22, euertit destruit bde. 
abede || 30. expatriat ede. 


euertit distruit ac | exinanit abcde || 23. effeminatur 
expatrat ab | 31. Ebes ex Eues b. Euetus ac. 


Haebes de || 36. exenterat b || 39. acciti accersiti abcde || 43. Eacerbat ac || 
44. cumulat a || 46. Exaluit abede | efflauit de | 49. ueritatem om. abe || 50. ueri- 
tatem add. abe | 52. Exsanguis sine sanguine de | semiuiuus abede || 53. Ex- 


animat bde | 57. excoliatus abcde | 
Corp. gloss. lat, tom. IV, 


22 


40 


338 GLOSSAE ABAVVS 


Excellens praecellens uel eminens Exesum consumptum 


ceteris Effrem et manasse pro duabus tri- 80 
Excelsa supplosa alta bus id est leui et ioseph 
Excelsus sublimis altus Exesus euacuatus gracilis tenuis 
Excidium euersio orbium uel ex- — subtilis 

pugnatio uel expunetio Exhibuit praebuit praestauit prae- 78' 

5 Excitur excitatur euocatur stitit 
Excitus euocatus Exhoc deinde exinde uel postea 
Excitauit sustullit Exigit. exposcit 
Exclusa exprodita uel subplosa ^ Exsiguus minimus 35 
Excomedit exuiscerauit Exiliator extorris 

10 Eixeors sine corde fatuus Exilis tenuis subtilis gratilis 
Excreat proicit Exihum exul 
Excidi oblitus sum Eximus egressus 
Exeogitatio muentio Exim confestim 40 
Excubat obseruat Eximia magnifica praeclara nobilis 

35 Excubiae uigiliae egretia 
Excusatio defensio adlocutio Eximit produxit exculsit emeiauit 
Exeudit elimat excutit Exin exhoc deinde uel postea 
Exculsit produxit eximit!) Ex inprouiso subito ex imsperatio 
Exeutit producit excudit Ex insperato de id quod non spe- 45 

?0 Exeeratio maledictio detractio rabatur 
Exemplum similem Ex interballo ex intermisso tem- 
Excedit liuerat eliberat pore 
Exemptus sublatus?) exclusus ex- Existimare modum considerare 

plicitus Existimat putat considerat in rem 

Exsequitur admittit afficit malam 

25 Kxercitat fatigat miserabiliter sol- Exitium perniciem mors 

heitat Exsoletis minuatis 50 
Exera consumpta Existit consequitur 
Exerere producere Exoleuit corruptus est 
Exere nudi Exopinatu exinsperato 


1) posterior i pro a correcta | 2) ante sublatus erasa est vox pstiti | 


1. eminens praecellens ceteris de | 3. Excessus ac | 4. urbium abede | uel 
expunctio om. abede || 7. sustulit abede || 9. euiscerauit abde || 18. Exclusit ac || 
20. detestatio abede | 22. Exedit abcde | liberat abcde || 25. sollicitae ae || 
28. Exerti abede || 35. Exiguus abede | 36. Exliatur abe, Exiliatur d e corr. et e || 
37. gracilis abede | 39. Eximius 5 | egregius abc | e&oiperoe add. a. evdaipetoe 
add. c | 41. egregia abcde || 42. emegauit c || 44. inprouisu de | insperato abed || 
46. interuallo abede || 48. mala ac || 53. insperatu abed || 


GLOSSAE ABAVVS 


Exordium initium principium ser- 
monum 
Exorsus initians 
Exortat suplicatur 
Exortatio supplicatio 
5 Exortatio legatio 
Exortem alienam 
Exortum paruum uacuum uel ab 
initio 
Exortus abortus 
Exosum odium halitus 
19 Exosus qui aliquem odit odiosus 
Expartia aliena 
Expectare operire 
Expedit prodet commodum est 
Expeditus alacer fortis paratus 
15 CExpeditus uelox hilaris» 
Expellit alienat repulit exturbat 
Experrectus a sommo surgens 
Expers alienus ab aliqua re in- 
secius ignabus 
Expertus probatus uel temperatus 
30 Expiabilis exaequatur 
Expiat abluit purgat mundat ex- 
orat 
Expirat exanimat 
Expiatur uindicatur 
Expilat occulte 
alapidat 
?5 Expilatores alienae hereditatis sur- 
reptores 
Explanat ab iracundia exiluit 


exterminat uel 


1) e s. v. scr. | 2) u pro o correcta || 


Expleri repleri 

Expletio satisfactio ') 

Explorat inquirit uel abscultat”) 

Expludit uituperat 

Explorator speculator 

Expone memora indica 

Exporreetus extinctus 

Exportat tolht 

Exposcit exigit 

Expositum commentarium adin- 
uentum 

Exposuit enucliauit 

Exprobrat increpat 

Exprobrationes conuitia uocifera- 
tiones 

Exprodita exclusa 

Expulsus exubius 

Expuderatus inpudieus 


30 


35 


40 


Exterrinus peregrinus 

Expuncta finita 

Ex spe sine spe 

Extantiae egregiae uel essentiae 
Extat superat emminet existet 

Extemplo mox statim continuo 


45 


Externi pridiani uel externei 

Extensis apertis patentibus diffusis 50 

Extimus internus id est extraneus 
uel extremus 

Extimuit satis timuit 

Extinetus occisus interfectus ex- 
porreetus 

Extispices aruspices 


B 


3. Exorat e et ex corr. d | supplicatur abcde || 4. om. abede || 7. intio ae | 
9. habitus abede || 12. opperire abed || 13. prodest abede | 18. ignauus abe. 
ignarus de | 19. temptatus abcde || 20. exequator b | 22. examinat «ac | 24. ela- 
pidat acde et e corr. b | 26. exiliuit de || 29. auscultat de | 30. Explodit de || 
37. enucleauit bde. exposuit enucleauit ac || 41. exubis abe. exulis de || 45. erat 
add. ac | 46. egretiae ac | 47. eminet abe | existit bde. exstit ac | 49. ex- 
tranei de | 50. defusis «c | 54. auruspices abede || 


22* 


78" 


1 


τῷ 
[3] 


σι 


e 


940 


Extitit constitit uel expabuit 


Extorrem extra terras proprias ex- 


pulsum 
Extorris exiliatus 
Extorrit extudit extulit 
Extraneus extimus uel ultimus 
Extricauit profligauit 
Extrinsecus seperatus 
Extuat fluctuat 
Extudit extundendo extorsit 
Exsul exilium 
Exulcerat exasperat stimulat 
Exulceratio') stimulus aculeus 
Exultat gestit gaudet 
Exumtuauit pauperauit 
Exundantibus refluentibus 
Exundat repluet 
Exsurgere emergere 
Exutus liberatus 
Exuuiae uestes mortuorum 
Exuuis expulsus 


Fabel adridet 

Fabeo adsentio 

Fabet suffragatus 
plaudet 

Fabillae reliquiae 

Fabissor piscator fautor 


Fabor clamor uel plausus studium 


obsequium 
Faboralem a fabendo 


adsentit uel 


GLOSSAE ABAVVS 


Fabre docte ingeniosae 

Fabricat exeutit elimat 

Fabolor fabellor 30 

Fac effice 

Facile expeditum 

Facile proptius 

Faeas uitulus marinus 

Faces faculae 35 

Facescit?) facit uel recedit 

Facetiae eliganter 

Facetias iocus 

Facetior ilarior gratior 

Facetus iocosus eligens urbanus 40 
affabilis 

Facies aspectus uultus 

Facinus scelus uel malum factum 

Facinus errantium ignominia 

Factibe actibe strenue 

Factio coniuratio 45 

Factiosus falsus uel sepe faciens 

Factitat frequenter facit efficit 

Facultas habundantia uel uita ma- 
gistratus 

Facultates opes copiae patrimo- 
nium 

Facundia fertilis 50 

Facundia eloquentia 

Facundus eloquens 

Falangarius ut gladius 

Falangas multitudinis 

Falans legio uel uoces exercitus 5 

Falarica genus tel est 


1) io pro u corr.| 2) e ex 1 correcta || 


3. exiliatis ac || 4. Extorsit abcde | extulit ac | extudit ac. expulit de || 


- 


5. uel extremus abcde || 7. separatim de. separatus abc || 15. repluentibus ae || 


16. refluit de || 22. Faueo b | 23. Fauet bde | suffragatur abede || 24. Fauillae d || 


25. Fauisor de. 


Fabisor ac | 26. Fauor de | 27. Fauoralem ex Faboralem b | 


fauendo b | 30. Fabulor ab cde | 33. prumptius abc | 36. Facessit e|| 39. hilarior 
bde| 40. iocundus «c. iocus b | 44. Factiue actiue abc || 48. abundantia «bed | 
maiestratus de | 50. Facunda abede || 54. multitudines abed || 55. Falanex de. 


Falancs ac | 


GLOSSAE 


Facilae procliue expeditum pronum 
Falbus fulbus helbus 
Falcones genus aues pollices pe- 
dum intra curbos habentes 
4 Faleratus!) ornamenta aequorum 
79" Falis pronus 
<Faleratus ornatus uel equorum 


falera» 


Falax decipiens criminosus dolosus 


Falax incelebrus perlax 


Falleris erras 
10 Fallit decepit cireum uenit delectat 


obrepit 


Falsiloquax mendax 


Falsum fictum fallacem 


Familiaris 

unus ex familiae 
Familias cognationes tribus 

15 Hamix contusio sa fauces 


Famulus minister seruus 


domesticus 


tamquam 


Fanaticus qui in templo diuinat 
uel templi minister 
Fandum dicendum loquendum ape- 


riendum 


Fantasia ostentum ostensio praeter 

consuetudine 

20 Fanum templum 
Faneulum fenuculum 
Farina farundae 
Far?) ador 


1) tus s. v. scr. m. 1 | 2) r in rasura pro tu || 3) uel im rasura pro F || 


ABAVVS 941 


Farcet implet spissat 
Fari loqui profari memorare 
Fartum impletum 


Fas lieitum licentia uel iudaeorum 


Fasces auctoritas dignitas 
Fasculum uasculum discus 
Fastidium superbia dispectio 
Fastidium pinnaculum templi 
Fatigatus uulneratus exercitatus 


Fastigium culmen altitudo subli- 


mitas 


Fastus et fasti libri ubi nomina 


consulum tu seribuntur 
Fastus felex faustus 
Fata parcae 


Fatescit discit apertitur uel aperit 
Fatiscunt feriendo dissipant uel?) 


dissoluuntur 
Fatetur confitetur 
Fatigat exercitat 
Fatuae stultae stulide insensate 
Fatum astrum fatale!) 
Fatuitas ebetudo 
Fatur loquitur 
Fatus locutus 
Fatuus excors 
Fauces angusta adita uiarum 
Faustum prosperum 
Faustus felix fastus 


25 


40 


Fautor fabens fabisor piscator?) 5 


4) posterior a ex e correcta | 5) a Fabisor nova gl. incohatur || 


abede | 35. felix abe | 36. pasce ac || 37. descit abc. dehiscit de | aperitur abc || 
‘38. Fatescunt abede | dissoluunt abe || 41. stolidae abcd | 42. Factum ae | 


2. Flabus b. Faluus de | fuluus heluus de | oZav0oc add. d. oZaveoc add. ac || 
3. auis abc. auium de | intro abede | curuos bde| 4. Falera bde. Fallera ac 
5. Felis ae || 7. Fallax abede || 8. Fallax abe | inlecebrus de | 10. Fallat «c | de- 
cipit de | obripit acde | 13. familia de | 14. conationes ac || 15. contusio frauces 
abcde| 17. que a. qvae c | 19. propter ac |j 21. feniculum abed || 23. Zea ta 
aXeupa add. ac || 29. discum de | 30. despectio b | 31. Fastigium de || 34. tu om. 


43. hebitudo de. euetudo ac | 49. felix faustus c || 


il 


942 


Fauum fouet 

Faucilentus fece plenus 

Fecunda fetui frequens uel fecunda 

Fecunditus multum 
proferens 


abundantia 


5 Fecundus fructuosus 
Femur femen 
Fel builis 
Felicem faustum prosperum con- 
gruum 
Faemine femora 
19 Fenerat multum dat 
Feralia luetuosa funebria 
Feralia lueubria tristitia 
Ferculum uasculum disculum discus 
Fere ammodum promodum arbi- 
trare 
15 Fere prope iuxta uel plus minus 
Feretrum lectum defuncti 
Ferisne poteris ergo fiere 
Feronia dea agrorum 
Ferox uehemens similis fere in- 
mansuetus 
20 Ferago uiridis 
Ferruginem obscuritatem uel ferris 
curia 
Fertilis fructuosus uel ubertas 
Fertur dicitur uel habetur 
Feruidus iracundus 
2 Feruiscit cattat escaturrit scuotit 


GLOSSAE ABAVVS 


Festales solemnes dies 

Festina propera 

Festinans ardens incitatus 

Fetitum puditum pudens 

Fetum tretum putidum 

Fiale scifi 

Fibrae iocinare id est interami- 
nibus 

Fibrae laciuiae interaniorum 

Fibras uiscera uel iocinera 35 

Fibres pars locineres pecoris 

Fibulas inligamenta 

Ficte habet cabillat 

Fictio simulatio 

Fictum falsum 

Fideiussor satisdator 

Fidelis fidus credulus 

Fidelem caram certam stabilem 

Fides fiducia 

Fidicula cytharoedus uel genus tor- 45 
menti 

Fidieulae corde cythare 

Fido confido 

Fidissimus fidelissimus 

Fidus fidelis credulus fretus 

Fidus pars perpetua uel amititia 5» 

Figmenta conpositiones uel aduen- 
tiones 


40 


Figmentum similitudo 
Figura imago sine pectore 
Filia nata 


79" Fessis fatigatus 


2. Feculentus abcde || 3. fetu abe. foetu d | uel fructuosa abede || 4. Fe- 
cunditas abede | 6. UNPOC add. ac|| 10. mutuo de. mutuum b. mutum ac || 
12. lugubria abe | tristia de | 17. ferire abede || 19. inmanusuetus abc || 20. Fer- 
rago abcde | FPACTIC add. d. pactis add. ac | 21. ferri scuria de || 22. ubertus 
abede | 25. Feruescit abede | scatit e corr. d. cantant c | scaturrit abcde | scu- 
tuotit c | 26. fatigatis abcde || 27. Festalis abede | dies sollemnes (solemnis de) 
abcde | 30. Fetidum bde | putidum abede | putens bde || 31. tetrum bede || 
33. locinora b. iocinera ac || 34. lasciuie inter amorum b || 36. iocineris ac. 
locinoris ex iocineris b || 38. cauilla ac || 49. fidelis fretus credulus acde || 50. ami- 
citia abcd | 51. adinventiones de || 53. peccatore ac || 


1 


1 


GLOSSAE ABAVVS 


Fila nati liberi 

Finis terminus 

Fine calce 

Fingit simulat uel seducit uel con- 
ponit consecrat 


5 Finita expuncta 


=) 


On 


c 


οι 


Finitimus proximus uicinus 

Finitus confectus 

Firmamentum tuitio munimen 

Firmior ualidior 

Firmitas robor 

Fiscella ubi casaei exprimuntur 

Fixum firmum 

Firmus uegetus 

Fiscus prumptuarium caesaris mar- 
supum saeculum 

Fiscima natatoria 

Flagellat uerberat uirgis 

Flagitat reposcit euadatur 

Flagitat commobet uel cum cla- 
more exposcit 

Flagitium uitium probrum 
caelus 

Flagitium crimen turpitudo 

Flagitium malum faetum scelestum 

Flagitiosus uitiosus liuidinusus 
turpis 

Flagitiosus inhonestus dolosus ma- 
litiosus 


ex- 


Flagitiosus inuidiosus criminosus 
Flagrat ardet urit 
Flagris flagellis uerberibus 


343 


Flagris uentis aut uerberibus 

Flamma ardor 

Flammea lancea 

Flammina uenti 

Flammineum babilonicum 

Flammonium honorem quae datur 
flamminibus 

Flauerant necerant 

Flauum rubium 

Flebelis a fletu hoe est plorabilis 

Flectit camsat 

Flegethon flumen apud inferos 

Flet plurat 

Flexum curbum uncum 

Flocei pendere alicuius momenti 
incusare 

Floeci pendens parui pendens id 
est parum exestimat 

Floralia tempus florum 

Floralis ut ager 

Floret uiget 

Floretum uerectum 

Fluenta lymfae 

Floseulos flores 

Fluctuat extuat 

Fluctus undae 

Fluxum uanum fluens uel molle 
luxoria 

Fobea lueana fossum 

Focus uitulum marinum 

Focatum tinctum uel coloratum 

Foeuus sol 


3. cale ac | praecedit in ac: Fimbrias sine interpr. || 4. consecrant ac || 9. evto- 
vurepoc add. d || 10. robur b | 14. marsuppium d. marsuppum be | 16. Flagellant 
ae | 17. respocite uadatur ac || 18. commouet abede || 19. probum ac | scelus 
abede | 22. libidinosus abede | 30. Flamina aede | 31. Flamineum ac | 32. Fla- 


monium ac | flaminibus ac || 31. rubeum bde. 


rubem ac | 35. Flebilis abede || 


38. plorat abcde | 39. curuum abde | 40. Floci ac | 41. Floci ac | existimans b. 
exstimans ac. exaestimans de || 45. Floredum de | uirectum abed || 47. Flosculus 
bde | 50. luxuria ὃ | 51. Fouea abede | 52. Focas abcde || 53. Fucatum b | 


54. Foebus de || 


30 


25 


10 


50 


80r 


944 


Foebus appollon uel sol 

Foedarata ciuitas foedere com- 
missa !) 

Foederatus foedere conscriptus 

Foedus pactum 


5 Foetum infans 


10 


20 


τὸ 
σι 


Foetus ictum pax facta 

Folia frondens 

Foliatum curbatum 

Fomenta adiutoria 

Fomes incendium uel lignum ari- 
dum 

Fomites incrementa uel initiata 

Forceps fabri quae curruptae for- 
cipes dicimus uel forfices 

Fore futurum esse 

Forfices de quas inciditur aurum 


5 Forenses a foro 


Format exprimit 

Forma typum 

Fores?) ianuae uel ingressus auditus 

Formido timor terror pauor 

Formonsus decens gratus 

Fornax furnus 

Fornices saxa contracta arcus 

Fornix saxum subcabum uel ah- 
quod separatum 

Fors casus furtuna 

Forsan forte 

Fortasse forte forsitan 


GLOSSAE ABAVVS 


Fortiter agriter 

Fortitudo ualentia rubor firmitas 

Fortuitus subitus casus 

Forturna easus uel conditio 

Fossa scrobae 

Frares amurgae 

Flaglantes bene olentes 

Fraglat plus olet uel flagat 

Framea romphea gladium uel 35 
asta 

Fratres germanus 

Fraudatur nubilo manticolatur 

Fraudare manticulare 

Fraus nequitia inpostura dului 

Fremit stridet adelamat sonat 

Fremitus ululatus 

Frendet dentibus stridet 

Frequentat mansitat 

Frequenter plerumque crebro 

Frequentia conuentus 

Frequentidicus mathematicus diui- 
nus 


90 


40 


45 


Fretum marem angustum 

Fretus confidens confisus fiduciam 
gerens 

Fretus praesumptus 
structus 

Fribula uasa fictilia 

Fribulis inanibus 

Frigduit alsit 


plenus in- 


50 


1) post a deleta est o: a Foedere nova gl. incohatur | 2) Flores ante rasuram || 


1. apollon abe || 2. Foederata ab ede || 5. infoans ae || 6. Foedus abde | 
7. frondes abcde || 8. curuatum abcde || 11. incrementata ae || 12. corrupte e. 


corruptae «bcd | forcipes dicimus uel om. abcde | forfices dicitur abe. 


forfices 


dicuntur de | 14. de quibus de. de qua abc | 17. tympum ac || 18. aditus abe || 
20. Formosus bde| gradus ac | 21. Formax ac || 22. constructa bde || 23. sub 


cauum abc. 
28. robor acde. 


sub cauo de | aliquid abc || 24. fortuna abed || 27. acriter abede || 
robur b | 30. Fortuna abcde || 31. scrouae de || 32. Fraces 


abcde | 33. Fraglantes acde | 34. oleat ac | flagrat abcde || 35. rumphea abede | 
hasta post corr. d | 36. germani abcde | 37. Fraudator abc | manticulator abc || 
39. dilui abed || 40. stridit abcde | 46. mathemadicus ac || 47. mare bde || 


GLOSSAE ABAVVS 


Frigor timor 
Fringit contundit 
Frondet comat 
Fructuosa facunda fertilis uberta 
5 Fructurus fruiturus 
Frugales temperate uitae homo 
Frugalitas temperantia 
Fruges ceres frumentum 
Frugi modeste 
10 Frugi magnanimis bene continens 
substantiam. 
Frugifer fructifer florifer 
Fruitur nanciscitur 
Frumentum fruges 
14 Fruniscitur fruitur intercipit 
80" Fruor nanciscor fruniscor 
Frustra frustella panis 
Frustra inaniter sine causa 
Frustratus conscissus 
Frygium thyara pilleum 
20 Fucus catricula uel cireumuentio 
Fugamur persequimur 
Fulgit subportat 
Fulbus falbus hellus 
Fulgor coruscatio 
25 Fulgurat splendat curuscat 
Fulgus rubeus rufus 
Fullo decoratur 
Fulmine ictus 
Funtio exolutio') tributorum 
80 Functus usus uel ministerium ser- 


1) prior o ex u facta || 


940 


Functus agens generens 

Funerat condit 

Funeratus funus profectum uel se- 
pultus 

Funesta scelarata uel quoinquinata 
morbo 

Funestus qui funere gaudet cru- 
delis 

Fungit agit gerit 

Fungitur profitetur administratur 
quium faeit 

Funus ducitur effertur 

Funus cadauer defuneti hominis 

Furatus est compilauit 

Furba obscura uel nigra 

Furela ornamenta pectorum uel 
fultia 

Furentibus rapidis 

Furor insania 

Furet saeuit irascitur insanitur 

Furiosus lymfaticus lymfor 

Furtim clam occultae latenter ab- 
sconsae 

Furto decipit fraudat pribat 

Fuscum nigrum aquilum 

Futo amplexo 

Futtiles leues et inanes 

Futura sectura 

Futurum esse adforte 

Fudibulum traiectorium 

Furtuna fatum parce 

Fulica ciconia 


4. fecunda b | 6. Frugalis abede || 10. substantia aede | 16. Frusta bde | 


erustella de | 18. conscisus ae | 20. Furcus carticula «c || 22. Fulcit abede || 
23. Fuluus de | fuluus c. faluus abde | 24. corruscatio acd | 25. Fulgurat abe | 
splendet abede | corruscat acd. coruscat be || 26. rufus rubeus abcde | 27. de- 
corator abede | 28. ignis rapidus add. bde et post gl. 29 ac || 29. Functio abede | 
ef. 28 || 31. gerens abede || 33. perfectum abede | 34. scelerata abcde | coinqui- 
nata de || 37. administrat abede | obsequium abede | 41. Furua bde || 42. pecca- 
torum ace | fulcimenta acde || 48. priuat abede || 51. Futiles abede || 56. Fuliac ac | 
ΕΡΩΑΕΞ add. ac. €PQAIOC add. de | 


oo 
οι 


40 


e 


10 


15 


2 


0 


81r 


no 


2946 GLOSSAE ABAVVS 


Galearum iubarum id est pilleum Generatus enixus natus 
pasturalem ex iunctis factum Generosus boni generis 

Ganea tauerna uel popina Genetalia unde uir generat aut 

Gallina rustica perdice mulier creat 

Ganeo golosus popinatur tauernio Genetrix mater 

Gannit latrat uel ridit Genetibum naturalem 


Garrit gaudit blanditur murmorat Geneto genito 


locatur Geniatus genialis gratus 
Garrulus uerbosus nugatur Genitor pater 
Garrulus niniosus argutus Geniculat genuelat 
Gaudens hilaris obens Genitus editus 
Gaudeo exaltat trepudiat Genitura coitio 
Gaunaga causapa Genitus editus creatus natus enixus 
Gazas opes uel diuias lingua per- Genium uigor pontentia 

sarum Genius nomen 
Galgulus uacca Genubium intimum interiorem do- 
Gellicidiam gelu mesticum 


Gellonem baccalem Genumum naturae initium id est 
Gelum bramma insertum 

Gemmatum baccatum Genus sexus prosapia origo sub- 
Gemina perstromata olens 

Gemminatum duplicatum Gerit agit fungit degerit 


Gemini aequigeni Gerizin mons quem colent sama- 
Genearcha generis princeps ritani 
Genae mela que in faciae sunt Germani fratres 

sub oculis Germen initium flores 


Generalem genetibum uniuersalem Germinat uir dicat uel seminat 
Generalis uniuersalis uel uniuer- Gessit egit discussit 


satis Gessum asta uel iaculum 
Generatim generaliter specialiter Gestat portat obtat cupit deside- 
Generat patrat creat rat festinat 


1. pastoralem abede | iuncis abede | 2. taberna abede | 4. popinator bde | 
tabernio abede | 5. mridet abede || 6. gaudet abce | murmurat bde || 7. Garulus 
ac | nugator abede | 8. ingeniosus et niniosus de | 9. illaris ae | ouans de || 
10. Gaudio abede | trepidat abe || 11. Gaunaca abed || 12. diuitias abede || 
13. uaca acde || 14. Gellicidia abcde | 15. baucalem bde. baucgalem ae || 
16. bruma bde. brama ac | 19. Geminatum abede || 21. Genera archa ac || 
22, mala de || 23. genetiuum de. genitiuum abe || 24. uniuersitas abcde || 25. Ge- 
neratum «c | 28. teneris «c || 31. Genetiuum acde || 35. genu helat ae || 39. po- 
tentia abede | 40. numen abcde || 41. sequitur in ac: Gebim colles || 43. suboles 
abcde || 44. degerit om. ac || 45. colunt bde || 47. floris abede || 49. elit ac | 
50. hasta de || 51. optat abcde || 


30 


40 


45 


1 


1 


2 


e 


e 


[2] 


c 


ou 


GLOSSAE ABAVVS 


Gestire exultare uel ambulare 

Gestum actum habitum 

Gignit generat procreat uel nu- 
trit 

Gignitur nascitur 

Gylbum color medius id est inter 
album et rufum 

Gladium romphea telum ensis 

Glarea lapilli parui arenae maris 
mixti 

Glaucia uiridis 

Glauer calbus rasus 

Glescit pinguescit crescit 

Gleuo arator rusticus 

Gliscit increscit 

Gloria specimen 

Globat acerbat 

Globos uertigine 

Globus ex solidi retundus 

Globus pilla uel rotunditas 

Gloriosus bonorum ostendatur 

Glubere cutem detrahere uel ex- 
trahere 

Gnabat fortiter exequitur 

Gnarus sciens peritus doctus 

Gnatus natus generatus creatus 
enixus 

Gnauus sapiens strenuus agilis 

Golosus helluo adsumptor 

Golosus tauenio propinatur 

Gomor mensurae medus 

Graciles cragentes 

Gracilis tenuis subtilis tener 


347 
Grai greci 
Grafium stilum 
Graia grecia 
Graius grecus uel recus 
Grandia magna ampla 
Grandis magnus uastus 
Grassator latro praedator 


Grassator qui quasi impetum festi- 
nationes aliquid mali committit 
quasi ἃ gradiendo 

Grassator praedo uastator 

Grassator crudiliter saeuit 

Gratatur gratulatur 

Grates gratias 

Gratificatio beneficium 

Gratior ilarior 

Gratiosus gratus uel bellus mul- 
torum amicorum amicus 

Gratissimum lepidum 

Gratus 
tiosus 


decens formunsus gra- 

Grauatus onustus 

Grauem pondorosam obrutam 

Grauida pregna 

Gremium sinum uel sedile 

Gressutus pedester 

Gumba euneus cripta 

(Grussus setosus pilosus hirsutus> 

Gula gutturum ingluuies gurgu- 
lionem 

Gurges altus locus in flumine 

Gurges unde impetus 

Guttor gluttum 


5. Gilbum abede || 6. rumphea abede | 8. Glauca de. Glautia ae || 9. Glaber 
de | clauus ac. caluus b de | 11. Gleba de || 13. speciem ac | 15. uertigines 
abcde | 16. solido abcde | rotundus abede | 17. pila b de. pilco ac || 18. osten- 
tator abede | 19. uel excoriare de || 30. Ganabat ac | 22. nixus ac || 25. tabernio 
abcde | popinator acd | 26. modus abcde || 27. gragentes de || 36. quae quasum 
detum ac | festinationis abede || 38. crudeliter abcde | 42. hilarior de || 45. for- 
monsus ae. formosus bed || 46. Graucatus ae | 47. ponderosam d j| obrutam 
om. ac | 49. Gronium ac | 51. crypta ede |] 56. Guttur abede | 


81" 


55 


σι 


1 


c 


15 


20 


348 


Golosus uentricolosus 

Gurgutium casa breuissimi pau- 
peris uel tauernio 

Guuernatur magister 

Gynecium textrinum 


Kabenum genus lgni indici 

Habetur dieitur fertur agitur 

Habet tremit 

Habile aptum idoneum fortem con- 
gruum 

Habitatur incola 

Habitor auritor 

Habitum acetum gestum 

Haec edota et haee egloge cantio- 
nis in carminibus 

Haec inde haee uero 

Haec merces et haec merces 

Haec merx et haec merces quibus 
honerantur naues praetium la- 
boris 

Haec singrafa et haee singrafae 
id est cautiones 

Haec uero haec inde 

Haerus dominus uel uir magnus 

Haerosoi uiri fortes 

<Haerotes uiri fortes» 

Halantes respirantes redolentes 

Halat olit oscitur 

Halyps ferrum 


1. Gulosus abcde | uentriculosus abede || 2. breuis abe. 


GLOSSAE ABAVVS 


Halitus aura uenti uel tepor ca- 
loris 

Hamatum uncum circumdatum 

Harundo canna uel sagitta 

Hasce has autem 

Hauret implet ex inanit uel bibit 

Hauritor habitor 

Haut non 

Haut difficulter non tarde 

Haut longe non longe 

Haut procul non longe 

Haut rursus non iterum 

Heiulatus ululatus 

Helluo gulosus uel adsumptor per- 
ditus 

Herbitum locus in quo herbe sunt 

Hercle uere 

Hereditas patris bona patris 

Hereditate consequitur heredita- 40 
tem existit 


25 


90 


35 


Herenum infernum profundum 

Herma castratio 

Herit coherit 

Hermafrodit castratus hoe nec uir 
nec mulier 

Hermones genus serpentium 

Hesperias occiduae partes 

Heu uox dolentis 

Heuetudo fatuitas 

Heus uocatio 

Hiantes ampliantes 


45 


50 


breuissima de | 


tabernio abede || 3. Gubernator abede | 4. Gynetium ac | 5. Habenum aede | 
8. Habilem de | forte ae || 9. Habitator ab ede | 10. hauritor ab cde || 11. acium ac || 
12, Haec eclota bde. Hetedota ac | et ecce cloge c. et haec eclogae abde | cantiones 
abede | 13. Haecine e || 14. et haee (hea a. ea c) mercedes abede | ef. 15 || 
15. hae aede | onerantur de | 16. hae acde | 18. Herus abede | 19. Haerosui ac. 


Heros ui bd || 22. olet abcde | hostitur b. 


oscitatur de | 26. Hirundo sagitta 


nova gl. est in ac | sequitur in ac: Herundo auicula parua || 28. Haurit de || 
29. bibitor de | 34. tursus ae || 36. golosus ace | 40. Hereditatem abede | con- 
sistit de | 41. Hereuum abede || 43. Haeret d. Heret e | 44. Hermafroditus acde | 
hoe est abede | 48. Hebetudo e corr. b | 


GLOSSAE ABAVVS 349 


Hiat aperit muadit Hoce hoc autem 
Hiatus fissara uel apertio terrae Hocine hoc uero 
Hiatus patefactio Hoe dipluma et haec deplomata 80 
Hiberna tempora uel castra mili — sieut octemat et haec temate 
tum ubi hiemant est autem dipluma duplicatio 
5 Hiberna hiemat Hoe planetum a plano 
Hiberna loca ealida propter hie- Hodie post tripide 
mem facta Holitur horcula 
Hibernus ut tempus ut mensis Holus holera 
Hine dehinc ex hae parte ' Homulus homo breuis 35 
82: Hine atque inde altrinsecus Honesta opulenta 
19 Hine ne in quo ergo Honestus decens egregius 
Hirnia ramea Honorificentia reuerentia 
Hirsutus grussus saetosus pilosus Honorificus munificus 
Hirtum hirsutum Honus saburra 40 
Hiscere desinere uel loqui Honustus grabatus uel gloriosus 
15 Hiscit aperit patefacit Horripilator horret 
Hiscinet ipsius autem Horror terror 
Hiseit patiscit aperitur incidit Hortatur instigat cogit 
Hiseitur diuiditur Hoscine hoc uero 45 
Hisco hós apereo Hospis pereger 
20 Hispida saeticosa spinosa pilosa ^ Hostes perduelles 
Hispidus squalidus Hostia uictima 
Histispices ligna uel fustes Hostilis ab hoste 
Historia rei praeteritate Hostispices aruspices 50 
Historicus qui storiam fecit Hostit aequat adplanat 
25 Histrex quadripes spinosus | Hoc usque actenus 
Histriones saltatores scenici Huiene usquae hic 
Hoe amuiguum et haec amuigua Huiuscemodi huiusmodi 
subaudis ut negotia Huiusque huius uero 55 


2. fissura bde || 3. Hiatus] Heberna ae | 4. Hibernat ac | tempore abe | 
gemant c | 5. Hibernat bde | gemat c | 7. aut mensis ac || 12. setosus bde | 
uillosus de | 14. desinire b. desiniri ac || 16. Hiscine de | istis d. ipsis e || 
17. patescit abede | incidit om. ac | 18. deuiditur ac || 19. os aperio abede || 
20. setosa de | 23. praeteritae ratio bde || 24. istoriam a. historiam bde | facit 
de | 25. Histrix de | 27. ambiguum abede | ambigua abde | negutia ac || 
28. Hocce de || 29. Hoccine abcde | 30. diplumata abe | hoc temata et haec 
temata bde || 32. post tridie be. postridie a. postpridie d. postpridiae e | 
33. Holitor abcde | horticula de et ante corr. b. hortucula ae | 41. grauatus 
abe || 42. Horripilatur abc || 45. hosuero e. osuero d. hoc uero ac. hocuere b | 
46. peregre uel peregrinus de || 50. auruspiees abcde | 52. Hucusque bde | 
53. Huitne ac. Huiceine de | 


σι 


1 


c 


20 


350 

Humaniter liueraliter 

Humidum ruscidum ubidum 

Humiliauit dominauit subnoxit sub- 
lecit 

Humilis ignobilis uel summissus 

Hymeneos nuptias 


Tacens iactatus iactus 

lacentia subsiciba reliqua 

Iactantia superbia 

lacturis damnis detrimentis dis- 
pendiis 

Tactus iacens iactatus 

Taculum missile asta uel gessum 

Iam tantem iam dudum 

]anitur ostiarius 

Ianuae fores ingressus uel ualbae 

Ibam pergebam ambulabam 

Ibi ambulaui uel illuc 

Tbimus perreximus 

Ibit ii ambulauit 

Iconisma imago fine peccatori 

letus percussus uel colafismus 

Ideireo ideo aio 

Idem aduerbium est temporis quasi 
iterum 

Idemtidem iterum adque iterum 

Ideo adque adquin ideirco 


5 [deo magis eo magis 


Ideo minus quo minus 
Id est hoe est 
Ideota imperitus ignarus nescius 


GLOSSAE ABAVVS 


Idoneum probum aptum 
leeit misit 
lectus percussus 


30 


Iesferos stella uespertina 
Tgitur ergo inde 

Ignabus inscius piger tardus 
Ignarus nescius idiota 35 
Ignearius ignem continens 
Ignobilis sme dignitate 
Tonominia infamia turpitudo 
Ignoti obscuri 

ht ibit ambulauit 

llarem serenum uegetum 
llarior gratior 


40 


Ilaris gaudens laetus in uultu obens 

Tlaritas trepudium laetitia 

licet seilicet 

Illico mox statim continuo 

Illaee illa uero 

Illi olli 

Illustris inclutus nobilis gloriosus 

Imago igonisma pinacae 50 

Imbuere initiare incoare 

Imbuit aemitauit initiauit 

Imbuitur institutus instructus 

Imfula qua utuntur magni et sa- 
cerdotes 

Imfula uita sacerdotis 

Immo MENYN / 


Immolat mactat 


55 


Immolor delibor uel sacrifico 
Impedit praepedit 


Imperat id est iudicat 60 


1. liberaliter abede || 2. roscidum de | uuidum 5b || 3. subnexit ae || 7. sub- 
siciua de | 11. misile ac | hasta acde | 12. tandem de || 13. Ianitor abede || 
14. ualuae abede || 19. Icenisma ac | pectore abcde || 20. colafismos abede || 
23. Itentidem ede | atque abede | 34. atque atquin abede | 28. Idiota bde || 32. ma- 
tutina abe || 34. Ignauus abede || 35. ideota ac | 38. infamina ac | 43. ouens ὃ || 
46. statim mox abede | 47. Illa ac || 49. inclitus bede || 50. iconisma abede || 
51. inchoare abcde || 52. imitauit e | 53. Imbutus abcde | 54. Infula bde | 
magi d | 55. Infula bde | uitta de || 56. om. abcde || 58. Immolo d | delibo d | 


59. perpedit ac || 


GLOSSAE ABAVVS 


Imperator induperator uel summus 
sacerdos 
Imperitat imperat uel iudicat 
Imperitat frequenter iudicat 
Imperitus idiota ignarus 
5 Impetrat consequitur aecipit 
Impie loquitur infamat!) 
Impetus summo facto citatos 
Impetigo depetigo 
Impotens in potentiam elatus 
10 Impios inreligiosus 
Inpostura fraus 
Imus altus profundus 
Imus nouissimus notissimus 
Inabstinenter inpatienter 
15 Inaccessabilia inuia aspera 
Inaedia fame ieiunia uel tenuitas 
Inaedias fastidium dispectio su- 
perbia 
In affectione in uoluntate 
In aspectum in perspicuum 
20 In animum in mentem 
Inanem cassum sine causa uacuum 
Inanis uacuus fribulus 
Inauspicatur sine requisitione 
Inbelles qui pugnare non possunt 
25 Incausum superuacuum inanem et 
Sine causa 
Incautus inprouidus incustoditus 
Incebrus falax decipiens 
Incelebre desertum desolatum 
Incensare inritare 


9551 
Incedit ingreditur 30 
Incendium ur 
Incenia dedicationes 
Incentibum inritamentum 
Incertum dubium ambiguum 34 
Ineertus notus nutabundus 83r 


Incessere proficere ambulare 

Incessit incurauit 

Inceste incontaminatae 

Incestum crimen cum parentibus 
commissum 

Incestum concubitum inlicitum 40 

Incertus scimonii uaxatio 

Insanetus àNOCIOS 

Inchoauit coepit aemitauit initiauit 

Incipere adgredi 

Ineides grauida 45 

Ineipit orditor occipit uel prouocat 

Incippat inludit 

Inciso directo 

Incitatio inritatio festinatio 

Ineitatos iratus inritatus 50 

Inelinat uergit 

Inclinata cliuora 

Inclinate procliue cauae 

Inclinis incubens 

Inclusus detrusus 55 

Inclutus illustris 

Inclitum nobilem sanctum prae- 
clarum 

Ineola habitator 

Inconsultum incogitatum 


1) Infamat quasi pro una glossa est || 


3. frequenter imperat abc | 4. ideota acd | Y. summotus acto citatus abe | 
citatus etiam de | 9. inpotentia acde || 10. Impius abede || 15. Inaccessibilia 


abede || 16. iegunia a | 17. disperatio ae. 


despectio bd || 25. Incassum abede || 


21. Illecebrus b. Incelebrus ac | fallax acde | 29. Incensere ac | 33. Incentiuum 


bde. 


Incentium ae | 34. Incendium ae | 35. nothus abede || 38. contaminate 


de | 41. Incestus ab cde | sanctimonii abcde | uexatio abede | insanctis add. 
abede: cf. 42 | 42. om. abede: ef. 41 | 45. ap grauida d | 46. orditur abede | 
47. Incipiat d | includit de || 48. derecto ae || 50. Incitatus bde | 53. cuuae ac || 
54. ineumbens de || 56. Inclytus bde. Indutus ae | 57. Inclytum bde | 


1 


μ᾿ 
or 


[11 


0 


σι 


352 GLOSSAE ABAVVS 


- 


Ineonspiguum obseurum . Ineurba decliuia prona 

Incolit praeponit Incurbato depraesso 30 
Incoma mensura militum Ineurbis uncis 

Ineolomes sanus Incuria neglegentia 

Incommodum damnum Ineuriosus sine sonio 

Ineommodus inutilis Incursa uniuersa 

Incompti inconpositi inexpositi ^ Ineussit inpegit 35 
Ineoneussa incontaminata Ineustoditum non obseruandum 


Incongruum turpem indignum!) —Incurauit incessit 
Inconplexum ineonpraehensibile ^ Inadeptus consecutus adeptus 


Inconsuetus desuetus Indagat inuestigat mquirit 
Ineonsultando in consilio habendo Indagatio inquaesitio 40 
Ineontaminata imtacta inlibata Indegena inde natus 
Inconstans animo debilis instabilis Indemnis sine damno 
Inerementat crescit mitiat Indens mserens 
Incrementum augmentum Indicat disserit separat uel punit 
Ineredulus perfidus infidus Indicium ingenium argumentum 45 
Inconuicta non parata aut con- Indissertus ab infans 83" 
uencendum Indigitat inuocat 
Increpat corrigit munit Indidit inposuit 
Inerepat irascitur uel exprobrat ^ Indocilis qui potis doctus?) 
Inerescit gliscit Indiden ex indeoa 50 
Increuit informatur inoleuit Inducit charaxat 
Incubar qui res alienas tenet Indignatio ira 
Incubens inclinis Indiscrimine in pericolo 
Inculcat consultat Inditum inherens 
Inculeauit insinuauit Indupetat impedit 55 
Incumbens pronus imnixae uel Indubiae indumenta 
confidens Indubies pax bello manentes 
Incunctanter induuitanter intre- Indulens spes in puero 
pidae Indulgit donat 


1. Inconspicuum abede | 4. Incolomis de | sanos abe | 5. danum ac || 6. In- 
commodis ae | 7. Incontempti ac | 10. inconprehensibilem «c || 18. Inconuita ae. 
Inconiuncta de | parata ad abcde | conuincendum abede || 19. monit de | 22. in- 
famatur de | 23. Incubat de | 28. indubitanter abcde | 29. Incurua abede | 
declina «ede | 30. Ineuruato abede | 31. Incuruis abede || 36. obseruatum de || 
39. Indigat ae || 40. Indigatio ac | inquisitio de | 41. Indigena bde || 46. ab} axp e. 
ap e. om. abc | 49. quin potius abe. qui docere non potest (post e) de | in- 
doctus de | 50. Indidem de || 51. caraxat de || 53. periculo abede || 55. Indo- 
pedat «be. Indupedat de || 57. manens abede || 58. Indoles ez Indolens d || 


GLOSSAE ABAVVS 353 


Indultum donatum Infestatus iratus 30 
. Induperat imperator Infestus infessus molestus uel in- 

Industria ingenium tuens 

Induuitanter intrepite Infidus incredulus sine fide men- 
5 Ineffabile inennarrabile dax 

Inexpectatum inprouisum Infimus dehonoratus infamis 

Inexplorata inexaminata Infingit tingit uel colore inmutat 

Inefficax piger iners Infirmatur decumbit 35 

Ineluctuabilis inbicillis Infinitum inmane 


10 Inenodabile quod solui non potest Infit fatus dicit uel cipit 
Inenarrabile non narrandum in- Inficiare criminare uel negare 


fandum Infitiae mendatia negationis 
Tneptias res uanas Tnfitiatur abnegat uel criminatur 40 
Inerticulus remissus pessimus Inflammat conflagrat 
Inhermis destrictus bello Informis ultra forma 
5 Ineptus non aptus inutilis inha- Infringere refragare 
bilis Ingenium indicium argumentum 
Iners sine arte piger inefficax industria 
Inexplibilis insatiabilis Ingenitum non natum 45 
Tnexcusabile inelitabile Ingens inormis 
Infamat criminatur impie loquitur Ingerit statim minat uel ingerit 
20 Infamia ignominia tumulat 
Infactum inperfectum Ingit carminat pangit 
Infamis sine honore Ingluuies gula uel gutturum 
Infandum nec dicendum Ingreditur incedit 50 
Infans foetum Ingraminat in gramine ruit 
25 Infastus in honore positus Ingruit superuenit uel inuadit 


Infecta corrupta dissoluta ueltineta Ingruit eum torba uenit et im- 81° 
Infensus manifestus uicimus uel petum retractum est autem hoc 


inportunus agruibus qui simul uolant dictum 
Infaeriae placatio inferorum id est congruere conuenire est 
Inferior deterior infirmus peius uel Inherens inditum 

recessus Inhiat impedit uel ineumbit 55 


2. Induperator abede | 4. Indubitanter ab cde | intrepide abcde | 5. in- 
enarrabile abede | 9. Ineluctabilis e | inbecillis abe || 11. non inarrandum ac || 
13. Inerticus abc | 14. Inermis d | districtus de. destructus ac | 17. Inexplebilis 
de | instabilis ac | 18. ineuitabile bd | 27. uicinis ac | inportunum ae || 29. in- 
firmus deterior abede || 34. colorem de | 37. incipit de || 38. Infitiare aede | 
criminari ez corr. d | 39. mendacia be | generationes ac. negationes be | 45. in- 
natum abede || 46. enormis abcde | 49. Incluuies ac | gulae guttur de | 51. rupit 
abede || 53. Inguit ac | turba abede | impetu de | quae vel que abede | dictum 
om. abcde | 

Corp. gloss. lat. tom. IV. 23 


10 


σι 


20 


σι 


954 
Inhibere ditinere morare 
Inhibitum prohibitum 


Inhonesta probra crimina 
Inhonestum ludybrium turpem 


5 Inhonestus liuidinosus 


Inhumanus mmunificus 

Init coepit inchoauit initiauit 

Iniustus iniquus 

Inlectuus qui inducit uel seducit 

Inlauare inluere descendere in- 
fluere 

Inlesum inpopulabile 

Inlibat non cedit 

Inlibata intacta mcontaminata!) 

Inlicibrae insidie aut quod inlicite 
sollicitant uel inducant aut se- 
ducant 


5Inlieitum nefas plus quam nedi- 


cendo 

Inhgamenta fibule 

Inligat innectit 

Inlinguis mutus 

Inlustrat conspicit 

Inlitum oblitum 

Inlisus caplosus 

Inlidentes carinentes incippantes?) 

Inmanes inormis plus a mensura 
infinitus 

Inmemor dilabor 

Inmaturum acerbum 

Inmense sine mensura 


1. detinire ac. detinere bde | momare ac | 2. Inhabitum ae | 3. proba ae | 
4. ludibrium abede | 5. lipidinosus ac. 


9. Inlectus de | 


1) Incontaminata quasi pro nova gl. est || 2) Incippantes quasi pro nova gl. est | 


inductus uel seductus de || 10. Inlabere bde || 12. non recedit d | 


GLOSSAE ABAVVS 


In mentem in animum 

Imminet incumbit 

In mente habeo reminiscor 

Inmobis inmobilis inmotus 30 

Immoderatus abrutus modestus 

Inmodestus effeminatus 

Inmundus sordidus inquinatus in- 
purus 

Innectit inhgat inuolbit aut ag- 
mentatur 

Innitens incumbens uel confidens 35 

Innocens innoxius sine culpa 

Innocentia bonitas 

Innodatus adnixus inligatur 

Innoxius solutus innocens 

Innatum 40 

Inopit aegestas 

Innubis qui nulli nubet 

Innuit nutibus monet 

Inoliscit crescit uel iungit 

Inoleuit inereuit cesit aut infa- 45 
matur 

Inops pauper 

Inordimatum incond